کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۰ مطلب با موضوع «Committee & Nomenclature» ثبت شده است

اطلاق نام خزری در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در مورد کاربرد نام خزری در مورد پرندگان دریایی و تالابی، از حدود 50 سال پیش تاکنون واژه "خزر" به عنوان نام فارسی چند گونه از پرندگان ایران استفاده می شود. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به دلیل اینکه قوم خزر از اقوام ترک زبان خارج از قلمرو ایران بودند (در حدود قفقاز فعلی) و گاهی با ایران در جنگ بودند، از این واژه استفاده نشود. مخالفت با نام خزر، ابتدا در سال 1382 توسط دکتر پرویز ورجاوند مطرح شد که سپس به صورت رسمی به آن پاسخ داده شد. اگرچه در مورد این دریا، حدود 40 نام وجود دارد، نام دریای شمال ایران از گذشته های دور، در متنهای اروپایی و انگلیسی با نام کاسپین، در عربی متنهای با نام قزوین و در متنهای فارسی، ترکی و برخی متنهای عربی با نام خزر خوانده می شد. نام دریای خزر در تمام عهدنامه های قدیمی (حدود 20 عهدنامه) و در تمام دوره های تاریخی سده های گذشته به کار رفته است. در عین حال، پیشنهاد شده است که از واژه کاسپین استفاده شود که منتسب به قوم کاسی یا کاسپی است و در گذشته در منطقه جنوب غرب دریای خزر زندگی می کردند. باید یادآور شد که واژه کاسپین، واژه ای انگلیسی است و در ادبیات فارسی نمی توان از آن استفاده کرد. در صورت پذیرش نامی از ریشه کاسی یا کاسپی برای دریای واقع در شمال ایران در مجامع داخلی و رسمی کشور، ابتدا باید واژه صفت ساز آن نیز مشخص شود و سپس برای نام فارسی پرندگان و جانوران ایران استفاده شود.

در هر صورت، با توجه به اینکه نام دریای خزر، هم به صورت رسمی نام پذیرفته شده برای دریای شمال کشورمان است و هم اینکه در بین عموم مردم و کارشناسان به همین نام خوانده می شود، همچنان از نام خزری برای نام فارسی پرندگان دریایی مربوط به حوزه دریای خزر استفاده می شود.

در حال حاضر، واژه خزری برای دو گونه زیر به کار می رود:

·       کاکایی خزری Larus cachinans

·       پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام هیرکانی در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در سالهای اخیر، متخصصین و کارشناسان به جای استفاده از جنگلهای خزری در مورد جنگلهای شمال کشور، بیشتر از "جنگلهای هیرکانی" استفاده می شود. با توجه به افزایش تدریجی و مقبولیت استفاده از این واژه، در کلیه نامهای فارسی پرندگان که در مناطق جنگلی، مرتعی و جلگه ای شمال کشور زیست می کنند، از نام هیرکانی استفاده می شود. این موضوع از ابتدای سال 1395، در نامگذاری فارسی پرندگان رعایت شد و همچنان رعایت خواهد شد.

در حال حاضر، واژه هیرکانی تنها برای یک گونه زیر به کار می رود.

·       چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

 

در نظر است که در آینده برای نامگذاری زیرگونه های متعددی از پرندگان ایران که در این منطقه زیست می کنند، نیز از واژه هیرکانی استفاده شود.

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه بحری

 

در ایران، بحری Falco peregrinus (در صورت تفکیک شاهین از بحری) دارای دو زیرگونه است. به هرحال به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود.

 

Siberian Falcon

Falco peregrinus calidus

بحری سیبری

در این زیرگونه، زیرتنه به رنگ سفید است و به صورت غیررسمی در ایران به بحری سینه سفید یا بحری قشقایی معروف است.

نام فارسی معادل نام انگلیسی در نظر گرفته شده است.

 

Mediterranean Falcon

Falco peregrinus brookei

بحری مدیترانه ای

در این زیرگونه، لکه تیره روی سر و گردن تقریبا به رنگ سیاه و گونه ها و زیرتنه متمایل به رنگ قهوه ای هستند. نام این پرنده به صورت غیررسمی، شاهین ترکی است.

نام فارسی، معادل نام انگلیسی آن در نظر گرفته شده است.

 

به علت اهمیت این دو زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شوند.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی زیرگونه های دم جنبانک زرد

 

دم جنبانک زرد در ایران دارای چندین زیرگونه است. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین برخی از آنها به لیست پرندگان کمیاب و مهم اضافه می شوند.

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava lutea

دم جنبانک زرد سرزرد

به علت اینکه یک گونه دیگر با نام فارسی دم جنبانک سرزرد در ایران وجود دارد، همچنین برای حفظ نام مشترک دم جنبانک زرد، نام دم جنبانک زرد حفظ و واژه سرزرد به آن اضافه شد.

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ، بدون ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

Sykes’s Wagtail

Motacilla flava beema

دم جنبانک زرد گونه سفید

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ و دارای ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

White-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava leucocephala

دم جنبانک زرد سرسفید

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سفیدرنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Black-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava feldegg

دم جنبانک زرد سرسیاه

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سیاه رنگ، بدون ابروی سفید، بدون ابروی سفید است.

 

Grey-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava thunbergi

دم جنبانک زرد سرخاکستری

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن خاکستری تیره، بدون ابروی سفید است.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سسک بیدی

 

سسک بیدی در ایران دو زیرگونه دارد. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین یکی از آنها به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Scandinavian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus acredula

سسک بیدی اسکاندیناوی

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه زرد رنگ است.

 

Siberian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus yakutensis

سسک بیدی سیبری

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه سفید رنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم

 

 

Mesopotamian Crow

Corvus cornix capellanus

کلاغ میان رودان (بین النهرین)

واژه میان رودان نیز در سالهای اخیر به جای بین النهرین به کار می رود.

این زیرگونه متفاوت از زیرگونه دیگر یعنی Corvus cornix sharpii که در ایران فراوان است، دارای دو رنگ متمایز سیاه و سفید است.

به علت محدود بودن پراکنش زیرگونه Corvus cornix capellanus، این زیرگونه با نام فارسی کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم اضافه شد.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چرخ ریسک خراسانی به لیست پرندگان کمیاب

 

زیرگونه چرخ ریسک بخارا از گذشته در لیست زیرگونه های کمیاب ایران قرار داشت. به علت شباهت زیاد این زیرگونه با زیرگونه خراسانی چرخ ریسک بزرگ، این زیرگونه نیز به لیست زیرگونه های کمیاب اضاف شد تا برای شناسایی و پراکنش این دو زیرگونه توجه و دقت بیشتری به خرج داده شود.

 

[Intermediate] Tit

Parus major intermedius

چرخ ریسک خراسانی

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه در منطقه خراسان و جنوب ترکمنستان، به نظر می رسد که واژه خراسانی برای نام فارسی مناسب باشد. به دلیل شباهت آن با چرخ ریسک بخارا لازم است که توجه بیشتری به این زیرگونه شود.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی سه زیرگونه از کاکایی پشت سیاه کوچک

 

به علت اهمیت نیاز به کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت سه زیرگونه متفاوت از کاکایی پشت سیاه کوچک در ایران، نام فارسی این سه زیرگونه در اینجا ارائه می شوند.

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull)

Larus fuscus heuglini

کاکایی سیبری

این نام به راحتی می­تواند قابل قبول باشد. اگر بخواهیم از نام دیگر استفاده کنیم، بر اساس قواعد نامگذاری کمیته ثبت پرندگان ایران، واژه هیوگلین می توانست استفاده شود اما به نظر می رسد که استفاده از آن کمی دشوار باشد.

 

Steppe Gull

Larus fuscus barabensis

کاکایی آسیای میانه

با توجه به محل زیست کاکاییها در تالابها، به کار بردن واژه­هایی مانند استپ، دشت و صحرا مناسب نیست. در این مورد، استفاده از منشاء جغرافیایی این زیرگونه یعنی آسیای میانه، مناسب است.

 

Baltic Gull

Larus fuscus fuscus

کاکایی پشت سیاه بالتیک

این واژه مطابق با نام انگلیسی این گونه و زیرگونه است.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه کورکور سیاه به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

در ایران سه گونه کورکور وجود دارد که گاهی شناسایی دو گونه کورکور سیاه کورکور حنایی دشوار می شود. در عین حال، دو زیرگونه کمیاب از کورکور سیاه نیز در ایران دیده شده اند. بنابر این، باید دقت بیشتری در شناسایی این گونه و همچنین این ثبت این دو زیرگونه به خرج داده شود.

 

Black-eared Kite

Milvus migrans lineatus

کورکور گوش سیاه

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

این زیرگونه شبیه کورکور سیاه است اما پرهای اولیه دارای پایه سفید هستند، بالها پهن تر با 6 انگشت بلندتر از کورکور سیاه هستند، سر قهوه ای تر (به جای متمایل به خاکستری در کورکور سیاه) و دارای نقاب دور چشم است.

 

Indian Black Kite

Milvus migrans govinda

کورکور سیاه هندی

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

ویژگیهای این زیرگونه بعدا ارائه خواهد شد.

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سارگپه معمولی در ایران

 

با توجه به اهمیت توجه به کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت دو زیرگونه سارگپه معمولی، در زیر نام فارسی دو زیرگونه از سارگپه معمولی که دارای جمعیت مناسبی نیز هستند، ارائه می شوند.

 

Common Buzzard, Southern Steppe Buzzard

Buteo buteo menetriesi

سارگپه معمولی هیرکانی

با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی (خزری)، قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، این واژه برای تفکیک زیرگونه مناسب است.

 

Steppe Buzzard, Northern Steppe Buzzard

Buteo buteo vulpinus

سارگپه معمولی حنایی

این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. بنابر این، حنایی واژه مناسبی برای تفکیک این زیرگونه به نظر می رسد.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی زیرگونه زنبورخوار سبز بلوچی

 

از زنبورخوار کوچک (سبز)، تنها یک زیرگونه در ایران دیده می شود. به علت تفاوت ظاهری مشخص این زیرگونه و پراکنش آن در کشور، فارسی آن نیز به شرح زیر ارائه می شود.

 

[Baluchistan] Green Bee-eater

Merops orientalis beludschicus

زنبورخوار سبز بلوچی

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی زیرگونه چرخ ریسک تورانی به بخارا

 

یکی از زیرگونه­های کمیاب چرخ ریسک یعنی Parus major bokharensis

از گذشته در نام انگلیسی و فارسی با نام چرخ ریسک تورانی خوانده می شد. به علت اینکه یک زیرگونه دیگر از چرخ ریسک با نام Parus major turkestanicus در سالهای اخیر به عنوان زیرگونه مستقلی محسوب می شود، نام انگلیسی Turkestan برای آن در نظر گرفته شده است. بنابر این، برای تفکیک این دو زیرگونه نام فارسی قبلی این زیرگونه نیز به شرح زیر اصلاح می شود.

 

Bokhara Tit

Parus major bokharensis

چرخ ریسک بخارا

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن تدریجی زیرگونه ها به لیست پرندگان ایران

 

پس از توجه مطلوب به گونه های کمیاب و مهم پرندگان ایران در سالهای اخیر، اکنون به نظر می رسد که وقت آن رسیده است که به زیرگونه های پرندگان ایران بیشتر توجه شود ور در مورد پراکنش و جمعیت آنها اطلاعات لازم تهیه و منتشر شود. به همین منظور، سعی ما بر این است که به تدریج زیرگونه های کمیاب و مهم به لیست گونه های قبلی اضافه شوند.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام سسک چیف چاف هیمالیایی

سسک چیف چاف هیمالیایی دارای دو نام انگلیسی متفاوت یعنی Caucasian Chiffchaff و Mountain Chiffchaff است. نام فارسی این گونه نیز برگرفته از نام علمی این گونه سسک چیف چاف هیمالیایی است. به هرحال این گونه و زیرگونه تقریبا بومی آن در ایران، در شمال غرب کشور دیده می شود . پراکنش جهانی این زیرگونه، منطقه قفقاز، شمال شرق ترکیه و شمال غرب ایران است.  بنابراین، به منظور انطباق نام فارسی با محدوده پراکنش این زیرگونه، واژه قفقاز نیز به شکل زیر در داخل پرانتز اضافه شد.

سسک چیف چاف هیمالیایی (قفقازی)

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام دال (کرکس) هیمالیایی

کرکس هیمالیایی نام فارسی قبلی برای گونه بسیار کمیاب Himalayan Vulture است. به هر حال، چون چند گونه از لاشخورهای بزرگ جثه ایران که دارای سر و گردن با پرهای کرکی هستند، با نام عمومی دال نامیده می شوند، نام این گونه مانند بقیه دالهای ایران، به شکل زیر اصلاح شد:

دال (کرکس) هیمالیایی

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی چند زیرگونه از پرندگان ایران

 

در سالهای اخیر، چندین زیرگونه از پرندگان ایران دارای اهمیت بیشتری شده اند، به طوری که هر یک از آنها اکنون دارای هویت مستقل هستند. به علت نیاز به توجه بیشتر برای شناسایی و بررسی پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها توسط پرنده­نگران، این نیاز احساس شد که هر یک از آنها باید دارای نام فارسی نیز باشند. در زیر به نام فارسی و توضیح برای نامگذاری هر یک از این زیرگونه ها اشاره می شود.

 

Common Buzzard, Southern Steppe Buzzard

Buteo buteo menetriesi

سارگپه معمولی هیرکانی

با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی (خزری)، قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، این واژه برای تفکیک زیرگونه مناسب است.

 

Steppe Buzzard, Northern Steppe Buzzard

Buteo buteo vulpinus

سارگپه معمولی حنایی

این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. بنابر این، حنایی واژه مناسبی برای تفکیک این زیرگونه به نظر می رسد.

 

Black-eared Kite

Milvus migrans lineatus

کورکور گوش سیاه

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull)

Larus fuscus heuglini

کاکایی سیبری

این نام به راحتی می­تواند قابل قبول باشد. اگر بخواهیم از نام دیگر استفاده کنیم، بر اساس قواعد نامگذاری کمیته ثبت پرندگان ایران، واژه هیوگلین می توانست استفاده شود اما به نظر می رسد که استفاده از آن کمی دشوار باشد.

 

Steppe Gull

Larus fuscus barabensis

کاکایی آسیای میانه

با توجه به محل زیست کاکاییها در تالابها، به کار بردن واژه­هایی مانند استپ، دشت و صحرا مناسب نیست. در این مورد، استفاده از منشاء جغرافیایی این زیرگونه یعنی آسیای میانه، مناسب است.

 

Baltic Gull

Larus fuscus fuscus

کاکایی پشت سیاه بالتیک

این واژه مطابق با نام انگلیسی این گونه و زیرگونه است.

 

Red-naped Shaheen

Falco plegrinoides babylonicus

شاهین پشت گردن سرخ (شاهین پس سر حنایی)

در حال حاضر نام شاهین پشت گردن سرخ رایج است. با توجه به رنگ حنایی در پشت گردن و نیز برای کوتاه کردن نام فارسی، می توان از شاهین پس سر حنایی نیز استفاده کرد.

 

Turkestan Tit

Parus major bokharensis

چرخ ریسک تورانی

این واژه از گذشته در حال استفاده و مناسب است.

 

Cinereous Tit

Parus major intermedius

چرخ ریسک خراسانی

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه در منطقه خراسان و جنوب ترکمنستان، به نظرم خراسانی واژه مناسبی است. به دلیل شباهت آن با چرخ ریسک تورانی لازم است که توجه بیشتری به این زیرگونه شود.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

شروع آزمایشی نرم افزار و اپلیکیشن پرندگان ایران

 

به اطلاع کلیه علاقه مندان به شناسایی و ثبت پرندگان ایران می رساند که نرم افزار پرندگان ایران، شامل دو بخش اصلی شناسایی پرندگان و ویژگیهای آنها و بخش ثبت پراکنش جدید گونه ها در استانها و ثبت رکورد مربوط به گونه­های کمیاب، جوجه آور کمیاب و گونه­های مهم پرندگان ایران است. این نرم افزار، منحصر به فرد بوده، بر اساس نیاز هموطنان کشورمان طراحی شده است. از سال 1395، این برنامه در حال تکمیل، عیب­یابی، رفع اشکالات از طریق برنامه نویسی و در نهایت آماده سازی برای آسان کردن ارسال رکوردها برای کابران بوده است. در حال حاضر روزهای پایانی مرحله آزمایشی سپری می شود. لیستها بر اساس آخرین تغییرات اصلاح شده اند و لیست گونه های استانها نیز بر اساس رکوردهای ارسال شده تا خردادماه 1398 در حال روزرسانی هستند. انتظار می رود که از ابتدای تیرماه 1398، امکان ارسال رکوردهای پراکنش جدید پرندگان در استانهای مختلف از طریق این نرم افزار قابل ارسال خواهد بود که بلافاصله در نقشه پراکنش آن گونه به روزرسانی انجام خواهد شد. همچنین، امکان ارسال رکوردهای گونه های کمیاب، جوجه آور کمیاب و گونه­های مهم پرندگان ایران فراهم خواهد شد. این نرم افزار به دو روش سیستم عامل ویندوز و اندروید که در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند، عمل نموده و آخرین تغییرات و رکوردهای ارسالی در هر دو سیستم قابل مشاهده است. به محض آماده شدن این نرم افزار، به اطلاع هموطنان رسانده خواهد شد.

 

با سپاس

ابوالقاسم خالقی زاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی سینه سرخها

 

در مورد سینه سرخ های ایران، دو گونه وجود دارد که نام قبلی فارسی آنها سینه سرخ و سینه سرخ ایرانی بود. با توجه به اینکه کاربرد نام سینه سرخ گنگ است، برای جلوگیری از خطاهای احتمالی، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر اصلاح می شود:

سینه سرخ اروپایی  European Robin

سینه سرخ ایرانی White-throated Robin

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی چکاوکهای آسمانی

 

در مورد چکاوکهای آسمانی ایران، دو گونه وجود دارد که نام قبلی فارسی آنها چکاوک آسمانی و چکاوک آسمانی کوچک بود. با توجه به اینکه کاربرد نام چکاوک آسمانی گنگ است و در متنهای نوشتاری فارسی مشخص نیست که منظور از آن هر دو گونه چکاوک آسمانی است یا گونه معمول آن یعنی، Eurasian Skylark. بنابر این به منظور پیشگیری از خطاهای احتمالی، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر اصلاح می شود:

چکاوک آسمانی بزرگ  Eurasian Skylark

چکاوک آسمانی کوچک  Oriental Skylark

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسک ملخی (راه راه)

 

همان طور که می دانید در میان سسکهای ایران، نام راه راه برای سه گونه به کار رفته بود: سسک جگن زار (راه راه)، سسک راه راه (ملخی) و سسک سینه راه راه.

 

به منظور جلوگیری از خطا در کاربرد نام فارسی گونه "سسک راه راه (ملخی)"، واژه "ملخی" بر واژه "راه راه" اولویت داده می شود تا امکان خطا کمتر شود. همچنین واژه ملخی ترجمه نام انگلیسی این گونه است که کاربرد آن نیز راحت تر خواهد بود. بنابر این نام فارسی اصلاح شده این گونه "سسک ملخی (راه راه)" است.

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سارگپه های جنگلی و تاجدار

 

به منظور جلوگیری از اشتباه احتمالی در تعیین نام فارسی دو گونه سارگپه جنگلی در ایران، نام فارسی این دو گونه، به شکل زیر در نظر گرفته شد:

سارگپه جنگلی معمولی European Honey Buzzard

سارگپه جنگلی تاجدار Crested Honey Buzzard

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی چکاوکهای پنجه کوتاه بزرگ و کوچک

 

نام فارسی دو گونه قبلی، یعنی چکاوک پنجه کوتاه و چکاوک کوچک، در انگلیسی Greater Short-toed Lark و Lesser Short-toed Lark هستند. در بررسی­های به عمل مشخص شد که بسیاری از افراد پرنده­شناس و پرنده­نگر برای استفاده از نام فارسی این دچار سردرگمی و احتمالا اشتباه می­شدند. بنابر این به منظور پیشگیری از خطاهای احتمالی، نام فارسی این گونه معادل نام انگلیسی آنها و به شکل زیر در نظر گرفته شد:

چکاوک پنجه کوتاه بزرگ  Greater Short-toed Lark

چکاوک پنجه کوتاه کوچک  Lesser Short-toed Lark

چکاوک پنجه کوتاه آسیایی  Asian Short-toed Lark

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۶ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام انگلیسی سنگ چشم تورانی

 

از چندین سال گذشته در برخی از چک لیستهای جهانی، گونه های سنگ چشم دم سرخ و تورانی از تفکیک شدند. متاسفانه نامهای فارسهای و انگلیسی این دو گونه تفکیک شده با هم متغایر هستند، برای گونه Isabelline Shrike از قدیم نام فارسی سنگ چشم دم سرخ می­شد. چونه نام فارسی گونه Red-tailed Shrike سنگ چشم تورانی است و در برخی از منابع نیز نام انگلیسی Turkestan Shrike برای این گونه استفاده می­شد، بنابر این برای کاهش خطاها در لیستها و ثبت رکوردها نام انگلیسی این گونه تفکیک در لیستهای ملی ایران به شکل زیر خواهد بود:

Turkestan (Red-tailed) Shrike

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۶ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی سنقر تالابی معمولی

 

با توجه به اینکه از چندین سال گذشته تفکیک گونه های غربی و شرقی در گونه سنقر تالابی قبلی رخ داد، برای استفاده دقیق­تر از نام فارسی برای این دو گونه، نام فارسی سنقر تالابی معمولی برای Western Marsh Harrier و نام سنقر تالابی شرقی برای Eastern Marsh Harrier به کار برده می­شود.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۶ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

Results of identification review of birds

نتیجه شناسایی سارگپه تیره رنگ در قزوین

Result of identification of a dark Buzard in Qazvin

 

خلاصه اطلاعات نتیجه داوری شناسایی:

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قزوین (استان قزوین)

مشاهده کننده: علی اکبر رشوندآوه

نتیجه شناسایی: بین سارگپه معمولی (صحرایی) و پابلند

توضیحات شناسایی: در مورد این عکس به علت نبود برخی از ویژگیهای مهم تنها با احتمال کمی بیشتر به سمت سارگپه پابلند است.

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qazvin (Qazvin province)

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

Result of identification review: Between Common and Long-legged Buzzards

Identification remarks: Because of lack of some important features, it is only probably toward the Long-legged Buzzard.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

Results of identification review of birds

نتیجه شناسایی کاکایی در چیتگر در فروردین 1396

Result of identification of a gull in Chitgar in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این داوری:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1396

محل مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

مشاهده کنندگان: آقایان حمید جباری و محمدرضا کشفی

نتیجه داوری شناسایی: Larus fuscus fuscus

شناسایی کنندگان: دیک نول و مگنوس اولمن

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 April 2017

Place of observation: Chitgar, Tehran (Tehran province)

Observers: Hamid Jabbari & Mohammad-Reza Kashfi

Result of identification review: Larus fuscus fuscus

Identified by: Dick Newell & Magnus Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

Results of identification review of birds

نتیجه شناسایی کاکایی در ابرکوه

Result of identification of gull in Abarkuh

 

خلاصه اطلاعات نتایج این داوری:

گونه: کاکایی شناسایی نشده

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1394

محل مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای مسلم اکبری

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن و دیک نول

توضیحات شناسایی: شناسایی نشده به علت عکسهای ناکافی و فقدان جزییات کامل رکورد

Species: Unidentified Gull

No. of individuals: One individual

Date of observation: 16 November 2015

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

Observer: Moslem Akbari

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman & Dick Newell

Identification remarks: Not identified because of insufficient photos and lack of full details

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

Results of identification review of birds

نتیجه شناسایی گیلانشاه در قشم در فروردین 1396

Result of identification of curlew in Qeshm in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این شناسایی:

گونه: گیلانشاه بزرگ (زیرگونه orientalis) Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد (احتمالا ماده!)

تاریخ مشاهده: فروردین 1396

محل مشاهده: قشم (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: مجید حسینی

شناسایی عکس: درک اسکات، رافائل آی و تونی پراتر

توضیح شناسایی: زیرتنه سفید (برعکس نخودی در گیلانشاه شرقی)، پهلوها خالدار به جای راه راه. در میان زیرگونه های گیلانشاه بزرگ، زیرگونه orientalis منقار بلندتری دارد که با گونه گیلانشاه شرقی قابل اشتباه است.

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis

No. of individuals: One individual (probably female!)

Date of observation: April 2017

Place of observation: Qeshm (Hormozgan province)

Observer: Majid Hosseini

Identification: Derek Scott, Raffael Ayé & Tony Prater

Identification remarks: Underparts white and flanks blotched/spotted rather than just streaked. Among subspecies of Eurasian Curlew, orientalis has longer bill so that it is mistakable with Far Eastern Curlew.

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شد.

اکنون، نام فارسی سسکهای گلوسفید Whitethroat دچار مشکل شده است. در مورد Common Whitethroat سسک گلوسفید کاملا جا افتاده است و مشکل خاصی ندارد اما بقیه Whitethroatها که با نام فارسی مشترک سسک نقابدار معرفی شده بودند، اکنون دچار مشکل شده اند. در مورد Lesser Whitethroat برخی از افراد از سسک گلوسفید کوچک استفاده می کنند و جناب آقای دکتر منصوری حتی اخیرا از سسک گونه سیاه (به جای نقابدار که شاید واژه نقابدار را واژه ای منفی تلقی کرده باشند!) استفاده کرده اند. در مورد Desert Whitethroat نیز سسک نقابدار کوچک و در مورد Hume’s Whitethroat نیز سسک نقابدار هیوم معرفی شده بودند که هیچ یک از این دو گونه در کتاب دکتر منصوری اشاره نشده اند.

به منظور یکسان سازی نام فارسی با نام انگلیسی و جلوگیری از سردرگمی، تصمیم گیری شد که در مورد نام فارسی این گروه از پرندگان از نام انگلیسی تبعیت شود و برای همه Whitethroatها از نام مشترک گلوسفید استفاده شود (به علاوه، خصوصیت سفیدی گلو در این گونه ها ویژگی خاص در میان بقیه سسکها است).

 

در مورد Common Whitethroat از نام "سسک گلوسفید معمولی" استفاده می شود.

در مورد Lesser Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)" در نظر گرفته شد (بسیاری از افراد اکنون از این نام استفاده می کنند).

در مورد Hume’s Whitethroat نیز از "سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم" استفاده می شود.

در مورد Desert Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)" در نظر گرفته شد (برای متمایز نمودن آن از سسک بیابانی با سفید بودن گلوی آن).

در مورد گونه Desert Whitethroat توجه شود که ما یک گونه دیگر به نام سسک بیابانی (Asian Desert Warbler Sylvia nana) نیز داریم که با توجه به اینکه هر دو سسک هستند و نام Desert در آنها مشترک است، باز هم امکان اشتباه در استفاده از نام فارسی آنها وجود دارد.

به همین دلیل نام فارسی Asian Desert Warbler اصلاح شد و "سسک بیابانی کوچک (آسیایی)" برای آن در نظر گرفته شد (طول آن در حدود 5/11 سانتیمتر).

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای سبز

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای سبز، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شدند.

سسکهای سبز و بیدی سبز که در گذشته در قالب یک گونه بودند ولی اکنون دو گونه هستند:

1-    Green Warbler Phylloscopus nitidus

2-     Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides

در چک لیست ادهمی (1384) منتشرشده در کتاب دانشنامه پرندگان، برای Greenish Warbler نام فارسی سسک بیدی سبز (شامل P. nitidus) آمده بود. در زمان تهیه چک لیست پرندگان ایران در Scott & Adhami (2006) چاپ شده در مجله PODOCES برای نامهای فارسی اساسا از همان چک لیست ادهمی (1384) استفاده شد. در این لیست نام فارسی سسک سبز برای Greenish Warbler و نام فارسی سسک بیدی سبز برای Green Warbler (احتمالا به علت وجود نام دوم Green Leaf Warbler). در هر صورت در حال حاضر این نامهای فارسی نارسا و ناهمخوان با نامهای انگلیسی هستند و در زمان استفاده، افراد را دچار مشکل می کنند. در کتاب دکتر منصوری، ویراست سوم (1392)، سعی شده است با جابجایی نام فارسی این دو گونه، مشکل برطرف شود یعنی سسک سبز برای Green Warbler و سسک بیدی سبز برای Greenish Warbler. بنابر این، برای هر یک از این گونه ها، در منابع مختلف نامهای متفاوت استفاده شده است که باعث بروز سردرگمی در استفاده از نام فارسی می شود.

با توجه به اینکه برای هر دو گونه تاکنون نام سسک سبز استفاده شده است، نام سسک سبز به عنوان نام مشترک در نظر گرفته می شود.

برای Green Warbler، نام فارسی سسک سبز بیدی (با توجه به کاربرد قبلی نام بیدی برای این گونه و وجود نام دوم قبلی Green Leaf Warbler) در نظر گرفته شد.

برای Greenish Warbler، نام فارسی سسک سبز زیتونی در نظر گرفته شد (با توجه به رنگ کلی این پرنده که به رنگ سبز زیتونی است و با توجه به اینکه رنگ بدن در این گونه تیره تر از گونه Green Warbler است).

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی خروس کولی ابروسفید (دشتی، شکم سیاه، اجتماعی)

 

احتراما در بازنگری نامگذاریهای پرندگان در زمستان 1394، برای Sociable Lapwing، به علت وجود ابروی سفید در همه افراد بالغ و نابالغ این گونه، و به علت وجود سه نام مختلف برای این گونه و عدم غالبیت هیچکدام، نام خروس کولی ابروسفید مورد پذیرش قرار گرفته بود. به علاوه، نامهای دشتی، شکم سیاه، اجتماعی نیز برای حفظ نامهای موجود در داخل پرانتز گرفته بودند. یکی دیگر از دلایل انتخاب نام خروس کولی ابروسفید، تداخل زیاد و اشتباه فراوان در زمان استفاده از نام دو گونه خروس کولی (خروس کولی شکم سیاه برای Sociable Lapwing و خروس کولی سینه سیاه برای Spur-winged Lapwing) بود. در حال حاضر، از بین سه نام قبلی، نام خروس کولی اجتماعی که معادل نام انگلیسی آن نیز می باشد، به میزان بیشتری استفاده می شود. به منظور اصلاح نام این گونه، برای کاهش تعداد نامهای قبلی بر اساس رایج بودن و همچنین عدم تداخل با نام خروس کولی سینه سیاه، نام اصلاح شده فعلی این گونه به شکل زیر تغییر یافت:

خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی چک اروپایی (معمولی)

 

همان طور که می دانید قبلا در ایران دو گونه چک سیبری و چک اروپایی در قالب چک معمولی تلقی می شدند. با توجه به تغییرات تاکسونومیک در سالهای گذشته، چک سیبری تبدیل به نامی جداگانه شده بود اما چک معمولی برای چک اروپایی استفاده می شد.

همچنین بر اساس قوانین نامگذاری بین المللی، اگر یک گونه قبلی به چند گونه تقسیم شود، دیگر نام قبلی برای گونه های تفکیک شده استفاده نمی شود. به علاوه، بر اساس بررسی های به عمل آمده، در ماههای گذشته در زمان استفاده از نام فارسی برای گونه European Stonechat، نام "چک اروپایی" تقریبا در همه موارد استفاده شده است. با توجه به کم بودن این گونه در ایران و با توجه به درست و رایج بودن این نام، واژه معمولی از نام فارسی این گونه حذف و نام فارسی جدید آن به صورت "چک اروپایی" مورد تایید قرار گرفت.

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مشکوک سنگ چشم قهوه ای در کیش

Doubtful record of the Brown Shrike on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم قهوه ای Lanius cristatus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مهر 1395

محل مشاهده: شرق جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای رضا سرخیل

علایم سنگ چشم قهوه ای: پیشانی و ابروی سفید مشخص، سر قهوه ای، پشت بدن قهوه ای (نه خاکستری)، گلو سفید، نبود لکه سفید در بال، دم بلند قهوه ای (نبود قرمزی)، پرهای کناری دم کوتاهتر

علایم متناقض: منقار نسبت به گونه ضعیفتر، انتهای شاهپرهای بال نسبت به گونه بلندتر، حاشیه پرهای روی بال قهوه ای (نه نخودی)، سینه و شکم به رنگ قهوه ای (نه زرد اخرایی)، طول دم کمتر از طول عادی گونه.

 

Species: Brown Shrike Lanius cristatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 September 2016

Place of observation: East of Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Mr. Reza Sarkheil

Similar species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

Confirmation of identification: White forecrown and supercilium, brown crown, brown (not greyish) back, white throat, lack of white patch on wing, long brown tail (not reddish), outermost tail feathers shorter.

Contradicting signs against this species: bill not very strong, primary projection longer than the usual for this species, tertials fringed brown rather than fringed pale buff, brown breast and belly (not ochre-yellowish), tail shorter than the usual length of this species.

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

علامت جمع خانواده برای پرندگان

 

در گذشته برای علامت جمع خانواده های پرندگان، "ها" استفاده می شد اما در سالهای گذشته، علامت "ـییان" توسط جناب آقای دکتر منصوری در کتاب پرندگان ایران ایشان، برای علامت جمع خانواده معرفی شده است. ضمن احترام به نظر ایشان، با توجه به اینکه برای بقیه گروههای گیاهی و جانوری، همانند گذشته "ها" استفاده می شود و در زبان محاوره نیز "ها" برای جمع پرندگان رواج دارد، توصیه کمیته ثبت پرندگان ایران این است که بهتر است که از همان پسوند "ها" استفاده شده و از تشتت آراء جلوگیری شود.

 ----------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۵ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

واحد شمارش پرندگان

 

همان طور که می­دانید تاکنون واحدهای گوناگونی برای شمارش پرندگان معرفی شده و در حال استفاده هستند. از قدیمی­ترین واحدهایی که بیشتر در مورد ماکیان و پرندگان آبزی مورد استفاده قرار می­گیرد، قطعه است که اگر واقع­بینانه نگاه کنیم می­توانیم بگوییم که این واحد از طرف شکارچیان و برای پرندگان مرده و بی­جان به کار می­آید. بهله نیز از قدیم در مورد پرندگان شکاری استفاده می­شد. در سال­های اخیر، واحد شمارش بال نیز توسط برخی از پرنده­نگران معرفی شد اما چون هر پرنده دارای دو بال است، بیم آن می­رود که استفاده از آن باعث مبهم ماندن تعداد واقعی در شمارش شود؛ یعنی ممکن است که خواننده به تصور این که هر پرنده دو بال دارد، تعداد معرفی شده را تقسیم بر دو نماید. واژه "پرنده" نیز در بسیاری از موارد برای شمارش پرندگان استفاده می شد اما این واژه نیز به علت این که بسیار عام است و حتی در بعضی از موارد برای غیر از پرندگان نیز استفاده می شود مانند هواپیما و انسان پرنده، برای شمارش پرندگان نمی توان استفاده کرد. به هر حال، در زبان انگلیسی شمارش پرندگان با واحد فرد انجام می­شود. بدین ترتیب با بروز سردرگمی در به کار بردن واحد شمارش پرندگان، و در نتیجه ثبت پرندگان و لزوم معرفی یک واحد مشخص، ما سعی کردیم با تصمیم مناسب یک رویه واحدی را در پیش بگیریم. براساس نتیجه­گیری به عمل آمده، واحد شمارش پرندگان شکاری همانند سابق "بهله"، برای شمارش پرندگان شکارشده و مرده "قطعه" و واحد شمارش بقیه پرندگان "فرد" استفاده خواهد شد.

--------------

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

     با توجه به تقسیم تاکسونومیک این گونه و جدا شدن چکچک کردی، واژه چکچک ایرانی در مقابل چکچک کردی تعیین شده و تداعی کننده پراکنش این دو گونه می باشد. در مورد چکچک دم سرخ Oenanthe chrosopygia نام انگلیسی آن به صورت Red-tailed Wheatear رایج است و نام انگلیسی Persian Wheatear کمتر رایج است ولی در نامهای فنلاندی، لهستانی و سوئدی نیز چکچک ایرانی یا فارسی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این توصیه می شود که برای حفظ نام ایرانی این گونه، نام فارسی آن به صورت چکچک ایرانی (چکچک دم سرخ) و همچنین نام انگلیسی آن به صورت Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) استفاده شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چک اروپایی به لیست پرندگان کمیاب ایران

Adding European Stonechat Saxicola rubicola to Iranian rarities

 

همانطور که می دانید گونه چک معمولی قبلی Saxicola torquatus اکنون به دو گونه چک اروپایی Saxicila rubicola و چک سیبری Saxicola maurus تقسیم شده است (پراکنش کنونی گونه Saxicola torquatus اکنون فقط در آفریقا است). پس از تقسیم تاکسونومیک در گونه های چک، مشخص شد که گونه چک اروپایی در ایران کمیاب می باشد وضعیت آن در ایران مشخص نیست. شواهد نشان می دهد که این گونه تنها یک گونه زمستان گذران با جمعیت کم در ایران است در حالی که گونه چک سیبری احتمالا فراوانتر است. در حدود نیم قرن گذشته، تنها یک ثبت موثق از این گونه در دست است. بنابر این، گونه چک اروپایی به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه شد. چنانچه شواهد و مدارکی از حضور این گونه در ایران دارید، به کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام فرمایید.

Currently Common Stonechat Saxicola torquatus is split within three species: S. torquatus, S. rubicola & S. maurus. After the split of Sotenchat species, now it is clear that the European Stonechat Saxicola rubicola is a scarce winter visitor while the Siberian Stonechat Saxicola maurus seems commoner. During a half century there was one confirmed record from Iran. Therefore, we have added this species to the list of species of Iranian rarities. If you have any information about its occurrence in Iran, please let us know.

-----------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل محتویات سایت برای خوانندگان انگلیسی زبان

Revision of the website contents for English readers


به اطلاع می رسد که با توجه به اینکه حدود 30% از مراجعه کنندگان به سایت کمیته ثبت خارج از ایران بودند، محتویات سایت برای استفاده انگلیسی زبانان اصلاح و تکمیل شده است.

Since about 30% of the readers of our website are from about of Iran, we  have added English text to the webpages of this website.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام زاغ بور

Nomenclature of Podoces pleskei

همان طور که می دانید گونه زاغ بور فقط در ایران زندگی می کند. بنابر این، این گونه بومی (اندمیک) ایران است. نام انگلیسی مورد استفاده این گونه، Pleske's Ground Jay است اما در سالهای گذشته نام انگلیسی آن Iranian Ground Jay نیز معرفی شده و در حال رواج است، به طوری که در Birdlife International و REDList IUCN نام Iranian Ground Jay مورد استفاده قرار می گیرد. چون همه چهار گونه از جنس Podoces به رنگ بور هستند و یک گزارش مشکوک از گونه Podoces panderi نیز در شمال شرق ایران وجود داشت، ما برای مشخص تر کردن گونه بومی ایران و همچنین برای تاکید بر ایرانی بودن این گونه، نام فارسی آن را نیز تکمیل کرده و آن را به صورت "زاغ بور ایرانی" استفاده می کنیم.

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۷:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام پرستودریایی بدصدا

Persian name of Sandwich Tern

در مورد نام فارسی Sandwich Tern، نام فارسی قبلی این گونه پرستودریایی بدصدا بود که نام مناسبی نبود. بنابر این نام فارسی جدید ضروری بود. در سالهای گذشته، نام فارسی نوک منقار زرد یا تُک زرد برای این گونه معرفی شده بود که ما واژه کوتاهتر تُک زرد را برگزیدیم. در تاکسونومی جدید، نام جنس این گونه Thalasseus است و از این لحاظ هم نام با دو گونه پرستودریایی کاکلی بزرگ و کوچک است. با توجه به اینکه از لحاظ ویژگیهای ظاهری نیز این گونه بسیار شبیه پرستوهای دریایی کاکلی می باشد، نام فارسی این گونه اصلاح و کامل شده به صورت "پرستودریایی کاکلی تُک زرد (بدصدا)" معرفی می شود.

-------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

تا به حال چهار گونه دارای نام انگلیسی Persian بوده اند که توضیحات و پیشنهادات اصلاح نامهای انگلیسی و فارسی به شرح زیر ارائه می گردد. خواهشمند است هر گونه نظر در مورد پذیرش، رد یا اصلاح هر یک از موارد زیر دارید، برای اینجانب ایمیل بفرمایید.

 

1-   کبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater با نام علمی Puffinus persicus که نامهای فارسی، انگلیسی و علمی این گونه تثبیت شده هستند.

 

2-   زاغ بور Pleske's Ground Jay با نام علمی Podoces pleskei . در برخی از موارد نام انگلیسی آن Iranian Ground Jay نیز آمده است. با توجه به این که پراکنش آن محدود به ایران می باشد به نظر اینجانب بهتر است که ما با یک تصمیم جمعی نام انگلیسی Iranian Ground Jay را اولویت داده به صورت Iranian (Pleske's) Ground Jay استفاده کنیم. همچنین با توجه به اینکه هر چهار گونه از جنس Podoces به رنگ بور هستند، گونه حاضر در کشور خودمان را مطابق با نام انگلیسی ترجیح داده شده و برای افزایش عرق ملی و حفاظتی این گونه، "زاغ بور ایرانی" بنامیم.

 

3-   در مورد نام انگلیسی زنبورخوار گلوخرمایی تاکنون دو نام Blue-cheeked Bee-eater  و Persian Bee-eater  رایج بوده اند. با توجه به اینکه در نام علمی این گونه نیز persicus آمده است، به نظر این جانب بهتر است که از نام اصلاحی Persian Bee-eater (Blue-cheeked Bee-eater) استفاده کنیم و در نام فارسی نیز کلمه ایرانی در داخل پرانتز اضافه شود: زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی).

 

 

1-   با توجه به تقسیم تاکسونومیک این گونه و جدا شدن چکچک کردی، واژه چکچک ایرانی در مقابل چکچک کردی تعیین شده و تداعی کننده پراکنش این دو گونه می باشد. در مورد چکچک دم سرخ Oenanthe chrosopygia نام انگلیسی آن به صورت Red-tailed Wheatear رایج است و نام انگلیسی Persian Wheatear کمتر رایج است ولی در نامهای فنلاندی، لهستانی و سوئدی نیز چکچک ایرانی یا فارسی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این پیشنهاد می شود که برای حفظ نام ایرانی این گونه، نام فارسی آن به صورت چکچک ایرانی (چکچک دم سرخ) و همچنین نام انگلیسی آن به صورت Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) استفاده شود.

 ------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده قوی سیاه در موند، بوشهر

Observation of Black Swan in Mond, Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قوی سیاه Black Swan Cygnus atratus

تعداد پرنده: یک قطعه

تاریخ مشاهده: ١٧ بهمن 1394

منطقه حفاظت شده مند درون آبگیر فصلی

مشاهده کننده: آقای غلامحسین لیاقت نژاد، محیطبان منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر

تاریخ بررسی گزارش: ١8 بهمن 1394

توضیحات: این گونه اساسا در استرالیا زندگی میکند اما بر اساس مشاوره با آقایان دکتر اسکات، ریچارد پورتر و مایکل بلر، در بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای خاورمیانه و بیرون از قفس و در پارک، رودخانه یا دریاچه دیده شده است و ظاهرا به هوای سرد نیز تحمل نشان داده است. این گونه از پرندگانی است که در شرایط اسارت به آسانی نگهداری و حتی تکثیر می شود. در هر صورت، مشاهده پرنده این چنین، به علت طبیعت زندگی گونه، جزء گونه های پرندگان وحشی کشورهای اروپایی و خاورمیانه محسوب نمی شود. بنابر این، گونه قوی سیاه به این زودی ها نمی تواند به لیست پرندگان ایران اضافه شود.

 

Species: Black Swan Cygnus atratus

No. of individuals: one

Date of observation: 6 February 2016

Place of observation: Mond Protected Area, Bushehr province

Observer: Mr Gholamhosein Liaghatnejad

Date of report evaluation: 7 February 2016

Status of record: Considered as escaped or released bird; rejected as wild bird because of the nature of this species.

 

-------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی خروس کولی دشتی یا اجتماعی یا شکم‌ سیاه

Persian name of Sociable Lapwing

تا به حال هیچ‌کدام از نامهای خروس کولی دشتی، خروس کولی اجتماعی یا خروس کولی شکم‌سیاه تبدیل به نام مناسب و رایجی نشدند. نام خروس کولی شکم‌سیاه ممکن است با نام گونه خروس کولی سینه‌سیاه دچار تداخل شود و در مورد نابالغین هم صدق نمی کند. در مورد نام اجتماعی نیز، این واژه ترجمه فارسی نام انگلیسی این گونه است و مشاهدات در ایران نشان می دهد که این گونه با تعداد زیاد در ایران دیده نشده است. در مورد واژه دشتی نیز، این واژه کمک در شناسایی این گونه نمی کند. با توجه به کمیاب بودن این گونه، و برای تشخیص سریع‌تر این گونه در شرایط صحرایی و ثبت درست اطلاعات این گونه، نام خروس کولی ابروسفید پیشنهاد می‌گردد که در تشخیص سریع این گونه کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است که نام خروس کولی پیشانی سفید نیز قبلا در کتاب جرویس رید پیشنهاد شده بود.

------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام چرخ ریسک هیرکانی (خزری)

Nomenclature of Poecile hyrcanus

چرخ ریسک خزری (یا چرخ ریسک ایرانی) با نام انگلیسی Caspian Tit  و نام علمی Poecile (Parus) hyrcanus می باشد. اگرچه واژه خزری نامی درست برای این گونه بود، در سالهای اخیر برخی از دوستان به تصور اندمیک بودن این گونه، نام چرخ ریسک ایرانی را بر آن افزوده یا آن را اولویت داده اند. چون این گونه در جنگلهای هیرکانی (خزری) زیست می کنند که تا کشور آذربایجان هم امتداد پیدا می کند، استفاده از نام ایرانی مناسب نمی باشد. بنابر این انتخاب واژه هیرکانی که مطابق با زیستگاه و همچنین مطابق با نام علمی این گونه نیز است، مناسبتر می باشد.

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام آبچلیکهای خالدار ایران

Persian name of Spotted Redshank & Wood Sandpiper

نوشته: ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر

یکی از مشکلات پرنده شناسان و پرنده نگران ایرانی در سالهای اخیر، جابجایی نامهای آبچلیک خالدار و دودی بود. بر اساس نامهای قبلی آبچلیک خالدار برای Wood Sandpiper و آبچلیک دودی برای Spotted Redshank به کار رفته بود که از نظر مورفولوژی درست بود یعنی خصوصیت ویژه Wood Sandpiper  خالدار بودن آن است که از این لحاظ نام آن کاملا درست بود. به هر حال در نامگذاریهای جدید، بر اساس نام انگلیسی این نامها جابجا شدند یعنی آبچلیک خالدار برای Spotted Redshank و آبچلیک دودی برای Wood Sandpiper به کار رفت. متاسفانه این جابجاییها منجر به بروز سردرگمی شده است. لذا برای رفع این مشکل نامهای فارسی هر دو گونه اصلاح شدند. بدین ترتیب که در نام فارسی پیشنهادی هر دو گونه آبچلیک خالدار خواهند بود چون یکی بر اساس مورفولوژی واقعا خالدار است Wood Sandpiper و دیگری بر اساس نام انگلیسی خالدار خوانده میشود Spotted Redshank. برای تفکیک این دو گونه به خصوصیت رنگ پای این دو گونه توجه شد.  در Spotted Redshank رنگ پا سرخ است که در نام انگلیسی آن نیز اشاره شده است. در Wood Sandpiper هم رنگ پا سبز رنگ است. بنابراین نام فارسی Spotted Redshank آبچلیک خالدار پاسرخ و نام فارسی Wood Sandpiper آبچلیک خالدار پاسبز تعیین گردید. با این پیشنهاد، مشکل تفکیک نامها و تشخیص گونهای نیز حل خواهد شد.

------------------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیح در مورد واژه فاخته

Persian name of FAKHTEH

نوشته: ابوالقاسم خالقی زاده

 

با توجه به اینکه برای استفاده از نام فاخته، مشکلاتی به وجود آمده بود، سعی شده است با جستجویی در منابع و اطلاعات و معنی واقعی این کلمه در فرهنگ فارسی پی برده شود تا بتوان تصمیم درستی برای به کاربردن آن برای نامگذاری پرندگان ایران گرفت. متن زیر حاصل این تلاش است.

 

در فرهنگ فارسی معین، فاخته: "کوکو، پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد". {آنچه از این توصیف بر می آید، ترکیب دو پرنده کوکو و یاکریم است.}

 

در جایی دیگر آمده است: فاخته (نام علمی : Cuculus canorus)، که کوکوی معمولی یا کوکوی اروپایی نیز نامیده می شد، پرنده ای از خانواده کوکو راسته کوکوسانان است که در اروپا، آسیا، و آفریقا زندگی و مهاجرت می کند. فاخته رنگ شبیه کبوتر و کمی کوچک تر از آن که دور گردنش طوقی سیاه دارد.http://www.aparat.com

 

همچنین به معنی دیگر فاخته توجه فرمایید:

فاخته، مرغی است خاکستری رنگ مطوق به طوق سیاه . آن را قلیل الالفت دانسته اند. بجهت آوازش آن را کوکو نیز گویند. اهل انطاکیه یمامه خوانند. (آنندراج ). قمری . کوکو. فانیز. (ناظم الاطباء). صلصل . (منتهی الارب ). هاکس گوید: از کبوتر کوچکتر و نشانها و علامتهای او با کبوتر تباین تام دارد. صدایش نرم و حزن انگیز است . چشمانش شیرین و خوش نگاه است . امانت و بیگناهی آن لایق تقدیم و هدیهٔ حضور خداوندش نموده است .

 

اما در اشعار بیشتر به بی مهری کوکو، صدای کوکو و در مواردی هم به طوق آن اشاره شده است:

با همه جلوهٔ طاوس وخرامیدن کبک    عیبت آن است که بی مهرتر از فاخته ای . (سعدی: خواتیم).

فاخته مهری نباید در تو دل بستن که تو       هر زمان جفت دگر خواهی و یار دیگری .    (لامعی)

فاخته وقت سحرگاه کند مشغله ای       گویی از یارک بدمهر است او را گله ای .

فاخته راست بکردار یکی لعبگر است      درفکنده به گلو حلقهٔ مشکین رسنا.    (منوچهری)

تافاخته مهری تو و طاوس کرشمه     عشق تو چو باز است و دل من چو کبوتر.   (امیر معزی)

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو     بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کُنگُره اش فاخته ای    بنشسته و می گفت که : کوکوکوکو؟   (خیام)

باز مردان چو فاخته در کوی         طوق در گردنند و کوکوگوی 
فاخته غایب است گوید: کو       تو اگر حاضری چه گویی ؟ هو!    (سنایی)

مرحبا ای فاخته بگشای لحن    تا گهر بر تو فشاند هفت صحن 
چون بود طوق وفا در گردنت    زشت باشدبیوفایی کردنت .  (عطار)

 

پس از جستجو در منابع، دریافتیم که فاخته یک واژه عام برای پرندگانی از قبیل کوکو، یاکریم، قمری و کبوتر است که گاهی اوقات توصیفهای ارائه شده برای یک گونه یا حتی گروه خاصی از پرندگان نیست بلکه ترکیبی از خصوصیات کوکو (آواز کوکو، رفتار جوجه آوری انگلی)، قمری (رنگ خاکی)، یاکریم (طوق سیاه)، رنگ خاکستری (کوکو و کبوتر) می باشد. در کتاب دکتر منصوری، برای صدای کبوتر کوهپایه و کبوتر خاوری، صدایی شبیه کو-کو آورده شده است. در یک جمع بندی خلاصه، فاخته بیشتر برای کوکو کاربرد دارد.

 

همچنین اخیرا آقای باوند سوادکوهی در مقاله با عنوان "افسانه فاخته (کوکی) در فرهنگ عامه" به مسایل ادبی در مورد پرنده فاخته (کوکو) پرداخته است. مجله فرهنگ، شماره 3: صص 93-106.

 

بنابر آنچه به دست آمده است، استفاده از نام فاخته برای کبوتر کوهپایه، کبوتر خاوری و یا کبوتر جنگلی نادرست محسوب می گردد.

-------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیح در مورد نامهای شاهین و بحری

Persian names of Shahin & Bahri

نوشته: محمد توحیدی فر و ابوالقاسم خالقی زاده

 

شاید یکی از تناقضات در نامهای پرندگان ایران، نام در نظر گرفته شده برای شاهین و بحری است اما بایستی به هر صورت برای این ابهام نقطه پایانی در نظر گرفته شود. در زیر مختصری به اسامی این دو پرنده در منابع چاپ شده پرندگان ایران اشاره می شود. در اولین چک لیست پیشنهادی پرندگان ایران که در آن نام فارسی پرندگان نیز به کار برده شده است، هر دو گونه تحت یک گونه و با نام شاهین آمده اند اما پس از آن دو گونه Peregrine (Falco peregrinus) و Barbary (Falco pelegrinoides) از هم جدا شدند. در کتاب پرندگان ایران (اسکات و همکاران 1354) برای Peregrine نام بحری و برای Barbary نام شاهین در نظر گرفته شده است. برخی از منابع همچنان به این روش ادامه دادند مانند فیروز (1379 و 2005) اما برخی از منابع (دانشنامه پرندگان ایران 1387 و منصوری 1379، 1387) این نامها را جابجا نموده اند. در حقیقت این جابجایی از آنجا ناشی می شود که تیم بررسی نامها در بنیاد دانشنامه فارسی تصور نمودند که نامهای استفاده شده قبلی اشتباه بودند و استناد آنها به منبع بلانفورد (1876) بود اما مطالعه متن کتاب بلانفورد چنین استنباطی را برای ما ایجاد نکرد و استنباط ما این است که نامهای بحری و شاهین که در کتاب اسکات و همکاران استفاده شده بودند اشتباه نبودند. متن زیر به همین منظور تهیه شده است.

 

Peregrine Falcon (Falco peregrinus)

ریشه نام علمی و انگلیسی در این پرنده به معنای سرگردان است. این گونه بیشتر به صورت مهاجر پاییزه و زمستانه در ایران دیده می شود که عمدتا متعلق به زیرگونه calidus است اما جمعیت کوچکی از زیر گونه brookei در جنگلهای خزری در منطقه بهشهر و نیز تنگه گل در حوالی پارک ملی گلستان جوجه آوری دارند. در کتاب بلانفورد (1876- ص 101) اشاره شده که قوش بازان ایرانی برای بحری ارزش کمی قائل هستند و تعداد بسیاری از این گونه در کوه های نزدیک به ساحل صید و در بوشهر و بندر عباس به مشتریانی از کشورهای عربی فروخته می شود.

Barbary Falcon (Falco pelegrinoides)

ریشه نام علمی این پرنده به معنای "شبیه به پرگرین" است. نام انگلیسی این گونه به ناحیه بین مصر تا سواحل اقیانوس اطلس در شمال افریقا (که بعد فقط به مغرب محدود شد) اشاره دارد. همچنین احتمالا به معنای بربر (وحشی) است و  احتمالا اشاره به تندخویی این پرنده در قیاس با پرنده قبلی است. این گونه اساسا پرنده ای صخره زی و کوهستانی است و جمعیتهای این پرنده در دو منطقه البرز- شمال شرق خراسان و کوه های زاگرس مرکزی/کرمان دیده می شوند که هردو به زیرگونه babylonicus تعلق دارند. این زیرگونه بیشتر به صورت مقیم دیده می شود اگرچه زیرگونه Falco pelegrinoides pelegrinoides نیز احتمال حضور در ایران را دارد. 

بلانفورد در خصوص شاهین می نویسد: فالکونی که از کوه های کرمان (پاریز) توسط مارکوپولو توصیف شده است نمی تواند گونه ای به جز این باشد. وی همچنین می نویسد: جهانگردان قدیمی می گویند که در کوهستانهای کرمان بهترین شاهین های دنیا یافت می شوند. این شاهین ها نسبت به بحری اندازه کوچکتری دارند، ناحیه سینه، زیر گردن و بین رانهای آنها قرمز رنگ است.  البته توصیف فوق شاید چندان کمک کننده نباشد چون زیر گونه brookei از peregrine دارای ته مایه ای از رنگ سرخ در زیرتنه است و رگه های از سرخی در پس سر دارد.

تیمور میرزا در بازنامه ناصری به این پیچیدگی افزوده و می گوید: بدان که شاهین توری  [با تور گرفته می شود] و بحری یکی اند، فرقی ندارند، مگر بحری با قوت تر و درشت تر است و جرئت بحری هم زیاده از شاهین توری است چرا که اصل آن رومی است. در ادامه نیز می گوید: بعد بحری است به اعتقاد من همان شاهین رومی است چرا که معاینه[به عینه]دیده ام آن قدر فرق دارد که از آشیانه پریده است و او را با تور گرفته اند.

شاید آنچه بر پیچیدگی این مشکل افزوده است این باشد که در کتاب بلانفورد شاهین بیشتر برای زیرگونه pergrinator به کار رفته است که الان یک زیرگونه از Falco peregrinus  است. در هند و پاکستان به Falco peregrinus pergrinator نام "شاهین" داده اند و سمبل نیروی هوایی پاکستان همین پرنده است. در هر صورت حضور این زیرگونه به صورت وحشی در ایران تاکنون به ثبت نرسیده است و آنچه از توصیفات شاهین بر می آید بیشتر مربوط به Falco pelegrinoides می باشد. همچنین در کتاب بلانفورد شاهینها به سه قسم، شاهین استامبولی (تیره ترین شکل)، شاهین قره باغی (از قیرقازیا، گرجستان و ارمنستان) و شاهین فارسی (از جنوب ایران) یادشده است. همچنین برای زیرگونه babylonicus که در بخشهای وسیعی از شرق و جنوب ایران نیز زیست می کند، با نام شاهین پنجاب یادشده است.

برای کوتاه کردن قصه، بحری بیشتر در سواحل منطقه خزری دیده شده است و اصطلاح بحری و مهاجرت از دریاها بیشتر در مورد آن صادق است. وضعیت حضور و مهاجرت و مقیم بودن این دو فالکون به شرح زیر است.  Falco peregrinus مهاجر عبوری و زمستان گذر معمول و در عین حال جوجه آور کمیاب ایران است. در زمان مهاجرت این گونه به طور مشخص از دریاها عبور می کند اما Falco pelegrinoides مقیم غیر معمول کشور است و مهاجرت طولانی مسیر ندارد.

با عنایت به مطالب فوق، به نظر می رسد که اطلاق نام بحری برای Falco peregrinus مناسبتر است و نام شاهین برای Falco pelegrinoides که پرنده مقیم و ساکن دائمی بخصوص مناطق جنوبی کشور است شایسته تر می آید.

-----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

باقرقره یا کوکر

Persian name for Sandgrouses (Baqerqereh or Kokar)

نوشته: ابوالقاسم خالقی زاده

 

در مورد منشاء نام کوکر باید اشاره کرد که کُوکَر تنها در مناطق شمالی استان فارس استفاده می‌شود که کُو یعنی کوه و کَر هم یعنی پرنده‌ای که نمی‌شنود. در مورد نام‌های دیگر این گروه از پرندگان، لازم به یادآوری است که در مناطق جنوبی استان فارس و بسیاری از مناطق جنوب کشور از جمله سیستان و کرمان با نام چُکور معروف هستند که ظاهرا مرتبط با نام انگلیسی کبک می‌‌باشد. در سال‌های اخیر کلمه باقرقره در کتاب‌های پرندگان آورده شده است که ریشه ترکی دارد (باقری قَرَه یعنی شکم سیاه). با توجه به اینکه تنها 3 گونه از 7 گونه این خانواده دارای شکم سیاه یا تیره هستند، به کار بردن این نام نیز خالی از اشکال نیست. به هر حال نام کوکر نیز بیان درست نام این گروه از پرندگان نیست (نه این پرندگان پرندگان کوهی هستند! و نه اینکه پرندگان کری هستند!)، همچنین نام باقرقره در مناطق بیشتری از ایران و توسط تعداد بیشتری از مردم ایران استفاده می‌شود، و بالاخره این که پس از معرفی نام باقرقره، این نام توسط تعدادی زیادی از پرنده‌نگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته دیگری که به نظر می‌رسد این است که باقرقره اکنون یک کلمه نسبتا متفاوت از کلمه ترکی "باقری قَرَه" محسوب می‌شود و نباید آن را دقیقا پرنده سینه‌سیاه معنی کرد. دوستان فارسی زبان اصل را بر این گذاشتند که کلمه شکم در همه جای بخش‌های آذری زبان ایران "باقری" تلفظ می‌شود که تصور اشتباهی است (بلکه باقری بیشتر به عنوان اسم معنی به کار می‌رود که به معنی آغوش، دِل، زَهره و ... می‌باشد). در مورد واژه شکم در زبان آذری، آنچه جستجو کردیم و بیشتر از همه شنیدیم کلمه "قارین" بود. بنابر این تصور می‌شود که باقرقره، حداقل اکنون یک واژه فارسی است که به گروه خاصی از پرندگان گفته می‌شود (اگرچه ریشه در زبان ترکی هم دارد). بنابراین اگر بخواهیم یک نام فارسی مناسب (از میان زبان‌ها و لهجه‌های مختلف ایران) انتخاب کنیم، پیشنهاد می‌کنیم که با نظر گرفتن همه جوانب، بهتر است که نام باقرقره بر نام کوکر اولویت قرار گرفته و نام کُوکَر در داخل پرانتز قرار گیرد.

------------------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

سلام دوستان عزیز، 

با توجه به بروز مشکل در کپی لینکهای این سایت و به پیشنهاد یکی از عزیزان،

کلیه آدرسها تبدیل به انگلیسی شدند تا سریعتر بتوان لینکهای صفحات و خبرهای این سایت را کپی و به پیامها در برنامه های دیگر منتقل نمود.


با تشکر

خالقی زاده


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۴ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

سلام به همه دوستان و سروران پرنده شناس و پرنده نگر ایرانی

با توجه به احساس نیاز روز افزون به وجود یک مرجع علمی در مورد قضاوت برای تشخیص پرندگان در کشور، بخصوص جمع آوری اطلاعات در مورد پرندگان کمیاب، و با توجه به اینکه کمیته ثبت پرندگان ایران از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده است، این وبلاگ برای اطلاع رسانی و دسترسی عموم به آخرین اطلاعات این کمیته راه اندازی شده است تا گامی دیگر برای پیشبرد پرنده شناسی و پرنده نگری در کشور باشد.

ابوالقاسم خالقی زاده
هماهنگ کننده کمیته ثبت پرندگان ایران

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۴ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی