کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۰ مطلب با موضوع «Conservation» ثبت شده است

ثبت 12 فرد لیل در میانکاله در مهر 1396

Record of 12 individuals of Eurasian Hobby in Miankaleh in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: 12 فرد

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 1 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Minakaleh

Date of observation: 23 September 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی بوتیمار بزرگ در آبادان در آبان 1396

Report of release of Eurasian Bittern in Abadan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی بوتیمار بزرگ

گونه های هدف: بوتیمار بزرگ  Botaurus stellaris

محل اقدام: آبادان

استان: خوزستان

دوره اقدام: مهر و آبان 1396

اجرا کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی و هادی جلالی

نتیجه اقدام: یافتن یک بوتیمار بزرگ زخمی، درمان و رهاسازی آن در رودخانه بهمنشیر.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Eurasian Bittern

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

Place of action: Abadan

Province: Khuzestan

Period of action: October 2017

Conducted by: Ali Fathinia, Ali Sajjad Jalali & Hadi Jalali

Action results: One individual was found wounded. Then, it was treated and released beside Bahmanshir river, Abadan.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در شیراز در پاییز 1393

Report of release of Steppe Eagle in Shiraz in autumn 2014

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: شیراز

استان: فارس

دوره اقدام: پاییز 1393

اجرا کنندگان: آقای محمد اخوان

نتیجه اقدام: خرید دو فرد عقاب صحرایی و سپس رهاسازی آنها.

گزارشگران: خانم الهام شنیتی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Shiraz

Province: Fars

Period of action: Autumn 2014

Conducted by: Mohammad Akhavan

Action results: Two individuals were bought from illegal hunters. Then, they were released.

Reporters: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در شیراز در آبان 1392

Report of release of Steppe Eagle in Shiraz in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: شیراز

استان: فارس

دوره اقدام: آبان 1392

اجرا کنندگان: آقای محمد اخوان

نتیجه اقدام: خرید یک فرد عقاب صحرایی و سپس رهاسازی شد.

گزارشگران: خانم الهام شنیتی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Shiraz

Province: Fars

Period of action: November 2013

Conducted by: Mohammad Akhavan

Action results: One individual was bought from an illegal hunter. Then, it was released.

Reporters: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی جغد گوش دراز در بمو در تابستان 1395

Report of release of Long-eared Owl in Bamou in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی 2 نابالغ جغد گوش دراز

گونه های هدف: جغد گوش دراز  Asio otus

محل اقدام: پارک ملی بمو

استان: فارس

دوره اقدام: تابستان 1395

اجرا کنندگان: خانمها الهام شنیتی و خدیجه طاهری

نتیجه اقدام: ابتدا 3 جوجه از متخلفین ضبط و نگهداری شد. جوجه ها به مدت چند ماه نگهداری و تغذیه شدند که متاسفانه یک جوجه مرد. دو جوجه در مرحله پرواز رهاسازی شدند.

گزارشگران: خانم الهام شنیتی

Action: Release of two Long-eared Owls

Species: Long-eared Owl Asio otus

Place of action: Bamou National Park

Province: Fars

Period of action: Summer 2016

Conducted by: Elham Sheniti & Khadijeh Taheri

Action results: Three nestlings were confiscated from illegal hunters. These nestling were fed until fledgling while one of these nestlings were died. Then two fledglings were released in Bamou National Park.

Reporters: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در حاجی آباد در زمستان 1395

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Haji-Abad in winter 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: حاجی آباد

استان: هرمزگان

دوره اقدام: زمستان 1395

اجرا کنندگان: آقایان حجت کرم پور، جواد حسن زاده و رسول موسی پور سیاهجل

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گزارشگران: آقای فردین نظیری

Action: Release of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Haji-Abad

Province: Hormozgan

Period of action: winter 2017

Conducted by: Hojjat Karampour, Javad Hasanzadeh & Rasoul Mousapour Siahjel

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Reporters: Rasoul Mousapour Siahjel

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش جلوگیری از تخریب مکان آشیانه سازی لک لک سفید در دزفول در سال 1395

Report of preventing from destruction of White Stork nests in Dezful in 2016

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: جلوگیری از تخریب مکان جوجه آوری لک لک سفید

گونه های هدف: لک لک سفید Ciconia ciconia

محل اقدام: دزفول (استان خوزستان)

دوره اقدام: سال 1395

اجرا کنندگان: مردم روستای بن جعفر و پرسنل ومحیط زیست

نتیجه اقدام: حداقل 14 آشیانه روی درخت خشکیده در باغ لک لکها حفظ شد.

گزارشگران: آقای محسن ملاح

Action: Prevention of destruction of White Stork nests

Species: White Stork Ciconia ciconia

Place of action: Dezful (Khuzestan province)

Period of action: in 2016

Conducted by: Local people of Ben Jafar village and personnel of the Department of the Environment

Action results: Reserving 14 nest in Laklakha garden

Reporters: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش کشف و ضبط بال لاکی در تهران در بهار 1396

Report of confiscation of Bohemian Waxwings in Tehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: کشف و ضبط دهها فرد بال لاکی اسیرشده

گونه های هدف: بال لاکی Bombycilla garrulus

محل اقدام: بازار پرنده فروشی ازادگان، تهران (استان تهران)

دوره اقدام: بهار 1396

اجرا کنندگان: پرسنل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران

نتیجه اقدام: کشف و ضبط پرنده بال لاکی تعداد زیاد در بازار پرنده فروشی آزادگان توسط پرسنل اداره محیط زیست

گزارشگران: آقای فردین نظیری

Action: Confiscation of tens of Bohemian Waxwing

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

Place of action: Azadegan cage birds bazaar, Tehran (Tehran province)

Period of action: spring 2017

Conducted by: Personnel of the Tehran provincial Office of the Department of the Environment

Action results: Tens of Bohemian Waxwings were confiscated from this Bazaar

Reporters: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش ساخت آشیانه مصنوعی برای لک لک سفید در مریوان

Report of building artificial nests for White Stork in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: ساخت 40 آشیانه مصنوعی برای لک لکها

گونه های هدف: لک لک سفید Ciconia ciconia

محل اقدام: روستای دره تفی، مریوان (استان کردستان)

دوره اقدام: سالهای 1390 تا 1395

اجراکنندگان: مردم روستای دره تفی با همکاری انجمن سبز چیا

نتیجه این اقدام: لک لکهای سفید بالغ به این آشیانه ها پاسخ مثبت دادند و در همه 40 آشیانه جوجه آوری موفق دیده شد.

گزارشگران: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

Action: Building 40 artificial nests

Species: White Stork Ciconia ciconia

Place of action: Darreh-Tafi village, Marivan (Kordestan province)

Period of action: From 2011 to 2016

Conducted by: Local people of Darreh-Tafi village with Sabz Chiya Society

Action results: White Storks responded successfully to all of these artificial nests.

Reporters: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

کشتار اردک بلوطی Aythya nyroca در تالاب هور العظیم

Killing Ferruginous Duck Aythya nyroca in Hour-al-Azeem

 

گزارشگر: رضا نیک فلک Reporter: Reza Nikfalak

 

تالاب هورالعظیم و شادگان در استان خوزستان یکی از مهم ترین مکان های زمستان گذرانی اردک بلوطی در ایران می باشد و همه ساله جمعیت مناسبی از این گونه در این تالاب ها زمستان گذرانی می کنند. در سال های اخیر به دلیل گسترش  صید پرندگان مهاجر خصوصا" پرندگان آبزی و استفاده از روش های نامتعارف صید (دامهاى زمینى با نام محمیه، که پرندگان را در گروه هاى بزرگ به دام می اندازد)، تعداد پرندگان مهاجر نسبت به سابق به شدت کاهش پیدا کرده است. اردک بلوطی (گونه حمایت شده ملی و بین المللی) از جمله پرندگانی است که با توجه به قرار گرفتن در لیست قرمزIUCN  و جمعیت محدود نسبت به سایر گونه ها متاسفانه میزان صید بالایی دارد. طی مشاهدات روزانه از بازار فروش پرندگان در شهر اهواز (معروف به بازار کیان) در زمستان سال 1394 لاشه این گونه روزانه در تعداد کم و زیاد در بازار دیده می شد در حالت عادی در بیشتر روز ها بین 10تا 30 عدد لاشه این  گونه در بازار مشاهده می شد  در یکی از روز های بهمن  سال 1394 چیزی در حدود 70 عدد  سر اردک بلوطی در بازار مشاهده شد. همچنین به جرات می توان گفت که در زمستان سال 94 فقط در بازار شهر اهواز دست کم  500 تا 600  قطعه لاشه اردک بلوطی دیده شد و این در حالی است که امار دقیقی از بازار فروش پرندگان در دیگر شهر های استان خوزستان همچون شادگان وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در انجا هم صد ها قطعه اردک بلوطی در بازار به فروش رفته اند.

 

 

--------------


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی