کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۳۵۳ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در سد آبشینه در مهر 1397

Record of Black-throated Diver in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در البرز مرکزی در مهر 1397

Record of White-winged Grosbeak in Central Alborz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 2 نر و 4 ماده و نابالغ

محل مشاهده: ناحیه سی سر، منطقه البرز مرکزی

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی قربانی و آصف رضائیان

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 males and 4 females and juveniles

Place of observation: Sisar area, Central Alborz P.A.

Province: Tehran

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Mehdi Ghorbani & Asef Rezaiyan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در بستان در آبان 1396

Record of Iraq Babbler in Bostan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدباقر موسوی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 November 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالش در مهر 1397

Record of Savi’s Warbler in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 15 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: --

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghaleh-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 7 October 2018

Observers: Fardin Naziri

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در دزفول در بهمن 1395

Record of Iraq Babbler in Dezful in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: February 2017

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در دماغه میدانی در اردیبهشت 1397

Record of Masked Booby in Meydani cape in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دماغه میدانی

استان: مرز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمیدرضا بارگاهی

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Meydani cape

Province: border of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces

Date of observation: 9 May 2018

Observers: Hamid-Reza Bargahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در مهر 1397

Record of Namaqua Dove in Shahdad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 9 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 1 October 2018

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در مریوان در شهریور 1397

Record of Kurdish Wheatear in Marivan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: گردنه تته مریوان

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 29 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 3 individuals

Place of observation: Tatteh, Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در مهران در تیر 1397

Record of Montagu’s Harrier in Mehran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

شناسایی کنندگان: --

Species: Montagu’s Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Mehdi Mami

Identified by: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۷:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در بشاگرد در شهریور 1394

Record of Brown Fish Owl in Bashagard in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Bubo zeylonensis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بشاگرد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری، طاهر قدیریان، مرتضی آرین نژاد و خانم نیلوفر رئیسی

Species: Brown Fish Owl Bubo zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bashagard

Province: Hormozgan

Date of observation: September 2015

Observers: Gholamreza Ghaderi, Taher Ghadirian, Morteza Ariannezhad & Niloofar Raeisi

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۷:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در سنندج در شهریور 1397

Record of Levant Sparrowhawk in Sanandaj in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Date of observation: 7 September 2018

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در مرداد و شهریور 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in August and September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: مرداد و شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: August and September 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 14 September 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1397

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: محمد سفرنگ، بهزاد عظیمی و حمید جباری

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 23 June 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang, Behzad Azimi & Hamid Jabbari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در جهان نما در شهریور 1397

Record of Black Woodpecker in Jahan-Nama in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopos martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده جهان نما، گرگان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Black Woodpecker Dryocopos martius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jahan-Nama Protected Area

Province: Golestan

Date of observation: September 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه درنقده در اردیبهشت 1397

Record of Black Tern in Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی بال سیاه Chlidonias niger

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائل آی و درنا مجاب

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: one individual

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در قم در مرداد 1397

Record of Savi’s Warbler in Qom in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

تاریخهای مشاهده: 26 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائل آی و اندرو استودارت

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Dates of observation: 17 August 2018

Observers: Majid Rezvani

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Andrew Stoddart


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در مریوان در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Marivan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ و خانم صدیقه شریفی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: September 2018

Observers: Mohammad Safrang & Sedigheh Sharifi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در کرخه در خرداد 1397

Record of Pallid Scops Owl in Karkheh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده کرخه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد الوندی و خانمها ساره مسعودی، راهله مهرآسا والهام شنیتی

شناسایی کنندگان: --

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karkheh Protected Area

Province: Khuzestan

Dates of observation: June 2018

Observers: Mohammad Alvandi, Sareh Masoudi, Raheleh Mehrasa & Elham Shaniti

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بوشهر در مرداد 1397

Record of Montagu's Harrier in Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر نابالغ

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی: رافائل آی، مگنوس اولمن، درک اسکات، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult male

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: August 2018

Observers: Korosh Khalili

Identified by: Raffael Aye, Magnus Ullman, Derek Scott, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در سیرجان در مرداد 1397

Record of Montagu's Harrier in Sirjan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر نابالغ

مکان مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن محیاپور

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائی آی، درنا مجاب

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult male

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Date of observation: August 2018

Observers: Mohsen Mahyapour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در تهران در مرداد 1395

Record of Thrush Nightingale in Tehran in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Thrush Nightingale  Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: August 2016

Observers: Alireza Afshoon۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در سنندج در فروردین 1397

Record of Thrush Nightingale in Sanandaj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 18 April 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر و یک ماده

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی: --

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male and one female

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در بوانات در تیر 1397

Record of Pallid Scops Owl in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع روشن کوه، بوانات

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Roushan-Kuh No-hunting Area, Bavanat

Province: Fars

Dates of observation: 15 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Demoiselle Crane in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب کانی برازان در فروردین 1397

Record of Mediterranean Gull in Kani-Barazan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 April 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Savi’s Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پژمان همتی، هادی امینی و پرهام بیهقی

شناسایی کنندگان: شناسایی این پرنده از طریق صدا توسط محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده تایید شد.

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 May 2018

Observers: Pezhman Hemati, Hadi Amini & Parham Beyhaghi

Identified by: Identification of this bird was confirmed by Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh by hearing call of this bird.

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در دودانگه، ساری در تیر 1397

Record of White-winged Grosbeak in Dodangeh, Sari in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: دودانگه، ساری

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dodangeh, Sari

Province: Mazandaran

Date of observation: 6 July 2018

Observers: Mehdi Ghorbani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت در فروردین 1395

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 5 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 24 March 2016

Observers: Seyed Hamed Mousavi

Remarks: New species for Kerman province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب شیطان آباد، نقده در تیر 1397

Record of Mediterranean Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 8 July 2018

Observer: Aziz Ozar

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در بندر لنگه در تیر 1397

Record of Omani Owl in Bandar-e Lengeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

مکان مشاهده: روستای نخل جمال، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان:  آقایان عارف میکانیکی، یعقوب رحیم زاده و عبدالمعین منتظر

شناسایی: --

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Nakhl-e Jamal village, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 1 July 2018

Observers: Aref Mikaniki, Yaghub Rahimizadeh & Abdolmoein Montazer

Identification: --

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر دریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 خرداد 1397

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در طالقان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Taleghan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

مشاهده کننده: آقای علیرضا اشتیاقی

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز.

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Date of observation: 7 June 2018

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Observers: Alireza Eshtiaghi

Remarks: New species for Alborz province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: 2 بالغ و 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: بهار 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: اولین ثبت جوجه آوری جغد ماهیخوار در استان کهگیلویه و بویراحمد.

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 adults and 2es

Date of observation: spring 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: First confirmed breeding record of Brown Fish Owl in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در سلطان یعقوب، نقده در آبان 1396

Record of Demoiselle Crane in Soltan-Yaghub valley, Naghadeh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 November 2017

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی، نقده در شهریور 1395

Record of Demoiselle Crane in Siran-Goli, Naghadeh in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Siran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 September 2016

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 June 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 22 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان یوسف ترکی هرچگانی و کرامت حافظی

شناسایی: درنا مجاب و پرویز بختیاری

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 12 May 2018

Observers: Yusof Torki-Harchagani & Keramat Hafezi

Identified by: Dorna Mojab & Parviz Bakhtiari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 48 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان امیر مرمزی، جمال منصوری، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و خانم الهام شنیتی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Amir Marmazy, Jamal Mansouri, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در مریوان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Marivan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Lesser Spotted Woodpecker  Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در فروردین 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: Adults and a juvenile

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در خرداد 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: بالغین و دو نابالغ

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی قربانی و مهدی جلالپور

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: adults and two juveniles

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 4 June 2018

Observers: Mehdi Ghorbani & Mehdi Jalalpour


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Paddyfield Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، علی سنگچولی، درنا مجاب و محمدجواد پرستگاری

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

Identified by: Mohammad Safrang, Ali Sangchooli, Dorna Mojab & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در شهرستان کوثر در اردیبهشت 1397

Record of Black-winged Pratincole in Kowsar county in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان کوثر

استان: اردبیل

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدهادی کسائی کیوی

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kowsar county

Province: Ardabil

Date of observation: 25 April 2017

Observers: Seyed Hadi Kasaei-Kivi

Identification: --

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در تالاب صالحیه در فروردین 1397

Record of Black-winged Pratincole in Salehieh wetland in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حسین محمودیان، کوروش سلیمانی، محمدرضا مرتضوی نیا و علیرضا مرتضوی نیا

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Hossein Mahmoudian, Kourosh Soleimani, Mohammad-Reza Mortazavinia & Alireza Mortazavinia

Identification: --

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در اسفند 1396

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 26 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای آرش حبیبی-آزاد

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 17 March 2018

Observers: Arash Habibi-Azad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در اهواز در فروردین 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و آرش حبیبی-آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang & Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در فروردین 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male & a female

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 13 April 2018

Observers: Mehdi Ghorbani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی