کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۳۹ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب حسنلو در فروردین 1398

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu wetland in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 April 2019

Observer: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در عباس آباد، مازندران در فروردین 1396

Record of Northern Goshawk in Abbas-Abad, Mazandaran in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: عباس آباد، مازندران

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد و محسن ملاح

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbas-Abad

Province: Mazandaran

Date of observation: April 2017

Observers: Ali Saghafi

Identified by: Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در مهاباد در تیر 1396

Record of Bearded Reedling in Mahabad in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 20 جفت

تاریخ مشاهده: تیر 1396

محل مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 20 pairs

Date of observation: July 2017

Place of observation: Mahabad

Province: West Azabaijan

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در حله در فروردین 1398

Record of Namaqua Dove in Helleh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حله

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهدات: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای احسان فهیم

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Dates of observations: 15 April 2019

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی جغد ماهیخوار در بهبهان در شهریور 1396

Report of release of Brown Fish Owl in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی جغد ماهیخوار

گونه های هدف: جغد ماهیخوار Ketupa zeylonensis

محل اقدام: تنگ تکاب، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 11 تا 21 شهریور 1396

اجرا کنندگان: آقایان هدایت اله دیده بان، علی رونق، رضا عزیزی، اسداله هاشمی و علیرضا افشون

نتیجه اقدام: مراقبت از یک جغد مریض دارای مشکل گوارشی و رهاسازی آنها در بهبهان در تاریخ 21 شهریور 1396.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Brown Fish Owl

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

Place of action: Tang-e Takab, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: from 25 April to 14 August 2018

Conducted by: Hedayatollah Didehban, Ali Rounagh (vet), Reza Azizi, Asdollah Hashemi & Alireza Afshoon (vet)

Action results: One owl was treated and released in Behbahan on 12 September 2017.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در دزفول در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 10 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در زریبار در فروردین 1398

Record of Demoiselle Crane in Zaribar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Date of observation: 11 April 2019

Observer: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

Remarks: New species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در دزفول در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 11 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در زریوار در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توکلی و محسن عباسی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در میمند، فارس در فروردین 1398

Record of Pallid Scops Owl in Meymand, Fars in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

شناسایی کنندگان: عادل شمسی زادگان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 28 March 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در خاتم در فروردین 1398

Record of Pallid Scops Owl in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: 2 April 2019

Observers: Hamid Dehoi

Identified by: Mirhossein Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در فروردین 1398

Record of Sooty Gull in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: ساحل جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 March 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 23 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در بندر سیریک در بهمن 1397

Record of Oriental White-eye in Bandar-e Sirik in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید هندی Zosterops palpebrosus

تعداد پرنده: 3 فرد

مکان مشاهده: دهانه رود گز، بندر سیریک

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان:  لیست مشاهده کنندگان زیر

Species: Oriental White-eye Zosterops palpebrosus

No of individuals: 3 individuals

Place of observation: mouth of river Gaz, Bandar-e Sirik

Province: Hormozgan

Date of observation: 8 February 2019

Observers: Dominik Marchowski, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Zbigniew Kajzer (photograpged), Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Wojciech Milosz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در میناب در آذر 1393

Record of Black Drongo in Minab in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 20 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقای سایمون بارتوز

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 11 December 2014

Observers: Szymon Bartosz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در بهمن 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: لیست مشاهده کنندگان زیر

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 30 individuals

Date of observation: 13 February 2019

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Observers: Dominik Marchowski, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Zbigniew Kajzer (photograpged), Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Wojciech Milosz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک راه راه در جم در فروردین 1398

Record of Common Grasshopper in Jam in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک راه راه Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل گلوبردکان، شهر ریز، جم

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید محدثی

شناسایی کنندگان: محمد پاپری زارعی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Galubardakan forest, Riz city, Jam

Province: Bushehr

Dates of observation: 30 March 2019

Observers: Saeed Mohaddesi

Identified by: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در جزیره خارگو در فروردین 1398

Record of Masked Booby on Khargu Island in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره خارگو

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها بهاره مالکی و معصومه حسینی و آقایان مرتضی ملاح، عبدالکریم ملاح و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khargu Island

Province: Bushehr

Date of observation: 28 March 2019

Observers: Bahareh Maleki, Masumeh Hosseini, Morteza, Abdolkarim & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در پارک جمشیدیه، تهران در فروردین 1398

Record of Hume's Leaf Warbler in Jamshidieh park, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1398

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و کوروش خلیلی

شناسایی عکس: آبراهام شکوهی و کوروش خلیلی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 March 2019

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Observers: Abraham Shokouhi & Korosh Khalili

Identification: Abraham Shokouhi & Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در دزفول در اسفند 1397

Record of Kurdish Wheatear in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی و محمد دیانی زاده

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Ghale-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 March 2019

Observers: Hasan Bahdarvandi & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه کوهی در لارستان در آبان 1397

Record of Upland Buzzard in Larestan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه کوهی Buteo hemilasius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس. شناسایی این پرنده بسیار مشکل بود. از علائم شناسایی این گونه، پاهای (تارسوس) پردار است. تارسوس پاهای این پرنده در قسمت جلو دارای پر و در قسمت پشت نسبتا لخت بود. سارگپه پابلند به علت پاهای لخت رد می شود. با وجود چشمهای روشن این پرنده، از احتمالات ممکن، هیبرید سارگپه پابلند و پرپا بود که به علت رنگ تیره پرهای پا، این احتمال رد می شود. قابل توجه است که در مغولستان، تنوع پوشش پر روی تارسوس مشاهده است (Ellis et al. 1999).

Species: Upland Buzzard Buteo hemilasius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 16 November 2018

Observers: Adel Shamsizadegan

Identified by: Ehsan Talebi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province. Identification of this bird was very difficult. One of the most important feature of this species is foot (tarsus) feathering. Tarsi of this bird had feathers in front but were bare at back side. Long-legged Buzzard is rejected because of foot-feathering. One of the possibilities was hybrid Long-legged X Rough-legged Buzzard but it could be rejected because of dark feathers on tarsi. It is noticed that high variation was found among Upland Buzzards in Mongolia (Ellis et al. 1999).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در تهران در اسفند 1397

Record of Hume's Leaf Warbler in Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: اواسط اسفند 1397

محل مشاهده: پارک قزل قلعه، تهران

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقایان هومن درودی، فردین نظیری، محسن ملاح و حمید جباری

شناسایی عکس: هومن درودی، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: early March 2019

Place of observation: Ghezel-Ghaleh park, Tehran

Province: Tehran

Observers: Houman Dorudi, Fardin Naziri, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Identification: Houman Dorudi, Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در جاسک در اسفند 1397

Record of Asian Koel in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای حسین بارآزرده

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 5 March 2019

Observers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در قشم در آذر 1396

Record of Crested Honey Buzzard in Qeshm in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبدالخالق طاهری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درنا مجاب و رافائل آی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: December 2017

Observers: Abdolkhalegh Taheri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab & Raffael Aye

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در همدان در اسفند 1397

Record of Pallid Scops Owl in Hamedan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهر همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

شناسایی کنندگان: درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan city

Province: Hamedan

Date of observation: 26 February 2019

Observers: Milad Khosravi

Identified by: Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در اسفند 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 6-8 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 25-27 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوکان در اسفند 1397

Record of Great Bustard in Bukan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 5 اسفند 1397

مکان مشاهده: بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 24 February 2019

Place of observation: Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh-Pourbonab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد پاشلک نوک دراز از ایران

Record of the first record of Long-billed Dowitcher from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک نوک دراز Limnodromus scolopaceous

تعداد پرنده: یک فرد، اولین زمستان

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان زیگنیف کازر، رضا علی اصل، سیمون بوچ، سباستین گوانتزل، رادوسلاو گوزدز، خسرو خوزانی، لوکاس لاویکی، دومینیک مارچوسکی و میثم قاسمی

شناسایی: زیگنیف کازر، پیر-آندره کروشه و نیلس وان دیو ون دیک

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان. اسم گونه شبیه ابیا و نحوه جهش پروازی شبیه پاشلک اما با بال زدن آرامتر.

Species: Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceous

No. of individuals: one individual, First-winter

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 February 2019

Observers: Zbigniew Kajzer, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Dominik Marchowski, Wojciech Milosz & Meysam Ghasemi

Identified by: Zbigniew Kajzer, Pierre-André Crochet, Nils van Duivendijk

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province. Species name similar to the Genus Scolopax (Woodcock) but flushes like snipes but with slower wingbeats.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در لارستان در بهمن 1397

Record of Pallid Scops Owl in Larestan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بلقان، لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای احمدعلی حسینی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و رافائل آی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bolghan, Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Ahmad-Ali Hosseini

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Raffael Aye

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید در گمیشان در بهمن 1397

Record of White-crowned Penduline Tit in Gomishan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Remiz coronatus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Species: White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد کاکایی وگا از ایران

Record of the first record of Vega Gull from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی وگا Larus vegae

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد پرستگاری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، محسن ملاح و احسان طالبی

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Vega Gull Larus vegae

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 January 2019

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Observers: Mohammad-Javad Parastegari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Mohsen Mallah & Ehsan Talebi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در تیر 1396

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1396

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 20 July 2017

Place of observation: south of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Reza Nikfalak

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد اگرت متوسط از ایران

Record of the first record of Intermediate Egret from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اگرت متوسط Egretta intermedia

تعداد پرنده: یک فرد در میان 10 اگرت

محل مشاهده: اسکله خور تیاب

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی علی اسلام و لینه لسه

شناسایی: علی علی اسلام، عباس عاشوری، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و حمید جباری

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Intermediate Egret Egretta intermedia

No. of individuals: one individual among 10 egrets

Date of observation: 21 November 2018

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Observers: Ali Alieslam & Laine Lasse

Identified by: Ali Alieslam, Abbas Ashoori, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در فکه در دی 1395

Record of White-crowned Wheatear in Fakkeh in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فکه، مرز ایران-عراق

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 10 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای سید باقر موسوی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: دومین رکورد این گونه از ایران؛ پس از اولین رکورد مشاهده نر این گونه از اهواز در تاریخ 10 مارس 1904 میلادی

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fakkeh, Iran-Iraq border

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 December 2016

Observers: Seyed Bagher Mousavi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The second record from Iran; since the first record of a male observed in Ahwaz on 10 March 1904.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در قطروئیه در بهمن 1397

Record of White-crowned Wheatear in Ghatrouiyeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه قطروئیه

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد  محمدرحیمی

توضیحات: سومین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان فارس.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghatrouiyeh

Province: Fars

Dates of observation: 14 February 2019

Observers: Mohammad  Mohammad-Rahimi

Remarks: The third record from Iran and new species for Fars province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید در آلاگل در بهمن 1397

Record of White-crowned Penduline Tit in Alagol in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Remiz coronatus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب آلاگل

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Alagol wetland

Province: Golestan

Dates of observation: 15 February 2019

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در بهمن 1397

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 و 29 بهمن 1397

مشاهده کننده: آقای موسی مدحجی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 5&18 February 2019

Observer: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در اهواز و شادگان در اردیبهشت 1396

Record of Basra Reed Warbler in Ahwaz & Shadegan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 5 فرد در اهواز و 3 در شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 5 individuals in Ahwaz & 3 individuals in Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: May 2016

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در توران در اردیبهشت 1396

Record of Pallid Scops Owl in Touran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran

Province: Semnan

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در تیاب در بهمن 1397

Record of Sooty Gull in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، ساره مسعودی، هومن درودی، امیر بیگ پور، علی سهل البیع و خانم الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Parham Beyhaghi, Sareh Masoudi, Houman Doroudi, Amir Beigpour, Ali Sahlolbei' & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در دی 1397

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی محترمی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در اهواز در بهمن 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح، درک اسکات، مگنوس اولمن و اندرو استودارت

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این گونه برای استان خوزستان جدید است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 January to 6 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah, Derek Scott, Magnus Ullman & Andrew Stoddart

Remarks: Its call was recorded. This is new species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مرداد 1396

Record of Brown Fish Owl in Dezful in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند و محمد دیانی زاده

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: August 2017

Observers: Hasan Behdarvand & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مهر 1395

Record of Brown Fish Owl in Dezful in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند، رضا قپانچی پور و حجت غفاری مقدم

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: October 2016

Observers: Hasan Behdarvand, Reza Ghapanchipour & Hojjat Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در دی 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 18 فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: 20 January 2019

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در دی 1397

Record of Sacred Ibis in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در تیر 1376

Record of Brown Fish Owl in Dezful in July 1997

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رود دز، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1376

مشاهده کنندگان: آقای رجبعلی فرامهر

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 1997

Observers: Rajabali Faramehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در رامسر در تیر 1397

Record of Black Woodpecker in Ramsar in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف رامسر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest around Ramsar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 July 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در بامدژ در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی