کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۲۳ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در خرمشهر در مهر 1398

Record of Namaqua Dove in Khorram-Shahr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در دزفول در مهر 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محسن ملاح، مجید پورهمدانی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Majid Pourhamedani, Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب حسنلو در مرداد 1398

Record of Paddyfield Warbler in Hasanloo wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در اهواز در مهر 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، حمید جباری، محسن ملاح، سینا خالصی، کاوه پیوندی، سعید گله داری، ابوالقاسم خالقی زاده، دیک فورسمن و عبدالرحمن السرحان

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 1 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Sina Khalesi, Kaveh Peyvandi, Saeed Gallehdari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dick Forsman & Abdulraman Al-Sirhan

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در اندیمشک در مهر 1398

Record of Iraq Babbler in Andimeshk in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در شهریور 1398

Record of Bearded Reedling in Kani-Barazan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 82 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 82 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 22 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی و احمدرضا صیادی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 19 September 2019

Observers: Mahdi Mami & Ahmad-Reza Sayyadi

Identified by: Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی خاوری در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Blyth’s Reed Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus dumetorum

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: اندرو استودارت و رافائی آی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Andrew Stoddart & Raffael Aye

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در شیراز در شهریور 1398

Record of Paddyfield Warbler in Shiraz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ و اندرو استودارت

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 13 September 2019

Observers: Elham Shaniti

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad Safrang & Andrew Stoddart

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در قم در شهریور 1398

Record of Montagu's Harrier in Qom in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عباس محجوب

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، مگنوس اولمن، رافائی آی و دیک فورسمن

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Behesht-e Masoumeh wetland, Qom

Province: Qom

Date of observation: 6 September 2019

Observers: Abbas Mahjoob

Identified: Ehsan Talebi, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بوشهر در شهریور 1398

Record of Caspian Plover in Bushehr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 22-25 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 13-16 September 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی (راه راه) در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی (راه راه) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang & Bezad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در شهریور 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 14 September 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در خلخال در شهریور 1397

Record of Levant Sparrowhawk in Khalkhal in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مکان مشاهده: خلخال

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای مهدی کسائی و حسین فرهادی

شناسایی کنندگان: سیدحامد موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، سینا خالصی و محسن ملاح

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 juveniles

Date of observation: 7 September 2019

Place of observation: Khalkhal

Province: East Azarbaijan

Observers: Mehdi Kasaei & Hossein Farhadi

Identified by: Seyed Hamed Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Sina Khalesi & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Seyran-Goli wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در توران در شهریور 1398

Record of Oriental Turtle Dove in Turan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: دلبر، توران، پارک ملی کویر

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی مهدوی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، احسان طالبی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Delbar, Turan, Kavir N. P.

Province: Semnan

Dates of observation: 7 September 2019

Observers: Ali Mahdavi

Identified by: Mohammad Safrang, Ehsan Talebi, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Solduz wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب درنا در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Dorna wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در چذابه در شهریور 1398

Record of Sacred Ibis in Chazabeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: چذابه، هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و علیرضا ریشهری

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Chazabeh, Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 September 2019

Observers: Musa Modheji & Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در تفت در اسفند 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Taft in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تفت

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای اکبر شیریزدانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Dates of observation: March 2019

Observers: Akbar Shiryazdani

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Dick Forsman

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Basra Reed Warbler in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای رحمانیه، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Rahmanieh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Date of observation: late August 2018

Observers: Ali Hajiabadi

Identification: Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Paddyfield Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3-4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 25-26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Abolghasem Khaleghizadeh & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in late August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالاب گندمان دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: late August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman wetland during spring and summer seasons of the two previous years.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Black Tern in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی سیاه Chlidonias niger

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و عباس عاشوری

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohsen Mallah & Abbas Ashoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در بهار 1398

Record of Namaqua Dove in Shahdad in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: بهار 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: spring 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در فروردین 1397

Record of Namaqua Dove in Shahdad in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: اواخر فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 adults and one juvenile

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: mid-April 2018

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در مرداد 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: آبگیر سویسه، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soveyseh pond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

       Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در فیروزآباد در مرداد 1398

Record of Cinereous Bunting in Firouz-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1398

مشاهده کننده: آقای سلمان حمیدی

شناسایی: حمید جباری

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 August 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of Zitting Cisticola in Hashilan wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: 4 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب هشیلان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: 4 adults and one juvenile

Place of observation: Hashilan wetland, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 15 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identification: Behzad Azimi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Seyran-Goli wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در دزفول در مرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد (یک بالغ و یک نابالغ)

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 و 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals (one adult & one juvenile)

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 July and 1 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در مرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1398

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Socotra Cormorant on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: سید عدنان هاشمی، سید مهدی موسوی، پوریا اسدی، وحید مسلمانی، مهران فتحی پور، الهام یاقوت پور و مطهره احمدی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Date of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Seyed Mehdi Mousavi, Pouria Asadi, Vahid Mosalmani, Mehran Fathipour, Elham Yaghutpour & Motahareh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Striated Heron on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور (مارو)

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی و سیدمهدی موسوی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Seyed Mehdi Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ایلام در تیر 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Ilam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

توضیحات: تغذیه جوجه توسط والدین زاغی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: July 2019

Observers: Mahmoud Mansouri & Mehdi Nourmohammadi

Remarks: Feeding juveniles by adult Eurasian Magpie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1398

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در گندمان در اردیبهشت 1398

Record of Baillon's Crake in Gandoman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش، اردوان پاشا زانوس و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 17 May 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Identified by: Navid Zahmatkesh, Ardavan Pashazanoos & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اواخر تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in mid-July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالابهای گندمان و چغاخور دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman and Choghakhor wetlands during spring and summer seasons of the two previous years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در سوسنگرد در تیر 1398

Record of Namaqua Dove in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Dates of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در پاوه در تیر 1398

Record of Kurdish Wheatear in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 4 individuals

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Behzad Azimi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جهرم در فروردین 1387

Record of Omani Owl in Jahrom in April 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: جهرم

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1387

مشاهده کنندگان:  آقای میثم قایدی

شناسایی: آرش حبیبی آزاد، حمید جباری، شاهو دربندی، کاوه پیوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: این پرنده در گذشته عکاسی شده بود ولی پس از بررسی عکسهای قدیمی در آرشیو، توجه مشاهده کننده به این عکس جلب شد. اولین رکورد موثق این گونه از ایران محسوب می شود. گونه جدید برای استان فارس.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Date of observation: 5 April 2008

Observers: Meysam Ghayedi

Identification: Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi, Kaveh Peyvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The bird was photographed in the past decade but it got attention when the observer was reviewing his old archived photos. This is the first confirmed record of Omani Owl from Iran. New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در طبس در تیر 1398

Record of Black Drongo in Tabas in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای اصفهک، طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahak village, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 8 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در آبادان در خرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Abadan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد مرده

مکان مشاهده: ساحل کارون، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual dead

Place of observation: Karun river, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در تالش در خرداد 1398

Record of Marsh Warbler in Talesh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: چندین فرد

محل مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: فردین نظیری

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1394

مشاهده کننده: آقایان علی سواری و امیر ممتاز

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2015

Observers: Ali Savari & Amir Momtaz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در خرداد 1398

 

 

Record of Bearded Reedling in Kani-Barazan in June 2019

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

 

 

تعداد پرنده: 15 فرد

 

 

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

 

 

استان: آذربایجان غربی

 

 

تاریخ مشاهده: 27 خرداد 1398

 

 

مشاهده کنندگان: آقای مجید مقیمانی و خانم سانیا صنعتگران

 

 

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

 

 

No of individuals: 15 individuals

 

 

Place of observation: Kani-Barazan

 

 

Province: West Azabaijan

 

 

Date of observation: 17 June 2019

 

 

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی