کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۳۳۱ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در تهران در مرداد 1395

Record of Thrush Nightingale in Tehran in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Thrush Nightingale  Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: August 2016

Observers: Alireza Afshoon۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در سنندج در فروردین 1397

Record of Thrush Nightingale in Sanandaj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 18 April 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر و یک ماده

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی: --

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male and one female

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در بوانات در تیر 1397

Record of Pallid Scops Owl in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع روشن کوه، بوانات

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Roushan-Kuh No-hunting Area, Bavanat

Province: Fars

Dates of observation: 15 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Demoiselle Crane in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب کانی برازان در فروردین 1397

Record of Mediterranean Gull in Kani-Barazan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 April 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Savi’s Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پژمان همتی، هادی امینی و پرهام بیهقی

شناسایی کنندگان: شناسایی این پرنده از طریق صدا توسط محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده تایید شد.

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 May 2018

Observers: Pezhman Hemati, Hadi Amini & Parham Beyhaghi

Identified by: Identification of this bird was confirmed by Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh by hearing call of this bird.

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در دودانگه، ساری در تیر 1397

Record of White-winged Grosbeak in Dodangeh, Sari in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: دودانگه، ساری

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dodangeh, Sari

Province: Mazandaran

Date of observation: 6 July 2018

Observers: Mehdi Ghorbani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت در فروردین 1395

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 5 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 24 March 2016

Observers: Seyed Hamed Mousavi

Remarks: New species for Kerman province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب شیطان آباد، نقده در تیر 1397

Record of Mediterranean Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 8 July 2018

Observer: Aziz Ozar

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در بندر لنگه در تیر 1397

Record of Omani Owl in Bandar-e Lengeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

مکان مشاهده: روستای نخل جمال، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان:  آقایان عارف میکانیکی، یعقوب رحیم زاده و عبدالمعین منتظر

شناسایی: --

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Nakhl-e Jamal village, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 1 July 2018

Observers: Aref Mikaniki, Yaghub Rahimizadeh & Abdolmoein Montazer

Identification: --

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر دریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 خرداد 1397

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در طالقان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Taleghan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

مشاهده کننده: آقای علیرضا اشتیاقی

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز.

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Date of observation: 7 June 2018

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Observers: Alireza Eshtiaghi

Remarks: New species for Alborz province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: 2 بالغ و 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: بهار 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: اولین ثبت جوجه آوری جغد ماهیخوار در استان کهگیلویه و بویراحمد.

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 adults and 2es

Date of observation: spring 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: First confirmed breeding record of Brown Fish Owl in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در سلطان یعقوب، نقده در آبان 1396

Record of Demoiselle Crane in Soltan-Yaghub valley, Naghadeh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 November 2017

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی، نقده در شهریور 1395

Record of Demoiselle Crane in Siran-Goli, Naghadeh in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Siran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 September 2016

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 June 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 22 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان یوسف ترکی هرچگانی و کرامت حافظی

شناسایی: درنا مجاب و پرویز بختیاری

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 12 May 2018

Observers: Yusof Torki-Harchagani & Keramat Hafezi

Identified by: Dorna Mojab & Parviz Bakhtiari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 48 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان امیر مرمزی، جمال منصوری، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و خانم الهام شنیتی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Amir Marmazy, Jamal Mansouri, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در مریوان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Marivan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Lesser Spotted Woodpecker  Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در فروردین 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: Adults and a juvenile

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در خرداد 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: بالغین و دو نابالغ

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی قربانی و مهدی جلالپور

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: adults and two juveniles

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 4 June 2018

Observers: Mehdi Ghorbani & Mehdi Jalalpour


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Paddyfield Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، علی سنگچولی، درنا مجاب و محمدجواد پرستگاری

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

Identified by: Mohammad Safrang, Ali Sangchooli, Dorna Mojab & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در شهرستان کوثر در اردیبهشت 1397

Record of Black-winged Pratincole in Kowsar county in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان کوثر

استان: اردبیل

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدهادی کسائی کیوی

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kowsar county

Province: Ardabil

Date of observation: 25 April 2017

Observers: Seyed Hadi Kasaei-Kivi

Identification: --

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در تالاب صالحیه در فروردین 1397

Record of Black-winged Pratincole in Salehieh wetland in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حسین محمودیان، کوروش سلیمانی، محمدرضا مرتضوی نیا و علیرضا مرتضوی نیا

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Hossein Mahmoudian, Kourosh Soleimani, Mohammad-Reza Mortazavinia & Alireza Mortazavinia

Identification: --

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در اسفند 1396

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 26 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای آرش حبیبی-آزاد

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 17 March 2018

Observers: Arash Habibi-Azad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در اهواز در فروردین 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و آرش حبیبی-آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang & Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در فروردین 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male & a female

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 13 April 2018

Observers: Mehdi Ghorbani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بدره در اردیبهشت 1397

Record of Namaqua Dove in Badreh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دارز Oenas capenisis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tangeh-Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 21 April 2018

Observers: Hossein Parvari

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در اردیبهشت 1396

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: May 2017

Observers: Mehdi Ghorbani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در خواف در اسفند 1396

Record of Baillon's Crake in Khaf in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیرخون، خواف

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirkhun, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 20 March 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در چمستان در فروردین 1397

Record of Black Woodpecker in Chamestan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چمستان

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: احسان اردکانیان در همراهی پرنده نگران خردسال رها و رادین اردکانیان و پایا حسام فر

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Chamestan

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 April 2018

Observers: Ehsan Ardakanian with accompany of Raha and Radin Ardakanian & Paya Hesamfar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت شکم نخودی در طبس در آذر 1396

Record of Buff-bellied Pipit in Tabas in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 آذر 1396

محل مشاهده: روستای حلوان، طبس

استان: خراسان جنوبی

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

شناسایی عکس: مگنوس اولمن، اندرو استودارت و درک اسکات

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One

Date of observation: 8 December 2017

Place of observation: Halvan village, Tabas

Province: South Khorasan

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

Identification: Magnus Ullman, Andrew Stoddart & Derek Scott

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در تیاب در اسفند 1396

Record of Pacific Golden Plover in Tiab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2-3 اسفند 1396

محل مشاهده: تیاب

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: درنا مجاب، احسان طالبی، صحرا بدری، بهناز قاضی مرادی، مهسا اسدی، بهنام اسدی، مهدیس نیری، معین نیری، مصطفی محمدی

شناسایی عکس: علی سنگچولی، محمد سفرنگ، آرش حبیبی-آزاد

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: one individual

Date of observation: 21-22 February 2018

Place of observation: Tiab

Province: Hormozgan

Observers: Dorna Mojab, Ehsan Talebi,  Sahar Badri, Behnaz Ghazi Moradi, Mahsa Asadi, Behnam Asadi, Mahdis Nayyeri, Moein Nayyeri & Mostafa Mohammadi

Identified by: Ali Sangchooli, Mohammad Safrang & Arash Habibi-Azad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در بوشهر در فروردین 1397

Record of Cinereous Bunting in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: 25 فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده موند، بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی و سیمین حسینی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 25 individuals

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation:  Mond mountains, Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Korosh Khalili & Simin Hosseini

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوکان در فروردین 1397

Record of Great Bustard in Bukan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: 12 فرد

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1397

مکان مشاهده: بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: 12 individuals

Date of observation: 26 March 2018

Place of observation: Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh-Pourbonab

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در گرگان در دی 1396

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Gorgan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1396

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 January 2018

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Observers: Behrad Galeshi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در جزیره خارگ در بهمن 1396

Record of Crested Honey Buzzard on Kharg Island in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره خارگ

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 18 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و محمدجواد پرستگاری

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khargland

Province: Bushehr

Dates of observation: 7 February 2018

Observers: Korosh Khalili

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در سوادکوه در بهمن 1396

Record of Black Woodpecker in Savadkuh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1396

محل مشاهده: سوادکوه

استان: مازندران

مشاهده کننده: آقای نبی اله طالبی اتویی

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 10 February 2018

Place of observation: Savadkuh

Province: Mazandaran

Observers: Nabiollah Talebi Otuei

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در ملکشاهی در اسفند 1396

Record of Kurdish Wheatear in Malekshahi in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 5 March 2018

Observers: Mehdi Mami


 

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در نیریز در بهمن 1396

Record of Mongolian Finch in Neyriz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: بهرام گور، نیریز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای اسودی، محمدرضا فرخنده و بهراد فرخنده

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Bahram-e Gur, Ghatruiyeh, Neyriz

Province: Fars

Date of observation: 10 February 2018

Observers: Mr Asvadi, Moammad-Reza Farkhondeh & Behrad Farkhondeh

 


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای سیبری در فریدونکنار در سال 1396

Record of Siberian Crane in Fereidoun-Kenar in autumn/winter 2017/2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: پاییز و زمستان 1396

محل مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: افراد متعدد

توضیحات: عکس از آقای ماهان مه رو.

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual (called Omid)

Date of observation: Autumn 2017/ Winter 2018

Place of observation: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Observers: Several people

Remarks: Photo by Mahan Mahroo.

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در البرز قزوین در فروردین 1396

Record of Grey Partridge in Alborz, Qazvin in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان البرز، قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی طاهری

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Alborz county, Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: April 2017

Observers: Mehdi Taheri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در میناب در آبان 1396

Record of Ashy Drongo in Minab in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملت، میناب

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 23 آبان 1396

مشاهده کنندگان: ساندر برویلانتس و ویلم بوکس

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 14 November 2017

Place of observation: Mellat park, Minab

Province: Hormozgan

Observers: Sander Bruylants & Willem Bockx

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در کبودرآهنگ در بهمن 1396

Record of Grey Partridge in Kabudar-Ahang in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 4 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای جواد رستمی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Date of observation: 24 January 2018

Observers: Javad Rostami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بدره در مهر 1396

Record of Montagu’s Harrier in Badreh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1396

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

شناسایی کنندگان: علی سنگچولی، پرویز بختیاری، محمد سفرنگ، درنا مجاب، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی آزاد

Species: Montagu’s Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 2 October 2017

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Observers: Hossein Parvari

Identified by: Ali Sangchooli, Parviz Bakhtiari, Mohammad Safrang, Dorna Mojab, Ehsan Talebi, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در میناب در بهمن 1394

Record of Olive-backed Pipit in Minab in January 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1394

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن، پر اوستین کلوندرود و سیدبابک موسوی

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One

Date of observation: 25 January 2016

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Observers: Magnus Ullman, Mattias Ullman, Per Øystein Klunderud & Seyed Babak Musavi

 

-----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در بندرعباس در بهمن 1394

Record of Olive-backed Pipit in Bandar Abbas in January 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 بهمن 1394

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن، پر اوستین کلوندرود و سیدبابک موسوی

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One

Date of observation: 26 January 2016

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Observers: Magnus Ullman, Mattias Ullman, Per Øystein Klunderud & Seyed Babak Musavi

 

-----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در کانی برازان در دی 1396

Record of Tundra Swan in Kani-Barazan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 26 بالغ و 4 نابالغ

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13-20 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 26 adults & 4 juveniles

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 3-10 January 2018

Observers: Behzad Nabighadim 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنگ چشم خاکستری بزرگ در اردبیل در بهمن 1396

Record of Great Grey Shrike in Ardabil in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری بزرگ Lanius excubitor

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان کوثر، اردبیل

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 9 بهمن ۱۳۹۶

مشاهده کنندگان: آقای سید هادی کسائی کیوی

شناسایی کنندگان: احسان طلبی، محمدجواد پرستگاری، آرش حبیبی-آزاد، درنا مجاب، پرویز بختیاری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Great Grey Shrike Lanius excubitor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kowsar county, Ardabil

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 January 2018

Observers: Seyed Hadi Kasaei-Kivi

Identified by: Ehsan Talebi, Mohammad-Javad Parastegari, Arash Habibi-Azad, Dorna Mojab, Parviz Bakhtiari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی