کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۰۲ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در اهواز و شادگان در اردیبهشت 1396

Record of Basra Reed Warbler in Ahwaz & Shadegan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 5 فرد در اهواز و 3 در شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 5 individuals in Ahwaz & 3 individuals in Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: May 2016

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در توران در اردیبهشت 1396

Record of Pallid Scops Owl in Touran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran

Province: Semnan

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در تیاب در بهمن 1397

Record of Sooty Gull in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، ساره مسعودی، هومن درودی، امیر بیگ پور، علی سهل البیع و خانم الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Parham Beuhaghi, Sareh Masoudi, Houman Doroudi, Amir Beigpour, Ali Sahlolbei' & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در دی 1397

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی محترمی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در اهواز در بهمن 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح، درک اسکات، مگنوس اولمن و اندرو استودارت

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این گونه برای استان خوزستان جدید است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 January to 6 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah, Derek Scott, Magnus Ullman & Andrew Stoddart

Remarks: Its call was recorded. This is new species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مرداد 1396

Record of Brown Fish Owl in Dezful in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند و محمد دیانی زاده

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: August 2017

Observers: Hasan Behdarvand & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مهر 1395

Record of Brown Fish Owl in Dezful in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند، رضا قپانچی پور و حجت غفاری مقدم

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: October 2016

Observers: Hasan Behdarvand, Reza Ghapanchipour & Hojjat Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در دی 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 18 فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: 20 January 2019

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در دی 1397

Record of Sacred Ibis in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در تیر 1376

Record of Brown Fish Owl in Dezful in July 1997

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رود دز، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1376

مشاهده کنندگان: آقای رجبعلی فرامهر

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 1997

Observers: Rajabali Faramehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در رامسر در تیر 1397

Record of Black Woodpecker in Ramsar in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف رامسر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest around Ramsar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 July 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در بامدژ در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در شادگان در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جنگلی در تهران در شهریور 1397

Record of Wood Warbler in Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات

شناسایی عکس: احسان طالبی، حمید جباری، علی سنگچولی، درنا مجاب، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: آخرین رکورد این گونه در ایران، در خارتوران، سمنان در ماه می 2007 میلادی بود.

 

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 27 August 2018

Observers: Ali Bayat

Identification: Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Dorna Mojab, Arash Habibi-Azad, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The last record of this species in Iran was recorded in Khar-Touran, Semnan in May 2007.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در دزفول در دی 1397

Record of Omani Owl in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان:  آقایان افشین موسی زاده، محمدامین خشت­زر، احسان ضیایی، کیارش کایدخورده و علی یارتختایی

شناسایی: کرامت حافظی، حمید جباری، محسن ملاح، علی ترک قشقایی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان. این پرنده در باران خیس شده، سپس بعد از درمان رهاسازی شد.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting Area, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 December 2018

Observers: Ashin Musazadeh, Mohammad-Amin Kheshtzar, Ehsan Ziaie, Kiarash KayedKhordeh & Ali Yartakhtaee

Identification: Keramat Hafezi, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Ali Tork-Qashqaee & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province. This bird was wet in rain and was released after healing.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوجاق در دی 1397

Record of Great Bustard in Boujagh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مکان مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقایان سپند بختیاری، امیر ابراهیمی و راشین سلیمانی

توضیحات: احتمالا این پرنده، همان پرنده ای است که در تاریخ 22 آذر 1397 در میانکاله دیده شد.

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Date of observation: 26 December 2018

Place of observation: Boujagh N.P.

Province: Gilan

Observers: Sepand Bakhtiari, Amir Ebrahimi & Rashin Soleymani

Remarks: This is probably the same individual seen in Miankaleh on 13 December 2018.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در میانکاله در آذر 1397

Record of Great Bustard in Miankaleh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1397

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: خانم مهدیه جعفری، آقایان حر منصور عبدالملکی، حمیدرضا خالصی و حسین قاسمی

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 December 2018

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Observers: Mahdieh Jafari, Horr Mansour Abdolmaleki, Hamidreza Khalesi & Hossein Ghasemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در آمل در فروردین 1397

Record of Black Woodpecker in Amol in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف روستای رزکه، آمل

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای سعید علیزاده

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: forest around Razakeh village, Amol

Province: Mazandaran

Dates of observation: 20 April 2018

Observers: Saeed Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرگوس بزرگ در کبودوال در آذر 1397

Record of Goosander in Kabudval dam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس بزرگ Mergus merganser

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد کبودوال، علی آباد

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 20 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حجت اله تیموری

Species: Goosander Mergus merganser

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kabudval dam, Aliabad

Province: Golestan

Dates of observation: 11 December 2018

Observers: Hojjatollah Teimouri

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در شوش در آذر 1397

Record of Iraq Babbler in Shush in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شوش

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Dates of observation: November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بهبهان در آذر 1397

Record of Ashy Drongo in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1397

محل مشاهده: تنگ تکاب، منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

شناسایی عکس: کرامت حافظی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Identification: Keramat Hafezi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در آذر 1397

Record of White-breasted Waterhen in Minab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای آرش زمانی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 November 2018

Observers: Arash Zamani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در کیش در خرداد 1396

Record of Striated Heron in Kish in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیش

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish

Province: Hormozgan

Dates of observation: June 2017

Observers: Amin Okhovat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در قشم در دی 1396

Record of White-breasted Waterhen in Qeshm in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: اوایل دی 1396

مشاهده کننده: آقای عرشیا مسعودی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Date of observation: late December 2017

Observer: Arshia Massoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Observations of arrival and departure dates of species

ثبت ورود درنای سیبری به فریدونکنار در آبان 1397

Record of arrival of Siberian Crane in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از تاریخ 1 تا 30 آبان 1397

اولین تاریخ مشاهده: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی علیزاده

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: From 23 October to 21 November 2018

Arrival/departure date of observation: 21 November 2018

Observers: Mojtaba Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرگوس بزرگ در تالش در آذر 1397

Record of Goosander in Talesh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس بزرگ Mergus merganser

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 1 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Goosander Mergus merganser

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 22 November 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بهبهان در بهمن 1393

Record of Montagu’s Harrier in Behbahan in February 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1393

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاء الله طاهرزاده

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، علی سنگچولی، احسان طالبی و محمدجواد پرستگاری

Species: Montagu’s Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 February 2015

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Identified by: Abbas Ashoori, Ali Sangchouli, Ehsan Talebi & Mohammad-Javad Parastegari

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جاکانای دم قرقاولی در لامرد در آبان 1397

Record of Pheasant-tailed Jacana in Lamerd in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جاکانای دم قرقاولی Hydrophasianusi chirurgus

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ

محل مشاهده: میدان مرکزی لامرد

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 21 آبان تا 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: ابراهیم عباسی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محمد پاپری-زارعی

توضیحات: گونه جدید برای ایران و استان فارس

Species: Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianusi chirurgus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Central square, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: 12 to 23 November 2018

Observers: Ebrahim Abbasi

Identified by: Mohammad Safrang & Mohammad Papari-Zarei

Remarks: New species for Iran and Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در کارون در آبان 1397

Record of Iraq Babbler in Karun county in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 29 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 November 2018

Observers: Keramat Hafezi & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در گندمان در آبان 1397

Record of Northern Goshawk in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان:چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: روح الله عسگری

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 11 November 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در خور آذینی در آبان 1397

Record of Striated Heron in Khour-e Azini in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خور آذینی

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 November 2018

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در صفی آباد در اسفند 1394

Record of Namaqua Dove in Safi-Abad in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 13 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 March 2016

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اسکوای دم پیچ در خور موسی در تیر 1391

Record of Pomarine Skua in Khour-e Musa in July 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اسکوای دم پیچ Stercorarius pomarinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، علی سنگچولی، حمید جباری، مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Pomarine Skua Stercorarius pomarinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Dates of observation: July 2012

Observers: Farshad Eskandari

Identified by: Abbas Ashoori, Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Ali Sangchouli, Hamid Jabbari, Magnus Ullman & Derek Scott

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در آبان 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 November 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در گندمان در آبان 1397

Record of Sociable Lapwing in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 18-23 آبان 1397

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، امین اخوت و روح اله عسگری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 9-14 November 2018

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Amir Farahnasab, Amin Okhovat & Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در روشن کوه، فارس در مهر 1397

Record of Northern Goshawk in Roshan-Kuh, Fars in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روشنکوه و کوه خم

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 11 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری و درنا مجاب

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Roshan-Kuh and Kuh Khom

Province: Fars

Dates of observation: 3 October 2018

Observers: Mohammad Moradpour

Identified by: Parviz Bakhtiari & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیف چاف هیمالیایی در سنندج در مهر 1397

Record of Mountain Chiffchaff in Sanandaj in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف هیمالیایی Phylloscopus sindianus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری، عباس عاشوری، آرش حبیبی-آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 October 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: Parviz Bakhtiari, Abbas Ashoori, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در شهر لار، لارستان در مهر 1397

Record of Pallid Scops Owl in Lar city, Larestan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر لار، لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 22 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد رخساری

شناسایی کنندگان: عادل شمسی زادگان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lar city, Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 14 October 2018

Observers: Mohammad Rokhsari

Identified by: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در دزفول در آبان 1397

Record of Iraq Babbler in Dezful in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 13 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عروس غاز در حسنلو در آبان 1391

Record of Red-breasted Goose in Hasanlu in October 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد (تاکسیدرمی شده)

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: اوایل آبان 1391

مشاهده کنندگان: آقای سعید پیری

توضیحات: در حال حاضر این نمونه، در موزه تاریخ طبیعی ارومیه نگهداری می شود.

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One individual (mounted)

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: late October 2012

Observers: Saeed Piri

Remarks: At present, this species is held in Uromia Natural History Museum.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب هشیلان در مهر 1397

Record of Zitting Cisticola in Hashilan wetland in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 9 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hashilan wetland, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 1 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad Safrang & Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در سیران گولی در مهر 1397

Record of Bearded Reeding in Seyran-Goli in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biamicus

تعداد: 12 فرد

تاریخ مشاهده: 23 مهر 1397

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reeding Panurus biamicus

No. of individuals: 12 individuals

Date of observation: 15 October 2018

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در لارستان در آبان 1397

Record of Pallid Scops Owl in Larestan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهکویه، لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 3 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، عیسی اسماعیلی و احسان فرنام

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehkoyeh, Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 25 October 2018

Observers: Adnan Delkhasteh, Eisa Esmaili & Ehsan Farnam

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در بهبهان در آذر 1389

Record of Pallid Scops Owl in Behbahan in November 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 2 آذر 1389

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاءالله طاهرزاده

شناسایی کنندگان: --

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 23 November 2010

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در گلستان در شهریور 1397

Record of Oriental Turtle Dove in Golestan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 20 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، رافائل آی و مگنوس اولمن

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Dates of observation: 11 September 2018

Observers: Farshad Eskandari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Raffael Aye & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۰۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در تهران در مهر 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Tehran in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 26 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم سارا عرب و آقای سیدحامد موسوی

شناسایی عکس: محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، رافائل آی و مگنوس اولمن

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این اولین رکورد پس از گذشت بیش از چهار دهه از ثبت آخرین رکورد آن در میانکاله در تاریخ 27 نوامبر 1975 است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 14 October 2018

Observers: Sara Arab & Seyed Hamed Musavi

Identification: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Raffael Aye & Magnus Ullman

Remarks: Its call was recorded. This is the first record after four decades of the last record of this species in Miankaleh on 27 November 1975.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۰۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در کرمان در تابستان 1396

Record of Pallid Scops Owl in Kerman in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Dates of observation: summer 2017

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۰۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در شهرستان مهر در مهر 1397

Record of Brown Fish Owl in Mehr county in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1397

محل مشاهده: شهرستان مهر

استان: فارس

مشاهده کنندگان: آقایان احمد امیری، امین نظری، محمد پلاهنگی و علی کسروی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 19 October 2017

Place of observation: Mehr county

Province: Fars

Observers: Ahmad Amiri, Amin Nazari, Mohammad Palahangi & Ali Kasravi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی