کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۹۶ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در مرداد 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: آبگیر سویشه، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soveyseh pond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

       Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در فیروزآباد در مرداد 1398

Record of Cinereous Bunting in Firouz-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1398

مشاهده کننده: آقای سلمان حمیدی

شناسایی: حمید جباری

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 August 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of Zitting Cisticola in Hashilan wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: 4 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب هشیلان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: 4 adults and one juvenile

Place of observation: Hashilan wetland, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 15 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identification: Behzad Azimi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Seyran-Goli wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در دزفول در مرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد (یک بالغ و یک نابالغ)

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 و 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals (one adult & one juvenile)

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 July and 1 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در مرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1398

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Socotra Cormorant on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: سید عدنان هاشمی، سید مهدی موسوی، پوریا اسدی، وحید مسلمانی، مهران فتحی پور، الهام یاقوت پور و مطهره احمدی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Date of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Seyed Mehdi Mousavi, Pouria Asadi, Vahid Mosalmani, Mehran Fathipour, Elham Yaghutpour & Motahareh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Striated Heron on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور (مارو)

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی و سیدمهدی موسوی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Seyed Mehdi Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ایلام در تیر 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Ilam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

توضیحات: تغذیه جوجه توسط والدین زاغی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: July 2019

Observers: Mahmoud Mansouri & Mehdi Nourmohammadi

Remarks: Feeding juveniles by adult Eurasian Magpie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1398

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در گندمان در اردیبهشت 1398

Record of Baillon's Crake in Gandoman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش، اردوان پاشا زانوس و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 17 May 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Identified by: Navid Zahmatkesh, Ardavan Pashazanoos & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اواخر تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in mid-July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالابهای گندمان و چغاخور دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman and Choghakhor wetlands during spring and summer seasons of the two previous years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در سوسنگرد در تیر 1398

Record of Namaqua Dove in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Dates of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در پاوه در تیر 1398

Record of Kurdish Wheatear in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 4 individuals

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Behzad Azimi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جهرم در فروردین 1387

Record of Omani Owl in Jahrom in April 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: جهرم

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1387

مشاهده کنندگان:  آقای میثم قایدی

شناسایی: آرش حبیبی آزاد، حمید جباری، شاهو دربندی، کاوه پیوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: این پرنده در گذشته عکاسی شده بود ولی پس از بررسی عکسهای قدیمی در آرشیو، توجه مشاهده کننده به این عکس جلب شد. اولین رکورد موثق این گونه از ایران محسوب می شود. گونه جدید برای استان فارس.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Date of observation: 5 April 2008

Observers: Meysam Ghayedi

Identification: Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi, Kaveh Peyvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The bird was photographed in the past decade but it got attention when the observer was reviewing his old archived photos. This is the first confirmed record of Omani Owl from Iran. New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در طبس در تیر 1398

Record of Black Drongo in Tabas in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای اصفهک، طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahak village, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 8 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در آبادان در خرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Abadan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد مرده

مکان مشاهده: ساحل کارون، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual dead

Place of observation: Karun river, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در تالش در خرداد 1398

Record of Marsh Warbler in Talesh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: چندین فرد

محل مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: فردین نظیری

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1394

مشاهده کننده: آقایان علی سواری و امیر ممتاز

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2015

Observers: Ali Savari & Amir Momtaz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در خرداد 1398

Record of in Bearded Reedling in Kani-Barazan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 27 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید مقیمانی و خانم سانیا صنعتگران

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 17 June 2019

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در فروردین 1398

Record of White-breasted Waterhen in Minab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 27 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رمکو هوفلند، ادوارد وان اجزندورن، پاول شریجورشوف و ماریجکه روس

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 16 April 2019

Observers: Remco Hofland, Edward van IJzendoorn, Paul Schrijvershof and Marijke Roos

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در میبد در خرداد 1398

Record of Mongolian Finch in Meybod in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: میبد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 45 individuals

Place of observation: Meybod

Province: Yazd

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Sattar Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بستک در خرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Bastak in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بستک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عیسی پوردوست

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bastak

Province: Hormozgan

Dates of observations: June 2019

Observers: Eisa Pourdoust

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در چابهار در فروردین 1398

Record of Asian Koel in Chabahar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار

استان: سیتان و بلوچستان

تاریخهای مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 March 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در نقده در اردیبهشت 1397

Record of Cinereous Bunting in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

شناسایی: محمد سفرنگ و عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Farshid Dilmaqani

Identified by: Mohammad Safrang & Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در شهرستان کارون در خرداد 1398

Record of Basra Reed Warbler in Karun county in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سولدوز در خرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Solduz in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 16 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار و مهراب آقاعلی نژاد

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 6 June 2019

Observers: Aziz Ozar & Mehrab Aghalinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای در بندر جاسک در خرداد 1398

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Bandar-e Jask in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 4 June 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در جاسک در خرداد 1398

Record of Sooty Falcon in Jask in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 4 June 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب شیخ احمد در خرداد 1398

Record of Mediterranean Gull in Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: روستای شیخ احمد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: محسن ملاح، بهاره مالکی و عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Sheikh-Ahmad village, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 May 2019

Observers: Mohsen Mallah, Bahareh Maleki & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب چغاخور در اردیبهشت 1398

Record of Montagu's Harrier in Choghakhor in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای رشید برادران قهفرخی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و کاوه پیوندی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 23 April 2019

Observers: Rashid Baradaran-Ghahfarrokhi

Identified by: Mohsen Mallah & Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در دشت سوتاو در اردیبهشت 1398

Record of Great Bustard in Sutav plain in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: دشت سوتاو، بوکان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب و علیرضا مفتوحی

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 9 May 2019

Place of observation: Sutav plain, Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh-Pourbonab & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کانی برازان در اردیبهشت 1398

Record of Black-winged Pratincole in Kani-Barazan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، هادی امینی و پژمان همتی

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 May 2019

Observers: Parham Beihaghi, Hadi Amini & Pezhman Hemmati

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در بناب در اردیبهشت 1398

Record of Black-winged Pratincole in Bonab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1398

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر و حمید رحیم زاده پوربناب

شناسایی عکس: --

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation 21 April 2019

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Hamid Rahimzadeh Pourbonab

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در اردیبهشت 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 20 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Dates of observations: 10 May 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب بوجاق در اردیبهشت 1398

Record of Mediterranean Gull in Bujagh wetland in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب بوجاق

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مه رو

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh wetland

Province: Gilan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در چابهار در فروردین 1398

Record of Asian Koel in Chabahar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار

استان: سیتان و بلوچستان

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: April 2019

Observers: Navid Zahmatkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در شورگل در اردیبهشت 1398

Record of Bearded Reeding in Shour-Gol in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biamicus

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: تالاب شورگل، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Bearded Reeding Panurus biamicus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shour-Gol wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 2 May

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در مسجد سلیمان در اردیبهشت 1398

Record of Brown Fish Owl in Masjed Soleyman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شهید عباسپور، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی، رحیم الوندی و اردشیر امینی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbaspour dam, Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 May 2019

Observers: Musa Modheji, Rahim Alvandi & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در کنگان در اردیبهشت-خرداد 1398

Record of Omani Owl in Kangan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: 3 جوجه جغد در حال رشد و یکی از والدین

مکان مشاهده: دره رایان، کنگان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت و 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان:  آقایان علی کسروی و امین نظری

شناسایی: --

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: 3 owlets and one adult

Place of observation: Rayan valley, Kangan

Province: Bushehr

Date of observation: 10 and 30 May 2019

Observers: Ali Kasravi & Amin Nazari

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در زریبار در اردیبهشت 1398

Record of Iraq Babbler in Zaribar in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار، مریوان

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 11 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: الناز اسمعیل زاده، مهری بوجار، مهتاب احمدی، جمشید سعیدی، بابک ولیزاده و محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 1 May 2019

Observers: Elnaz Esmailzadeh, Mehri Boujar, Mahtab Ahmadi, Jamshid Saeedi, Babak Valizadeh & Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در نقده در اردیبهشت 1398

Record of Thrush Nightingale in Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2019

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیف چاف هیمالیایی در سنندج در اردیبهشت 1398

Record of Mountain Chiffchaff in Sanandaj in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف هیمالیایی Phylloscopus sindianus

تعداد پرنده: چندین فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: شورش وهابی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus

No. of individuals: several individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 5 May 2019

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: Shoresh Vahabi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در اردیبهشت 1398

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 May 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ملکشاهی در اردیبهشت 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Malekshahi in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 4 May 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ایلام در اردیبهشت 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Ilam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و مهرداد منصوری

توضیحات: فیلم یک پرنده تهیه شد.

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: 22 April 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mehrdad Mansouri

Remarks: One of these two birds is videod.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اردیبهشت 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 5-10 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 25-30 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی