کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۸۰ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر کرمان در بهمن 1398

Record of Hume's Leaf Warbler in Kerman city in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر کرمان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت و سعید گله داری

شناسایی عکس: --

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 7 February 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Saeed Gallehdari

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1398

Record of departure of Siberian Crane from Fereidoun-Kenar in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از 29 مهر تا 8 اسفند 1398

آخرین تاریخ مشاهده: 8 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 October 2019 to 27 February 2020

Arrival/departure date of observation: 27 February 2019

Observers: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در دشت آزادگان در اسفند 1398

Record of Sociable Lapwing in Azadegan plain in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: بیت کوصر، دشت آزادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1398

مشاهده کننده: آقای سیدباقر موسوی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Beit-Kosar, Azadegan plain

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 February 2020

Observer: Seyed Bagher Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مگس گیر کاکل سیاه در بندرعباس در بهمن 1398

Record of Black-naped Monarch in Bandar Abbas in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی، بهراد فرخنده و عیسی پوردوست

توضیحات: دومین رکورد این گونه در ایران

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 31 January 2020

Observers: Meysam Ghasemi, Behrad Farkhondeh & Eisa Pourdoust

Remarks: The second record in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در قشم در بهمن 1398

Record of Sooty Gull in Qeshm in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 January 2020

Observers: Sareh Masoudi & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در بهمن 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 23 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی چلانی و کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 12 February 2020

Observers: Mehdi Chalani & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای در بندر لنگه در اسفند 1398

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Bandar-e Lengeh in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: شش فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 2 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 February 2020

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در همدان در دی 1398

Record of Tundra Swan in Hamedan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 5 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: One adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 26 December 2019

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در شهداد در بهمن 1398

Record of Asian Koel in Shahdad in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 15 بهمن 1398

مشاهده کننده: آقای پژمان آقاجانی

توضیحات: برخورد به شیشه یک منزل. گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 4 February 2020

Observers: Pejman Aghajani

Remarks: Crash to window of a home. New species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در بهمن 1398

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: شمال تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی و آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: north of Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 February 2020

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Amir Marmazi & Jamal Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در شهداد در دی 1398

Record of Yellow-browed Warbler in Shahdad in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت، سعید نظامی و سعید گله داری

شناسایی عکس: عبدالحمن السرحان، رافائل آی، درک اسکات، مگنوس اولمن، ابوالقاسم خالقی زاده، اسکار کمپل و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 17 January 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhati, Saeed Nazemi Kermani & Saeed Gallehdari

Identification: Abdul-Rahman Al-Sirhan, Raffael Aye, Derek Scott, Magnus Ullman, Abolghasem Khaleghizadeh, Oscar Campbell & Fares Al-Khouri

Remarks: This is new species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت فلامینگوی کوچک در آبادان در بهمن 1398

Record of Lesser Flamingo in Abadan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خوریات شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان. دومین ثبت این گونه در ایران. اولین ثبت آن در ایران در کوهک، سیستان و بلوچستان در ژوئن 1904 بوده است.

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khours of Shadegan, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 February 2020

Observers: AliSajjad Jalali

Remarks: New species for Khuzestan province. Second record of this species in Iran. It was recorded first in Kuhak, Sistan & Baluchestan in June 1904.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در بندر لنگه در بهمن 1398

Record of Northern Goshawk in Bandar-e Lengeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 3 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

شناسایی: سینا خالصی و احسان طالبی

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 January 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Sina Khalesi & Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of Sacred Ibis in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 10 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 January 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در دی 1398

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و موسی مدحجی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: January 2020

Observers: Ali-Sajjad Jalali & Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای در بندر لنگه در بهمن 1398

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Bandar-e Lengeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اوایل بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای جاسم تمیمی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: late January 2020

Observers: Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در دی 1398

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی و مجید پورهمدانی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Majid Pourhamedani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عقاب دریایی پالاس در میناب در دی 1394

Record of Pallas's Fish Eagle in Minab in January 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب دریای پالاس Haliaeetus leucoryphus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 26 دی 1394

مشاهده کنندگان: آقایان علی سنگچولی و میثم قاسمی و خانم عاطفه موسویان

Species: Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 January 2016

Observers: Ali Sangchooli, Meysam Ghasemi & Atefeh Mousavian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در موند در دی 1384

Record of Sociable Lapwing in Mond in January 2005

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: موند، بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: دی 1384

مشاهده کننده: آقای حاجی قلی کمی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Mond, Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: January 2005

Observer: Haji-Gholi Kami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در بهمن 1396

Record of Sooty Gull in Jask in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل بهل، جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 4 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای احسان طالبی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bahl coast, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 24 January 2018

Observers: Ehsan Talebi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار تاج سیاه در بندر لنگه در دی 1398

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Lengeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Sturnia pagodarum

تعداد افراد: 4 فرد

محل مشاهده: بندر شناس، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 21 دی 1398

مشاهده کنندگان: سید مهدی موسوی، خالد دهقان پیر، مجید پورهمدانی، محبوبه مرادعلیزاده و سید عدنان هاشمی

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bandar-e Shenas, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 11 January 2020

Observers: Seyed Mehdi Mousavi, Khaled Dehghanpir, Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh, Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۸ ، ۱۷:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در گناوه در آذر 1398

Record of Namaqua Dove in Genaveh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: حداقل 10 فرد

محل مشاهده: روستای فخرآوری، گناوه

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 22 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: at least 10 individuals

Place of observation: Fakhravari village, Genaveh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 13 December 2019

Observers: Gholamabbas MohammadHosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۸ ، ۱۶:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در گتوند در آذر 1398

Record of Namaqua Dove in Gotvand in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 21 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 12 December 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد خروس کولی سرخاکستری از ایران

The first record of Grey-headed Lapwing from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سرخاکستری Vanellus cinereus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ناحیه جنگلی، پارک اهوان، کیش

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 14 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی جبلی

شناسایی: علیرضا هاشمی

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest area, Ahvan park, Kish

Province: Hormozgan

Date of observation: 4 January 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli

Identified by: Alireza Hashemi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد پرستوی گلوراه راه از ایران

The first record of Streak-throated Swallow from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستوی گلوراه راه Petrochelidon fluvicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ولایت، بندر عباس

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سدریک مروژکو

شناسایی: سدریک مروژکو

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

منبع: https://ebird.org/checklist/S61892077

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 1 December 2019

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Observers: Cédric Mroczko

Identified by: Cédric Mroczko

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

Reference: https://ebird.org/checklist/S61892077

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در انارستان در آذر 1398

Record of White-breasted Waterhen in Anarestan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: انارستان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای شبیر فکوریان

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Anarestan

Province: Bushehr

Dates of observation: December 2019

Observers: Shobeir Fakourian

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در سبزوار در دی 1398

Record of Bohemian Waxwing in Sabzevar in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 9 دی 1398

محل مشاهده: سبزوار

استان: خراسان رضوی

مشاهده کننده: سیدحسن مرادی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 30 December 2019

Place of observation: Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Observer: Seyed Hasan Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در گتوند در آذر 1398

Record of Iraq Babbler in Gotvand in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 30 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نجفی فرد

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 21 December 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در هورالعظیم در آذر 1398

Record of Iraq Babbler in hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 December 2019

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Great Bustard in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 21 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در چاه نیمه در آذر 1398

Record of Long-tailed Duck in Chah-Nimeh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: یک فرد شکارشده

محل مشاهده: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 29 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

توضیحات: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: One individual hunted

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 20 December 2019

Observers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در آذر 1398

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 December 2019

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بندر لنگه در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Bandar-e Lengeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ سال اول

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: رافائل آی، اسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان هرمزگان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual at first year

Place of observation: Bandar-e Lemgeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Raffael Ayé, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

Remarks: New species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بندر لنگه در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar-e Lengeh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 April October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب میقان در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Meghan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمود کلنگری

توضیحات: گونه جدید برای استان مرکزی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 6 November 2019

Observers: Mahmoud Kolnegari

Remarks: New species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عروس غاز در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Red-breasted Goose in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، جنوب شرقی دریاچه ارومیه

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان عبداله کیانمرز و دانیال کیانمرز

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Abdollah Kianmarz & Danial Kianmarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در آبادان در آبان 1398

Record of Sooty Falcon in Abadan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نخلستانهای آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، صادق اولاد، علی فتحی نیا و مهدی زبید

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan palm grooves

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali Sadegh Oulad, Ali Fathinia & Mehdi Zobeid

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جم در آبان 1398

Record of Omani Owl in Jam in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای غربه، جم

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one individual

Place of observation: Gharbeh village, Jam

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در تالش در آبان 1398

Record of Northern Goshawk in Tales in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 31 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Qareh-Qeshlaq wetland in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 12 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 13 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azabaijan

Date of observation: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش در آبان 1398

Record of Hyrcanian Tit in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین رکورد گونه جدید برای ایران

The first record of new species for Iran

ثبت اردک سوت زن هندی در زابل در مهر 1398

Record of Lesser (Indian) Whistling Duck in Zabol in in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سوت زن هندی Dendrocygna javanica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: علیرضا هاشمی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان. به گفته آقای جان پرور، این گونه قبل از خشکسالی ها، دو دهه پیش در اطراف تالابهای هامون دیده می شد. تعداد دفعات مشاهده این گونه در این منطقه، به حدی بود که این گونه، حتی دارای نام محلی نیز است.

Species: Lesser (Indian) Whistling Duck Dendrocygna javanica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Identified by: Alireza Hashemi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province. According to Mr Janparvar, this species has been seen around Hamoun wetlands before drought two decades ago. The number of observation of this species was so high that it had a local name.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر خاوری در شهداد در مهر 1398

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر خاوری Columba eversmanni

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و اسکار کمپل

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Abbas Ashoori, Raffael Ayé, Abdulrahman Al-Sirhan & Oscar Cambell

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در دزفول در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد شبیه بالغین

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، رافائل آی، اسکار کمپل و عبدالرحمن السرحان

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One adult-like

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Raffael Ayé, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شهداد در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Shahdad in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، رافائل آی، اسکار کمپل و عبدالرحمن السرحان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 28 September 2019

Observers: Hamed Teymouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Raffael Ayé, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در یزد در خرداد 1398

Record of Northern Goshawk in Yazd in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد (سال دوم)

محل مشاهده: روستای خویدک، یزد

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی زارع خورمیزی

شناسایی کنندگان: سینا خالصی، ابوالقاسم خالقی زاده، آرش حبیبی آزاد، محمد سفرنگ، محمد جواد پرستگاری، درنا مجاب، مگنوس اولمن و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual (2 cy)

Place of observation: Khovidak village, Yazd

Province: Yazd

Dates of observation: 10 June 2019

Observers: Mehdi Zare Khormizi

Identified by: Sina Khalesi, Abolghasem Khaleghizadeh, Arash Habibi-Azad, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Dick Forsman

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در میانکاله در آبان 1398

Record of Northern Goshawk in Miankaleh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

تاریخهای مشاهده: 1 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرائی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Miankaleh

      Province: Mazandaran

Dates of observation: 23 October 2019

Observers: Fereydoun Gharaei

Identified by: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بوشهر در مهر 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 6 فرد در فرمهای مختلف رنگی

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 October 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در شیراز در آبان 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Shiraz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در سیروان در مرداد 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Sirwan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نر بالغ

مکان مشاهده: سیروان

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one adult male

Place of observation: Sirwan

Province: Ilam

Date of observation: 6 August 2019

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی