کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۶۴ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز

Record of Brown Fish Owl in Khaeez

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1395

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 20 November 2016

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت فالاروپ بلوطی در لارستان در تیر 1396

Record of Red Phalarope in Larestan in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فالاروپ بلوطی Phalaropus fulicarius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بیدشهر، لارستان (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Red Phalarope Phalaropus fulicarius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bid-Shahr, Larestan (Fars province)

Date of observation: 22 June 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در رودبار گیلان

Record of Grey Partridge in Rudbar, Gilan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودبار (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: عباس علیزاده، محمد مه رو و افشین میرزایی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rudbar (Gilan province)

Date of observation: 15 April 2017

Observers: Abbas Alizadeh, Mohammad Mahroo & Afshin Mirzaie

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب قره قشلاق در 1395

Record of in Bearded Reedling in Qara-Qeshlaq wetland in 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 29 شهریور 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 20 individuals

Date of observation: 19 September 2016

Place of observation: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab (East Azabaijan)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب

Record of White-breasted Waterhen in Minab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغهای میناب (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1395

مشاهده کننده: آقای آرش زمانی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab gardens (Hormozgan province)

Date of observation: 5 March 2017

Observer: Arash Zamani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب سولدوز در سال 1393

Record of Bearded Reedling in Solduz wetland in 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد پرنده: شش فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1393

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of individuals: six individuals

Place of observation: Solduz wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 30 October 2014

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندعلی خان در خرداد 1396

Record of Namaqua Dove in Band-Ali Khan in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 15 نر

محل مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 25 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای هادی امینی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 15 males

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Date of observation: 15 June 2017

Observers: Hadi Amini

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در جهان نما در خرداد 1396

Record of White-winged Grosbeak in Jahan-Nama in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر، یک ماده و یک نابالغ

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده جهان نما (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، حمید گالشی و بهنام گالشی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male, female and a juvenile

Place of observation: Jahan-Nama Protected Area (Golestan province)

Date of observation: 5 June 2017

Observers: Behrad Galeshi, Hamid Galeshi & Behnam Galeshi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیف چاف هیمالیایی در عجب شیر

Record of Mountain Chiffchaff in Ajab-Shir

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف هیمالیایی Phylloscopus sindianus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن و رافائل آی

Species: Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Ajab-Shir (East Azarbaijan province)

Date of observation: 11 May 2017

Observers: Abdollah Kianmarz

Identified by: Magnus Ullman & Raffael Aye

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در تالاب هورالعظیم در بهار 1396

Record of African Darter in Hoor-al-Azeem in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و بهراد فرخنده

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hoor-al-Azeem (Khuzestan province)

Date of observation: 27 April 2017

Observers: Reza Nikfalak & Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۶ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندعلی خان در 1396

Record of Namaqua Dove in Band-Ali Khan in 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Date of observation: 5 June 2017

Observers: Shahrzad Fattahi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در لار فارس

Record of Namaqua Dove in Lar, Fars

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لار (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lar (Fars province)

Date of observation: 4 June 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در کردکوی در خرداد 1396

Record of Bohemian Waxwing in Kordkuy in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حداقل 50 فرد

محل مشاهده: کردکوی (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقای سید محمد عقیلی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: At least 50 individuals

Place of observation: Kordkuy (Golestan province)

Date of observation: 24 May 2017

Observer: Seyed Mohammad Aghili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در اصفهان در اسفند 1395

Record of Bohemian Waxwing in Esfahan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد: حداقل 20 فرد

تاریخ مشاهده: 3 اسفند 1395

مکان مشاهده: اصفهان (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: محمد معینی، ایمان ابراهیمی، فاطمه موسوی، زهرا ابراهیمی، مهسا هاشمی، محمدعلی ابراهیمی، سینا پوراسحاق، فاطمه جنگجو و الهام نصر

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: At least 20 individuals

Date of observation: 21 February 2017

Place of observation: Esfahan city (Esfahan province)

Observers: Mohammad Moeini, Iman Ebrahimi, Fatemeh Mousavi, Zahra Ebrahimi, Mahsa Hashemi, Mohammad-Ali Ebrahimi, Sina Poureshagh, Fatemeh Jangjou & Elham Nasr

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

اولین ثبت مینای خاکستری در چابهار

First record of Bank Myna in Chabahar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مینای خاکستری Acridotheres ginginianus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: نوبندیان، شمال شرق چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آبراهام شکوهی، مانفرد سیرینگ، مارگارت سیرینگ، هانس اوچیک، مارک پیازی، روبرت فیفر، یوآخیم فواِنفس­توک و رونی هارت­ویچ

Species: Bank Myna Acridotheres ginginianus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Nobandian, northeast of Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Date of observation: 11 April 2017

Observers: Abraham Shokouhi, Manfred Seiring, Margarete Seiring, Hans Utschick, Mark Piazzi, Robert Pfeifer, Joachim Fuenfstueck & Ronny Hartwich

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در گرگان در خرداد 1396

Record of Bohemian Waxwing in Gorgan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرگان (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 5 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقایان حمید گالشی، بهنام گالشی و بهراد گالشی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gorgan (Golestan province)

Date of observation: 26 May 2017

Observer: Hamid Galeshi, Behnam Galeshi & Behrad Galeshi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب انزلی

Record of Savi’s Warbler in Anzali wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب انزلی (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: 26 خرداد 1394

مشاهده کنندگان: آقای عباس عاشوری

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Anzali wetland (Gilan province)

Date of observation: 16 June 2015

Observers: Abbas Ashoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب سیران گولی

Record of Mediterranean Gull in Siran-Goli

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Larus melanocephalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Larus melanocephalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Siran-Goli wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 23 April 2015

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین پاسرخ در گمیشان

Record of Red-footed Falcon in Gomishan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین پاسرخ Falco vespertinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گمیشان (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 5 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: محمدقربان کنعانی

Species: Red-footed Falcon Falco vespertinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gomishan (Golestan province)

Date of observation: 26 May 2017

Observers: Mohammad Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه در تالاب صالحیه

Record of Black Tern in Salehieh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی بال سیاه Chlidonias niger

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 16 May 2017

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در جهان نما

Record of Bohemian Waxwing in Jahan-Nama

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حددود 300 فرد

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: جنگل جهان نما، کردکوی (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای سید محمد عقیلی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: About 300 individuals

Date of observation: 11 May 2017

Place of observation: Jahan-Nama (Golestan province)

Observer: Seyed Mohammad Aghili

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در بناب

Record of Black-winged Pratincole in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 62 فرد

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: دشت قمیازخان، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب و علیرضا مفتوحی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 62 individuals

Date of observation 22 April 2017

Place of observation: Ghamyaz-Khan plain, Bonab (East Azarbaijan province)

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Alireza Maftoohi

Identification: Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در میانکاله

Record of Rufous Turtle Dove in Miankaleh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میانکاله (استان مازندران)

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: مگنوس اولمن

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، درک اسکات و رافائل آی

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Miankaleh W.R. (Mazandaran province)

Date of observation: 25 April 2017

Observers: Magnus Ullman

Identified by: Magnus Ullman, Derek Scott & Raffael Ayé

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب حسنلو

Record of Paddyfield Warbler in Hasanloo wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، رافائل آی، اندرو استودارت، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 5 May 2017

Observers: Rahman Azari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Raffael Ayé, Andrew Stoddart, Derek Scott & Magnus Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش در بهار 1396

Record of Hyrcanian Tit in Talesh in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در شهر پردیس

Record of Bohemian Waxwing in Pardis city

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حدود 10-12 فرد

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: شهر پردیس (استان تهران)

مشاهده کنندگان: خانم ترانه امینی، آقای بیژن دوستدار و پرویز بختیاری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 10-12 individuals

Date of observation: 1 May 2017

Place of observation: Pardis city (Tehran province)

Observers: Taraneh Amini, Bijan Doustdar & Parviz Bakhtiari

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در شاهرود

Record of Bohemian Waxwing in Shahrud

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حداقل 20 فرد

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: شاهرود (استان سمنان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی مرتضوی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: At least 20 individuals

Date of observation: 28 April 2017

Place of observation: Shahrud (Semnan province)

Observer: Seyed Ali Mortazavi

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شوشتر

Record of Hume's Leaf Warbler in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان ماتیاس اولمن، مگنوس اولمن، پِر کِلوندِرود و سید بابک موسوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: 3 February 2017

Place of observation: Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Mattias Ullman, Magnus Ullman, Per Klunderud & Seyed Babak Musavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پادراز در شوشتر

Record of Richard's Pipit in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

 

رکورد 1:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: محمیه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن و پِر کِلوندِرود

 

رکورد 2:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

 

Species: Richard's Pipit Anthus richardi

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mahmiyeh, Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Magnus Ullman, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

Record 2:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 February 2017

Place of observation: Mazrae She, Shushtar (Khuzestan province)

Observer: Mattias Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در شوشتر

Record of Sociable Lapwing in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mazrae Seh, Shushtar (Khuzestan province)

Observer: Mattias Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنقر گندمزار در استان خوزستان

Observation of Montagu's Harrier in Khuzestan

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد ماده

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1396

مکان مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک و آبراهام شکوهی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- female

Date of observation: 6 April 2017

Place of observation: Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observers: Reza Nikfalak & Abraham Shokouhi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در تالش

Record of Black-winged Pratincole in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده و تاریخها: 20 فرد (5 اردیبهشت 1396) و 7 فرد (6-8 اردیبهشت 1396)

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

شناسایی عکس: عباس عاشوری

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals and dates: 20 individuals (25 April 2017) and 7 individuals (26-28 April 2017)

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

Identification: Abbas Ashoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در اندیمشک

Record of Kurdish Wheatear in Andimeshk

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1395

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده چهل پا، اندیمشک (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 March 2017

Place of observation: Chehel-Pa, Andimeshk (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در دماوند

Record of White-winged Grosbeak in Damavand

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

مکان مشاهده: دماوند (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و سمانه مختاری

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Damavand (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت زردپره رخ زرد در ایلام

 

 

Record of Cinereous Bunting in Ilam

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد (یک فرد توسط یک افعی صید شد).

 

 

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

 

 

محل مشاهده: بولی، ایلام (استان ایلام)

 

 

مشاهده کننده: آقای محمود منصوری

 

 

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

 

 

No. of individuals: 2 individuals (one hunted by a snake)

 

 

Date of observation: 22 April 2017

 

 

Place of observation: Bowli, Ilam (Ilam province)

 

 

Observer: Mahmud Mansouri

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل خالدار در استان مازندران

Observation of Thrush Nightingale in Mazandaran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1394

مکان مشاهده: نور (استان مازندران)

مشاهده کننده: آقای بهراد فرخنده

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 September 2015

Place of observation: Noor (Mazandaran province)

Observer: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده  پیغوی بزرگ در استان آذربایجان غربی

Observation of Levant Sparrowhawk in West Azarbaijan province


خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes    

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes  

No. of individuals: Three individuals

Date of observation: 5 August 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت تلیله خاکستری در بندرعباس

Record of Red Knot in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله خاکستری Calidris canutus

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396

محل مشاهده: بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی و عبدالرضا کوهپایه

Species: Red Knot Calidris canutus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 19 April 2017

Place of observation: Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Meysam Ghasemi & Abdoreza Kuhpayeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم سینه بلوطی در استان اصفهان

Observation of Caspian Plover in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1396

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

مشاهده کننده: آقای مهدی جلالپور و مسیح گلبخش

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 April 2017

Place of observation: Abbas-Abad W.R., Naein (Esfahan province)

Observer: Mehdi Jalalpoor & Masih Golbakhsh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در گرگان

Record of Black Woodpecker in Gorgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopos martius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1395

محل مشاهده: جنگل نهارخوران، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای بهراد گالشی

Species: Black Woodpecker Dryocopos martius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 8 February 2017

Place of observation: Nahar-Khoran forest, Gorgan (Golestan province)

Observer: Behrad Galeshi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در فیروزکوه

Record of Bohemian Waxwing in Firuzkuh

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد: حداقل 60 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

مکان مشاهده: فیروزکوه- جاده زرین دشت (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و سمانه مختاری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: At least 60 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Zarrin-Dasht road, Firuzkuh (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در قره قشلاق

Record of Demoiselle Crane in Qaraqeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 فروردین 1396

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Date of observation: 16 April 2017

Place of observation: Qaraqeshlaq wetland, Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۶ ، ۲۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در ورزقان

Record of Black-winged Pratincole in Varzaghan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: مهر 1394

محل مشاهده: سد زرآباد، ورزقان (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

شناسایی عکس: آقای محمد سفرنگ

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: October 2015

Place of observation: Zarabad dam, Varzaghan (East Azarbaijan province)

Observer: Sattar Shiri

Identification: Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۶ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عروس غاز در گمیشان

Record of Red-breasted Goose in Gomishan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: 15 فرد که یک فرد توسط پرندگان شکاری شکار شد.

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1391

محل مشاهده: تالاب گمیشان (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: حمید گالشی، بهراد گالشی و بهنام گالشی

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: 15 individuals- one hunted by a raptor

Date of observation: 20 November 2012

Place of observation: Gomishan wetland (Golestan province)

Observers: Hamid Galesh, Behrad Galeshi & Behnam Galeshi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در فریدونکنار

Record of Black-throated Diver in Fereidoun-Kenar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: اسفند 1393

محل مشاهده: فریدونکنار (استان مازندران)

مشاهده کننده: محمدعلی الله قلی

 http://www.iew.ir/1393/12/15/34388

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Date of observation: March 2015

Place of observation: Fereidoun-Kenar (Mazandaran province)

Observer: Mohammad-Ali Allahgholi

      http://www.iew.ir/1393/12/15/34388

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در قره قشلاق

Record of Lesser White-fronted Goose in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد پرنده: 60 فرد

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: بهزاد نبی قدیم، محمد سفرنگ و درنا مجاب

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 60 individuals

Date of observation: 7 November 2016

Place of observation: Qara-Qeshlaq wetland (East Azarbaijan province)

Observers: Behzad Nabighadim, Mohammad Safrang & Dorna Mojab

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در بوجاق

Record of Sociable Lapwing in Boujagh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1393

محل مشاهده: بوجاق (استان گیلان)

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و عباس عاشوری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 24 October 2014

Place of observation: Boujagh (Gilan province)

Observers: Fardin Naziri & Abbas Ashoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۶ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در مشکین شهر

Record of Lesser White-fronted Goose in Meshkin-Shahr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1396

محل مشاهده: مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کنندگان: اصغر محمدی نصرآبادی و فرید ایمانزاده

شناسایی عکس: اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 April 2017

Place of observation: Ghara-Ghiah dam, Meshkin-Shahr (Ardabil province)

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi & Farid Imanzadeh

Identification: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای سبری در فریدونکنار در سال 1395

Record of Siberian Crane in Fereidoun-Kenar in autumn/winter 2016/2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: پاییز و زمستان 1395

محل مشاهده: فریدونکنار (استان مازندران)

مشاهده کنندگان: افراد متعدد

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual (called Omid)

Date of observation: Autumn 2016/ Winter 2017

Place of observation: Fereidoun-Kenar (Mazandaran province)

Observers: Several people

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در تیس

Record of Ashy Drongo in Tiss

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1396

محل مشاهده: تیس، چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

مشاهده کنندگان: سید حامد موسوی و سارا عرب

شناسایی عکس: مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 March 2017

Place of observation: Tiss, Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Observers: Seyed Hamed Moosavi & Sara Arab

Identification: Magnus Ullman & Derek Scott

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی