کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۵۸ مطلب با موضوع «Rare birds» ثبت شده است

ثبت سهره سرسیاه در تبریز

Record of Eurasian Bullfinch in Chalus

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 و 24 دی 1395

محل مشاهده: تبریز (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 6 & 13 January 2017

Place of observation: Tabriz (East Azarbaijan province)

Observers: Sattar Shiri & Naser Malekzadeh

  

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت میش مرغ در استان اردبیل

Observation of Great Bustard in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد مرده

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

مکان مشاهده: پارس آباد، مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای هاشم میرزانژاد

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Pars-Abad, Moghan (Ardabil province)

Observer: Hashem Mirzanezhad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۲۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در زریبار

Record of Lesser White-fronted Goose in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erthropus

تعداد پرنده: 5 فرد

زمان مشاهده: 6 دی 1395

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 26 December 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک شالیزار در زریبار

Record of Paddyfield Warbler in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10-12 شهریور 1395

مکان مشاهده: اطراف زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی، جلال پزشک و سید سیوان امینی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 August- 2 September 2016

Place of observation: around Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & seyed Seyvan Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار

Record of Bearded Reedling in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1395

محل مشاهده: تالاب زریبار، استان کردستان

مشاهده کننده: آقای نامق خدایار

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 3

Date of observation: 17 December 2016

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observer: Mr Namegh Khodayar

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره نوک قیچی در ارومیه

Record of Red Crossbill in Orumieh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره نوک قیچی Loxia curvirostra

تعداد پرنده: سه فرد (2 نابالغ)

تاریخ مشاهده: سه هفته در آذر 1395

محل مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Red Crossbill Loxia curvirostra

No. of individuals: 3 individuals (2 juveniles)

Date of observation: 3 weeks in December 2016

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در نایین

Record of Bohemian Waxwing in Naein

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1395

محل مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: جواد نجفی و فرناز حیدری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One

Date of observation: December 2016

Place of observation: Abbas-Abad Wildlife Refuge, Naein (Esfahan province)

Observers: Javad Najafi & Farnaz Heidari

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در گلمکان

Record of Bohemian Waxwing in Golmakan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: چهار فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1395

محل مشاهده: گلمکان (استان خراسان رضوی)

مشاهده کننده: آقای مهران میرسیار

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: Four

Date of observation: December 2016

Place of observation: Golmakan (Khorasan-e Razavi province)

Observer: Mehran Mirsayyar

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در بجستان

Record of Bohemian Waxwing in Bajestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 80 فرد

تاریخ مشاهده:  آذر 1395

محل مشاهده: بجستان (استان خراسان رضوی)

مشاهده کننده: ؟

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 80

Date of observation: December 2016

Place of observation: Bajestan (Khorasan-e Razavi province)

Observer: ?

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در آستارا

Record of Bohemian Waxwing in Astara

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: فروردین 1395

محل مشاهده: آستارا (استان گیلان)

مشاهده کننده: ؟

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One

Date of observation: April 2016

Place of observation: Astara (Gilan province)

Observer: ?

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم- 29 آذر 1395

Record of African Darter in Hour-al-Azeem- 19 December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 29 آذر 1395

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: One

Date of observation: 19 December 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در تهران

Record of Eurasian Bullfinch in Tehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1395

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران (استان تهران)

مشاهده کنندگان: محمد توحیدی فر، سید بابک موسوی، جمشید کریمی زاده، محسن ملاح و بسیاری از افراد دیگر

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: One

Date of observation: December 2016

Place of observation: Jamshidiyeh park, Tehran (Tehran province)

Observers: Mohammad Tohidifar, Seyed Babak Musavi, Jamshid Karimizadeh, Mohsen Mallah, and many others

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۵ ، ۲۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیپت پشت زیتونی در شیراز

Record of Olive-backed Pipit in Shiraz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 آبان تا 3 آذر 1395

محل مشاهده: باغ ارم، شیراز (استان فارس)

مشاهده کنندگان: الهام شنیطی، مجتبی شیخپور جلالی و خدیجه طاهری

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و مگنوس اولمن

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One

Date of observation: 15-23 November 2016

Place of observation: Eram Garden, Shiraz (Fars province)

Observers: Ehlam Sheniti, Mojtaba Sheykhpour Jalali & Khadijeh Taheri

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad Tohidifar & Magnus Ullman

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکاوک سهره ای در کیش

Record of Black-crowned Sparrow-Lark on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: 8 فرد

تاریخ مشاهده: 2 و 3 دی 1395

محل مشاهده: جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: درنا مجاب، ملیحه رجبی و بهنام ملک آرایی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: 8

Date of observation: 22-23 December 2016

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observers: Dorna Mojab, Maliheh Rajabi & Behnam Malek-Araei

 

---------------

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در آشوراده

Record of Bohemian Waxwing in Ashuradeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 19 آذر 1395

محل مشاهده: آشوراده (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقای فرید روشنایی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: Two

Date of observation: 9 December 2016

Place of observation: Ashuradeh (Golestan province)

Observers: Mr. Farid Roshanaei

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۵ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در بوجاق

Record of Lesser White-fronted Goose in Boujagh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erthropus

تعداد پرنده: 11 (6 آبان 1395) و 24 فرد (13 آبان 1395)

محل مشاهده: پارک ملی بوجاق (استان گیلان)

مشاهده کنندگان: آقایان عباس عاشوری، ماهان مهرو و سید احمد حسینی

شناسایی عکس: عباس عاشوری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erthropus

No. of individuals: 11 (27 October 2016) and 24 (3 November 2016)

Place of observation: Boujagh National Park (Gilan province)

Observers: Abbas Ashoori, Mahan Mehro & Seyed Ahmad Hosseini

Identification: Abbas Ashoori & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۵ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شاهین پاسرخ در ایلام

Record of Red-footed Falcon in Ilam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین پاسرخ Falco vespertinus

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 20 آبان 1395

محل مشاهده: اطراف شهر ملکشاهی (استان ایلام)

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Red-footed Falcon Falco vespertinus

No. of individuals: one juvenile

Date of observation: 10 November 2016

Place of observation: Malekshahi city (Ilam province)

Observers: Mr. Mehdi Mami

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman & Derek Scott

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اولین دم جنبانک جنگلی در بندر عباس

ّFirst record of Forest Wagtail in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک جنگلی Dendronanthus indicus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1395

محل مشاهده: پارک جهاد، بندر عباس (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی، سید مهدی موسوی و خانم ها منا نحوی، الهه سالاری، سهیلا حقیقی قریب

Species: Forest Wagtail Dendronanthus indicus

No. of individuals: One

Date of observation: 30 November 2016

Place of observation: Jihad Park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Meysam Ghasemi, Seyed Mehdi Musavi, Mona Nahvi, Elaheh Salari & Soheila Haghighi-Gharib

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در مریوان

Record of European Stonechat in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1395

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای جلال پزشک

شناسایی عکس: آقای سید ناصح حسینی راد، ابوالقاسم خالقی زاده و مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 6 November 2016

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observer: Mr. Jalal Pezeshk

Identification: Seyed Naseh Hosseini-Rad, Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره حنایی در بناب

Record of Rustic Bunting in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره حنایی Emberiza rustica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395

محل مشاهده: روستای خوشه مهر، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

شناسایی عکس: درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Rustic Bunting Emberiza rustica

No. of individuals: One

Date of observation: 23 October 2016

Place of observation: Khoosheh Mehr village, Bonab (East Azarbaijan province)

Observers: Mr. Behzad Nabiqadeem

Identification: Derek Scott & Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک گل (پالاس) در بم

Record of Pallas's Leaf Warbler in Bam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 آبان 1395

محل مشاهده: ریگ یلان، بم (استان کرمان)

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر اکبریان و مهدی مصطفایی

شناسایی عکس: بابک موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One

Date of observation: 11 November 2016

Place of observation: Rig Yalan, Bam (Kerman province)

Observers: Abuzar Akbarian & Mehdi Mostafaei

Identification: Seyed Babak Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Magnus Ullman

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۲۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عروس غاز در تالاب قره قشلاق

Record of Red-breasted Goose in Qare-Qeshlaq wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، جنوب شرقی دریاچه ارومیه (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One

Date of observation: 6 November 2016

Place of observation: Qare-Qeshlaq wetland (East Azarbaijan province)

Observers: Mr. Behzad Nabiqadim

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شاهین آمور در بوشهر

Record of Amur Falcon in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین آمور Falco amurensis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1395

محل مشاهده: انارستان (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای شبیر فکوریان

شناسایی عکس: شبیر فکوریان، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One

Date of observation: 31 October 2016

Place of observation: Anarestan (Bushehr province)

Observers: Mr. Shobeir Fakouriyan

Identification: Shobeir Fakouriyan, Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۱۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد ماهی خوار در رفسنجان

Record of Brown Fish Owl in Rafsanjan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1395

محل مشاهده: دره های اطراف رفسنجان (استان کرمان)

مشاهده کنندگان: خانمها درنا مجاب، نازنین صفایی، فیروزه سنجیده و آقای علی عسکری

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 October 2016

Place of observation: valleys around Rasanjan (Kerman province)

Observers: Ms. Dorna Mojab, Nazanin Safaei, Firuzeh Sanjideh & Mr Ali Askari

 

---------------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1395

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: سیدباقر موسوی، سیدبابک موسوی، مگنوس اولمن و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 19 August 2016

Place of observation: south of Hour-al-Azeem wetland (Khuzestan province)

Observers: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Seyed Bagher Musavi, Seyed Babak Musavi, Magnus Ullman & Abolghasem Khaleghizadeh


---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گلاریول بال سیاه در استان اردبیل

Observation of Black-winged Pratincole in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1395

مکان مشاهده: سد قره قیه، مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

شناسایی: آقای مگنوس اولمن

نحوه شناسایی: زیربال سیاه و نداشتن حاشیه سفید در شاهپرهای بال

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 September 2016

Place of observation: Qaraqaya Dam, Meshkin Shahr (Ardebil province)

Observer: Mr Asghar Mohammadi Nasrabadi

Identification: Mr Magnus Ullman

Characteristics: Black underwing and lack of white trailing edge

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت درنای طناز در تالاب میقان

Record of Demoiselle Crane in Meyghan wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1395

محل مشاهده: تالاب میقان (استان مرکزی)

مشاهده کنندگان: آقای محمود کلنگری

شناسایی عکس: آقای محمود کلنگری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One

Date of observation: 7 August 2016

Place of observation: Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mr. Mahmood Kolnegari

Identification: Mr. Mahmoud Kolnegari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک سینه سفید در بندر لنگه

Record of White-breasted Waterhen in Bandar Lengeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

محل مشاهده: ساحل بندر لنگه (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی محترمی

شناسایی عکس: حمیدرضا برگاهی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: One

Date of observation: 5 August 2016

Place of observation: Bandar Lengeh coast (Hormozgan province)

Observer: Mr. Seyed Ali Mohtarami

Identification: Hamid-Reza Bargahi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکچک کردی در استان همدان

Record of Kurdish Wheatear in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت

گونه: چکچک کردی  Kurdish Wheatear

تعداد: 1 فرد

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1395

مکان مشاهده: مسیر قله یال کبود-رشته کوه گرین که در مرز استان همدان و لرستان واقع شده است (استان همدان)

مشاهده کنندگان: خانم فرشته کاظمی

شناسایی عکس: بهراد فرخنده و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Date of observation: 3 June 2016

Place of observation: Garin mountain (Hamedan-Lorestan border)

Observers: Ms. Fereshteh Kazemi

Identification: Behrad Farkhondeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره رخ زرد در کردستان

Observation of Cinereous Bunting in Kordestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد پرنده: 6 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: گردنه تته، سروآباد، مرز ایران و عراق (استان کردستان)

مشاهده کننده: خانم درنا مجاب و آقای محمد سفرنگ

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 6 individuals

Date of observation: 12 May 2016

Place of observation: Tatteh turn, Sarv-Abad, Iran-Iraq border (Kordestan province)

Observer: Ms. Dorna Mojab & Mr. Mohammad Safrang

Identification: Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قمری دم­ دراز در جزیره کیش

Record of Namaqua Dove on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم ­دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 17 و 22 مهر 1394

محل مشاهده: جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی جبلی

شناسایی عکس: سیدعلی جبلی و میثم قاسمی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Date of observation: 9 &14 October 2015

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Mr. Seyed Ali Jebeli

Identification: Seyed Ali Jebeli & Meysam Ghasemi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قمری دم­ دراز در بندعلی خان، تهران

Record of Namaqua Dove in Band-Ali Khan, Tehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 30 اردیبهشت 1394

محل مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم شفیع زاده و هادی امینی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Date of observation: 20 May 2015

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Observers: Mr. Ebrahim Shafi’zadeh & Hadi Amini

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب صالحیه

Record of Mediterranean Gull in Salehiyeh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت1395

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد (استان البرز)

مشاهده کننده: آقای قربانعلی حاجی آبادی

شناسایی عکس: قربانعلی حاجی آبادی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: one adult

Date of observation: 22 April 2016

Place of observation: Salehiyeh wetland (Gharpuz-Abad), Nazar-Abad (Alborz province)

Observer: Mr. Ghorban-Ali Hajiabadi

Identification: Ghorban-Ali Hajiabadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پاشلک بزرگ در قم

Record of Great Snipe in Qom

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک بزرگ Gallinago media

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم (استان قم)

مشاهده کننده: علی سنگچولی، رضا علی اصل و سمانه مختاری

شناسایی عکس: تونی پراتر، ریچارد پورتر و درک اسکات

Species: Great Snipe Gallinago media

No. of individuals: one

Date of observation: 7 April 2016

Place of observation: Behesht Masoumeh wetland, Qom (Qom province)

Observer: Ali Sangchooli, Reza Aliasl & Samaneh Mokhtari

Identification: Tony Prater, Richard Porter & Derek Scott

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سلیم سینه بلوطی در جزیره کیش

Caspian Plover on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1394

مکان مشاهده: کیش، استان هرمزگان

مشاهده کننده: سید علی جبلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 August 2015

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Seyed Ali Jebeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: جیرفت (استان کرمان)

مشاهده کننده: سید حامد موسوی و سارا عرب

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Jiroft (Kerman province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غول حواصیل در خور خلاصی

Record of Goliath Heron in Khour-e Khalasi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 7 فروردین1395

محل مشاهده: خور خلاصی (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده، درنا مجاب، راحله حقانی و آقای برموده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Date of observation: 27 March 2016

Place of observation: Khour-e Khalasi (Hormozgan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh, Dorna Mojab, Raheleh Haqqani & Mr Barmudeh


---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی سیاه در چابهار

Record of Asian Koel in Chabahar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1394

محل مشاهده: تیس، چابهار(استان سیستان و بلوچستان)

مشاهده کننده: آقای طالب لو

شناسایی عکس: آقای طالب لو

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one

Date of observation: 13 March 2016

Place of observation: Tiss, Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Observer: Mr. Talebloo

Identification: Mr. Talebloo

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

Record of Bearded Reedling in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 4-5

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی


Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 4-5

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در میناب

Record of Hume’s Leaf Warbler in Minab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1394

محل مشاهده: بهمنی، میناب (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 25 January 2016

Place of observation: Bahmani, Minab (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بندر عباس

Record of Hume’s Leaf Warbler in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 29 دی 1394

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 19 January 2016

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بزرگ در بندر عباس

Record of Great Knot in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله بزرگ Calidris tenuirostris

تعداد پرنده: 7 و 71

تاریخ مشاهده: 29 دی و 6 بهمن 1394

محل مشاهده: پارک گلشهر، ساحل بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Great Knot Calidris tenuirostris

No. of individuals: 7 & 71

Date of observation: 19 (7 individuals) and 26 (71 individuals) January 2016

Place of observation: Golshahr park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیپت پادراز در هرمزگان

Record of Richard’s Pipit in Hormozgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

تعداد پرنده: دو

تاریخ مشاهده: 1 و 3 بهمن 1394

محل مشاهده: دل گراز (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Richard’s Pipit Anthus richardi

No. of individuals: Two

Date of observation: 21 and 23 January 2016

Place of observation: Del Goraz (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در بندرعباس

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک-هفت

تاریخ مشاهده: 29 دی تا 7 بهمن 1394

محل های مشاهده: پارک جهاد، گنوردی، بهمنی و بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن


Species: Honey Crested Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one-seven

Date of observation: 19-27 January 2016

Place of observation: Jahad Park, Gonewordi, Bahmani, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman


---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دو باکلان مارگردن در هور العظیم- 4 فروردین 1395

Record of Two African Darters in Hour-al-Azeem- 23 March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: دو

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1395

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: Two

Date of observation: 23 March 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم- 18 اسفند 1394

Record of African Darter in Hour-al-Azeem- 8 March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 18 اسفند 1394

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one

Date of observation: 8 March 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان مارگردن در هورالعظیم- 15 دی 1394

Record of African Darter in Hour-al-Azeem, 5 Jan 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 15 دی 1394

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one

Date of observation: 5 January 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در اسفند 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1394

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Place of observation: South of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 March 2016

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چک اروپایی به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

 

Adding European Stonechat Saxicola rubicola to Iranian rarities

 

 

 

همانطور که می دانید گونه چک معمولی قبلی Saxicola torquatus اکنون به دو گونه چک اروپایی Saxicila rubicola و چک سیبری Saxicola maurus تقسیم شده است (پراکنش کنونی گونه Saxicola torquatus اکنون فقط در آفریقا است). پس از تقسیم تاکسونومیک در گونه های چک، مشخص شد که گونه چک اروپایی در ایران کمیاب می باشد وضعیت آن در ایران مشخص نیست. شواهد نشان می دهد که این گونه تنها یک گونه زمستان گذران با جمعیت کم در ایران است در حالی که گونه چک سیبری احتمالا فراوانتر است. در حدود نیم قرن گذشته، تنها یک ثبت موثق از این گونه در دست است. بنابر این، گونه چک اروپایی به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه شد. چنانچه شواهد و مدارکی از حضور این گونه در ایران دارید، به کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام فرمایید.

 

 

Currently Common Stonechat Saxicola torquatus is split within three species: S. torquatus, S. rubicola & S. maurus. After the split of Sotenchat species, now it is clear that the European Stonechat Saxicola rubicola is a scarce winter visitor while the Siberian Stonechat Saxicola maurus seems commoner. During a half century there was one confirmed record from Iran. Therefore, we have added this species to the list of species of Iranian rarities. If you have any information about its occurrence in Iran, please let us know.

 

 

 

 

 

 

-----------------

 

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده تلیله خاکستری در نایبند، بوشهر

Observation of Red Knot in Nayband, Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله خاکستری Calidris canutus

تعداد پرنده: یک فرم زمستانه

تاریخ مشاهده: مهر 1394

محل مشاهده: نایبند، عسلویه، استان بوشهر

مشاهده کننده: آقای ابراهیم عباسی

شناسایی عکس: میثم قاسمی

وضعیت این ثبت: پرنده موجود در عکس شکل زمستانه این گونه و اولین ثبت آن از استان بوشهر است.

Species: Red Knot Calidris canutus

No of individuals: one winter plumage

Date of observation: October 2015

Place of observation: Nayband, Asaluyeh, Bushehr Province

Observer: Mr Ebrahim Abbasi

Identification: Meysam Ghasemi

Status of this record: This is a winter plumage of this species and the first record from Bushehr Province.

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی