کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۴ مطلب با موضوع «Subspecis» ثبت شده است

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در خرمشهر در شهریور 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 25 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در خرمشهر در شهریور 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای منیخ، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Manikh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن یک زیرگونه مرغ حق جنوبی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق جنوبی در ایران دارای سه زیرگونه است:

 

Otus brucei exiguus

پراکنش جهانی این زیرگونه از فلسطین اشغالی و جنوب عراق تا غرب پاکستان و شمال شرق عربستان است. در ایران، در دامنه های جنوبی زاگرس جوجه آوری دارد. تابستانها در لرستان، خوزستان و کرمان دیده می شود.

 

Otus brucei brucei

پراکنش جهانی این زیرگونه از دریاچه آرال تا قیرقیزستان و تاجیکستان و مهاجر زمستانگذران در جنوب کشور است.

 

Otus brucei semenowi

پاکنش جهانی این زیرگونه از جنوب تاجیکستان تا غرب چین و تا شرق افغانستان و شمال پاکستان است. در شرق کشور به تعداد بسیار اندک، ثبت شده است. بنابر این، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن یک زیرگونه مرغ حق معمولی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Otus scops turanicus

از زیرگونه O. s. pulchellus به طور مشخص کم رنگ تر و بیشتر خاکستری نقره ای است. لکه های سفید بیشتر در بدن مشخص و راه راه طولی پرها واضح تر هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از عراق و ایران شمال غرب پاکستان است و جمعیت آن در کشور مناسب است.

 

Otus scops pulchellus

لکه های سفید کمی خالص تر و نسبت به زیرگونه نمادین O.s. scops کمتر نخودی هستند. راه راه طولی سیاه در پرها بخصوص در زیر واضحتر و باریکتر هستند و نیز دارای تمایز بیشتر با رنگ زمینه هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا جنوب سیبری و غرب هیمالیا است. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه شاه بوف به پرندگان کمیاب ایران

 

شاه بوف در ایران چهار زیرگونه دارد.

 

“East European (Aharoni’s or Byzantine)” Eagle-Owl

Bubo bubo interpositus

شاه بوف اروپایی

زیرگونه ای با جثه متوسط در میان زیرگونه های شاه بوف است. این زیرگونه از زیرگونه نمادین B. bubo bubo کم رنگ تر، زردتر، رنگ بلوطی کمتر است و الگوی قهوه ای واضحی دارد. نسبت به زیرگونه تورانی سیاهی بیشتر و زردی کمتری دارد والگوی  رنگ قهوه ای خیلی بیشتری دارد.  این زیرگونه در شمال غرب، شمال ایران و منطقه تهران حضور دارد. جمعیت آن مناسب است.

 

“Iranian” Eagle-Owl

Bubo bubo nikolskii

شاه بوف ایرانی

شبیه دو زیرگونه ترکمنی و تورانی است اما به طور مشخص کوچکتر است. کم رنگ تر، دارای رنگ حنایی بیشتر است. کدرتر از زیرگونه ترکمنی omissus و دارای زردی و حنایی بیشتر است. نسبت به زیرگونه ترکمنی در قسمت بالا دارای رنگ تیره کمتری است. این زیرگونه در خوزستان متمایل به زیرگونه اروپایی می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه از شرق عراق و جنوب ایران تا غرب پاکستان و جمعیت آن مناسب است.

 

“Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl

Bubo bubo turcomanus

شاه بوف تورانی

این زیرگونه دارای اندازه متغیر ولی به طور میانگین دارای جثه متوسط در میان زیرگونه هاست. زیرگونه کاملا کم رنگ اما خیلی متمایل به زرد نیست. الگوهای طولی سیاه در زیرتنه به بالای شکم ادامه پیدا نمی کند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا غرب مغولستان و شمال غرب چین است. از لحاظ زیستگاه، صخره های نزدیک به تپه های کم ارتفاع، دشتها، علفزارها منطق نیمه بیابانی و نزدیک دریا را ترجیح می دهد. اکنون این زیرگونه در ترکمنستان منقرض شده است. در ایران، از جنوب شرق دریای خزر گزارش شده بود.

 

“Turkmenian” Eagle-Owl

Bubo bubo omissus

شاه بوف ترکمنی

زیرگونه کوچک جثه است. می توان آن را از فرمهای بیابانی شاه بوف تلقی کرد. رنگ عمومی آن اخرایی یا زرد نخودی است و الگوی تیره نامشخصی دارد. راه راه طولی سیاه در پس سر باریک هستند در حالی که راه راه طولی در زیرتنه شکم را پوشش نمی دهد. نسبت به زیرگونه ایرانی B. b. nikolskii تا حدودی بزرگتر و تیره تر، زردی کمتر و راه راه طولی بیشتری دارد. پراکنش جهانی این زیرگونه از شمال شرق ایران و ترکمنستان تا غرب چین است. این زیرگونه در شمال شرق ایران پراکنش دارد و کمیاب است.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه دارکوب خالدار کوچک به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب خالدار کوچک در ایران دو زیرگونه دارد.  این گونه در ایران کمیاب است. بنابر این هر دو زیرگونه آن در کشور کمیاب هستند.

 

Hyrcanian Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor hyrcanus

دارکوب خالدار کوچک هیرکانی

این زیرگونه در جنگلهای هیرکانی شمال ایران حضور دارد. این زیرگونه کمیاب است.

 

Zagros Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor morgani

دارکوب خالدار کوچک زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد. این زیرگونه نیز کمیاب و دانستن پراکنش این زیرگونه مهم است.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سرسرخ قفقازی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سرسرخ در ایران سه زیرگونه دارد.

 

Caucasus Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius caucasicus

دارکوب سرسرخ قفقازی

این زیرگونه در جنگلهای شمال آذربایجان حضور دارد اما گزارشهای حضور این گونه و زیرگونه در شمال ایران و گلستان مشکوک هستند.

 

Zagross Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius sanctijohannis

دارکوب سرسرخ زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سبز بمپوری به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سبز اروپایی در ایران سه زیرگونه دارد.

 

Eurasian Green Woodpecker

Picus viridis karelini

دارکوب سبز اوراسیایی

این زیرگونه در جنگلهای کلیبر و هیرکانی تا گلستان حضور دارد.

 

Zagross Green Woodpecker

Picus viridis innominatus

دارکوب سبز زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای غرب از کردستان تا مرکز فارس پراکنش دارد.

 

Bampur Green Woodpecker

Picus viridis bampurensis

دارکوب سبز بمپوری

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی از ناحیه بمپور استان سیستان و بلوچستان، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب باغی بلوچی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب باغی (سوری) در دنیا و ایران سه زیرگونه دارد.

 

Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus syriacus

دارکوب باغی سوری

زیرگونه از غرب تا جنوب جنگلهای بلوط زاگرس و تا ارتفاعات کرمان و هرمزگان پراکنش دارد و در هرمزگان با گونه دارکوب بلوچی دورگه زایی دارد.

 

Transcaucasus Woodpecker

Dendrocopos syriacus transcaucasicus

دارکوب باغی آسیای میانه

این زیرگونه در شمال ایران به سمت شرق تا سمنان پراکنش دارد.

 

Baluchestan Woodpecker

Dendrocopos syriacus milleri

دارکوب باغی بلوچی

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. چهار نمونه به دست آمده از این زیرگونه بزرگتر از دارکوب بلوچی بودند. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه بادخورک معمولی غربی به پرندگان کمیاب ایران

 

بادخورک معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Western Common Swift

Apus apus apus

بادخورک معمولی غربی

منطقه جوجه آوری این زیرگونه از غرب اروپا و شمال آفریقا تا مرکز سیبری است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در زمان مهاجرت در ایران دیده می شود. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

 

Eastern Common Swift

Apus apus pekinensis

بادخورک معمولی شرقی

این زیرگونه شبیه زیرگونه نمادین اما از آن کم رنگ تر است. رنگ بدن قهوه ای تر و با سیاهی کمتر است. پرهای بال به ویژه شاهپرهای دوم بیشتر قهوه ای مایل به سبز و با سیاهی کمتر هستند. جلوی تارک کم رنگ تر و گلو سفیدتر است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه از ایران تا شمال چین و مغولستان است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در سراسر ایران جوجه آوری دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه ترمتای اروپایی به پرندگان کمیاب ایران

 

از گونه ترمتای سه زیرگونه در ایران گزارش شده است:

 

European Merlin

Falco columbarius aesaloni

ترمتای اروپایی

در این زیرگونه، علائم سبیل کمی وجود دارد. در شرایط صحرایی از زیرگونه F. C. subaesalon قابل تفکیک نیست. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در اروپا و شمال غرب سیبری است و در شمال آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در شمال ایران زمستانگذرانی دارد و میزون این تاکسون در در تیرتاش بهشهر ثبت کرده است. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

 

Falco columbarius insigni

این زیرگونه دارای رنگ کمتری نسبت به زیرگونه اروپایی است، دارای نوار سفید مشخص تری در پیشانی به خصوص در نرها و نیز کمی بزرگتر از آن است. نرها دارای رنگ آبی کمتر در پشت و تاحدودی راه راه سیاه طولی کمتر در پشت و بالها هستند. ماده و نرها در فرم جوان قهوه ای تر از ماده ها و نرهای جوان زیرگونه اروپایی هستند. در زیر بدن، دارای راه راه طولی سیاه کمتر و تاحدودی راه راه عرضی حنایی مشخصی در بالا هستند.  با منطقه جوجه آوری این زیرگونه در شمال مرکزی سیبری است و در شمال شرق آفریقا و جنوب و شرق آسیا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

Pallid Merlin

Falco columbarius pallidus

ترمتای سفید

بدن آن از بقیه زیرگونه ها دارای رنگ خیلی کمتر است. علائم سبیل کم رنگ هستند یا وجود ندارند. این زیرگونه در دشتهای غرب آسیای میانه زیست می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه بالابان به پرندگان کمیاب ایران

 

از بالابان چهار زیرگونه در ایران گزارش شده است: دو زیرگونه Falco cherug cherug و Falco cherug coatsi در ایران دارای جمعیت مناسبی هستند اما دو زیرگونه زیر در ایران کمیاب هستند.

 

Henderson’s Saker Falcon

Falco cherug hendersoni

بالابان هندرسون

این زیرگونه گاهی با زیرگونه Falco cherug milvipes ادغام می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه غرب و جنوب قزاقستان و کشور ازبکستان است. از این فرم تنها یک نمونه از مژن آبان به دست آمده بود. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

Eastern Saker Falcon

Falco cherug milvipes

بالابان شرقی

این زیرگونه در بالغین به وضوح از زیرگونه نمادین قابل تفکیک است که دارای راه راه عرضی با رنگ حنایی در پشت، بالها و دم است. همچنین تفاوت آن داشتن راه راه عرضی است در حالی که در زیرگونه نمادین راه راه طولی است. در پهلوها و ران دارای رنگ خاکستری بیشتری است و در دمگاه رنگ قهوه ای کمتری دارد، سبیل مشخص تر و تارک تیره تر دارد که دارای رنگ قرمز قهوه ای بیشتری نسبت به زیرگونه نمادین است. پراکنش جهانی این زیرگونه هیمالیا تا تبت است. در ایران در شمال شرق کشور دیده می شود. با توجه به رکورد بسیار کم این زیرگونه از ایران، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن باقرقره شکم سیاه شرقی به لیست پرندگان کمیاب

 

باقرقره شکم سیاه در ایران دارای دو زیرگونه است:

 

Western Black-bellied Sandgrouse

Pterocles orientalis orientalis

باقرقره شکم سیاه غربی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه باقرقره شکم سیاه، برای این زیرگونه نمادین نیز صادق است. پراکنش جهانی این زیرگونه از جزایر قناری، جزیره ایبریا و مراکش تا غرب ایران است. پراکنش غربی در ایران تا فیروزکوه و به سمت جنوب تا شیراز است و جمعیت مناسبی در کشور دارد.

 

 

Eastern Black-bellied Sandgrouse

Pterocles orientalis arenarius

باقرقره شکم سیاه شرقی

شبیه زیرگونه نمادین ولی از آن کم رنگ تر است. در نرها حاشیه پوشپرهای بال، پرهای کتفی و پرهای روتنه زردتر هستند و دارای رنگ طلایی کمتری هستند، سینه آن دارای سبز بیشتر و رنگ اخرایی کمتر است. در ماده ها، روتنه، گلو و بالای سینه کم رنگ تر، در زیر نوار سیاه سینه، میزان سفیدی بیشتر است و به نسبت اخرایی یا نخودی هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا جنوب ایران و افغانستان تا شمال غرب چین است. به منظور توجه بیشتر به این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

دو زیرگونه سارگپه پرپا در لیست پرندگان کمیاب

 

 

سارگپه پرپا Buteo lagopus در ایران گونه کمیاب است که خود دارای دو زیرگونه است و هر دو کمیاب هستند.

 

Eurasian Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus lagopus

سارگپه پرپای اوراسیایی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه سارگپه پرپا برای این زیرگونه نیز صدق می کند. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا در شمال اوراسیا و منطقه زمستانگذرانی آن در مرکز اوراسیا است. در ایران تنها یک نمونه از این زیرگونه از رامسر تهیه شده بود.

 

Asian Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus menzbieri

سارگپه پرپای آسیایی

به طور متوسط بزرگتر از زیرگونه نمادین است. در این زیرگونه، کل بدن به طور مشخصی کم رنگ تر است، راه راه طولی کمتری دارد، در قسمت پایین سینه رنگدانه کمتری دارد، در دم راه راه عرضی باریکتر و مشخصتر با رنگ قهوه ای قابل تفکیک است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، در شمال شرق آسیا و منطقه زمستانگذرانی آن در آسیای میانه، شمال چین، و ژاپن است. در ایران در شمال شرق کشور دیده شده بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه قرقی سیبری به پرندگان کمیاب ایران

 

قرقی Accipiter nisus در ایران دارای دو زیرگونه است.

 

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus nisus

قرقی اوراسیایی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه قرقی برای این زیرگونه نیز صدق می کند. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، از غرب اروپا تا جنوب غرب سیبری و آسیای میانه است و منطقه زمستانگذرانی آن از شمال شرق آفریقا تا جنوب غرب آسیا است. در ایران در مناطق شمال و غرب کشور دیده می شود. جمعیت آن در کشور به نسبت فراوان است.

 

Siberian Sparrowhawk

Accipiter nisus nisosimilis

قرقی سیبری

این زیرگونه، به سختی از زیرگونه نمادین قابل تفکیک است اما به طور متوسط در بالای بدن کم رنگ تر و در زیر بدن میزان راه راه کمتری دارد و تا حدی بزرگتر از زیرگونه نمادین است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، شمال غرب سیبری تا شمال چین و ژاپن و منطقه زمستانگذرانی آن جنوب غرب، مرکز و شرق آسیا است. در ایران در مناطق شرق و بلوچستان دیده شده بود. با توجه به مشاهدات کم از این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه می شود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن اگرت بزرگ شرقی به لیست پرندگان کمیاب

 

اگرت بزرگ در ایران دارای دو زیرگونه است:

 

Western Great Egret

Ardea alba alba

اگرت بزرگ غربی

 

در زیرگونه اگرت بزرگ غربی Ardea alba alba در زمان نمایشات جنسی رانها و بالای ساق پا و نیز قسمت مرکزی و قاعده منقار قرمز رنگ اما انتهای منقار تیره است. ناحیه بین منقار و چشمها سبزرنگ است. در فصل جوجه آوری بخشهای قرمز رنگ به رنگ زرد تبدیل می شوند. در فصل غیرجوجه آوری مشابه زیرگونه شرقی دارای منقار زرد و ناحیه ران ترکیبی از صورتی و تیره است. پراکنش جهانی این زیرگونه غرب پاله آرکتیک است. این زیرگونه در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و فراوان است.

 

 

Eastern Great Egret

Ardea alba modesta

اگرت بزرگ شرقی

 

در زمان نمایشات جنسی ناحیه ساق پا و بخش بدون پر در ران قرمزرنگ هستند اما در منقار رنگ قرمز دیده نمی شود بلکه به رنگ سیاه و ناحیه بین منقار و چشمها سبزرنگ است. در فصل جوجه آوری، پاها کاملا به رنگ سیاه اما بخش قاعده منقار شبیه زیرگونه غربی به رنگ زرد می گراید. در فصل غیرجوجه آوری مشابه زیرگونه غربی دارای منقار زرد و ناحیه ران ترکیبی از صورتی و تیره است. پراکنش جهانی این زیرگونه جنوب و شرق آسیا تا اندونزی و استرالیا است و مقیم معمول در منطقه خلیج فارس است. به منظور توجه بیشتر به این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن لک لک سفید آسیایی به لیست پرندگان کمیاب

 

لک لک سفید در ایران دارای دو زیرگونه است: زیرگونه Ciconia ciconia ciconia که در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و زیرگونه Ciconia ciconia asiatica کمیاب است.

 

 

Asian (Eastern) White Stork

Ciconia ciconia asiatica

لک لک سفید آسیایی

 

این زیرگونه بزرگتر از زیرگونه نمادین C. c. ciconia و از لحاظ اندازه منقار برجسته است (طول بال به طور متوسط 610 میلیمتر نسبت به 580 میلیمتر، طول منقار 215 نسبت به 189 میلیمتر، ارتفاع منقار 36.9 نسبت به 33.6 میلیمتر). از لحاظ پراکنش جهانی، این زیرگونه در آسیای میانه جوجه آوری و در کشورهای ایران و هند زمستانگذرانی دارد. در گذشته یک نمونه از زاهدان به دست آمد. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن کشیم کوچک عراقی به لیست پرندگان کمیاب

 

کشیم کوچک در ایران دارای دو زیرگونه است: زیرگونه Podiceps ruficollis ruficollis که در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و زیرگونه Podiceps ruficollios iraquensis کمیاب است.

 

 

Iraqi Little Grebe

Podiceps ruficollios iraquensis

کشیم کوچک عراقی

 

این زیرگونه از لحاظ سفیدی روی شاهپرهای بال، بینابین دو زیرگونه نمادین P. r. ruficollis و زیرگونه P. r. capensis را دارد. پراکنش جهانی این زیرگونه در عراق و جنوب غرب ایران است. در ایران، نمونه های زیرگونه عراقی کشیم کوچک تاکنون فقط از برم شور فارس و بیشه دالان به دست آمده است. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه قرقاول به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

قرقاول (تورِنگ) (Phasianus colchicus) در ایران دارای چهار زیرگونه است:

 

Southern Caucasian Pheasant

Phasianus colchicus colchicus

قرقاول جنوب قفقازی

در جنس نر این زیرگونه، پهلوها دارای خالهای کوچک در زمینه نارنجی رنگ هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه منطقه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) است. در ایران، این زیرگونه در شمال غرب کشور و از جنگلهای کلیبر ارسباران گزارش شده است و رکوردهای آن بسیار اندک است. بنابر این، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده می شود.

 

Talysh Pheasant

Phasianus colchicus talischensis

قرقاول تالشی

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ به صورت دو نیم دایره هستند با خط ناصاف از رویش پرهای تیره که از کنار منقار و زیر چشم عبور می کند از هم جدا می شوند. پرهای بدن قرمز تیره هستند. در پهلوها، خالهای تیره در زمینه نارنجی تیره دیده می شوند. پراکنش جهانی این زیرگونه کشور آذربایجان و منطقه جنوب غرب دریای خزر است که تا ناحیه ساری امتداد دارد. متاسفانه به دلیل استقرار گونه غیربومی راکون و از بین رفتن تخم این گونه، جمعیت این زیرگونه در منطقه تالش و آستارا با کاهش شدیدی روبرو شده است.

 

Persian Pheasant

Phasianus colchicus persicus

قرقاول ایرانی

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ در نیم دایره پایینی بزرگتر از زیرگونه تالشی است. پرهای چینه دان باریکتر با خطوط آبی متمایل به بنفش است. پوشپرهای بال علاوه بر نارنجی، به طور مشخصی دارای رنگ نخودی هستند. در بخشهای جبه، دو طرف پایین گردن، بالای سینه و پهلوها رنگ طلایی دیده می شود. در پهلوها، خالهای تیره متوسط در زمینه نارنجی دیده می شوند. پراکنش جهانی این زیرگونه شمال ایران و جنوب غرب ترکمنستان و جنوب شرق دریای خزر است. اگرچه به دلیل از بین رفتن تدریجی جنگلهای پست هیرکانی، جمعیت این زیرگونه نسبت به دهه های گذشته، کاهش چشمگیری داشته است، هنوز جمعیت مناسبی از این زیرگونه وجود دارد.

 

Prince of Wales's Pheasant

Phasianus colchicus principalis

قرقاول خراسان

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ بزرگتر و آویزان است. پرهای گلو به رنگ بنفش، پرهای سینه و شکم به میزان زیادی دارای پرهای سبزرنگ هستند، دو طرف سینه دارای خالهای بزرگ در زمینه نارنجی است، در جبه رنگ طلایی بیشتر و در دمگاه ته مایه رنگ سبز دیده می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه جنوب شرق ترکمنستان، شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران است. در ایران، این زیرگونه در منطقه  سرخس حضور دارد و رکوردهای آن بسیار اندک است. بنابر این، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده می شود.

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

دو زیرگونه غاز پازرد در لیست پرندگان کمیاب

 

 

غاز پازرد Anser fabalis در ایران گونه کمیاب است که خود دارای دو زیرگونه است که هر دو کمیاب هستند.

 

West Siberian (Johansen’s) Bean Goose

Anser fabalis johanseni

غاز پازرد غرب سیبری (یوهانسن)

شبیه زیرگونه نمادین است اما به طور متوسط اندگی بزرگتر از آن است و پایه منقار بالایی سیاه رنگ است. ویژگیهای بینابین زیرگونه نمادین و زیرگونه A. f. middendorffii را دارد. تعداد رکورد بسیار کمی از این زیرگونه از ایران گزارش شده است.

 

East Siberian (Middendorf’s) Bean Goose

Anser fabalis middendorffii

غاز پازرد شرق سیبری (میدن دورف)

از زیرگونه یوهانسن و نمادین بزرگتر است و سیاهی منقار بیشتر است. تنها یک رکورد موثق از یک نمونه از یل بند خراسان رضوی وجود دارد.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گنجشک رودخانه ای سیستانی در لیست پرندگان کمیاب ایران

 

گنجشک رودخانه ای (Passer moabiticus) در دنیا و ایران دو زیرگونه دارد:

 

Dead Sea Sparrow

Passer moabiticus mesopotamicus

گنجشک رودخانه ای خاورمیانه

در این زیرگونه، فقط در دو طرف گردن، لکه زردرنگ دیده می شود. زیرگونه فراوان از گنجشک رودخانه که در کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، کویت، عراق و جنوب غرب ایران پراکنش دارد. جمعیت این زیرگونه در لیست پرندگان مهم (جمعیتی) ایران قرار دارد.

 

Sistan (Afghan/Yate’s) Scrub Sparrow

Passer moabiticus yatii

گنجشک رودخانه ای سیستانی

در این زیرگونه، علاوه بر دو طرف گردن، سینه و شکم نیز به رنگ زرد دیده می شود.

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه که تنها در منطقه سیستان ایران و افغانستان پراکنش دارد و جمعیت آن نیز کاهش شدیدی داشته است، از سالهای گذشته در لیست پرندگان کمیاب ایران قرار داشت.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه غاز خاکستری غربی به لیست پرندگان کمیاب

 

 

Western Greylag Goose

Anser anser anser

غاز خاکستری غربی

 

غاز خاکستری در ایران دارای دو زیرگونه است:

زیرگونه شرقی غاز خاکستری Anser anser rubrirostris که منقار آن متمایل به صورتی و بدن بیشتر به رنگ خاکستری است و کم رنگی لبه پوشپرهای بال در این زیرگونه پهنتر است. این زیرگونه در ایران فراوان است.

زیرگونه غربی یعنی Anser anser anser که در ایران بسیار کمیاب است. منقار آن متمایل به نارنجی است و بدن به رنگ قهوه ای خاکستری است. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه Motacilla flava leucocephala در آق قلا

Record of Motacilla flava leucocephala in Aq-Qala

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

زیرگونه: Motacilla flava leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب اینچه، آق قلا (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای سیاوش روشنیان

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Subspecies: Motacilla flava leucocephala

No. of individuals: One individual

Place of observation: Incheh wetland, Aq-Qala (Golestan province)

Date of observation: 7 April 2017

Observer: Siavash Roshanian

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سارگپه صحرایی (استپی) در بوشهر

Record of Steppe Buzzard in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه صحرایی (استپی) Buteo buteo vulpinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1395

مکان مشاهده: بوشهر

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی

شناسایی: محمد توحیدی فر و محمد جواد پرستگاری

Species: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 November 2016

Place of observation: Bushehr

Observer: Mr. Korosh Khalili

Identification: Mohammad Tohidifar & Mohammad-Javad Parastegari

 

--------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی