کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲ مطلب با موضوع «Threats» ثبت شده است

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی حواصیل ارغوانی در گمیشان در فروردین 1399

Report of electrocution of Purple Heron in Gomishan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: یک فرد

محل: گمیشان

استان: گلستان

دوره وقوع: فروردین 1398

گزارشگران: آقای محمدقربان کنعانی

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individual: one individual

Place: Gomishan

Province: Golestan

Period of occurrence: April 2019

Reporters: Mohammad-Ghorban Kanani

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی سارگپه صحرایی در تالش در فروردین 1399

Report of electrocution of Steppe Buzzard in Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: سارگپه صحرایی Buteo buteo vulpinus

تعداد: یک فرد

محل: تالش

استان: گیلان

دوره وقوع: 21 فروردین 1399

گزارشگران: آقای فردین نظیری

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individual: one individual

Place: Talesh

Province: Gilan

Period of occurrence: 10 April 2020

Reporters: Fardin Naziri

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش مرگ یلوه خالدار در سمنان در فروردین 1399

Report of death of Spotted Crake in Semnan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: یلوه خالدار

تعداد: یک فرد

محل: سمنان

استان: سمنان

دوره وقوع: 21 فروردین 1399

گزارشگران: آقای کاوه پیوندی

علت وقوع: احتمالا بر اثر ضعف و خستگی مهاجرت، بارندگی و گرسنگی

Species: Dead Sea Sparrow

No. of individual: one individual

Place: Semnan

Province: Semnan

Period of occurrence: 9 April 2020

Reporters: Kaveh Peyvandi

Cause of threat: Probably because of fatigue due to migration, raining and hunger

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

 

 

Records of Iranian birds with parasites and diseases

 

 

ثبت میوه خوار با کنه حیوانی در بند علی خان

 

 

Record of Grey Hypocolius with tick in Band Ali-Khan

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

 

 

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

 

 

تعداد پرنده: 5 فرد نر و ماده در میان 20 فرد

 

 

محل مشاهده: بند علی خان

 

 

استان: تهران

 

 

تاریخ مشاهده: تیر 1398

 

 

مشاهده کنندگان: آقای امیر علیمرادیان

 

 

Species: Red-tailed Shrike Hypocolius ampelinus

 

 

Type of parasite/disease: tick

 

 

No. of individuals: 5 males and females among 20 individuals

 

 

Place of observation: Band Ali-Khan

 

 

Province: Tehran

 

 

Date of observation: early July 2019

 

 

 

Observers: Amir Alimoradian

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

 

 

Records of Iranian birds with parasites and diseases

 

 

ثبت سنگ چشم دم سرخ با کنه حیوانی در بندر لنگه

 

 

Record of Red-tailed Shrike with tick in Bandar-e Lengeh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

 

 

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: بندر لنگه

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخ مشاهده: آبان 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

 

 

Species: Red-tailed Shrike Lanius isabellinus

 

 

Type of parasite/disease: tick

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Bandar-e Lengeh

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Date of observation: November 2018

 

 

 

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

 

 

Reports of threats to Iranian birds

 

 

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در فروردین 1398

 

 

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in April 2019

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

 

 

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

محل: غیزانیه، اهواز

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره وقوع: 20 فروردین 1398

 

 

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

 

 

علت وقوع: برق گرفتگی

 

 

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

 

 

 

 

No. of individual: one individual

 

 

Place: Ghizaniyeh, Ahwaz

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of occurrence: 9 April 2019

 

 

Reporters: Alireza Afshoon

 

 

 

Cause of threat: Electrocution

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

 

 

Reports of threats to Iranian birds

 

 

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در آذر 1396

 

 

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

 

 

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

محل: اسماعیلیه، اهواز

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره وقوع: 10 آذر 1396

 

 

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

 

 

علت وقوع: برق گرفتگی

 

 

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

 

 

 

 

No. of individual: one individual

 

 

Place: Esmailiyeh, Ahwaz

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of occurrence: 1 December 2017

 

 

Reporters: Alireza Afshoon

 

 

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت عقاب شاهی در درق، گرمه در اسفند 1397

 

 

Record of Eastern Imperial Eagle in Dargh, Garmeh in March 2019

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

 

 

تعداد: یک فرد مرده

 

 

مکان مشاهده: درق، گرمه

 

 

استان: خراسان شمالی

 

 

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

 

 

No. of individuals: One individual dead

 

 

Place of observation: Dargh, Garmeh

 

 

Province: North Khorasan

 

 

Period of observations: 3 March 2019

 

 

 

Observers: Jafar Panahpour

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

 

 

Reports of threats to Iranian birds

 

 

گزارش کشتار پرندگان در کرخه در سال 1397

 

 

Report of bird killing in Karkheh in 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

گونه: انواع گونه ها

 

 

تعداد: حدود 578 فرد

 

 

محل: غرب کرخه، شوش

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره وقوع: سال 1397

 

 

گزارشگران: آقای محمد الوندی

 

 

علت وقوع: کشتار غیرقانونی

 

 

توضیحات: --

 

 

Species: various species

 

 

No. of individual: c. 578 individuals

 

 

Place: West of Karkheh, Shush

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of occurrence: the year 2018

 

 

Reporters: Mohammad Alvandi

 

 

Cause of threat: illegal killing

 

 

 

Remarks: --

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

 

 

Reports of threats to Iranian birds

 

 

گزارش کشتار پرندگان در شوش در سال 1397

 

 

Report of bird killing in Shush in 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

گونه: انواع گونه ها

 

 

تعداد: حدود 125 فرد

 

 

محل: شوش

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره وقوع: سال 1397

 

 

گزارشگران: آقایان نعیم دبات، روح الله سرویاس، موسی الهایی و محمد الوندی

 

 

علت وقوع: کشتار غیرقانونی

 

 

توضیحات: --

 

 

Species: various species

 

 

No. of individual: c. 125 individuals

 

 

Place: Shush

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of occurrence: the year 2018

 

 

Reporters: Naeem Dabat, Ruhollah Sarvyas, Musa Elhayee and Mohammad Alvandi

 

 

Cause of threat: illegal killing

 

 

 

Remarks: --

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

 

 

Reports of threats to Iranian birds

 

 

گزارش مرگ گنجشک رودخانه ای در هورالعظیم در دی 1397

 

 

Report of death of Dead Sea Sparrow in Hour-al-Azeem in January 2019

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

گونه: گنجشک رودخانه ای

 

 

تعداد: حدود 100 فرد

 

 

محل: هورالعظیم

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره وقوع: دی 1397

 

 

گزارشگران: آقای آریا شفائی پور

 

 

علت وقوع: تصادف با ماشینها

 

 

توضیحات: --

 

 

Species: Dead Sea Sparrow

 

 

No. of individual: c. 100 individuals

 

 

Place: Hour-al-Azeem

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of occurrence: January 2019

 

 

Reporters: Arya Shafaeipour

 

 

Cause of threat: Car crash

 

 

 

Remarks: --

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

کشتار اردک بلوطی Aythya nyroca در تالاب هور العظیم

 

 

Killing Ferruginous Duck Aythya nyroca in Hour-al-Azeem

 

 

 

 

 

گزارشگر: رضا نیک فلک Reporter: Reza Nikfalak

 

 

 

 

 

تالاب هورالعظیم و شادگان در استان خوزستان یکی از مهم ترین مکان های زمستان گذرانی اردک بلوطی در ایران می باشد و همه ساله جمعیت مناسبی از این گونه در این تالاب ها زمستان گذرانی می کنند. در سال های اخیر به دلیل گسترش  صید پرندگان مهاجر خصوصا" پرندگان آبزی و استفاده از روش های نامتعارف صید (دامهاى زمینى با نام محمیه، که پرندگان را در گروه هاى بزرگ به دام می اندازد)، تعداد پرندگان مهاجر نسبت به سابق به شدت کاهش پیدا کرده است. اردک بلوطی (گونه حمایت شده ملی و بین المللی) از جمله پرندگانی است که با توجه به قرار گرفتن در لیست قرمزIUCN  و جمعیت محدود نسبت به سایر گونه ها متاسفانه میزان صید بالایی دارد. طی مشاهدات روزانه از بازار فروش پرندگان در شهر اهواز (معروف به بازار کیان) در زمستان سال 1394 لاشه این گونه روزانه در تعداد کم و زیاد در بازار دیده می شد در حالت عادی در بیشتر روز ها بین 10تا 30 عدد لاشه این  گونه در بازار مشاهده می شد  در یکی از روز های بهمن  سال 1394 چیزی در حدود 70 عدد  سر اردک بلوطی در بازار مشاهده شد. همچنین به جرات می توان گفت که در زمستان سال 94 فقط در بازار شهر اهواز دست کم  500 تا 600  قطعه لاشه اردک بلوطی دیده شد و این در حالی است که امار دقیقی از بازار فروش پرندگان در دیگر شهر های استان خوزستان همچون شادگان وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در انجا هم صد ها قطعه اردک بلوطی در بازار به فروش رفته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی