کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

لیست گونه های مهم مهاجرتی

List of important species for migration

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 21 آبان 1398

Last updated: 12 November 2019

 

لیست 89 گونه از پرندگان که زمان ورود آنها به کشور و دوره اقامت آنها در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت هستند.

List of 89 important species whose arrival dates and the period of their stay are important.

 

 1. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی سفید بزرگ
 2. Lesser White-fronted Goose Anser erythropusغاز پیشانی سفید کوچک
 3. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 4. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 5. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 6. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز
 7. Goosander Mergus merganser  مرگوس بزرگ
 8. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 9. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن
 10. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار
 11. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 12. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 13. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 14. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 15. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 16. Siberian Crane Grus leucogeranusدرنای سیبری (سفید)Arrival and departure dates
 17. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 18. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 19. Pacific Golden Plover Pluvialis fulvaسلیم طلایی خاوری
 20. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 21. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 22. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی
 23. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم مویی
 24. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 25. Great Knot Calidris tenuirostrisتلیله بزرگ
 26. Red Knot Calidris canutusتلیله خاکستری
 27. Red-necked Stint Calidris ruficollisتلیله گردن سرخ
 28. Red Phalarope Phalaropus fulicariusفالاروپ (شناگر) بلوطی
 29. Black-winged Pratincole Glareola nordmanniگلاریول بال سیاه
 30. Brown-headed Gull Larus brunicephalusکاکایی سرقهوه ای
 31. Mediterranean Gull Larus melanocephalusکاکایی مدیترانه ای
 32. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichiiکاکایی دودی
 33. Sooty Tern Sterna fuscatusپرستودریایی پشت سیاه
 34. Black Tern Chlidonias nigerپرستودریایی سیاه
 35. Pomarine Skua Stercorarius pomarinusاسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 36. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudusاسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم دراز
 37. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxusباقرقره (کوکر) دم دراز
 38. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم دراز (ناماکوآ)
 39. Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار
 40. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinusکوکوی ابلق
 41. Asian Koel Eudynamys scolopaceusکوکوی سیاه (آسیایی)
 42. Pallid Scops Owl (Striated Scops Owl) Otus brucei مرغ حق جنوبی
 43. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی خوار
 44. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensisشبگرد بلوچی
 45. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)
 46. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 47. Red-[headed] Falcon Falco chicqueraشاهین (ترمتای) سرحنایی
 48. Red-footed Falcon Falco vespertinusشاهین (ترمتای) پاسرخ
 49. Sooty Falcon Falco concolorشاهین دودی
 50. Lanner Falcon Falco biarmicusلاچین
 51. Laggar Falcon Falco juggerشاهین بلوچی
 52. Long-tailed Shrike Lanius schachسنگ چشم دمگاه حنایی (دم دراز)
 53. Black Drongo Dicrurus macrocercusبوچانگای سیاه
 54. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulusبال لاکی
 55. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyxچرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه
 56. Bearded Reedling Panurus biarmicusچرخ ریسک نیزار
 57. Black-crowned Sparrow-lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه)
 58. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال سفید
 59. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 60. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم)
 61. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 62. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ
 63. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrixسسک جنگلی
 64. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulusسسک گل (پالاس)
 65. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloidesسسک سبز زیتونی
 66. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldisسسک خوزی
 67. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricolaسسک شالیزار
 68. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorumسسک تالابی خاوری
 69. Marsh Warbler Acrocephalus palustrisسسک تالابی زیتونی
 70. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 71. Common Grasshopper Warbler Locustella naeviaسسک ملخی (راه راه)
 72. Savi's Warbler Locustella luscinioidesسسک خوش صدا (ساوی)
 73. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم چتری
 74. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)
 75. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه
 76. Hume's Lesser Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 77. Oriental White-eye Zosterops palpebrosusسسک چشم سفید هندی
 78. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی
 79. Thrush Nightingale Luscinia lusciniaبلبل خالدار
 80. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 81. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymnaچکچک کردی
 82. Sistan (Afghan) Scrub Sparrow Passer (moabiticus) yatiiگنجشک رودخانه ای سیستانی
 83. Red Avadavat Amandava amandavaسهره نوک لاکی
 84. Black-throated Accentor Prunella atrogularisصعوه گلوسیاه
 85. Richard's Pipit Anthus richardiپیپت پادراز (ریشارد)
 86. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipesسهره سیاه
 87. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhulaسهره ی سرسیاه
 88. Mongolian Trumpeter Finch Rhodopechys mongolicaسهره مغولی
 89. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ زرد

-----