کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم مهاجرتی

List of important species for migration

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 14 فروردین 1398

Last updated: 3 April 2019

 

لیست 161 گونه از پرندگان که زمان ورود آنها به کشور و دوره اقامت آنها در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت هستند.

List of 161 important species whose arrival dates and the period of their stay are important.

 

1.  Lesser White-fronted Goose Ansererythropusغاز پیشانی سفید کوچک

2.  Red-breasted Goose Brantaruficollis عروس غاز

3.  Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

4.  Greater ScaupAythyamarila اردک سرسیاه

5.  Long-tailed Duck Clangulahyemalis اردک دم دراز

6.  Goosander Mergus merganser  مرگوس بزرگ

7.  African Sacred Ibis Threskiornisaethiopicus اکراس آفریقایی

8.  African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

9.  Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (حواصیل) متوسط

10.              Crested Honey Buzzard Pernisptilorhynchusسارگپه جنگلی تاجدار

11.              Levant SparrowhawkAccipiter brevipes پیغوی بزرگ

12.              Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

13.              Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

14.              Red Kite Milvusmilvus کورکور حنایی

15.              Pallas's Fish Eagle Haliaeetusleucoryphusعقاب دریایی پالاس

16.              Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

17.               Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

18.              White-breasted WaterhenAmaurornisphoenicurusطاووسک سینه سفید

19.              Siberian Crane Grusleucogeranusدرنای سیبری (سفید)Arrival and departure dates

20.              Demoiselle Crane Grusvirgoدرنای طناز (کوچک)

21.              Common Buttonquail Turnixsylvaticusبلدرچین بوته ای

22.              Sociable Lapwing Vanellusgregariusخروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

23.              Pacific Golden Plover Pluvialisfulvaسلیم طلایی خاوری

24.              Caspian Plover Charadriusasiaticusسلیم سینه‌بلوطی

25.              Eurasian Dotterel Charadriusmorinellusسلیم کوهی

26.              Greater Painted Snipe Rostratulabenghalensisپاشلک رنگین (بنگالی)

27.              Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus جاکانای دم قرقاولی

28.              Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک دراز

29.              Solitary Snipe Gallinagosolitariaپاشلک تک زی

30.              Pin-tailed Snipe Gallinagostenuraپاشلک دم مویی

31.              Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

32.              Slender-billed Curlew Numeniustenuirostrisگیلانشاه خالدار

33.              Eastern Curlew Numeniusmadagascariensisگیلانشاه خاوری

34.              Great Knot Calidristenuirostrisتلیله بزرگ

35.              Red Knot Calidriscanutusتلیله خاکستری

36.              Red-necked Stint Calidrisruficollisتلیله گردن سرخ

37.              Red Phalarope Phalaropusfulicariusفالاروپ (شناگر) بلوطی

38.              Oriental PratincoleGlareolamaldivarumگلاریول شرقی

39.              Black-winged PratincoleGlareolanordmanniگلاریول بال سیاه

40.              Small PratincoleGlareola lacteal گلاریول کوچک

41.              Brown NoddyAnousstolidusپرستودریایی قهوه ای

42.              Indian Skimmer Rynchopsalbicollisآب شکاف

43.              Black-legged Kittiwake Rissatridactylaکاکایی پاسیاه

44.              Brown-headed Gull Larusbrunicephalusکاکایی سرقهوه ای

45.              Mediterranean Gull Larusmelanocephalusکاکایی مدیترانه ای

46.              White-eyed Gull Larusleucophthalmusکاکایی چشم سفید

47.              Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichiiکاکایی دودی

48.              Great Black-backed Gull Larusmarinusکاکایی پشت سیاه بزرگ

49.              Glaucous Gull Larushyperboreusکاکایی راه راه

50.              Vega Gull Larus vegae کاکایی وگا

51.              Saunders's Tern Sternulasaundersiپرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

52.              Sooty Tern Sterna fuscatusپرستودریایی پشت سیاه

53.              River Tern Sterna aurantiaپرستو دریایی رودخانه زی

54.              Black Tern Chlidoniasnigerپرستودریایی سیاه

55.              Great/Brown SkuaStercorariusskua/ antarcticus complex  اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه ای

56.              PomarineSkuaStercorariuspomarinusاسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

57.              Long-tailed Jaeger Stercorariuslongicaudusاسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم دراز

58.              Pallas's SandgrouseSyrrhaptesparadoxusباقرقره (کوکر) دم دراز

59.              Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanniکبوتر خاوری

60.              Oriental Turtle Dove Streptopeliaorientalisقمری خاوری

61.              Red Turtle Dove Streptopeliatranquebaricaیاکریم سرخ

62.              Namaqua Dove Oenacapensisقمری دم دراز (ناماکوآ)

63.              Great Spotted Cuckoo Clamatorglandariusکوکوی خالدار

64.              Jacobin Cuckoo Clamatorjacobinusکوکوی ابلق

65.              Asian KoelEudynamysscolopaceusکوکوی سیاه (آسیایی)

66.              Oriental/Himalayan Cuckoo Cuculusoptatus/ saturatusکوکوی شرقی

67.              Pallid Scops Owl (Striated Scops Owl) Otusbruceiمرغ حق جنوبی

68.              Snowy Owl Bubo scandiacusجغد (بوف) برفی

69.              Brown Fish Owl Ketupazeylonensisجغد ماهی خوار

70.              Omani Owl Strixbutleriجغد طلایی

71.              Sykes's Nightjar Caprimulgusmahrattensisشبگرد بلوچی

72.               Eurasian Wryneck Jynxtorquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)

73.              Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

74.              White-winged Woodpecker Dendrocoposleucopterusدارکوب بال سفید

75.              Scaly-bellied Woodpecker Picussquamatusدارکوب سبز راه راه

76.              Red-[headed] Falcon Falco chicqueraشاهین (ترمتای) سرحنایی

77.              Red-footed Falcon Falco vespertinusشاهین (ترمتای) پاسرخ

78.              Amur Falcon Falco amurensisشاهین آمور

79.              Sooty Falcon Falco concolorشاهین دودی

80.              Lanner Falcon Falco biarmicusلاچین

81.              Laggar Falcon Falco juggerشاهین بلوچی

82.              Long-tailed Shrike Laniusschachسنگ چشم دمگاه حنایی (دم دراز)

83.              Great Grey Shrike Laniusexcubitorسنگ‌چشم خاکستری بزرگ

84.              Black DrongoDicrurusmacrocercusبوچانگای سیاه

85.              Ashy DrongoDicrurusleucophaeusبوچانگای خاکستری

86.              Black-naped Monarch Hypothymisazureaمگس گیر کاکل سیاه

87.              Spotted Nutcracker Nucifragacaryocatactesزاغ خالدار

88.              Oriental Crow  Corvuscoroneorientalisکلاغ شرقی

89.              Large-billed Crow Corvusmacrorhynchosکلاغ جنگلی نوک بزرگ

90.              Bohemian Waxwing Bombycillagarrulusبال لاکی

91.              Hyrcanian (Caspian) Tit Parus (lugubris) hyrcanusچرخ ریسک هیرکانی (خزری)

92.              Turkestan Tit Parus major bokharensisچرخ ریسک تورانی

93.              Black-headed Penduline Tit Remizmacronyxچرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه

94.              White-crowned Penduline Tit Remizcoronatusچرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید

95.              Bearded Reedling Panurusbiarmicusچرخ ریسک نیزار

96.              Black-crowned Sparrow-lark Eremopterixnigricepsچکاوک سهره ای (شکم سیاه)

97.              White-winged Lark Melanocoryphaleucopteraچکاوک بال سفید

98.              Oriental Skylark Alaudagulgulaچکاوک آسمانی کوچک

99.              Hume's Short-toed Lark Calandrellaacutirostrisچکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم)

100.          Black Lark Melanocoryphayeltoniensisچکاوک سیاه

101.          Red-vented Bulbul Pycnonotuscaferبلبل زیردم سرخ

102.          Grey-throated Martin Ripariachinensisچلچله گلوخاکستری

103.          Pale Martin Ripariadilutaچلچله رودخانه ای کم رنگ

104.          Wire-tailed Swallow Hirundosmithiiپرستوی سرسرخ

105.          Mountain Chiffchaff Phylloscopus (sindianus) lorenziiسسک چیف چاف هیمالیایی

106.          Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopusorientalisسسک دمگاه زیتونی شرقی

107.          Wood Warbler Phylloscopussibilatrixسسک جنگلی

108.          Dusky Warbler Phylloscopusfuscatusسسک تیره

109.          Pallas's Leaf Warbler Phylloscopusproregulusسسک گل (پالاس)

110.          Yellow-browed Warbler Phylloscopusinornatusسسک ابروزرد

111.          Hume's Leaf Warbler (Hume's Yellow-browed Warbler) Phylloscopushumeiسسک ابروزرد هیوم

112.          Greenish Warbler Phylloscopustrochiloidesسسک سبز زیتونی

113.          Basra Reed Warbler Acrocephalusgriseldisسسک خوزی

114.          Paddyfield Warbler Acrocephalusagricolaسسک شالیزار

115.          Blyth's Reed Warbler Acrocephalusdumetorumسسک تالابی خاوری

116.          Marsh Warbler Acrocephaluspalustrisسسک تالابی زیتونی

117.            Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

118.          Common Grasshopper Warbler Locustellanaeviaسسک راه راه (ملخی)

119.          River Warbler Locustellafluviatilisسسک رودخانه ای

120.          Savi's Warbler Locustellaluscinioidesسسک خوش صدا (ساوی)

121.          ZittingCisticolaCisticolajuncidisسسک دم چتری

122.          Iraq Babbler Turdoidesaltirostrisلیکوی تالابی (خوزی)

123.            Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه

124.          Western Orphean Warbler Sylvia hortensisسسک چشم‌سفید غربی

125.          Hume's Lesser Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم

126.          Rüppell's Warbler Sylvia ruppeliسسک گلوسیاه (روپلی)

127.          Oriental White-eye Zosteropspalpebrosusسسک چشم سفید هندی

128.            Goldcrest Regulusregulus سسک تاج طلایی

129.          Bank MynaAcridotheresginginianusمینای خاکستری

130.          Brahminy Starling Sturniapagodarumسار تاج سیاه

131.          Red-throated Thrush Turdusruficollisتوکای گلوسرخ

132.          Verditer Flycatcher Eumyiasthalassinusمگس گیر فیروزه ای

133.          Thrush Nightingale Luscinialusciniaبلبل خالدار

134.          Blue Whistling Thrush Myophonuscaeruleusطرقه آبی آوازخوان

135.          European Pied Flycatcher Ficedulahypoleucaمگس گیر ابلق (ابلق باختری)

136.          Ultramarine Flycatcher Ficedulasuperciliarisمگس گیر ا�%AXv{�EE85B35H1-8%@yad8A7