کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

لیست گونه های مهم مهاجرتی

List of important species for migration

 

ابوالقاسم خالقی زاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 19 بهمن 1397

Last updated: 8 February 2019

 

لیست 157 گونه از پرندگان که زمان ورود آنها به کشور و دوره اقامت آنها در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت هستند.

List of 157 important species whose arrival dates and the period of their stay are important.

 

1.   Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی سفید کوچک

2.   Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

3.   Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

4.   Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

5.   Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم دراز

6.   Goosander Mergus merganser مرگوس بزرگ

7.   African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

8.   African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

9.   Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

10.               Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

11.               Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

12.               Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

13.               Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

14.               Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

15.               Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

16.                Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

17.               White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه سفید

18.               Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید) Arrival and departure dates

19.               Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

20.               Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته ای

21.               Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

22.               Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

23.               Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

24.               Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

25.               Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

26.               Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک زی

27.               Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم مویی

28.               Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

29.               Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

30.               Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

31.               Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

32.               Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

33.               Red-necked Stint Calidris ruficollis تلیله گردن سرخ

34.               Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

35.               Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

36.               Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال سیاه

37.               Small Pratincole Glareola lacteal گلاریول کوچک

38.               Brown Noddy Anous stolidus پرستودریایی قهوه ای

39.               Indian Skimmer Rynchops albicollis آب شکاف

40.               Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

41.               Brown-headed Gull Larus brunicephalus کاکایی سرقهوه ای

42.               Mediterranean Gull Larus melanocephalus کاکایی مدیترانه ای

43.               White-eyed Gull Larus leucophthalmus کاکایی چشم سفید

44.               Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

45.               Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت سیاه بزرگ

46.               Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه راه

47.               Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

48.               Sooty Tern Sterna fuscatus پرستودریایی پشت سیاه

49.               River Tern Sterna aurantia پرستو دریایی رودخانه زی

50.               Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

51.               Great/Brown Skua Stercorarius skua/ antarcticus complex  اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه ای

52.               Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

53.               Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم دراز

54.               Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم دراز

55.               Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

56.               Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

57.               Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

58.               Namaqua Dove Oena capensis قمری دم دراز (ناماکوآ)

59.               Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

60.               Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

61.               Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

62.               Oriental/Himalayan Cuckoo Cuculus optatus/ saturatus کوکوی شرقی

63.               Pallid Scops Owl (Striated Scops Owl) Otus brucei مرغ حق جنوبی

64.               Snowy Owl Bubo scandiacus جغد (بوف) برفی

65.               Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی خوار

66.               Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

67.               Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

68.                Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه ای (راه راه)

69.               Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

70.               White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال سفید

71.               Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus  دارکوب سبز راه راه

72.               Red-[headed] Falcon Falco chicquera شاهین (ترمتای) سرحنایی

73.               Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترمتای) پاسرخ

74.               Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

75.               Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

76.               Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

77.               Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

78.               Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ چشم دمگاه حنایی (دم دراز)

79.               Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

80.               Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

81.               Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

82.               Black-naped Monarch Hypothymis azurea مگس گیر کاکل سیاه

83.               Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ خالدار

84.               Oriental Crow  Corvus corone orientalis کلاغ شرقی

85.               Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک بزرگ

86.               Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

87.               Hyrcanian (Caspian) Tit Parus (lugubris) hyrcanus چرخ ریسک هیرکانی (خزری)

88.               Turkestan Tit Parus major bokharensis چرخ ریسک تورانی

89.               Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه

90.               White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید

91.               Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ ریسک نیزار

92.               Black-crowned Sparrow-lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره ای (شکم سیاه)

93.               White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال سفید

94.               Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

95.               Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه کوتاه هیوم)

96.               Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

97.               Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم سرخ

98.               Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

99.               Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه ای کم رنگ

100.           Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ

101.           Mountain Chiffchaff Phylloscopus (sindianus) lorenzii سسک چیف چاف هیمالیایی

102.           Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه زیتونی شرقی

103.           Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

104.           Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره

105.           Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

106.           Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

107.           Hume's Leaf Warbler (Hume's Yellow-browed Warbler) Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

108.           Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

109.           Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

110.           Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

111.           Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

112.           Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

113.             Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

114.           Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه راه (ملخی)

115.           River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه ای

116.           Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش صدا (ساوی)

117.           Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم چتری

118.           Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

119.             Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه راه

120.           Western Orphean Warbler Sylvia hortensis سسک چشم‌سفید غربی

121.           Hume's Lesser Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم

122.           Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli سسک گلوسیاه (روپلی)

123.           Oriental White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم سفید هندی

124.             Goldcrest Regulus regulus سسک تاج طلایی

125.           Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

126.           Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج سیاه

127.           Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

128.           Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس گیر فیروزه ای

129.           Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

130.           Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان

131.           European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق (ابلق باختری)

132.           Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس گیر ابروسفید هیمالیایی

133.             European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

134.           Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

135.           White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

136.           Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

137.           Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

138.           Sistan (Afghan) Scrub Sparrow Passer (moabiticus) yatii گنجشک رودخانه ای سیستانی

139.           Desert Sparrow Passer simplex گنجشک بیابانی

140.           Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک لاکی

141.           Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

142.           Forest Wagtail Dendronanthus indicus دم جنبانک جنگلی

143.           Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز (ریشارد)

144.           Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی

145.           Olive‑backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت زیتونی

146.           Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم نخودی (پاقهوه ای)

147.           White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

148.           Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره ی سرسیاه

149.           Mongolian Trumpeter Finch Rhodopechys mongolica سهره مغولی

150.           Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک قیچی

151.           European Serin Serinus serinus سهره دمگاه زرد

152.           White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

153.           Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ زرد

154.           Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia زردپره سرآبی

155.           Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

156.           Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

157.           Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه زرد

----------