کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خراسان شمالی

Checklist of the birds of North Khorasan province

 

تهیه و تنظیم: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 192 گونه ثبت شد. لیست حاضر شامل 211 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی می باشد.

List of 211 bird species of North Khorasan province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 4. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 5. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 6. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 7. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 8. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 9. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 10. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 11. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 12. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 13. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 14. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 15. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 16. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 17. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 18. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 19. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 20. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 21. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 24. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 28. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 29. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی
 30. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 31. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 32. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 33. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 34. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 35. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 36. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 37. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 38. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 39. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 40. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 42. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 43. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 44. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 45. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 46. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 47. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 48. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 49. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 50. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 51. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 52. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 53. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 54. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 55. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 56. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 57. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 58. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 59. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 60. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 61. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 62. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 63. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 64. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 65. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 66. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 67. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 68. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 69. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری
 70. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 71. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 72. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 73. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 74. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 75. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 76. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 77. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 78. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 79. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 80. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 81. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 82. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 83. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 84. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 85. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 86. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 87. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 88. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 89. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 90. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 91. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 92. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 93. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 94. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 95. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 96. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 97. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 98. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 99. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 100. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 101. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 102. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 103. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 104. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 105. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 106. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 107. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 108. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 109. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 110. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 111. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 112. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 113. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 114. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 115. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)
 116. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 117. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 118. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 119. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 120. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 121. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 122. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 123. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 124. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 125. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 126. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 127. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 128. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 129. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 130. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 131. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 132. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 133. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 134. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 135. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 136. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 137. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 138. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 139. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 140. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 141. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 142. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 143. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 144. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 145. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 146. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 147. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 148. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 149. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 150. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 151. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 152. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 153. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 154. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 155. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 156. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 157. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 158. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 159. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 160. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 161. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 162. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 163. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 164. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 165. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 166. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 167. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 168. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 169. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 170. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 171. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 172. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 173. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 174. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 175. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 176. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 177. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 178. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 179. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 180. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 181. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 182. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 183. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 184. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 185. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 186. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 187. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 188. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 189. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 190. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 191. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 192. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 193. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 194. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 195. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه
 196. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 197. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 198. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 199. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 200. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 201. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 202. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 203. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 204. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 205. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 206. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 207. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 208. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 209. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 210. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 211. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی