کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

رتبه بندی استانها بر اساس تعداد گونه ثبت شده

Ranking provinces based on recorded bird species number

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 تیر 1398

Last updated: 22 July 2019

 

گروه اول: عالی (بیش از 350 گونه پرنده)

مازندران (376)، گلستان (374)، خوزستان (372)، هرمزگان (371)، فارس (365)، سیستان و بلوچستان (359)، تهران (351)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Mazandaran (376), Golestan (374), Khuzestan (372), Hormozgan (371), Fars (365), Sistan & Baluchestan (359), Tehran (351),

گروه دوم: خوب (بین300 و 350)

گیلان (342)، خراسان رضوی (331)، بوشهر (324)، آذربایجان شرقی (307)، ایلام (305)، کرمان (302)، سمنان (300)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Gilan (342), Khorasan-e Razavi (331), Bushehr (324), East Azarbaijan (307), Ilam (305), Kerman (302), Semnan (300),

گروه سوم: متوسط (بین 250 و 300)

آذربایجان غربی (300)، کردستان (294)، البرز (291)، اصفهان (277)، چهارمحال و بختیاری (270)، مرکزی (267)، لرستان (265)، اردبیل (260)، قم (256)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

West Azarbaijan (300), Kordestan (294), Alborz (291), Esfahan (277), Chahar-Mahal & Bakhtiari (270), Markazi (267), Lorestan (265), Ardabil (260), Qom (256),

گروه چهارم: ضعیف (بین 200 و 250)

کرمانشاه (233)، قزوین (230)، همدان (226)، کهگیلویه و بویراحمد (226)، خراسان جنوبی (223)، یزد (217)، خراسان شمالی (210)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Kermanshah (233), Qazvin (230), Hamedan (226), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (226), South Khorasan (223), Yazd (217), North Khorasan (210),

گروه پنجم: خیلی ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (172).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (172).

----------