کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

رتبه بندی استانها بر اساس تعداد گونه ثبت شده

Ranking provinces based on recorded bird species number

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1397

Last updated 20 January 2019

 

گروه اول: عالی (بیش از 350 گونه پرنده)

مازندران (376)، گلستان (374)، هرمزگان (368)، فارس (363)، سیستان و بلوچستان (359)، خوزستان (358)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Mazandaran (376), Golestan (374), Hormozgan (368), Fars (363), Sistan & Baluchestan (359), Khuzestan (358),

گروه دوم: خوب (بین300 و 350)

تهران (348)، گیلان (342)، خراسان رضوی (330)، بوشهر (318)، آذربایجان شرقی (306)، ایلام (305)، کرمان (302)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Tehran (348), Gilan (342), Khorasan-e Razavi (330), Bushehr (318), East Azarbaijan (306), Ilam (305), Kerman (302),

گروه سوم: متوسط (بین 250 و 300)

سمنان (298)، آذربایجان غربی (294)، البرز (290)، کردستان (288)، اصفهان (277)، مرکزی (267)، لرستان (264)، اردبیل (260)، قم (256)، چهارمحال و بختیاری (252)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

Semnan (298), West Azarbaijan (294), Alborz (290), Kordestan (288), Esfahan (277), Markazi (267), Lorestan (264), Ardabil (260), Qom (256), Chahar-Mahal & Bakhtiari (252),

گروه چهارم: ضعیف (بین 200 و 250)

قزوین (228)، همدان (223)، خراسان جنوبی (222)، کرمانشاه (222)، کهگیلویه و بویراحمد (222)، یزد (209)، خراسان شمالی (203)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Qazvin (228), Hamedan (223), South Khorasan (222), Kermanshah (222), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (222), Yazd (209), North Khorasan (203),

گروه پنجم: خیلی ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (170).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (170).

----------