کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

رتبه بندی استانها بر اساس تعداد گونه ثبت شده

Ranking provinces based on recorded bird species number

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 اسفند 1399

Last updated: 20 March 2021

 

گروه اول: عالی (بیش از 350 گونه پرنده)

خوزستان (389)، هرمزگان (374)، مازندران (372)، گلستان (371)، فارس (367)، سیستان و بلوچستان (367)، تهران (351)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Khuzestan (389), Hormozgan (374), Mazandaran (372), Golestan (371), Fars (367), Sistan & Baluchestan (367), Tehran (351),

گروه دوم: خوب (300 تا  350 گونه)

گیلان (346)، خراسان رضوی (332)، بوشهر (327)، کرمان (312)، سمنان (309)، آذربایجان غربی (308)، آذربایجان شرقی (306)، ایلام (304)، البرز (301)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Gilan (346), Khorasan-e Razavi (332), Bushehr (327), Kerman (312), Semnan (309), West Azarbaijan (308), East Azarbaijan (306), Ilam (304), Alborz (301),

گروه سوم: متوسط (250 و 299 گونه)

کردستان (294)، چهارمحال و بختیاری (288)، اصفهان (280)، مرکزی (277)، لرستان (270)، کرمانشاه (266)، اردبیل (260)، قم (257)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

Kordestan (294), Chahar-Mahal & Bakhtiari (288), Esfahan (280), Markazi (277), Lorestan (270), Kermanshah (266), Ardabil (260), Qom (257),

گروه چهارم: ضعیف (200 تا 250 گونه)

قزوین (247)، همدان (237)، کهگیلویه و بویراحمد (233)، خراسان جنوبی (227)، یزد (226)، خراسان شمالی (212)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Qazvin (247), Hamedan (237), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (233), South Khorasan (227), Yazd (226), North Khorasan (212),

گروه پنجم: خیلی ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (173).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (173).

*****