کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

زیرگونه های کمیاب پرندگان ایران

Rare subspecies of Iranian birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ به روزرسانی: 21 آذر 1398

Last updated: 12 December 2019

 

الف- پرندگان غیرگنجشک سان

 1. West Siberian (Johansen’s) Bean Goose Anser fabalis johanseni غاز پازرد غرب سیبری (یوهانسن) Rare
 2. East Siberian (Middendorf’s) Bean Goose Anser fabalis middendorffii غاز پازرد شرق سیبری (میدن دورف) Rare
 3. Western Greylag Goose Anser anser anser غاز خاکستری غربی Rare
 4. Southern Caucasian Pheasant Phasianus colchicus colchicus قرقاول جنوب قفقازی  Rare
 5. Prince of Wales's Pheasant Phasianus colchicus principalis قرقاول خراسان  Rare
 6. Iraqi Little Grebe Podiceps ruficollios iraquensis کشیم کوچک عراقی Rare
 7. Asian (Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica لک لک سفید آسیایی Rare
 8. Eastern Great Egret Ardea alba modesta اگرت بزرگ شرقی Rare
 9. Black-eared Kite Milvus migrans lineatus کورکور گوش سیاه Rare
 10. Indian Black Kite Milvus migrans govinda کورکور سیاه هندی Rare
 11. Eurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus سارگپه پرپای اوراسیایی Rare
 12. Asian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri سارگپه پرپای آسیایی Rare
 13. Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی پشت سیاه بالتیک Rare
 14. Eastern Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis arenarius باقرقره شکم سیاه شرقی Rare
 15. [Semenow’s Scops Owl] Otus brucei semenowi مرغ حق جنوبی سمنوف Rare
 16. Eastern Scops Owl Otus scops pulchellus مرغ حق معمولی شرقی Rare
 17. “Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl Bubo bubo turcomanus شاه بوف تورانی Rare
 18. “Turkmenian” Eagle-Owl Bubo bubo omissus شاه بوف ترکمنی Rare
 19. Western Common Swift Apus apus apus بادخورک معمولی غربی Rare
 20. Hyrcanian Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor hyrcanus دارکوب خالدار کوچک هیرکانی Rare
 21. Zagros Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor morgani دارکوب خالدار کوچک زاگرسی Rare
 22. Caucasus Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius caucasicus دارکوب سرسرخ قفقازی Rare
 23. European Merlin Falco columbarius aesaloni ترمتای اروپایی Rare
 24. Henderson’s Saker Falcon Falco cherug hendersoni بالابان هندرسون Rare
 25. Eastern Saker Falcon Falco cherug milvipes بالابان شرقی Rare
 26. Baluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri دارکوب باغی بلوچی Extinct
 27. Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis دارکوب سبز بمپوری Extinct

 

 

ب- پرندگان گنجشک سان

 1. [Homeyer’s Grey Shrike] Lanius excubitor homeyeri سنگ­چشم خاکستری هومیری Rare
 2. [Mauryan (Indian) Grey Shrike] Lanius excubitor lahtora سنگ­چشم خاکستری هندی (موریایی) Rare
 3. [Caucasian Jay] Garrulus glandarius krynicki جی جاق قفقازی
 4. [Kerman Sombre Tit] Poecile lugubris kirmanensis چرخ ریسک سرسیاه کرمانی Rare
 5. [Khorasan Coal Tit] Periparus ater chorassanicus چرخ­ریسک پس­سرسفید خراسانی Rare
 6. Bokhara Tit Parus major bokharensis چرخ­ریسک بخارا Rare
 7. [Intermediate] Tit Parus major intermedius چرخ­ریسک خراسانی Rare
 8. [Sistan Black-headed Penduline Tit] Remiz macronyx nigricans چرخ­ریسک پشت­بلوطی سرسیاه سیستانی Extinct
 9. [Oriental Desert Lark] Ammomanes deserti orientalisچکاوک بیابانی شرقی
 10. [Armenian Skylark] Alauda arvensis armenicaچکاوک آسمانی ارمنی
 11. [Brandt’s Horned Lark] Eremophila alpestris brandti چکاوک شاخدار برانت
 12. [Eversmann’s Short-toed Lark] Calandrella brachydactyla longipennis چکاوک پنجه کوتاه اِوِرسمن
 13. [Eastern Bimaculated Lark] Melanocorypha bimaculata torquata چکاوک طوقی شرقی Now monotypic species
 14. [Central Asian Short-toed Lark] Alaudala cheleensis leucophaea چکاوک پنجه کوتاه آسیای میانه
 15. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis leucotis بلبل خرمای گوش سفید
 16. [European House Martin] Delichon urbicum urbicum چلچله دمگاه سفید اروپایی
 17. Siberian Willow Warbler Phylloscopus trochilus yakutensis سسک بیدی سیبری Rare
 18. Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis سسک چیف­چاف سیبری
 19. Eastern Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous zarudnyi سسک نیزار بزرگ شرقی
 20. Eastern [Common] Grasshopper Warbler Locustella naevia straminea سسک ملخی شرقی
 21. [Caucasian Grasshopper Warbler] Locustella naevia obscuior سسک ملخی قفقازی
 22. [Iranian Graceful Prinia] Prinia gracilis lepida سسک شکیل ایرانی
 23. [Afghan Babbler] Argya (Turdoides) huttoni huttoni لیکوی معمولی افغانی
 24. [European Blackcap] Sylvia atricapilla atricapilla سسک سرسیاه اروپایی
 25. [Merzbacher’s Barred Warbler] Sylvia nisoria merzbacheri سسک سینه­راه­راه مِرزباچِر
 26. [Eastern Lesser Whitethroat] Sylvia curruca halimodendri سسک گلوسفید کوچک شرقی
 27. [Siberian Lesser Whitethroat] Sylvia curruca blythi سسک گلوسفید کوچک سیبری
 28. [Margelanic Whitethroat] Sylvia minula margelanica سسک گلوسفید مارگولانی
 29. [Eastern Orphean Warbler] Sylvia crassirostris crassirostris سسک چشم­سفید شرقی
 30. [Jerdon’s Orphean Warbler] Sylvia crassirostris jerdoni سسک چشم­سفید جردونی
 31. [European Common Whitethroat] Sylvia communis communis سسک گلوسفید بزرگ اروپایی
 32. [Volga Common Whitethroat] Sylvia communis volgensis سسک گلوسفید بزرگ ولگایی
 33. [European Goldcrest] Regulus regulus regulus سسک تاج­طلایی اروپایی
 34. [Tian Shan Goldcrest] Regulus regulus tristis سسک تاج­طلایی تیان­شان
 35. [Zagros Wren] Troglodytes troglodytes zagrossiensis الیکایی زاگرسی
 36. [Palish Wren] Troglodytes troglodytes subpallidus الیکایی نیمه روشن
 37. [Kerman Nuthatch] Sitta neumayer plumbea کمرکلی کرمانی
 38. [Bactrian Nuthatch] Sitta tephronota tephronota کمرکلی بلخی
 39. [Khorasan Nuthatch] Sitta tephronota iranica کمرکلی خراسانی
 40. [Eastern Wallcreeper] Tichodroma muraria nepalensis دیوارخزک شرقی
 41. [Armenian Common Starling] Sturnus vulgaris purpurascens سار معمولی ارمنی
 42. [Afghan (Hume’s) Starling] Sturnus vulgaris nobilior سار معمولی افغانی
 43. [Central Asian Blackbird] Turdus merula intermedius توکای سیاه آسیای میانه
 44. [Himalayan Mistle Thrush] Turdus viscivorus bonapartei توکای باغی هیمالیایی
 45. [European Spotted Flycatcher] Muscicapa striata striata مگس­گیر خالدار اروپایی
 46. [European Robin] Erithacus rubecula rubecula سینه­سرخ اروپایی
 47. Red-spotted Bluethroat Luscinia svesica svesica گلوآبی لکه­سرخی
 48. Volga Bluethroat Luscinia svesica volgae گلوآبی ولگایی
 49. Caucasian Bluethroat Luscinia svesica magna گلوآبی قفقازی
 50. Eastern Nightingale Luscinia megarhynchus golzii (hafizi)بلبل (معمولی) شرقی
 51. [Turkestan Black Redstart] Phoenicurus ochruros phoenicuroides دم سرخ سیاه تورانی
 52. [Caspian Stonechat] Saxicola maurus hemprichii چک سیبری خزری
 53. [Northern Indian Pied Bush Chat] Saxicola caprata bicolor چک ابلق شمال هند
 54. [Middle East Wheatear] Oenanthe oenanthe libanotica چکچک کوهی خاورمیانه
 55. [Himalayan Desert Wheatear] Oenanthe deserti oreophila چکچک بیابانی هیمالیایی
 56. [Arabian Mourning Wheatear] Oenanthe lugens lugens چکچک ابلق عربی
 57. [Indian House Sparrow] Passer domesticus indicus گنجشک خانگی هندی
 58. Sistan (Afghan/Yate’s) Scrub Sparrow Passer moabiticus yatii گنجشک رودخانه ای سیستانی Rare
 59. White-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava leucocephala دم جنبانک زرد سرسفید Rare
 60. [Northern Citrine Wagtail] Motacilla citreola citreola دم جنبانک سرزرد شمالی
 61. [Southern Citrine Wagtail] Motacilla citreola calcarata دم جنبانک سرزرد جنوبی
 62. [Baikal Wagtail] Motacilla alba baicalensis دم جنبانک (ابلق) بایکال
 63. [Northeast Iranian Chaffinch] Fringilla coelebs transcaspia سهره جنگلی شمال شرق ایران
 64. [European Hawfinch] Coccothraustes coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ اروپایی
 65. Caucasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula rossikowi سهره سرسیاه قفقازی
 66. [Caspian Bullfinch] Pyrrhula pyrrhula caspica سهره سرسیاه خزری
 67. Caucasian Rosefinch Carpodacus erythrinus kubanensis سهره گلی قفقازی
 68. Turkestan Rosefinch Carpodacus erythrinus ferghanensis سهره گلی تورانی
 69. [Korejev’s Twite] Linaria flavirostris korejevi سهره کوهی کورِجف
 70. [West Siberian Goldfinch] Carduelis carduelis frigoris سهره طلایی غرب سیبری
 71. [Southern Iran Goldfinch] Carduelis carduels ultima سهره طلایی جنوب ایران
 72. [Central Asian Rock Bunting] Emberiza cia par زردپره کوهی آسیای میانه
 73. [Bactrian Grey-necked Bunting] Emberiza buchanani buchanani زردپره سرخاکستری بلخی
 74. [European Reed Bunting] Emberiza schoeniclus schoeniclus زردپره تالابی اروپایی
 75. [Kazakh Reed Bunting] Emberiza schoeniclus pyrrhuloides زردپره تالابی قزاقی

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی