کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the birds of Sistan & Baluchestan province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 4 تیر 1399

Last updated: 24 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 366 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان می­باشد.

The present list comprises 366 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای
 27. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید
 37. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 38. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 39. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 40. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 41. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 42. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 43. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 44. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 55. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 56. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 57. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 58. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید
 59. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی
 60. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 61. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 62. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 63. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 64. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 65. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی
 66. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 67. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 68. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 69. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 70. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 71. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 72. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 73. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 74. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 75. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 76. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 77. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 78. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 79. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی
 80. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 81. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 82. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 83. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 84. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 85. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 86. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 87. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 88. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 89. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 90. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 91. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 92. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 93. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 94. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 95. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای
 96. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 97. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ (هندی)
 98. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 99. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 100. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 101. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 102. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 103. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 104. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 105. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 106. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 107. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 108. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 109. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 110. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 111. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 112. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 113. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 114. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)
 115. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 116. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 117. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 118. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 119. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 120. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 121. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 122. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 123. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری
 124. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 125. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 126. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 127. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 128. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 129. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 130. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 131. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 132. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 133. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 134. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 135. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 136. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 137. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 138. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 139. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 140. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 141. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 142. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 143. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 144. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 145. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف
 146. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 147. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 148. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 149. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 150. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 151. White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید
 152. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 153. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 154. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 155. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 156. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 157. Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 158. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 159. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 160. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 161. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 162. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 163. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 164. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 165. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 166. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 167. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 168. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 169. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 170. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 171. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 172. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 173. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 174. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 175. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 176. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 177. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 178. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 179. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 180. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 181. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 182. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 183. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 184. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 185. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه آسیایی
 186. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی
 187. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 188. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 189. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 190. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 191. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 192. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 193. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 194. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 195. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 196. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 197. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی
 198. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 199. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 200. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 201. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 202. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 203. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 204. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 205. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 206. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 207. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 208. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 209. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 210. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 211. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 212. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه
 213. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 214. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 215. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی
 216. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 217. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 218. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 219. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 220. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 221. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 222. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 223. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 224. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 225. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 226. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 227. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 228. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 229. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 230. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی
 231. [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 232. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 233. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 234. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 235. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 236. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 237. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 238. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 239. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 240. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی
 241. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 242. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 243. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 244. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 245. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 246. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 247. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 248. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 249. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 250. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 251. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 252. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 253. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 254. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 255. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 256. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 257. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 258. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک شنی (هندی)
 259. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 260. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 261. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 262. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 263. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 264. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 265. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 266. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 267. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 268. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 269. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 270. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 271. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 272. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 273. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 274. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 275. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 276. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 277. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 278. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 279. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 280. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 281. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 282. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 283. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 284. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 285. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 286. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 287. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 288. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 289. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 290. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 291. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 292. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 293. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 294. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 295. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 296. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 297. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری
 298. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 299. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 300. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 301. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 302. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 303. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 304. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 305. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 306. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 307. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای
 308. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 309. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 310. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 311. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 312. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 313. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 314. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 315. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 316. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 317. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 318. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 319. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 320. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 321. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 322. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 323. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 324. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 325. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 326. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 327. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 328. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 329. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 330. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 331. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی
 332. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 333. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 334. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 335. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 336. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 337. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی
 338. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 339. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 340. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 341. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 342. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 343. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 344. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 345. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 346. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی
 347. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 348. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 349. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 350. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 351. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 352. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 353. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 354. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 355. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 356. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 357. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 358. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 359. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 360. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 361. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 362. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 363. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 364. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 365. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 366. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 367. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی