کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سیستان و بلوچستان

 

 

Checklist of the birds of Sistan & Baluchestan province

 

 

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

 

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

 

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

 

 

Last updated: 21 May 2019

 

 

 

 

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 361 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان می­باشد.

 

 

The present list comprises 361 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 

 

 

 

1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

 

 

2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

 

 

3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

 

 

4. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

 

 

5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

 

 

6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

 

 

7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

 

 

8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

 

 

9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش

 

 

10.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

 

 

11.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

 

 

12.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

 

 

13.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

 

 

14.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

 

 

15.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

 

 

16.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

 

 

17.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

 

 

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

 

 

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

 

 

20.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

 

 

21.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

 

 

22.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

 

 

23.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

 

 

24.      Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

 

 

25.      Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی

 

 

26.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

 

 

27.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

 

 

28.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

 

 

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

 

 

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

 

 

31.      Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک

 

 

32.      Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

 

 

33.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

 

 

34.      Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

 

 

35.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

 

 

36.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

 

 

37.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

 

 

38.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

 

 

39.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

 

 

40.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

 

 

41.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

 

 

42.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

 

 

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

 

 

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

 

 

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

 

 

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

 

 

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

 

 

48.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

 

 

49.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

 

 

50.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

 

 

51.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

 

 

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

 

 

53.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

 

 

54.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

 

 

55.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

 

 

56.      White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید

 

 

57.      Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی

 

 

58.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

 

 

59.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

 

 

60.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

 

 

61.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

 

 

62.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

 

 

63.      Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)

 

 

64.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

 

 

65.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

 

 

66.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

 

 

67.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

 

 

68.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

 

 

69.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

 

 

70.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

 

 

71.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

 

 

72.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

 

 

73.      Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

 

 

74.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

 

 

75.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

 

 

76.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

 

 

77.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

 

 

78.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

 

 

79.      White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید

 

 

80.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

 

 

81.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

 

 

82.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

 

 

83.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

 

 

84.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

 

 

85.      White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید

 

 

86.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

 

 

87.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

 

 

88.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

 

 

89.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

 

 

90.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

 

 

91.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

 

 

92.      Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای

 

 

93.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

 

 

94.      Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی

 

 

95.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

 

 

96.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

 

 

97.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

 

 

98.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

 

 

99.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

 

 

100.  Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

 

 

101.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

 

 

102.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

 

 

103.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

 

 

104.  Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

 

 

105.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

 

 

106.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

 

 

107.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

 

 

108.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

 

 

109.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

 

 

110.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

 

 

111.  Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)

 

 

112.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

 

 

113.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

 

 

114.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

 

 

115.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

 

 

116.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

 

 

117.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

 

 

118.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

 

 

119.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

 

 

120.  Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری

 

 

121.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

 

 

122.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

 

 

123.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

 

 

124.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

 

 

125.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

 

 

126.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

 

 

127.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

 

 

128.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

 

 

129.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

 

 

130.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

 

 

131.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

 

 

132.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

 

 

133.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

 

 

134.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

 

 

135.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

 

 

136.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

 

 

137.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

 

 

138.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

 

 

139.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

 

 

140.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

 

 

141.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

 

 

142.  Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف

 

 

143.  Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

 

 

144.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

 

 

145.  Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

 

 

146.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

 

 

147.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

 

 

148.  White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

 

 

149.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

 

 

150.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

 

 

151.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

 

 

152.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

 

 

153.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 

 

154.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

 

 

155.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

 

 

156.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

 

 

157.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

 

 

158.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

 

 

159.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

 

 

160.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

 

 

161.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

 

 

162.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

 

 

163.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

 

 

164.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

 

 

165.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

 

 

166.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

 

 

167.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

 

 

168.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

 

 

169.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

 

 

170.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

 

 

171.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

 

 

172.  Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه

 

 

173.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

 

 

174.  Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

 

 

175.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

 

 

176.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

 

 

177.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

 

 

178.  Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

 

 

179.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

 

 

180.  Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق

 

 

181.  Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)

 

 

182.  Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

 

 

183.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

 

 

184.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 

 

185.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

 

 

186.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

 

 

187.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

 

 

188.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

 

 

189.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

 

 

190.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

 

191.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

 

 

192.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

 

 

193.  Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی

 

 

194.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

 

 

195.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

 

 

196.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

 

 

197.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

 

 

198.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

 

 

199.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

 

 

200.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

 

 

201.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

 

 

202.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

 

 

203.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

 

 

204.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

 

 

205.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

 

 

206.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

 

 

207.  Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

 

 

208.  Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه

 

 

209.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

 

 

210.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

 

 

211.  Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی

 

 

212.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

 

 

213.  Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

 

 

214.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

 

 

215.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

 

 

216.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

 

 

217.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

 

 

218.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

 

 

219.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

 

 

220.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

 

 

221.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

 

 

222.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

 

 

223.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

 

 

224.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

 

 

225.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

 

 

226.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

 

 

227.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 

 

228.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

 

 

229.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

 

 

230.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

 

 

231.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

 

 

232.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

 

 

233.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

 

 

234.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

 

 

235.  Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

 

 

236.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

 

 

237.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

 

 

238.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

 

 

239.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

 

 

240.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

 

 

241.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

 

 

242.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

 

 

243.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

 

 

244.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

 

 

245.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

 

 

246.  Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)

 

 

247.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

 

 

248.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

 

 

249.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

 

 

250.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

 

 

251.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

 

 

252.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

 

 

253.  Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)

 

 

254.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

 

 

255.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

 

 

256.  Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ

 

 

257.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

 

 

258.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

 

 

259.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

 

 

260.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

 

 

261.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

 

 

262.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

 

 

263.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

 

 

264.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

 

 

265.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

 

 

266.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

 

 

267.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

 

 

268.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم

 

 

269.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

 

 

270.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

 

 

271.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

 

 

272.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

 

 

273.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

 

 

274.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

 

 

275.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

 

 

276.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

 

 

277.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

 

 

278.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

 

 

279.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

 

 

280.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

 

 

281.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

 

 

282.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

 

 

283.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

 

 

284.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

 

 

285.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

 

 

286.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

 

 

287.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

 

 

288.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

 

 

289.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

 

 

290.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

 

 

291.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

 

 

292.  Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری

 

 

293.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

 

 

294.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

 

 

295.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

 

 

296.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

 

 

297.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

 

 

298.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

 

 

299.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

 

 

300.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

 

 

301.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

 

 

302.  Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای

 

 

303.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

 

 

304.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

 

 

305.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

 

 

306.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

 

 

307.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

 

 

308.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

 

 

309.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

 

 

310.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

 

 

311.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

 

 

312.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

 

 

313.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

 

 

314.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

 

 

315.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

 

 

316.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

 

 

317.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

 

 

318.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

 

 

319.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

 

 

320.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

 

 

321.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

 

 

322.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

 

 

323.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

 

 

324.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

 

 

325.  Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی

 

 

326.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

 

 

327.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

 

 

328.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

 

 

329.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

 

 

330.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

 

 

331.  Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

 

 

332.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

 

 

333.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

 

 

334.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

 

 

335.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

 

 

336.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

 

 

337.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

 

 

338.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

 

 

339.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

 

 

340.  Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی

 

 

341.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

 

 

342.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

 

 

343.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

 

 

344.  Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی

 

 

345.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

 

 

346.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

 

 

347.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

 

 

348.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

 

 

349.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

 

 

350.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

 

 

351.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

 

 

352.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

 

 

353.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

 

 

354.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

 

 

355.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

 

 

356.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

 

 

357.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

 

 

358.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

 

 

359.  Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

 

 

360.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

 

 

361.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

 

 

-----------