کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the birds of Sistan & Baluchestan province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 20 دی 1398

Last updated: 10 January 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 364 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان سیستان و بلوچستان می­باشد.

The present list comprises 364 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 26. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای
 27. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید
 37. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 38. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 39. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 40. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 41. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 42. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 43. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 44. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 55. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 56. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 57. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 58. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) پشت‌سفید
 59. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی
 60. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 61. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 62. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 63. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 64. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 65. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی (دشتی)
 66. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 67. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 68. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 69. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 70. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 71. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 72. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 73. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 74. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 75. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 76. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 77. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 78. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 79. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 80. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 81. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 82. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 83. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 84. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 85. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 86. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 87. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 88. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 89. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 90. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 91. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 92. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 93. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 94. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای
 95. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 96. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق هندی
 97. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 98. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 99. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 100. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 101. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 102. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 103. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 104. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 105. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 106. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 107. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 108. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 109. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 110. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 111. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 112. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 113. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین (بنگالی)
 114. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 115. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 116. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 117. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 118. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 119. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 120. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 121. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 122. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاوری
 123. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 124. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 125. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 126. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 127. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 128. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 129. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 130. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 131. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 132. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 133. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 134. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 135. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 136. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 137. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 138. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 139. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 140. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 141. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 142. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 143. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 144. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف
 145. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 146. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 147. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 148. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 149. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 150. White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید
 151. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 152. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 153. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 154. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 155. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 156. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 157. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 158. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 159. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 160. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 161. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 162. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 163. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 164. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 165. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 166. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 167. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 168. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 169. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 170. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 171. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 172. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 173. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 174. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 175. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 176. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری
 177. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 178. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 179. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 180. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 181. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 182. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 183. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوی سیاه (آسیایی)
 184. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی
 185. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 186. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 187. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 188. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 189. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 190. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 191. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 192. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 193. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 194. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 195. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی
 196. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 197. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 198. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 199. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 200. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 201. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 202. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 203. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 204. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 205. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 206. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 207. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 208. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 209. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 210. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه
 211. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 212. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 213. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (ترم‌تای) سرحنایی
 214. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 215. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 216. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 217. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 218. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 219. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 220. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 221. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 222. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 223. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 224. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 225. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 226. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 227. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 228. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی
 229. [Mauryan] Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 230. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 231. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 232. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 233. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 234. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 235. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 236. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 237. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 238. Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی
 239. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 240. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 241. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 242. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 243. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 244. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 245. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 246. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 247. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 248. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 249. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای (شکم‌سیاه)
 250. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 251. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 252. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 253. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 254. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 255. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 256. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک هندی (شنی)
 257. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 258. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 259. Pale Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 260. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 261. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 262. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 263. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 264. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 265. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 266. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 267. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 268. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 269. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 270. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 271. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 272. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 273. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 274. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 275. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 276. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 277. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 278. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 279. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 280. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 281. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 282. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 283. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 284. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 285. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 286. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 287. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 288. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 289. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 290. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 291. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 292. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 293. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 294. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 295. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری
 296. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 297. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 298. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 299. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 300. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 301. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 302. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 303. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 304. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 305. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای
 306. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 307. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 308. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 309. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 310. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 311. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 312. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 313. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 314. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 315. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 316. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 317. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 318. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 319. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 320. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 321. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 322. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 323. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 324. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 325. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 326. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 327. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 328. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی
 329. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 330. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 331. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 332. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 333. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 334. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی
 335. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 336. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 337. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 338. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 339. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 340. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 341. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 342. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 343. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شرقی
 344. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 345. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 346. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 347. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 348. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 349. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 350. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 351. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 352. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 353. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 354. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 355. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 356. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 357. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 358. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 359. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 360. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 361. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 362. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 363. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 364. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی