کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

مشاهده عقاب ماهیگیر در استان اصفهان

Western Osprey in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد: یک بهله

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع کلاته، شهرستان خور و بیابانک (استان اصفهان)

مشاهده کننده: مریم امیدی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Kalateh No-hunting Area, Khour & Biabanak (Esfahan province)

Observer: Maryam Omidi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری بالابان در استان قزوین

Report of breeding of Saker Falcon in Qazvin

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد: دو جوجه

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1394

مکان مشاهده: کوههای جنوب قزوین (استان قزوین)

مشاهده کننده: صادق خسروی

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: Two nestlings

Date of observation: 18 June 2015

Place of observation: Mountains south to Qazvin (Qazvin province)

Observer: Sadegh Khosravi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان لرستان

Corncrake in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 26 شهریور 1389

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده سفیدکوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Corncrake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 September 2010

Place of observation: Sefid-Kuh Protected Area, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان لرستان

Hawfinch in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1388

مکان مشاهده: اشترانکوه (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 February 2010

Place of observation: Oshtorankuh (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دراج در استان اردبیل

Black Francolin in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد: یک (پرهای یک پرنده شکار شده)

تاریخ مشاهده: 9 دی 1389

مکان مشاهده: مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: One individual (feathers of a hunted bird)

Date of observation: 30 December 2010

Place of observation: Moghan (Ardebil province)

Observer: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سلیم سینه بلوطی در جزیره کیش

Caspian Plover on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1394

مکان مشاهده: کیش، استان هرمزگان

مشاهده کننده: سید علی جبلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 August 2015

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Seyed Ali Jebeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در میقان

Record of Spur-winged Lapwing in Meighan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1394

محل مشاهده: میقان (استان مرکزی)

مشاهده کننده: سیدحامد موسوی و سارا عرب

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 18 March 2016

Place of observation: Meighan (Markazi province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در ارسنجان

Record of European Stonechat in Arsanjan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 22 دی 1394

محل مشاهده: ارسنجان (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای مرتضی نعمتی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 12 January 2016

Place of observation: Arsanjan (Fars province)

Observer: Mr. Morteza Nemati

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چک اروپایی در تالاب حله

Observation of European Stonechat in Helleh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 24 آذر 1394

محل مشاهده: تالاب حله (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 15 December 2015

Place of observation: Helleh wetland (Bushehr province)

Observer: Mr. Mohammad Papri Zarei

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: جیرفت (استان کرمان)

مشاهده کننده: سید حامد موسوی و سارا عرب

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Jiroft (Kerman province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غول حواصیل در خور خلاصی

Record of Goliath Heron in Khour-e Khalasi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 7 فروردین1395

محل مشاهده: خور خلاصی (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده، درنا مجاب، راحله حقانی و آقای برموده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Date of observation: 27 March 2016

Place of observation: Khour-e Khalasi (Hormozgan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh, Dorna Mojab, Raheleh Haqqani & Mr Barmudeh


---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی سیاه در چابهار

Record of Asian Koel in Chabahar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1394

محل مشاهده: تیس، چابهار(استان سیستان و بلوچستان)

مشاهده کننده: آقای طالب لو

شناسایی عکس: آقای طالب لو

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one

Date of observation: 13 March 2016

Place of observation: Tiss, Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Observer: Mr. Talebloo

Identification: Mr. Talebloo

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای بزرگ در استان یزد

Mistle Thrush in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: دو قطعه

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1394

مکان مشاهده: یزد، استان یزد

مشاهده کننده: رِنِه دُو لیِدِکِرک و سوزان دُو لیِدِکِرک

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 5 March 2016

Place of observation: Yazd (Yazd province)

Observer: René de Liedekerke & Suzanne de Liedekerke

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده لک لک سیاه در استان مرکزی

Observations of Black Stork in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

رکوردها: اولی در تاریخ 9 مهر 1393 و دومی در تاریخ 29 اسفند 1394 در تالاب میقان، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

Species: Black Stork Ciconia nigra

Records: The first one on 1 October 2014 and the second one on 19 March 2016 Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mahmood Kolnegari

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سار صورتی در استان هرمزگان 

Rosy Starling in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

رکوردها: یک قطعه 29 دی 1394 در کشتارگاه و یک قطعه 2 بهمن 1394 در خور آذینی، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

Species: Rosy Starling Pastor roseus

Records: one on 19 January 2016 at Koshtargah, another one at Azini Creek (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

Record of Bearded Reedling in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 4-5

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی


Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 4-5

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کانی برازان

Record of Spur-winged Lapwing in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: بیش از 10

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: More than 10

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در میناب

Record of Hume’s Leaf Warbler in Minab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1394

محل مشاهده: بهمنی، میناب (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 25 January 2016

Place of observation: Bahmani, Minab (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بندر عباس

Record of Hume’s Leaf Warbler in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 29 دی 1394

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 19 January 2016

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بزرگ در بندر عباس

Record of Great Knot in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله بزرگ Calidris tenuirostris

تعداد پرنده: 7 و 71

تاریخ مشاهده: 29 دی و 6 بهمن 1394

محل مشاهده: پارک گلشهر، ساحل بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Great Knot Calidris tenuirostris

No. of individuals: 7 & 71

Date of observation: 19 (7 individuals) and 26 (71 individuals) January 2016

Place of observation: Golshahr park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیپت پادراز در هرمزگان

Record of Richard’s Pipit in Hormozgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

تعداد پرنده: دو

تاریخ مشاهده: 1 و 3 بهمن 1394

محل مشاهده: دل گراز (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Richard’s Pipit Anthus richardi

No. of individuals: Two

Date of observation: 21 and 23 January 2016

Place of observation: Del Goraz (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در بندرعباس

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک-هفت

تاریخ مشاهده: 29 دی تا 7 بهمن 1394

محل های مشاهده: پارک جهاد، گنوردی، بهمنی و بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن


Species: Honey Crested Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one-seven

Date of observation: 19-27 January 2016

Place of observation: Jahad Park, Gonewordi, Bahmani, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman


---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مارگردن آفریقایی در هور العظیم- 4 فروردین 1395

 

 

Record of Two African Darters in Hour-al-Azeem- 23 March 2016

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: دو

 

 

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1395

 

 

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

 

 

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

 

 

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: Two

 

 

Date of observation: 23 March 2016

 

 

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

 

 

Observer: Mr. Reza Nikfalak

 

 

Identification: Reza Nikfalak

 

 

 

 

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مارگردن آفریقایی در هور العظیم- 18 اسفند 1394

 

 

Record of African Darter in Hour-al-Azeem- 8 March 2016

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: یک

 

 

تاریخ مشاهده: 18 اسفند 1394

 

 

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

 

 

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

 

 

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: one

 

 

Date of observation: 8 March 2016

 

 

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

 

 

Observer: Mr. Reza Nikfalak

 

 

Identification: Reza Nikfalak

 

 

 

 

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مارگردن آفریقایی در هورالعظیم- 15 دی 1394

 

 

Record of African Darter in Hour-al-Azeem, 5 Jan 2016

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: یک

 

 

تاریخ مشاهده: 15 دی 1394

 

 

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

 

 

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

 

 

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: one

 

 

Date of observation: 5 January 2016

 

 

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

 

 

Observer: Mr. Reza Nikfalak

 

 

Identification: Reza Nikfalak

 

 

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در اسفند 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1394

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Place of observation: South of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 March 2016

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی