کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ سیاه در استان مرکزی

Observation of Black Redstart in Markazi province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 7 آبان 1395

پرنده نگر: آقای عمران حاجیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Date of observation: 28 October 2016

Birdwatchers: Emran Hajian

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به قزوین در اسفند 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Qazvin in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: --

نخستین روز رسیدن: 19 اسفند 1399

رفتارنگر: بانو پرستو حیدری و آقای میثم پیکانی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Qazvin

Province: Qzvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 9 March 2021

Observers: Parastoo Heydari & Peysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به تهران در اسفند 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Tehran in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

زمان پایش: از 1 تا 25 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 25 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: from 23 February to 15 March 2021

Arrival date of observation: 15 March 2021

Observer: Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک کوهی به بوشهر در اسفند 1399

Record of arrival of Alpine swift to Bushehr in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک کوهی Tachymarptis melba

تعداد: 40 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: 11-21 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 21 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Alpine Swift Tachymarptis melba

No. of individuals: 40 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: 1 to 11 March 2021

Arrival date of observation: 11 March 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در بهبهان در بهمن 1399

Record of Barn Owl in Behbahan in February 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پایش: 25 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان ابراهیم رفیعی و کوروش کوپی

یادداشت: این گونه به علت باورهای نادرست مورد آسیب قرار می گیرد. در این محل تلاش شده است تا این باورها تغییر کرده و جمعیت آن حفظ شود.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 February 2021

Birdwatchers: Ebrahim Rafiei & Korosh Kopi

Remarks: This species is sometimes damaged because of superstitions. There has been efforts to change the local people’s view, in order to conserve its population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 21 اسفند 1399

رفتارنگر: خانم الهام شنیتی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 1 to 11 March 2021

Arrival date of observation: 11 March 2021

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی معمولی به گنبد در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Gonbad in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: یک فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 15-24 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 24 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: 5-14 March 2021

Arrival date of observation: 14 March 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی معمولی به کوکبیه در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Salehieh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

دوره پایش:11-20 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 20 اسفند 1399

رفتارنگر: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Kowkabieh, Shgazand

Province: Markazi

Monitoring period: 1-10 March 2021

Arrival date of observation: 11 March 2021

Observers: Mandana Hazrati-Farid

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جیرفتی در عسلویه

Observation of Grey Francolin in Asaluyeh

 

چکیده این مشاهده:

گونه: جیرفتی Francolinus pondicerianus

تعداد: 4 فرد

زمان پایش: اسفند 1399

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

پرنده نگرها: آقای مسعود فربود

یادداشت: غربی ترین پراکنش گونه در ایران

Species: Grey Francolin Francolinus pondicerianus

No. of individuals: 4 individuals

Date of monitoring: March 2021

Place of monitoring: Asaluyeh

Province: Bushehr

Birdwatchers: Masoud Farbod

Remarks: Westenmost range of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در بهمن 1399

Record of Sooty Gull in Jask in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 21 بهمن 1399

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 9 February 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در کنگان در دی 1399

Record of Sooty Gull in Kangan in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: دی 1399

پرنده نگر: آقای مسعود فربود

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: January 2021

Birdwatchers: Masoud Farbod

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در اسفند 1399

Record of Namaqua Dove in Shushtar in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: منطقه حفاظت شده کرایی، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان بهروز نجاتی و  رضا عرفانی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karaee P.A., Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 March 2021

Observers: Behrouz Nejati & Reza Erfani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم دم سرخ در استان همدان

Observation of Isabelline Shrike in Hamedan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اسدآباد

استان: همدان

زمان پایش: 21 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای علی ثقفی

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Asad-Abad

Province: Hamedan

Date of observation: 11 March 2021

Birdwatchers: Ali Saghafi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در قنبرآباد در دی 1399

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Ghanbar-Abad in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چیفچاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 26 دی 1399

پرنده نگران: آقای احسان طالبی، علیرضا مرتضوی نیا و بانو میترا دانشور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 15 January 2021

Birdwatchers: Ehsan Talebi, Alireza Mortazavinia & Mitra Daneshvar

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت شاهین پسِ‌سرسرخ (آسیای میانه) در شهداد در اسفند 1399

Record of Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) in Shahdad in February 2021

 

چکیده این ثبت:

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: شاهین پسِ‌سرسرخ (آسیای میانه) Falco peregrinus babylonicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 2 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 20 February 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت سارگپه (معمولی) دشتی در شهرستان دشتی در مهر 1398

Record of Steppe Buzzard in Dashti in October 2019

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سارگپه (معمولی) دشتی Buteo buteo vulpinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: شهرستان دشتی

استان: بوشهر

زمان پایش: 21 مهر 1398

پرنده نگران: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dashti

Province: Bushehr

Dates of observation: 13 October 2019

Birdwatchers: Mohammad Papari Zarei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1398

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 25 دی 1398

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: 15 January 2020

Birdwatchers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در شیرین سو در شهریور 1391

Record of Steppe Gull in ShirinSou in September 2012

 

چکیده این مشاهده:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus barabensis

تعداد: یک فرد

زمان پایش: شهریور 1391

مکان پایش: تالاب شیرین سو

استان: همدان

پرنده نگران: جعفر غلامی

شناسایی کنندگان: هانس لارسون

Species: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: September 2012

Place of observation: Shirin-Sou

Province: Hamedan

Birdwatchers: Jafar Gholami

Identified by: Hans Larsson

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در درجزین در اسفند 1399

Record of Steppe Gull in Darjazin in March 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

تعداد پرنده: 12 فرد

محل پایش: درجزین

استان: سمنان

زمان پایش: 25 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

شناسایی کنندگان: کلاوس اولسن

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان سمنان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Darjazin

Province: Semnan

Dates of observation: 15 March 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

Identified by: Klaus Olsen

Remarks: New (sub)species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان سمنان

Observation of Great Crested Grebe in Semnan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: درجزین

استان: سمنان

زمان پایش: 25 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Darjazin

Province: Semnan

Dates of observation: 15 March 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

Remarks: The first record of this species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Olive-backed Pipit in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، احسان طالبی، حمید جباری، محمدجواد پرستگاری، عبدالرحمن السرحان، اُسکار کمپل، رافائل آی، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Mohammad-Javad Parastegari, Abdulrahman Al-Sirhan, Oscar Campbell, Raffael Aye, Derek Scott & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در سولدوز در آبان 1396

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Solduz in October 2017

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چیفچاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 11 آبان 1396

پرنده نگر: بانو فرزانه بختیاری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، کرامت حافظی، حمید جباری، عبدالرحمن السرحان، اندرو استودارت، مگنوس اولمن، آلان دین  و برایان اسمال

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 2 November 2017

Birdwatchers: Farzaneh Bakhtiari

Identified by: Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Hamid Jabbari, Abdulrahman Al-Sirhan, Andrew Stoddart, Magnus Ullman, Alan Dean & Brian Small

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمد سفرنگ و میرحسین حسینی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 February 2021

Observers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad Safrang & MirHossein Hosseini

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دلیجه کوچک به گمیشان در اسفند 1399

Record of arrival of Lesser Kestrel to Gomishan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: گمیشان

استان: گلستان

دوره پایش: 1-12 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 12 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Lesser Kestrel Falco naumanni

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Gomishan

Province: Golestan

Monitoring period: 19 February to 2 March 2021

Arrival date of observation: 2 March 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 5 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: 1-19 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: (غروب) 19 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای آریا شفائی پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: 19 February to 9 March 2021

Arrival date of observation: (sunset) 9 March 2021

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در صالحیه، قزوین در اسفند 1399

Record of White-headed Duck in Salehieh, Qazvin in March 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 18 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 8 March 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در صالحیه، البرز در اسفند 1399

Record of White-headed Duck in Salehieh, Qazvin in March 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 17 اسفند 1399

پرنده نگران: علی سنگچولی، سمانه مختاری و امید یکه فلاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 7 March 2021

Observers: Ali Sangchooli, Samaneh Mokhtari & Omid YekkeFallah

Remarks: The first record of this species for Alborz province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی معمولی به شیراز در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Shiraz in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 11-19 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 19 اسفند 1399

رفتارنگر: بانو الهام شنیتی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 1 to 9 March 2021

Arrival date of observation: 9 March 2021

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی معمولی به یاسوج در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Yasuj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: چند فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: 1-19 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 19 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای آریا شفائی پور

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: 19 February to 9 March 2021

Arrival date of observation: 9 March 2021

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 تا 18 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 18 اسفند 1399

رفتارنگر: بانو سارا عرب

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Tehran

Province: Teharn

Monitoring period: from 23 February to 8 March 2021

Arrival date of observation: 8 March 2021

Observers: Sara Arab

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به کرمان در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Kerman in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 5 فرد

مکان پایش: کرمان

استان: کرمان

دوره پایش: از 1 تا 16 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1399

رفتارنگرها: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت و سعید گله داری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 23 February to 6 March 2021

Arrival date of observation: 6 March 2021

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Saeed Galledari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن هدهد به اندیشه، تهران در اسفند 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Andisheh, Tehran in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اندیشه

استان: تهران

زمان پایش: از 1 تا 19 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 19 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محسن ملاح

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Andisheh, Tehran

Province: Tehhran

Monitoring period: from 23 February to 9 March 2021

Arrival date of observation: 9 March 2021

Birdwatchers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به تالش در اسفند 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: از 1 تا 12 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 12 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 23 February to 2 March 2021

Arrival date of observation: 2 March 2021

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در تالاب صالحیه در اسفند 1399

Record of Black-tailed Godwit in Salehieh wetland in March 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 17 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observations: 7 March 2021

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species in Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در اسفند 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in late February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 24 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در تالش در اسفند 1399

Record of Northern Goshawk in Talesh in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 15 اسفند 1398

پرنده‌نگران: آقای فردین نظیری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 5 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی معمولی به گرگان در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Gorgan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: شهر گرگان

استان: گلستان

دوره پایش:

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای حاجی قلی کمی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Gorgan

Province: Golestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 6 March 2021

Observers: Haji-Gholi Kami

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دلیجه کوچک به تهران در اسفند 1399

Record of arrival of Lesser Kestrel to Tehran in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: پارک یاس، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای پرویز بختیاری

Species: Lesser Kestrel Falco naumanni

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Yas park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 March 2021

Observers: Parviz Bakhtiari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دلیجه کوچک به سمنان در اسفند 1399

Record of arrival of Lesser Kestrel to Semnan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: یک فرد

مکان پایش: درجزین، سمنان

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: Lesser Kestrel Falco naumanni

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Darjazin, Semnan

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 March 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در اسفند 1399

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

شمار پرنده: 11 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان علی سواری، حسن مسلمیان و کرامت حافظی

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 March 2021

Observers: Ali Savari, Hasan Moslemian & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مارگردن آفریقایی در هورالعظیم در اسفند 1399

Record of African Darter in Hour-al-Azim in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

شمار پرنده: 15 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان علی سواری، حسن مسلمیان و کرامت حافظی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 March 2021

Observers: Ali Savari, Hasan Moslemian & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار دم بلوطی در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Chestnut-tailed Starling in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار دُم بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 25 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه از ایران در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگران: هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در شهداد در اسفند 1399

Record of White-crowned Wheatear in Shahdad in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

دوره پایش: 11-14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

یادداشت: هفتمین ثبت این گونه از ایران. نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 1-4 March 2021

Observers: Hamed Teymouri

Remarks: The seventh record from Iran. The first record for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی معمولی به صالحیه در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Salehieh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای حمید مهرپرور

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Salehieh

Province: Alborz

Monitoring period:

Arrival date of observation: 24 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4 تا 8 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 8 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 22 to 26 February 2021

Arrival date of observation: 26 February 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه با سپیدگرایی بخشی در جمشیدیه، تهران در اسفند 1399

Record of Common Blackbird with partial lecism in Jamshidieh, Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

نوع ناهنجاری: سپیدگرایی بخشی

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای پرهام بیهقی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Partial leucism

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Parham Beyhaghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کُلی اجتماعی در شهداد در اسفند 1399

Record of Sociable Lapwing in Shahdad in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: 13 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان حامد تیموری، سعید تیموری و محمدمهدی تیموری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hamed Teymouri, Saeed Teymouri & MohammadMehdi Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در صالحیه در خرداد 1397

Record of Baltic Gull in Salehieh in June 2018

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: خرداد 1397

پرنده نگران: آقای عباس محجوب

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Dates of observation: June 2018

Birdwatchers: Abbas Mahjoob

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک سینه سیاه با سپیدگرایی بخشی در کرج در بهمن 1399

Record of Spanish Sparrow with partial leucism in Karaj in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک سینه سیاه Passer hispaniolensis

نوع ناهنجاری: سپیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغستان، کرج

استان: البرز

روز مشاهده: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Spanish Sparrow Passer hispaniolensis

Type of aberration: Partial leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Date of observation: 8 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی