کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۴۹ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قره سو، کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ghareh-Sou, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 21 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در شهر اصفهان در فروردین 1398

Record of population of White-eared Bulbul in Esfahan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم لادن صالحپور

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 10 April 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Ladan Salehpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در قنبرآباد در فروردین 1398

Record of population of Long-eared Owl in Ghanbar-Abad in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، شهر ری

استان: تهران

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا رضائی گهر

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad, Shahr-e Rey

Province: Tehran

Period of observations: 4 April 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Black-winged Kite in Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ­های مشاهده: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در فامنین در اردیبهشت 1395

Record of population of Long-eared Owl in Famenin in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: فامنین

استان: همدان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Famenin

Province: Hamedan

Period of observations: May 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در فروردین 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و صادق حسین زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Sadegh Hosseinzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در بندرعباس در فروردین 1398

Record of population of Indian Silverbill in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حامد رحیم زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در مسجد سلیمان در فروردین 1398

Record of Black-winged Kite in Masjed-Soleyman in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای پرنوشته، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 13978

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Parneveshteh village, Masjed-Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در پارک جمشیدیه، تهران در فروردین 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Jamshidieh park, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jamshidieh Park, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در فروردین 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hasanlu Wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاتم در خرداد 1397

Record of Black-winged Kite in Khatam in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Period of observations: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در زریوار در بهمن 1397

Record of Pied Kingfisher in Zarivar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره و مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observations: 30 January 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هویزه در اسفند 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hoveizeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هویزه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hoveizeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۸ ، ۲۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در مشهد در اسفند 1397

Record of Alexandrine Parakeet in Mashahd in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 17 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 8 March 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در میاندوآب در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Miandoab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: زرینه رود، میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بامدژ در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Bamdezh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: اوایل اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و محمد عطایی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 March 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mohammad Atayee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در جاده اهواز-دزفول در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz-Dezful road in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: جاده اهواز-دزفول

استان: خوزستان

تاریخ: اوایل اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و محمد عطایی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ahwaz-Dezful road

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 March 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mohammad Atayee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گناوه در اسفند 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Genaveh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای گشوئی، گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 9 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Goshuii village, Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 28 February 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 2 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 21 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در حمیدیه در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Hamidiyeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: شهرستان حمیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Hamidiyeh county

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قره قشلاق در مرداد 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Qara-Qeshlaq in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 7 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و خانم ناهید تشکر

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 29 July 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هورالعظیم در بهمن 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hour-al-Azeem in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 28 بهمن 1397

محل مشاهده: چذابه، هورالعظیم

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Chazabeh, Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 February 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در اسفند 1396

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دالاهو در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Dalahu in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان دالاهو

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 23 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای یونس تاسا

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalahu county

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 February 2019

Observers: Yunos Tasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در بهمن 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شیراز در دی 1397

Record of Black-winged Kite in Shiraz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: 20 کیلومتری جنوب شیراز

استان: فارس

تاریخ: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: 20 km south of Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: January 2019

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در قصر شیرین در بهمن 1397

Record of White-eared Bulbul in Qasr-e Shirin in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مهرداد

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Mehdi Mehrdad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در بهمن 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: پایگاه شکاری دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در لواسان در دی 1397

Record of Common Myna in Lavasan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: لواسان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Date of observation: 11 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در لواسان در دی 1397

Record of population of White-eared Bulbul in Lavasan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: لواسان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Sharzad Rahmati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در مشایخ، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Mashayekh, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان مشایخ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 4 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashayekh county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در باغ گیاهشناسی تهران در آذر 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Tehran Botanical Garden in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 individuals

Place of observation: Tehran Botanical Garden

Province: Tehran

Period of observations: December 2018

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در گتوند در دی 1397

Record of Long-eared Owl in Gotvand in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عادل محمدحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 January 2019

Observers: Adel Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هورالعظیم در دی 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hour-Al-Azim in Jaunary 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی


Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-Al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Mosa Modheji
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۴۷
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاییز در دی 1397

Record of Black-winged Kite in Khaeez in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Period of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در میشداغ در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Mishdagh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 آذر تا 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Mishdagh

Province: Khuzestan

Period of observations: 20-24 December 2018

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در صفی آباد، دزفول در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Safi-Abad, Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Abuzar Yavarinejad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Karun fishpond, Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: December 2018

Observers: Abdolhosein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-19 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Karun fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 1-10 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در گتوند در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Gotvand in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand county

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 December 2018

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در منطقه حفاظت شده خاییز در آذر 1397

Record of Long-eared Owl in Khaeez in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Shushtar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: مزارع نیشکر کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسن بهداروندی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun sugarcane farms, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 29 November 2018

Observers: Hasan Behdarvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در گندمان در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهار وحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 30 November 2017

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در ملکشاهی در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Malekshahi in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2018

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بندر لنگه در آبان 1397

Record of Black-winged Kite in Bandar-e Lengeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 6 November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کانی برازان در آبان 1397

Record of Pied Kingfisher in Kani-Barazan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 26 October 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad- Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کارون در آبان 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Karun county in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1397

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی