کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۵۸ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت میوه خوار در جاجرم در خرداد 1403

Record of Grey Hypocolius in Jajarm in June 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: میوه‌خوار Hypocolius ampelinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاجرم

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: خرداد 1403

پایشگران: آقای علی حیدری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jajarm

Province: North Khorasan

Dates of observations: June 2024

Observers: Ali Heidari

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۰۳ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های در حال افزایش در ایران

Records of increasing birds in Iran

ثبت شاه طوطی اسکندر در باغ ارم، شیراز در خرداد 1403

Record of Alexandrine Parakeet in Eram garden, Shiraz in June 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: شاه‌طوطی اسکندر Psittacula eupatria

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: باغ ارم، شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 15 خرداد 1403

پایشگران: آقایان یاشار فتحی، موسی فتحی و بانو سلما مسلمی

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Eram garden, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 4 June 2024

Observers: Yashar Fathi, Musa Fathi & Salma Moslemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۳ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد انبار در جلفا در اردیبهشت 1403

Record of Barn Owl in Jolfa in May 2024

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: افزیش جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جلفا-ارس

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1403

پایشگران: آقای علی حسینخانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان شرقی

Type of important species: Population increase

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jolfa-Aras

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 9 May 2024

Observers: Ali Hosseinkhani

Remarks: The first record of this species for East Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های در حال افزایش ایران

Records of increasing species of Iran

ثبت سنگ چشم پیشانی سفید در پارک ملی صیدوا در اردیبهشت 1403

Record of Masked Shrike in Seidva National Park in May 2024

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius nubicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک ملی صیدوا، مهدی‌شهر

استان: سمنان

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1403

پایشگران: بانوان نگار موظف، فاطمه امیری‌کیا، مژده رخشان، مهدیه نوروزی و آقای احمد درویش

شناسایی‌کنندگان: آقای علی موسوی

Type of importance: Increasing

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seidva, Mahdishahr

Province: Semnan

Date of observation: 4 May 2024

Observers: Negar Movazzaf, Fatemeh Amirikia, Mozhdeh Rakhshan, Mahdieh Nowrouzi & hmad Darvish

Identified by: Ali Musavi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در میمند در دی 1401

Record of Indian Silverbill in Meymand in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: میمند

استان: فارسی

زمان پایش: 30 دی 1401

پایشگران: آقای سلمان حمیدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 20 January 2023

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جیرفت در دی 1402

Record of Indian Silverbill in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در خور خوران در مرداد 1401

Record of Indian Silverbill in Khour-e Khouran in August 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خور خوران

استان: هرمزگان

زمان پایش: 16 مرداد 1401

پایشگران: آقای محمد محمدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Khour-e Khouran

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 August 2022

Observers: Mohammad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در رودبار جنوب در دی 1400

Record of Indian Silverbill in Rudbar-e Jonub in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: دو گله 20-فردی

مکان پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 flocks of 20 individuals

Place of observation: Rudbar-e jonub

Province: Kerman

Dates of observation: 23 December 2021

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در بم در آبان 1400

Record of Indian Silverbill in Bam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: زیدآباد، بم

استان: کرمان

زمان پایش: 29 آبان 1400

پایشگران: بانو سحر رشیدی‌فر

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeyd-Abad, Bam

Province: Kerman

Dates of observation: 20 November 2021

Observers: Sahar Rashidifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جهرم در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Jahrom in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: جهرم

استان: فارس

زمان پایش: 23 بهمن 1399

پایشگران: بانو فرزانه کشتکار

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Dates of observation: 11 February 2021

Observers: Farzaneh Keshtkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در کنگان در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Kangan in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 15 فرد

مکان پایش: کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: 18 بهمن 1399

پایشگران: آقای مهدی حاجی‌غفاری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: 6 February 2021

Observers: Mehdi Haji-Ghaffari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در دزفول در بهمن 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 9 فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 18 بهمن 1398

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 7 February 2020

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در شهداد در دی 1398

Record of Indian Silverbill in Shahdad in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 29 دی 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 19 January 2020

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در سنندج در شهریور 1402

Report of Red-vented Bulbul in Sanandaj in August 2023

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: پنج فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 4 شهریور 1402

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: دیده شدن این پرنده خارج از جزیره کیش، به عنوان گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان کردستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 26 August 2023

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to bird checklist of Kordestan province until observation of its breeding and making a stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مینای معمولی در ایلام در خرداد 1402

Record of Common Myna in Ilam in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 15 خرداد 1402

پایشگران: آقای مهدی مامی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 5 June 2023

Observers: Mahdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۲ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری بلبل زیردم سرخ در زاهدان در اردیبهشت 1402

Record of breeding Red-vented Bulbul in Zahedan in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک آشیانه با جوجه

مکان پایش: اداره جهاد کشاورزی زاهدان

استان: سیستان و یبلوچستان

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان  محمدامین آتش‌پنجه و امیرمهدی کیخا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. در بهار سال 1401 نیز آقای محمدامین آتش‌پنجه از آشیانه فعال عکس گرفتند که متاسفانه به علت اینکه دوربین عکاسی مناسب نداشتند؛ مستندات پذیرفته نشده بود.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of adults, nest and eggs: 2 adults and a nest with nestling

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 4 May 2023

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh & AmirMahdi Keykha

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan. In spring 2022, its breeding was also reported her but this report was not accepted because of lack of evince to be confirmed.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در قوچان در آبان 1400

Record of Black-winged Kite in Quchan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال‌سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قوچان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 16 آبان 1400

پایشگر: آقای حسن رکنی

گزارشگر: آقای علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Quchan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 November 2021

Observers: Hasan Rokni

Reporters: Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۱ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کلی سینه سیاه در ایلام در فروردین 1401

Record of Spur-winged Lapwing in Ilam in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کلی سینه‌سیاه Vanellus spinosus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد کنگیر، ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 13 فروردین 1401

پایشگران: آقای ماهان محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kangir dam, Ilam

Province: Ilam

Date of observation: 2 April 2022

Observers: Mahan Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۰۱ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت میوه خوار در رود شور در مرداد 1401

Record of Grey Hypocolius in Rud-e Shur in August 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

شمار پرنده: یک نابالغ

مکان پایش: رود شور، ساوه

استان: مرکزی

زمان پایش: 17 مرداد 1401

پایشگران: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Rud-e Shur, Saveh

Province: Markazi

Dates of observations: 8 August 2022

Observers: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Markazi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۰۱ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در شهر کرمان در مرداد 1401

Report of Red-vented Bulbul in Kerman city in July 2022

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: 4 مرداد 1401

پایشگر: آقای محمدابراهیم صحتی ثابت

یادداشت: نخستین گزارش دیده شدن این گونه در شهر کرمان. رنگ قرمز زیر دم دیده شد. این پرنده لارو حشره در نوک داشت و پس از کمی پرواز به جای دیگر، آن را خورد.

نیاز به یادآوری است که تا زمان ثبت جوجه‌آوری در طبیعت آزاد و پایه‌گذاری یک جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان کرمان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 26 July 2022

Observer: MohammadEbrahim Sehhatisabet

Remarks: The first report of this species in Kerman city. The bird had a larvae to the beak and eat it later. It will not be added to Checklist of the birds of Kerman province until observation of its breeding and establishing a stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در زنجان در تیر 1401

Record of White-throated Kingfisher in Zanjan in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: گسترش پراکنش

نام گونه: ماهیخورک سینه‌سفید Halcyon smyrnensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زنجان‌رود، شهر زنجان

استان: زنجان

زمان پایش: 16 تیر 1401

پایشگران: بانو الهام شنیتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان زنجان. امکان عکس‌برداری فراهم نشد.

Type of important species: Range extension

Species: White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: 2e individuals

Place of observation: Zanjan-Rud, Zanjan city

Province: Zanjan

Period of observations: 7 July 2022

Observers: Elham Shaniti

Remarks: The first record of this species for Zanjan province. Photographing was not possible.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۱ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بلبل خرما در همدان در خرداد 1401

Record of White-eared Bulbul in Hamedan in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 6 خرداد 1401

پایشگران: بانو زهره خزائی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 27 May 2022

Observers: Zohreh Khazaei

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۱ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در اردکان در فروردین 1401

Record of Indian Silverbill in Ardakan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره ریز هندی Eudice malabarica

شمار پرنده: 11 فرد

مکان پایش: اردکان

استان: یزد

زمان پایش: 28 فروردین 1401

پایشگر: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Indian Silverbill Eudice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ardakan

Province: Yazd

Date of observation: 17 April 2022

Observers: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کلی سینه سیاه در بندر لنگه در فروردین 1401

Record of Spur-winged Lapwing in Bandar-e Lengeh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه‌سیاه Vanellus spinosus

شمار پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بندر شناس، بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 فروردین 1401

پایشگران: بانو سارا عرب، سیدحامد موسوی و سیدعدنان هاشمی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Shenas, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 28 March 2022

Observers: Sara Arab, Seyed Hamed Mousavi & Seyed Adnan Hashemi

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بلبل خرما در بجنورد در فروردین 1401

Record of White-eared Bulbul in Bojnurd in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 18 فروردین 1401

پایشگران: آقایان حمیدرضا ساعدی و تارا محمدپور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Period of observations: 7 April 2022

Observers: HamidReza Saedi & Tara Mohammadpour

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ماهیخورک ابلق در آستانه اشرفیه در فروردین 1401

Record of Pied Kingfisher in Astaneh Ashrafieh in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ماهی‌خورک ابلق Ceryle rudis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پل کابلی، آستانه اشرفیه

استان: گیلان

زمان پایش: 15 فروردین 1401

پایشگران: آقای ماهان مه‌رو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: bridge of Astaneh Ashrafieh

Province: Gilan

Period of observations: 4 April2022

Observers: Mahan Mahroo

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ماهیخورک ابلق در قم در اسفند 1400

Record of Pied Kingfisher in Qom in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: گسترش پراکنش

نام گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: طایقان، 15 کیلومتری قم

استان: قم

زمان پایش: 28 اسفند 1400 و 4 فروردین 1401

پایشگران: آقایان هاشم رقیبی و سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tayeghan, 15 km of Qom city

Province: Qom

Period of observations: 19 and 24 March 2022

Observers: Hashem Raghibi & Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در اراک در اسفند 1400

Record of Black-winged Kite in Arak in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: کورکور بال‌سیاه Elanus caeruleus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: کرهرود، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 13 اسفند 1400

پایشگران: آقای سهراب نیازی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karahrud, Arak

Province: Markazi

Period of observations: 4 March 2022

Observers: Sohrab Niazi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد گوش دراز در بیرجند در بهمن 1400

Record of Long-eared Owl in Birjand in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد گوش‌دراز Asio otus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل پایش: جلگه ماژان، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 22 بهمن 1400

پایشگران: آقای امیرحسین توحیدی‌پور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Mazhan plain, Birjand

Province: South Khorasan

Period of observations: 11 February 2022

Observers: AmirHossein Towhidipour

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در گرگان در آبان 1400

Record of White-eared Bulbul in Gorgan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آبان 1400

پایشگران: آقای بهراد گالشی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گلستان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 19 November 2021

Observers: Behrad Galeshi

Remarks: The first record of this species for Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در اصفهان در مهر 1400

Record of Black-winged Kite in Esfahan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فرودگاه اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 16 مهر 1400

پایشگر: آقای محمد تقوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan airport

Province: Esfahan

Period of observations: 8 October 2021

Observers: Mohammad Taghavi

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در زریبار در خرداد 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Zaribar in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 26 خرداد 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه پویا

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nest

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Date of observation: 16 June 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keyvan Moradi

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در نظرآباد در خرداد 1400

Record of Black-winged Kite in Nazar-Abad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تپه ازبکی، نظرآباد

استان: البرز

زمان پایش: 27 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ozbaki road, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: 17 June 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در زیدون در دی 1399

Record of House Crow in Zeydun, Behbahan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آباد، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

روز مشاهده: 23 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای کوروش کوپی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه از استان خوزستان

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abad, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 January 2021

Observers: Kourosh Kopi

Remarks: The first record from Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در دی 1399

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغها، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با یک جوجه

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 11 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغها، آشیانه و تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 eggs

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 December 2020

Observers: Abuzar Yavarinezhad

Type of confirmation: Observation of nest and egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در قزوین در آذر 1399

Record of Common Myna in Qazvin in November 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 2 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای بابک رنجبر

یادداشت: گونه جدید برای استان قزوین. این گونه در حدود شش سال پیش نیز توسط عکاس مشاهده شده بود.

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 22 November 2020

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: New species for Qazvin province. This species was also observed here some six years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در نیک شهر در دی 1399

Record of Black-winged Kite in Nik-Shahr in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نیکشهر

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهده: 1 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

یادداشت: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nik-Shahr

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 21 December 2020

Observers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در نقده در مهر 1399

Record of breeding Black-winged Kite in Naghadeh in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 جوجه پروازی و 2 بالغ

مکان مشاهده: تلخ آب، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 24 مهر 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی اسکندری، غلامرضا جعفری، رضا قلی زاده و عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه ها توسط بالغها

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nestling & 2 adults

Place of observation: Talkh-Ab, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 15 October 2020

Observers: Ali Eskandari, Gholamreza Jafari, Reza Gholizadeh & Aziz Ozar

Type of confirmation: Food provision of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۹ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در مهر 1399

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in September 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 3 مهر 1399

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 24 September 2020

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۹ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در طبس در شهریور 1399

Record of White-eared Bulbul in Tabas in September 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طبس

استان: خراسان جنوبی

دوره مشاهدات: 26 شهریور 1399

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

یادداشت: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Period of observations: 16 September 2020

Observers: Alireza Salary-Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۹ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در تالش در مرداد 1399

Record of Black-winged Kite in Talesh in July 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

یادداشت: اولین ثبت کورکور بال سیاه از استان گیلان

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 31 July 2020

Observers: Fardin Naziri

Remarks: The first record of Black-winged Kite from Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۹ ، ۰۸:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در نقده در تیر 1399

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Naghadeh in July 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه دارای تخم

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 6 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۹ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در زنجان در خرداد 1399

Record of Black-winged Kite in Zanjan in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد زخمی (سپس مرد)

محل مشاهده: زنجان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 5 خرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای مهدی سهرابی

یادداشت: این اولین ثبت کورکور بال سیاه در استان زنجان است.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual wounded (then died)

Place of observation: Zanjan

Province: Zanjan

Period of observations: 25 May 2020

Observers: Mehdi Sohrabi

Remarks: This is the first record of Black-winged Kite in Zanjan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اراک در اردیبهشت 1399

Record of Rose-ringed Parakeet in Arak in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اراک

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای امیر انصاری

یادداشت: گونه جدید برای استان مرکزی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Period of observations: 24 April 2020

Observers: Amir Ansari

Remarks: New species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک ابلق در شوشتر در خرداد 1399

Record of Pied Bush Chat in Shushtar in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: پراکنش

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 خرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Type of important species: Distribution

Species: Pied Bush Chat Saxicola caprata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun fish ponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 May 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در اصفهان در اسفند 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Esfahan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: حاشیه زاینده رود، شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای امیر فرح نسب

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان. این گونه در تاریخ 21 تیر 1392 نیز در شهر اصفهان توسط آقای امیر فرح نسب دیده شده بود.

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 27 February 2020

Observers: Amir Farahnasab

Remarks: New species for Esfahan province. This species was also observed in the city of Esfahan on 11 July 2013 by Amir Farahnasab.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 100 فرد مینای معمولی در بندر ترکمن در بهمن 1398

Record of 100 individuals of Common Myna in Bandar Turkaman in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: بندر ترکمن

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 9 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Bandar Turkaman

Province: Golestan

Date of observation: 29 January 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در لنگرود در اسفند 1398

Record of White-eared Bulbul in Langarud in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا رفیع پور

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 21 February 2020

Observers: Alireza Rafipour

Remarks: New species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در هشیلان در دی 1398

Record of Pied Kingfisher in Hashilan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 3 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hashilan

Province: Kermanshah

Period of observations: 24 December 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در آبیک در دی 1398

Record of Black-winged Kite in Abyek in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: آبیک

استان: قزوین

تاریخ: 6 دی 1398

مشاهده کنندگان: حمید جباری، مجید پورهمدانی، پگاه میرزائی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 27 December 2019

Observers: Hamid Jabbari, Majid Pourhamedani, Pegah Mirzaei & Mahbubeh Moradalizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی