کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۷۸ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کرج در دی 1393

Record of Long-eared Owl in Karaj in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 4 دی 1393

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 25 December 2014

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در بهار در اسفند 1394

Record of Long-eared Owl in Bahar in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اطراف شهر بهار

استان: همدان

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Bahar city

Province: Hamedan

Period of observations: March 2016

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در تهران در اردیبهشت 1395

Record of Pied Kingfisher in Tehran in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی، جاده تهران کرج

استان: تهران

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدامین قاسمی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tehran Botanical Garden, Tehran-Karaj road

Province: Tehran

Period of observations: May 2016

Observers: Mohammad Amin Ghasemi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اندیکا در مهر 1396

Record of Long-eared Owl in Andika in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی باورساد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2017

Observers: Mojtaba Bavarsad

Remarks: New species for Khuzestan province.

 

----------

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در گندمان در تیر 1397

Record of Long-eared Owl in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک بالغ و دو نابالغ

محل مشاهده: کوهستان کلار، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one adult and two juveniles

Place of observation: Kelar mountain, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 12 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در ساوه در دی 1390

Record of Pied Kingfisher in Saveh in January 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد الغدیر، ساوه

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 29 دی 1390

مشاهده کنندگان: آقای سروش محمد سوزنچی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alghadir dam, Saveh

Province: Markazi

Period of observations: 19 January 2012

Observers: Soroush Mohammad Souzanchi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در تالش در خرداد 1397

Record of Common Myna in Talesh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1397

مکان مشاهده: جوکندان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 May 2018

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در گناوه در تیر 1397

Record of Black-winged Kite in Genaveh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در کرج در خرداد 1397

Record of Common Myna in Karaj in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: کردان، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 18 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kordan, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 8 June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Common Myna in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در نوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Common Myna in Nowshahr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در بم در فروردین 1397

Record of Common Myna in Bam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1397

مکان مشاهده: بم

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقایان محمد جواد رستمی احمدوندی، سجاد رستمی احمدوندی، علیرضا رستمی احمدوندی و عرشیا رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 30 March 2018

Place of observation: Bam

Province: Kerman

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi, Sajjad Rostami-Ahmadvandi, Alireza Rostami-Ahmadvandi & Arshia Rostami-Ahmadvandi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گندمان در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Siran-Goli in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 خرداد 1397

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Siran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 31 May 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قوری گل در اسفند 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Ghori-Gol in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1396

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 20 March 2018

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی  Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.


 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در بندر لنگه در اردیبهشت 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Bandar-e Lengeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 11 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 1 May 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در ملاثانی در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Molla-Sani in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملاثانی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان غلامعلی حافظی و کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Molla-Sani

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2018

Observers: Gholam-Ali Hafezi & Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دهلاویه در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Dehlavieh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهلاویه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehlavieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1397

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghdeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 8 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در بوشهر در فروردین 1397

Record of House Crow in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 28 March 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در کرمان در اسفند 1395

Record of Indian Silverbill in Kerman in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1395

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

مشاهده کننده: آقای سعید گله داری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 March 2017

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Observers: Saeed Gallehdari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در نوروزلو در اسفند 1396

Record of Pied Kingfisher at Nowruzlu dam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد نوروزلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowruzlu dam

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در تندوره در بهمن 1396

Record of Long-eared Owl in Tandoureh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، چهلمیر

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی، احسان اردکانیان، علی رمضانیان و بهروز رزازان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tandoureh N.P., Chehelmir

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 3 February 2018

Observers: Ali Mahdavi, Ehsan Ardakanian, Ali Ramezanian & Behrouz Razazan

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در اسفند 1396

Record of Black-winged Kite in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10-12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در اهواز در اسفند 1396

Record of Alexandrine Parakeet in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 February 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مینای معمولی در استان خوزستان

Observation of Common Myna in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 3 اسفند 1396

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 22 February 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

  


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قزوین در بهمن 1396

Record of Black-winged Kite in Qazvin in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای حاج تپه، قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی عباسی

توضیحات: این اولین ثبت کورکور بال سیاه در استان قزوین است.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haj-Tappeh village, Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Ali Abbasi

Remarks: This is the first record of Black-winged Kite in Qazvin province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اقلید در بهمن 1396

Record of Long-eared Owl in Eqlid in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای خنجشت، اقلید

استان: فارس

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا خیراندیش و امید ابوالحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khonjesht village, Eqlid

Province: Fars

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Alireza Kheirandish & Omid Abolhosseini

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در زمستان 1394

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in winter 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: طاق بستان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Taq-e Bostan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: Winter 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در میاندوآب در آذر 1396

Record of Pied Kingfisher in Miandoab in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در اقلید در دی 1395

Record of population of Long-eared Owl in Eqlid in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: اقلید

استان: فارس

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Eqlid

Province: Fars

Period of observations: January 2017

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1395

Record of Pied Kingfisher in Qara-Qeshlaq in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 25 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 November 2016

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در روانسر در آبان 1395

Record of Pied Kingfisher in Ravansar in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: November 2016

Observers: Behzad Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در حسنلو در مهر 1394

Record of Pied Kingfisher in Hasanlu in October 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مهر 1394

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 October 2015

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در حسنلو در آذر 1393

Record of Pied Kingfisher in Hasanlu in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 December 2014

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در کانی برازان در آذر 1396

Record of population of Long-eared Owl in Kani-Barazan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و رسول محمدعلیپور

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Rasoul Mohammad-Alipour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در شیراز در دی 1396

Record of population of Long-eared Owl in Shiraz in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 17 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رامین نجفی و میثم قایدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 7 January 2018

Observers: Ramin Najafi & Meysam Ghayedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در بناب در دی 1396

Record of population of Long-eared Owl in Bonab in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 21 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 11 January 2018

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در شهر تبریز در دی 1396

Record of population of White-eared Bulbul in Tabriz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسین عهدی، ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Hossein Ahdi, Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سنندج در دی 1396

Record of Pied Kingfisher in Sanandaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: چهار فرد

محل مشاهده: جاده سنندج-کامیاران

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان شورش وهابی وحمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Sanandaj - Kamyaran Road

Province: Kordistan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Shoresh Vahabi, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه درمشگین شهر در آذر 1396

Record of Black-winged Kite in Meshgin-Shahr in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 14 آذر ۱۳۹۶

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Date of observation: 5 December 2017

Observers: Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در شوش در آذر 1396

Record of population of Long-eared Owl in Shush in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، سجاد پارسامهر وعبدالرضا پورغلام خباز

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karkheh N.P., Shush

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 November 2017

Observers: Mohammad Alvandi, Sajjad Parsa-Mehr & Abdolreza Pourgholam-Khabbaz

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در رودان در آذر 1396

Record of population of Indian Silverbill in Rudan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: رودان

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا درویشی نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Rudan

Province: Hormozgan

Period of observations: 23 November 2017

Observers: Reza Darvishinejad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در  لارستان در آذر 1396

Record of population of Indian Silverbill in Larestan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: ۱ آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 22 November 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی