کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سهره زرد به سنندج در آبان 1396

Record of arrival of Eurasian Siskin to Sanandaj in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 21 آبان 1396

اولین تاریخ مشاهده: 21 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 23 October to 12 November 2017

Arrival/departure date of observation: 12 November 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در طالقان در آبان 1396

Record of Grey Partridge in Taleghan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

تاریخهای مشاهده: 17 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوندآوه

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Date of observation: 8 November 2017

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در روانسر در آبان 1396

Record of population of Steppe Eagle in Ravansar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 2 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: 24 October 2017

Observers: Behzad Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در صالحیه در خرداد و مرداد 1396

Record of European Roller in Salehiyeh in June and August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: 12 خرداد و 12 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حمید جبّاری و فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehiyeh (Gharpouz-Abad), Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: 2 June and 3 August 2017

Observers: Hamid Jabbari & Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوانات در آبان 1396

Record of population of Northern Lapwing in Bavanat in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 6 November 2017

Observers: Mohammad Moradpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره بال سرخ در استان گیلان

Observation of Eurasian Crimson-winged Finch in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره بال سرخ Rhodopechys sanguineus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: کوههای تالش نزدیک دریاچه نئور

استان: گیلان

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2017

Place of observation: Talesh mountains near Neor lake

Province: Gilan

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تهران در مهر 1396

Record of Pallid Harrier in Tehran in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 12 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، محمد سفرنگ، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، درنا مجاب و آرش حبیبی آزاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 4 October 2017

Observers: Mohsen Mallah

Identified by: Mohsen Mallah, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari, Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Arash Habibi-Azad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در لارستان در آبان 1396

Record of population of Long-eared Owl in Larestan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تنگ راه، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 8 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان خدانظر انصاری، حاصل قائدی، ابوذر قائدی، احسان فرنام و عدنان دلخسته

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tang-Rah, Larestan

Province: Fars

Period of observations: 30 October 2017

Observers: Khoda-Nazar Ansari, Hasel Ghaedi, Abuzar Ghaedi, Ehsan Farnam & Adnan Delkhasteh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در بناب در آبان 1396

Record of White-tailed Eagle in Bonab in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 22 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 13 November 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در مشگین شهر در آبان 1396

Record of Common Myna in Meshgin-Shahr in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک جنگلی، مشگین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 23 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 14 November 2017

Observers: Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در سنندج در مهر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Sanandaj in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 9 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 1 October 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کرمانشاه در فروردین 1395

Record of Short-toed Eagle in Kermanshah in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 4 April 2016

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت مارگردن آفریقایی در بستان در آبان 1396

 

 

Record of African Darter in Bostan in November 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد

 

 

محل مشاهده: بستان

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخ مشاهده: 18 آبان 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای سیدباقر موسوی

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Bostan

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Date of observation: 9 November 2017

 

 

Observers: Seyed Bagher Mousavi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کرمان در آبان 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kerman in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1396

مشاهده کننده: آقایان سعید گله داری و محمدابراهیم صحتی ثابت

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observation: 10 November 2017

Observers: Saeed Gallehdari & Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در جم در مهر 1394

Record of population of Indian Silverbill in Jam in October 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جم

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 13 مهر 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Period of observations: 5 October 2015

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خرمشهر در آبان 1396

Record of Black-winged Kite in Khorram-Shahr in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 20 آبان ۱۳۹۶

مکان مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 3 individuals

Period of observation: 11 November 2017

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۶ ، ۰۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گنجشک رودخانه ای در بستان در آبان 1396

Record of population of Dead Sea Sparrow in Bostan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: گنجشک رودخانه ای Passer moabiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدباقر موسوی

Type of important species: Population

Species: Dead Sea Sparrow Passer moabiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 November 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کرمانشاه در مرداد 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1396

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observation: 21 August 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در سد سیمره در آبان 1396

Record of population of Common Pochard in Seymareh dam in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد سیمره، بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 20 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seymareh dam, Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 11 November 2017

Observers: Hossein Parvari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت مارگردن آفریقایی در تالاب هورالعظیم در آبان 1396

 

 

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in November 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: 21 فرد

 

 

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک و خانم الهام شنیتی

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: 21 individuals

 

 

Place of observation: Hour-al-Azeem

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Date of observation: 10 November 2017

 

 

Observers: Reza Nikfalak & Elham Shaniti

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در آبان 1396

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقایان رضا نیک فلک و سیدباقر موسوی و خانم الهام شنیتی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: South of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: Late October and November 2016

Observer: Reza Nikfalak, Seyed Bagher Mousavi & Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت غواص گلوسرخ در میقان در آبان 1396

 

 

Record of Red-throated Diver in Meyghan in November 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: غواص گلوسرخ Gavia stellata

 

 

تعداد پرنده: دو فرد

 

 

محل مشاهده: میقان

 

 

استان: مرکزی

 

 

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم ماندانا حضرتی فرید و آقای محمود کلنگری

 

 

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، علیرضا هاشمی، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، درنا مجاب، مگنوس اولمن، رافائل آی و درک اسکات

 

 

Species: Red-throated Diver Gavia stellata

 

 

No. of individuals: Two individuals

 

 

Place of observation: Meyghan

 

 

Province: Markazi

 

 

Date of observation: 4 November 2017

 

 

Observers: Mandana Hazrati-Farid & Mahmoud Kolnegari

 

 

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Alireza Hashemi, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Magnus Ullman, Raffael Ayé & Derek Scott 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۱۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در آبان 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1396

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 November 2017

Observers: Keramat Hafezi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در آلاگل در دی 1391

Record of Pygmy Cormorant in Alagol in January 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب آلاگل

استان: گلستان

دوره مشاهدات: دی 1391

مشاهده کنندگان: آقایان سیاوش روشنیان و محمود شکیبا

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alagol

Province: Golestan

Period of observations: January 2013

Observers: Siavash Roshanian & Mahoud Shakiba

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در کانی برازان در آبان 1396

Record of population of Eurasian Curlew in Kani-Barazan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 November 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در جم در بهار 1395

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Jam in spring 2016

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: جم

 

 

استان: بوشهر

 

 

دوره مشاهدات: بهار 1395

 

 

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Jam

 

 

Province: Bushehr

 

 

Period of observations: Spring 2016

 

 

 

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در آبان 1396

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: November 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در بناب در آبان 1396

Record of population of Armenian Gull in Bonab in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2017

Observers: Behzad Nabighadim

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گنبد در شهریور 1395

Record of Short-toed Eagle in Gonbad in September in 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: September 2016

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در هزار مسجد در آبان 1396

Record of Bearded Vulture in Hezar-Masjed in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای هزار مسجد، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نقیبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hezar-Masjed mountains, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Mehdi Naghibi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در کرج در خرداد 1396

Record of European Roller in Mohamad-Shahr in 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 9 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mohamad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 30 May 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در مشگین شهر در آبان 1396

Record of population of Northern Lapwing in Meshgin-Shahr in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 90 فرد

محل مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 20 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان اصغر محمدی نصرآبادی و بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 90 individuals

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 11 November 2017

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi & Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در رادکان در مرداد ۱۳۹۵

Record of Eurasian Wryneck in Raadkan in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رادکان

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 23 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Raadkan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 13 August 2016

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در نوشهر در مهر 1396

Record of Thrush Nightingale in Nowshahr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نوشهر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 3 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowshahr

Province: Mazandaran

Date of observation: 25 September 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۶ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان کرمانشاه

Observation of Brambling in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1396

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

مشاهده کننده: آقای بهزاد عظیمی

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 October 2017

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Observer: Behzad Azimi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در حله در آذر 1395

Record of Pallid Harrier in Helleh in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 18 آذر 1395

مشاهده کنندگان: کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Period of observations: 8 December 2016

Observers: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانگران در اسفند 1395

Record of White-tailed Eagle in Miangaran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب میانگران، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miangaran, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در میانکاله در اسفند 1395

Record of Greater Spotted Eagle in Miankaleh in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ  Clanga (Aquila) clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 2 March 2017

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در قوری گل در آبان 1396

Record of population of Northern Lapwing in Ghori-Gol in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 42 فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 42 individuals

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بناب در آبان 1396

Record of population of Northern Lapwing in Bonab in November 2017

 

خخلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و امیر عباسعلی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2017

Observers: Behzad Nabighadim & Amir Abbasalizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در بوشهر در آبان 1396

Record of population of Ferruginous Duck in Bushehr in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 16 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 7 November 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای ( راه راه) در شهریار در اردیبهشت 1395

Record of Eurasian Wryneck in Shahriar in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای ( راه راه)  Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهریار

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1395

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahriar

Province: Tehran

Date of observation: 20 April 2017

Observer: Ali Hajiabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی در استان زنجان

Observation of Woodlark in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: روستای الوند، هیدج، ابهر

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 4 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای احمد مرسلی

Species: Woodlark Lullula arborea

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Alvand village, Hidaj, Abhar

Province: Zanjan

Dates of observation: 26 September 2017

Observers: Ahmad Morsali

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در پاریز در آبان 1393

Record of Short-eared Owl in Pariz in November 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد تنگوئیه، پاریز

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: آبان 1393

مشاهده کنندگان: آقای محسن موحدی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tanguiyeh dam, Pariz

Province

Date of observation: November 2014

Observers: Mohsen Movahedi

ammad Valid Maghrebi, Mohammad-Reza Sadeghi & Hamid-Reza Khajeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در مهارلو در تابستان 1394

Record of breeding Greater Flamingo in Maharloo in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و حدود 450 جوجه

مکان مشاهده: تالاب مهارلو

استان: فارس

تاریخ مشاهده: تابستان 1394

مشاهده کنندگان: خانم لیلا جولایی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and c. 450 juveniles

Place of observation: Maharloo wetland

Province: Fars

Date of observation: summer 2015

Observers: Leila Julaie

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوشهر در پاییز 1396

Record of population of Northern Lapwing in Bushehr in autumn 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تعداد پرنده: 2 فرد در تاریخ 17 مهر 1396

تعداد پرنده: 27 فرد در تاریخ 19 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

No. of individuals: 2 individuals on 9 October 2017

No. of individuals: 27 individuals on 10 November 2017

Observers: Korosh Khalili

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در گمیشان در خرداد 1396

Record of Curlew Sandpiper in Gomishan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 4 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 25 May 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای سیاه در استان بوشهر

Observation of Eurasian Blackbird in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: جم

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1393

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Species: Eurasian Blackbird Turdus merula

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: 3 March 2015

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در رامسر در آبان 1396

Record of White-tailed Eagle in Ramsar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 6 November 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در گود غول در مهر 1396

Records of Steppe Eagle in Goud-e Ghoul in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalanesis

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گود غول

استان: کرمان

دوره مشاهده: 22 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدرسول محمودآبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalanesis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Goud-e Ghoul

Province: Kerman

Period of observations: 14 October 2017

Observers: Mohammad-Rasoul Mahmoudabadi 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی