کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۱ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی سیبری در بوشهر در آذر 1400

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Bushehr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus heuglini

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: آذر 1400

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: December 2021

Observers: Kourosh Khalili

Identified by: Hamid Jabbari & Kalus Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید بزرگ در تالاب مره در آذر 1400

Record of Greater White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید بزرگ Anser albifrons

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، محسن ملاح، محمد سفرنگ و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Greater White-fronted Goose Anser albifrons

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Mohammad Safrang & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در شیراز در مهر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observation: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سیسخت در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Sisakht in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سیسخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 6 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چرخ ریسک سرآبی به کرج در آبان 1400

Record of arrival of Blue Tit to Karaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes caeruleus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جهانشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 20 آبان 1400

پایشگران: رامین محمدی، ندا کوهی، اشکان صدیقی، سمیرا بامشادفر و محمود قنبرلو

Species: Blue Tit Cyanistes caeruleus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Jahanshahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 23 October 2021

Arrival date of observation: 11 November 2021

Observers: Ramin Mohammadi, Neda Kuhi, Ashkan Sedighi, Samira Bamshadfar & Mahmud Ghanbarlu

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره نوک بزرگ به شیراز در آذر 1400

Record of arrival of Hawfinch to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه:  هرۀ نوک‌بزرگ Coccothraustes coccothraustes

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 22 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 22 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 13 October 2021

Arrival date of observation: 13 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سیران گولی در آبان 1400

Record of Tundra Swan in Sorkhrud in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 19 آبان 1400

پایشگران: دکتر دیهیم، محمد سفرنگ، محسن ملاح، صیاد شیخی، عزیز عذار، بهاره مالکی و ژاله احمدی

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2021

Observers: Dr Deyhim, Mohammad Safrang, Mohsen Mallah, Sayyad Sheikhi, Aziz Ozar, Bahareh Maleki & Zhaleh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سرخرود در آذر 1400

Record of Tundra Swan in Sorkhrud in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سرخرود

استان: مازندران

زمان پایش: 10 آذر 1400

پایشگران: بانو میترا دانشور و آقای سیامک درفشی

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sorkhrud, Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Date of observation: 1 December 2021

Observers: Mitra Daneshvar & Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنقر خاکستری در استان خراسان جنوبی

Record of Hen Harrier in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر خاکستری Circus cyaneus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فردوس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای حامد استواری

شناسایی کنندگان: حامد استواری، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Hen Harrier Circus cyaneus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ferdows

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Hamed Ostovari

Identified by: Hamed Ostovari, Mohammad safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در یاسوج در آذر 1400

Record of Goldcrest in Yasuj in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 27 آذر 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 18 December 2021

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت هما در فریدون شهر در آذر 1400

Record of Bearded Vulture in Fereydun-Shahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هما Gypaetus barbatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فریدون‌شهر

استان: اصفهان

زمان پایش: 11 آذر 1400

پایشگران: آقایان محمد میکلانی، احمد میکلانی و مهرشاد میکلانی

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydun-Shahr

Province: Esfahan

Period of observations: 2 December 2021

Observers: Mohammad Miklani, Ahmad Miklani & Mehrshad Miklani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ابیا در استان مرکزی

Record of Eurasian Woodcock in Markazi province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ابیا Scolopax rusticola

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: دره شراء، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای امیر انصاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shera valley, Arak

Province: Markazi

Date of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Amir Ansari

Remarks: The first record of this species for Markazi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هشتمین رکورد کشوری چکچک سیاه سرسفید در بافق در مهر 1400

The eighth national record of White-crowned Wheatear in Bafgh in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

شمار پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: بافق

استان: یزد

زمان پایش: 3 مهر 1400

پایشگران: آقای حمید محمدعلیزاده

یادداشت: هشتمین ثبت این گونه از ایران و نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Bafgh

Province: Yazd

Dates of observation: 25 September 2021

Birdwatchers: Hamid MohammadAlizadeh

Remarks: The eighth record from Iran and the first record for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شهرکرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shahr-e Kord in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 17 آذر 1400

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 December 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در لامرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Lamerd in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لامرد

استان: فارس

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سیدمحمد تبریزی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 26 November 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در قم در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 100 فرد

محل پایش: سایت البرز، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Period of observations: 23 November 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در گمیشان در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Gomishan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 1 آذر 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 22 November 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در تالاب هیرم در آذر 1400

Record of Marbled Duck in Hirm wetland in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالاب هیرم

استان: فارس

زمان پایش: 10 آذر 1400

پایشگران: آقایان ثمود احراری و احمد احراری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hirm wetland

Province: Fars

Date of observation: 1 December 2021

Observers: Samoud Ahrari & Ahmad Ahrari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص (شیرجه رو) گلوسیاه در حمیدیه در آذر 1400

Record of Black-throated Loon in Hamidieh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه Gavia arctica

شمار پرنده: یک جوان

محل پایش: حمیدیه

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 آذر 1399

پایشگران: آقای حیدر حلفی

شناسایی‌کنندگان: محسن ملاح، درنا مجاب و آرش حبیبی، اسکار کمپل، ریچارد پورتر و مگنوس اولمن

Species: Black-throated Loon Gavia arctica

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Hamidieh

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 December 2021

Observers: Heidar Halfi

Identified by: Mohsen Mallah, Dorna Mojab, Arash Habibi, Oscar Campbell, Richard Porter & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۰۰ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرسبز قهوه ای در زریبار در آبان 1400

Record of Brown Mallard in Zaribar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک سرسبز قهوه ای Anas platyrhynchos

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 23 آبان 1400

پایشگران: آقایان سیدناصح حسینی و محمد سفرنگ

Species: Brown Mallard Anas platyrhynchos

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 14 November 2021

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Mohammad Safrang

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طلایی اروپایی در هندیجان در آذر 1400

Record of European Golden Plover in Hendijan in November 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 آذر 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کبوتر کوهپایه در شهداد در آبان 1398

Record of Stock Dove in Shahdad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر کوهپایه Columba oenas

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 8 آبان 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، رضا علی‌اصل، علی سنگچولی، سیدباباک موسوی، محسن ملاح، آرش حبیبی و محمد سفرنگ

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Stock Dove Columba oenas

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 29 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Reza AliAsl, Ali Sangchooli, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah, Arash Habibi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در تالاب مره در آذر 1400

Record of Lesser White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید کوچک Anser erythropus

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، درنا مجاب، حمید جباری، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۰ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک طوقی در شهر بابک در اردیبهشت 1400

Record of Bimaculated Lark in Shahr-e Babak in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر بابک

استان: کرمان

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدمهدی کریمیان

شناسایی کنندگان: آقایان محسن ملاح، حمید جباری، علی سنگچولی، رضا علی‌اصل، سیدحامد موسوی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Babak

Province: Kerman

Dates of observation: 20 May 2021

Observers: MohammadMehdi Karimian

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Reza AliAsl, Seyed Hamed Mousavi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۰۰ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک تاج طلایی به سنندج در آذر 1400

Record of arrival of Goldcrest in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 آبان تا 2 آذر 1400

نخستین روز رسیدن: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Goldcres Regulus regulus

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 22 October to 23 November 2021

Arrival date of observation: 23 November 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در چابهار در آبان 1400

Record of Ashy Drongo in Chabahar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگران: آقای محمد وطن‌خواه

شناسایی کنندگان: آقای محمد سفرنگ، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی‌اصل، سیدبابک موسوی و علی سنگچولی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 6 November 2021

Observers: Mohammad VatankhaIdentified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad, Reza AliAsl, Seyed Babak Musavi & Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم خاکستری دشتی در تالش در آبان 1398

Record of Steppe Grey Shrike in Talesh in November 2019

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سنگ‌چشم خاکستری دشتی Lanius excubitor pallidirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: آبان 1398

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان گیلان

Type of important subspecies: Distribution

Species: Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: November 2019

Observer: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this subspecies for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره راه راه در ابرکوه در آبان 1400

Record of Striated Bunting in Abarkuh in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره راه‌راه Emberiza striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: آبان 1400

پرنده نگران: آقای محسن اکبری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Striated Bunting Emberiza striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: November 2021

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بوجاق در آبان 1400

Record of Sociable Lapwing in Bujagh in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 28 آبان 1400

پایشگران: ماهان مه‌رو، مهدیه جعفری، سروش راد و مرجان حاج‌احمدی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Dates of observations: 19 November 2021

Observers: Mahan Mahroo, Mahdiyeh Jafari, Sorush Rad & Marjan HajAhmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی