کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۷ مطلب در فروردين ۱۴۰۳ ثبت شده است

ثبت سنگ چشم پیشانی سفید در استان کرمان

Record of Masked Shrike in Kerman province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius nubicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای کوتک، کهنوج

استان: کرمان

زمان پایش: 27 فروردین 1403

پایشگران: آقایان حسین وزیری، عادل سالاری و اسماعیل دهقانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kutak village, Kahnuj

Province: Kerman

Date of observation: 15 April 2024

Observers: Hossein Vaziri, Adel Salari & Esmaeil Dehghani

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۰۳ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک بوته‌ای در استان کرمان

Record of Whinchat in Kerman province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چک بوته‌ای Saxicola rubetra

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای سرریگ، کهنوج

استان: کرمان

زمان پایش: 26 فروردین 1403

پایشگران: آقایان حسین وزیری، اسماعیل دهقانی و حسن سابکی

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarrig village, Kahnuj

Province: Kerman

Date of observation: 14 April 2024

Observers: Hossein Vaziri, Esmaeil Dehghani & Hasan Sabaki

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۰۳ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در تیاب در بهمن 1397

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Tiab in February 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ‌فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 24 بهمن 1397

پایشگران: آقای رضا علی‌اصل

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 13 February 2019

Observers: Reza AliAsl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل هندی در استان کرمان

Record of Indian Pond Heron in Kerman province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: حواصیل (وکای) هندی Ardeola grayii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک شوباد، کهنوج

استان: کرمان

زمان پایش: 12 مرداد 1402

پایشگران: آقایان حسین وزیری، اسماعیل دهقانی و محمد درویشی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Indian Pond Heron Ardeola grayii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shubad park, Kahnuj

Province: Kerman

Date of observation: 3 August 2023

Observers: Hossein Vaziri, Esmaeil Dehghani & Mohammad Darvishi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا در مریوان در فروردین 1403

Record of Savi’s Warbler in Marivan in April 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک خوش‌صدا Locustella luscinioides

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 23 فروردین 1403

پایشگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: صدای این گونه ضبط شد.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observations: 11 April 2024

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: Its voice was recorded.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک بیدی در استان یزد

Record of Willow Warbler in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: خضرآباد

استان: یزد

زمان پایش: 24 فروردین 1403

پایشگران: آقای حمید دهوئی و بانو سمیه ساعی

شناسایی‌کنندگان: محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khezr-Abad

Province: Yazd

Date of observation: 12 April 2024

Observers: Hamid Dehoi & Somayeh Saei

Identified by: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در سنندج در فروردین 1403

Record of Hume's Leaf Warbler in Sanandaj in April 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 16 فروردین 1403

پایشگران: آقای بابک صادقی

شناسایی‌کنندگان: آقایان بابک صادقی، شاهو دربندی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 4 April 2024

Birdwatchers: Babak Sadeqi

Identified by: Babak Sadeqi, Shahoo Darbandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species in Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۳ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه اردک سرسبز و ارده ای در ارسنجان در اسفند 1402

Record of hybrid Mallard x Gadwall in Arsanjan in March 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دورگه اردک سرسبز و اردک ارده‌ای

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ارسنجان

استان: فارس

زمان پایش: 18 اسفند 1402

پایشگران: مرتضی نعمتی

شناسایی کنندگان: هومن درودی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، دیک نول و درنا مجاب

یادداشت: از ویژگی‌های اردک سرسبز، سر سبزرنگ، طوق سفید، سینه تقریبا بلوطی، پوشپرهای پهلو خاکستری، پوشپرهای دمگاه و زیر دم سیاه هستند و از ویژگی‌های اردک ارده‌ای منقار نارنجی (با رگه‌های سیاه از اردک سرسبز) دمگاه و زیر دم سیاه (همانند اردک سرسبز) و گونه‌های حنایی‌رنگ در اثر آمیختگی رنگ ارده‌ای و سبز هستند. عکس‌های مشابه نیز در اینترنت وجود دارند.

Species: hybrid Mallard x Gadwall

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arsanjan

Province: Fars

Dates of observation: 8 March 2024

Observers: Morteza Nemati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Houman Doroudi, Dick Newell & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۰۳ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله دم سفید در استان اصفهان

Record of Temminck’s Stint in Esfahan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیلۀ دم‌سفید Calidris temminckii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گاوخونی

استان: اصفهان

زمان پایش: بهمن 1402

پایشگران: آقای امین اخوت

شناسایی‌کنندگان: امین اخوت، ابوالقاسم خالقی‌زاده، سعید نصرتی و کرامت حافظی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khouni wetland

Province: Esfahan

Date of observation: February 2024

Observers: Amin Okhovvat

Identified by: Amin Okhovvat, Abolghasem Khaleghizadeh, Saeed Nosrati & Keramat Hafezi

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۰۳ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت زردپره رخ زرد در هندیجان در فروردین 1403

Record of Cinereous Bunting in Hendijan in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره رخ‌زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 فروردین 1403

پایشگران: احمد محمدی و مصطفی عبادی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 March 2024

Observers: Ahmad Mohammadi & Mostafa Ebadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۰۳ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گلوبادکنک کوچک در جزیره هرمز در فروردین 1403

First national record of Lesser Frigatebird in Hormoz Island in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گلوبادکنک کوچک Fregata ariel

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره هرمز

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 فروردین 1403

پایشگران: آقای محمد نظامی

شناسایی‌کنندگان: عبدالرحمن السرحان، درنا مجاب، کرامت حافظی، پراساد گنپول، یان هریسون، ابوالقاسم خالقی‌زاده و هومن درودی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

کلید شناسایی: وجود لکه سفید روی شکم و متصل به زیر بال

Species: Lesser Frigatebird Fregata ariel

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hormoz Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 24 March 2024

Observers: Mohammad Nezami

Identified by: Abdulrahman Al-Sirhan, Dorna Mojab, Keramat Hafezi, Prasad Ganpule, Ian Harrison, Abolghasem Khaleghizadeh & Houman Doroudi

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province.

Identification key: A white patch on belly connected to underwing

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۱۵:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری زردپره کوچک در داراب در اسفند 1402

Third national record of Little Bunting in Darab in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره کوچک Emberiza pusilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: داراب

استان: فارس

زمان پایش: اسفند 1402

پایشگران: آقای پوریا پورشهید

شناسایی‌کنندگان: مهدی نقیبی، محسن ملاح، عبدالرحمن السرحان، دیک نول، مگنوس اولمن، پراساد گنپول، یان هریسون، اسکار کمبل، کرامت حافظی و هومن درودی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: Little Bunting Emberiza pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darab

Province: Fars

Date of observation: March 2024

Observers: Pooria Poorshahid

Identified by: Mahdi Naghibi, Mohsen Mallah, Abdulrahman Al-Sirhan,  Dick Newell, Magnus Ullman, Prasad Ganpule, Ian Harrison, Oscar Campbell, Keramat Hafezi & Houman Doroudi

Remarks: The third record of this species for Iran and first for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم پاسیاه کوچک در استان اصفهان

Record of Kentish Plover in Esfahan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم پاسیاه کوچک Charadrius alexandrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گاوخونی

استان: اصفهان

زمان پایش: 13 فروردین 1403

پایشگران: آقای امین اخوت

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khouni wetland

Province: Esfahan

Date of observation: 1 April 2024

Observers: Amin Okhovvat

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در توران در فروردین 1403

Record of Mongolian Finch in Touran in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سهرۀ مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: پارک ملی توران

استان: سمنان

زمان پایش: 6 فروردین 1403

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Touran National Park

Province: Semnan

Date of observation: 25 March 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک برگی کوچک در استان یزد

Record of Plain Leaf Warbler in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سسک برگی کوچک Phylloscopus neglectus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خضرآباد

استان: یزد

زمان پایش: 4 فروردین 1403

پایشگران: بانو سمیه ساعی

شناسایی‌کنندگان: محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khezr-Abad

Province: Yazd

Date of observation: 23 March 2024

Observers: Somayeh Saei

Identified by: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه‌گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی سهره زرد اوراسیایی از شیراز حلقه گذاری شده در چک

Record of recovery of Eurasian Siskin from Shiraz ringed in Czech

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ زرد اوراسیایی Spinus spinus

کد حلقه: حلقه فلزی با کد CZP SC97249

سن و جنس: نر

مکان حلقه‌گذاری: کروپا، پراگ (جمهوری چک)

زمان حلقه‌گذاری: 19 فوریه 2022

نام حلقه‌گذار: میخائلا سیرووا

مکان بازیابی حلقه: شیراز (استان فارس، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 8 آذر 1402 (29 نوامبر 2023)

وضعیت پرنده در زمان بازیابی: زنده در طبیعت

نام یابنده حلقه: آقای اسحاق فرهنگ راد

فاصله تقریبی: 3882 کیلومتر

مدت زمان بازیابی حلقه پس از حلقه‌گذاری: 648 روز

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

Ring code: Metal ring CZP SC97249

Age and sex: Male

Place of ringing: Krupá, Praha (Czech)

Date of ringing: 19 February 2022

Name of ringer: Michaela Syrová

Place of recovery: Shiraz (Fars province, Iran)

Date of recovery: 29 November 2023

Name of finder: Isaac Farhang Rad

Distance: 3882 km

Period between ringing and recovery: 648 days

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره کوهی در استان مرکزی

Record of Rock Bunting in Markazi province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره کوهی Emberiza cia

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرهرود، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 4 فروردین 1403

پایشگر: آقای عمران حاجیان

شناسایی‌کنندگان: ابولقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Rock Bunting Emberiza cia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karahrud, Arak

Province: Markazi

Date of observation: 23 March 2024

Observer: Emran Hajian

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Markazi province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۳ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی