کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۴۱ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در قم در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Qom in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سد کبار، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kebar dam, Qom

Province: Qom

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در زرند در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Zarand in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: زرند

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Zarand

Province: Kerman

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بروجرد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borujerd in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سنقر و کلیایی در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Sonqor & Kolyaee in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی و محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi & Mohammad Safrang

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در هشیلان در آبان 1398

Record of Pallid Harrier in Hashilan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در اهواز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در سیاه درویشان در آبان 1398

Record of Dalmatian Pelican in Siah-Darvishan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیاه درویشان، صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای بهادر سیگارچی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siah-Darvishan, Soume’a Sara

Province: Gilan

Period of observations: November 2019

Observers: Bahador Sigarchi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کیاکلایه در آبان 1398

Record of Common Pochard in Kiakalayeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و صادق ندیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kiakalayeh wetland, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 9 November 2019

Observers: Mahan Mahroo & Sadegh Nadimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در آبان 1398

Record of Common Pochard in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، محبوبه مرادعلی زاده و ایمان ابراهیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Porhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در بندر لنگه در اردیبهشت 1396

Record of Spotted Owlet in Bandar-e Lengeh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، مگنوس اولمن، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: May 2017

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Dorna Mojab, Magnus Ullman, Raffael Aye, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بندر لنگه در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Bandar-e Lengeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ سال اول

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: رافائل آی، اسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان هرمزگان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual at first year

Place of observation: Bandar-e Lemgeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Raffael Ayé, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

Remarks: New species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در آبان 1398

Record of population of White Stork in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Porhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سنقر و کلیایی در آبان 1398

Record of Pied Kingfisher in Sonqor & Kolyaei in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 18 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Period of observations: 9 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در آبان 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Bushehr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: عالی شهر، بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری-زارعی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 7 November 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اروندکنار در آبان 1398

Record of Steppe Eagle in Arvand-Kenar in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: اروندکنار، آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: AliSajjad Jalali

Observers: Arash Habibi-Azad & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در آبان 1398

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بندر لنگه در آبان 1398

Record of Western Osprey on Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر حسینه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف قریب پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Hasineh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aaref Gharipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در سولدوز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Solduz in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: west Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Marbled Duck in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گندمان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در آبان 1398

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر ملو، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Mollu, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سلیم طلایی اروپایی در زریبار در آبان 1398

Record of European Golden Plover in Zaribar in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Type of important species: Population

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Date of observation: 8 November 2019

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در بندرچارک در آبان 1398

Record of population of Dalmatian Pelican in Bandar-e Charak in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: بندر چارک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف غریب پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Bandar-e Charak

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aaref Gharibpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در برازجان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Borazjan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صحنه در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sahneh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sahneh

Province: Kermanshah

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله دم سفید در استان کرمانشاه

Observation of Temminck’s Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله دم سفید Calidris temminckii

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده نوک خنجری (آووست) در استان کرمانشاه

Observation of Pied Avocet in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: نوک خنجری (آووست) Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Great Crested Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Dunlin in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی بزرگ (معمولی) در استان کرمانشاه

Observation of Common Ringed Plover in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Charadrius hiaticula

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 9 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالش در مهر 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در حاجی آباد در بهمن 1397

Record of Cinereous Vulture in Hajiabad in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حاجی آباد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hajiabad

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 February 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1396

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2017

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ‌فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 21 مهر 1396

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در آبان 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradali

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار  در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Curlew in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بستان در آبان 1398

Record of Black-winged Kite in Bostan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در هندیجان در آبان 1398

Record of Bar-tailed Godwit in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امامزاده عبداله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emamzadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی سیبری در بوشهر در مهر 1398

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرگاه، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: October 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Identified by: Hamid Jabbari & Kalus Olsen

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دشتستان در آبان 1398

Record of Booted Eagle in Dashtestan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dashtestan

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: This bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در دورود در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Dorud in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دورود

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امیرحسین زلقی و علی روشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 5 November 2019

Observers: AmirHossein Zalaghi & Ali Roshani

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در آبان 1398

Record of Northern Lapwing in Boujagh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کیاشهر در آبان 1398

Record of Western Osprey in Kiashahr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیاشهر

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای اشکان کشاورز

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Ashkan Keshavarz

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Pied Kingfisher in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قم در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Qom in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2019

Observers: Majid Rezvani

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی