کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۲۰ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در برازجان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Borazjan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صحنه در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sahneh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sahneh

Province: Kermanshah

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله دم سفید در استان کرمانشاه

Observation of Temminck’s Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله دم سفید Calidris temminckii

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان کرمانشاه

Observation of Pied Avocet in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Great Crested Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Dunlin in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی بزرگ (معمولی) در استان کرمانشاه

Observation of Common Ringed Plover in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Charadrius hiaticula

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 9 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالش در مهر 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در حاجی آباد در بهمن 1397

Record of Cinereous Vulture in Hajiabad in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حاجی آباد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hajiabad

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 February 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، پروزی بختیاری، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Saeed Heidari

Identified by: Ehsan Talebi, Parviz Bakhtiari, Reza Aliasl, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در آبان 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار  در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Curlew in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بستان در آبان 1398

Record of Black-winged Kite in Bostan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در هندیجان در آبان 1398

Record of Bar-tailed Godwit in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امامزاده عبداله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emamzadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی سیبری در بوشهر در مهر 1398

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus leuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرگاه، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus leuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: October 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Identified by: Hamid Jabbari & Kalus Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه صحرایی (استپی) در دشتی در مهر 1398

Record of Steppe Buzzard in Dashti in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سارگپه صحرایی (استپی) Buteo buteo vulpinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشتی

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dashti

Province: Bushehr

Dates of observation: 13 October 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دشتستان در آبان 1398

Record of Booted Eagle in Dashtestan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dashtestan

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: This bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در دورود در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Dorud in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دورود

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امیرحسین زلقی و علی روشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 5 November 2019

Observers: AmirHossein Zalaghi & Ali Roshani

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Pallid Harrier in Qara-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در آبان 1398

Record of Northern Lapwing in Boujagh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کیاشهر در آبان 1398

Record of Western Osprey in Kiashahr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیاشهر

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای اشکان کشاورز

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Ashkan Keshavarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Pied Kingfisher in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قم در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Qom in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2019

Observers: Majid Rezvani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی شاهین معمولی

Persian name of Barbary Falcon

 

تاکنون برای نام فارسی Barbary Falcon از نام عام "شاهین" استفاده می شد که در برخی از موارد نارسا بود. در سالهای اخیر برخی از پرنده­نگرها از نام شاهین پشت گردن سرخ Red-naped Falcon استفاده کرده بودند. با توجه به اینکه، این نام انگلیسی تنها برای یکی از زیرگونه های Barbary Falcon استفاده می شود، به نظر می رسد که استفاده از نام این زیرگونه برای خود گونه مناسب نباشد و موجب سردرگمی تعیین گونه و زیرگونه خواهد شد. همچنین در برابر پرسش بسیاری از عزیزان که خواهان نام فارسی مناسب برای Barbary Falcon بودند، متاسفانه تاکنون نام مناسبی پیشنهاد نشده بود. بنابر این، برای تعیین نام فارسی دقیق این گونه (Barbary Falcon)، پیشنهادهای مختلف بررسی شد و در نهایت ، با توجه به جمعیت مناسب این گونه نسبت به گونه های دیگر شاهین در ایران، واژه معمولی برای تکمیل نام فارسی این گونه انتخاب شد.  بنابراین، با افزودن واژه معمولی در انتهای نام فارسی این گونه، نام این گونه کاملتر شده و برای بیان دقیق این گونه، به صورت "شاهین معمولی" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

Persian name of Saunder’s Tern

 

نام ساندرز در گذشته برای نام فارسی این گونه به کار می رفت. با توجه به پراکنش این گونه در کشور (حاشیه خلیج فارس) و همچنین محدود بودن پراکنش جهانی این گونه به خلیج فارس تا دریای سرخ، نام پرستودریایی خلیج فارس، قبلا توسط برخی از پرنده شناسان ایران پیشنهاد شده بود. طبق قاعده تبعیت اسامی فارسی، در صورت مشابهت نامهای علمی و انگلیسی، استفاده از نام ساندرز ترجیح دارد. در عین حال، نام خلیج فارس، تاکنون تنها در این گونه از پرندگان ایران، استفاده شده است. با توجه اینکه در میان پرنده­نگرهای ایران، تمایل و اشتیاق استفاده از این نام وجود داشت، نام پرستودریایی خلیج فارس بر ساندرز ترجیح داده شد. بنابر این، نام ساندرز در داخل پرانتز نوشته خواهد شد. نام فارسی این گونه، به صورت "پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی دارکوب باغی (سوری)

Persian name of Syrian Woodpecker

 

نام این گونه از ابتدای دهه 1350 شمسی تا اواسط دهه 1380 شمسی دارکوب باغی بود. از اواسط دهه 1380 بیشتر پرنده شناسان و پرنده نگران ایران، برای مطابقت نام فارسی با نامهای علمی و انگلیسی، از نام دارکوب سوری استفاده کردند. به هر حال، اخیرا سعی شده است تا شناخت زیرگونه های پرندگان ایران بیشتر شود. دارکوب سوری یا باغی در جهان و ایران، سه زیرگونه دارد: سوری D. s. syriacus، آسیای میانه D. s. transcaucasicus و بلوچی D. s. milleri.  چنانچه بخواهیم برای نام فارسی، همچنان از نام دارکوب سوری استفاده کنیم، امکان استفاده از نام دارکوب سوری بلوچی یا دارکوب سوری آسیای میانه نیست ولی نام دارکوب سوری، تنها برای یکی از زیرگونه های این گونه قابلیت کاربرد دارد. بنابر این، برای درستی و روانی نام فارسی، بهتر است از همان نام قبلی دارکوب باغی استفاده شود. بر این اساس، نام دارکوب باغی ترجیح داده شده و نام سوری در داخل پرانتز و نام فارسی این گونه، به صورت "دارکوب باغی (سوری)" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)

Persian name of Blue-cheeked Bee-eater

در نام علمی این گونه از  نام قدیمی ایران یعنی پرشیا M. persicus استفاده شده است. همچنین در منابع متعدد و حتی در برخی از چک لیستهای کنونی در نام انگلیسی آن از Persian Bea-eater استفاده شده است. بنابر این، نام زنبورخوار ایرانی بر نام گلوخرمایی ترجیح داده شده و نام گلوخرمایی در داخل پرانتز نوشته خواهد شد. نام فارسی این گونه، به صورت زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی سسک بیدی معمولی

Persian name of Willow Warbler

در ایران چندین گونه سسک وجود دارد که در آنها از واژه بیدی استفاده شده است: سسک بیدی، سسک بیدی کوچک و سسک سبز بیدی. بر همین اساس، به نظر می رسد که دیگر کاربرد نام سسک بیدی یک اسم عام تلقی می شود و ممکن است گنگ بوده، برای تعیین دقیق گونه مناسب نباشد. به همین دلیل با توجه به فراوانی سسک بیدی Willow Warbler در ایران، با افزودن واژه معمولی در انتهای نام فارسی این گونه، نام این گونه کاملتر شده و برای بیان دقیق این گونه، به صورت سسک بیدی معمولی نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 30 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

                                 Type of important species:       Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 30 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بندر لنگه در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar-e Lengeh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 April October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قمری خانگی در استان کرمانشاه

Observation of Laughing Dove in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قمری خانگی Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 November 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سارگپه معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Buzzard in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه معمولی Buteo buteo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب دربند، صحنه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Buzzard Buteo buteo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab Darband, Sahneh

Province: Kermanshah

Date of observation: 12 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در حسنلو در آبان 1398

Record of population of White Stork in Hasanlu in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم ژاله احمدی، آقایان عزیز عذار، امیرمهدی عذار و مبین عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2019

Observers: Zhaleh Ahmadi, Aziz Ozar, Amir-Mahdi Ozar & Mobin Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1398

Record of European Stonechat in Hasanlu in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1398

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 October 2019

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب میقان در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Meghan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمود کلنگری

توضیحات: گونه جدید برای استان مرکزی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 6 November 2019

Observers: Mahmoud Kolnegari

Remarks: New species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در برازجان در آبان 1398

Record of Rosy Starling in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

توضیحات: یکی از آخرین تاریخهای مشاهده این گونه در کشور

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Khalil Karami

Remarks: One of the latest observation date of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عروس غاز در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Red-breasted Goose in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، جنوب شرقی دریاچه ارومیه

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان عبداله کیانمرز و دانیال کیانمرز

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Abdollah Kianmarz & Danial Kianmarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در آبادان در آبان 1398

Record of Sooty Falcon in Abadan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نخلستانهای آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، صادق اولاد، علی فتحی نیا و مهدی زبید

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan palm grooves

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali Sadegh Oulad, Ali Fathinia & Mehdi Zobeid

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دزفول در آبان 1398

Record of population of Northern Lapwing in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جم در آبان 1398

Record of Omani Owl in Jam in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای غربه، جم

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one individual

Place of observation: Gharbeh village, Jam

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در تالش در آبان 1398

Record of Northern Goshawk in Tales in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 31 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بوشهر در آبان 1398

Record of Bonelli's Eagle in Bushehr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Qareh-Qeshlaq wetland in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 12 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 13 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azabaijan

Date of observation: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش در آبان 1398

Record of Hyrcanian Tit in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی