کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۰۱ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در بندر کنگ در آبان 1397

Record of European Honey Buzzard in Bandar-e Kong in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر کنگ

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای جاسم تمیمی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Kong

Province: Hormozgan

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Jasem Tamimi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در بندر لنگه در بهمن 1395

Record of European Honey Buzzard in Bandar-e Lengeh in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی محترمی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 21 January 2017

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در شیراز در مهر 1397

Record of European Honey Buzzard in Shiraz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: late September 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در خواف در آذر 1396

Record of European Honey Buzzard in Khaf in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خواف

استان: خراسان جنوبی

دوره مشاهدات: اوایل آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: late November 2017

Observers: Modasser Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در میشداغ در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Mishdagh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ماهشهر در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Mahshahr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان باسم البوغبیش، رشید البوغبیش، سیدمحمدرضا بلادی و محمد نظری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 April 2019

Observers: Basem Albughbish, Rashid Albughbish, Seyed Mohammadreza Beladi & Mohammad Nazari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گتوند در فروردین 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Gotvand in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اهواز در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ghizaniyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 April 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در کبودرآهنگ در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Kabudar-Ahang in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 9 April 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در تبریز در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Tabriz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 April 2019

Observers: Sattar Shiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در منطقه حفاظت شده میشداغ در فروردین 1398

Record of Booted Eagle in Mishdagh P.A. in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ری شهری

شناسایی کنندگان: حمید جباری و نوید زحمتکش

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 April 2019

Observers: Alireza Reyshahri

Identified by: Hamid Jabbari & Navid Zahmatkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دزفول در فروردین 1398

Record of Booted Eagle in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک جنگلی شهرداری، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrdari forest park, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Arash Habibi-Azad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در تالش در فروردین 1398

Record of Little Crake in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 2 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در هندیجان در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر زهره، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zohreh city, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانکاله در بهمن 1396

Record of White-tailed Eagle in Miankaleh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: February 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تویسرکان در آذر 1396

Record of Golden Eagle in Toyserkan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Toyserkan

Province: Hamedan

Period of observations: December 2017

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در میانکاله در اسفند 1396

Record of Black Francolin in Miankaleh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: March 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در الموت در تیر 1396

Record of Rosy Starling in Alamut in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: الموت

استان: قزوین

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوندآوه

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Period of observations: July 2017

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در حله در دی 1396

Record of Short-toed Eagle in Helleh in Jauary 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای احسان فهیم

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: January 2018

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بردسیر در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Bardsir in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در شادگان در بهمن 1395

Record of population of Great White Pelican in Shadegan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانکاله در فروردین 1395

Record of White-tailed Eagle in Miankaleh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: April 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در بندرعباس در فروردین 1398

Record of Spotted Owlet in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقای جواد مرادی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 March 2019

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Javad Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در فروردین 1398

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

محل: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره وقوع: 20 فروردین 1398

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individual: one individual

Place: Ghizaniyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of occurrence: 9 April 2019

Reporters: Alireza Afshoon

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در آذر 1396

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

محل: اسماعیلیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره وقوع: 10 آذر 1396

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individual: one individual

Place: Esmailiyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of occurrence: 1 December 2017

Reporters: Alireza Afshoon

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شیرین سو در مهر 1397

Record of Western Osprey in Shirin-Sou in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بختگان در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Bakhtegan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بختگان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان:

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bakhtegan

Province: Fars

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در گتوند در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gotwand wheat farms

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 Mrch 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در حمیدیه در فروردین 1398

Record of population of Black Francolin in Hamidieh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چمیم، حمیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ثامر حلفی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chamim, Hamidieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Samer Halafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در توران در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Touran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran N.P.

Province: Semnan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Andimeshk in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منگره، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و بهروز شیرخورشیدی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mangareh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Behrouz Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در تالش در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در فردوس در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Ferdows in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دشت پلوند، فردوس

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Polvand plain, Ferdows

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Golestan N.P., North Khorasan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Jafar Panahour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی دال معمولی در بوشهر در فروردین 1398

Report of release of Griffon Vulture in Bushehr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی دال معمولی

گونه های هدف: دال معمولی Gyps fulvus

محل اقدام: بوشهر

استان: بوشهر

دوره اقدام: 12-15 فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای محمد پاپری-زارعی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 15 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Griffon Vulture

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

Place of action: Bushehr

Province: Bushehr

Period of action: 1-4 April 2019

Conducted by: Mohammad Papari-Zarei

Action results: It was treated for 3 days and released on 4 April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در هزارمسجد در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Hezar-Masjed in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هزارمسجد

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: در حال تغذیه از استخر پروش ماهی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hezar-Masjed

Province: North Khorasan

Period of observations: 22 December 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: Fish-eating at a fishpond

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در شیروان در اردیبهشت 1397

Record of Great White Pelican in Shirvan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: May 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در قنبرآباد، ورامین در فروردین 1398

Record of Arctic Skua in Ghanbar-Abad, Varamin in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای رضا رضائی گهر

شناسایی کنندگان: رضا رضائی گهر و احسان طالبی

Type of important species: Migration

Species: Arctic Skua Stercorarius parasiticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 4 April 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

Identified by: Reza Rezaeigohar & Ehsam Talebi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در هشیلان در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Hashilan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای بابک ویسی مژاد

Type of important species: Population

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 8 February 2019

Observers: Babak Veisinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در فروردین 1398

Record of European Stonechat in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1398

مشاهده کننده: فردین نظیری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 22 March 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در ابرکوه در فروردین 1398

Record of Caspian Plover in Abarkuh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و حجت تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: near Wild Ass rearing site, Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Moslem Akbari & Hojjat Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در اسفند 1397

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Period of observations: 18 March 2019

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قرقاول در تندوره در دی 1397

Record of Common Pheasant in Tandoureh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Tandoureh N.P., Dargaz

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 5 January 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در رامسر در مهر 1396

Record of Black Stork in Ramsar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 28 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 20 October 2017

Observers: Farshad Shabestari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در هزارمسجد در بهمن 1397

Record of Black Stork in Hezar-Masjed in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هزارمسجد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 28 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Hezar-Masjed

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 17 February 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در گرمه در اسفند 1397

Record of Little Crake in Germeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آب بند سنگ شن، گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی حیدری و عباس شریفی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sang-Shekan dam, Germeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 20 March 2019

Observers: Ali Heidari & Abbas Sharifi

Identified by: --

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در فروردین 1398

Record of Spotted Owlet in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: روستای بردل، گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای قاسم سلیمی

توضیحات: این پرنده به صورت زخمی پیدا شد. سپس درمان شد اما در نهایت مرد.

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardel village, Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 29 March 2019

Observers: Ghasem Salimi

Remarks: It was found wounded, then treated but finally died.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی