کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۰۳ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در بهمن 1397

Record of Spotted Owlet in Gotvand in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کیارس، گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی بیات، جمشید سعیدی، فرزاد سلیمانی و هادی ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kiaras, Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2019

Observers: Ali Bayat, Jamshid Saeedi, Farzad Soleymani & Hadi Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در شوشتر در بهمن 1397

Record of population of Black Francolin in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: شیلا کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تنگ صیاد در دی 1395

Record of Golden Eagle in Tang-e Sayyad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در حسنلو در بهمن 1397

Record of Golden Eagle in Hasanlu in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 6 February 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Griffon Vulture in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی، محمدحسین دارابی، یادگار نور و حسین محسنی نژاد

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mehdi Mami, Mohammad Hossein Darabi, Yadegar Nour & Hossein Mohseninezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در شوشتر در بهمن 1397

Record of White-tailed Eagle in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: از تاریخ 14 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: since 3 February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در بندر مقام در بهمن 1397

Record of Western Osprey in Bandar-e Mogham in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر مقام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی و خانم فاطمه هاشمی فر

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Mogham

Province: Hormozgan

Period of observations: 24 January 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Fatemeh Hashemifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در بهشهر در بهمن 1397

Record of European Green Woodpecker in Behshahr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد وطن خواه و فریدون قرائی

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Behshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 21 January 2019

Observers: Mohammad Vatankhah & Fereidoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بیستون در دی 1397

Record of Golden Eagle in Bisotun in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بیستون، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisotun, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در هرات در دی 1397

Record of European Stonechat in Harat in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هرات، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Harat, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در عشق آباد در دی 1397

Record of population of Black Kite in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شاهرود در تیر 1397

Record of Griffon Vulture in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شاهوار، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی نوروزی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahvar, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: July 2018

Observers: Ali Nowruzi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در خاییز در تیر 1397

Record of Spotted Owlet in Khaeez in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 7 July 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در رامهرمز در شهریور 1395

Record of Spotted Owlet in Ramhormoz in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده دیمه، رامهرمز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و عبدالخالق طاهری

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dimeh P.A., Ramhormoz

Province: Khuzestan

Dates of observation: September 2016

Observers: Hojjat Taheri & Abdolkhalegh Taheri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در کارون در دی 1397

Record of Western Osprey in Karun in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت جمعیت کورکور سیاه در شادگان در دی 1397

Record of population of Black Kite in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 120 فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 120 individuals

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش مرگ گنجشک رودخانه ای در هورالعظیم در دی 1397

Report of death of Dead Sea Sparrow in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: گنجشک رودخانه ای

تعداد: حدود 100 فرد

محل: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره وقوع: دی 1397

گزارشگران: آقای آریا شفائی پور

علت وقوع: تصادف با ماشینها

توضیحات: --

Species: Dead Sea Sparrow

No. of individual: c. 100 individuals

Place: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of occurrence: January 2019

Reporters: Arya Shafaeipour

Cause of threat: Car crash

Remarks: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب ناصری در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Naseri wetland in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: تالاب ناصری

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Naseri wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 80 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 80 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در دهدشت در تیر 1388

Record of Short-toed Eagle in Dehdasht in July 2009

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهدشت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: تیر 1388

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehdasht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: July 2009

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در کرمانشاه در آبان 1397

Record of Barbary Falcon in Kermanshah in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 19 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 4 May 2016

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گاوخونی در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بهرام گور در مهر 1397

Record of Golden Eagle in Bahram-e Gur in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بهرام گور

استان: فارس

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahram-e Gur

Province: Fars

Period of observations: October 2018

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در خاییز در خرداد 1397

Record of Short-toed Eagle in Khaeez in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در خاییز در اردیبهشت 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Khaeez in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دنای غربی در مهر 1389

Record of Golden Eagle in West Dena in October 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوههای دنای غربی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: مهر 1389

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: West Dena mountain

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Period of observations: October 2010

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در منطقه حفاظت شده خاییز در دی 1397

Record of European Stonechat in Khaeez P.A. in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایاله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شوشتر در دی 1397

Record of Western Osprey in Shushtar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در بوجاق در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Bujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و صادق ندیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Sadegh Nadimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بامدژ در دی 1397

Record of Short-toed Snake Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بامدژ در دی 1397

Record of European Stonechat in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در بامدژ در دی 1397

Record of Booted Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت 1000 مرگوس سفید در میانکاله در دی 1397

Record of 1000 individuals of Smew in Miankaleh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس سفید Mergus albellus

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیزرویان، علی هاشمی، علی امیرابراهیمی و محمدعلی یکتانیک

Species: Smew Mergus albellus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Minakaleh

Date of observation: 30 December 2018

Observers: Hamed Tizruyan, Ali Hashemi, Ali Amir-Ebrahimi& Mohammad-Ali Yektanik

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در نقده در دی 1397

Record of population of White Stork in Naghadeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب مهماندار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mehmandar wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در شوشتر در دی 1397

Record of Black Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9-10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 30-31 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhosein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در دزفول در آذر 1397

Record of population of White Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2500 فرد

محل مشاهده: سیاه منصور، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و میثم طهماسبی زاده

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2500 individuals

Place of observation: Siah-Mansour, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi & Meysay Tahmasbizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در دزفول در دی 1397

Record of Barbary Falcon in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Mahdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اهواز در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 December 2018

Observers: Keramt Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در دی 1397

Record of Black Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: روستای قل رومزی، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا عرفانی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Ghol-Rumazi village, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 December 2018

Observers: Reza Erfani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شیطان آباد در دی 1397

Record of population of White Stork in Sheitan-Abad in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 4 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 25 December 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جواد رضائی، مجید جامعی و امیر کردونی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 December 2018

Observers: Javad Rezaie, Majid Jamei & Amir Karduni

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در شوشتر در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در تالش در دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 75 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 75 individuals

Date of observation: 23 December 2018

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در دی 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی