کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷۲۷ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در الموت شرقی در مرداد 1399

Record of European Honey Buzzard in Eastern Alamut in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: الموت شرقی

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 14 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده، جمشید کریمی زاده و کریم محمدی

یادداشت: گونه جدید برای استان قزوین

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Eastern Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: 4 August 2020

Observers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh, Jamshid Karimizadeh & Karim Mohammadi

Remarks: New species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 1000 فرد باکلان کوچک در هور العظیم در مرداد 1399

Record of 1000 individuals of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان کوچک Microcarbo pygmeus

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 24 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 August 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۹ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه حنایی در نایین در اردیبهشت 1399

Record of Corn Crake in Naein in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نایین

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 14 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا کیانی نژاد، بابک قزوینیان و مهدی یراحی

یادداشت: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: Migration

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naein

Province: Esfahan

Period of observations: 3 May 2020

Observers: Alireza Kianinezhad, Babak Qazvinian & Mehdi Yarahi

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در گندمان در مرداد 1399

Record of Little Crake in Gandoman in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 7 August 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در اهواز در تیر 1399

Record of breeding Western Barn Owl in Ahwaz in July 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 3 juveniles

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: July 2020

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۹ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

ثبت سنگ چشم پشت بلوطی در در اهواز در بهمن 1396

Record of Bay-backed Shrike in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد: یک نابالغ

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 27 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، آرش حبیبی آزاد، عباس عاشوری، حمید جباری، محسن ملاح، محمدجواد پرستگاری، محمد سفرنگ، مایک پوپ، ریچارد پورتر، عبدالرحمن السرحان و اسکار کمپل

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: one first winter

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 February 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Ehsan Talebi, Arash Habibi-Azad, Abbas Ashoori, Hamid Jabbari, Mohsem Mallah, Mohammad-Javad Parastegari, Mohammad Safrang, Mike Pope, Richard Porter, Abdulraman Al-Sirhan & Oscar Campbell

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۹ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در یاسوج در آذر 1399

Records of Pygmy Cormorant in Yasuj in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

یادداشت: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: December 2020

Observers: Sadegh Roodashti

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در نقده در اردیبهشت 1399

Record of Icterine Warbler in Naghadeh in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

یادداشت: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 7 individual

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2020

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در سمنان در فروردین 1399

Record of Little Crake in Semnan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: درجزین، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیروس جعفری چاشمی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darjazin, Semnan

Province: Semnan

Period of observations: 8 April 2020

Observers: Sirus Jafari Chashemi

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش مرگ یلوه خالدار در سمنان در فروردین 1399

Report of death of Spotted Crake in Semnan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: یلوه خالدار

تعداد: یک فرد

محل: سمنان

استان: سمنان

دوره وقوع: 21 فروردین 1399

گزارشگران: آقای کاوه پیوندی

علت وقوع: احتمالا بر اثر ضعف و خستگی مهاجرت، بارندگی و گرسنگی

Species: Dead Sea Sparrow

No. of individual: one individual

Place: Semnan

Province: Semnan

Period of occurrence: 9 April 2020

Reporters: Kaveh Peyvandi

Cause of threat: Probably because of fatigue due to migration, raining and hunger

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 48 فرد حواصیل ارغوانی در تهران در فروردین 1399

Record of 48 individuals of Purple Heron in Tehran in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: 48 فرد

مکان مشاهده: پارک پردیسان، شهر تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای آرش حبیبی-آزاد

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Pardisan park, Tehran city

Province: Tehran

Date of observation: 2 April 2020

Observers: Arash Habibi-Azad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 16 جفت طاووسک در تالش در فروردین 1399

Record of 16 pairs of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

تعداد: 16 جفت

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: 16 pairs

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 50 فرد شبگرد مصری در هور العظیم در اسفند 1398

Record of 50 individuals of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره دمگاه سفید در همدان در اسفند 1398

Record of Brambling in Hamedan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 10 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم زهره خزائی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals:  one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 February 2020

Observers: Zohreh Khazaei

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ایذه در دی 1398

Record of Griffon Vulture in Izeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: گزیر، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هاشمی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Gezir, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2020

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 January 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در هور العظیم در دی 1398

Record of Western Osprey in Hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در اندیمشک در دی 1398

Record of population of White Stork in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در حسنلو در دی 1398

Record of population of Great White Pelican in Hasanlu in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Farshid Dilmaqani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین معمولی در طبس در دی 1398

Record of Barbary Falcon in Tabas in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین معمولی Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طبس

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری، محمد قادری و کیانوش قادری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabas

Province: Yazd

Dates of observation: 29 December 2019

Observers: Gholamreza Ghaderi, Mohammad Ghaderi & Kianush Ghaderi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در آذر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، محبوبه مرادعلیزاده، شجاع مومنی و مهدی هادی پور

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh, Shoja Momeni & Mehdi Hadipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اراک در شهریور 1398

Record of Golden Eagle in Arak in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اراک

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 23 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Period of observations: 14 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ایذه در آذر 1398

Record of population of White Stork in Izeh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 آذر 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، محبوبه مراد علیزاده و غلام علیپور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh & Gholam Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در قشم در آذر 1398

Record of Western Osprey in Qeshm in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای سلخ، جزیره قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 14 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salkh village, Qeshm island

Province: Hormozgan

Period of observations: 5 December 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زاغ بور ایرانی در دامغان در آذر 1398

Record of Iranian (Pleske’s) Ground Jay in Damghan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زاغ بور ایرانی

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جاده معلم، دامغان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 28 آذر 1398

مشاهده کننده: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Iranian (Pleske’s) Ground Jay Podoces pleskei

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Moaleman road, Damghan

Province: Semnan

Period of observations: 19 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در بوشهر در آذر 1398

Record of Great White Pelican in Bushehr in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 15 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 6 December 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در ایذه در آذر 1398

Record of Black Stork in Izeh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 آذر 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، همدانی مرادعلیزاده و غلام علیپور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh & Gholam Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بندر کنگ در آذر 1398

Record of Western Osprey in Bandar-e Kong in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر کنگ، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 8 آذر 1398

مشاهده کننده: آقای جاسم تمیمی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Kong

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 November 2019

Observers: Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در کوثر در آذر 1398

Record of Griffon Vulture in Kowsar in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوثر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 15 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای هادی کسرایی کیوی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kowsar, Ardabil

Province: Ardabil

Period of observations: 6 December 2019

Observers: Hadi Kasaei Kivi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سلیم طلایی اروپایی در بوجاق در آبان 1398

Record of European Golden Plover in Bujagh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بوجاق

آستان: گیلان

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: Population

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالاب صالحیه در آذر 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Salehieh wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 1 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن شکراللهی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 23 October 2019

Observers: Mohsen Shokrollahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گنجشک رودخانه ای در هورالعظیم در آذر 1398

Record of population of Dead Sea Sparrow in Hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: گنجشک رودخانه ای Passer moabiticus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Dead Sea Sparrow Passer moabiticus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 December 2019

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اصفهان در آذر 1398

Record of Golden Eagle in Esfahan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مزرعه چشمه دراز، شرق اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 14 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی، حسن رستمیان، فرزان ستاری و حسین قاضی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mazrae Cheshmeh-Deraz, East of Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 5 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Hasan Rostamian, Farzan Sattari & Hossein Gazi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در سلکه در آذر 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Selkeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: سلکه

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 8 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو، بهراد فرخنده، محمدرضا فرخنده و سینا اعلاء

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Selkeh

Province: Gilan

Period of observations: 29 November 2019

Observers: Mahan Mahroo, Behrad Farkhondeh, MohammadReza Farkhondeh & Sina A'la

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۷:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در سبزوار در آذر 1398

Record of White-tailed Eagle in Sabzevar in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراحمد، سبزوار

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 9 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید داوری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shir-Ahmad, Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 30 November 2019

Observers: Saeed Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در یزد در آذر 1398

Record of Griffon Vulture in Yazd in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرانق، یزد

استان: یزد

دوره مشاهدات: 7 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فاطمه سادات بقایی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kharanogh, Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 28 November 2019

Observers: Fatemeh Sadat Baghayei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در هشیلان در آذر 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Hashilan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد مرده

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 5 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual dead

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Period of observations: 26 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در تالش در شهریور 1398

Record of Booted Eagle in Talesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: September 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در سلفچگان در آبان 1398

Record of Golden Eagle in Salafchegan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سلفچگان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salafchegan

Province: Esfahan

Period of observations: 10 November 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در قلعه شاداب، دزفول در بهمن 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Ghaleh-Shadab, Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا علی اصل

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 February 2019

Observers: Reza Aliasl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در تیاب در بهمن 1397

Record of Black Stork in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: تیاب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقایان رضا نهاوندی و حسین محمودیان

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Tiab

Province: Hormozgan

Period of observations: 10 February 2019

Observers: Hamideh Daliri, Reza Nahavandi & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Long-eared Owl in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 30 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 21 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در دزفول در بهمن 1397

Record of Spotted Owlet in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: دو فرد

محل مشاهده: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا علی اصل

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2019

Observers: Reza Aliasl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در اهواز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در بندر لنگه در اردیبهشت 1396

Record of Spotted Owlet in Bandar-e Lengeh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، مگنوس اولمن، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: May 2017

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Dorna Mojab, Magnus Ullman, Raffael Aye, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در آبان 1398

Record of population of White Stork in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Porhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بندر لنگه در آبان 1398

Record of Western Osprey on Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر حسینه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف قریب پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Hasineh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aaref Gharipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در سولدوز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Solduz in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: west Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در آبان 1398

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر ملو، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Mollu, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی