کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۶۶۱ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در اهواز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در بندر لنگه در اردیبهشت 1396

Record of Spotted Owlet in Bandar-e Lengeh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، مگنوس اولمن، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: May 2017

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Dorna Mojab, Magnus Ullman, Raffael Aye, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در آبان 1398

Record of population of White Stork in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Porhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بندر لنگه در آبان 1398

Record of Western Osprey on Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر حسینه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف قریب پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Hasineh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aaref Gharipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در سولدوز در آبان 1398

Record of Western Osprey in Solduz in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: west Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در آبان 1398

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر ملو، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Mollu, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سلیم طلایی اروپایی در زریبار در آبان 1398

Record of European Golden Plover in Zaribar in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Type of important species: Population

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Date of observation: 8 November 2019

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در آبان 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradali

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دشتستان در آبان 1398

Record of Booted Eagle in Dashtestan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dashtestan

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: This bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کیاشهر در آبان 1398

Record of Western Osprey in Kiashahr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیاشهر

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای اشکان کشاورز

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Ashkan Keshavarz

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قم در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Qom in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2019

Observers: Majid Rezvani

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 30 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

                                 Type of important species:       Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 30 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در حسنلو در آبان 1398

Record of population of White Stork in Hasanlu in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم ژاله احمدی، آقایان عزیز عذار، امیرمهدی عذار و مبین عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2019

Observers: Zhaleh Ahmadi, Aziz Ozar, Amir-Mahdi Ozar & Mobin Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1398

Record of European Stonechat in Hasanlu in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1398

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 October 2019

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بوشهر در آبان 1398

Record of Bonelli's Eagle in Bushehr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در درودزن در آبان 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Dorudzan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: Mid-October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در تالش در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: نیمه اول آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one adult and one juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: Late October to eary November 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در بوشهر در مهر 1398

Record of Common Crane in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 26 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 18 October 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بندر لنگه در آبان 1398

Record of Short-toed Eagle in Bandar-e Lengeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر بستانه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Bostaneh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در آهار، تهران در شهریور 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Ahar, Tehran in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آهار، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای میثم حبشی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

      Place of observation: Ahar, Tehran        

Province: Tehran

Period of observations: September 2019

Observers: Meysam Habeshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در کشف رود در شهریور 1398

Record of Common Crane in Kashaf-Rud in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخهای مشاهده: 9 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 31 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در شاهرود در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Shahrud in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 3 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Ehsan Talebi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بدره در آبان 1398

Record of European Stonechat in Badreh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای حسین پروری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در آبان 1398

Record of European Stonechat in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گیلان غرب در آبان 1398

Record of European Stonechat in Gilan-e Gharb in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 30 فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1398

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 24 October 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در تنگ صیاد در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Tang-e Sayyad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تنگ صیاد

استان: چهارمحالو بختیاری

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای رشید برادران قهفرخی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: October 2018

Observers: Rashid Baradaran Ghahfarakhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری دربنه عبدالنبی، دزفول در بهار 1398

Record of Egyptian Nightjar in Boneh Abdolnabi, Dezful in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دربنه عبدالنبی، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت-خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Boneh Abdol-Nabi, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May-June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سلیم طلایی اروپایی در صالحیه در مهر 1398

Record of European Golden Plover in Salehieh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید حامد موسوی

Type of important species: Population

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Salehiyeh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 20 October 2019

Observers: Seyed Hamed Moosavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در پارک ملی گلستان در مرداد 1398

Record of European Green Woodpecker in Golestan National Park in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 27 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan National Park

Province: Golestan

Period of observations: 18 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در قصر شیرین در اردیبهشت 1398

Record of Black Francolin in Qasr-e Shirin in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: May 2019

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کرخه در مهر 1398

Record of Barn Owl in Karkheh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی، علی سنگچولی، امیرعلی افشارجم، رضا نیک فلک و محمد الوندی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karkheh National Park

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2019

Observers: Hadi Amini, Ali Sangchooli, AmirAli AfsharJam, Reza Nikfalak & Mohammad Alvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در همدان در آبان 1397

Record of Great White Pelican in Hamedan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: November 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در بامدژ در مهر 1398

Record of Short-eared Owl in Bamdezh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 October 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در کارون در مهر 1398

Record of Western Osprey in Karun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Azadegan fishponds, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 October 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در دزفول در مهر 1398

Record of Western Osprey in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رود دز، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرزاد سلیمانی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

   Observers: Farzad Soleymani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در اندیمشک در مهر 1398

Record of Barbary Falcon in Andimeshk in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 24 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 October 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در اندیمشک در مهر 1398

Record of Black Stork in Andimeshk in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 18 October 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در اندیکا در آبان 1397

Record of Barbary Falcon in Andika in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی یوسفی و منصور صابری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Dates of observation: 18 November 2018

Observers: Mostafa Yusefi & Mansour Saberi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در همدان در مهر 1398

Record of population of Common Crane in Hamedan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 26 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 18 October 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در قم در خرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Qom in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد کبار، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد محمدرحیمی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kabar dam, Qom

Province: Qom

Period of observations: June 2019

Observers: Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در کازرون در مهر 1397

Record of European Stonechat in Kazerun in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1397

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

مشاهده کنندگان: آقای موسی فتحی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Date of observation: 2 October 2018

Observers: Musa Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در بهمن 1396

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 بهمن 1396

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 January 2018

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در سوادکوه در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Savad-Kuh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه شورمست، سوادکوه

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shour-Mast, Savad-Kuh

Province: Mazandaran

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گیلان غرب در مهر 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Gilan-e Gharb in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 24 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 16 October 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بدره در مهر 1398

Record of Bonelli's Eagle in Badreh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 18 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 10 October 2019

Observers: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در جلفا در مهر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Jolfa in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دشت گلفرج، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Golfaraj plain, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 1 October 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در گیلان غرب در فروردین 1398

Record of Barbary Falcon in Gilan-e Gharb in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Dates of observation: April 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی