کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۳۳۶ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در کارون در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بدره در آذر 1397

Record of Golden Eagle in Badreh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در آبشینه در مهر 1397

Record of Common Crane in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در شیرین سو در آبان 1397

Record of population of Black Stork in Shirin-Sou in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شیرین سو، کبودر آهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 10 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت باکلان کوچک در عشق آباد در آذر 1397

Record of Pygmy Cormorant in Eshgh-Abad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب عشق آباد

استان: تهران

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در گندمان در آذر 1397

Record of population of Common Crane in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 6-7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 27-28 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اصفهان در آبان 1397

Record of Griffon Vulture in Esfahan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای ونهار، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Vanhar village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 10 November 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در میاندوآب در آبان 1397

Record of population of White Stork in Miandoab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: محدوده چهاربرج، میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 27 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Chahar-Borj district,Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 18 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در بندر کنگ در آبان 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Bandar-e Kong in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر کنگ

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای جاسم تمیمی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Kong

Province: Hormozgan

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در مهاباد در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Mahabad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در مهارلو در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Maharlu in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهارلو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 27 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی فتحی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Maharlu

Province: Fars

Period of observations: 18 November 2018

Observers: Ali Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در فیروزآباد در آبان 1397

Record of population of Great White Pelican in Firuzabad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

دوره مشاهدات: 28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان اسماعیل حدادی و سلمان حمیدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Firuzabad

Province: Fars

Period of observations: 19 November 2018

Observers: Esmail Hadadi & Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در دزفول در آبان 1397

Record of population of White Stork in Dezful in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در جلفا در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Jolfa in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گل فرج، جلفا

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 21 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gol-Faraj, Jolfa

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 12 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در آبان 1397

Record of population of White Stork in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 18 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید حیدری و کیامرث مولوی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 July 2018

Observers: Saeed Heidari & Kiamars Moulavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ارومیه در آبان 1397

Record of population of White Stork in Orumieh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: سیلوانا، ارومیه

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Silvana, Orumieh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۰۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در کارون در آبان 1397

Record of population of White Stork in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Karun

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در زریبار در آبان 1397

Record of population of Black Stork in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زریبار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 14 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی و جلال پزشک

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 5 November 2018

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1397

Record of European Stonechat in Hasanlu in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 4 November 2018

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ماه نشان در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Mah-Neshan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: ماه نشان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Mah-Neshan

Province: Zanjan

Period of observations: 21 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در گرگان در اردیبهشت 1396

Record of Lesser Spotted Eagle in Gorgan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: May 2017

Observers: Behrad Galeshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در بوانات در آبان 1397

Observation of Eurasian Eagle Owl in Bavanat in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای کره ای، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Korehee village, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در کنگان در آبان 1397

Record of Black Stork in Kangan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کنگان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 11 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی کسروی و محمد پلاهنگی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Period of observations: 2 November 2018

Observers: Ali Kasravi & Mohammad Palahangi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در ملکشاهی در شهریور 1397

Record of population of Black Stork in Malekshahi in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 6 September 2018

Observers: Mehdi Mami

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی در گلستان در شهریور 1395

Record of European Honey Buzzard in Golestan in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: بهراد گالشی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Golestan

Province: Golestan

Period of observations: September 2016

Observers: Behrad Galeshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در گناوه در آبان 1397

Record of Booted Eagle in Genaveh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1397

مشاهده کننده: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Fakhr-Avari village, Genaveh

Province: Bushehr

Date of observation: 29 October 2018

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در شوش در تیر 1391

Record of breeding Western Barn Owl in Shush in July 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 4 جوجه

مکان مشاهده: شوش

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 4 owlets

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Dates of observation: July 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در تالش در آبان 1396

Record of European Green Woodpecker in Talesh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی و فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: November 2017

Observers: Hadi Amini & Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اصفهان در آبان 1397

Records of Greater Spotted Eagle in Esfahan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان مجید پورهمدانی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 November 2018

Observers: Bahareh Maleki, Majid Pourhamedani & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در بوشهر در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 15 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بوشهر در آبان 1397

Record of Western Osprey in Bushehr in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 4 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و امین نیری و خانم تابان گرانبها


Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 4 November 2018

Observers: Koroush Khalili & Amin nayeri & Taban Garanbaha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۲۴
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: ۱۳ آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کوهکش

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Fatemeh Mosavi&

Majid Purhamadani & Mahyar Kahkesh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۰۲
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در اهواز در آبان 1397

Record of Western Osprey in Karoon in October 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2018

Observers: Alireza Afshoon


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۲۴
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در اصفهان در شهریور 1397

Record of European Honey Buzzard in Esfahan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Amin Okhovat

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کارون در آبان 1397

Record of Western Osprey in Karoon in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karoon

Province: Khuzestan

Period of observations: November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Karamat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۰
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت عقاب ماهیگیر در خور آذینی در آبان 1397
Record of Western Osprey in Khour-Azini in November 2018
خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: جمعیت
گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus
تعداد پرنده: 3 فرد
محل مشاهده: خور آدینی
استان: هرمزگان
دوره مشاهدات: 17 آبان 1397
مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی
Type of important species: Population
Species: Western Osprey Pandion haliaetus
No. of individuals: 3 individuals
Place of observation: Khor-Azini
Province: Hormozgan
Period of observations: November 2018
Observers: Elham Sheniti &  Sareh Masoudi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۱
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در چارک در آبان 1397

Record of Western Osprey in Charak in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چارک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Charak

Province: Hormozgan

Period of observations: November 2018

Observers: Elham Sheniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۰
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت عقاب ماهیگیر در کیش در آبان 1397
Record of Western Osprey in Kish in November 2018
خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: جمعیت
گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus
تعداد پرنده: یک فرد
محل مشاهده: کیش
استان: هرمزگان
دوره مشاهدات: 15 آبان 1397
مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی
Type of important species: Population
Species: Western OspreyPandion haliaetus
No. of individuals: one individual
Place of observation: kish
Province: Hormozgan
Period of observations: November 2018
Observers: Elham Sheniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۱۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بندعلی خان در مهر 1397

Record of Golden Eagle in Band Ali-Khan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Band Ali-Khan

Province: Tehran

Period of observations: 19 October 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در پلور در شهریور 1397

Record of Golden Eagle in Polur in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پلور، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Polur

Province: Tehran

Period of observations: September 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در چیتگر، تهران در زمستان 1396

Record of Golden Eagle in Chitgar, Tehran in winter 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: زمستان 1396

مشاهده کنندگان: حمید جباری و پگاه میرزائی و رامین محمدی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: Winter 2018

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei & Ramin Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در طالقان در مرداد 1396

Record of Golden Eagle in Taleghan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Period of observations: August 2017

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تالش در خرداد 1395

Record of Golden Eagle in Talesh in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 3 June 2016

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در نقده در خرداد 1397

Record of Golden Eagle in Naghadeh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد:2 فرد

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهران آقاعلی نژاد و عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 June 2018

Observers: Mehran Aghalinejad & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در دی 1394

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in December 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 دی 1394

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 26 December 2015

Observers: Kiamars Moulavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در تالش در شهریور 1395

Record of European Green Woodpecker in Talesh in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی و فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: September 2016

Observers: Parham Beihaghi & Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در ایذه در مرداد 1396

Record of Short-toed Eagle in Izeh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودخانه گلزار، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای سید سیف اله هاشمی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golzar river, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: August 2017

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت عقاب طلایی در شیدا در دی 1396

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

ثبت عقاب طلایی در شیدا در دی 1396

Record of Golden Eagle in Sheida in January  2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده شیدا

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان مشاهده: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheida Protected Area

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

 Observers: Kiamars Moulavi۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۵۱
Mohsen Mallah


ثبت عقاب طلایی در ملکشاهی در اردیبهشت 1397

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

ثبت عقاب طلایی در ملکشاهی در اردیبهشت 1397

Record of Golden Eagle in Malekshahi in April  2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی، کوه بیوره

استان: ایلام

زمان مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Biore, malekshahi

Province: ilam

Period of observations: 21 April 2018

 Observers: Mehdi mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۸:۳۶
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در سد درودزن در مهر 1397

Record of Little Crake in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سددرودزند

استان: فارس

دوره مشاهدات: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقایان حجت طاهری و قاسم عاطفی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: 22 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Hojjat Taheri & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی