کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۵۱ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در اندیکا در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Andika in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 August 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در حسنلو در مرداد 1398

Records of population of Pygmy Cormorant in Hasanlu in August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: 5 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بروجن در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Borujen in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرید خاکپور

توضیحات: پرنده در حال درمان است.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Farid Khakpour

      Remarks: The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شوشتر در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

 

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در نهاوند در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Nahavand in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: نورآباد به نهاوند

استان: همدان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Nourabad to Nahavand

Province: Hamedan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در منطقه حفاظت شده میشداغ در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Mishdagh P.A. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ، مرز ایران و عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A., Iran/Iraq border

Province: Khuzestan

Period of observations: August 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در الشتر در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Aleshtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الشتر

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aleshtar

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در دشت آزادگان در تیر 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Azadegan plain in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، حمید جباری، ابوالقاسم خالقی زاده، علی سنگچولی و مایک پوپ

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan plain

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Mohammad Arab

Identified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Ali Sangchooli & Mike Pope

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در زریبار در آذر 1397

Record of Barbary Falcon in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه زریبار

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 3 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Dates of observation: 23 November 2018

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در آبادان در مرداد 1398

Record of Barn Owl in Abadan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، مهدی زبید و علیرضا سامری

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2019

Observers: Ali Fathinia, Ali-Sajjad Jalali, Mehdi Zobeid & Alireza Sameri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در شادگان در مرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Shadegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در یزد در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Yazd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمهدی فاتحی، مهدی زارع خورمیزی و موسی شمسایی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 29 July 2019

Observers: Seyed Mehdi Fatehi, Mehdi Zare Khormizi & Musa Shamsaee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم، مرز عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در پارک ملی لار در تیر 1398

Record of Icterine Warbler in Lar National Park in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مکان مشاهده: پارک ملی لار

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 July 2019

Place of observation: Lar National Park

Province: Tehran

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در سراب در شهریور 1397

Record of European Green Woodpecker in Sarab in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سراب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: September 2018

Observers: Gholamreza Asghari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در چذابه در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Chazzabeh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 24 فرد

محل مشاهده: چذابه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و لفته سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Chazzabeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali & Lofteh Sajjad Jalali


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در پاوه در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شهر بابک در فروردین 1398

Record of Griffon Vulture in Shahr-e Babak in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر بابک

استان: کرمان

دوره مشاهدات: فرورین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد مهدی کریمیان، صادق اسماعیلی، صادق شیرپور، محمد شریفی و حسین شمس الدینی، و آقایان امینی فر و نوری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahr-e babak

Province: Kerman

Period of observations: April 2019

Observers: Mohammad Mehdi Karimian, Sadegh Esmaili, Sadegh Shirpour, Mohammad Sharifi, Hossein Shamsoddini, Mr Aminifar, Mr Nouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا ریشهری، موسی مدحجی، جواد اشرفی، شهریار عسگری، سیروس کریمی و عادل مولا

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri, Musa Modheji, Javad Ashrafi, Shahriyar Asgari, Sirus Karimi & Adel Mola

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در اروندکنار در تیر 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Arvand-Kenar in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در گتوند در آبان 1397

Record of population of Mesopotamian Crow in Gotvand in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای کوشک، گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kushk village, Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 November 2018

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در گندمان در تیر 1398

Record of Barbary Falcon in Gandoman in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و سینا خالصی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 29 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah & Sina Khalesi

Remarks: New species for Chahal-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اندیکا در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Andika in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه لیله، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی یوسفی و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Leileh, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 June 2019

Observers: Mostafa Yusefi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده:یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

شناسایی کنندگان: آقای میرحسین حسینی و حمید جباری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

Identified by: MirHossein Hosseini & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در صومعه سرا در خرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Sowmea-Sara in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 2 بالغ و 2 جوان

محل مشاهده: صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 2 adults and 2 juvenile

Place of observation: Sowmea-Sara

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در رودبار در خرداد 1398

Record of population of Rosy Starling in Rudbar in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در قنبرآباد در خرداد 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Ghanbar-Abad, Varamin in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قنبر آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: ۱۰ خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا رضائی گهر

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ganbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 31 May 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در ربط در خرداد 1398

Record of Booted Eagle in Rabat in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ربط، سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rabat, Sardasht

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در گتوند در خرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Gotvand in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: نخلستانهای گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand palm groves

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 June 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در سد کرج در خرداد 1398

Record of Golden Eagle in Karaj dam in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karaj dam

Province: Alborz

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در سولدوز در خرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Solduz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: محسن ملاح، بهاره مالکی و عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah, Bahareh Maleki & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در ملایر در خرداد 1398

Record of Great White Pelican in Malayer in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 7 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 28 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در بوشهر در خرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Bushehr in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ باهوشان، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Bahooshan, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در اهواز در خرداد 1398

Record of Barn Owl in Ahwaz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4-6 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد محمدی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 25-27 May 2019

Observers: Hamed Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در نوشهر در خرداد 1398

Record of Booted Eagle in Now-Shahr in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل دالخانی، نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 4 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: کاوه پیوندی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalkhani forest, Now-Shahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 25 May 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در ملایر در خرداد 1398

Record of population of Black Stork in Malayer in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 2 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 23 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در همدان در اردیبهشت 1398

Record of Little Crake in Hamedan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر صنعتی بوعلی، همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bu-Ali industrial area, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 25 April 2019

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در ثلاث باباجانی در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Salas-e Babajani in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Babajani

Province: Kermanshah

Period of observations: 21 March 2019

Observers: Farshad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در کلات نادری در اردیبهشت 1398

Record of population of Black Stork in Kalat-e Naderi in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کلات نادری

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kalat-e Naderi

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Dezful in May 2019 


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی، حجت اله غفاری مقدم، باربد صفایی، حجت خواجوی و افشین موسی زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Hasan Behdarvandi, Hojatollah Ghaffari-Moghaddam, Barbod Safaee, Hojat Khajavi & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سنگ چشم پشت بلوطی در زرآباد در فروردین 1398

Record of population of Bay-backed Shrike in Zarabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: Population

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در هورالعظیم در اردیبهشت 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hour-al-Azeem in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در اراک در اردیبهشت 1398

Record of population of Common Crane in Arak in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 100 فرد

محل مشاهده: اراک

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Dates of observation: 7 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب پرپا در باینگان، کرمانشاه در فروردین 1398

Report of release of Booted Eagle in Bayangan, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب پرپا

گونه های هدف: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

محل اقدام: منطقه باینگان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره اقدام: فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای سردار رستمی

نتیجه اقدام: در منطقه حفاظت شده باینگان یافت شد و پس از درمان، در تاریخ 12 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای بهزاد عظیمی

Action: Release of Booted Eagle

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

Place of action: Bayangan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of action: late March 2019

Conducted by: Sardar Rostami

Action results: It was found in Bayangan, Kermanshah, then treated and released on 1 April 2019.

Reporters: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب دوبرادر در بهبهان در اردیبهشت 1398

Report of release of Booted Eagle in Behbahan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب دوبرادر

گونه های هدف: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

محل اقدام: بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: بهمن 1397 تا انتهای فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقایان مهدی بخشنده، علیرضا افشون و فرخ شیرعلی

نتیجه اقدام: پس از درمان، در ابتدای اردیبهشت 1398 در بهبهان رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Bonelli’s Eagle

Species: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata

Place of action: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: From February to April 2019

Conducted by: Mehdi Bakhshandeh, Alireza Afshoon & Farrokh Shirali

Action results: It was treated and released in Behbahan in late April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در حله در تیر 1396

Record of Egyptian Nightjar in Helleh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کننده: آقای احسان فهیم

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: July 2017

Observer: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی