کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۸۱۱ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالاب مره در مهر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Morreh in October 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 17 مهر 1399

پایشگران: بانو سارا امامی و آقای هومن درودی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Moreh Wetland

Province: Qom

Period of observations: 8 October 2020

Observers: Sara Emami & Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در سد جیرفت در دی 1402

Record of Common Pochard in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: سد جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Jiroft dam

Province: Kerman

Period of observations: 23 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Common Pochard in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 70 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: آقایان علیرضا کیانی‌نژاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Alireza Kianinezhad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گمیشان در اردیبهشت 1400

Record of Common Pochard in Gomishan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golestan

Province: Gomishan

Period of observations: 15 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در فروردین 1400

Record of Common Pochard in Gandoman in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 27 فروردین 1400

پایشگران: آقای رشید برادرانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Char-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 16 April 2021

Observers: Rashid Baradarani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در استان ایلام

Record of Redwing in Ilam province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 22 آذر 1402

پایشگران: بانو شهین ملک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 13 December 2023

Observers: Shahin Malek

Remarks: The first record of this species for Badreh province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در قم در آذر 1402

Record of Redwing in Qom in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوستان علوی، شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom city

Province: Qom

Period of observations: 11 December 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب خالدار کوچک در هندیجان در شهریور 1402

Record of Lesser Spotted Eagle in Hendijan in September 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga pomarina

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان:خوزستان

زمان پایش: 29 شهریور 1402

پایشگران: احمد محمدی روش

شناسایی‌کنندگان: دیک فورسمن، کرامت حافظی، درنا مجاب، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 September 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh

Idetified by: Dick Forman, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۲ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در کیار در تیر 1402

Record of Bonelli's Eagle in Kiar in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

شمار پرنده: یک نابالغ

محل پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای رضا کیامرزی

شناسایی‌کنندگان: رضا کیامرزی، مگنوس اولمن، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان، پراساد گنپول، احسان طالبی، کرامت حافظی، درنا مجاب، محسن ملاح و یان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Kiar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 21 July 2023

Observers: Reza Kiamarzy

Identified by: Reza Kiamarzy, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan, Prasad Ganpule, Ehsan Talebi, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Mohsen Mallah & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در استان یزد

Record of Grey-headed Swamphen in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 4 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 26 July 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۲ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در گیلان غرب در اردیبهشت 1402

Record of Corn Crake on Gilan-e Gharb in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 12 اردیبهشت 1402

گزارشگران: محمدجواد رستمی احمدوندی و محمدعلی رونیاسی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gahrb

Province:Kermanshah

Period of observations: 2 May 2023

Reporters: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record if this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۲ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی نوک سبز در استان خراسان رضوی

Record of Common Gull in Khorasan-e Razavi province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: کاکایی نوک‌سبز Larus canus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سد تبارک، قوچان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 7 بهمن 1401

پایشگران: آقای حسن رکنی

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Common Gull Larus canus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabarak dam, Quchan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 27 January 2023

Observer: Hasan Rokni

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه خالدار در کرمانشاه در شهریور 1401

Record of Spotted Crake in Kermanshah in August 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رودخانه رازآور، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 8 شهریور 1401

پایشگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Place of observation: Razavar river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 30 August 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۱ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در شاهرود در دی 1401

Record of Grey-headed Swamphen in Shahrud in December 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 4 دی 1401

پایشگر: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 25 December 2022

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Semnan province


 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۰۱ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب پرپا در کرج در خرداد 1401

Record of Booted Eagle in Karaj in June 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بهشت سکینه، کرج

استان: البرز

زمان پایش: 22 خرداد 1401

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behesht-e Sekineh, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 12 June 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Alborz province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۱ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طلایی اروپایی در گندمان در آذر 1400

Record of European Golden Plover in Gandoman in December 2021

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

شمار پرنده: 14 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آذر 1400

پایشگران: آقای روح الله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Char-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: December 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Char-Mahal & Bakhtiari province


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در جزیره شیدور در خرداد 1401

Record of Corn Crake on Sheedvar Island in June 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد مرده

محل پایش: مارو، جزیره شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: 15 خرداد 1401

گزارشگران: انجمن آوای بوم

منبع: https://avayeboom.com/news/corn-crake-in-shidvar-island/

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual dead

Place of observation: Maru, Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Period of observations: 5 June 2022

Reporters: Avaye Bum Society

Reference: https://avayeboom.com/news/corn-crake-in-shidvar-island/

Remarks: The first record if this species for Hormozgan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۱ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه اردک مرمری در ایران

Changing status of Marbled Duck in Iran

 

به‌روزرسانی: 28 فروردین 1401

Last updated: 17 April 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

اردک مرمری

Marbled Duck

Marmaronetta angustirostris

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "اردک مرمری" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در فرخ شهر در شهریور 1400

Record of Eurasian Wryneck in Farrokh-Shahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه­ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فرخ شهر

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 شهریور 1400

پایشگر: بانو زهرا کریمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Farrokh-Shahr

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 September 2021

Observers: Zahra Karimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت درنای خاکستری در زریبار در آذر 1399

Record of Common Crane in Zaribar in December 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: درنای خاکستری Grus grus

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: آذر 1399

پایشگران: آقایان آزاد توکلی، محسن عباسی و کیوان مرادی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Dates of observation: December 202020

Observers: Azad Tavakoli, Mohsen Abbazi & Keyvan Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه مرگوس کاکلی در ایران

Changing status of Red-breasted Merganser in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

Red-breasted Merganser

Mergus serrator

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "مرگوس کاکلی" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه مرگوس سفید در ایران

Changing status of Smew in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

Smew

Mergellus albellus

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "مرگوس سفید" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه اردک چشم طلایی در ایران

Changing status of Common Goldeneye in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

اردک چشم‌طلایی

Common Goldeneye

Bucephala clangula

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "اردک چشم‌طلایی" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرغ حق جنوبی در بیرجند در اسفند 1400

Record of Pallid Scops Owl in Birjand in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: روستای فریز، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 19 اسفند 1400

پایشگران: بانو فاطمه امیری‌کیا و آقای علی موسوی

شناسایی‌کنندگان: علی موسوی، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، درنا مجاب، آرش حبیبی و حمید جباری

یادداشت: صدای آن ضبط شد. نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Feriz village, Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 10 March 2022

Observers: Fatemeh Amirikia & Ali Mousavi

Identified by: Ali Mousavi, Mohammad Safrang, Parviz Bakhtiari, Dorna Mojab, Arash Habibi & Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در بجنورد در اسفند 1400

Record of White-tailed Eagle in Bojnurd in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم‌سفید Haliaeetus albicilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 15 اسفند 1400

پایشگران: آقای حمیدرضا ساعدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Date of observation: 6 March 2022

Observers: HamidReza Saedi

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس سفید در صالحیه در دی 1400

Record of Smew in Salehieh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس سفید Mergellus albellus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 29 دی 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Species: Smew Mergellus albellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه حنایی در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of Bar-tailed Godwit in Salehieh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی‌کنندگان: آقایان بابک رنجبر و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 12 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

Identified by: Babak Ranjbar & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در همدان در دی 1400

Record of Goldcrest in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همران

استان: همدان

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو زهره خزائی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 31 December 2021

Birdwatchers: Zohreh Khazaei

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در یاسوج در آذر 1400

Record of Goldcrest in Yasuj in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 27 آذر 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 18 December 2021

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت هما در فریدون شهر در آذر 1400

Record of Bearded Vulture in Fereydun-Shahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هما Gypaetus barbatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فریدون‌شهر

استان: اصفهان

زمان پایش: 11 آذر 1400

پایشگران: آقایان محمد میکلانی، احمد میکلانی و مهرشاد میکلانی

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydun-Shahr

Province: Esfahan

Period of observations: 2 December 2021

Observers: Mohammad Miklani, Ahmad Miklani & Mehrshad Miklani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طلایی اروپایی در هندیجان در آذر 1400

Record of European Golden Plover in Hendijan in November 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 آذر 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در خرم آباد در آبان 1400

Record of Grey-headed Swamphen in Khorram-Abad in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: رودخانه خرم آباد

استان: لرستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگر: آقای محسن امیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad river

Province: Lorestan

Period of observations: 6 November 2021

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: The first record of this species for lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۰۰ ، ۱۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت صعوه کوهی در مریوان در مهر 1400

Record of Alpine Accentor in Marivan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

شمار پرنده: یک دسته حدود ۱۵ تا ۲۰ فرد

محل پایش: گردنه تته، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 2 آبان 1400

پایشگران: محمد سفرنگ، زهرا راشدی، شورش وهابی، مهدی نقیبی و علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: a flock of 15-20 individuals

Place of observation: Tateh pass, Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 24 October 2021

Observers: Mohammad Safrang, Zahra Rashedi, Shoresh Vahabi, Mahdi Naghibi & Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۰۰ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در سنندج در مهر 1400

Record of White-tailed Eagle in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 28 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در استان کردستان

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 20 November 2021

Observers: Babak Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت صعوه کوهی در تفتان در مرداد 1399

Record of Alpine Accentor in Taftan in August 2021

 

چکیده این ثبت

نام گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوه تفتان، خاش

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 مرداد 1399

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا، سعید احمدی و علی نامجو

یادداشت: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taftan mount, Khash

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 7 August 2020

Observers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia, Saeed Ahmadi & Ali Namjou

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در آبیک در شهریور 1400

Record of Steppe Eagle in Abyek in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 19 September 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان کوچک در شهرستان رستم در مهر 1400

Record of Pygmy Cormorant in Rostam county in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باکلان کوچک Microcarbo pymeus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سراب سیاه، شهرستان

استان: فارس

زمان پایش: 1 مهر 1400

پایشگران: عبدالخالق طاهری، مازیار محمودی، فرشته محمودی و مهسا محمدی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان فارس

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo pymeus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Sarab Siah, Rostam county

Province: Fars

Period of observations: 23 September 2021

Observers: Abdolkhalegh Taheri, Maziar Mahmoudi, Fereshteh Mahmoudi & Mahsa Mohammadi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در اوایل مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in late September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 60 فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 1-8 مهر 1400

پایشگر: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 23-30 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در شهریور 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 30 فرد (بیشتر بالغ)

محل پایش: سایت زباله سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 27 شهریور 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 30 individuals (mainly adults)

Place of observation: Sanandaj dump site

Province: Kordestan

Period of observations: 18 September 2021

Observers: Shahoo Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در تیر 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 6 فرد (بیشتر نابالغ)

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 19 تیر 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals (mainly juveniles)

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 10 July 2021

Observers: Shahoo Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در شاهرود در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Shahrud in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 6 مهر 1400

پایشگر: آقای علی شکراللهی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 28 September 2021

Observers: Ali Shokrollahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در همدان در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 300 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 30 September 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب پرپا در قم در مهر1400

Record of Booted Eagle in Qom city in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

شماره پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر قم

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 2 مهر 1400

پایشگر: آقای رضا علی اصل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Period of observations: 24 September 2021

Observers: Reza Aliasl

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب مارخوار در همدان در شهریور 1400

Record of Short-toed Snake Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: عقاب مارخوار Circaetus gallicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 25 شهریور 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 16 September 2021

Observers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در همدان در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 21 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 12 September 2021

Birdwatcher: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در سنندج در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرانده نگر: آقای شوری وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 3 September 2021

Birdwatcher: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه خالدار در استان یزد

Record of Spotted Crake in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: مهریز

استان: یزد

زمان پایش: 27 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف آبادی صالحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 18 August 2021

Birdwatchers: MohammadReza Shrifabadi Salehi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای بزرگ در شازند در مرداد 1400

Record of Mistle Thrush in Shazand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بلندیهای پاکل، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 9 مرداد 1400

پرنده نگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pakal heights, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 31 July 2021

Birdwatchers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در شازند در فروردین 1400

Record of Western Osprey in Shazand in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 22 فروردین 1400

پایشگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 11 April 2021

Observers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی