کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۲۷ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده:یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

شناسایی کنندگان: آقای میرحسین حسینی و حمید جباری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

Identified by: MirHossein Hosseini & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در صومعه سرا در خرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Sowmea-Sara in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 2 باغ و 2 جوان

محل مشاهده: صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 2 adults and 2 juvenile

Place of observation: Sowmea-Sara

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در رودبار در خرداد 1398

Record of population of Rosy Starling in Rudbar in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در قنبرآباد در خرداد 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Ghanbar-Abad, Varamin in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جم�R@IE%A

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در ربط در خرداد 1398

Record of Booted Eagle in Rabat in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ربط، سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rabat, Sardasht

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در گتوند در خرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Gotvand in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: نخلستانهای گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand palm groves

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 June 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در سد کرج در خرداد 1398

Record of Golden Eagle in Karaj dam in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karaj dam

Province: Alborz

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در سولدوز در خرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Solduz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: محسن ملاح، بهاره مالکی و عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah, Bahareh Maleki & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در ملایر در خرداد 1398

Record of Great White Pelican in Malayer in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 7 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 28 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در بوشهر در خرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Bushehr in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ باهوشان، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Bahooshan, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در اهواز در خرداد 1398

Record of Barn Owl in Ahwaz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4-6 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد محمدی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 25-27 May 2019

Observers: Hamed Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در نوشهر در خرداد 1398

Record of Booted Eagle in Now-Shahr in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل دالخانی، نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 4 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: کاوه پیوندی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalkhani forest, Now-Shahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 25 May 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در ملایر در خرداد 1398

Record of population of Black Stork in Malayer in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 2 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 23 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در همدان در اردیبهشت 1398

Record of Little Crake in Hamedan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر صنعتی بوعلی، همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bu-Ali industrial area, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 25 April 2019

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در ثلاث باباجانی در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Salas-e Babajani in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Babajani

Province: Kermanshah

Period of observations: 21 March 2019

Observers: Farshad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در کلات نادری در اردیبهشت 1398

Record of population of Black Stork in Kalat-e Naderi in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کلات نادری

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kalat-e Naderi

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Dezful in May 2019 


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی، حجت اله غفاری مقدم، باربد صفایی، حجت خواجوی و افشین موسی زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Hasan Behdarvandi, Hojatollah Ghaffari-Moghaddam, Barbod Safaee, Hojat Khajavi & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سنگ چشم پشت بلوطی در زرآباد در فروردین 1398

Record of population of Bay-backed Shrike in Zarabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: Population

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در هورالعظیم در اردیبهشت 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hour-al-Azeem in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در اراک در اردیبهشت 1398

Record of population of Common Crane in Arak in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 100 فرد

محل مشاهده: اراک

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Dates of observation: 7 May 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب پرپا در باینگان، کرمانشاه در فروردین 1398

Report of release of Booted Eagle in Bayangan, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب پرپا

گونه های هدف: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

محل اقدام: منطقه باینگان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره اقدام: فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای سردار رستمی

نتیجه اقدام: در منطقه حفاظت شده باینگان یافت شد و پس از درمان، در تاریخ 12 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای بهزاد عظیمی

Action: Release of Booted Eagle

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

Place of action: Bayangan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of action: late March 2019

Conducted by: Sardar Rostami

Action results: It was found in Bayangan, Kermanshah, then treated and released on 1 April 2019.

Reporters: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی عقاب دوبرادر در بهبهان در اردیبهشت 1398

Report of release of Booted Eagle in Behbahan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب دوبرادر

گونه های هدف: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

محل اقدام: بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: بهمن 1397 تا انتهای فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقایان مهدی بخشنده، علیرضا افشون و فرخ شیرعلی

نتیجه اقدام: پس از درمان، در ابتدای اردیبهشت 1398 در بهبهان رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Bonelli’s Eagle

Species: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata

Place of action: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: From February to April 2019

Conducted by: Mehdi Bakhshandeh, Alireza Afshoon & Farrokh Shirali

Action results: It was treated and released in Behbahan in late April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در حله در تیر 1396

Record of Egyptian Nightjar in Helleh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کننده: آقای احسان فهیم

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: July 2017

Observer: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در خاییز در اردیبهشت 1398

Record of Griffon Vulture in Kkaeez in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، تنگ تکاب

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A., Tang-e Takab

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی معمولی در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Common Cuckoo in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: 12 فرد

مکان پایش: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گنجشک رودخانه ای در کرخه در اردیبهشت 1398

Record of population of Dead Sea Sparrow in Karkheh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: گنجشک رودخانه ای Passer moabiticus

تعداد پرنده: 100 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کرخه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Dead Sea Sparrow Passer moabiticus

No. of individuals: c. 100 individuals

Place of observation: Karkheh P.A.

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 April 2019

Observers: Mohammad Alvandi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در معمولان در اسفند 1397

Record of Black Stork in Ma'mulan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: معمولان

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Ma’mulan

Province: Lorestan

Period of observations: 20 March 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در شیراز در مهر 1397

Record of European Honey Buzzard in Shiraz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: late September 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در میشداغ در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Mishdagh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ماهشهر در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Mahshahr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان باسم البوغبیش، رشید البوغبیش، سیدمحمدرضا بلادی و محمد نظری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 April 2019

Observers: Basem Albughbish, Rashid Albughbish, Seyed Mohammadreza Beladi & Mohammad Nazari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گتوند در فروردین 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Gotvand in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اهواز در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ghizaniyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 April 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در کبودرآهنگ در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Kabudar-Ahang in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 9 April 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در تبریز در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Tabriz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 April 2019

Observers: Sattar Shiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در منطقه حفاظت شده میشداغ در فروردین 1398

Record of Booted Eagle in Mishdagh P.A. in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ری شهری

شناسایی کنندگان: حمید جباری و نوید زحمتکش

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 April 2019

Observers: Alireza Reyshahri

Identified by: Hamid Jabbari & Navid Zahmatkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دزفول در فروردین 1398

Record of Booted Eagle in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک جنگلی شهرداری، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrdari forest park, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Arash Habibi-Azad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در تالش در فروردین 1398

Record of Little Crake in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 2 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در هندیجان در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر زهره، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zohreh city, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانکاله در بهمن 1396

Record of White-tailed Eagle in Miankaleh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: February 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تویسرکان در آذر 1396

Record of Golden Eagle in Toyserkan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Toyserkan

Province: Hamedan

Period of observations: December 2017

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در میانکاله در اسفند 1396

Record of Black Francolin in Miankaleh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: March 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در الموت در تیر 1396

Record of Rosy Starling in Alamut in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: الموت

استان: قزوین

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوندآوه

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Period of observations: July 2017

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در حله در دی 1396

Record of Short-toed Eagle in Helleh in Jauary 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای احسان فهیم

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: January 2018

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بردسیر در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Bardsir in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در شادگان در بهمن 1395

Record of population of Great White Pelican in Shadegan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانکاله در فروردین 1395

Record of White-tailed Eagle in Miankaleh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: April 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی