کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۳۲ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در مرداد 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 21 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 12 August 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شیطان آباد در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Sheitan-Abad in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در سیران گولی در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Seiran-Goli in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در سولدوز در مرداد 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سولدوز

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در کانی برازان در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 August 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Alireza Maftouohi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در بناب در تیر 1397

Record of population of White Stork in Bonab in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 July 2018

Observers: Alireza Maftouhi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قرقاول در زیراب در تیر 1397

Record of Common Pheasant in Zirab in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای کیسیلیان، زیرآب، سوادکوه

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 20 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای نبی اله طالبی اتویی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kisilian village, Zirab, Savadkuh

Province: Mazandaran

Period of observations: 11 July 2018

Observers: Nabiollah Talebi-Otuei

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قرقاول در بلده در اردیبهشت 1397

Record of population of Common Pheasant in Baladeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: یوش، بلده

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 10 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Yush, Baladeh

Province: Mazandaran

Period of observations: 30 April 2018

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در بمو در زمستان 1395

Record of Griffon Vulture in Bamou in winter 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی بمو

استان: فارس

دوره مشاهدات: زمستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا قادری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamou N.P.

Province: Fars

Period of observations: winter 2017

Observers: Gholamreza Ghaderi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در لارستان در تیر 1397

Record of Barn Owl in Larestan in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 24 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، عبدالسلام مهرآوران و احسان فرنام

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 15 July 2018

Observers: Adnan Delkhasteh, Abdolsalam Mehravaran & Ehsan Farnam

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در گندمان در بهمن 1396

Observation of Eurasian Eagle Owl in Gandoman in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: February 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در تیر 1397

Record of population of White Stork in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در دزفول در بهار 1397

Record of Barn Owl in Dezful in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهار 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: spring 2018

Observers: Mehdi Pourabedi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در خاییز در تیر 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Khaeez in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: 4 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khaeez Protected Area

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 25 June 2018

Observers: Hedayatollah Dideban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی در کرمان در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Kerman in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور، محمود علیرضایی و صادق خزیمه

شناسایی کنندگان: درک اسکات و محمد توحیدی فر

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bolurd, Kerman

Province: Kerman

Date of observation: 28 April 2018

Observers: Rasoul Mousapour, Mahmoud Alirezaie & Sadegh Khazimeh

Identified by: Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گندمان در آذر 1396

Record of Short-toed Eagle in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در تیر 1397

Record of Black Francolin in Dezful in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 17 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 17 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late June 2018

Observers: Mehdi Pourabedi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بحری در قوری گل در تیر 1397

Record of Peregrine Falcon in Ghori-Gol in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: بحری Falco peregrinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Peregrine Falcon Falco peregrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol

Province: Esat Azarbaijan

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بدره در اردیبشهت و خرداد 1397

Record of Short-toed Eagle in Badreh in May-June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: اردیبهشت و خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: May-June 2018

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی در تبریز در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Tabriz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 May 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Griffon Vulture in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 29 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کرخه در خرداد 1397

Record of Barn Owl in Karkheh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد الوندی، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Karkheh National Park

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 June 2018

Observers: Mohammads Alvandi, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در گرگان در خرداد 1397

Record of Booted Eagle in Gorgan May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 5 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نصیری قیداری

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 26 May 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اهواز در اردیبهشت 1397

Record of Common Myna in Ahwaz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: May 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی در قنبرآباد در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Ghanbar-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 21 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 11 May 2018

Observers: Shahrzad Fattahi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در حسنلو در خرداد 1397

Record of population of White Stork in Hasanlu in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 4 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 25 May 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در پارس آباد در اردیبهشت 1397

Record of White-tailed Eagle in Pars-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارس آباد

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pars-Abad

Province: Ardabil

Period of observations: 20 May 2018

Observers: Hamid Jabbari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ماهشهر در فروردین 1397

Record of population of White Stork in Mahshahr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: جاده اهواز-ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Ahwaz-Mahshahr road

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در چالوس در اردیبهشت 1397

Record of Short-toed Eagle in Chalus in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چالوس

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانیان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chalus

Province: Mazandaran

Period of observations: 5 May 2017

Observers: Majid Pourhamedani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت  سسک درختی زرد در هندیجان در فروردین 1397

Record of Icterine Warbler in Hendijan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ده ملا بزرگ، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: ۲۹ فروردین 139۷

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: rarity by 2015 population since 2016

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina 

No. of individuals: One individual

Place of observation: Deh-Molla Bozorg, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 18 April 2018

Observers: Ali Hajiabadi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت باکلان کوچک در مریوان در اسفند 1396

Record of Pygmy Cormorant in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخوردر ورامین در فروردین 1397

Record of Short-toed Snake Eagle in Varamin in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور

تعداد پرنده: ۲ فرد

محل مشاهده: تالاب قنبر آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: ۱۰ فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ganbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 30 March 2018

Observers: Ali Hajiabadi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در بناب در بهمن 1396

Record of population of White Stork in Bonab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 73 فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 73 individuals

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: February 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در مریوان در اسفند 1396

Record of population of White Stork in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari and Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در کیاکلایه، لنگرود در اردیبهشت 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Kiakalayeh, Langarud in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Kiakalayeh, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 25 April 2018

Observers: Mahan Mahroo

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در آبیک در فروردین 1397

Record of Icterine Warbler in Abyek in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبیک

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد رضا مرتضوی نیا، مجتبی سلیمانی، علیرضا مرتضوی نیا

توضیحات: گونه جدید برای استان قزوین.

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Mohammad-Reza Mortazavinia, Mojtaba Soleymani & Alireza Mortazavinia

Remarks: New species for Qazvin province.

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در میمند در فروردین 1397

Record of Icterine Warbler in Mimand in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mimand

Province: Fars

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Salman Hamidi

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در گنبد در فروردین 1397

Record of Western Osprey in Gonbad in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، بهنام گالشی و حسین کلبادی نژاد

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 23 March 2018

Observers: Behrad Galeshi, Behnam Galeshi & Hossein Kolbadinejad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در تالاب حسنلو در فروردین 1397

Record of Little Crake in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در میناب در اسفند 1396

Record of Western Osprey in Minab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 3 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: خانم درنا مجاب

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 February 2018

Observers: Dorna Mojab 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در قنبرآباد در اسفند 1396

Record of White-tailed Eagle in Ghanbar-Abad in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 19 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad Wetland, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 10 March 2018

Observers: Hamid Basir

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در خواف در فروردین 1397

Record of White-tailed Eagle in Khaf in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد سده، خواف

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sadeh dam, Khaf 

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 25 March 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در تالش در فروردین 1397

Record of White-tailed Eagle in Talesh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh  

Province: Gilan

Period of observations: April 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در میناب در فروردین 1397

Record of Booted Eagle in Minab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی، الهام شنیتی و آقای آرش زمانی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 March 2018

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti & Arash Zamani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در میامی در فروردین  1397

Record of Booted Eagle in Mayamey in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میامی

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری وآقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mayamey

Province: Semnan

Period of observations: 1 April 2018

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در لامرد در اسفند 1396

Record of Short-toed Eagle in Lamerd in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

دوره مشاهدات: 25 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 16 March 2018

Observers: Aghil Khezri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در میناب در بهمن 1396

Record of Barbary Falcon in Minab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 29 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی، مرتضی نامور، هانس سیگ و مگدانلا سیگ

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 February 2018

Observers: Abraham Shokouhi, Morteza Namvar, Hans Sigg & Magdalena Sigg

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در نقده در اسفند 1396

Record of Griffon Vulture in Naghadeh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soltan-Yaghub, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صعوه کوهی در سبلان در تیر 1396

Record of Alpine Accentor in Sabalan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه سبلان

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 24 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sabalan mountain

Province: Ardabil

Period of observations: 15 July 2017

Observers: Abdollah Kianmarz

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی