کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان یزد

Checklist of the wild birds of Yazd province

 

گردآوری: مسلم اکبری، محمدحسین اکرمی، حمید بیگی و محمد توحیدی فر

By: Moslem Akbari, Mohammad-Hosein Akrami, Hamid Beygi & Mohammad Tohidifar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 30 آبان 1400

Last updated: 21 November 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 58 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 236 گونه از پرندگان استان یزد آمده است.

List of 236 bird species of Yazd province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 5. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 6. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 7. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 8. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 9. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه کاکل
 10. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 11. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 12. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 13. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 14. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 15. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 16. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 17. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 18. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 19. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 20. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 21. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 22. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 23. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 24. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 25. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 26. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 27. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 28. Baillon’s Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 29. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 30. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 31. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 32. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 33. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 34. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 35. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 36. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 37. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 38. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 39. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 40. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 41. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 42. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 43. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 44. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 45. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 46. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم سیاه
 47. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 48. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 49. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 50. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 51. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 52. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 53. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 54. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 55. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 56. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 57. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 58. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 59. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 60. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 61. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 62. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 63. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 64. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 65. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 66. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 67. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 68. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 69. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 70. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 71. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 72. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 73. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 74. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 75. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 76. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 77. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وکای) ارغوانی
 78. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 79. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 80. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 81. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 82. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) معمولی
 83. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 84. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 85. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 86. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 87. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 88. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 89. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 90. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 91. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 92. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 93. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 94. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 95. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 96. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 97. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 98. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 99. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 100. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 9. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 10. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 11. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 12. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 13. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 14. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 15. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 16. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 17. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 18. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 4. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 5. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 6. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 7. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 8. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 11. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 12. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 13. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 14. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 15. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 16. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 17. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 18. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 19. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 20. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 21. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 22. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 26. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 27. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 28. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 29. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 30. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 31. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 32. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 33. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 34. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 35. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 36. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 37. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 38. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 39. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 40. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 41. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 42. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 43. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 44. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 45. Wallcreeper Tichodroma mauria دیوارخزک
 46. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 47. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 48. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 49. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 50. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 51. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 52. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 53. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 54. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 55. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 56. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 57. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 58. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 59. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 60. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 61. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 62. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 63. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 64. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 65. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 66. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 67. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 68. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 69. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 70. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 71. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 72. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 73. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفد
 74. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 75. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 76. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 77. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 78. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 79. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 80. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 81. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 82. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 83. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 84. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 85. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 86. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 87. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 88. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 89. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 90. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 91. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 92. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 93. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 94. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 95. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 96. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 97. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 98. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 99. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 100. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 101. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 102. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 103. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 104. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 105. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 106. Striated Bunting Emberiza striata زردپره راه‌راه
 107. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 108. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Irannejad M.J., Sarhangzadeh J., Azimzadeh H.R., Elmi M.R., Hoseini S.Z.A. & Hazeri F. (2006). Siahkooh Protected Area (Ardakan, Yazd). Journal of Environmental Studies, 39: 89–100. [In Persian with English summary]

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی