کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در سلطان یعقوب، نقده در آبان 1396

Record of Demoiselle Crane in Soltan-Yaghub valley, Naghadeh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 November 2017

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی، نقده در شهریور 1395

Record of Demoiselle Crane in Siran-Goli, Naghadeh in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Siran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 September 2016

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1397

Record of Common Pochard in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیر عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 May 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در تبریز در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Tabriz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 May 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرخه در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Nightjar in Karkheh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh river, Shush

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 April 2018

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در خرداد 1396

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 May 2017

Observer: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 June 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در رامسر در خرداد 1397

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Ramsar in May 2018

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: جنگل دالخانی، رامسر

 

 

استان: مازندران

 

 

دوره مشاهدات: 2 خرداد 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Dalkhani forest, Ramsar

 

 

Province: Mazandaran

 

 

Period of observations: 23 May 2018

 

 

 

Observers: Majid Pourhamedani

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of European Roller in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 16 June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در کرج در خرداد 1397

Record of Common Myna in Karaj in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: کردان، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 18 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kordan, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 8 June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of Northern Lapwing in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 16 June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 22 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان یوسف ترکی هرچگانی و کرامت حافظی

شناسایی: درنا مجاب و پرویز بختیاری

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 12 May 2018

Observers: Yusof Torki-Harchagani & Keramat Hafezi

Identified by: Dorna Mojab & Parviz Bakhtiari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of Black-tailed Godwit in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 19 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح، امین نیری و محسن شکراللهی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 9 June 2018

Observers: Mohsen Mallah, Amin Nayyeri & Mohsen Shokrollahi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در رودبار در فروردین 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Rudbar in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Common Myna in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در نوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Common Myna in Nowshahr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در رودبار در فروردین 1397

Record of Cinereous Vulture in Rudbar in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Date of observation: 21 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تنکابن در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Tonekabon in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تنکابن

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Tonekabon

Province: Gilan

Period of observations: 8 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در تنکابن در فروردین 1397

Record of European Roller in Tonekabon in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تنکابن

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tonekabon

Province: Mazandaran

Period of observations: 17 April 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اصفهان در فروردین 1397

Record of Griffon Vulture in Esfahan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 29 March 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تنجه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Shelduck in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: January 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ترمتای معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Merlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ترمتای معمولی Falco columbarius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آذر 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Merlin Falco columbarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: December 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت مارگردن آفریقایی در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

 

 

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in June 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

 

 

تعداد پرنده: 48 فرد

 

 

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان امیر مرمزی، جمال منصوری، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و خانم الهام شنیتی

 

 

Species: African Darter Anhinga rufa

 

 

No. of individuals: 48 individuals

 

 

Place of observation: Hour-al-Azeem

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Date of observation: 5 June 2018

 

 

Observers: Amir Marmazy, Jamal Mansouri, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در مریوان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Marivan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Lesser Spotted Woodpecker  Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کرخه در خرداد 1397

Record of Barn Owl in Karkheh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد الوندی، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Karkheh National Park

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 June 2018

Observers: Mohammads Alvandi, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در اورامانات در خرداد 1397

Record of Bearded Vulture in Oramanat in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اورامانات

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 19 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Oramanat

Province: Kordestan

Period of observations: 9 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در مهاباد در خرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Mahabad in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 22 خرداد 1397

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 12 June 2018

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در اورامانات در خرداد 1397

Record of population of Rosy Starling in Oramanat in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5000 فرد

محل مشاهده: اورامانات

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 19 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5000 individuals

Place of observation: Oramanat

Province: Kordestan

Period of observations: 9 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در بم در فروردین 1397

Record of Common Myna in Bam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1397

مکان مشاهده: بم

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقایان محمد جواد رستمی احمدوندی، سجاد رستمی احمدوندی، علیرضا رستمی احمدوندی و عرشیا رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 30 March 2018

Place of observation: Bam

Province: Kerman

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi, Sajjad Rostami-Ahmadvandi, Alireza Rostami-Ahmadvandi & Arshia Rostami-Ahmadvandi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در فروردین 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 28 اسفند 1396 و 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: Adults and a juvenile

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 & 31 March 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در خرداد 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: بالغین و دو نابالغ

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی قربانی و مهدی جلالپور

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: adults and two juveniles

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 4 June 2018

Observers: Mehdi Ghorbani & Mehdi Jalalpour


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در کوثر در خرداد 1397

Record of Black-tailed Godwit in Kowsar county in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب ایلخچی، شهرستان کوثر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 4 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدهادی کسائی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ilakhchi wetland, Kowsar county

Province: Ardabil

Period of observations: 25 May 2018

Observers: Seyed Hadi Kasaei


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

مشاهده گونه ها در استانها

 

 

Observations of species in provinces

 

 

مشاهده نوک خنجری (آووست) در استان چهارمحال و بختیاری

 

 

Observation of Pied Avocet in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: نوک خنجری (آووست) Recurvirostra avosetta

 

 

تعداد: 9 فرد

 

 

مکان مشاهده: تالاب گندمان

 

 

استان: چهارمحال و بختیاری

 

 

تاریخ مشاهده: آبان 1396

 

 

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

 

 

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

 

 

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

 

 

No. of individuals: 9 individuals

 

 

Place of observation: Gandoman wetland

 

 

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

 

Date of observation: November 2017

 

 

Observer: Ruhollah Asgari

 

 

 

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Bittern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوتیمار بزرگ Botaurus stellaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: February 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پس سرسفید در استان لرستان

Observation of Coal Tit in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پس سرسفید Periparus ater

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: سفیدکوه، خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کننده: رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Species: Coal Tit Periparus ater

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sefid-Kuh, Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: February 2017

Observer: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوشهر در خرداد 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Bushehr in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 11 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی، رضا بشکانی و خانم سیمین حسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 1 June 2018

Observers: Koroh Khalili, Reza Beshkani & Simin Hosseini


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گندمان در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گلاریول بال سرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Collared Pratincole in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سرخ Glareola pratincola

تعداد: 36 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Collared Pratincole Glareola pratincola

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اکراس سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Glossy Ibis in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

تعداد: 9 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 28 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Little Stint in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 11 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 2 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در شاهرود در خرداد 1397

Record of Bearded Vulture in Shahrud in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تاش، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tash, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 29 May 2018

Observers: Musa Mazinanian


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در گرگان در خرداد 1397

Record of Booted Eagle in Gorgan May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 5 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نصیری قیداری

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 26 May 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اهواز در اردیبهشت 1397

Record of Common Myna in Ahwaz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: May 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در قنبرآباد در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Ghanbar-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 21 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 11 May 2018

Observers: Shahrzad Fattahi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تالش در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Talesh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: چند هزار فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: several thousands

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: May 2018

Observers: Fardin Naziri

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Paddyfield Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، علی سنگچولی، درنا مجاب و محمدجواد پرستگاری

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

Identified by: Mohammad Safrang, Ali Sangchooli, Dorna Mojab & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Siran-Goli in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 خرداد 1397

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Siran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 31 May 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در سیران گولی، نقده در خرداد 1397

Record of Common Pochard in Siran-Goli, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیر عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Siran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 May 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب شیطان آباد در خرداد 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Sheitan-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 3 آشیانه

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 3 nests

Date of observation: 28 May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی