کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در سلطان یعقوب، نقده در آبان 1396

Record of Demoiselle Crane in Soltan-Yaghub valley, Naghadeh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 November 2017

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی، نقده در شهریور 1395

Record of Demoiselle Crane in Siran-Goli, Naghadeh in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Siran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 September 2016

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1397

Record of Common Pochard in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیر عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 May 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در تبریز در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Tabriz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 May 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرخه در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Nightjar in Karkheh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh river, Shush

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 April 2018

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در خرداد 1396

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 May 2017

Observer: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 June 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در رامسر در خرداد 1397

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Ramsar in May 2018

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: جنگل دالخانی، رامسر

 

 

استان: مازندران

 

 

دوره مشاهدات: 2 خرداد 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Dalkhani forest, Ramsar

 

 

Province: Mazandaran

 

 

Period of observations: 23 May 2018

 

 

 

Observers: Majid Pourhamedani

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of European Roller in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397