کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۵۶ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان خوزستان

Observation of White-throated Dipper in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: March 2016

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گیلان

Observation of White-throated Robin in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد (ماده)

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان.

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 10 August 2018

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان خوزستان

Observation of Pied Wheatear in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: خنگ اژدر، ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khang Ezhdar, Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Black-backed Gull in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Dunlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: October 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در گندمان در بهمن 1396

Observation of Eurasian Eagle Owl in Gandoman in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: February 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Demoiselle Crane in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Savi’s Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پژمان همتی، هادی امینی و پرهام بیهقی

شناسایی کنندگان: شناسایی این پرنده از طریق صدا توسط محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده تایید شد.

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 May 2018

Observers: Pezhman Hemati, Hadi Amini & Parham Beyhaghi

Identified by: Identification of this bird was confirmed by Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh by hearing call of this bird.

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در گندمان در آذر 1396

Record of Eurasian Curlew in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی کوچک در استان خراسان جنوبی

Observation of Little Ringed Plover in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم طوقی کوچک  Charadrius dubius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان بیرجند

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حامد استواری

Species: Little Ringed Plover Charadrius dubius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand township

Province: South Khorasan

Date of observation: 19 April 2018

Observers: Hamed Ostovari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چوب پا در استان خراسان جنوبی

Observation of Black-winged Stilt in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چوب پا    Himantopus himantopus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان بیرجند

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حامد استواری

Species: Black-winged Stilt Himantopus himantopus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand township

Province: South Khorasan

Date of observation: 19 April 2018

Observers: Hamed Ostovari۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت در فروردین 1395

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 5 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 24 March 2016

Observers: Seyed Hamed Mousavi

Remarks: New species for Kerman province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره صورتی در استان کرمانشاه

Observation of Trumpeter Finch in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1397

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 April 2018

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Observers: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province.Observers: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر دریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 خرداد 1397

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of Armenian Gull in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز و قزوین

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

توضیحات: گونه جدید برای استانهای البرز و قزوین.

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz and Qazvin

Period of observations: 16 June 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: New species for Alborz and Qazvin provinces.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در گندمان در دی 1396

Record of Pallid Harrier in Gandoman in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک نیزار بزرگ در استان قزوین

Observation of Great Reed Warbler in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار بزرگ  Acrocephalus arundinaceous

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کننده: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observer: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گندمان در آذر 1396

Record of Short-toed Eagle in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی کوچک در استان خوزستان

Observation of Western Rock Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی کوچک Sitta neumayer

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Western Rock Nuthatch Sitta neumayer

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی جنگلی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان خوزستان

Observation of Long-tailed Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرآبی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Blue Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes (Parus) caeruleus

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جی جاق در استان خوزستان

Observation of Eurasian Jay in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جی جاق  Garrulus glandarius

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Jay Garrulus glandarius

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار کوچک در استان قزوین

Observation of Little Bittern in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوتیمار کوچک  Ixobrychus minutus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Bittern Ixobrychus minutus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک در استان قزوین

Observation of Kentish Plover in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم کوچک Charadrius alexandrinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان قزوین

Observation of Little Stint in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چوب پا در استان کرمانشاه

Observation of Black-winged Stilt in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چوب پا Himantopus himantopus

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: سراب شیان، اسلام آباد

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Black-winged Stilt Himantopus himantopus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Sarab-e Shian, Eslam-Abad

Province: Kermanshah

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تنجه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Shelduck in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: January 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ترمتای معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Merlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ترمتای معمولی Falco columbarius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آذر 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Merlin Falco columbarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: December 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Pied Avocet in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: 9 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Bittern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوتیمار بزرگ Botaurus stellaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: February 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پس سرسفید در استان لرستان

Observation of Coal Tit in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پس سرسفید Periparus ater

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: سفیدکوه، خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کننده: رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Species: Coal Tit Periparus ater

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sefid-Kuh, Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: February 2017

Observer: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گندمان در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گلاریول بال سرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Collared Pratincole in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سرخ Glareola pratincola

تعداد: 36 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Collared Pratincole Glareola pratincola

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 30 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اکراس سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Glossy Ibis in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

تعداد: 9 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 28 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Little Stint in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 11 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 2 May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک خاکی در استان قزوین

Observation of Pale Rock Sparrow in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک خاکی Saxicola caprata

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای مجید بهرامی

Species: Pale Rock Sparrow Saxicola caprata

No. of individuals: one individual

Date of observation: May 2018

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Observers: Majid Bahrami

 ---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک گلوزرد در استان ایلام

Observation of Yellow-throated Sparrow in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک گلوزرد Petronia xanthocollis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 3 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 24 May 2018

Observers: Mehdi Mami

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی  Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.


 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده خروس کولی دم سفید در استان لرستان

Observation of White-tailed Lapwing in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی دم سفید Vanellus leucurus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 25 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: رضا مهدی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان.

Species: White-tailed Lapwing Vanellus leucurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: 15 May 2018

Observer: Reza Mehdipour

Remarks: New species for Lorestan province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان آذربایجان شرقی

Observation of Pied Wheatear in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 9 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان شرقی.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: One individual

Date of observation: 29 April 2015

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Observer: Sattar Shiri

Remarks: New species for East Azarbaijan province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره صورتی در استان گیلان

Observation of Trumpeter Finch in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره گلی Bucanetes githagineus

تعداد: 7 فرد

تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1397

مکان مشاهده: جوکندان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

توضیحات: اولین عکس از این گونه در استان گیلان.

Species: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: 7 individuals

Date of observation: 18 May 2018

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Observer: Fardin Naziri

Remarks: First photo of this species in Gilan province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در یاسوج در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Yasuj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودخانه آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 7 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 27 April 2018

Observers: Sadegh Roodashti

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک سینه سیاه در استان زنجان

Observation of Spanish Sparrow in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک سینه سیاه Passer hispaniolensis

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد گلابر، ایجرود

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری قیداری و محمود نصیری قیداری

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Species: Spanish Sparrow Passer hispaniolensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gelabar dam, Ijerud

Province: Zanjan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari & Mahmoud Nasiri-Ghidari

Remarks: New species for Zanjan province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان زنجان

Observation of Great Crested Grebe in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد گلابر، ایجرود

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری قیداری و محمود نصیری قیداری

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gelabar dam, Ijerud

Province: Zanjan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari & Mahmoud Nasiri-Ghidari

Remarks: New species for Zanjan province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گیلار در استان زنجان

Observation of Eurasian Wigeon in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلار Anas penelope

تعداد: 17 فرد

مکان مشاهده: سد گلابر، ایجرود

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری قیداری و محمود نصیری قیداری

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Species: Eurasian Wigeon Anas penelope

No. of individuals: 17 individuals

Place of observation: Gelabar dam, Ijerud

Province: Zanjan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari & Mahmoud Nasiri-Ghidari

Remarks: New species for Zanjan province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اردک ارده ای در استان زنجان

Observation of Gadwall in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک ارده ای Anas strepera

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: سد گلابر، ایجرود

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری قیداری و محمود نصیری قیداری

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Species: Gadwall Anas strepera

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gelabar dam, Ijerud

Province: Zanjan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari & Mahmoud Nasiri-Ghidari

Remarks: New species for Zanjan province.

 

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده خوتکای ابروسفید در استان زنجان

Observation of Garganey in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: خوتکای ابروسفید Anas querquedula

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد گلابر، ایجرود

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری قیداری و محمود نصیری قیداری

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Species: Garganey Anas querquedula

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gelabar dam, Ijerud

Province: Zanjan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Nasiri-Ghidari & Mahmoud Nasiri-Ghidari

Remarks: New species for Zanjan province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 10 May 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت صحرایی در بوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Meadow Pipit in Bushehr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: پیپت صحرایی Anthus pratensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 7 May 2018

Observers: Amin Nayyeri

Remarks: New species for Bushehr province.

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی