کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۸۴ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شهداد در آبان 1397

Record of European Stonechat in Shahdad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1397

مشاهده کننده: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 18 November 2018

Observer: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم جنبانک شکم زرد در استان کرمان

Observation of Yellow Wagtail in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک شکم زرد Motacilla flava

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 26 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 16 March 2020

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شاهرود در اسفند 1398

Record of Common Pochard in Shahrud in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 11 March 2020

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید در استان آذربایجان غربی

Observation of Radde’s Accentor in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، شهرستان نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 اسفند 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Soltan Yaghub valley, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 3 March 2020

Observer: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره دمگاه سفید در همدان در اسفند 1398

Record of Brambling in Hamedan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 10 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم زهره خزائی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals:  one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 February 2020

Observers: Zohreh Khazaei

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره سبز در استان همدان

Observation of European Greenfinch in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سبز Chloris chloris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 5 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای تورج قیاسی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: European Greenfinch Chloris chloris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Toyserkan

Province: Hamedan

Dates of observation: 24 February 2020

Observers: Turaj Ghiasi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در لنگرود در اسفند 1398

Record of White-eared Bulbul in Langarud in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا رفیع پور

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 21 February 2020

Observers: Alireza Rafipour

Remarks: New species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مهارلو در بهمن 1398

Record of Rosy Starling in Maharlu in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: مهارلو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدمهدی درستکار و عرفان سامانفر

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Maharlu

Province: Fars

Period of observations: 3 February 2020

Observers: MohammadMehdi Dorostkar & Erfan Samanfar

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در همدان در دی 1398

Record of Tundra Swan in Hamedan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 5 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: One adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 26 December 2019

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در شهداد در بهمن 1398

Record of Asian Koel in Shahdad in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 15 بهمن 1398

مشاهده کننده: آقای پژمان آقاجانی

توضیحات: برخورد به شیشه یک منزل. گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 4 February 2020

Observers: Pejman Aghajani

Remarks: Crash to window of a home. New species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در شهداد در دی 1398

Record of Yellow-browed Warbler in Shahdad in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت، سعید نظامی و سعید گله داری

شناسایی عکس: عبدالحمن السرحان، رافائل آی، درک اسکات، مگنوس اولمن، ابوالقاسم خالقی زاده، اسکار کمپل و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 17 January 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhati, Saeed Nazemi Kermani & Saeed Gallehdari

Identification: Abdul-Rahman Al-Sirhan, Raffael Aye, Derek Scott, Magnus Ullman, Abolghasem Khaleghizadeh, Oscar Campbell & Fares Al-Khouri

Remarks: This is new species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی در استان بوشهر

Observation of Common Rosefinch in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی Carpodacus eruthrinus

تعداد:  یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 دی 1398

مکان مشاهده: بنک

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای حامد عبدی

Species: Common Rosefinch Carpodacus eruthrinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 January 2020

Place of observation: Bonak

Province: Bushehr

Observers: Hamed Abdi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۸ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه) در استان کرمانشاه

Observation of Kentish Plover in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه) Charadrius alexandrinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شهدا، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shohada dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Dates of observation: 4 January 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده الیکایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Eurasian Wren in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: الیکایی Troglodytes troglodytes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Eurasian Wren Troglodytes troglodytes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: January 2020

Observers: Sadegh Rudashti

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ابیا در استان خوزستان

Observation of Eurasian Woodcock in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 20 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای یاسین خواجه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 January 2020

Observers: Yasin Khajepour

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۸ ، ۱۷:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد خروس کولی سرخاکستری از ایران

The first record of Grey-headed Lapwing from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سرخاکستری Vanellus cinereus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ناحیه جنگلی، پارک اهوان، کیش

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 14 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی جبلی

شناسایی: علیرضا هاشمی

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest area, Ahvan park, Kish

Province: Hormozgan

Date of observation: 4 January 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli

Identified by: Alireza Hashemi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد پرستوی گلوراه راه از ایران

The first record of Streak-throated Swallow from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستوی گلوراه راه Petrochelidon fluvicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ولایت، بندر عباس

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سدریک مروژکو

شناسایی: سدریک مروژکو

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

منبع: https://ebird.org/checklist/S61892077

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 1 December 2019

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Observers: Cédric Mroczko

Identified by: Cédric Mroczko

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

Reference: https://ebird.org/checklist/S61892077

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان یزد

Observation Eurasian Siskin in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 6 دی 1398

مشاهده کنندگان: سمیه ساعی و حسین میردهقان

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Eurasian Siskin

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 6 January 2020

Observers: Somayeh Saei & Hossein Mirdehghan

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در انارستان در آذر 1398

Record of White-breasted Waterhen in Anarestan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: انارستان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای شبیر فکوریان

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Anarestan

Province: Bushehr

Dates of observation: December 2019

Observers: Shobeir Fakourian

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مرگوس کاکلی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Red-breasted Merganser in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 December 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۱۷:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای گلوسیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-throated Thrush in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 21 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سامان محمدنظر

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 12 December 2019

Observers: Saman Mohammadnazar

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۱۷:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در چاه نیمه در آذر 1398

Record of Long-tailed Duck in Chah-Nimeh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: یک فرد شکارشده

محل مشاهده: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 29 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

توضیحات: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: One individual hunted

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 20 December 2019

Observers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره لیمویی در استان خوزستان

Observation of Yellowhammer in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره لیمویی Emberiza citrinella

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: کوه هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 21 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Yellowhammer Emberiza citrinella

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Haft-Tanan mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 December 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Khuzestan province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در شهرستان بن در آذر 1398

Record of Little Bustard in Ben county in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمدعلی نوربخش رضایی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ben county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 December 2019

Observers: Seyed MohammadAli Nourbakhsh-Rezaei

Remarks: New species Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان آذربایجان غربی

Observation of Eversmann’s Redstart in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 آذر 1398

مشاهده کننده : آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Eversmann’s Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soltan Yaghub valley, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 26 November 2019

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در ازنا در آبان 1398

Record of Curlew Sandpiper in Azena in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب خروسان، ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 29 آبان 1398

مشاهده کنندگان: سهراب خوانساری، هانیه سلیمانی، رضا کریوند و زهرا خدابخشی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorusan wetland, Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 20 November 2019

Observers: Sohrab Khansari, Hanieh Soleymani, Reza Korivand & Zahra Khodabakhshi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه کوهی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Alpine Accentor in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: زردکوه بختیاری

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zard-Kuh Bakhtiari

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: July 2018

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اردک سیاه کاکل در استان کرمانشاه

Observation of Tufted Duck in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک سیاه کاکل Aythya fuligula

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 9 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Tufted Duck Aythya fuligula

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Date of observation: 30 November 2019

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در بیستون در آبان 1398

Record of Goldcrest in Bisotun in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 10 فرد

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 10 individuals

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Date of observation: 16 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بندر لنگه در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Bandar-e Lengeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ سال اول

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

شناسایی کنندگان: رافائل آی، اسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان هرمزگان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual at first year

Place of observation: Bandar-e Lemgeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

Identified by: Raffael Ayé, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan & Fares Al-Khoury

Remarks: New species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله دم سفید در استان کرمانشاه

Observation of Temminck’s Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله دم سفید Calidris temminckii

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان کرمانشاه

Observation of Pied Avocet in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Great Crested Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Dunlin in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی بزرگ (معمولی) در استان کرمانشاه

Observation of Common Ringed Plover in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Charadrius hiaticula

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 9 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در دورود در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Dorud in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دورود

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امیرحسین زلقی و علی روشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 5 November 2019

Observers: AmirHossein Zalaghi & Ali Roshani

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قمری خانگی در استان کرمانشاه

Observation of Laughing Dove in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قمری خانگی Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 November 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سارگپه معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Buzzard in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه معمولی Buteo buteo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب دربند، صحنه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Buzzard Buteo buteo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab Darband, Sahneh

Province: Kermanshah

Date of observation: 12 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب میقان در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Meghan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمود کلنگری

توضیحات: گونه جدید برای استان مرکزی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 6 November 2019

Observers: Mahmoud Kolnegari

Remarks: New species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در آبادان در آبان 1398

Record of Sooty Falcon in Abadan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نخلستانهای آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، صادق اولاد، علی فتحی نیا و مهدی زبید

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan palm grooves

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali Sadegh Oulad, Ali Fathinia & Mehdi Zobeid

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین رکورد گونه جدید برای ایران

The first record of new species for Iran

ثبت اردک سوت زن هندی در زابل در مهر 1398

Record of Lesser (Indian) Whistling Duck in Zabol in in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سوت زن هندی Dendrocygna javanica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: علیرضا هاشمی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان. به گفته آقای جان پرور، این گونه قبل از خشکسالی ها، دو دهه پیش در اطراف تالابهای هامون دیده می شد. تعداد دفعات مشاهده این گونه در این منطقه، به حدی بود که این گونه، حتی دارای نام محلی نیز است.

Species: Lesser (Indian) Whistling Duck Dendrocygna javanica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Identified by: Alireza Hashemi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province. According to Mr Janparvar, this species has been seen around Hamoun wetlands before drought two decades ago. The number of observation of this species was so high that it had a local name.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر خاوری در شهداد در مهر 1398

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر خاوری Columba eversmanni

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و اسکار کمپل

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Abbas Ashoori, Raffael Ayé, Abdulrahman Al-Sirhan & Oscar Cambell

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در دزفول در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد شبیه بالغین

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، رافائل آی، اسکار کمپل و عبدالرحمن السرحان

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One adult-like

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Raffael Ayé, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در یزد در خرداد 1398

Record of Northern Goshawk in Yazd in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد (سال دوم)

محل مشاهده: روستای خویدک، یزد

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی زارع خورمیزی

شناسایی کنندگان: سینا خالصی، ابوالقاسم خالقی زاده، آرش حبیبی آزاد، محمد سفرنگ، محمد جواد پرستگاری، درنا مجاب، مگنوس اولمن و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual (2 cy)

Place of observation: Khovidak village, Yazd

Province: Yazd

Dates of observation: 10 June 2019

Observers: Mehdi Zare Khormizi

Identified by: Sina Khalesi, Abolghasem Khaleghizadeh, Arash Habibi-Azad, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Dick Forsman

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ابیا در استان یزد

Observation of Eurasian Woodcock in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی زارع خورمیزی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 20 October 2019

Observers: Mehdi Zare Khormizi

Remarks: New species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در گیلان غرب در فروردین 1398

Record of Barbary Falcon in Gilan-e Gharb in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Dates of observation: April 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در گیلان غرب در مهر 1398

Record of Western Osprey in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد زاگرس، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zagros dam, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Siamak Esmaili

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیپت گلوسرخ در استان کرمانشاه

Observation of Red-throated Pipit in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت گلوسرخ Anthus cervinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 فروردین 1394

مشاهده کننده: آقای سیامک اسماعیلی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Red-throated Pipit Anthus cervinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 16 April 2015

Observers: Siamak Esmaili

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گیلان غرب در بهمن 1393

Record of Bonelli’s Eagle in Gilan-e Gharb in February 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار مممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1393

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaleh-Zard, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 February 2015

Observers: Siamak Esmaili

Identified by: Ehsan Talebi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی