کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۶۶ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت زاغ بور ایرانی در استان خراسان شمالی

Record of Iranian Ground Jay in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زاغ بور ایرانی Podoces pleskei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاجرم

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: بهمن 1402

پایشگران: آقای علی حیدری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Iranian Ground Jay Podoces pleskei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jajarm

Province: North Khorasan

Dates of observation: February 2024

Observers: Ali Heydari

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قوی فریادکش در استان خراسان جنوبی

Record of Whooper Swan in Sourh Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی فریادکش Cygnus cygnus

شمار پرنده: یک فرد گرفتار و رهاسازی شد

محل پایش: روستای احمدآباد، دیهوک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 20 اسفند 1386

پایشگران: آقای غلامرضا سمیعی

شناسایی‌کنندگان: عباس عاشوری و سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی. این پرنده ابتدا در یک استخر فرود آمد و دو روز بدون پرواز بود. سپس معاینه لازم انجام شد که هیچ علائم بیماری یا زخم نداشت و روز سوم پرواز کرد.

Species: Whooper Swan Cygnus cygnus

No. of individuals: one individual captured and released

Place of observation: AhmadAbad, Dihuk

Province: South Khorasan

Date of observation: 10 March 2008

Observers: GholamReza Samiei

Identified by: Abbas Ashoori & Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province. This bird was landed at a pond and stayed for two days. Then it was examined that had no sign of disease and wound. It few on the third day.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دهمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در تهران در آذر 1402

Tenth national record of Olive-backed Pipit in Tehran in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پیپت پشت‌زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک پلیس، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 30 آذر 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

شناسایی‌کنندگان: آقایان هومن درودی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: دهمین رکورد این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه در استان تهران

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Police park, Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 21 December 2023

Observers: Houman Doroudi

Identified by: Houman Doroudi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The tenth record of this species for Iran and the first record for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۲ ، ۰۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پری شاهرخ چینی در قشم در آذر 1398

First national record of Black-naped Oriole in Qeshm in December 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری‌شاهرخ چینی Oriolus chinensis

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: جزیره قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 25 آذر 1398

پایشگران: آقای لیندر خیل

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده و عبدالرحمن السرحان

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این گونه در بهمن 1401 در بندر عباس دیده شد و به عنوان نخستین رکورد کشوری ثبت شده بود. با دریافت گزارش جدید و ثبت آن، رکورد بندر عباس به عنوان دومین رکورد این گونه اصلاح می‌شود.

کلیدهای شناسایی: بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها کوتاه و تا میانه شاهپرهای دم (ویژگی مشترک پری‌شاهرخ‌‌های هندی و چینی) که در پری‌شاهرخ اوراسیایی به لبه شاهپرهای دم می‌رسد. پوشپرهای بال زرد تا زرد سبزفام که در پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی و هندی تیره تا سیاه هستند. لبه شاهپرهای بال زرد نیست (همانند پری‌شاهرخ اوراسیایی)، در حالی‌که در هندی لبه شاهپرهای بال زرد است. پنجره بالی دیده نمی‌شود، درحالی‌که در پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی و هندی پنجره بالی زرد دیده می‌شود.

Species: Black-naped Oriole Oriolus chinensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 December 2019

Observers: Leander Khil

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک سیبری در استان کرمان

Record of Siberian Stonechat in Kerman province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چک سیبری Saxicola maurus

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: دی و بهمن 1402

پایشگران: آقای حامد تیموری

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: January 2024

Observers: Hamed Teymouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در استان سیستان و بلوچستان

Record of Wallcreeper in Sistan & Baluchestan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه خواجه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: آقای آرین اسعدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Khajeh

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 12 January 2024

Observers: Ariyan As’adi

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۲۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در اسفراین در دی 1402

Record of Long-tailed Duck in Esfarayen in January 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسفراین

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 دی 1402

پایشگران: آقایان محمد تقدیسی، حمید فخرانی و محمد حسین صالحی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfarayen

Province: North Khorasan

Date of observation: 16 January 2024

Observers: Mohammad Taghdisi, Hamid Fakhrayee & Mohammad-Hossein Salehi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۱۶:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه‌های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در آق قلا در اسفند 1400

Record of Motacilla alba personata in Aq-Qala in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام زیرگونه: دم‌جنبانک نقابدار Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آق قلا

استان: گلستان

زمان پایش: اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه از استان گلستان

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qa-Qala

Province: Golestan

Date of observation: March 2022

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this subspecies from Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در طبس در دی 1400

Record of Meadow Pipit in Tabas in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 17 دی 1400

پایشگر: آقایان سعید نصرتی و رامین رجائیان

شناسایی‌کنندگان: دیک نول، عبدالرحمن السرحان، پر آلستروم، هومن درودی، اسکار کمبل، مگنوس اولمن، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 7 January 2022

Observers: Saeed Nosrati & Ramin Rajaiyan

Identified by: Dick Newell, Abdulrahman Alsirhan, Per Alstrom, Houman Doroudi, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Ehsan Talebi, Abolghasen Khaleghizadeh & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک ارده‌ای در استان یزد

Record of Gadwall in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: اردک ارده‌ای

شمار پرنده: یک نر Mareca strepera

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 8 دی 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Gadwall Mareca strepera

No. of individuals: one male

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 29 December 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۲ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره گونه سفید در استان سمنان

Record of Pine Bunting in Semnan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: چاشم، مهدی‌شهر

استان: سمنان

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chashom, Mehdi-Shahr

Province: Semnan

Date of observation: 11 December 2023

Observers: Sirous Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در استان لرستان

Record of European Stonechat in Lorestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: تالاب بیشه دالان، بروجرد

استان: لرستان

زمان پایش: 21 آذر 1402

پایشگر: آقای علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisheh Dalan wetland, Borujerd

Province: Lorestan

Date of observation: 12 December 2023

Observer: Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در استان ایلام

Record of Redwing in Ilam province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 22 آذر 1402

پایشگران: بانو شهین ملک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 13 December 2023

Observers: Shahin Malek

Remarks: The first record of this species for Badreh province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در قم در آذر 1402

Record of Redwing in Qom in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوستان علوی، شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom city

Province: Qom

Period of observations: 11 December 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مگس گیر سینه سرخ در استان بوشهر

Record of Red-breasted Flycatcher in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 9-20 آبان و 8-16 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Date of observation: 31 October–11 November and 30 November–7 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۰۲ ، ۱۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بوشهر در آذر 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Asaluyeh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 11 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

شناسایی‌کنندگان: سید مهدی نقیبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، هومن درودی، درنا مجاب و کرامت حافظی

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 2 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi, Abolghasem Khaleghizadeh, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Keramat Hafezi

Remarks: It was identified based on photos and. The first record of this species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پرستوی گلوراه راه در هندیجان در آذر 1402

Second national record of Streak-throated Swallow in Hendijan in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی گلوراه‌راه Petrochelidon fluvicola

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 14 آذر 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: احمدمحمدی روش، درنا مجاب، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین ثبت آن برای استان خوزستان.

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 December 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Ahmad Mohammadi-Ravesh, Dorna Mojab, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The second confirmed record of this species from Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در حسنلو در مهر 1401

Record of Baltic Gull in Hasanlu dam in September 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 3 مهر 1401

پایشگران: آقای عزیز عذار

شناسایی‌کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، دیک نول، درنا مجاب، هومن درودی، کرامت حافظی، ریچارد پورتر، مگنوس اولمن، محسن ملاح و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان آذربایجان غربی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 25 September 2022

Birdwatchers: Aziz Ozar

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dick Newell, Dorna Mojab, Houman Doroudi, Keramat Hafezi, Richard Porter, Magnus Ullman, Mohsen Mallah & Klaus Malling Olsen

Remarks: The first record of this subspecies for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کاکلی کوچک در استان گیلان

Record of Lesser Crested Tern in Gilan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کاکلی کوچک Thalasseus bengalensis

شمار پرنده:یک فرد در کنار پرستودریایی تُک‌زرد

مکان پایش: ساحل بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 1 و 5 آذر 1402

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی‌کنندگان: منا نحوی، حمید جباری، اُسکار کمبل، هومن درودی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید امینی و ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه در استان گیلان و نیمه شمال کشور. بر پایه پراکنش جهانی زیرگونه‌های این گونه، گمان می‌رود که این پرنده از زیرگونه T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934) است.

Species: Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis

No. of individuals: one individual beside Sandwich Tern

Place of observation: Beshman coast, Bandar Anzali

Province: Gilan

Dates of observation: 22 and 26 November 2023

Observers: Pantea Golzari

Identified by: Mona Nahvi, Hamid Jabbari, Oscar Cempbell, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Amini & Richard Porter

Remarks: The first record of this species in Gilan province and northern half of Iran. Based on global range of three subspecies of this species, it seems belonging to the subspecies T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری پرستودریایی رودخانه ای در بندر عباس در آبان 1402

Third national record of River Tern in Bandar Abbas in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی رودخانه‌ای Sterna aurantia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 25 و 28 آبان 1402

پایشگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی‌کنندگان: میثم قاسمی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، احسان طالبی، هومن درودی، درنا مجاب و محسن ملاح

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان

Species: River Tern Sterna aurantia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 and 19 November 2023

Observers: Sareh masoudi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province

Identified by: Meysam Ghasemi, Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Houman Dorudi, Dorna Mojab & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کشیم کوچک در استان قم

Record of Little Grebe in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم کوچک Tachybaptus ruficollis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 9 و 26 آبان 1402

پایشگران: آقایان هومن درودی و سعید میرسعیدی و بانو سیمین منصوری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Little Grebe Tachybaptus ruficollis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Morreh wetland, Qom

Province: Qom

Dates of observations: 31 October and 17 November 2023

Observers: Houman Dorudi, Saeed MirSaeedi & Simin Mansouri

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۲ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر مشهد در آبان 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Mashhad in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

مکان پایش: پارک ملت، شهر مشهد

استان: خراساسن رضوی

شمار پرنده و زمان پایش: 3 فرد 23 آبان و 7 فرد 27 آبان 1402

پایشگران: آقایان سید مهدی نقیبی، علی مهدوی و وحید اشرفی

شناسایی کنندگان: سید مهدی نقیبی، علی مهدوی

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

Place of observation: Mellat park, Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

No. of individuals and Dates of observation: 3 individuals on 14 November 2023 and 7 individuals on 18 November 2023

Birdwatchers: Seyed Mahdi Naghibi, Ali Mahdavi & Vahid Ashrafi

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi & Ali Mahdavi

Remarks: It was identified based on photos and call. The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۰۲ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نهمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در قوچان در آبان 1402

Nineth national record of Olive-backed Pipit in Quchan in November 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پیپت پشت‌زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای زوخانلو، قوچان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 23 آبان 1402

پایشگر: آقای حسن رکنی

شناسایی‌کنندگان: آقای علی مهدوی

یادداشت: نهمین رکورد این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه در استان خراسان رضوی

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zukhanlu village, Quchan

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 14 November 2023

Observers: Hasan Rokni

Identified by: Ali Mahdavi

Remarks: The nineth record of this species for Iran and the first record for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۲ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در زاهدان در آبان 1402

Record of Omani Owl in Zahedan in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: یک فرد زخمی

مکان: پیرامون زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان: 21 آبان 1402

پایشگران: بانو ام البنین محمدپور، محمد میر و سبحان رنگریز

عکاس و گزارشگر: آقای سبحان رنگریز

یادداشت: این پرنده در حال درمان است. نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: one individual wounded

Place of observation: around Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 12 November 2023

Observers: Omol-Banin Mohammadpour, Mohammad Mir & Sobhan Rangriz

Photographer and Reporter: Sobhan Rangriz

Remarks: This bird is under treatment. The first record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۰۲ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری زردپره رخ سیاه در عسلویه در آبان 1402

First national record of Black-faced Bunting in Asaluyeh in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره رخ‌سیاه Emberiza spodocephala

محل پایش: بندر عسلویه

استان: بوشهر

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 10 آبان 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی

شناسایی‌کنندگان: آقای بویک، سرگئی بوچنکوف، اندرو بازدیرف، پراساد گانپول، آرش حبیبی، هومن درودی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده و احسان طالبی

کلیدهای شناسایی این گونه: نوک کمی کشیده و تیز، رنگ نوک نه خاکستری است و نه نارنجی، فرانوک تیره و فرنوک صورتی ولی توک آن تیره است. نوار ابرویی کشیده و نخودی، خط چشمی تیره از پشت چشم‌ها تا پسِ‌سر، خال بناگوش (Auricular spot) به رنگ نخودی، نوار کنارگلوی (lateral throat stripe) تیره و در پایین گلو پهن، نوار سبیل (moustachial stripe) تیره و نازک، نوار زیرسبیل (submoustachial) سفید و پهن، کنار گردن خاکستری، سینه‌راه‌راه تیره، پهلوها دارای رگه تیره، رنگ شکم در نابالغان سفید و شاهپرهای بیرونی دم سفید است.

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان بوشهر. پراکنش اصلی این گونه در شرق و جنوب شرق آسیاست ولی پرندگان سرگردان تا غرب اروپا نیز ثبت شدند.

Species: Black-faced Bunting Emberiza spodocephala

Place of observation: Bandar-e Asaluyeh

Province: Bushehr

No. of individuals: one individual

Date of observation: 1 November 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi

Identified by: Mr Bewick, Sergey Bochenkov, Andrew Bazdyrev, Prasad Ganpule, Arash Habibi-Azad, Houman Dorudi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi

Remarks: The first record of this species for Iran and Bushehr province. The main range of this species is in east and southeast Asia, but vagrants were recorded in western Europe.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۲ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر عسلویه در آبان 1402

Record of Black Drongo in Bandar-e Asaluyeh in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 17 و 19 آبان 1402

پایشگر: آقای سید مهدی نقیبی

شناسایی‌کنندگان: درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 8 and 10 November 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi

Identified by: Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۰۲ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری سهره دمگاه زرد از نورآباد دلفان در آبان 1402

Fifth national record of European Serin in NourAbad-e Delfan in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ دمگاه‌زرد Serinus serinus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک جنگلی علی‌آباد، نورآباد دلفان

استان: لرستان

زمان پایش: 4 آبان 1402

پایشگران: آقای شاهین محمدی

شناسایی‌کنندگان: محمد سفرنگ، مگنوس اولمن، درنا مجاب، اسکار کمبل، ابوالقاسم خالقی‌زاده و محسن ملاح

یادداشت: پنجمین رکورد کشوری این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان لرستان. این پرنده توسط یک قرقی تعقیب شده بود و سپس رهاسازی شد.

Species: European Serin Serinus serinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aliabad forest park, Nour-Abad-e Delfan

Province: Lorestan

Dates of observation: 26 October 2023

Observer: Shahin Mohammadi

Identified by: Mohammad Safrang, Magnus Ullman, Dorna Mojab, Oscar Campbell, Abolghasem Khaleghizadeh & Mohsen Mallah

Remarks: The fifth national record in Iran and the first record of this species for Lorestan province. This bird was chased by a Eurasian Sparrowhawk, then released.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۰۲ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در زابل در بهمن 1370

First national record of Olive-backed Pipit in Zabol in February 1992

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت پشت‌زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک شهرداری زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 1 بهمن 1370

پرنده‌نگران: مایکل اسمارت و شادروان درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Municipal park of Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 21 January 1992

Observers: Michael Smart & the late Derek Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۰۲ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هشتمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در بندر عسلویه در آبان 1402

Eighth national record of Olive-backed Pipit in Bandar-e Asaluyeh in November 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پیپت پشت‌زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: بندر عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 11 آبان 1402

پایشگر: آقای سیدمهدی نقیبی

یادداشت: همشتمین رکورد این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه در استان بوشهر

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bandar-e Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 2 November 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi

Remarks: The eighth record of this species for Iran and the first record for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۰۲ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سبز در استان خراسان جنوبی

Record of European Greenfinch in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ سبز Chloris chloris

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: فردوس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 8 آبان 1402

پایشگر: آقای حامد استواری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: European Greenfinch Chloris chloris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ferdous

Province: South Khorasan

Dates of observation: 30 October 2023

Observer: Hamed Ostovari

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت درنای طناز در بندر جاسک در آبان 1402

Record of Demoiselle Crane in Bandar-e Jask in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای طناز Grus virgo

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 آبان 1402

پایشگران: آقایان عبدالرسول فالگیر و حسین بارآزرده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان. این پرنده بر اثر توفان زمینگیر شده بود که پس از کمی مراقبت رهاسازی شد.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Dates of observations: 28 October 2023

Observers: Abdolrasoul Falgir & Hossein BarAzordeh

Remarks: The first record of this species for Hosrmozgan province. This bird was landed due to storm, then was released after some treatments.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۲ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری سسک تیره در زاهدان در مهر 1402

Second national record of Dusky Warbler in Zahedan in October 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک تیره Phylloscopus fuscatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 27 مهر 1402

پایشگران: آقایان امیرمهدی کیخا و محمدامین آتش‌پنجه

شناسایی‌کنندگان: برایان اسمال، آلان دین، اندرو استودارت، درنا مجاب، مگنوس اولمن، کرامت حافظی، رافائل آی، محسن ملاح، احسان طالبی، اسکار کمبل، شورش وهابی، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد و فردین نظیری

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species name: Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 19 October 2023

Birdwatchers: AmirMahdi Keykha & MohammadAmin AtashPanjeh

Identified by: Brian Small, Alan Dean, Andrew Stoddart, Dorna Mojab, Magnus Ullman, Keramat Hafezi, Raffael Aye, Mohsen Mallah, Ehsan Talebi, Oscar Campbell, Shoresh Vahabi, Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad & Fardin Naziri

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۰۲ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان کردستان

Record of Broad-billed Sandpiper in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ نوک‌پهن Limicola falcinellus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: شهریور 1399

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

پایشگران: آقای جلال پزشک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus

No. of individuals: One individual

Date of observation: September 2020

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Observers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۰۲ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب خالدار کوچک در هندیجان در شهریور 1402

Record of Lesser Spotted Eagle in Hendijan in September 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga pomarina

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان:خوزستان

زمان پایش: 29 شهریور 1402

پایشگران: احمد محمدی روش

شناسایی‌کنندگان: دیک فورسمن، کرامت حافظی، درنا مجاب، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 September 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh

Idetified by: Dick Forman, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۰۲ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ گردان در استان قم

Record of Ruddy Turnstone in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌گردان Arenaria interpres

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 6 مهر 1402

پایشگران: آقایان موسی مزینانیان و سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Ruddy Turnstone Arenaria interpres

No. of individuals: One individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 28 September 2023

Observers: Musa Mazinanian & Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۰۲ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پرستواقیانوسی کوچک در کیش در شهریور 1402

First national record of Lesser Noddy in Kish in September 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستواقیانوسی کوچک Anous tenuirostris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیرۀ کیش

استان: هرمزگان

زمان پایش: 17 شهریور 1402

پایشگران: آقایان ارژنگ پویان و سید علی جبلی

شناسایی و پذیرش ثبت گونه: یان هریسون، کرامت حافظی، لوکاس لاویکی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، مگنوس اولمن، محسن ملاح، درنا مجاب، پراساد گنپول، اُسکار کمبل و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. دو کلید مهم برای بازشناسی این پرنده از گونه پرستواقیانوسی قهوه‌ای، نوک دراز و لاغر و همچنین روشن بودن ناحیه چشم تا نوک (lore) بودند.

Species: Lesser Noddy Anous tenuirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 8 September 2023

Observers: Arzhang Pouyan & Seyed Ali Jebeli

Identified and accepted by: Ian Harrison, Keramat Hafezi, Lukasz Lawicki, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Mohsen Mallah, Dorna Mojab, Prasad Ganpule, Oscar Campbell & Klaus Malling Olsen

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Two important keys were applied to differentiate from the Brown Noddy Anous stolidus, long and slim bill and also pale lore.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره گلی در استان خراسان شمالی

Record of Common Rosefinch in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره گلی Carpodacus erythrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک سرسیاه در استان خراسان شمالی

Record of Eurasian Blackcap in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Syvia atricapilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Eurasian Blackcap Syvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کمرکلی جنگلی در استان خراسان شمالی

Record of Eurasian Nuthatch in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ اروپایی در استان خراسان شمالی

Record of European Robin in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه‌سرخ اروپایی Erithacus rubecula

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم سرحنایی در استان خراسان شمالی

Record of Woodchat Shrike in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم سرحنایی Lanius senator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قلعه‌حسن، شیروان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: مرداد 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Hasan, Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: August 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اگرت ساحلی در استان یزد

Record of Western Reef Heron in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: اگرت ساحلی Egretta gularis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 3 شهریور 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانو سمیه ساعی

پذیرش رکورد: ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، محسن ملاح، اسکار کمبل و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 25 August 2023

Observers: Jafar Gorji & Samayeh Saei

Acceptance of record by: Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Mohsen Mallah, Oscar Campbell & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۰۲ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در سنندج در شهریور 1402

Report of Red-vented Bulbul in Sanandaj in August 2023

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: پنج فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 4 شهریور 1402

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: دیده شدن این پرنده خارج از جزیره کیش، به عنوان گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان کردستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 26 August 2023

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to bird checklist of Kordestan province until observation of its breeding and making a stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم خاکستری کوچک در استان یزد

Record of Lesser Grey Shrike in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم خاکستری کوچک Lanius minor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تفت

استان: یزد

زمان پایش: 27 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانوان ساناز گرجی و زهرا چخماقی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، محسن ملاح، آرش حبیبی-آزاد و کرامت حافظی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Date of observation: 18 August 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorji & & Zahra Chakhmaghi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad & Keramat Hafezi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۲ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بیرجند در تیر 1402

Record of Oriental Turtle Dove in Birjand in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگر: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، مگنوس اولمن، درنا مجاب و اُسکار کمبل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: July 2023

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Magnus Ullman, Dorna Mojab & Oscar Campbell

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره صورتی در استان آذربایجان غربی

Record of Trumpeter Finch in West Azarbaijan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

شمار پرنده: یک بالغ و صد نابالغ

مکان پایش: منطقه حفاظت‌شدۀ مراکان

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 7 مرداد 1402

پایشگران: صابر سلیمی علمداری، زمان جعفرزاده ، صمد ایرانی و محمد رضایی اصل

شناسایی‌کنندگان: صابر سلیمی علمداری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، مگنوس اولمن و محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species name: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: One adult and one hundred juveniles

Place of observation: Marakan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: April 2016

Observers: Saber Salimi Alamdari, Zaman Jafarzadeh, Samad Irani & Mohammad Rezaei Asl

Identified by: Saber Salimi Alamdari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان یزد

Record of Little Tern in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 10 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانوان ساناز گرجی و زهرا چخماقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 1 August 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorji & & Zahra Chakhmaghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در کیار در تیر 1402

Record of Bonelli's Eagle in Kiar in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

شمار پرنده: یک نابالغ

محل پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای رضا کیامرزی

شناسایی‌کنندگان: رضا کیامرزی، مگنوس اولمن، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان، پراساد گنپول، احسان طالبی، کرامت حافظی، درنا مجاب، محسن ملاح و یان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Kiar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 21 July 2023

Observers: Reza Kiamarzy

Identified by: Reza Kiamarzy, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan, Prasad Ganpule, Ehsan Talebi, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Mohsen Mallah & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان خراسان شمالی

Record of Gull-billed Tern in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی نوک‌کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گُلیل و سرانی

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golili & Sarani

Province: North Khorasan

Dates of observation: July 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

Reference: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/05/04/2931805/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در استان یزد

Record of Grey-headed Swamphen in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 4 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 26 July 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۲ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی