کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۴۴ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در قم در خرداد 1400

Record of Masked Wagtail in Qom in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سد کبار، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان قم

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kabar dam, Qom

Province: Qom

Date of observation: 22 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this subspecies for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونۀ بادخورک کوچک در استان کردستان

Record of Little Swift in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: اورامانات، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 18 خرداد 1400

پرنده نگران: راهله مهرآسا، صدیقه شریفی و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کردستان

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Oramanat, Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 8 June 2021

Birdwatchers: Raheleh Mehrasa, Sedigheh Sharifi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پلیکان سفید در تالاب مره در خرداد 1400

Record of Great White Pelican in Morreh wetland in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Period of observations: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species in Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستوی دمگاه حنایی در استان قم

Record of Red-rumped Swallow in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی دمگاه حنایی Cecropis daurica

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: قمرود

استان: قم

زمان پایش: 19 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Red-rumped Swallow Cecropis daurica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qomrud

Province: Qom

Dates of observation: 9 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در گندمان در مهر 1399

Record of Sooty Falcon in Gandoman in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 7 مهر 1399

پرنده نگر: آقای روح الله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 28 September 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در گز بار در خرداد 1277

First national record of Eastern Cattle Egret in Gaz-e Bar in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: گزِ بار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 13 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Gaz-e Bar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 3 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار سومالی در قشم در خرداد 1400

Report of Somali Starling from Iran in Qeshm in May 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سار سومالی Onychognathus blythii

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 9-10 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای هادی انصاری

یادداشت: این نخستین گزارش دیدن این گونه در ایران است. بر اساس معیارهای ثبت گونه ها، با توجه به اینکه امکان آمدن این دو پرنده با کشتیها وجود دارد و نیز منشا طبیعی آنها آشکار نیست. بر پایه این گزارش، این گونه نمی تواند در فهرست اصلی پرندگان ایران و استان هرمزگان جای گیرد. تنها پس از دریافت گزارشهای بیشتر و دقیقتر با دانستن منشاء طبیعی پرندگان یا تشکیل جمعیت پایدار می تواند به فهرست اصلی پرندگان ایران افزوده شود.

Species: Somali Starling Onychognathus blythii

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Date of observation: 29-30 May 2021

Birdwatchers: Hadi Ansari

Remarks: This is the first report of this species from Iran. Based on the criteria for recording species, these two individuals could be arrived through ships and their natural origin is not clear. Therefore, it cannot be added to the main lists of the birds of Iran and Hormozgan province. This species can only be added to the birds of Iran after more details about the origin of these birds or establishing a stable small population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در شهداد در خرداد 1400

Fifth national record of Eastern Cattle Egret in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 17 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 7 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری ماهی خورک سرخاکستری در جاسک در خرداد 1400

First national record of Grey-headed Kingfisher in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ماهی خورک سرخاکستری Halcyon leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

شناسایی کنندگان: الهام شنیتی، میثم قاسمی، آرش حبیبی آزاد، علی سنگچولی، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، سیدحامد موسوی، میرحسین حسینی، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. رفتار این پرنده در روز 11 خرداد 1400 توسط بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی با همراهی آقای حسین بارآزرده مورد پایش قرار گرفت.

Species: Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 May 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Elham Shaniti, Meysam Ghasemi, Arash Habibi-Azad, Ali Sangchooli, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MirHossein Hosseini, Reza AliAsl, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Behaviour of this bird was monitored on 1 June 2021 by Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Hossein BarAzordeh.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در تنکابن در خرداد 1400

Record of Crested Honey Buzzard in Tonekabon in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لشگرک، تنکابن

استان: مازندران

زمان پایش: 1 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی، حمید جباری، سیدحامد موسوی، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، اُسکار کمپبل، ریچارد پورتر و دیک فورسمن

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مازندران. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار داشتن سفیدی زیرگلو و تیرگی گردن، و نبود لکه تیره مچی است همچنین، نوارهای تیره در زیر شاهپردومیها به بدن متصل می شود و نوارهای زیر شاهپراولیها به نوک بال می رسد.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lashgarak, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 22 May 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

Identified by: MirHossein Hosseini, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MohammadJavad Parastegari, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Richard Porter & Dick Forsman

Remarks: The first record of this species for Mazandaran province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین آمور در لیپار در بهمن 1387

First national record of Amur Falcon in Lipar in January 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین آمور Falco amurensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب لیپار، 15 کیلومتری شرق چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 بهمن 1387

پرنده نگران: آقایان رِینود وِرمولِن، حسین عسکری و مارتِن پیتِر لَنتشیر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lipar Marsh, 15 km east of Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 24 January 2009

Birdwatchers: Reinoud Vermoolen, Hosein Askari & Maarten Pieter Lantsheer

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری بوف برفی در خواجه نفس در اسفند 1282

First national record of Snowy Owl in Khajeh Nafas in March 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک نمونه

محل پایش: خواجه نفس

استان: گلستان

زمان پایش: 28 اسفند 1282

پرنده نگر: آقای پاول

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one specimen

Place of observation: Khajeh Nafas

Province: Golestan

Dates of observation: 18 March 1903

Birdwatchers: Mr. Paul

Remarks: The first record of this species for Iran and Golestan province

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک رودخانه ای در چشمه شیرین در اردیبهشت 1319

First national record of River Warbler in Cheshmeh Shirin in May 1940

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد ماده

محل پایش: چشمه شیرین

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1319

پرنده نگر: آقای والتر کوئِلز

یادداشت: نخستین رکورد موثق این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان. نمونه شماره 239956 در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو نگهداری می شود.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Cheshmeh Shirin

Province: Khuzestan

Dates of observation: 12 May 1940

Birdwatchers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Khuzestan province. The specimen no. 239956 is being kept in FMNH, Chicago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد بوبی پاسرخ در بندر لنگه در شهریور 1358

The first national record of Red-footed Booby in Bandar-e Lengeh in August 1979

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی پاسرخ Sula sula

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 شهریور 1358

پرنده نگر: پِتِر دبلیو.جی. چیلمن

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Red-footed Booby Sula sula

No. of individuals: One individual

Place of observation: off Bandar-e Lengeh (2621N 5443E)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 August 1979

Birdwatchers: Peter W.G. Chilman

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

---

 

 

Here is the full text of Jens Eriksen to Abolghasem Khaleghizadeh on 1 June 2014:

 

“Dear Abolghasem,

 

Thank you for your email and enquiry about the first Red-footed Booby in Oman, the UAE and Iran, obviously a highly ship assisted occurrence.

The record was by tanker Chaptain Peter W G Chilman on board the ship. Here is what he wrote (I suspect it was published in Sea Swallow, though I don't have the reference):

'First seen on foc'sle at 09:00 [on 27 Aug 1979] in position 2308N
5936E. Didn't move all day even when closely approached, sitting with wings spread. On 28th fishing from foc'sle. Usually sat with bill open. Last seen at dusk 18:00 on 28th in position 2621N 5443E (off Bandar-e-Lengeh, Iran). Dark brown above with white flecks. Pale brown head and underside. Primaries and tail dark brown. Pink bill with dark tip. Bluish round eye. Red feet, pinkish white claws. Moulting heavily'.

Captain Chilman was an experiences birdwatcher and supplied numerous records of seabirds and wrote several articles.

Hope this helps,
Jens

------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله دم سفید در استان قزوین

Record of Temminck’s Stint in Qazvin province

 

چکیدۀ ثبت

نام گونه: تلیلۀ دم سفید Calidris temminckii

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب الله آباد، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 21 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Allah-Abad wetland, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 11 May 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه ابروسفید در صالحیه در فروردین 1397

Record of Whimbrel in Salehieh in April 2018

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا، حسین محمودیان و پرویز بختیاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Hossein Mahmoudian & Parviz Bakhtiari

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه بزرگ در صالحیه در فروردین 1397

Record of Eurasian Curlew in Salehieh in April 2018

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا، حسین محمودیان و پرویز بختیاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Hossein Mahmoudian & Parviz Bakhtiari

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان قم

Record of Little Tern in Qom province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observation: 18 May 2021

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۰۰ ، ۰۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل زرد در استان خراسان جنوبی

Record of Squacco Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل شب در استان خراسان جنوبی

Record of Black-crowned Night Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در تالش در اردیبهشت 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Talesh in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghale-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 13 May 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Ehsan Talebi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در قنبرآباد در اردیبهشت 1400

Record of Pacific Golden Plover in Ghanbar-Abad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 29 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 19 May 2021

Birdwatchers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله سفید در استان قزوین

Record of Sanderling in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ سفید Calidris alba

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی کنندگان: حمید جباری، علی سنگچولی و میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sanderling Calidris alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Identified by: Hamid Jabbari, Ali Sangchooli & MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بلوطی در زریبار در شهریور 1399

Record of Curlew Sandpiper in Zaribar in August 2020

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

شمار پرنده: بیش از 10 فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 10 شهریور 1399

پرنده نگران: آقای جلال پزشک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: over 10 individuals

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 31 August 2020

Birdwatchers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد سسک رودخانه ای برای ایران در مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of River Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان سید ناصح حسینی، پشکو کیانی و محمد نیکخواه

شناسایی کنندگان: سید ناصح حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، محسن ملاح، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی اصل و کرامت حافظی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 18 May 2020

Birdwatchers: Seyed Naseh Hosseini, Pashku Kiani & Mohammad Nikkhah

Identified by: Seyed Naseh Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad safrang, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Arash habibi-Azad, Reza AliAsl & Keramat Hafezi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چلچله رودخانه ای در تالاب صالحیه در فروردین 1397

Record of Sand Martin in Salehieh wetland in April 2018

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چلچلۀ رودخانه ای Riparia riparia

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و حسین محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sand Martin Riparia riparia

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia & Hossein Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک گل (پالاس) برای ایران در نایبندان در آبان 1392

The first record of Pallas's Leaf Warbler for Iran in Naybandan in October 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دره شاند، پناهگاه حیات وحش نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 5 آبان 1392

پرنده نگران: آقای امیر طالبی گل و آرش مودی

یادداشت: نام فارسی این گونه، به پاس تلاش شادروان امیر طالبی گل در واپسین لحظه های زندگی و کشف این گونه نامگذاری شد. نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان خراسان جنوبی.

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shand valley, Naybandan W.R.

Province: South Khorasan

Date of observation: 27 October 2013

Birdwatchers: Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: Its Persian name was after death of the first observer of this species. The first record of this species for Iran and South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان کرمان

Record of Broad-billed Stint in Kerman province

 

چکیده این ثبت:

گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 15 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Identified by: MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یاکریم سرخ در شهداد در اردیبهشت 1400

Record of Red Collared Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: سومین رکورد این گونه در ایران. نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 15 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The third record of this species in Iran. The first record of this species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان کرمانشاه

Record of Broad-billed Stint in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 10 May 2021

Province: Kermanshah

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Little Tern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: 11 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 18 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان روح اله عسگری

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 8 May 2021

Birdwatchers: Ruhollah Asgari

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت کاکایی راه راه از ایران در تیاب در بهمن 1393

The first record of Glaucous Gull from Iran in Tiab in January 2015

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی راه راه Larus hyperboreus

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: بندر بریس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1392

پرنده نگران: آقایان میثم قاسمی، علی سنگچولی و باقر نظامی

Species: Glaucous Gull Larus hyperboreus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Tiab, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 22 January 2015

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Ali Sangchooli & Bagher Nezami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستواقیانوسی قهوه ای در جزیره شیدور در تابستان 1390

Record of Brown Noddy on Sheedvar Island in summer 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: 18-19 خرداد، 20-21 تیر 1390

پرنده نگران: میثم قاسمی، فهیمه گودرزی، باقر نظامی، احمد براتی، فرزانه اعتضادی فر و نجیبه صادقی

یادداشت: دومین ثبت این گونه از ایران و استان هرمزگان. نخستین ثبت آن دیدن چند پرنده بین پاسنی و جاسک در روز 25 می 1877 توسط ا.ای. باتلر بود. یک نمونه از ان در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8-9 June, 11-12 July 2011

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Fahimeh Goudarzi, Bagher Nezami, Ahmad Barati, Farzaneh Etezadifar, Najibeh Sadeghi

Remarks: The second record of this species from Iran. The first record was of a few birds between Pasni and Jask, Sistan & Baluchestan on 25 May 1877 by AE Butler (Ticehurst 1926-27). One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت مگس گیر کاکل سیاه از ایران در جاسک در بهمن 1389

Record of Black-naped Monarch from Iran in Jask in February 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای علاییه، شمال لیرداف، 40 کیلیومتر دور از ساحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 24 بهمن 1389

پرنده نگر: آقای علی علی اسلام

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alaiyeh village, north of Lirdaf, 40 km away from the coast, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 13 February 2011

Birdwatchers: Ali Alieslam

Remarks: The first record of this species from Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم خاکستری در استان قزوین

Record of Grey Plover in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 May 2021

Birdwatchers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان قزوین

Record of Broad-billed Stint in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 May 2021

Birdwatchers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک نیزار پرصدا در استان تهران

Record of Clamorous Reed Warbler in Tehran province

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک نیزار پرصدا Acrocephalus stentoreus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب فشافویه، شهر ری

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: محسن ملاح و علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fashafuyeh wetland, Shahr-e Rey

Province: Tehran

Dates of observation: 15 April 2021

Birdwatchers: Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Tehran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم تورانی در استان آذربایجان شرقی

Record of Turkestan Shrike in East Azarbaijan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: 17 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان شرقی

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2021

Birdwatchers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Remarks: The first record of this species for East Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک زرد سرزرد در بوشهر در اردیبهشت 1400

Record of Motacilla flava lutea in Bushehr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

زیرگونه: Motacilla flava lutea

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای کوروش خلیلی

Subspecies: Yellow-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava lutea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 30 April 2021

Birdwatchers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک زرد سرزرد در شیمبار در اردیبهشت 1400

Record of Motacilla flava lutea in Shimbar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

زیرگونه: Motacilla flava lutea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیمبار

استان: خوزستان

زمان پایش: 13 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان فریدون خسروی و محمود حمادی

Subspecies: Yellow-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava lutea

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shimbar

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 May 2021

Birdwatchers: Fereydun Khosravi & Mahmud Hemadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طوقی بزرگ در استان کردستان

Record of Common Ringed Plover in Kordestan province

 

چکیده این ثبت:

گونه: سلیم طوقی بزرگ Charadrius hiaticula

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 16 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: محمد سفرنگ، سمیه امین‌پور، معصومه پاکروان، میترا دانشور، فتانه طباطبایی، نازنین عباسی، مُنا نحوی و پدرام خلیلی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کردستان

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 6 May 2021

Birdwatchers: Mohammad Safrang, Somayeh Aminpour, Masoumeh Pakravan, Mitra Daneshvar, Fataneh Tabatabaei, Nazanin Abbasi & Pedram Khalili

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم پشت بلوطی در ساریگل در اردیبهشت 1400

Record of Bay-backed Shrike in Sarigol in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد: 2 فرد

محل پایش: ساریگل

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 12 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: بابک قویدل نامانلو، مهران شریفی، سحر توسی و سروش لطیفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarigol

Province: North Khorasan

Date of observation: 2 May 2021

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu, Mehran Sharifi, Sahar Tusi & Soroush Latifi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بلوطی در سراب نیلوفر در اردیبهشت 1400

Record of Curlew Sandpiper in Sarab-e Niloufar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Period of observations: 1 May 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت جغد شمالی برای ایران از پرور در اردیبهشت 1400

The first record of Boreal Owl for Iran in Parvar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد شمالی Aegolius funereus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود منطقه حفاظت شده پرور

استان: سمنان

زمان پایش: 9-10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان علی علی اسلام و مهدی قربانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سمنان.

 

Species: Boreal Owl Aegolius funereus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parvar Protected Area

Province: Semnan

Dates of observation: 29-30 April 2021

Birdwatchers: Ali Alieslam & Mehdi Ghorbani

Remarks: The first record of this species for Iran and Semnan province.

Reference: https://www.instagram.com/p/COXTc6DHyTS/?igshid=1wzh04py5mi6u

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک تاجدار در استان یزد

Record of Red-crested Pochard in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک تاجدار Netta rufina

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: شهرستان خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 29 دی 1399

پرنده نگر: آقایان حجت تیموری و موسی شمسایی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 18 January 2021

Birdwatchers: Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیدومک در استان یزد

Record of Red-wattled Lapwing in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دیدومک Vanellus indicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرستان خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 14 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای حجت تیموری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Red-wattled Lapwing Vanellus indicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 3 April 2021

Birdwatchers: Hojjat Teymouri

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه نوک سبز در استان یزد

Record of Baillon’s Crake in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب آرتزین، خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حمید دهوئی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Baillpn’s Crake Porzana pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Artezian wetland, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 30 April 2021

Birdwatchers: Hamid Dehoi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چلچله کوهی در استان بوشهر

Record of Eurasian Crag Martin in Bushehr province

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله کوهی Ptyonoprogne rupestris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسکله فراکه، بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 8 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کوروش خلیلی و قدرت اله مشتاقی

شناسایی کنندگان: آقای محسن محلاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر. این گونه در سالهای گذشته توسط آقای محسن ملاح دیده شده بود ولی نگاره ای از آن فراهم نشد.

Species: Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Farakeh jetty, Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 28 April 2021

Birdwatchers: Korosh Khalili & Ghodratollah Moshtaghi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species in Bushehr province. This species was observed by Mohsen Mallah several year ago but photograph could not be provided.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیابانی آسیایی در استان گلستان

Observation of Asian Desert Warbler in Golestan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سسک بیابانی آسیایی Sylvia nana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کوههای زیارت، گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای موسی مزینانیان

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گلستان

Species: Asian Desert Warbler Sylvia nana

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ziarat mountains, Gorgan

Province: Golestan

Dates of observation: 9 April 2021

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Identified by: MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در گندمان در زمستان 1399

Record of Lesser White-fronted Goose in Gandoman in winter 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آذر تا ابتدای اسفند 1399

پرنده نگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Dates of observations: December 2020 to February 2021

Birdwatchers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Charmahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی