کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۰۲ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بهبهان در آذر 1397

Record of Ashy Drongo in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1397

محل مشاهده: تنگ تکاب، منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

شناسایی عکس: محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Identification: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان خوزستان

Observation of Hawfinch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آبان 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: November 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مرغ حق معمولی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Scops Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Twite in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 29 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک خالدار پاسرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Spotted Redshank in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسرخ Tringa erythropus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید طاهرزاده و کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 22 September 2018

Observers: Saeed Taherzadeh & Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کردستان

Observation of Whinchat in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: مهر 1393

مشاهده کننده: آقایان سیدناصح حسینی و جلال پزشک

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

 

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Whinchat Saxicola rubetra

 

Record 1:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: October 2014

Observer: SeyedNaseh Hosseini

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 17 April 2018

Observer: Shoresh Vahabi

 

Remarks: New species for Kordestan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Black Redstart in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده:  سد کارون، لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 5 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Karun dam, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان ایلام

Observation of Whiskered Tern in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 5 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tangeh Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 25 April 2018

Observers: Hossein Parvari

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قنبرآباد در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Ghanbar-Abad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان تهران

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 25 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour

Remarks: New species for Tehran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکای خزری در استان همدان

Observation of Caspian Gull in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد نابالغ

مکان مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: 10 November 2017

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان تهران

Observation of Turkestan Shrike in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لواسان

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهر ری

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

 

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Dates of observation: 6 September 2018

Observers: Alireza Afshoon

                        

Record 2:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rey

Province: Tehran

Dates of observation: 23 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Steppe Grey Shrike in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم بهاره مالکی و آقایان مجید پورهمدانی، محمدعلی ابراهیمی، امیرعلی ابراهیمی و محسن ملاح

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، آرش حبیبی-آزاد، حمید جباری و علی سنگچولی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individuals    

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 8 November 2018

Observer: Bahareh Maleki, Majid Pourhamedani, Mohammad-Ali Ebrahimi, AmirAli Ebrahimi & Mohsen Mallah

Identified by: Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari & Ali Sangchouli

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی خزری در استان ایلام

Observation of Caspian Gull in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد نابالغ

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 23 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Tangeh Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 15 October 2018

Observers: Hossein Parvari

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جاکانای دم قرقاولی در لامرد در آبان 1397

Record of Pheasant-tailed Jacana in Lamerd in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جاکانای دم قرقاولی Hydrophasianusi chirurgus

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ

محل مشاهده: میدان مرکزی لامرد

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 21 آبان تا 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: ابراهیم عباسی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محمد پاپری-زارعی

توضیحات: گونه جدید برای ایران و استان فارس

Species: Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianusi chirurgus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Central square, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: 12 to 23 November 2018

Observers: Ebrahim Abbasi

Identified by: Mohammad Safrang & Mohammad Papari-Zarei

Remarks: New species for Iran and Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اصفهان در آبان 1397

Records of Greater Spotted Eagle in Esfahan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان مجید پورهمدانی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 November 2018

Observers: Bahareh Maleki, Majid Pourhamedani & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در اصفهان در شهریور 1397

Record of European Honey Buzzard in Esfahan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Amin Okhovat

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کوهرنگ در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kuhrang in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای سعید حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: April 2017

Observers: Saeed Heidari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در بهبهان در آبان 1390

Record of Indian Silverbill in Behbahan in November 2011

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: باغهای منصوریه، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آبان 1390

مشاهده کنندگان: آقای عطا الله طاهرزاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mansourieh gardens, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 November 2011

Observers: Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در صالحیه در مهر 1397

Record of European Stonechat in Salehiyeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل مشاهده: صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Salehiyeh

Province: Alborz

Date of observation: 17 October 2018

Observer: Omid Yekefallah

Remarks: New species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شهرکرد در دی 1396

Record of Black-winged Kite in Shahr-e Kord in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان همدان

Observation of Steppe Grey Shrike in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abshineh

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنقر خاکستری در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Northern Harrier in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر خاکستری Circus cyaneus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کاهکش

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Northern Harrier Circus cyaneus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 25 October 2018

Observer: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani & Mahyar Kahkesh

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1393

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا، قمر و قبر ناخدا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara, Ghamar & Ghabr-e Nakhoda Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2014

Observers: Hojjat Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Pied Wheatear in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق Oenanthe pleschanka

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کاهکش

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 25 October 2018

Observer: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani & Mahyar Kahkesh

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در سد آبشینه در مهر 1397

Record of Black-throated Diver in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای طوقی در استان کرمان

Observation of Ring Ouzel in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای طوقی Turdus torquatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1391

مکان مشاهده: پارک ملی خبر، کرمان

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Ring Ouzel Turdus torquatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: summer 2012

Place of observation: Khabr N.P., Kerman

Province: Kerman

Observers: Hamed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد خالدار کوچک در استان خوزستان

Observation of Spotted Owlet in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده دیمه، رامهرمز

استان: خوزستان

 

رکورد 1:

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

تاریخهای مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و عبدالخالق طاهری

Species: Spotted Owlet Athene brama

Place of observation: Dimeh P.A., Ramhormoz

Province: Khuzestan

 

Record 1:

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: November 2015

Observers: Farshad Eskandari

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Dates of observation: September 2016

Observers: Hojjat Taheri & Abdolkhalegh Taheri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در کاشان در مهر 1397

Record of Little Crake in Kashan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قهرود، کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghahrud, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 October 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در خاییز در مهر 1397

Record of Barn Owl in Khaeez in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در سیران گولی در مهر 1397

Record of Western Osprey in Seyran-Goli in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر  Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در حسنلو در شهریور 1395

Record of Black-winged Kite in Hasanlu in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 September 2016

Observers: Farshid Dilmaghani

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان سمنان

Observation of Long-tailed Tit in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

مکان مشاهده: پرور

استان: سمنان

 

رکورد 1:

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

 

رکورد 2:

تعداد: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، دانیال نیری و آصف رضائیان

 

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان.

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

 

Record 1:

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: June 2018

Observers: Mehdi Ghorbani

 

Record 2:

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 19-21 September 2018

Observers: Parham Beyhaghi, Danial Nayyeri & Asef Rezaeian

 

Remarks: New species for Semnan province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم گردن سیاه در استان سمنان

Observation of Black-necked Grebe in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مکان مشاهده: احمدآباد، خارتوران

استان: سمنان

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان.

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 15 September 2018

Place of observation: Ahmad-Abad, Khar-Touran

Province: Semnan

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: New species for Semnan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گلیل و سرانی در شهریور 1397

Record of Short-toed Eagle in Golil & Sarani in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گلیل و سرانی، شیروان

استان: خراسان شمالی

تاریخهای مشاهده: 10 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ولی محمدی و بابک قویدل نامانلو

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golil & Sarani, Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: 1 September 2018

Observers: Vali Mohammadi & Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: New species for North Khorasan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی بزرگ در استان قزوین

Observation of Levant Sparrowhawk in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای علی اکبر رشوند آوه

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: 5 September 2018

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پس سر سفید در استان قزوین

Observation of Coal Tit in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پس سر سفید Periparus ater

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید بهرامی

Species: Coal Tit Periparus ater

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: September 2018

Observers: Majid Bahrami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره سرخاکستری در استان خوزستان

Observation of Grey-headed Bunting in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Grey-headed Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: one individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: September 2017

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari

Remarks: New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کرمانشاه

Observation of Steppe Grey Shrike in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 September 2016

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کبک دری در ایذه در بهمن 1396

Record of Caspian Snowcock in Izeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: کبک دری Tetraogallus caspius

تعداد پرنده: یک فرد شکارشده

محل مشاهده: ارتفاعات سوسن، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای عباس سلطانی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Decreasing population

Species: Caspian Snowcock Tetraogallus caspius

No. of individuals: one individual hunted

Place of observation: Sousan heights, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 January 2018

Observers: Abbas Soltani

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان همدان

Observation of Spotted Crake in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه رودخانه

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Date of observation: 23 October 2016

Place of observation: Abshineh river

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم جنبانک سرزرد در استان کردستان

Observation of Citrine Wagtail in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک سرزرد Motacilla citreola

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 1 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Citrine Wagtail Motacilla citreola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 January 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: New species for Kordestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در پیرانشهر در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Eagle in Piran-Shahr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده پیرانشهر به سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Piran-Shahr to Sardasht road

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان اصفهان

Observation of Whinchat in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Nightingale in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 مرداد 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان خوزستان

Observation of White-throated Dipper in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: March 2016

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گیلان

Observation of White-throated Robin in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد (ماده)

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان.

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 10 August 2018

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان خوزستان

Observation of Pied Wheatear in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: خنگ اژدر، ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khang Ezhdar, Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Black-backed Gull in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Dunlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: October 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی