کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۴۴ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در گچساران در دی 1400

Record of Namaqua Dove in Gachsaran in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم‌دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 16 دی 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observations: 6 January 2022

Birdwatchers: Sadegh Roodashti

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در تنکابن در دی 1400

Record of Steppe Gull in Tonekabon in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: چشمه کیله، تنکابن

استان: مازندران

زمان پایش: 3 دی 1400

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان مازندران

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Cheshmeh-Kileh, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 24 December 2021

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record for this subspecies in Mazandaran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در مشهد در مهر 1397

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Mashhad in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: مهر 1397

پایشگران: بانو هنگامه صدرایی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: October 2018

Observers: Hengameh Sadraee

Identified by: Hamid Jabbari & Klaus Maling Olsen

Remarks: New for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در شادگان در فروردین 1397

Second national record of Pale Sand Martin in Shadegan in March 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شادگان

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 فروردین 1397

پایشگران: آقای کورش سلیمانی

شناسایی‌کنندگان: رافائل آی، مگنوس اولمن، اسکار کمپل و یان هریسون

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Kourosh Soleymani

Identified by: Raffael Aye, Magnus Ullman, Oscar Campbell & Ian Harrison

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در لامرد در دی 1400

Record of Asian Koel in Lamerd in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک  نابالغ

محل پایش: روستای سمنتوج، لامرد

استان: فارس

زمان پایش: 12 دی 1400

پایشگران: آقای سیدمحمد موسوی

گزارشگران: بانو لیلا جولایی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان فارس

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Samantuj village, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: 2 January 2022

Observers: Seyed Mohammad Musavi

Reporters: Leila Julaie

Remarks: The first record of this species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در کنگان در دی 1400

Record of Asian Koel in Kangan in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک  نابالغ

محل پایش: فاز 14، کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: 13 دی 1400

پایشگران: علی ابراهیمی و محمدامین نظافت

گزارشگران: آقای غلامعباس محمدحسینی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان بوشهر

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Phase 14, Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 January 2022

Observers: Ali Ebrahimi & MohammadAmin Nezafat

Reporters: GholamAbbas MohammadHosseini

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در عشق آباد در دی 1400

Record of Tundra Swan in Eshgh-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب عشق آباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 8 دی 1400

پایشگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad wetland

Province: Tehran

Date of observation: 29 December 2021

Observers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در چابهار در دی 1400

Fifth national record of Buff-bellied Pipit in Chabahar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم‌نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای کهیر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 8 دی 1400

پایشگران: امین یوگورت‌اوغلو، میترا دانشور، محمدرضا کشفی و صیاد شیخی اینانلو

یادداشت: پنجمین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kahir

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 29 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu, Mitra Daneshvar, MR Kashfi & Sayyad Shekhi Ilanlu

Remarks: Fifth national record and the first record of this species from Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در بم در دی 1395

Third national record of Buff-bellied Pipit in Bam in January 2017

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ریگان، 100 کیلومتری بم

استان: کرمان

زمان پایش: 22 دی 1395

پرنده‌نگران: آقای سید بابک موسوی

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، یان هریسون، لارس اسونسون، ابوالقاسم خالقی‌زاده، سید حامد موسوی، حمید جباری، علی سنگچولی، درنا مجاب و رضا علی‌اصل

یادداشت: سومین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Rigan, 100 km of Bam

Province: Kerman

Date of observation: 11 January 2017

Birdwatchers: Seyed Babak Musavi

Identified by: Magnus Ullman, Ian Harrison, Lars Svensson, Abolghasem Khaleghizadeh, Seyed Hamed Mousavi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Dorna Mojab & Reza AliAsl

Remarks: Third national record and the first record of this species from Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیدومک در استان تهران

Record of Red-wattled Lapwing in Tehran province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دیدومک Vanellus indicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب عشق آباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Red-wattled Lapwing Vanellus indicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad wetland, Varamin

Province: Tehran

Dates of observation: 31 December 2021

Observers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در همدان در دی 1400

Record of Goldcrest in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همران

استان: همدان

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو زهره خزائی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 31 December 2021

Birdwatchers: Zohreh Khazaei

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در دریاچه مهارلو در آبان 1379

First national record of Buff-bellied Pipit in Lake Maharlu in November 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دریاچۀ مهارلو

استان: فارس

زمان پایش: 14 آبان 1379

پایشگران: آقایان یان گرین و جی. اورفیلد

شناسایی کنندگان: درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lake Maharlu

Province: Fars

Date of observation: 4 November 2000

Observers: Ian Green & J. Overfield

Identified by: Derek Scott

Remarks: First national record and the first record of this species for Fars province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در گرگان در آبان 1400

Record of White-eared Bulbul in Gorgan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آبان 1400

پایشگران: آقای بهراد گالشی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گلستان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 19 November 2021

Observers: Behrad Galeshi

Remarks: The first record of this species for Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در نیکشهر در دی 1400

Third national record of Pale Sand Martin in Nikshahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هیچان، نیکشهر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 دی 1400

پایشگران: امین یوگورت‌چوغلو

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hichan, Nikshahr

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Sistan & Baluchestan province.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در میناب در بهمن 1385

The first national record of Pale Sand Martin in Minab in January 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نزدیک میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 بهمن 1385

پایشگران: ا. اووِرکِرک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: one individual

Place of observation: near Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 25 January 2007

Birdwatchers: A. Ouwerkerk

Remarks: Photographed. The first record of this species from Iran and Hormozgan province

Reference: Kirwan G.M. & Grieve A. (2013). Unravelling Meinertzhagen-generated confusion concerning the occurrence of Pale Sand Martin Riparia diluta in Egypt and the Near East, with a review of the species’ status in the Middle East. Sandgrouse, 35, 114–125.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت پیپت پادراز در قنبرآباد در آذر 1400

Record of Richard’s Pipit in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: آقایان اِمین یوگورت‌چوغلو و ابراهیم شکوهی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Richard’s Pipit Anthus richardi

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 20 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu & Abraham Shokuhi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

Reference: ebird.org/checklist/S99090541

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باقرقره دم دراز در تالش در آذر 1400

Record of Pallas’s Sandgrouse in Talesh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقره دم‌دراز Syrrhaptes paradoxus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: قلعه‌بین، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Palls’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus

No. of individuals: One male

Place of observation: Ghaleh-Bin, Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 20 December 2021

Observers: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this species for Gilan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید بزرگ در تالاب مره در آذر 1400

Record of Greater White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید بزرگ Anser albifrons

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، محسن ملاح، محمد سفرنگ و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Greater White-fronted Goose Anser albifrons

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Mohammad Safrang & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنقر خاکستری در استان خراسان جنوبی

Record of Hen Harrier in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر خاکستری Circus cyaneus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فردوس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای حامد استواری

شناسایی کنندگان: حامد استواری، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Hen Harrier Circus cyaneus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ferdows

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Hamed Ostovari

Identified by: Hamed Ostovari, Mohammad safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در یاسوج در آذر 1400

Record of Goldcrest in Yasuj in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 27 آذر 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 18 December 2021

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ابیا در استان مرکزی

Record of Eurasian Woodcock in Markazi province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ابیا Scolopax rusticola

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: دره شراء، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای امیر انصاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shera valley, Arak

Province: Markazi

Date of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Amir Ansari

Remarks: The first record of this species for Markazi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هشتمین رکورد کشوری چکچک سیاه سرسفید در بافق در مهر 1400

The eighth national record of White-crowned Wheatear in Bafgh in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

شمار پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: بافق

استان: یزد

زمان پایش: 3 مهر 1400

پایشگران: آقای حمید محمدعلیزاده

یادداشت: هشتمین ثبت این گونه از ایران و نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Bafgh

Province: Yazd

Dates of observation: 25 September 2021

Birdwatchers: Hamid MohammadAlizadeh

Remarks: The eighth record from Iran and the first record for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طلایی اروپایی در هندیجان در آذر 1400

Record of European Golden Plover in Hendijan in November 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 آذر 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کبوتر کوهپایه در شهداد در آبان 1398

Record of Stock Dove in Shahdad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر کوهپایه Columba oenas

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 8 آبان 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، رضا علی‌اصل، علی سنگچولی، سیدباباک موسوی، محسن ملاح، آرش حبیبی و محمد سفرنگ

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Stock Dove Columba oenas

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 29 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Reza AliAsl, Ali Sangchooli, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah, Arash Habibi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for r province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در تالاب مره در آذر 1400

Record of Lesser White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید کوچک Anser erythropus

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، درنا مجاب، حمید جباری، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۰ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم خاکستری دشتی در تالش در آبان 1398

Record of Steppe Grey Shrike in Talesh in November 2019

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سنگ‌چشم خاکستری دشتی Lanius excubitor pallidirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: آبان 1398

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان گیلان

Type of important subspecies: Distribution

Species: Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: November 2019

Observer: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this subspecies for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره راه راه در ابرکوه در آبان 1400

Record of Striated Bunting in Abarkuh in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره راه‌راه Emberiza striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: آبان 1400

پرنده نگران: آقای محسن اکبری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Striated Bunting Emberiza striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: November 2021

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد تالابی در گندمان در آبان 1400

Record of Short-eared Owl in Gandoman in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد تالابی Asio flammeus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 23 آبان 1400

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 14 November 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در تالاب صالحیه در آبان 1400

Record of Ferruginous Duck in Salehieh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 18 آبان 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 9 November 2021

Observers: Bababk Ranbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۰ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس کاکلی در سیران گولی در آبان 1400

Record of Red-breasted Merganser in Seyran-Goli in November 2021

 

چکیدۀ این  ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 19 آبان 1400

پایشگران: دکتر دیهیم، محمد سفرنگ، محسن ملاح، صیاد شیخی، عزیز عذار، بهاره مالکی و ژاله احمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2021

Observers: Dr Deyhim, Mohammad Safrang, Mohsen Mallah, Sayyad Sheikhi, Aziz Ozar, Bahareh Maleki & Zhaleh Ahmadi

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۰۰ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره سرزیتونی در شهداد در مهر 1400

Observation of Ortolan Bunting in Shahdad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 18 مهر 1400

پایشگر: آقای حامد تیموری

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 10 October 2021

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۰۰ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در خرم آباد در آبان 1400

Record of Grey-headed Swamphen in Khorram-Abad in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: رودخانه خرم آباد

استان: لرستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگر: آقای محسن امیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad river

Province: Lorestan

Period of observations: 6 November 2021

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: The first record of this species for lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۰۰ ، ۱۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گندمان در آبان 1400

Record of Dalmatian Pelican in Gandoman in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 13 آبان 1400

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman Wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Period of observations: 4 November 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Charmahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در طارم سفلی در مهر 1400

Record of Steppe Gull in Tarom Sofla in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: طارم سفلی

استان: قزوین

زمان پایش: 30 مهر 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاس مالینگ اولسن

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان قزوین

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tarom Sofla

Province: Qazvin

Dates of observation: 22 October 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Identified by: Hamid Jabbari & Klaud Maling Olsen

Remarks: New for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ اروپایی در استان مرکزی

Record of European Robin in Markazi province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه سرخ اروپایی Erythacus rubecula

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 7 آبان 1400

پرنده نگر: آقای حامد علاقه‌مند

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: European Robin Erythacus rubecula

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Date of observation: 29 October 2021

Birdwatchers: Hamed Alaghemand

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در ملایر در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Malayer in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ملایر

استان: همدان

زمان پایش: 25-26 مهر 1400

پایشگر: آقای پدرام شبیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 17-18 October 2021

Observers: Pedram Shobeiri

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در ملایر در آذر 1399

Record of White-tailed Eagle in Malayer in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم‌سفید Haliaeetus albicilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ملایر

استان: همدان

زمان پایش: 3 آذر 1399

پایشگران: آقای پدرام شبیری و ستاره چگینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در استان همدان

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer

Province: Malayer

Period of observations: 23 November 2020

Observers: Pedram Shobeiri & Setareh Chegini

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیپت گلوسرخ در خور و بیابانک در مهر 1400

Record of Red-throated Pipit in Khour & Biabanak in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت گلوسرخ Anthus cervinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خور و بیابانک، کاشان

استان: اصفهان

زمان پایش: 28 مهر 1400

پایشگران: مهدی قربانی، مهدی جلالپور، هاشم نقیبی، علی کم صدا، چکاوک عباسپور و حسین شیبانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Red-throated Pipit Anthus cervinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khour & Biabanak, Kashan

Province: Esfahan

Date of observation: 20 October 2021

Observers: Mehdi Ghorbani, Mehdi Jalalpour, Hashem Naghibi, Ali Kamseda, Chakavak Abbaspour & Hossein Sheibani

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت صعوه کوهی در مریوان در مهر 1400

Record of Alpine Accentor in Marivan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

شمار پرنده: یک دسته حدود ۱۵ تا ۲۰ فرد

محل پایش: گردنه تته، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 2 آبان 1400

پایشگران: محمد سفرنگ، زهرا راشدی، شورش وهابی، مهدی نقیبی و علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: a flock of 15-20 individuals

Place of observation: Tateh pass, Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 24 October 2021

Observers: Mohammad Safrang, Zahra Rashedi, Shoresh Vahabi, Mahdi Naghibi & Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۰۰ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک تاجدار در استان قم

Record of Red Crested Pochard in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک تاجدار Netta rufina

شمار پرنده: یک فرد ماده

مکان پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 30 مهر 1400

پایشگران: آقایان سعید نصرتی، رامین رجادیان و رادوین رجائیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Red Crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: One individual female

Place of observation: Morreh Wetland

Province: Qom

Date of observation: 22 October 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati, Ramin Jajaian and Radvin Rajaian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۰۰ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در سنندج در مهر 1400

Record of White-tailed Eagle in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 28 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در استان کردستان

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 20 November 2021

Observers: Babak Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در اصفهان در مهر 1400

Record of Black-winged Kite in Esfahan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فرودگاه اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 16 مهر 1400

پایشگر: آقای محمد تقوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan airport

Province: Esfahan

Period of observations: 8 October 2021

Observers: Mohammad Taghavi

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت صعوه کوهی در تفتان در مرداد 1399

Record of Alpine Accentor in Taftan in August 2021

 

چکیده این ثبت

نام گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوه تفتان، خاش

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 مرداد 1399

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا، سعید احمدی و علی نامجو

یادداشت: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taftan mount, Khash

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 7 August 2020

Observers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia, Saeed Ahmadi & Ali Namjou

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان کوچک در شهرستان رستم در مهر 1400

Record of Pygmy Cormorant in Rostam county in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باکلان کوچک Microcarbo pymeus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سراب سیاه، شهرستان

استان: فارس

زمان پایش: 1 مهر 1400

پایشگران: عبدالخالق طاهری، مازیار محمودی، فرشته محمودی و مهسا محمدی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان فارس

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo pymeus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Sarab Siah, Rostam county

Province: Fars

Period of observations: 23 September 2021

Observers: Abdolkhalegh Taheri, Maziar Mahmoudi, Fereshteh Mahmoudi & Mahsa Mohammadi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در قاین در مهر 1400

Record of Corn Crake in Ghayen in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 6 مهر 1400

گزارشگران: آقایان محمدرضا بسملی و جعفر حسنی

شناسایی‌کنندگان: آقای محمد سفرنگ و محمدرضا بسملی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghayen

Province: South Khorasan

Period of observations: 28 September 2021

Reporters: MohammadReza Besmeli & Jafar Hasani

Identified by: Mohammad Safrang & MohammadReza Besmeli

Remarks: The first record if this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در رودبار جنوب در مهر 1400

Record of Marbled Duck in Rudbar-e Jonub in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 6 مهر 1400

پایشگران: آقایان یونس خواجویی و عماد افضلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Date of observation: 28 September 2021

Observers: Yunos Khajouei & Emad Afzali

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیغوی بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Levant Sparrowhawk in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک جوان

مکان پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 4 مهر 1400

گزارشگران: تورج رییسی، فهیمه اسلامی، مهدی مولوی، غلام قاسمپور و رضا فریدونی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Kiyar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 September 2021

Reporters: Turaj Raeisi, Fahimeh Eslami, Mehdi Moulavi, Gholam Ghasempour & Reza Fereidouni

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب پرپا در قم در مهر1400

Record of Booted Eagle in Qom city in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

شماره پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر قم

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 2 مهر 1400

پایشگر: آقای رضا علی اصل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Period of observations: 24 September 2021

Observers: Reza Aliasl

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان کرمانشاه

Record of Gull-billed Tern in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی