کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۴۷۷ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در سد آبشینه در مهر 1397

Record of Black-throated Diver in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای طوقی در استان کرمان

Observation of Ring Ouzel in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای طوقی Turdus torquatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1391

مکان مشاهده: پارک ملی خبر، کرمان

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Ring Ouzel Turdus torquatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: summer 2012

Place of observation: Khabr N.P., Kerman

Province: Kerman

Observers: Hamed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد خالدار کوچک در استان خوزستان

Observation of Spotted Owlet in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده دیمه، رامهرمز

استان: خوزستان

 

رکورد 1:

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

تاریخهای مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و عبدالخالق طاهری

Species: Spotted Owlet Athene brama

Place of observation: Dimeh P.A., Ramhormoz

Province: Khuzestan

 

Record 1:

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: November 2015

Observers: Farshad Eskandari

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Dates of observation: September 2016

Observers: Hojjat Taheri & Abdolkhalegh Taheri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در کاشان در مهر 1397

Record of Little Crake in Kashan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قهرود، کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghahrud, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 October 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در خاییز در مهر 1397

Record of Barn Owl in Khaeez in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در سیران گولی در مهر 1397

Record of Western Osprey in Seyran-Goli in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر  Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در حسنلو در شهریور 1395

Record of Black-winged Kite in Hasanlu in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 September 2016

Observers: Farshid Dilmaghani

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان سمنان

Observation of Long-tailed Tit in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

مکان مشاهده: پرور

استان: سمنان

 

رکورد 1:

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

 

رکورد 2:

تعداد: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، دانیال نیری و آصف رضائیان

 

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان.

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

 

Record 1:

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: June 2018

Observers: Mehdi Ghorbani

 

Record 2:

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 19-21 September 2018

Observers: Parham Beyhaghi, Danial Nayyeri & Asef Rezaeian

 

Remarks: New species for Semnan province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم گردن سیاه در استان سمنان

Observation of Black-necked Grebe in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مکان مشاهده: احمدآباد، خارتوران

استان: سمنان

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان.

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 15 September 2018

Place of observation: Ahmad-Abad, Khar-Touran

Province: Semnan

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: New species for Semnan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گلیل و سرانی در شهریور 1397

Record of Short-toed Eagle in Golil & Sarani in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گلیل و سرانی، شیروان

استان: خراسان شمالی

تاریخهای مشاهده: 10 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ولی محمدی و بابک قویدل نامانلو

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golil & Sarani, Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: 1 September 2018

Observers: Vali Mohammadi & Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: New species for North Khorasan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی بزرگ در استان قزوین

Observation of Levant Sparrowhawk in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای علی اکبر رشوند آوه

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: 5 September 2018

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پس سر سفید در استان قزوین

Observation of Coal Tit in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پس سر سفید Periparus ater

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید بهرامی

Species: Coal Tit Periparus ater

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: September 2018

Observers: Majid Bahrami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره سرخاکستری در استان خوزستان

Observation of Grey-headed Bunting in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Grey-headed Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: one individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: September 2017

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari

Remarks: New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کرمانشاه

Observation of Steppe Grey Shrike in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 September 2016

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کبک دری در ایذه در بهمن 1396

Record of Caspian Snowcock in Izeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: کبک دری Tetraogallus caspius

تعداد پرنده: یک فرد شکارشده

محل مشاهده: ارتفاعات سوسن، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای عباس سلطانی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Decreasing population

Species: Caspian Snowcock Tetraogallus caspius

No. of individuals: one individual hunted

Place of observation: Sousan heights, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 January 2018

Observers: Abbas Soltani

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان همدان

Observation of Spotted Crake in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه رودخانه

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Date of observation: 23 October 2016

Place of observation: Abshineh river

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم جنبانک سرزرد در استان کردستان

Observation of Citrine Wagtail in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک سرزرد Motacilla citreola

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 1 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Citrine Wagtail Motacilla citreola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 January 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: New species for Kordestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در پیرانشهر در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Eagle in Piran-Shahr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده پیرانشهر به سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Piran-Shahr to Sardasht road

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان اصفهان

Observation of Whinchat in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Nightingale in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 مرداد 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان خوزستان

Observation of White-throated Dipper in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: March 2016

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گیلان

Observation of White-throated Robin in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد (ماده)

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان.

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 10 August 2018

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان خوزستان

Observation of Pied Wheatear in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: خنگ اژدر، ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khang Ezhdar, Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Black-backed Gull in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Dunlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: October 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در گندمان در بهمن 1396

Observation of Eurasian Eagle Owl in Gandoman in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: February 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Demoiselle Crane in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در کانی برازان در اردیبهشت 1397

Record of Savi’s Warbler in Kani-Barazan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پژمان همتی، هادی امینی و پرهام بیهقی

شناسایی کنندگان: شناسایی این پرنده از طریق صدا توسط محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده تایید شد.

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 May 2018

Observers: Pezhman Hemati, Hadi Amini & Parham Beyhaghi

Identified by: Identification of this bird was confirmed by Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh by hearing call of this bird.

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در گندمان در آذر 1396

Record of Eurasian Curlew in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی کوچک در استان خراسان جنوبی

Observation of Little Ringed Plover in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم طوقی کوچک  Charadrius dubius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان بیرجند

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حامد استواری

Species: Little Ringed Plover Charadrius dubius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand township

Province: South Khorasan

Date of observation: 19 April 2018

Observers: Hamed Ostovari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چوب پا در استان خراسان جنوبی

Observation of Black-winged Stilt in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چوب پا    Himantopus himantopus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان بیرجند

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حامد استواری

Species: Black-winged Stilt Himantopus himantopus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand township

Province: South Khorasan

Date of observation: 19 April 2018

Observers: Hamed Ostovari۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت در فروردین 1395

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 5 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 24 March 2016

Observers: Seyed Hamed Mousavi

Remarks: New species for Kerman province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره صورتی در استان کرمانشاه

Observation of Trumpeter Finch in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1397

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 April 2018

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Observers: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province.Observers: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر دریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 خرداد 1397

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of Armenian Gull in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز و قزوین

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

توضیحات: گونه جدید برای استانهای البرز و قزوین.

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz and Qazvin

Period of observations: 16 June 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: New species for Alborz and Qazvin provinces.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در گندمان در دی 1396

Record of Pallid Harrier in Gandoman in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک نیزار بزرگ در استان قزوین

Observation of Great Reed Warbler in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار بزرگ  Acrocephalus arundinaceous

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کننده: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observer: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گندمان در آذر 1396

Record of Short-toed Eagle in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی کوچک در استان خوزستان

Observation of Western Rock Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی کوچک Sitta neumayer

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Western Rock Nuthatch Sitta neumayer

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی جنگلی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان خوزستان

Observation of Long-tailed Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرآبی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Blue Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes (Parus) caeruleus

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جی جاق در استان خوزستان

Observation of Eurasian Jay in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جی جاق  Garrulus glandarius

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Jay Garrulus glandarius

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار کوچک در استان قزوین

Observation of Little Bittern in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوتیمار کوچک  Ixobrychus minutus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Bittern Ixobrychus minutus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک در استان قزوین

Observation of Kentish Plover in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم کوچک Charadrius alexandrinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان قزوین

Observation of Little Stint in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چوب پا در استان کرمانشاه

Observation of Black-winged Stilt in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چوب پا Himantopus himantopus

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: سراب شیان، اسلام آباد

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Black-winged Stilt Himantopus himantopus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Sarab-e Shian, Eslam-Abad

Province: Kermanshah

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تنجه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Shelduck in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: January 2018

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ترمتای معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Merlin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ترمتای معمولی Falco columbarius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آذر 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Merlin Falco columbarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: December 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی