کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۲۸ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Brambling in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 16 february 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک جنبان در استان کردستان

Observation of Scrub Warbler in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: بهاره مالکی، بشری مهاجر، رضوان قمری، آتوسا رحمانی، شاهو دربندی، سالار کهزادی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zhavrud, Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 31 January 2019

Observers: Bahareh Maleki, Boshra Mohajer- Rezvan Ghamari, Atusa Rahmani, Shahoo Darbandi, Salar Kohzadi & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در اهواز در بهمن 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح، درک اسکات، مگنوس اولمن و اندرو استودارت

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این گونه برای استان خوزستان جدید است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 January to 6 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah, Derek Scott, Magnus Ullman & Andrew Stoddart

Remarks: Its call was recorded. This is new species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در مشایخ، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Mashayekh, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان مشایخ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 4 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashayekh county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی خزری در استان کرمانشاه

Observation of Caspian Gull in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: one individual

Place of observation: Songhor & Kolyayee

Province: Kermanshah

Date of observation: 5 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم گردن سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-necked Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شیان، اسلام آباد غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shian dam, Eslam-Abad-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eversmann's Redstart in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 24 February 2016

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Mistle Thrush in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 16 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 June 2017

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Willow Warbler in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: September 2017

Observers: Arya Shafaeipour

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری دارکوب سبز در دنای غربی در اردیبهشت 1393

Record of breeding European Green Woodpecker in West Dena in May 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: لانه با والدین، 5 فرد

محل مشاهده: پاسگاه محیط زیست خونگاه

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور، فرشاد افشین پور و مرحوم حسن دانانسب

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: nest with adults- 5 individuals

Place of observation: Khungah DOE post, West Dena

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: May 2014

Observers: Arya Shafaeipour, Farshad Afshinpour & late Hasan Dananasab

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان خوزستان

Observation of Red-fronted Serin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 20 فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان فضل اله بهرام وند، حسن بهداروندی و حجت خواجوی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: 20 inds- Haft-tanan No-Hunting A., Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 January 2019

Observers: Fazlollah Bahramvand, Hasan Behdarvandi & Hojjat Khajavi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Lark in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیشنیزجان، شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gishnizjan, Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Siskin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Radde’s Accentor in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad N.P.

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: November 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زنبورخوار کوچک دراستان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Green Bee-eater in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنبورخوار کوچک (سبز) Merops orientalis

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Green Bee-eater Merops orientalis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Dates of observation: 21 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهدهگونه ها در استانها

Observationsofspecies in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان خوزستان

Observation of Tawny Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری نژاد و افشین موسی زاده

توضیحات: تنها صدای این پرنده ضبط شده است. گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 2014

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Afshin Musazadeh

Remarks: Only call of the bird was recorded. New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Whinchat in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده  سهره نوک بزرگ در استان آذربایجان غربی

Observation of Hawfinch in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگCoccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1394

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان : آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 November 2015

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان کرمانشاه

Observation of Long-tailed Tit in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1397

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 11 January 2019

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در منطقه حفاظت شده خاییز در دی 1397

Record of European Stonechat in Khaeez P.A. in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایاله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان همدان

Observation of Tawny Owl in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tuyserkan

Province: Hamedan

Date of observation: July 2018

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در استان یزد

Observation of Masked Shrike in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abar-Kuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در دزفول در دی 1397

Record of Omani Owl in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان:  آقایان افشین موسی زاده، محمدامین خشت­زر، احسان ضیایی، کیارش کایدخورده و علی یارتختایی

شناسایی: کرامت حافظی، حمید جباری، محسن ملاح، علی ترک قشقایی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان. این پرنده در باران خیس شده، سپس بعد از درمان رهاسازی شد.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting Area, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 December 2018

Observers: Ashin Musazadeh, Mohammad-Amin Kheshtzar, Ehsan Ziaie, Kiarash KayedKhordeh & Ali Yartakhtaee

Identification: Keramat Hafezi, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Ali Tork-Qashqaee & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province. This bird was wet in rain and was released after healing.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان کرمانشاه

Observation of Twite in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 4 دی 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 25 December 2018

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۲۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان سمنان

Observation of Pied Avocet in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: احمدآباد، خارتوران

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: One individual

Place of observation: Amad-Abad, Kharturan

Province: Semnan

Date of observation: 16 September 2018

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بهبهان در آذر 1397

Record of Ashy Drongo in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1397

محل مشاهده: تنگ تکاب، منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

شناسایی عکس: کرامت حافظی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Identification: Keramat Hafezi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان خوزستان

Observation of Hawfinch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آبان 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: November 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مرغ حق معمولی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Scops Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Twite in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 29 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک خالدار پاسرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Spotted Redshank in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسرخ Tringa erythropus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید طاهرزاده و کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 22 September 2018

Observers: Saeed Taherzadeh & Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کردستان

Observation of Whinchat in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: مهر 1393

مشاهده کننده: آقایان سیدناصح حسینی و جلال پزشک

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

 

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Whinchat Saxicola rubetra

 

Record 1:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: October 2014

Observer: SeyedNaseh Hosseini

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 17 April 2018

Observer: Shoresh Vahabi

 

Remarks: New species for Kordestan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ سیاه در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Black Redstart in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده:  سد کارون، لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 5 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Karun dam, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان ایلام

Observation of Whiskered Tern in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 5 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tangeh Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 25 April 2018

Observers: Hossein Parvari

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قنبرآباد در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Ghanbar-Abad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان تهران

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 25 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour

Remarks: New species for Tehran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکای خزری در استان همدان

Observation of Caspian Gull in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد نابالغ

مکان مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: 10 November 2017

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان تهران

Observation of Turkestan Shrike in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لواسان

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهر ری

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

 

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Dates of observation: 6 September 2018

Observers: Alireza Afshoon

                        

Record 2:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rey

Province: Tehran

Dates of observation: 23 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Steppe Grey Shrike in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم بهاره مالکی و آقایان مجید پورهمدانی، محمدعلی ابراهیمی، امیرعلی ابراهیمی و محسن ملاح

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، آرش حبیبی-آزاد، حمید جباری و علی سنگچولی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individuals    

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 8 November 2018

Observer: Bahareh Maleki, Majid Pourhamedani, Mohammad-Ali Ebrahimi, AmirAli Ebrahimi & Mohsen Mallah

Identified by: Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari & Ali Sangchouli

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی خزری در استان ایلام

Observation of Caspian Gull in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد نابالغ

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 23 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Tangeh Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 15 October 2018

Observers: Hossein Parvari

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جاکانای دم قرقاولی در لامرد در آبان 1397

Record of Pheasant-tailed Jacana in Lamerd in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جاکانای دم قرقاولی Hydrophasianusi chirurgus

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ

محل مشاهده: میدان مرکزی لامرد

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 21 آبان تا 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: ابراهیم عباسی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محمد پاپری-زارعی

توضیحات: گونه جدید برای ایران و استان فارس

Species: Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianusi chirurgus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Central square, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: 12 to 23 November 2018

Observers: Ebrahim Abbasi

Identified by: Mohammad Safrang & Mohammad Papari-Zarei

Remarks: New species for Iran and Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اصفهان در آبان 1397

Records of Greater Spotted Eagle in Esfahan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان مجید پورهمدانی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 November 2018

Observers: Bahareh Maleki, Majid Pourhamedani & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در اصفهان در شهریور 1397

Record of European Honey Buzzard in Esfahan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Amin Okhovat

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کوهرنگ در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kuhrang in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای سعید حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: April 2017

Observers: Saeed Heidari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در بهبهان در آبان 1390

Record of Indian Silverbill in Behbahan in November 2011

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: باغهای منصوریه، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آبان 1390

مشاهده کنندگان: آقای عطا الله طاهرزاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mansourieh gardens, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 November 2011

Observers: Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در صالحیه در مهر 1397

Record of European Stonechat in Salehiyeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل مشاهده: صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Salehiyeh

Province: Alborz

Date of observation: 17 October 2018

Observer: Omid Yekefallah

Remarks: New species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شهرکرد در دی 1396

Record of Black-winged Kite in Shahr-e Kord in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان همدان

Observation of Steppe Grey Shrike in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abshineh

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنقر خاکستری در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Northern Harrier in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر خاکستری Circus cyaneus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کاهکش

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Northern Harrier Circus cyaneus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 25 October 2018

Observer: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani & Mahyar Kahkesh

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1393

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا، قمر و قبر ناخدا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara, Ghamar & Ghabr-e Nakhoda Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2014

Observers: Hojjat Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Pied Wheatear in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق Oenanthe pleschanka

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 آبان 1397

مشاهده کننده: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کاهکش

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 25 October 2018

Observer: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani & Mahyar Kahkesh

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی