کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۹۹ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک گلوزرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Yellow-throated Sparrow in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک گلوزرد Petronia xanthocollis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بازفت، کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bazoft, Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در میبد در خرداد 1398

Record of Mongolian Finch in Meybod in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: میبد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 45 individuals

Place of observation: Meybod

Province: Yazd

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Sattar Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک برفی در استان خوزستان

Observation of White-winged Snowfinch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان منصور صابری و ابراهیم قنبری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Mansour Saberi & Ebrahim Ghanbari 

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کلاغ (زاغ) نوک زرد در استان خوزستان

Observation of Alpine Chough in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کلاغ (زاغ) نوک زرد Pyrrhocorax graculus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان منصور صابری و ابراهیم قنبری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Alpine Chough Pyrrhocorax graculus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Mansour Saberi & Ebrahim Ghanbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در نقده در اردیبهشت 1397

Record of Cinereous Bunting in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

شناسایی: محمد سفرنگ و عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Farshid Dilmaqani

Identified by: Mohammad Safrang & Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه جنگلی در استان آذربایجان غربی

Observation of Dunnock in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه جنگلی Prunella modularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای حاجی فیروز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Dunnock Prunella modularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haji-Firouz village, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 December 2016

Observers: Farshid Dilmaqani

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستوی دمگاه حنایی در استان آذربایجان غربی

Observation of Red-rumped Swallow in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستوی دمگاه حنایی Hirundo daurica

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سردشت و پیرانشهر

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Red-rumped Swallow Hirundo daurica

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Sardasht and Piran-Shahr

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۸ ، ۱۷:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کفچه نوک در استان یزد

Observation of Eurasian Spoonbill in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حجت تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 22 May 20179

Observers: Hojjat Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مگس گیر سینه سرخ در استان کرمانشاه

Observation of Red-breasted Flycatcher in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مگس گیر سینه سرخ Ficedula parva

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بیستون، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزار عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bisotun, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 May 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Tern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی معمولی Sterna hirundo

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزار عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Tern Sterna hirundo

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Songhor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Date of observation: 27 April 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در همدان در اردیبهشت 1398

Record of Little Crake in Hamedan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر صنعتی بوعلی، همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bu-Ali industrial area, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 25 April 2019

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بادخورک کوچک در استان ایلام

Observation of Little Swift in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 2 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: مهدی مامی

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 23 May 2019

Observers: Mahdi Mami

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره سرسرخ در استان البرز

Observation of Red-headed Bunting in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: جمشید کریمی زاده، ابراهیم شفیع زاده، رامین محمدی، رامیلا محمدی، رهام محمدی و امید یکّه فلاح

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Date of observation: 17 May 2019

Observers: Jamshid Karimizadeh, Ebrahim Shafizadeh, Ramin, Ramila & Raham Mohammadi & Omid Yekke-Fallah

Remarks: New species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستوی دمگاه حنایی در استان تهران

Observation of Red-rumped Swallow in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستوی دمگاه حنایی Hirundo daurica

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

توضیحات: گونه جدید برای استان تهران

Species: Red-rumped Swallow Hirundo daurica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar

Province: Tehran

Date of observation: 16 May 2019

Observers: Shahrzad Fattahi

Remarks: New species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کبودرآهنگ در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Kabudar-Ahang in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 15 May 2019

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شهرکرد در اردیبهشت 1398

Record of Saker Falcon in Shahr-e Kord in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای فربد خاکپور

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: 2 nestlings

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: May 2019

Observers: Farbod Khakpour

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان کردستان

Observation of Turkestan Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

شناسایی: شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Babak Sadeghi

Identification: Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در استان آذربایجان شرقی

Observation of Masked Shrike in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جلفا

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای صابر سلیمی علمداری

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان شرقی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jolfa

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Saber Salimi-Alamdari

Remarks: New species for East Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک درختی هندی در استان خوزستان

Observation of Syke’s Warbler in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک درختی هندی Iduna (Hippolais) rama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده و آرش حبیبی آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Syke's Warbler Iduna (Hippolais) rama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 May 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Abolghasem Khaleghizadeh & Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در زریبار در اردیبهشت 1398

Record of Iraq Babbler in Zaribar in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار، مریوان

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 11 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: الناز اسمعیل زاده، مهری بوجار، مهتاب احمدی، جمشید سعیدی، بابک ولیزاده و محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 1 May 2019

Observers: Elnaz Esmailzadeh, Mehri Boujar, Mahtab Ahmadi, Jamshid Saeedi, Babak Valizadeh & Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در زریبار در شهریور 1396

Record of Black-winged Kite in Zaribar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریبار

استان: سنندج

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیوان مرادی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: September 2017

Observers: Kaivan Moradi

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی در استان کرمانشاه

Observation of Common Rosefinch in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی Carpodacus eryhtrinus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 18اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Rosefinch Carpodacus eryhtrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 8 May 2019

Observers: MJ Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Navid Zahmatkesh

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله نوک پهن در استان خوزستان

Observation of Broad-billed Sandpiper in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله نوک پهن Limicola falcinellus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: امامزاده عبداله، هندیجان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emamzadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Navid Zahmatkesh

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در نقده در اردیبهشت 1398

Record of Thrush Nightingale in Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 May 2019

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک پرسروصدا در استان سمنان

Observation of Clamorous Reed Warbler in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک پرسروصدا Acrocephalus stentoreus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سمنان

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای کاوه پیوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Semnan

Province: Semnan

Date of observation: 2 May 2019

Observers: Kaveh Peyvandi

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یاکریم در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Collared Dove in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یاکریم Streptopelia decaocto

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 2 May 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Whitethroat in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید کوچک  Sylvia curruca

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده هلن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهنام رحیمی و کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Helen P.A.

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 31 April 2017

Observers: Behnam Rahimi & Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari & Mohammad Safrang

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیپت گلوسرخ در استان یزد

Observation of Red-throated Pipit in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت گلوسرخ Anthus cervinus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری، حجت تیموری و موسی شمسایی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Red-throated Pipit Anthus cervinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 28 March 2019

Observers: Moslem Akbari, Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید کوچک در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Lesser Whitethroat in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: 6 فرد

محل مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 2 May 2017

Observers: Arya Shafaeipour

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Willow Warbler in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 23 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دیدومک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Red-wattled Lapwing in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دیدومک Vanellus indicus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Red-wattled Lapwing Vanellus indicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 21 April 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده خوتکای ابروسفید در استان خراسان شمالی

Observation of Garganey in North Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: خوتکای ابروسفید Anas querquedula

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی

استان: خراسان شمالی

تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ولی محمدی و بابک قویدل

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Species: Garganey Anas querquedula

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golil & Sarani P.A.

Province: North Khorasan

Date of observation: 10 April 2019

Observers: Vali Mohammadi & Babak Ghavidel

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تنجه در استان خراسان شمالی

Observation of Common Shelduck in North Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 5 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی

استان: خراسان شمالی

تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ولی محمدی و بابک قویدل

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golil & Sarani P.A.

Province: North Khorasan

Date of observation: 10 April 2019

Observers: Vali Mohammadi & Babak Ghavidel

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قره سو، کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ghareh-Sou, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 21 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک ابلق در استان خوزستان

Observation of Pied Stonechat in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30-31 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی و کیان پورعابدی

شناسایی کنندگان: شورش وهابی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Pied Stonechat Saxicola caprata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 19-20 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Kian Pourabedi

Identified by: Shoresh Vahabi

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک چشم سفید شرقی در استان خوزستان

Observation of Eastern Orphean Warbler in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک چشم سفید شرقی Sylvia crassirostris

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جنگل ابوالحسن، سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abolhasan forest, Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 April 2019

Observers: Mehdi Porabedi & Arash Shami

Identified by: Navid Zahmatkesh

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی (راه راه) در شوشتر در فروردین 1398

Record of Common Grasshopper in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی (راه راه) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

توضیحات: صدای این پرنده شنیده و شناسایی شد. گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در زریبار در فروردین 1398

Record of Demoiselle Crane in Zaribar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Date of observation: 11 April 2019

Observer: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

Remarks: New species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در گرمه در بهمن 1397

Record of Redwing in Garmeh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Garmeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Ali Heidari

Remarks: New species for Noth Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خاتم در آذر 1397

Record of Pallid Harrier in Khatam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی: محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observations: December 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در دزفول در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 11 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در شیروان در اردیبهشت 1397

Record of Great White Pelican in Shirvan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: May 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک دم پهن در استان یزد

Observation of Cetti’s Warbler in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک دم پهن Cettia cetti

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Cetti’s Warbler Cettia cetti

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاتم در خرداد 1397

Record of Black-winged Kite in Khatam in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Period of observations: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در ابرکوه در فروردین 1398

Record of Caspian Plover in Abarkuh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و حجت تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: near Wild Ass rearing site, Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Moslem Akbari & Hojjat Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید معمولی در استان یزد

Observation of Common Whtethroat in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید معمولی Sylvia communis

تعداد: یک ماده

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: مسلم اکبری و محسن اکبری

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Common Whtethroat Sylvia communis

No. of individuals: One female

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Moslem Akbari & Mohsen Akbari

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی سرسیاه کوچک در استان یزد

Observation of Black-headed Gull in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus (Larus) ridibundus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: محسن اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Black-headed Gull Chroicephalus (Larus) ridibundus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در تهران در آبان 1396

Record of Armenian Gull in Tehran in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: اواسط آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری

شناسایی کنندگان: حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان تهران

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: early November 22017

Observers: Hamid Jabbari

Identified by: Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی