کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۹۸ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت پیغوی بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Levant Sparrowhawk in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک جوان

مکان پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 4 مهر 1400

گزارشگران: آقای تورج رییسی، بانو فهیمه اسلامی و آقای مهدی مولوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Kiyar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 September 2021

Reporters: Turaj Raeisi, Fahimeh Eslami & Mehdi Moulavi

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب پرپا در قم در شهریور 1400

Record of Booted Eagle in Qom city in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

شماره پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر قم

استان: خراسان رضوی

زمان پایش:2 مهر 1400

پایشگر: آقای رضا علی اصل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Period of observations: 24 September 2021

Observers: Reza Aliasl

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان کرمانشاه

Record of Gull-billed Tern in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ ایرانی در مشگین شهر در فروردین 1399

Record of White-throated Robin in Meshgin-Shahr in April 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 19 فروردین 1399

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 7 April 2020

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در سراب نیلوفر در مرداد 1400

Record of Caspian Plover in Sarab-e Niloufar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 6 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Date of observation: 28 July 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Kermanshah Province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب مارخوار در همدان در شهریور 1400

Record of Short-toed Snake Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: عقاب مارخوار Circaetus gallicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 25 شهریور 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 16 September 2021

Observers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در همدان در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 21 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 12 September 2021

Birdwatcher: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره گلی در گنو در شهریور 1400

Record of Common Rosefinch in Geno in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ گلی Carpodacus erytrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه گنو

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 شهریور 1400

پرنده نگران: بانوان منا نحوی و الهه سالاری و آقای پدرام خلیلی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، میرحسین حسینی، حمید جباری، رضا علی اصل، سیدبابک موسوی، محسن ملاح و علی سنگچولی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Species: Common Rosefinch Carpodacus erytrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Geno

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 August 2021

Birdwatchers: Mona Nahvi, Elaheh Salari & Pedram Khalili

Identified by: Dorna Mojab, Mirhossein Hosseini, Hamid jabbari, Reza Aliasl, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah & Ali Sangchooli

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در هورالعظیم در شهریور 1400

Record of Paddyfield Warbler in Hour-al-Azim in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرنده نگران: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آقایان کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و عباس عاشوری، احسان طالبی و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان خوزستان

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Dates of observations: 3 September 2021

Birdwatchers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi & Arash Habibi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در یزد در شهریور 1400

Record of Black-tailed Godwit in Yazd in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب پساب، یزد

استان: یزد

زمان پایش: 14 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف‌آبادی صالحی

شناسایی کنندگان: آقایان محمدرضا صادقی و حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pasab wetland, Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 5 September 2021

Birdwatchers: MohammadReza SharifAbadi Salehi

Identified by: Mohammad-Reza Sadeghi & Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در سنندج در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرانده نگر: آقای شوری وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 3 September 2021

Birdwatcher: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زردپره سرسرخ در میقان در اردیبهشت 1400

Record of Red-headed Bunting in Meyghan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای ساسان نژادی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Dates of observation: 16 May 2021

Birdwatchers: Sasan Nezhadi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بیرجند در مرداد 1400

Record of Montagu's Harrier in Birjand in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نابالغ

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: آقایان حمید جباری، عباس عاشوری و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 21 August 2021

Birdwatchers: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Abbas Ashoori & Arash Habibi-Azad

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در سراب نیلوفر در اردیبهشت 1400

Record of Montagu's Harrier in Sarab-e Niloufar in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: اوایل اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک ویسی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: late April 2021

Observers: Babak Veisinezhad

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه خالدار در استان یزد

Record of Spotted Crake in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: مهریز

استان: یزد

زمان پایش: 27 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف آبادی صالحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 18 August 2021

Birdwatchers: MohammadReza Shrifabadi Salehi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره خاکی در استان اردبیل

Record of Desert Finch in Ardabil province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ خاکی Rhodospiza obsoleta

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شابیل، اردبیل

استان: اردبیل

زمان پایش: مرداد 1400

پرنده نگران: بانو میترا دانشور و آقای پدرام خلیلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Desert Finch Rhodospiza obsoleta

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shabil, Ardabil

Province: Ardabil

Birdwatchers: Mitra Daneshvar & Pedram Khalili

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ششمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در ورامین در تیر 1400

Sixth national record of Eastern Cattle Egret in Varamin in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 18 تیر 1400

پرنده نگر: آقایان نصیر طایی و حسین ایجادی

شناسایی کنندگان: شهرزاد فتاحی، محسن ملاح، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: ششمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان تهران

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 9 July 2021

Birdwatchers: Nasir Taiee & Hossein Ijadi

Identified by: Sharzad Fattahi, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The sixth record of this species for Iran and the first record of this species for Tehran province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه حنایی در گندمان در مرداد 1400

Record of Bar-tailed Godwit in Gandoman in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 مرداد 1400

پایشگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 August 2021

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در استان قزوین

Record of Spotted Redshank in Qazvin province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 19 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 August 2021

Birdwatchers: Babal Ranbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک در استان خراسان جنوبی

Record of Black-headed Gull in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus ridibundus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سد رزه، گزیک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 13 اسفند 1395

پرنده نگر: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Black-headed Gull Chroicephalus ridibundus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rezeh dam, Gazik

Province: South Khorasan

Dates of observation: 3 March 2017

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای بزرگ در شازند در مرداد 1400

Record of Mistle Thrush in Shazand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بلندیهای پاکل، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 9 مرداد 1400

پرنده نگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pakal heights, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 31 July 2021

Birdwatchers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در شازند در فروردین 1400

Record of Western Osprey in Shazand in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 22 فروردین 1400

پایشگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 11 April 2021

Observers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک درختی بزرگ در استان قم

Record of Upcher’s Warbler in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک درختی بزرگ Hippolais languida

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قمرود

استان: قم

زمان پایش: 2 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای سعید نصرتی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، آلان دین، عبدالحمن السرحان، اسکار کمپل، مگنوس اولمن ویان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Upcher’s Warbler Hippolais languida

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qomrud

Province: Qom

Date of observation: 24 July 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Alan Dean, Abdulrahman Al-Sirhan, Oscar Campbell, Magnus Ullman & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Qom province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در استان خراسان جنوبی

Record of Eurasian Penduline Tit in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار گرم، نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: بهمن 1398

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Neyzar Garm, Naybandan

Province: South Khorasan

Dates of observation: February 2019

Birdwatchers: Gholamreza Samiei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله شکیل در استان خراسان جنوبی

Record of Ruff in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیلۀ شکیل Calidris pugnax

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: پیرامون بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 6 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Ruff Calidris pugnax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 28 July 2021

Birdwatchers: Gholamreza Samiei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در مشهد در فروردین 1399

Record of Meadow Pipit in Mashhad in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 1 فروردین 1399

پرنده نگر: آقای سید مهدی نقیبی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 20 March 2020

Birdwatchers: Seyed Mahdi Naghibi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای بزرگ در قاین در تیر 1388

Record of Mistle Thrush in Ghayen in July 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تجنود، قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 10 تیر 1388

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tajnud, Ghayen

Province: South Khorasan

Period of observations: 1 July 2009

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت لیکوی افغان در استان خراسان جنوبی

Record of Afghan Babbler in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لیکوی افغان Argya (Turdoides) huttoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نایبندان، طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1386

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naybandan, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 18 May 2007

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک تاجدار در استان خراسان جنوبی

Record of Red-crested Pochard in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک تاجدار Netta rufina

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، خوسف

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 29 دی 1386

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Khosf

Province: South Khorasan

Dates of observation: 19 January 2008

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره بال سرخ در استان خراسان جنوبی

Record of Crimson-winged Finch in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره بال سرخ Rhodopechys sanguineus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده درمیان، سربیشه

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 27 اردیبهشت 1392

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darmian Protected Area, Sarbisheh

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 May 2013

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان (قره قار) کوچک در سراب نیلوفر در مرداد 1400

Record of Pygmy Cormorant in Sarab-e Niloufar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: باکلان (قره قار) کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 3 مرداد 1400

پایشگر: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Type of important species: population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Period of observations: 25 July 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت شناگر (فالاروپ) گردن سرخ در استان قزوین

First record of Red-necked Phalarope in Qazvin province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شناگر (فالاروپ) گردن سرخ Phalaropus lobatus

شمار پرنده: 100 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 فروردین 1397

پرنده نگران: بانوان ترانه امینی، شهرزاد شیرزاد، پریا پاشانیا، پرویز بختیاری، امید یکه فلاح، سینا شیرزاد و حسین محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 9 April 2018

Birdwatchers: Taraneh Amini, Shahrzad Shirzad, Paria Pashania, Parviz bakhtiari, Omed YekeFallah, Sina Shirzad & Hossein Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس کاکلی در هورالعظیم در مرداد 1400

Record of Red-breasted Merganser in Hour-al-Azim in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 مرداد 1400

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، محمد ساکی، قاسم کوتی، محمد پورجوادی و فاضل حمودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 24 July 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Qasem Kuti, Mohammad Pourjavadi & Fazel Hamoudi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک بزرگ در استان خراسان جنوبی

Record of Great Tit in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 9 فروردین 1393

پرنده نگر: آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Great Tit Parus major

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 29 March 2014

Birdwatchers: Arash Moodi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گزیک در مهر 1392

Record of Dalmatian Pelican in Gazik in October 2013

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: سد رزه، گزیک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: مهر 1392

پایشگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Rezeh dam, Gazik

Province: South Khorasan

Period of observations: October 2013

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Arash Moodi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکاوک شاخدار در استان خراسان جنوبی

Record of Horned Lark in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک شاخدار Eremophila alpestris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده درمیان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 8 خرداد 1392

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Horned Lark Eremophila alpestris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darmian Protected Area

Province: South Khorasan

Dates of observation: 29 May 2013

Birdwatchers: Arash Moodi and the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در استان خراسان جنوبی

Record of Spotted Redshank in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 4 مهر 1389

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 26 September 2010

Birdwatchers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت نوک خنجری (آووست) در استان خراسان جنوبی

Record of Pied Avocet in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: نوک خنجری (آووست) Recurvirostra avosetta

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 مهر 1389

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 23 September 2010

Birdwatchers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در بیرجند در شهریور 1389

Record of Bar-tailed Godwit in Birjand in September 2010

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پیرامون بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 19 شهریور 1389

پایشگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Period of observations: 10 September 2010

Observers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در قاین در بهمن 1388

Record of Western Osprey in Ghaen in February 2010

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حاجی آباد، قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 15 بهمن 1388

پایشگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haji-Abad dam, Ghaen

Province: South Khorasan

Period of observations: 4 February 2010

Observers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک سرسیاه در استان خراسان جنوبی

Record of Eurasian Blackcap in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 29 اسفند 1385

پرنده نگر: شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 March 2007

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در دورود در تیر 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Dorud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: دورود

استان: لرستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا مرتضوی نیا، مرضیه مرتضوی نیا، لیلا شاهرخی و محمدرضا مرتضوی نیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 7 July 2021

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi & Mohammad-Reza Mortazavinia

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در شیرکوه، یزد در تیر 1400

Record of Wallcreeper in Shirkuh, Yazd in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شیرکوه، دره لاسُرگون

استان: یزد

زمان پایش: 17 تیر 1400

پرنده نگران: آقایان محمدرضا قرقچیان و علیرضا مهرافشان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirkuh, Lasorgun valley

Province: Yazd

Date of observation: 8 July 2021

Birdwatchers: MohammadReza Ghoroghchian & AliReza MehrAfshan

Remarks: The first record of this species for Yazd province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت شاهین دودی در اصفهان در تیر 1400

Record of Sooty Falcon in Esfahan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 23 تیر 1400

پرنده نگران: بانو محبوبه مرادعلیزاده و آقای مجید پورهمدانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

شناسایی کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی، محمدرضا کشفی، سینا خالصی، شاهو دربندی، شایان بهبهانی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید جباری و محمد سفرنگ

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Dates of observation: 14 July 2021

Observers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Majid Pourhamedani

Identified by: SeyedNaseh Hosseini, MohammadReza Kashfi, Sina Khalesi, Shahoo Darbandi, Shayan Behbahani, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در منوجان در خرداد 1400

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Manujan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: یک ماده

مکان پایش: منوجان

استان: کرمان

زمان پایش: خرداد 1400

گزارشگر: آقای یونس خواجویی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: one female

Place of observation: Manujan

Province: Kerman

Date of observation: June 2021

Reporter: Yunos Khajouei

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل هندی در بیرجند در تیر 1400

Record of Indian Pond Heron in Birjand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: حواصیل هندی Ardeola grayii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 تیر 1400

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

گزارشگر: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محمد جواد پرستگاری، الهام شنیتی، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

زمان دریافت گزارش: 4 تیر 1400

Species: Indian Pond Heron Ardeola grayii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 21 June 2021

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Reporter: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohammad-Javad parastegari, Elham Shaniti, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province.

Reception date of report: 24 June 2021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پرستواقیانوسی قهوه ای بین پاسنی و جاسک در خرداد 1256

First national record of Brown Noddy in Jask in May 1877

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: چند فرد

محل پایش: بین پاسنی و جاسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 خرداد 1256

پرنده نگر: ا.ای. باتلر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه از آن در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: between Pasni and Jask

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 May 1877

Birdwatchers: A.E. Butler

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

Reference: Ticehurst 1926-27

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در بندرعباس در خرداد 1387

First national record of Sooty Shearwater in Bandar Abbas in June 2008

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 23 خرداد 1387

مکان پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

پرنده نگران: آقای صفر عسکری

شناسایی کنندگان: ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پرنده زنده و بدون توان پرواز در کرانه بندر عباس پیدا شد که آغشته به مواد نفتی بود. این پرنده کمابیش بیهوش و پرهای آن به هم چسبیده بودند. پس از تلاش برای درمان، جان خود را از دست داد. برخی از ویژگیهای این پرنده زیست سنجی شد.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12 June 2008

Birdwatchers: Safar Askari

Identified by: Richard Porter

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. This bird was found alive not able to fly due to it being covered with oil. The bird was more or less unconscious and its feathers were stuck together. After attempts to recover, it died. Some morphometric features were measured.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۰۸:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی خاوری از دز در بهمن 1381

Second national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Dez in February 2003

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: وب نزدیک رودخانه دز

استان: خوزستان

زمان پایش: 25 بهمن 1381

پرنده نگران: آقای اچ. بوک به درک اسکات

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shileh Sheikh Yahgob near the Dez River

Province: Khuzestan

Dates of observation: 14 February 2003

Birdwatchers: H. Buck per D.A. Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and first record for Khuzestan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی