کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۶۵ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک ابلق در استان خوزستان

Observation of Pied Stonechat in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30-31 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی و کیان پورعابدی

شناسایی کنندگان: شورش وهابی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Pied Stonechat Saxicola caprata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 19-20 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Kian Pourabedi

Identified by: Shoresh Vahabi

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک چشم سفید شرقی در استان خوزستان

Observation of Eastern Orphean Warbler in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک چشم سفید شرقی Sylvia crassirostris

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جنگل ابوالحسن، سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abolhasan forest, Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 April 2019

Observers: Mehdi Porabedi & Arash Shami

Identified by: Navid Zahmatkesh

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک راه راه (ملخی) در شوشتر در فروردین 1398

Observation of Common Grasshopper in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک راه راه (ملخی) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

توضیحات: صدای این پرنده شنیده و شناسایی شد. گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در زریبار در فروردین 1398

Record of Demoiselle Crane in Zaribar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Date of observation: 11 April 2019

Observer: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

Remarks: New species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در گرمه در بهمن 1397

Record of Redwing in Garmeh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Garmeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Ali Heidari

Remarks: New species for Noth Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خاتم در آذر 1397

Record of Pallid Harrier in Khatam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی: محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observations: December 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در دزفول در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 11 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در شیروان در اردیبهشت 1397

Record of Great White Pelican in Shirvan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: May 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک دم پهن در استان یزد

Observation of Cetti’s Warbler in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک دم پهن Cettia cetti

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Cetti’s Warbler Cettia cetti

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاتم در خرداد 1397

Record of Black-winged Kite in Khatam in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Period of observations: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در ابرکوه در فروردین 1398

Record of Caspian Plover in Abarkuh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و حجت تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: near Wild Ass rearing site, Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Moslem Akbari & Hojjat Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید معمولی در استان یزد

Observation of Common Whtethroat in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید معمولی Sylvia communis

تعداد: یک ماده

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: مسلم اکبری و محسن اکبری

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Common Whtethroat Sylvia communis

No. of individuals: One female

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Moslem Akbari & Mohsen Akbari

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی سرسیاه کوچک در استان یزد

Observation of Black-headed Gull in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus (Larus) ridibundus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: محسن اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Black-headed Gull Chroicephalus (Larus) ridibundus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در تهران در آبان 1396

Record of Armenian Gull in Tehran in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: اواسط آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری

شناسایی کنندگان: حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان تهران

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: early November 22017

Observers: Hamid Jabbari

Identified by: Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چنگر نوک سرخ در استان خراسان شمالی

Observation of Common Moorhen in North Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چنگر نوک سرخ Gallinula chloropus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آب بند سنگ شن، گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی حیدری و عباس شریفی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Species: Common Moorhen Gallinula chloropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sang-Shekan dam, Germeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Ali Heidari & Abbas Sharifi

Identified by: --

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید در استان خراسان شمالی

Observation of Radde’s Accentor in North Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آب بند سنگ شن، گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی حیدری و عباس شریفی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sang-Shekan dam, Germeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 20 March 2019

Observers: Ali Heidari & Abbas Sharifi

Identified by: --

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در گرمه در اسفند 1397

Record of Little Crake in Germeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آب بند سنگ شن، گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی حیدری و عباس شریفی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sang-Shekan dam, Germeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 20 March 2019

Observers: Ali Heidari & Abbas Sharifi

Identified by: --

Remarks: New species for North Khorasan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره کوهی در استان بوشهر

   Observation of Rock Bunting in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره کوهی Emberiza cia

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گلخاری، گناوه

مشاهده کنندگان: غلامعباس محمدحسینی

تاریخ مشاهده: 23 آذر 1397

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جزیره  خارگو

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان عبدالکریم ملاح و محسن ملاح

 

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Rock Bunting Emberiza cia

 

Record 1:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golkhari, Genaveh

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

Date of observation: 13 December 2018

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 March 2019

Place of observation: Khargu Island

Observers: Bahareh Maleki, Abdolkarim Mallah & Mohsen Mallah

 

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک بیابانی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Desert Wheatear in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکچک بیابانی Chlidonias leucopterus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 آبان 1390

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای تورج رئیسی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus

No. of individuals: 25 individual & 12 individual

Date of observation: 7 June 2013 & 20 May 2016

Place of observation: Tang-e Sayyad Protected Area

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Turaj Raeisi

Identified by: Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک راه راه در جم در فروردین 1398

Record of Common Grasshopper in Jam in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک راه راه Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل گلوبردکان، شهر ریز، جم

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید محدثی

شناسایی کنندگان: محمد پاپری زارعی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Galubardakan forest, Riz city, Jam

Province: Bushehr

Dates of observation: 30 March 2019

Observers: Saeed Mohaddesi

Identified by: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: New species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در جزیره خارگو در فروردین 1398

Record of Masked Booby on Khargu Island in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره خارگو

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها بهاره مالکی و معصومه حسینی و آقایان مرتضی ملاح، عبدالکریم ملاح و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khargu Island

Province: Bushehr

Date of observation: 28 March 2019

Observers: Bahareh Maleki, Masumeh Hosseini, Morteza, Abdolkarim & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چلچله کوهی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Crag Martin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چلچله کوهی Hirundo rupestris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منگره، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و بهروز شیرخورشیدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Crag Martin Hirundo rupestris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mangareh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2019

Observer: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Behrouz Shirkhorshidi

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده لیکوی معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Afghan Babbler in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لیکوی معمولی Turdoides huttoni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نفت شهر

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Afghan Babbler Turdoides huttoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naft-Shahr

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 March 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه کوهی در لارستان در آبان 1397

Record of Upland Buzzard in Larestan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه کوهی Buteo hemilasius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس. شناسایی این پرنده بسیار مشکل بود. از علائم شناسایی این گونه، پاهای (تارسوس) پردار است. تارسوس پاهای این پرنده در قسمت جلو دارای پر و در قسمت پشت نسبتا لخت بود. سارگپه پابلند به علت پاهای لخت رد می شود. با وجود چشمهای روشن این پرنده، از احتمالات ممکن، هیبرید سارگپه پابلند و پرپا بود که به علت رنگ تیره پرهای پا، این احتمال رد می شود. قابل توجه است که در مغولستان، تنوع پوشش پر روی تارسوس مشاهده است (Ellis et al. 1999).

Species: Upland Buzzard Buteo hemilasius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 16 November 2018

Observers: Adel Shamsizadegan

Identified by: Ehsan Talebi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province. Identification of this bird was very difficult. One of the most important feature of this species is foot (tarsus) feathering. Tarsi of this bird had feathers in front but were bare at back side. Long-legged Buzzard is rejected because of foot-feathering. One of the possibilities was hybrid Long-legged X Rough-legged Buzzard but it could be rejected because of dark feathers on tarsi. It is noticed that high variation was found among Upland Buzzards in Mongolia (Ellis et al. 1999).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در بوشهر در اسفند 1397

Record of Little Crake in Bushehr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 23 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: بهراد فرخنده، آبراهام شکوهی و حجت طاهری

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 14 March 2019

Observers: Korosh Khalili

Identified by: Behrad Farkhondeh, Abraham Shokouhi & Hojjat Taheri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در لردگان در اسفند 1397

Record of Macqueen’s Bustard in Lordegan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال وبختیاری

تاریخهای مشاهده: 21 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان صفدر نجاتی و فرهاد محمودی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری. این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khanmirza plain, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 12 March 2019

Observers: Safdar Nejati & Farhad Mahmoudi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province. The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در اردل در مهر 1397

Record of Barn Owl in Ardal in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اردل

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای تورج رئیسی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری. این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ardal

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 12 October 2018

Observers: Touraj Raisi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province. The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در همدان در اسفند 1397

Record of Pallid Scops Owl in Hamedan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهر همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

شناسایی کنندگان: درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan city

Province: Hamedan

Date of observation: 26 February 2019

Observers: Milad Khosravi

Identified by: Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده باقرقره شکم بلوطی در استان بوشهر

Observation of Chestnut-bellied Sandgrouse in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: باقرقره شکم بلوطی Pterocles exustus

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1397

مکان مشاهده: عسلویه

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان:  آقای محمدرضا صادقی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 23 February 2019

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد پاشلک نوک دراز از ایران

Record of the first record of Long-billed Dowitcher from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک نوک دراز Limnodromus scolopaceous

تعداد پرنده: یک فرد، اولین زمستان

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان زیگنیف کازر، رضا علی اصل، سیمون بوچ، سباستین گوانتزل، رادوسلاو گوزدز، خسرو خوزانی، لوکاس لاویکی، دومینیک مارچوسکی و میثم قاسمی

شناسایی: زیگنیف کازر، پیر-آندره کروشه و نیلس وان دیو ون دیک

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان. اسم گونه شبیه ابیا و نحوه جهش پروازی شبیه پاشلک اما با بال زدن آرامتر.

Species: Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceous

No. of individuals: one individual, First-winter

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 February 2019

Observers: Zbigniew Kajzer, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Dominik Marchowski, Wojciech Milosz & Meysam Ghasemi

Identified by: Zbigniew Kajzer, Pierre-André Crochet, Nils van Duivendijk

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province. Species name similar to the Genus Scolopax (Woodcock) but flushes like snipes but with slower wingbeats.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان خوزستان

Observation of Eurasian Siskin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دزفول در اسفند 1397

Record of Golden Eagle in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد کاکایی وگا از ایران

Record of the first record of Vega Gull from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی وگا Larus vegae

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد پرستگاری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، محسن ملاح و احسان طالبی

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Vega Gull Larus vegae

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 January 2019

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Observers: Mohammad-Javad Parastegari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Mohsen Mallah & Ehsan Talebi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد اگرت متوسط از ایران

Record of the first record of Intermediate Egret from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اگرت متوسط Egretta intermedia

تعداد پرنده: یک فرد در میان 10 اگرت

محل مشاهده: اسکله خور تیاب

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی علی اسلام و لینه لسه

شناسایی: علی علی اسلام، عباس عاشوری، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و حمید جباری

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Intermediate Egret Egretta intermedia

No. of individuals: one individual among 10 egrets

Date of observation: 21 November 2018

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Observers: Ali Alieslam & Laine Lasse

Identified by: Ali Alieslam, Abbas Ashoori, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی در استان خراسان رضوی

Observation of Wood Lark in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای احسان اردکانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 13 February 2019

Observers: Ehsan Ardakanian

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در قطروئیه در بهمن 1397

Record of White-crowned Wheatear in Ghatrouiyeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه قطروئیه

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد  محمدرحیمی

توضیحات: سومین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان فارس.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghatrouiyeh

Province: Fars

Dates of observation: 14 February 2019

Observers: Mohammad  Mohammad-Rahimi

Remarks: The third record from Iran and new species for Fars province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در توران در اردیبهشت 1396

Record of Pallid Scops Owl in Touran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran

Province: Semnan

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Brambling in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 14 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک جنبان در استان کردستان

Observation of Scrub Warbler in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: بهاره مالکی، بشری مهاجر، رضوان قمری، آتوسا رحمانی، شاهو دربندی، سالار کهزادی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zhavrud, Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 31 January 2019

Observers: Bahareh Maleki, Boshra Mohajer- Rezvan Ghamari, Atusa Rahmani, Shahoo Darbandi, Salar Kohzadi & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در اهواز در بهمن 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح، درک اسکات، مگنوس اولمن و اندرو استودارت

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این گونه برای استان خوزستان جدید است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 January to 6 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah, Derek Scott, Magnus Ullman & Andrew Stoddart

Remarks: Its call was recorded. This is new species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در مشایخ، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Mashayekh, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان مشایخ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 4 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashayekh county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی خزری در استان کرمانشاه

Observation of Caspian Gull in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: one individual

Place of observation: Songhor & Kolyayee

Province: Kermanshah

Date of observation: 5 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم گردن سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-necked Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شیان، اسلام آباد غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shian dam, Eslam-Abad-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eversmann's Redstart in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 24 February 2016

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Mistle Thrush in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 16 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 June 2017

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Willow Warbler in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: September 2017

Observers: Arya Shafaeipour

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری دارکوب سبز در دنای غربی در اردیبهشت 1393

Record of breeding European Green Woodpecker in West Dena in May 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: لانه با والدین، 5 فرد

محل مشاهده: پاسگاه محیط زیست خونگاه

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور، فرشاد افشین پور و مرحوم حسن دانانسب

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: nest with adults- 5 individuals

Place of observation: Khungah DOE post, West Dena

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: May 2014

Observers: Arya Shafaeipour, Farshad Afshinpour & late Hasan Dananasab

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان خوزستان

Observation of Red-fronted Serin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 20 فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان فضل اله بهرام وند، حسن بهداروندی و حجت خواجوی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: 20 inds- Haft-tanan No-Hunting A., Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 January 2019

Observers: Fazlollah Bahramvand, Hasan Behdarvandi & Hojjat Khajavi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Lark in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیشنیزجان، شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gishnizjan, Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی