کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۳۱ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پرستواقیانوسی کوچک در کیش در شهریور 1402

First national record of Lesser Noddy in Kish in September 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستواقیانوسی کوچک Anous tenuirostris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیرۀ کیش

استان: هرمزگان

زمان پایش: 17 شهریور 1402

پایشگران: آقایان ارژنگ پویان و سید علی جبلی

شناسایی و پذیرش ثبت گونه: یان هریسون، کرامت حافظی، لوکاس لاویکی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، مگنوس اولمن، محسن ملاح، درنا مجاب، پراساد گنپول، اُسکار کمبل و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. دو کلید مهم برای بازشناسی این پرنده از گونه پرستواقیانوسی قهوه‌ای، نوک دراز و لاغر و همچنین روشن بودن ناحیه چشم تا نوک (lore) بودند.

Species: Lesser Noddy Anous tenuirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 8 September 2023

Observers: Arzhang Pouyan & Seyed Ali Jebeli

Identified and accepted by: Ian Harrison, Keramat Hafezi, Lukasz Lawicki, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Mohsen Mallah, Dorna Mojab, Prasad Ganpule, Oscar Campbell & Klaus Malling Olsen

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Two important keys were applied to differentiate from the Brown Noddy Anous stolidus, long and slim bill and also pale lore.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره گلی در استان خراسان شمالی

Record of Common Rosefinch in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره گلی Carpodacus erythrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک سرسیاه در استان خراسان شمالی

Record of Eurasian Blackcap in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Syvia atricapilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Eurasian Blackcap Syvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کمرکلی جنگلی در استان خراسان شمالی

Record of Eurasian Nuthatch in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ اروپایی در استان خراسان شمالی

Record of European Robin in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه‌سرخ اروپایی Erithacus rubecula

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شرق پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 شهریور 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، کیان مهدوی و جعفر پناه‌پور و بانو سارا بیدرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Golestan National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 17 September 2023

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi, Jafar panahpour & Sara Biderang

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم سرحنایی در استان خراسان شمالی

Record of Woodchat Shrike in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم سرحنایی Lanius senator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قلعه‌حسن، شیروان

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: مرداد 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Hasan, Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: August 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۰۲ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اگرت ساحلی در استان یزد

Record of Western Reef Heron in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: اگرت ساحلی Egretta gularis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 3 شهریور 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانو سمیه ساعی

پذیرش رکورد: ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، محسن ملاح، اسکار کمبل و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 25 August 2023

Observers: Jafar Gorji & Samayeh Saei

Acceptance of record by: Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Mohsen Mallah, Oscar Campbell & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۰۲ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در سنندج در شهریور 1402

Report of Red-vented Bulbul in Sanandaj in August 2023

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: پنج فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 4 شهریور 1402

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: دیده شدن این پرنده خارج از جزیره کیش، به عنوان گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان کردستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 26 August 2023

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to bird checklist of Kordestan province until observation of its breeding and making a stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۲ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم خاکستری کوچک در استان یزد

Record of Lesser Grey Shrike in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم خاکستری کوچک Lanius minor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تفت

استان: یزد

زمان پایش: 27 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانوان ساناز گرجی و زهرا چخماقی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، محسن ملاح، آرش حبیبی-آزاد و کرامت حافظی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Date of observation: 18 August 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorji & & Zahra Chakhmaghi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad & Keramat Hafezi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۰۲ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بیرجند در تیر 1402

Record of Oriental Turtle Dove in Birjand in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگر: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، مگنوس اولمن، درنا مجاب و اُسکار کمبل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: July 2023

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Magnus Ullman, Dorna Mojab & Oscar Campbell

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره صورتی در استان آذربایجان غربی

Record of Trumpeter Finch in West Azarbaijan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

شمار پرنده: یک بالغ و صد نابالغ

مکان پایش: منطقه حفاظت‌شدۀ مراکان

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 7 مرداد 1402

پایشگران: صابر سلیمی علمداری، زمان جعفرزاده ، صمد ایرانی و محمد رضایی اصل

شناسایی‌کنندگان: صابر سلیمی علمداری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، مگنوس اولمن و محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species name: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: One adult and one hundred juveniles

Place of observation: Marakan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: April 2016

Observers: Saber Salimi Alamdari, Zaman Jafarzadeh, Samad Irani & Mohammad Rezaei Asl

Identified by: Saber Salimi Alamdari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان یزد

Record of Little Tern in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 10 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانوان ساناز گرجی و زهرا چخماقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 1 August 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorji & & Zahra Chakhmaghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در کیار در تیر 1402

Record of Bonelli's Eagle in Kiar in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

شمار پرنده: یک نابالغ

محل پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای رضا کیامرزی

شناسایی‌کنندگان: رضا کیامرزی، مگنوس اولمن، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان، پراساد گنپول، احسان طالبی، کرامت حافظی، درنا مجاب، محسن ملاح و یان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Kiar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 21 July 2023

Observers: Reza Kiamarzy

Identified by: Reza Kiamarzy, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan, Prasad Ganpule, Ehsan Talebi, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Mohsen Mallah & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان خراسان شمالی

Record of Gull-billed Tern in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی نوک‌کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گُلیل و سرانی

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golili & Sarani

Province: North Khorasan

Dates of observation: July 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

Reference: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/05/04/2931805/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در استان یزد

Record of Grey-headed Swamphen in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 4 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 26 July 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۲ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید بزرگ در استان خراسان جنوبی

Record of Greater White-fronted Goose in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید بزرگ Anser albifrons

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: اردیبهشت 1402

پایشگر: آقای اسحاق شرفی و بهزاد نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Greater White-fronted Goose Anser albifrons

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: May 2023

Birdwatchers: Eshagh Sharafi & Behzad Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۲ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری از چلچله گلوخاکستری در خور آذینی در اسفند 1378

Second national record of Grey-throated Martin in Azini in February 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله گلوخاکستری Riparia chinensis

شمار پرنده: چهار فرد

محل پایش: نزدیک خور آذینی

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1378

پایشگران: وان دِر هَو و همکاران

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان هرمزگان

Species: Grey-throated Martin Riparia chinensis

No. of individuals: four individuals

Place of observation: near Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 February 2000

Birdwatchers: van der Have et al.

Remarks: The second record of this species from Iran and the first record for Hormozgan province

Reference:

  • Keijl G.O., van der Have T., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Some Interesting Bird Observations from the Coast of Iran, January–February 2000. Sandgrouse 23(1): 44–48. http://www.osme.org/sand231/iran.html?
  • van der Have T.M., Keijl G.O., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Searching for Slender-billed Curlews in Iran, January-February 2000. WIWO Report 72, Zeist, The Netherlands.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری از چلچله گلوخاکستری در حله در بهمن 1378

First national record of Grey-throated Martin in Hilleh in February 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله گلوخاکستری Riparia chinensis

شمار پرنده: چهار فرد

محل پایش: تالاب حله

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 بهمن 1378

پایشگران: وان دِر هَو و همکاران

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان بوشهر

Species: Grey-throated Martin Riparia chinensis

No. of individuals: four individuals

Place of observation: Hilleh Protected Area

Province: Bushehr

Dates of observation: 1 February 2000

Birdwatchers: van der Have et al.

Remarks: The first record of this species for Iran and Bushehr province

References:

  • Keijl G.O., van der Have T., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Some Interesting Bird Observations from the Coast of Iran, January–February 2000. Sandgrouse 23(1): 44–48. http://www.osme.org/sand231/iran.html?
  • van der Have T.M., Keijl G.O., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Searching for Slender-billed Curlews in Iran, January-February 2000. WIWO Report 72, Zeist, The Netherlands.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گنجشک درختی در استان بوشهر

Record of Eurasian Tree Sparrow in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک درختی Passer montanus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 20 فروردین 1396

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی

شناسایی‌کنندگان: سید مهدی نقیبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Date of observation: 9 April 2017

Observers: Seyed Mahdi Naghibi

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در قم در اردیبهشت 1401

Record of Thrush Nightingale in Qom in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوستان علوی، قم

استان: قم

زمان پایش: 18 و 25 اردیبهشت 1401

پایشگر: آقای موسی مزینانیان

شناسایی‌کنندگان: موسی مزینانیان، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، درنا مجاب، اسکار کمپل و احسان طالبی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom

Province: Qom

Date of observation: 8 and 15 May 2022

Observers: Musa Mazinanian

Identified by: Musa Mazinanian, Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Dorna Mojab, Oscar Campbell & Ehsan Talebi

Remarks: The first record of this species for Qom province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۲ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در ایوان در تیر 1402

Record of Baillon's Crake in Ivan in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: یلوه نوک‌سبز Porzana pusilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ایوان

استان: ایلام

زمان پایش: 9 تیر 1402

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، درنا مجاب، اسکار کمپل و محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Ilam

Date of observation: 30 June 2023

Observers: Seyed Hossein Saeedi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Dorna Mojab, Oscar Campbell & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Ilam province

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۲ ، ۰۷:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چنگر نوک سرخ در استان یزد

Record of Common Moorhen in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: چنگر نوک‌سرخ

شمار پرنده: یک بالغ و دو نابالغ Gallinula chloropus

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 16 تیر 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانو ساناز گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Common Moorhen Gallinula chloropus

No. of individuals: one adult and two juvenils

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 7 July 2023

Observers: Jafar Gorji & Sanaz Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۲ ، ۰۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در یزد در تیر 1402

Record of Ferruginous Duck in Yazd in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 2 تیر 1402

پایشگر: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yazd sewage

Province: Yazd

Dates of observation: 23 June 2023

Birdwatchers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۲ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مینای معمولی در ایلام در خرداد 1400

Record of Common Myna in Ilam in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 26 خرداد 1400

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 16 June 2021

Observers: Seyed Hossein Saeedi

Remarks: The first record of this species for Ilam province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب مره در خرداد 1402

Record of Paddyfield Warbler in Morreh wetland in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 6 خرداد 1402

پایشگران: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: برایان اسمال، مگنوس اولمن و پتر کنرلی

نتیجه‌گیری رای‌ها: پذیرش نهایی رکورد توسط ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان قم

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 27 May 2023

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Identified by: Brian Small, Magnus Ullman & Peter Kennerley

Final conclusion: Acceptance of this record by Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۲ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک جگنزار در استان ایلام

Record of Sedge Warbler in Ilam province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک جگنزار Acrocephalus schoenobaenus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ایوان

زمان پایش: 26 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای سیدحسین سعیدی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، برایان اسمال، عبدالرحمن السرحان، پاول کوارتالنوف و آلان دین

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Date of observation: 16 May 2023

Observers: Seyed Hossein Saeedi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Brian Small, Abdulrahman Al-Sirhan, Pavel Kvartalnov & Alan Dean

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۲ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری تلیله سینه راه راه در هندیجان در خرداد 1402

First national record of Pectoral Sandpiper in Hendijan in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیله سینه‌راه‌راه Calidris melanotos

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش نخست: 10 خرداد 1402، آقای احمد محمدی روش

زمان پایش دوم: 12 خرداد 1402، آقایان احمد محمدی روش، شایان بهبهانی و کرامت حافظی

شناسایی و پذیرش ثبت این رکورد: کرامت حافظی، امین یوگورتچی‌اوغلو، لوکاز لاویچی، ریچارد پورتر، یان هریسون، درنا مجاب، مگنوس اولمن، اسکار کمپل، پراساد گنپول، ابوالقاسم خالقی‌زاده، محسن ملاح و دیو بیکول

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان خوزستان.

Species: Pectoral Sandpiper Calidris melanotos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

First observation: 31 May 2023 by Ahmad Mohammadi-Ravesh

Second observation: 2 June 2023 by Ahmad Mohammadi-Ravesh, Shayan Behbahani & Keramat Hafezi

Identified and accepted by: Keramat Hafezi, Emin Yoğurtcuoğlu, Lukasz Lawicki, Richard Porter, Ian Harrison, Dorna Mojab, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Prasad Ganpule, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Dave Bakewell

Remarks: The first record of this species for Iran and Khuzestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۲ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در گیلان غرب در اردیبهشت 1402

Record of Corn Crake on Gilan-e Gharb in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 12 اردیبهشت 1402

گزارشگران: محمدجواد رستمی احمدوندی و محمدعلی رونیاسی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gahrb

Province:Kermanshah

Period of observations: 2 May 2023

Reporters: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record if this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۲ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در سیاهکل رود در اردیبهشت 1402

Record of Crested Honey Buzzard in Siahkal-Rud in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی (عسل‌خوار) تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سیاهکل‌رود

استان: گیلان

زمان پایش: 26 اردیبهشت 1402

پایشگران: بانو مانا مرادی و پدرام خلیلی

شناسایی‌کنندگان: پدرام خلیلی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، مگنوس اولمن و بهروز بهروزی‌راد، درنا مجاب، احسان طالبی و اسکار کمپل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان. از ویژگی‌های سارگپه عسل‌خوار تاجدار داشتن سفیدی زیرگلو و تیرگی گردن، و نبود لکه تیره مچی است. همچنین، نوارهای تیره در پای شاهپردومیها به بدن متصل می‌شوند و نوارهای تیره در پای شاهپراولیها به سر بال می‌رسند.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siahkal-Rud

Province: Gilan

Dates of observation: 16 May 2023

Observers: Mana Moradi & Pedram Khalili

Identified by: Pedram Khalili, Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Magnus Ullman, Behrouz Behrouzi-Rad, Dorna Mojab, Ehsan Talebi & Oscar Campbell

Remarks: The first record of this species for Gilan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۲ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اکراس سیاه در استان خراسان شمالی

Record of Glossy Ibis in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

شمار پرنده: 30 فرد

مکان پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان حمیدرضا ساعدی و بابک مقدم

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Dates of observation: 18 May 2023

Observers: HamirdReza Saedi & Babak Moghaddam

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک درختی لیمویی در استان کردستان

Record of Icterine Warbler in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک درختی لیمویی Hippolais icterina

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان شاهو دربندی، بابک صادقی، شارو دربندی و دارا امانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 25 April 2023

Observers: Shahoo Darbandi, Babak Sadeghi, Sharoo Darbandi & Dara Amani

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی خزری (کاسپی) در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Caspian Tern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی خزری (کاسپی) Hydroprogne caspia

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 فروردین 1402

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 20 April 2023

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کلاغ ابلق آفریقایی (شکم سفید) در جاسک در اردیبهشت 1402

First national record of Pied Crow in Jask in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کلاغ ابلق آفریقایی (شکم‌سفید) Corvus albus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای بَحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

شناسایی و پذیرش ثبت گونه: محسن ملاح، کرامت حافظی، احسان طالبی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، مگنوس اولمن، یان هریسون، پراساد گنپول و ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پراکنش احتمالا با یاری کشتی رخ داده است. بر اساس نظرخواهی انجام دو نام کلاغ ابلق آفریقایی و کلاغ شکم‌سفید با اختلاف کم بیشترین رای را داشتند.

Species: Pied Crow Corvus albus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahl village, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 30 April 2023

Observers: Hossein BarAzordeh

Identified and accepted by: Mohsen Mallah, Keramat Hafezi, Ehsan Talebi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Magnus Ullman, Ian Harrison, Prasad Ganpule & Richard Porter

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. This is probabaly a ship-assited occurrence.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم خاکستری در استان خراسان رضوی

Record of Grey Plover in Khorasan-e Razavi province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بند خاکی، بردسکن

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 6 خرداد 1401

پایشگر: آقایان جواد بندری

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان خراسان رضوی

Species: Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 27 May 2022

Observers: Javad Bandari

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری بلبل زیردم سرخ در زاهدان در اردیبهشت 1402

Record of breeding Red-vented Bulbul in Zahedan in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک آشیانه با جوجه

مکان پایش: اداره جهاد کشاورزی زاهدان

استان: سیستان و یبلوچستان

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان  محمدامین آتش‌پنجه و امیرمهدی کیخا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. در بهار سال 1401 نیز آقای محمدامین آتش‌پنجه از آشیانه فعال عکس گرفتند که متاسفانه به علت اینکه دوربین عکاسی مناسب نداشتند؛ مستندات پذیرفته نشده بود.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of adults, nest and eggs: 2 adults and a nest with nestling

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 4 May 2023

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh & AmirMahdi Keykha

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan. In spring 2022, its breeding was also reported her but this report was not accepted because of lack of evince to be confirmed.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی نوک سبز در استان خراسان رضوی

Record of Common Gull in Khorasan-e Razavi province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: کاکایی نوک‌سبز Larus canus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سد تبارک، قوچان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 7 بهمن 1401

پایشگران: آقای حسن رکنی

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Common Gull Larus canus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabarak dam, Quchan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 27 January 2023

Observer: Hasan Rokni

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در تفت در اردیبهشت 1402

Record of Namaqua Dove in Taft in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم‌دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

محل پایش: تفت

استان: یزد

زمان پایش: 7 اردیبهشت 1401

پایشگران: جعفر گرجی، ساناز گرجی و زهرا چقماقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Dates of observations: 27 April 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorgi & Zahra Chaghmaghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پاشلک کوچک در استان خراسان رضوی

Record of Jack Snipe in Khorasan-e Razavi province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک کوچک Lymnocryptes minimus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رودخانه کشف‌رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: فروردین 1402

پایشگران: آقایان حسین محمودیان و محمد محمدرحیمی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان خراسان رضوی

Species: Jack Snipe Lymnocryptes minimus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: April 2023

Observers: Hossein Mahmoudian & Mohammad MohammadRahimi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بادخورک کوچک در استان بوشهر

Record of Little Swift in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

شمار پرنده: 40 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 18 فروردین 1402

پایشگران: آقایان کوروش خلیلی و احسان عابدی‌مقدم و بانو سیمین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 7 April 2023

Observers: Kourosh Khalili, Ehsan Abedimoghaddam & Simin Hosseini

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری سسک گل (پالاس) در مشهد در فروردین 1402

Fourth national record of Pallas's Leaf Warbler in Mashhad in April 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 18 فروردین 1402

پایشگران: آقایان سعید میرسعیدی و علی مهدوی

شناسایی کنندگان: علی مهدوی، بابک رنجبر، حمید جباری، محسن ملاح، مرتضی کشاورز، احسان طالبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان خراسان رضوی

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7 April 2023

Observers: Saeed Mirsaeedi & Ali Mahdavi

Identification: Ali Mahdavi, Babak Ranjbar, Hamid Jabbari,  Mohsen Mallah, Morteza Keshavarz, Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the first for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در آشوراده در اسفند 1354

Fourth national record of Red-throated Thrush in Ashuradeh in March 1976

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نر در یک باغ

محل پایش: آشوراده، میانکاله

استان: گلستان

زمان پایش: 14 اسفند 1354

پایشگران: آقای درک اسکات

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان گلستان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One male in garden

Place of observation: Ashuradeh, Miankaleh

Province: Golestan

Dates of observation: 4 March 1976

Observers: Derek Scott

Remarks: The fourth record of this species for Iran and first record for Golestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در قلعه نو در بهمن 1354

Third national record of Red-throated Thrush in Ghaleh-Now in February 1976

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نر در مزرعه پنبه

محل پایش: قلعه نو، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 27-29 بهمن 1354

پایشگران: آقایان بی. کینگ و درک اسکات

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان تهران

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One male in cotton field

Place of observation: Ghaleh-Now

Province: Tehran

Dates of observation: 1719 February 1976

Observers: B. King & Derek Scott

Remarks: The third record of this species for Iran and first record for Tehran province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در اصفهان در آذر 1282

Second national record of Red-throated Thrush in Esfahan in December 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نمونه در موزه تاشکند

محل پایش: اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 28 آذر 1282

پایشگران: آقای نیکلای زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان اصفهان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One specimen in Tashkent musum

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Dates of observation: 19 December 1903

Observers: Nikolay Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and first record for Esfahan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در سمنان در آبان 1282

First national record of Red-throated Thrush in Semnan in October 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نمونه در موزه تاشکند

محل پایش: نمسه، سمنان

استان: سمنان

زمان پایش: 8 آبان 1282

پایشگران: آقای نیکلای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سمنان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One specimen in Tashkent musum

Place of observation: Namseh/Namre, Semnan

Province: Semnan

Dates of observation: 30 October 1903

Observers: Nikolay Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and first record for Semnan province

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در ورزنه در آذر 1401

Record of Spotted Redshank in Varzaneh in December 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ورزنه، زاینده‌رود

استان: اصفهان

زمان پایش: 26 آذر 1401

پایشگران: آقایان محمدامین غفاری و محمدرضا اوشنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Varzaneh, Zayandeh-Rud

Province: Esfahan

Date of observation: 17 December 2022

Observers: MohammadAmin Ghaffari & MohammadReza Oshani

Remarks: The first record of this species for Esfahan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری پرستوی سرسرخ در بوشهر در اسفند 1401

Fourth national record of Wire-tailed Swallow in Bushehr in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی سرسرخ Hirundo smithii

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای کره‌بند، بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 13 اسفند 1401

پایشگران: آقایان ابوالفضل جغتایی، محمدمهدی کریمیان و مسعود فربود

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان بوشهر

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kore-Band, Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 4 March 2023

Observers: Abolfazl Joghataee, MohammadMehdi Karimian & Masoud Farbod

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the first for Bushehr province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در ساریگل در اسفند 1401

Fifth national record of Red-throated Thrush in Sarigol in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ملی ساریگل

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 2 اسفند 1401

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

شناسایی‌کنندگان: بابک قویدل نامانلو، محسن ملاح، حمید جباری، علی سنگچولی، یان هریسون، کرامت حافظی، درنا مجاب، پراساد گانپول، آرش حبیبی آزاد، مگنوس اولمن و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarigol National Park

Province: North Khorasan

Dates of observation: 21 February 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Identified by: Babak Ghavidel-Namanlu, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Ian Harrison, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Prasad Ganpule, Arash Habibi-Azad, Magnus Ullman & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The fifth record of this species for Iran and first record for North Khorasan province

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۱ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زنگوله بال در زریبار در آذر 1401

Record of Little Bustard in Zaribar in November 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه:  فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: زنگوله‌بال Tetrax tetrax

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 5 آذر 1401

پایشگران: سید ناصح حسینی راد، آزاد توکلی و آرزو عبدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observations: 26 November 2022

Observers: Seyed Naseh Hosseini Rad, Azad Tavakoli & Arezu Abdi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۰۱ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پری شاهرخ چینی در بندر عباس در بهمن 1401

First national record of Black-naped Oriole in Bandar Abbas in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری‌شاهرخ چینی Oriolus chinensis

محل پایش: پارک جهاد، بندرعباس

استان: هرمزگان

شمار پرنده و زمان پایش: یک فرد  18 بهمن1401، دو فرد 19 بهمن 1401

پایشگران: آقایان هومن درودی و سید مهدی نقیبی و بانو الهام شنیتی

شناسایی‌کنندگان: هومن درودی، سید مهدی نقیبی، الهام شنیتی، محمد سفرنگ، درنا مجاب، حمید جباری، محسن ملاح، سید بابک موسوی، کرامت حافظی، پراساد گانپول، آرش حبیبی، پروین جایادوان و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Black-naped Oriole Oriolus chinensis

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

No. of individuals and Date of observation: one individual on 7 February 2023 and two individuals on 8 February 2023

Observers: Houman Dorudi, Seyed Mahdi Naghibi, Elham Shaniti

Identified by: Houman Dorudi, Seyed Mahdi Naghibi, Elham Shaniti Mohammad Safrang, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Seyed Babak Musavi, Keramat Hafezi, Prasad Ganpule, Arash Habibi-Azad, Praveen Jayadevan & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۱ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین پاسرخ در جاسک در آذر 1401

Record of Red-footed Falcon in Jask in November 2022

 

چکیدۀ این این ثبت:

نام گونه: شاهین پاسرخ Falco vespertinus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 آذر 1401

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

شناسایی‌کنندگان: دیک فورسمن، پراساد گانپول و ابوالقاسم‌خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Species: Red-footed Falcon Falco vespertinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 1 December 2022

Observers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Dick Forsman, Prasad Ganpule & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۱ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی