کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۴ مطلب در آذر ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در اندیکا  در آبان 1402

Record of Omani Owl in Andika in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: یک فرد رهاسازی شد

مکان: قلعه خواجه، اندیکا

استان: خوزستان

زمان: 28 آبان 1402

گزارشگر: آقای محمد شهبازی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: one individual released

Place of observation: Qaleh-Khajeh, Andika

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 November 2023

Reporter: Mohammad Shahbazi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۰۲ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش ثبت سار دم بلوطی در باهوکلات در اسفند 1401

Report of Chestnut-tailed Starling in Bahu-kalat in February 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سار دُم‌بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: باهوکلات

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 7 اسفند 1401

پایشگران: آقای سید محمدرضا کشفی و بانو مطهره حکیمی‌نژاد

یادداشت: گزارش‌های این گونه از ایران گردآوری و اعلام می‌شوند، اما در فهرست ایران و استان‌ها افزوده نخواهد نشد، مگر اینکه رکورد جوجه‌آوری این گونه پذیرفته شود.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bahu-Kalat

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 26 February 2023

Observers: Seyed Mohammad-Reza Kashfi & Motahhareh Hakiminezhad

Remarks: Reports of this species are being collected and announced, but this species will not be added to the bird checklists of Iran and provinces unless its breeding record is accepted.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۰۲ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در استان لرستان

Record of European Stonechat in Lorestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: تالاب بیشه دالان، بروجرد

استان: لرستان

زمان پایش: 21 آذر 1402

پایشگر: آقای علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisheh Dalan wetland, Borujerd

Province: Lorestan

Date of observation: 12 December 2023

Observer: Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در استان ایلام

Record of Redwing in Ilam province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 22 آذر 1402

پایشگران: بانو شهین ملک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 13 December 2023

Observers: Shahin Malek

Remarks: The first record of this species for Badreh province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی دربارۀ نام سهره زرد سرسیاه و اراسیایی

Persian name of Eurasian Siskin

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، با نام فارسی سهرۀ زرد،

با نام علمی Spinus spinus

و نام انگلیسی Eurasian Siskin

است.

 

 

نام فارسی این گونه در گذشته، «سهرۀ زرد» بود (اسکات و همکاران، 1354، فیروز، 1379)، اما از دهۀ 1370 خورشیدی، کم‌کم نام آن کامل‌تر شد و به شکل سهرۀ زرد سرسیاه جایگزین شد که در برخی منابع جدیدتر نیز به همین شکل به کار می‌رفت (Khaleghizadeh et al. 2017).

نیاز به یادآوری است که سهره زرد سرسیاه هم خود، نام یک گروه از سهره‌های سردۀ Spinus است تقریبا همگی گونه‌ای آن، رنگ تیره را در سرشان دارند.

در عین حال، یک گونه خاص از پرندگان، با نام سهره زرد سرسیاه وجود دارد که نام علمی آن Spinus notatus

است و سر و بخشی از گردنش دارای سیاهی بیشتری هست و حتی نام انگلیسی آن هم دقیقا

Black-headed siskin

است. بنابراین نام سهرۀ زرد سرسیاه بیش از هر گونه‌ای، برازندۀ این گونه است.

همین موضوع سب می‌شود که ناچار شویم از کاربرد نام سهرۀ زرد سرسیاه برای گونه سهره زرد کشورمان پرهیز کنیم و به جای آن نام سهرۀ زرد ارواسیایی که با نام انگلیسی آن نیز هماهنگ است، را به کار ببریم.

بر این اساس، نام فارسی ویرایش‌شدۀ و کنونی این گونه به شکل زیر نوشته می‌شود.

 

سهرۀ زرد اوراسیایی

Eurasian Siskin

Spinus spinus

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش ثبت سار دم بلوطی در بندر عباس در آذر 1402

Report of Chestnut-tailed Starling in Bandar Abbas in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سار دُم‌بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 آذر 1402

پایشگران: بانو فروغ کریم‌زاده

یادداشت: گزارش‌های این گونه از ایران گردآوری و اعلام می‌شوند، اما در فهرست ایران و استان‌ها افزوده نخواهد نشد، مگر اینکه رکورد جوجه‌آوری این گونه پذیرفته شود.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 December 2023

Observers: Forough Karimzadeh

Remarks: Reports of this species are being collected and announced, but this species will not be added to the bird checklists of Iran and provinces unless its breeding record is accepted.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۲ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی دربارۀ شیوۀ نوشتن نام غول حواصیل

Persian name of Goliath Heron

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، با نام فارسی غول حواصیل،

با نام علمی Aredea goliath

و نام انگلیسی Goliath Heron

است که در نام‌گذاری رسمی فارسی این گونه، امروزه به شکل «غول حواصیل» به کار می‌رفت.

 

نام فارسی این گونه در گذشته، «حواصیل بزرگ» بود (جرویس رید، 1332، اسکات و همکاران، 1354، فیروز، 1379)، اما از دهۀ 1370 خورشیدی، کم‌کم نام غول حواصیل برای این گونه به کار رفت و امروزه، به نام فارسی رایج این گونه تبدیل شده است.

نیاز به یادآوری است که اگر بخواهیم نام انگلیسی این گونه را به فارسی ترجمه کنیم، نام آن به صورت عبارت ترکیبی مضاف و مضاف الیه و با خواندن کسره در پایان نام حواصیل، به شکل «حواصیلِ غول» خواهد بود. حال با توجه به جابه‌جایی دو واژۀ حواصیل و غول، نام ترکیبی «غول‌حواصیل» تبدیل به یک واژۀ ترکیبی و بدون کسره می‌شود.

همچنین نیاز است بدانیم که واژۀ انگلیسی Goliath در منابع فارسی و عربی با نام شناخته‌شدۀ «جالوت» ترجمه می‌شود. پس نام دیگر این گونه، «حواصیلِ جالوت» است.

بر این اساس، نام فارسی رایج و ترکیبی این گونه

به شکل نیم‌فاصله نوشته می‌شود. همچنین با توجه به پیشنهاد کاربرد نام «وِکا» به عنوان جایگزین نام حواصیل نام فارسی این گونه به شکل زیر نوشته می‌شود.

 

غول‌حواصیل (غول‌وکا)

Goliath Heron

Ardea goliath

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۲ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در قم در آذر 1402

Record of Redwing in Qom in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوستان علوی، شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom city

Province: Qom

Period of observations: 11 December 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مگس گیر سینه سرخ در استان بوشهر

Record of Red-breasted Flycatcher in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 9-20 آبان و 8-16 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Date of observation: 31 October–11 November and 30 November–7 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۰۲ ، ۱۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در جاسک در آذر 1402

Record of Asian Koel in Jask in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: بحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 15 آذر 1402

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bahl, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 6 December 2023

Observers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سسکهای گل، ابروزرد و برگی هیوم

Comparison of Pallas’s, Yellow-browed and Hume’s Leaf Warblers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

 

 

زمان تنظیم: 15 آذر 1400

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر ویژگی‌های سسگ گل، سسک ابروزرد و سسک برگی هیوم تهیه شده است.

 

نام فارسی

سسک گل (پالاس)

سسک ابروزرد

سسک برگی هیوم

نام علمی

Phylloscopus proregulus

Pylloscopus inornatus

Phylloscopus humei

نام انگلیسی

Pallas’s Leaf Warbler

Yellow-browed Warbler

Hume’s Leaf Warbler

طول بدن

9 سانتیمتر

10 سانتیمتر

10 سانتیمتر

رنگ نوک

تیره

فرانوک تیره، مرکز و بُن فرونوک روشن

تیره

پیشانی

پل پیشانی کلفت‌تر با نوارابرویی

پل پیشانی نازک با نوارابرویی

پل پیشانی نازک با نوارابرویی

تارک

دارای نوار میانی تارک

-

-

رنگ نوار ابرویی

زرد

زردفام

روشن

پهنای نوار ابرویی

از جلو پهن و سپس به آرامی تا پس‌سر نازک می‌شود

پهنای متوسط

پهنای متوسط

تیرگی خط چشمی

در پشت چشم‌ها کلفت‌تر و در پس‌سر پهن‌تر

پخشیده و در پشت چشم‌ها کلفت‌تر

نازکتر

زیرتنه

سفید چرکی

سفید چرکی

سفید چرکی

روتنه

سبزفام

رگه‌های از سبز

ته‌مایه رنگ سبز ندارد

تیرگی شاهپرها

پررنگ‌تر از دو دوگه

تیرگی کمتر از سسک گل

تیرگی کمتر از دو گونه ولی سبزتر از آنها

نوار بالی

یک نوار بالی کشیده وکلفت،

یک نوار بالی کوتاه و کلفت

یک نوار بالی کشیده،

یک نوار بالی کوتاه و کم‌پهنا

یک نوار بالی کشیده،

یک نوار بالی کوتاه و نازک

لبه شاهپرسومی‌ها

سفیدی پهن‌تر

سفیدی کمتر

سفیدی کمتر

بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها

کوتاهتر و نوک گرد

کمی بلند و نوک‌تیز

کمی بلند ونوک‌تیز

دم

به نسبت کوتاهتر

متوسط

متوسط

پاها

روشن

کمی روشن

خاکستری-تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر مشهد در آذر 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Mashhad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک ملت، شهر مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 11 آذر 1402

پایشگران: آقای حسین محمودیان

شناسایی‌کنندگان: آقایان سید مهدی نقیبی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. دومین رکورد این گونه در استان خراسان رضوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 2 December 2023

Birdwatchers: Hossein Mahmoudian

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: It was identified based on photos and call. The second record of this species in Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بوشهر در آذر 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Asaluyeh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 11 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

شناسایی‌کنندگان: سید مهدی نقیبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، هومن درودی، درنا مجاب و کرامت حافظی

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 2 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi, Abolghasem Khaleghizadeh, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Keramat Hafezi

Remarks: It was identified based on photos and. The first record of this species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پرستوی گلوراه راه در هندیجان در آذر 1402

Second national record of Streak-throated Swallow in Hendijan in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی گلوراه‌راه Petrochelidon fluvicola

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 14 آذر 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: احمدمحمدی روش، درنا مجاب، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین ثبت آن برای استان خوزستان.

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 December 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Ahmad Mohammadi-Ravesh, Dorna Mojab, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The second confirmed record of this species from Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در حسنلو در مهر 1401

Record of Baltic Gull in Hasanlu dam in September 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 3 مهر 1401

پایشگران: آقای عزیز عذار

شناسایی‌کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، دیک نول، درنا مجاب، هومن درودی، کرامت حافظی، ریچارد پورتر، مگنوس اولمن، محسن ملاح و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان آذربایجان غربی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 25 September 2022

Birdwatchers: Aziz Ozar

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dick Newell, Dorna Mojab, Houman Doroudi, Keramat Hafezi, Richard Porter, Magnus Ullman, Mohsen Mallah & Klaus Malling Olsen

Remarks: The first record of this subspecies for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در جلفا در شهریور 1402

Record of Northern Goshawk in Jolfa in August 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: جلفا

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: روزهای آغازین شهریور 1402

پایشگران: آقای صابر سلیمی علمداری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Jolfa

Province: East Azarbaijan

Dates of observation: mid-August 2023

Observers: Saber Salimi Alamdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۲ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در مشهد در آذر 1402

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 10 آذر 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، وحید اشرفی و سعید میرسعیدی

Species: Bohemian waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 1 December 2023

Observers: Ali Mahdavi, Vahid Ashrafi & Saeed MirSaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در سد حسنلو در تیر 1402

Record of breeding Caspian Tern at Hasanlu dam in July 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال غذاخواهی از بالغ

مکان پایش: سد حسنلو

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای عزیز عذار

شیوه پذیرش رکورد جوجه‌آوری: دیدن غذاخواهی توسط جوجه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while begging food to the adult

Place of observation: Hasanlu dam

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 21 July 2023

Observers: Aziz Ozar

Type of record confirmation: Food-begging by nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کاکلی کوچک در استان گیلان

Record of Lesser Crested Tern in Gilan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کاکلی کوچک Thalasseus bengalensis

شمار پرنده:یک فرد در کنار پرستودریایی تُک‌زرد

مکان پایش: ساحل بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 1 و 5 آذر 1402

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی‌کنندگان: منا نحوی، حمید جباری، اُسکار کمبل، هومن درودی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید امینی و ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه در استان گیلان و نیمه شمال کشور. بر پایه پراکنش جهانی زیرگونه‌های این گونه، گمان می‌رود که این پرنده از زیرگونه T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934) است.

Species: Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis

No. of individuals: one individual beside Sandwich Tern

Place of observation: Beshman coast, Bandar Anzali

Province: Gilan

Dates of observation: 22 and 26 November 2023

Observers: Pantea Golzari

Identified by: Mona Nahvi, Hamid Jabbari, Oscar Cempbell, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Amini & Richard Porter

Remarks: The first record of this species in Gilan province and northern half of Iran. Based on global range of three subspecies of this species, it seems belonging to the subspecies T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در قم در آذر 1402

Record of House Sparrow with leucism in Qom in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: این پرنده از حدود دو سال پیش دیده شد.

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Date of observation: 26 November 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: This bird was observed since two years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۲ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری پرستودریایی رودخانه ای در بندر عباس در آبان 1402

Third national record of River Tern in Bandar Abbas in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی رودخانه‌ای Sterna aurantia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 25 و 28 آبان 1402

پایشگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی‌کنندگان: میثم قاسمی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، احسان طالبی، هومن درودی، درنا مجاب و محسن ملاح

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان

Species: River Tern Sterna aurantia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 and 19 November 2023

Observers: Sareh masoudi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province

Identified by: Meysam Ghasemi, Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Houman Dorudi, Dorna Mojab & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پرستودریایی رودخانه ای در سد درودزن در مرداد 1402

Second national record of River Tern in Dorudzan in August 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی رودخانه‌ای Sterna aurantia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد درودزن

استان: فارس

زمان پایش: 17 مرداد 1402

پایشگران: آقای محمدرضا صادقی

شناسایی‌کنندگان: میثم قاسمی، لیلا جولایی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، آرش حبیبی-آزاد، دیک نِوِل، ریچارد پورتر، احسان طالبی، هومن درودی، درنا مجاب و محسن ملاح

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: River Tern Sterna aurantia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Date of observation: 8 August 2023

Observers: MohammadReza Sadeghi

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record for Fars province

Identified by: Meysam Ghasemi, Leyla Julaei, Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Arash Habibi-Azad, Dick Newel, Richard Porter, Ehsan Talebi, Houman Dorudi, Dorna Mojab & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۲ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت زردپره رخ زرد در جم در شهریور 1401

Record of Cinereous Bunting in Jam in September 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره رخ‌زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جم

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 شهریور 1401

پایشگران: آقای محمدتقی محمدی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Date of observation: 3 September 2022

Observers: MohammadTaghi Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۲ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کشیم کوچک در استان قم

Record of Little Grebe in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم کوچک Tachybaptus ruficollis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 9 و 26 آبان 1402

پایشگران: آقایان هومن درودی و سعید میرسعیدی و بانو سیمین منصوری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Little Grebe Tachybaptus ruficollis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Morreh wetland, Qom

Province: Qom

Dates of observations: 31 October and 17 November 2023

Observers: Houman Dorudi, Saeed MirSaeedi & Simin Mansouri

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۲ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی