کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۹ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

مشاهده جغد خالدار کوچک در استان فارس

Observation of Spotted Owlet in Fars province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: بهار 1395

مکان مشاهده: لار (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: One individual

Date of observation: Spring 2016

Place of observation: Lar (Fars province)

Observer: Adel Shamizadegan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در بیرجند

Record of Bohemian Waxwing in Birjand

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 50 فرد

تاریخ مشاهده: 11-24 دی 1395

محل مشاهده: پارک ظفر، بیرجند (استان خراسان جنوبی)

مشاهده کننده: آقای احسان درستکار

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 50 individuals

Date of observation: 31 December 2016- 13 January 2017

Place of observation: Zafar park, Birjand (South Khorasan province)

Observer: Ehsan Dorostkar

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۵ ، ۲۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در گرگان

Record of Bohemian Waxwing in Gorgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حدود 600 فرد

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

محل مشاهده: جنگل جهان نما (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای سید محمد عقیلی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: c. 600 individuals

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Jahan-Nama forest, Gorgan (Golestan province)

Observer: Seyed Mohammad Aghili

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۵ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک نیزار پرصدا در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Clamorous Reed Warbler in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک نیزار پرصدا Acrocephalus stentoreus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 21 May 2016

Place of observation: Choghakhor wetland (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۵ ، ۰۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره تالابی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Reed Bunting in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره تالابی Emberiza schoeniclus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: اواخر خرداد 1395

محل مشاهده: تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus

No. of individuals: One individual

Date of observation: Mid-June 2016

Place of observation: Choghakhor wetland (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Mohsen Mallah

 

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۵ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک خاکی در استان گلستان

Observation of Pale Rockfinch in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک خاکی Carpospiza brachydactyla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1394

مکان مشاهده: حاجی آباد، کردکوی (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی و سیدحسین سیدکلبادی

Species: Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 July 2015

Place of observation: Haji-Abad, Kordkuy (Golestan province)

Observers: Behrad Galeshi & Seyed Hossein Seyed-Kolbadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره زرد در استان گلستان

Observation of Eurasian Siskin in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus spinus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

مکان مشاهده: جنگل رحمت آباد، علی آباد (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی و بهنام گالشی

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Rahmat-Abad forest, Ali-Abad (Golestan province)

Observers: Behrad Galeshi & Behnam Galeshi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک دم دراز در آشوراده

Record of Long-tailed Duck in Ashuradeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 9 و 24 دی 1395

محل مشاهده: آشوراده (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: سیدرضا هاشم نژاد، احسان طالبی، آبراهام شکوهی، یاشار صدف زاده، پریسا خندان و درنا مجاب

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: Two

Date of observation: 29 December 2016 & 13 January 2017

Place of observation: Ashuradeh (Golestan province)

Observers: S.R. Hashemnejad, E. Talebi, A. Shokuhi, Y. Sadafzadeh, P. Khandan & D. Mojab

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۵ ، ۲۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان یزد

Observation of Long-eared Owl in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد زخمی

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

مکان مشاهده: مروست (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای سجاد آذرنوش

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Marvast (Yazd province)

Observer: Sajjad Azarnoosh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب طلایی در استان هرمزگان

Observation of Golden Eagle in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1395

مکان مشاهده: کشتارگاه بندر عباس (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی، بشیر شریف نیا، جمشید کریمی زاده، ابراهیم شفیع زاده و سید مهدی موسوی

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 January 2017

Place of observation: Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Hadi Amini, Bashir Sharifnia, Jamshid Karimizadeh, Ebrahim Shafi'zadeh & Seyed Mehdi Mousavi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در فردوس

Record of Bohemian Waxwing in Ferdows

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 50 فرد

تاریخ مشاهده:  17 دی 1395

محل مشاهده: فردوس (استان خراسان جنوبی)

مشاهده کننده: حامد استواری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 50

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Ferdows (South Khorasan province)

Observer: Hamed Ostovari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در گرگان

Record of Eurasian Bullfinch in Gorgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1395

محل مشاهده: جنگل نهارخوران، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای بهراد گالشی

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: One

Date of observation: 9 January 2017

Place of observation: Nahar-Khoran forest, Gorgan (Golestan province)

Observer: Behrad Galeshi

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۵ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی خالدار در آبشینه

Record of Great Spotted Cuckoo in Abshineh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1395

محل مشاهده: آبشینه (استان همدان)

مشاهده کننده: آقای محمد رونیاسی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: May 2016

Place of observation: Abshineh (Hamedan province)

Observer: Mohammad Roniasi

 

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در زریبار

Record of Spur-winged Lapwing in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinous

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 مهر 1394

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: سید ناصح حسینی، جلال پزشک و سیوان امینی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 11 October 2015

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & Seyvan Amini

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در آبیک

Record of Spur-winged Lapwing in Abyek

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinous

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1394

محل مشاهده: آبیک (استان قزوین)

مشاهده کننده: علی اکبر رشوند آوه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: June 2015

Place of observation: Abyek (Qazvin province)

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان کرمانشاه

Observation of Long-eared Owl in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: 8 فرد

تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1395

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 8 individuals

Date of observation: 14 April 2016

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mr. Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در استان بوشهر

Record of Indian Silverbill in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد پرنده: 11 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

محل مشاهده: عسلویه

مشاهده کننده: امیر فرح نسب

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of individuals: 11 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Asaluyeh

Observer: Amir Farahnasab

 

---------

 

---------

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کاکایی سرسیاه بزرگ در استان کردستان

Observation of Great Black-headed Gull in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه بزرگ Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

تعداد: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان سیوان امینی، جلال پزشک و سید ناصح حسینی

Species: Great Black-headed Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 10 January 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Sivan Amini, Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در استان همدان

Observation of Eurasian Penduline Tit in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مکان مشاهده: رزن (استان همدان)

مشاهده کننده: آقای جعفر غلامی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: November 2015

Place of observation: Razan (Hamedan province)

Observers: Jafar Gholami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کردستان

Observation of Steppe Grey Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: Two

Date of observation: 10 August 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۵ ، ۲۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در تبریز

Record of Eurasian Bullfinch in Chalus

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 و 24 دی 1395

محل مشاهده: تبریز (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 6 & 13 January 2017

Place of observation: Tabriz (East Azarbaijan province)

Observers: Sattar Shiri & Naser Malekzadeh

  

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۵ ، ۱۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دم سرخ سیاه در استان کردستان

Observation of Black Redstart in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

مکان مشاهده: بین سنندج و کامیاران (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Between Sanandaj and Kamyaran (Kordestan province)

Observers: Arman Menbari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۲۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زنگوله بال در استان خوزستان

Observation of Little Bustard in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 41 فرد

تاریخ مشاهده: 16 دی 1395

مکان مشاهده: تالاب میانگران، ایذه (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 41 individual

Date of observation: 5 January 2017

Place of observation: Miangaran wetland, Izeh (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۲۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت میش مرغ در استان اردبیل

Observation of Great Bustard in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد مرده

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

مکان مشاهده: پارس آباد، مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای هاشم میرزانژاد

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Pars-Abad, Moghan (Ardabil province)

Observer: Hashem Mirzanezhad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۲۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سنگ گردان در استان کردستان

Observation of Ruddy Turnstone in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ گردان Arenaria interpres

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 شهریور 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Ruddy Turnstone Arenaria interpres

No. of individuals: One individual

Date of observation: 19 September 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان کردستان

Observation of Long-eared Owl in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1394

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و شیرکو کانی سانانی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2015

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Shirku Kani-Sanani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۲۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زنگوله بال در استان اصفهان

Observation of Little Bustard in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

 

رکورد 1:

تعداد: 6 فرد

تاریخ مشاهده: 10-15 آبان 1395

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

مشاهده کننده: آقای مهدی جلالپور

 

رکورد 2:

تعداد: 8 فرد

تاریخ مشاهده: دی 1395

مکان مشاهده: دشت قهدریجان بین فلاورجان و نجف آباد (استان اصفهان)

مشاهده کننده: آقای رضا کیامرزی

 

رکورد 3:

تعداد: لاشه یک فرد

تاریخ مشاهده: 3 دی 1395

مکان مشاهده: ارتفاعات سمیرم (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: آقایان ایمان صفایی و امیر فرح نسب

 

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

 

Record 1:

No. of individuals: 6 individuals

Date of observation: 31 October - 5 November 2016

Place of observation: Abbas-Abad Wildlife Refuge, Naein (Esfahan province)

Observer: Mehdi Jalalpour

 

Record 2:

No. of individuals: 8 individuals

Date of observation: December 2016

Place of observation: Ghahderijan plain, between Falavarjan and Najaf-Abad (Esfahan province)

Observer: Reza Kiamarzy

 

Record 3:

No. of individuals: One individual dead

Date of observation: 23 December 2016

Place of observation: Samirom (Esfahan province)

Observers: Iman Safaei & Amir Farahnasab

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۲۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در زریبار

Record of Lesser White-fronted Goose in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erthropus

تعداد پرنده: 5 فرد

زمان مشاهده: 6 دی 1395

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 26 December 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک شالیزار در زریبار

Record of Paddyfield Warbler in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10-12 شهریور 1395

مکان مشاهده: اطراف زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی، جلال پزشک و سید سیوان امینی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 August- 2 September 2016

Place of observation: around Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & seyed Seyvan Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده ابیا در استان کردستان

Observation of Eurasian Woodcock in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 آذر 1394

مکان مشاهده: برده زرد، گران (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: درنا مجاب و محمد سفرنگ

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 11 December 2015

Place of observation: Barde Zard, Garan (Kordestan province)

Observers: Dorna Mojab & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان لرستان

Observation of Black-winged Kite in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: دو فرد در سراب ناوکش (خرم آباد) و یک فرد در 15 کیلومتری بروجرد به خرم آباد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1395

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: Two individuals at Sarab-e Navkesh (Khorram-Abad) and one individual at Borujerd to Khorram-Abad road (Lorestan province)

Date of observation: 21 December 2016

Observer: Reza Mehdipour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۰۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان آذربایجان غربی

Observation of Brambling in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals:  3 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

---------------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره سبز در استان آذربایجان غربی

Observation of European Greenfinch in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سبز Chloris chloris

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: European Greenfinch Chloris chloris

No. of individuals:  3 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان بوشهر

Observation of Long-eared Owl in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 12 دی 1395

مکان مشاهده: گناوه (استان بوشهر(

مشاهده کننده: غلامعباس محمدحسینی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 1 January 2017

Place of observation: Genaveh (Bushehr province)

Observer: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان هرمزگان

Observation of Long-eared Owl in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: روز24 فروردین 1395

مکان مشاهده: کوخرد (استان هرمزگان(

مشاهده کننده: عبدالغفار علیرضایی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 April 2016

Place of observation: Kookherd (Hormozgan province)

Observer: Abdulghaffar Alirezaie

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک تاج طلایی در استان آذربایجان غربی

Observation of Goldcrest in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: 4 گروه 2 تایی

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: دانشگاه ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 4 groups of 2 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: University of Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک معمولی (اروپایی) در کیش

Record of European Stonechat in Kish

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک معمولی (اروپایی) Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 3 دی 1395

محل مشاهده: جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: درنا مجاب، ملیحه رجبی، سیدعلی جبلی و حامد محمدی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 23 December 2016

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Dorna Mojab, Maliheh Rajabi, Seyed Ali Jebeli & Hamed Mohammadi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۱۷:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک درختی در استان کردستان

Observation of Eurasian Tree Sparrow in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک درختی Passer montanus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 22 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: دورتفه کانی (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: درنا مجاب و محمد سفرنگ

Species: Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 11 May 2016

Place of observation: Marivan forest (Kordestan province)

Observers: Dorna Mojab & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک نقابدار معمولی در استان کردستان

Observation of Lesser Whitethroat in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک نقابدار معمولی Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: مرداد 1395

مکان مشاهده: جنگلهای مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای جلال پزشک

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: August 2016

Place of observation: Marivan forest (Kordestan province)

Observer: Jalal Pezeshk

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گیلانشاه حنایی در استان تهران

Observation of Bar-tailed Godwit in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: تالاب قلعه نو (استان تهران)

مشاهده کنندگان: درنا مجاب و میترا گلستانی

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: One

Date of observation: 23 April 2016

Place of observation: Ghaleh-Now wetland (Tehran province)

Observers: Dorna Mojab & Mitra Golestani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۰۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کشیم گوشدار در استان مرکزی

Observation of Horned Grebe in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گوشدار Podiceps auritus

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1395

مکان مشاهده: کوکبیه، شازند (استان مرکزی)

مشاهده کننده: ماندانا حضرتی فرید

Species: Horned Grebe Podiceps auritus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 28 October 2016

Place of observation: Koukabieh, Shazand (Markazi province)

Observer: Mandana Hazrati Farid

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۰۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پرستوی دمگاه حنایی در استان کردستان

Observation of Red-rumped Swallow in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستوی دمگاه حنایی Cecropis (Hirundo) daurica

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1395

مکان مشاهده: اورامان تخت (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای سیدحامد موسوی

Species: Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 4 June 2016

Place of observation: Ouraman Takht (Kordestan province)

Observer: Seyed Hamed Musavi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۵ ، ۲۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چک سیبری در استان خوزستان

Observation of Siberian Stonechat in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 3 فرد در تالاب میانگران، ایذه و یک فرد در کول فرح (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1395

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 3 in Miangaran, Izeh and one in Kul Farah

Date of observation: 23 March 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۲۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده طرقه کوهی در استان خوزستان

Observation of Rufous-tailed Rock Thrush in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: طرقه کوهی Monticola saxatilis

تعداد: 3 فرد در تالاب میانگران، ایذه و 3 فرد در کول فرح (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1395

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis

No. of individuals: 3 in Miangaran, Izeh and 3 in Kul Farah

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار

Record of Bearded Reedling in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1395

محل مشاهده: تالاب زریبار، استان کردستان

مشاهده کننده: آقای نامق خدایار

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 3

Date of observation: 17 December 2016

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observer: Mr Namegh Khodayar

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پیغوی کوچک در استان خوزستان

Observation of Shikra in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1394

محل مشاهده: شوش (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای بهراد فرخنده

شناسایی عکس: محمد توحیدی فر و رافائل آی

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One

Date of observation: 31 March 2015

Place of observation: Shush (Khuzestan province)

Observer: Behrad Farkhondeh

Identification: Mohammad Tohidifar & Raffael Aye

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۷:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره نوک قیچی در ارومیه

 

 

Record of Red Crossbill in Orumieh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سهره نوک قیچی Loxia curvirostra

 

 

تعداد پرنده: سه فرد (2 نابالغ)

 

 

تاریخ مشاهده: سه هفته در آذر 1395

 

 

محل مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

 

 

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

 

 

Species: Red Crossbill Loxia curvirostra

 

 

No. of individuals: 3 individuals (2 juveniles)

 

 

Date of observation: 3 weeks in December 2016

 

 

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

 

 

Observer: Rahman Azari

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در نایین

Record of Bohemian Waxwing in Naein

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1395

محل مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: جواد نجفی و فرناز حیدری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One

Date of observation: December 2016

Place of observation: Abbas-Abad Wildlife Refuge, Naein (Esfahan province)

Observers: Javad Najafi & Farnaz Heidari

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در گلمکان

Record of Bohemian Waxwing in Golmakan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: چهار فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1395

محل مشاهده: گلمکان (استان خراسان رضوی)

مشاهده کننده: آقای مهران میرسیار

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: Four

Date of observation: December 2016

Place of observation: Golmakan (Khorasan-e Razavi province)

Observer: Mehran Mirsayyar

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در بجستان

Record of Bohemian Waxwing in Bajestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 80 فرد

تاریخ مشاهده:  آذر 1395

محل مشاهده: بجستان (استان خراسان رضوی)

مشاهده کننده: ؟

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 80

Date of observation: December 2016

Place of observation: Bajestan (Khorasan-e Razavi province)

Observer: ?

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی