کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

معیارهای گزینش افراد در کمیته ثبت پرندگان ایران

 

به منظور شفاف سازی و یکسان سازی روند فعالیت­ها در کمیته ثبت پرندگان ایران، برای عضویت افراد در بخش­های مختلف این کمیته، بر اساس معیارهای زیر عمل می شود.

 

الف- نمایندگان استانی

نمایندگان استانی افرادی هستند که:

 1. دارا بودن حداقل 20 سال سن.
 2. دارای حداقل سه سال تجربه فعالیتهای پرنده نگری در استان مورد نظر.
 3. مشاهده حدود 50 درصد از گونه های پرندگان آن استان.
 4. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در استان مورد نظر برای نمایندگی.
 5. ارسال رکوردهای جدید از آن استان.
 6. جمع آوری اطلاعات در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در آن استان.

 

 

ب- اعضای گروه داوران باتجربۀ کشوری برای شناسایی پرندگان ایران

اعضای تیم داوری شناسایی پرندگان افرادی هستند که:

 1. دارای حداقل 30 سال سن.
 2. دارای حداقل 10 سال تجربه مفید پرنده نگری در کشور.
 3. اجرای سفرهای زیاد پرنده نگری و پرنده شناسی در سراسر کشور.
 4. مشاهده میدانی حداقل 60 درصد (حدود 333 گونه) از گونه های پرندگان ایران.
 5. مستقل به رای در شناسایی پرندگان.
 6. پاسخهای به موقع در مورد شناسایی پرندگان مشکوک.
 7. ارائه دلایل و کلیدهای شناسایی در زمان شناسایی عکسها و گزارشهای مشکوک.
 8. پاسخ درست به شناسایی در حداقل 75 درصد موارد.
 9. داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه شناسایی پرندگان ایران.
 10. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران.
 11. مقبولیت عمومی و داشتن نقش پرنده نگر باتجربه در میان بقیه پرنده نگران ایران (ارجاع به آن افراد برای شناسایی).
 12. ارتباط مناسب با بقیه افراد گروه داوری شناسایی در کمیته ثبت پرندگان ایران.

 

ج- اعضای گروه داوران باتجربه فرامرزی برای شناسایی پرندگان

پرنده شناسان با تجربه خارجی که در زمینه شناسایی پرندگان ایران و جهان دارای تجربه‌های سودمندی باشند، به عنوان اعضای داوران فرامرزی برای شناسایی پرندگان ایران برگزیده خواهند شد و در زمان لازم از آنها درخواست همکاری می‌شود.

 

د- اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان افرادی هستند که:

 1. دارای حداقل سن 35 سال.
 2. دارای حداقل 15 سال تجربه در زمینه فعالیتهای پرنده نگری و پرنده شناسی.
 3. مشاهده میدانی حداقل 60 درصد (حدود 333 گونه) از گونه های پرندگان ایران.
 4. دارای دانش مناسب در زمینه ریخت شناسی، زیست شناسی، بومشناسی و حفاظت پرندگان ایران.
 5. ارتباط مناسب با افراد فعال در زمینه پرنده نگری در ایران.
 6. مقبولیت عمومی در میان پرنده نگران ایران.
 7. هماهنگی و ارتباط دائمی با دبیر و هماهنگ کننده کمیته ثبت پرندگان ایران.
 8. جمع آوری رکوردهای جدید و جالب در مورد پرندگان ایران از سطح کشور در زمینه تکمیل لیست گونه ها، وضعیت و پراکنش گونه ها در ایران.


 

ه- اعضای کارگروه آرایه‌شناسی

این کارگروه متشکل از پرنده‌شناسان و پرنده‌نگران باتجربۀ کشور است که شناخت کافی از رده‌بندی پرندگان ایران و جهان داشته باشند.

 1. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های زیست‌شناسی، جانورشناسی یا محیط زیست
 2. دارا بودن یافته‌های علمی مستند در زمینۀ آرایه‌شناسی و رده‌بندی
 3. دارابودن تجربه آموزشی و ترویجی در زمینۀ آرایه‌شناسی و رده‌بندی
 4. دارای تجربه علمی و میدانی در زمینۀ شناسایی پرندگان
 5. دارا بودن حداقل 30 سال سن

 

و- اعضای کارگروه زبان‌شناسی و واژه‌گزینی

این کارگروه متشکل از تخصص‌ها و گرایش‌های مرتبط به واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی و گویش‌شناسی، کاربرد نام پرندگان در ادبیات و فرهنگ فارسی و کاربرد نام پرندگان در منابع تخصصی با گرایش پرنده­شناسی است. اعضای این کارگروه باید دارای مدرک یا گواهی زبان‌شناسی فارسی، یا دارای کتاب‌ها و مقاله‌هایی در زمینۀ زبان و فرهنگ فارسی، یا دارای پیشینۀ پژوهشی در زمینۀ ریشه‌یابی نام‌ها و واژگان فارسی پرندگان و یا نام‌های پرندگان در گنجینۀ گویش‌های ایرانی باشند. برای حفظ ترکیب و استحکام کارگروه و نیز رعایت اعتدال، از هر گرایش تنها یک یا دو متخصص عضو خواهد شد.

 

ز- اعضای کارگروه نام‌گذاری گونه‌ها

این کارگروه متشکل از پرنده‌شناسان و پرنده‌نگران باتجربۀ کشور با شرایط زیر است.
1- داشتن حداقل 30 سال سن

2- داشتن حداقل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی

پرنده‌شناسان و پرنده‌نگرهای دارای حداقل 10 سال تجربه پرنده‌نگری

3- دارای دانش و تجربه کافی در زمینۀ نام‌های فارسی پرندگان ایران

 

ح- اعضای کارگروه روابط عمومی

این کارگروه متشکل از پرنده‌شناسان و پرنده‌نگران باتجربۀ کشور با شرایط زیر است.

 1. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی با ترجیح در رشته‌های فرهنگی و اجتماعی
 2. دارای تجربه علمی و میدانی کافی در زمینۀ پرندگان
 3. آشنایی به زبان انگلیسی
 4. دارا بودن حداقل 30 سال سن

 

ط- گروه مشاوران

پرنده شناسان با تجربه داخلی و خارجی که در زمینه های مختلف پرندگان ایران (اعم از رده بندی، نامگذاری، شناسایی، پراکنش، جمعیت، بومشناسی و حفاظت) دارای تجربیات مناسب هستند، به عنوان مشاوران کمیته ثبت پرندگان ایران انتخاب خواهند شد و به علت کمبود وقت، در زمان لازم با کمیته ثبت پرندگان ایران همکاری می نمایند.

---------

 

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

Main members of IBRC

 

 

ابوالقاسم خالقی زاده (هماهنگ کننده و دبیر کمیته، عضو اصلی)

Abolghasem Khaleghizadeh (Coordinator, secretariat, member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

محمد توحیدی فر (عضو اصلی)

Mohammad Tohidifar (member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

 

علی ادهمی (عضو اصلی)

Ali Adhami-Mirhosseini (member of IBRC)

از خرداد 1387- Since May 2008

 

سید بابک موسوی (عضو اصلی)

Seyed Babak Musavi (member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

 

پرویز بختیاری (عضو اصلی)

Parviz Bakhtiari (member of IBRC)

از خرداد 1387- May 2008

 

عباس عاشوری (عضو اصلی)

Abbas Ashoori (member of IBRC)

از خرداد 1387- Since May 2008

 

محمدابراهیم صحتی ثابت (عضو اصلی)

Mohammad Ebrahim Sehhatisabet (member of IBRC)

از خرداد 1387 تا خرداد 1399- Since May 2008-June 2020

 

احمد براتی (عضو اصلی)

Ahmad Barati (member of IBRC)

از خرداد 1387 تا دی 1398- Since May 2008-December 2019

 

میثم قاسمی (عضو اصلی)

Meysam Ghasemi (member of IBRC)

از مهر 1389- Since October 2010

 

علی خانی (عضو اصلی)

Ali Khani (member of IBRC)

از مهر 1389 تا شهریور 1396- Since October 2010-September 2017

 

رمضانعلی قائمی (عضو اصلی)

Ramezanali Ghaemi (member of IBRC)

از دی 1394- Since January 2015

علی سنگچولی (عضو اصلی)

Ali Sangchooli (member of IBRC)

از دی 1394- Since January 2015

 

علیرضا هاشمی (عضو اصلی)

Alireza Hashemi (member of IBRC)

از دی 1394 تا شهریور 1399- Since January 2015- September 2020

 

محمد سفرنگ (عضو اصلی)

Mohammad Safrang (member of IBRC)

از اسفند 1395- Since March 2016

 

آرش حبیبی آزاد (عضو اصلی)

Arash Habibi-Azad (member of IBRC)

از مهر 1398- Since October 2019

 

محسن ملاح (عضو اصلی)

Mohsen Mallah (member of IBRC)

از شهریور 1399- Since September 2020

 

محمدجواد پرستگاری (عضو اصلی)

Mohammad-Javad Parastegari (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

حمید جباری (عضو اصلی)

Hamid Jabbari (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

احسان طالبی (عضو اصلی)

Ehsan Talebi (member of IBRC)

از دی 1399- Since January 2021

 

----------------------------

 

گروه مشاوران خارجی

Group of advisors abroad

 

درک اسکات (مشاور خارجی)

Derek Scott (foreign advisor to IBRC)

مگنوس اولمن (همکار خارجی)

Magnus Ullman (foreign advisor to IBRC)

رافائل آی (همکار خارجی)

Raffael Ayé (foreign advisor to IBRC)

یان هریسون (مشاور خارجی)

Ian Harrison (foreign advisor to IBRC)

مایکل بلر (مشاور خارجی)

Michael Blair (foreign advisor to IBRC)

ریچارد پورتر (مشاور خارجی)

Richard Porter (foreign advisor to IBRC)

-----------------------------

 

کارگروه دریافت گزارش‌های پرندگان

Working Group on Bird Reports Collection

 

ابوالقاسم خالقی‌زاده (از خرداد 1387)

Abolghasem Khaleghizadeh (since June 2008)

محمد توحیدی‌فر (از تیر 1387 تا آذر 1396)

Mohammad Tohidifar (since July 2008)

کرامت حافظی (از خرداد 1396 تاکنون)

Keramat Hafezi (since June 2017)

الهام شنیتی (از تیر 1396 تاکنون)

Elham Shaniti (since June 2017)

محسن ملاح (از مهر 1396 تاکنون)

Mohsen Mallah (since October 2017)

حمید جباری (از آذر 1396 تاکنون)

Hamid Jabbari (since November 2017)

محمد سفرنگ (تصمیم پایانی؛ از تیر 1400 تاکنون)

Mohammad Safrang (Final decision; since late June 2021)

شاهو دربندی (از پایان تیر 1400 تاکنون)

Shahoo Darbandi (since mid-July 2021)

پگاه میرزایی (از پایان شهریور 1400 تاکنون)

Pegah Mirzaei (since mid-September 2021)

پدرام خلیلی (از آغاز اردیبهشت 1401 تاکنون)

Pedram Khalili (since late-April 2021)

 

ثبت گزارش‌ها و رکوردها

ابوالقاسم خالقی‌زاده (از خرداد 1387)

Abolghasem Khaleghizadeh (since June 2008)

 

----------

 

کارگروه داوران کشوری برای شناسایی پرندگان

National Working Group on Bird identification

 

ابوالقاسم خالقی زاده (همه پرندگان ایران)

Abolghasem Khaleghizadeh (All Iranian birds)

 

محمد توحیدی فر (همه پرندگان ایران)

Mohammad Tohidifar (All Iranian birds)

 

سید بابک موسوی (همه پرندگان ایران)

Seyed Babak Musavi (All Iranian birds)

 

پرویز بختیاری (همه پرندگان ایران)

Parviz Bakhtiari (All Iranian birds)

 

عباس عاشوری (همه پرندگان ایران)

Abbas Ashoori (All Iranian birds)

 

میثم قاسمی (همه پرندگان ایران)

Meysam Ghasemi (All Iranian birds)

 

محمد سفرنگ (همه پرندگان ایران)

Mohammad Safrang (All Iranian birds)

 

علی سنگچولی (همه پرندگان ایران)

Ali Sangchooli (All Iranian birds)

 

آرش حبیبی آزاد (همه پرندگان ایران)

Arash Habibi-Azad (All Iranian birds)

 

محمد جواد پرستگاری (همه پرندگان ایران)

Mohammad-Javad Parastegari (All Iranian birds)

 

احسان طالبی (همه پرندگان ایران)

Ehsan Talebi (All Iranian birds)

 

درنا مجاب (همه پرندگان ایران)

Dorna Mojab (All Iranian birds)

 

حمید جباری (همه پرندگان ایران)

Hamid Jabbari (All Iranian birds)

 

محسن ملاح (همه پرندگان ایران)

Mohsen Mallah (All Iranian birds)

 

سیدحامد موسوی (همه پرندگان ایران)

Seyed Hamed Moosavi (All Iranian birds)

 

میرحسین حسینی (همه پرندگان ایران)

MirHossein Hosseini (All Iranian birds)

 

رضا علی اصل (همه پرندگان ایران)

Reza AliAsl (All Iranian birds)

 

-----------

 

کارگروه داوران فرامرزی برای شناسایی پرندگان

Foreign Working Group on Bird identification

 

درک اسکات (همه پرندگان)

Derek Scott (All Iranian birds)

 

مگنوس اولمان (همه پرندگان)

Magnus Ullman (All Iranian birds)

 

رافائل آی  (همه پرندگان)

Raffael Ayé (All Iranian birds)

 

بوریس نیکولوف (سنگ چشمها)

Boris Nikolov (Shrikes)

 

دیک نول (کاکاییها و پرستوهای دریایی)

Dick Newell (Gulls & terns)

 

تونی پراتر (پرندگان کنارآبزی)

Tony Prater (Waders)

 

اندرو استودارت (سسکها)

Andrew Stoddart (Warblers)

 

اسکار کمپل  (همه پرندگان)

Oscar Campbell (All Iranian birds)

 

عبدالرحمن السرحان  (همه پرندگان)

Abdulrahman Al-Sirhan (All Iranian birds)

 

فارس الخوری  (همه پرندگان)

Fares Al-Khoury (All Iranian birds)

 

پر آلستروم (سسکها، پیپتها و چکاوکها)

Per Alstrom (Warblers, pipits and larks)

 

دیک فورسمن (پرندگان شکاری)

Dick Forsman (Birds of prey)

 

-----------

 

اعضای کارگروه آرایه شناسی پرندگان (از خرداد 1400)

Working Group on Avian Taxonomy (Since June 2021)

 

احسان طالبی (دبیر کارگروه)

آرش حبیبی آزاد

محمد توحیدی فر

میرحسین حسینی

ابوالقاسم خالقی زاده

مرتضی کشاورز (مشاور)

درنا مجاب

محسن ملاح

سیدحامد موسوی


----------

 

اعضای کارگروه زبان‌شناسی و واژه‌گزینی فارسی از تیر 1400

Working Group on Persian Linguistics (Since July 2021)

(به ترتیب حروف الفبا)

 

علی ادهمی (واژه‌پژوه پرندگان، پرنده‌شناس)

ابوالقاسم خالقی‌زاده (دبیر کارگروه، واژه‌پژوه پرندگان، پرنده‌شناس)

رامین محمدی زره‌ناسی (ایران‌شناسی، واژه‌شناسی، پرنده‌نگر)

زاگرس زند (تاریخ ایران باستان، شاهنامه‌پژوه)

عبدالنبی سلامی (گویش‌های ایرانی)

سروش شهبازی  (زبان‌های باستان، واژه‌شناسی)

رمضانعلی قائمی (گویش‌های ایرانی، پرنده‌شناس)

*****

 

اعضای کارگروه نام‌گذاری گونه‌ها (از تیر 1400)

Working Group on Species Nomenclature (Since June 2021)

(به ترتیب حروف الفبا)

 

علی ادهمی میرحسینی

محمد توحیدی‌فر

ابوالقاسم خالقی‌زاده

رضا علی‌اصل

رمضانعلی قائمی

رامین محمدی زره‌ناسی

محسن ملاح

سیدحامد موسوی

*****

هسته نامگذاری فارسی برای گونه های جدید ایران

(از تابستان 1387 تا پاییز 1394)

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و علی ادهمی میرحسینی

*****

گروه بازنگری کلان در فصل زمستان 1394

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر، رمضانعلی قائمی، پرویز بختیاری، علیرضا هاشمی، فرید مبصر، امیرمهدی ابراهیمی، جعفر غلامی و علی ادهمی میرحسینی

* همراه با نامهای به کار رفته در دو کتاب مهم ادهمی (1384) و منصوری (1393)

*****

هسته نامگذاری فارسی برای ویرایش نامها

(از بهار 1395 تا تابستان 1397)

ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و علی ادهمی میرحسینی

*****

گروه نامگذاری فارسی پرندگان از پاییز 1398 تا بهار 1400

اعضای اصلی کمیته ثبت پرندگان ایران

*****

گروه بازنگری خرد برای جایگزینی واژه معمولی در خرداد 1400

ابوالقاسم خالقی زاده، پرویز بختیاری، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح، حمید جباری، سیدحامد موسوی، رضا علی اصل، علی سنگچولی و احسان طالبی

و برای برخی نامها همراه با کرامت حافظی و الهام شنیتی

-----------

 

اعضای کارگروه روابط عمومی (از مرداد 1400)

Working Group on Public Relations (since August 2021)

 

حمید جباری

کرامت حافظی

ابوالقاسم خالقی‌زاده

الهام شنیتی

محسن ملاح

 

----------

 

کارگروه نمایندگان استانی در کمیته ثبت پرندگان ایران

Working group of Provincial Representatives in IBRC

 

1-آذربایجان شرقی East Azarbaijan

محمدرضا مسعود (از شهریور 1395) MohammadReza Masoud

بهزاد نبی قدیم (از اردیبهشت 1396) Behzad Nabighadim

علی اصغر رحیم زاده پوربناب (از شهریور 1398) Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab

 

2-آذربایجان غربی West Azarbaijan

عزیز عذار (از مرداد 1397) Aziz Ozar

امیرمهدی ابراهیمی (از شهریور 1395) AmirMahdi Ebrahimi

امید یوسفی (از فروردین 1396) Omid Yusefi

 

3-اردبیل  Ardabil

اصغر محمدی نصرآبادی (از اسفند 1395) Asghar Mohammdi Nasrabadi

فاضل عبدی (از مرداد 1395) Fazel Abdi

 

4-اصفهان Esfahan

مریم امیدی (از مهر 1395) Maryam Omidi

محمدجواد پرستگاری (از مهر 1395) Mohammad-Javad Parastegari

مجید پورهمدانی (از شهریور 1398) Majid Pourhamedani

 

5-البرز Alborz

ابوالقاسم خالقی زاده (از فروردین 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

فرهاد حسینی طایفه (از فروردین 1395) Farhad Hosseini Tayefeh

قربانعلی حاجی آبادی (از اردیبهشت 1395) Ghorban-Ali Hajiabadi

امید یکه فلاح (از مهر 1398) Omid Yekke-Fallah

پگاه میرزایی (از مرداد 1400) Pegah Mirzaei

 

6-ایلام Ilam

مهدی نورمحمدی (از خرداد 1395) Mehdi Nourmohammadi

مهدی مامی (از دی 1396) Mahdi Mami

 

7-بوشهر Bushehr

محمد پاپری زارعی (از اسفند 1395) Mohammad Papari-Zarei

کوروش خلیلی (از اسفند 1395) Korosh Khalili

محسن ملاح (از فروردین 1396) Mohsen Mallah

 

8-تهران Tehran

ابوالقاسم خالقی زاده (از اردیبهشت 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

محمد توحیدی فر (از اردیبهشت 1395) Mohammad Tohidifar

پرویز بختیاری (از اردیبهشت 1395) Parviz Bakhtiari

 

9-چهارمحال و بختیاری Chahar-Mahal & Bakhtiari

شادروان هوشنگ پورزال (از اسفند 1395 تا خرداد 1400) Hooshang Poorzal

روح اله عسگری (مرداد 1397) Ruhollah Asgari

کرامت حافظی (اردیبهشت 1398) Keramat Hafezi

 

10- خراسان شمالی North Khorasan

سیدبابک موسوی (از مهر 1395) Seyed Babak Musavi

بابک قویدل نامانلو (از اردیبهشت 1396) Babak Ghavidel-Namanlu

 

11- خراسان رضوی Khorasan-e Razavi

علی خانی (از آبان 1395) Ali Khani

سیدبابک موسوی (از آبان 1395) Seyed Babak Musavi

حسین محمودیان (از آبان 1398) Hossein Mahmoudian

مرتضی کشاورز (از اردیبهشت 1401) Morteza Keshavarz

علی مهدوی (از اردیبهشت 1401) Ali Mahdavi

 

12- خراسان جنوبی South Khorasan

حامد استواری (از اسفند 1395) Hamed Ostovari

محمدرضا بسملی (از اردیبهشت 1396) Mohammad-Reza Besmeli

 

13- خوزستان Khuzestan

فرشاد اسکندری (از آبان 1395) Farshad Eskandari

رضا نیک فلک (از فروردین 1396) Reza Nikfalak

مهدی پورعابدی (از مهر 1398) Mehdi Pourabedi

کرامت حافظی (از مرداد 1397) Keramat Hafezi

 

14- زنجان Zanjan

سیدبابک موسوی (از شهریور 1395) Seyed Babak Musavi

؟؟

 

15- سمنان Semnan

موسی مزینانیان (از اسفند 1395) Musa Mazinanian

احسان طالبی (از اردیبهشت 1396) Ehsan Talebi

کاوه پیوندی (از اسفند 1395) Kaveh Peyvandi

 

16- سیستان و بلوچستان Sistan & Baluchestan

اشرف علی حسینی (ناحیه چابهار) (از مرداد 1395) Ashraf Ali Hosseini (Chabahar area)

؟؟

 

17- فارس Fars

الهام شنیتی (از مرداد 1397) Elham Shaniti

لیلا جولایی (از تیر 1395) Leila Joolaee

عادل شمسی زادگان (از مهر 1398) Adel Shamsizadegan

 

18- قزوین Qazvin

صادق خسروی (از شهریور 1395) Sadegh Khosravi

علی اکبر رشوندآوه (از فروردین 1396) Ali-Akbar Rashvand-Aveh

بابک رنجبر (از تیر 1400) Babak Ranjbar

 

19- قم Qom

احمد بحری (از مرداد 1395) Ahmad Bahri

رضا علی اصل (از مرداد 1395) Reza Aliasl

مجید رضوانی (از مهر 1398) Majid Rezvani

 

20- کردستان Kordestan

محمد سفرنگ (از مهر 1395) Mohammad Safrang

سید ناصح حسینی (از دی 1395) Seyed Naseh Hosseini

شورش وهابی (از مهر 1398) Shoresh Vahabi

شاهو دربندی (از مهر 1398) Shahoo Darbandi

جعفر غلامی (از مهر 1395) Jafar Gholami

 

21- کرمان Kerman

محمدابراهیم صحتی ثابت (از آذر 1395) Mohammad Ebrahim Sehhatisabet

سعید گله داری (از مهر 1398) Saeed Galledari

سیدبابک موسوی (از آذر 1398) Seyed Babak Musavi

 

22- کرمانشاه Kermanshah

محمدجواد رستمی احمدوندی (از اسفند 1395) Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

23- کهگیلویه و بویراحمد Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

آریا شفائی پور (از مهر 1395) Arya Shafaeipour

صادق رودشتی (از خرداد 1399) Sadegh Roodashti

 

24- گلستان Golestan

رمضانعلی قائمی (از شهریور 1395) Ramezanali Ghaemi

محمود شکیبا (از شهریور 1395) Mahmood Shakiba

بهراد گالشی (از اردیبهشت 1396) Behrad Galeshi

محمدقربان کنعانی (از مهر 1398) Mohammad-Ghorban Kanani

 

25- گیلان Gilan

عباس عاشوری (از آذر 1395) Abbas Ashoori

فردین نظیری (از اسفند 1395) Fardin Naziri

ماهان مهرو(از مهر 1398) Mahan Mahroo

 

26- لرستان Lorestan

محسن امیری (از شهریور 1395) Mohsen Amiri

 

27- مازندران Mazandaran

آرش حبیبی آزاد (از تیر 1395) Arash Habibi-Azad

کوروس ربیعی (از تیر 1395) Koros Rabiei

ابوالقاسم خالقی زاده (از تیر 1395) Abolghasem Khaleghizadeh

بشیر شریف نیا (از مهر 1398) Bashir Sharifnia

 

28- مرکزی Markazi

محمود کل نگری (از مرداد 1395) Mahmood Kolnegari

ماندانا حضرتی فرید (از فروردین 1396) Mandana Hazrati-Farid

امیر انصاری (از خرداد 1399) Amir Ansari

 

29- هرمزگان Homozgan

میثم قاسمی (از تیر 1395) Meysam Ghasemi

سید علی جبلی (جزیره کیش) (از تیر 1395) Seyed Ali Jebeli (Kish Island)

سیدبابک موسوی (از تیر 1395) Seyed Babak Musavi

سیدعدنان هاشمی (از مهر 1398) Seyed Adnan Hashemi

 

30- همدان Hamedan

امیر جعفری (از آبان 1395) Amir Jafari

جعفر غلامی (از آبان 1395) Jafar Gholami

علی ثقفی (از دی 1399) Ali Saghafi

 

31- یزد Yazd

مسلم اکبری (از اسفند 1395) Moslem Akbari

محمدحسین اکرمی (از اسفند 1395) Mohammad-Hossein Akrami

حمید بیگی (از اردیبهشت 1396) Hamid Beygi

 

----------