کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۹ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در شادگان در دی 1397

Record of population of Dalmatian Pelican in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و اردشیر امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Musa Modheji & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گاوخونی در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گاوخونی در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی دراج در بهبهان در دی 1397

Report of release of Black Francolin in Behbahan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی درج

گونه های هدف: دراج Francolinus francolinus

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 5 اردیبهشت تا 23 مرداد 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی، سیدحسین رزمجو و علی احمدی

نتیجه اقدام: مراقبت از 5 جوجه و رهاسازی آنها در بهبهان.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Black Francolin

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: from 25 April to 14 August 2018

Conducted by: Korosh Kopi, Seyed Hossein Razmjou & Ali Ahmadi

Action results: Five nestlings were reared and released in Behbahan on 14 August 2018.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Lark in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیشنیزجان، شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gishnizjan, Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Siskin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Radde’s Accentor in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad N.P.

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: November 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زنبورخوار کوچک دراستان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Green Bee-eater in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنبورخوار کوچک (سبز) Merops orientalis

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Green Bee-eater Merops orientalis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Dates of observation: 21 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بهرام گور در مهر 1397

Record of Golden Eagle in Bahram-e Gur in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بهرام گور

استان: فارس

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahram-e Gur

Province: Fars

Period of observations: October 2018

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در خاییز در خرداد 1397

Record of Short-toed Eagle in Khaeez in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در خاییز در اردیبهشت 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Khaeez in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بهبهان در بهمن 1395

Record of Northern Lapwing in Behbahan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: شهرستان بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Hedayatollah Dideban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دنای غربی در مهر 1389

Record of Golden Eagle in West Dena in October 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوههای دنای غربی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: مهر 1389

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: West Dena mountain

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Period of observations: October 2010

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در تیر 1376

Record of Brown Fish Owl in Dezful in July 1997

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رود دز، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1376

مشاهده کنندگان: آقای رجبعلی فرامهر

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 1997

Observers: Rajabali Faramehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در رامسر در تیر 1397

Record of Black Woodpecker in Ramsar in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف رامسر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest around Ramsar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 July 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهدهگونه ها در استانها

Observationsofspecies in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان خوزستان

Observation of Tawny Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری نژاد و افشین موسی زاده

توضیحات: تنها صدای این پرنده ضبط شده است. گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 2014

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Afshin Musazadeh

Remarks: Only call of the bird was recorded. New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Whinchat in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده  سهره نوک بزرگ در استان آذربایجان غربی

Observation of Hawfinch in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگCoccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1394

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان : آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 November 2015

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان کرمانشاه

Observation of Long-tailed Tit in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1397

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 11 January 2019

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در منطقه حفاظت شده خاییز در دی 1397

Record of European Stonechat in Khaeez P.A. in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایاله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در بامدژ در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شوشتر از آذر تا اسفند 1397

Record of Western Osprey in Shushtar from December 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر تا اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018 to February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در بوجاق در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Bujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و صادق ندیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Sadegh Nadimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بامدژ در دی 1397

Record of Short-toed Snake Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بامدژ در دی 1397

Record of European Stonechat in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در بامدژ در دی 1397

Record of Booted Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک تاجدار به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Red-crested Pochard in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد: 80 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 80 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود تنجه به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Common Shelduck in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 150 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 150 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاییز در دی 1397

Record of Black-winged Kite in Khaeez in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Period of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت 1000 مرگوس سفید در میانکاله در دی 1397

 

 

Record of 1000 individuals of Smew in Miankaleh in December 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: مرگوس سفید Mergus albellus

 

 

تعداد: 1000 فرد

 

 

مکان مشاهده: میانکاله

 

 

استان: مازندران

 

 

تاریخ مشاهده: 9 دی 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیزرویان، علی هاشمی، علی امیرابراهیمی و محمدعلی یکتانیک

 

 

Species: Smew Mergus albellus

 

 

No. of individuals: 1000 individuals

 

 

Place of observation: Miankaleh

 

 

Province: Minakaleh

 

 

Date of observation: 30 December 2018

 

 

 

Observers: Hamed Tizruyan, Ali Hashemi, Ali Amir-Ebrahimi& Mohammad-Ali Yektanik

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان همدان

Observation of Tawny Owl in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tuyserkan

Province: Hamedan

Date of observation: July 2018

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6-9 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27-30 December 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در نقده در دی 1397

Record of population of White Stork in Naghadeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب مهماندار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mehmandar wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در شوشتر در دی 1397

Record of Black Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9-10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 30-31 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جواد رضایی، موسی مدحجی و خانم مریم شهریاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Javad Rezaie, Musa Modheheji & Maryam Shahriari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شادگان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhosein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در دزفول در آذر 1397

Record of population of White Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2500 فرد

محل مشاهده: سیاه منصور، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و میثم طهماسبی زاده

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2500 individuals

Place of observation: Siah-Mansour, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi & Meysay Tahmasbizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در شادگان در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالش در مهر 1397

Record of Common Pochard in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 15 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 7 October 218

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در لتیان در دی 1397

Record of Common Pochard in Latian in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد لتیان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Latian dam

Province: Tehran

Period of observations: 28 December 218

Observers: Pegah Mirzaie & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در اهواز در دی 1397

Record of Armenian Gull in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و سعید اصغریان

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 December 2018

Observers: Keramat Hafezi & Saeed Asgharian

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در دزفول در دی 1397

Record of Barbary Falcon in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Mahdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اهواز در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 December 2018

Observers: Keramt Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در شوشتر در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در دی 1397

Record of Black Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: روستای قل رومزی، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا عرفانی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Ghol-Rumazi village, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 December 2018

Observers: Reza Erfani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی