کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۴۹ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت حواصیل زرد در استان خراسان جنوبی

Record of Squacco Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل شب در استان خراسان جنوبی

Record of Black-crowned Night Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در میناب در بهمن 1392

Record of White-eyed Buzzard in Minab in February 2014

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپه چشم سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: بهمن 1392

پرنده نگران: آرش حبیبی آزاد، میثم قاسمی و عاطفه موسویان

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2014

Birdwatchers: Arash Habibi-Azad, Meysam Ghasemi & Atefeh Moosavian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پاشلک تک زی در کیاسر در آذر 1390

Record of Solitary Snipe in Kiasar in December 2011

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک تک زی Gallinago solitaria

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کیاسر

استان: مازندران

زمان پایش: 16 آذر 1390

پرنده نگر: آقای کوروس ربیعی

Species: Solitary Snipe Gallinago solitaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiasar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 7 December 2011

Birdwatchers: Kouros Rabiie

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در تالش در اردیبهشت 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Talesh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghale-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 13 May 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Ehsan Talebi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در قنبرآباد در اردیبهشت 1400

Record of Pacific Golden Plover in Ghanbar-Abad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 29 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 19 May 2021

Birdwatchers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله سفید در استان قزوین

Record of Sanderling in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ سفید Calidris alba

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی کنندگان: حمید جباری، علی سنگچولی و میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sanderling Calidris alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Identified by: Hamid Jabbari, Ali Sangchooli & MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام گلوزرد از زردپره سرزیتونی

Persian name of Ortolan Bunting

 

یکی از گونه های زردپره های ایران Ortolan Bunting با نام علمی Emberiza hortulana است. تاکنون دو نام فارسی برای این گونه وجود داشته است:

  1. "زردپره سرزیتونی" به عنوان نام پرکاربردتر

2- "زردپره گلوزرد" به عنوان نام دوم و در داخل پرانتز

 

 

با توجه به اینکه گونه دیگری از زردپره های جهان به طور دقیق با همین نام وجود دارد، بنابر این برای پرهیز از هرگونه خطای علمی، نام دوم "زردپره گلوزرد" از نام فارسی گونه "زردپره سرزیتونی" حذف شد.

 

Yellow-throated Bunting

Emberiza elegans

 

---

 

نیاز به یادآوری است که چندین گونه از سسکهای خانواده Parulidae نیز در گروهی با نام "گلوزرد" (Yellowthroat) نامیده می شوند.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در زریبار در اردیبهشت 1400

Record of Corn Crake in Zaribar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای جلال پزشک

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 18 May 2021

Birdwatchers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بلوطی در زریبار در شهریور 1399

Record of Curlew Sandpiper in Zaribar in August 2020

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

شمار پرنده: بیش از 10 فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 10 شهریور 1399

پرنده نگران: آقای جلال پزشک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: over 10 individuals

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 31 August 2020

Birdwatchers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد سسک رودخانه ای برای ایران در مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of River Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان سید ناصح حسینی، پشکو کیانی و محمد نیکخواه

شناسایی کنندگان: سید ناصح حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، محسن ملاح، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی اصل و کرامت حافظی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 18 May 2021

Birdwatchers: Seyed Naseh Hosseini, Pashku Kiani & Mohammad Nikkhah

Identified by: Seyed Naseh Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad safrang, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Arash habibi-Azad, Reza AliAsl & Keramat Hafezi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Kordestan province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام "راه راه" از مگس گیر خالدار

Persian name of Spotted Flycatcher

 

یکی از گونه های مگس گیرهای ایران Spotted Flycatcher با نام علمی Muscicapa striata است. تاکنون دو نام فارسی برای این گونه وجود داشته است:

  1. مگس گیر خالدار که بر پایه نام انگلیسی آن بود.

2- مگس گیر راه راه که بر پایه نام علمی آن بود.

 

 

با توجه به اینکه نام راه راه (با واژه انگلیسی Streak) به طور مستقیم در یکی دیگر از مگس گیرهای جهان و به طور غیرمستقیم در سه گونه دیگر از مگس گیرهای جهان به کار رفته است، گزینه نام مگس گیر راه راه از نام فارسی مگس گیر خالدار حذف شده است.

 

Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus

 

---

 

Grey-streaked Flycatcher

Muscicapa griseisticta

 

Sulawesi Streaked Flycatcher

Muscicapa sodhii

 

Brown-streaked Flycatcher

Muscicapa williamsoni

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره هرمز در اردیبهشت 1400

Record of Socotra Cormorant on Hormoz Island in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره هرمز

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: بانو مُنا نحوی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hormoz Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 17 May 2021

Birdwatchers: Mona Nahvi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چلچله رودخانه ای در تالاب صالحیه در فروردین 1397

Record of Sand Martin in Salehieh wetland in April 2018

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چلچلۀ رودخانه ای Riparia riparia

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و حسین محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sand Martin Riparia riparia

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia & Hossein Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خاکی در زهک در اردیبهشت 1400

Record of Tawny Eagle in Zahak in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب خاکی Aquila rapax

شمار پرنده: یک فرد جوان

محل پایش: زهک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

گزارشگر: آقای حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری و میرحسین حسینی

یادداشت: پرنده دارای بدن سالم بوده است.

Species: Tawny Eagle Aquila rapax

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Zahak

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 15 May 2021

Reporters: Hamed Shahraki

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & MirHossein Hoseini

Remarks: The bird was in healthy condition.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای راسته میش مرغ سانان

Persian name of Otidiformes

 

در گذشته، برای نام فارسی راستۀ Otidiformes از دو نام "میش مرغ سانان" و "هوبره سانان" و برای خانواده Otididae از دو نام "خانواده میش مرغ" و "خانواده هوبره" استفاده می شد. با توجه به اینکه Otis یکی از سرده های این راسته است که نام فارسی آن "میش مرغ" است، برای هماهنگی بیشتر میان این نامها، نام فارسی این راسته به شکل "میش مرغ سانان" برگزیده شد. در زیر شیوۀ کاربرد نام "میش مرغ" در رده بندی این راسته با توجه پسوندهای فارسی در رده بندی جانوران دیده می شود.

 

Order Otidiformes

راستۀ میش مرغ سانان

Family Otididae

خانوادۀ میش مرغان

Genus Otis

سردۀ میش مرغ ها

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای راسته سلیم سانان

Persian name of Charadriiformes

 

در گذشته، در مورد نام فارسی برای راستۀ Charadriiformes در بیشتر کتابها و منابع از نام "آبچلیک سانان" استفاده می شد. با توجه به اینکه Charadrius یکی از سرده های این راسته است که نام فارسی آن "سَلیم" است، برای هماهنگی بیشتر میان این نامها، نام فارسی این راسته به شکل "سلیم سانان" برگزیده شد. در زیر شیوۀ کاربرد نام "سلیم" در رده بندی این راسته با توجه پسوندهای فارسی در رده بندی جانوران دیده می شود.

 

Order Charadriiformes

راسته سَلیم سانان

Suborder Charadrii

زیرراسته سَلیم سانیان

Family Charadriidae

خانواده سَلیمان

Subfamily Charadriinae

زیرخانواده سَلیمیان

Genus Charadrius

سردۀ سَلیم ها

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی "باز" در رده بندی پرندگان ایران

Persian name for Accipitriformes and Accipitrinae

 

یکی از راسته های پرندگان ایران Accipitriformes است و همه پرندگان ایران در زیرراسته Accipitres قرار دارند.

تاکنون، برای نام فارسی این راسته نام یکسانی به کار نرفته بود. برخی آن را راسته عقاب سانان، برخی، آن را بازسانان، برخی دیگر قوش سانان و برخی نیز آن را راسته ای با ترکیبی از نامهای عقاب، کرکس، باز و سارگپه می نامیدند.

همچنین این راسته دارای زیرخانواده Accipitrinae و سردۀ Accipiter است که دربرگیرنده گروهی از پرندگان به نامهای قرقی، طرلان و پیغوها است. نام این گروه به زبان ترکی قوش گفته می شود اما اگر بخواهیم به زبان فارسی آنها را بنامیم، براساس بررسی انجام شده، نام "باز" بهترین و نزدیکترین نام برای این گروه از پرندگان است.

البته نام "باز" نه تنها برای قوشهای کنونی به کار می رفت، بلکه برای دیگر پرندگان این راسته مانند سنقر، سارگپه و عقاب هم به کار می رفت.

بنابر این با توضیح اشاره شده در بالا، برای هماهنگی نام فارسی سرده و زیرخانوادۀ آن با نام فارسی راسته و زیرراسته، می توان در رده بندی پرندگان ایران، این نام را با توجه به پسوندها رده بندی جانوران، به شکل زیر به کار برد.

 

راسته بازسانان Order Accipitriformes

زیرراستۀ بازسانیان Suborder Accipitres

زیرخانوادۀ بازیان Subfamily Accipitrinae

سردۀ بازها (قوشها) Genus Accipiter

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش پسوند خوار برای عقاب مارخور

Persian name of Short-toed Snake Eagle

 

همان طور که می دانید در چندین گونه از پرندگان ایران، پسوند "خوار" به کار می رود. این پسوند از ریشه فعل پارسی باستان یعنی "خُواردَن" است که در فارسی امروزی به شکل خوردن به کار می رود. در پرندگان ایران، پسوند "خوار" تاکنون برای ماهی خوار، صدف خوار، خرچنگ خوار، زنبورخوار، شهدخوار، میوه خوار و لاشه خوار (مُردارخوار) به کار رفته بود.

یکی دیگر از گونه های ایران که پسوند همسان است، "عقاب مارخور" که پسوند آن تاکنون بیشتر به شکل "خور" به کار رفته است. نیاز به یادآوری است که در نخستین چک لیست پرندگان ایران (نوشته جرویس رید، 1338) نان این گونه به شکل "مارخوار" آمده بود.

بنابر این، برای هماهنگی و یکسان سازی شیوه نامگذاری پرندگان دارای پسوند "خوار"، نام فارسی این گونه به شکل زیر ویرایش می شود:

"عقاب مارخوار"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری غول حواصیل در تالاب هورالعظیم در بهار 1400

Report of Goliath Heron breeding in Hour-al-Azim in spring 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

 

بازدید یکم:

شمار پرنده: 3 جوان

زمان پایش: 18 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و محمدرضا کشفی

 

بازدید دوم:

شمار پرنده: 6 جوان

زمان پایش: 24 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و فرید سامری

 

شناسایی کنندگان: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و ریچارد پورتر

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه های پروازی و جوانها

 

Species: Goliath Heron Ardea goliath

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

 

First visit

No. of individuals: 8 individuals (5 adults and 3 juveniles)

Dates of observation: 8 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Mohammad-Reza Kashfi

 

Second visit

No. of individuals: 12 individuals (6 adults and 6 juveniles)

Dates of observation: 14 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Farid Sameri

 

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Richard Porter

Type of confirmation: observation of fledglings and juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 50 فرد سسک جنبان در تهران در فروردین 1400

Record of 50 Scrub Warbler in Tehran in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: کوههای غرب تهران، بیش از 3000 متری

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای آرش حبیبی آزاد

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: heights west of Tehran, above 3000 m a.s.l.

Province: Tehran

Period of observations: 15 April 2021

Birdwatchers: Arash Habibi-Azad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کبک چیل در دهگلان در اردیبهشت 1400

Record of Grey Partridge in Dehgolan in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبک چیل Perdix perdix

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زمینهای روستای لیلاخ، دهگلان

استان: کردستان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حمید امیری

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lilakh village, Dehgolan

Province: Kordestan

Dates of observations: 25 April 2021

Birdwatchers: Hamid Amiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک گل (پالاس) برای ایران در نایبندان در آبان 1392

The first record of Pallas's Leaf Warbler for Iran in Naybandan in October 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دره شاند، پناهگاه حیات وحش نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 5 آبان 1392

پرنده نگران: آقای امیر طالبی گل و آرش مودی

یادداشت: نام فارسی این گونه، به پاس تلاش شادروان امیر طالبی گل در واپسین لحظه های زندگی و کشف این گونه نامگذاری شد. نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان خراسان جنوبی.

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shand valley, Naybandan W.R.

Province: South Khorasan

Date of observation: 27 October 2013

Birdwatchers: Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: Its Persian name was after death of the first observer of this species. The first record of this species for Iran and South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لاچین در جاسک در دی 1391

Record of Lanner Falcon in Jask in January 2012

 

چکیده این ثبت:

گونه: لاچین Falco biarmicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: دی 1391

پرنده نگر: آقای میثم قاسمی

Species: Lanner Falcon Falco biarmicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2012

Birdwatchers: Meysam Ghasemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالش در اردیبهشت 1400

Record of Mediterranean Gull in Talesh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: ساحل تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای فردین نظیری

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh coast

Province: Gilan

Date of observation: 13 May 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک گلوسفید بزرگ یا معمولی

Persian name of Common Whitethroat

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سسک گلوسفید بزرگ یا معمولی است که نام انگلیسی آن Common Whitethroat است.

در سالهای گذشته، برای نام فارسی تکمیلی این گونه از دو واژه "بزرگ" و "معمولی" استفاده می شد. اکنون پس از بیان چهار نکته در زیر، نام فارسی بهتر آن را برمی گزینیم.

  • از میان این دو واژه، "بزرگ" یک واژه فارسی ولی "معمولی"، یک واژه عربی است. بنابر این، کاربرد واژه "بزرگ برتری دارد.
  • واژه "بزرگ" در گونه های دیگر سلیم طوقی دیده نمی شود. بنابر این، برای  کاربرد واژه "بزرگ" منعی دیده نمی شود.
  • گونه دیگری به نام سسک گلوسفید کوچک وجود دارد که از لحاظ جثه کوچکتر از این گونه است و کاربرد واژه "بزرگ"، تجسم (انگارش) بهتری در ذهن شنونده پدید خواهد آورد.
  • نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از کاربرد نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، با توجه به چند نکته اشاره شده، نام فارسی این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سسک گلوسفید بزرگ"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سلیم طوقی بزرگ یا معمولی

Persian name of Common Ringed Plover

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سلیم طوقی بزرگ یا معمولی است که نام انگلیسی آن Common Ringed Plover است.

در سالهای گذشته، برای نام فارسی تکمیلی این گونه از دو واژه "بزرگ" و "معمولی" استفاده می شد. اکنون پس از بیان چهار نکته در زیر، نام فارسی بهتر آن را برمی گزینیم.

  • از میان این دو واژه، "بزرگ" یک واژه فارسی ولی "معمولی"، یک واژه عربی است. بنابر این، کاربرد واژه "بزرگ برتری دارد.
  • واژه "بزرگ" در گونه های دیگر سلیم طوقی دیده نمی شود. بنابر این، برای  کاربرد واژه "بزرگ" منعی دیده نمی شود.
  • گونه دیگری به نام سلیم طوقی کوچک وجود دارد که از لحاظ جثه کوچکتر از این گونه است و کاربرد واژه "بزرگ"، تجسم (انگارش) بهتری در ذهن شنونده پدید خواهد آورد.
  • نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از کاربرد نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، با توجه به چند نکته اشاره شده، نام فارسی این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سلیم طوقی بزرگ"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به الموت در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Alamut in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 50 فرد

مکان پایش: الموت

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پرستو هدایت زاده و آقای میثم پیکانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Alamut

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Parastoo Heydari & Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin heights

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در اردیبهشت 1400

 Record of breeding White Stork in Shushtar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: بنه ملکی، شهر سرداران، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمد خیلاپور

شیوه گواهی جوجه آوری: آشیانه پویا و والدین

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one active nest

Place of observation: Baneh Melki village, Sardaran city, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 May 2021

Observers: Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت شاهین دودی در بندر ماهشهر در اردیبهشت 1400

Record of Sooty Falcon in Bandar-e Mahshahr in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، سینا خالصی و حمید جباری

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: one male

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 May 2021

Observers: Shayan Behbahani

Identified by: Mohsen Mallah, Sina Khalesi & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

سومین رکورد سسک دمگاه زیتونی شرقی برای ایران از مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی شرقی Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پیرامون مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 17 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد، ابوالقاسم خالقی زاده، برایان اسمال، اندرو استودارت و درک اسکات

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 7 May 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

Identified by: Arash Habibi-Azad, Abolghasem Khaleghizadeh, Brian Small, Andrew Stoddart & Derek Scott

Remarks: The third record of this species for Iran and second record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت شاهین پسِ‌سرسرسرخ (آسیای میانه) در تهران در آذر 1399

Record of Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) in Tehran in December 2020

 

چکیده این ثبت:

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: شاهین پشت گردن سرخ (آسیای میانه) Falco peregrinus babylonicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر تهران

استان: تهران

زمان پایش: 19 آذر 1399

پرنده نگران: آقای علیرضا کیانی نژاد

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Teharn city

Province: Tehran

Dates of observation: 9 December 2020

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جغد طلایی در میناب در اردیبهشت 1400

Record of Omani Owl in Minab in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: 2 فرد جوان

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای مرتضی آریانژاد

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: 2 juveniles

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Morteza Arianejad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان کرمان

Record of Broad-billed Stint in Kerman province

 

چکیده این ثبت:

گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 15 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Identified by: MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری یاکریم سرخ در شهداد در اردیبهشت 1400

Third national record of Red Collared Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: سومین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 15 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The third record of this species in Iran. The first record of this species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad-e Kavus in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 5-17 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: 25 April to 7 May 2021

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه کورکور سیاه و گوش سیاه در اهواز در آبان 1399

Record of hybrid Black x Black-eared Kite in Ahwaz in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: دورگه کورکور سیاه و گوش سیاه

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: ۱۰ فرد

محل پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 آبان 1399

پرنده نگر: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: دیک فورسمن

Species: Black x Black-eared Kite

Type of aberration: hybrid

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 October 2020

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Identified by: Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان کرمانشاه

Record of Broad-billed Stint in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 10 May 2021

Province: Kermanshah

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در شیمبار در اردیبهشت 1400

Report of breeding Black Stork in Shimbar in May 2021

 

چکیده این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

شمار آشیانه: 2 آشیانه

تعداد بالغان، تخم و جوجه: 2 آشیانه پویا (فعال)

مکان پایش: سد شهید عباسپور، منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای احمد طهماسبی شاه منصوری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: 2 nests

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 active nests

Place of observation: Abbaspour dam, Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 May 2021

Birdwatchers: Ahmad Tahmasebi ShahMansouri

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Little Tern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: 11 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 18 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان روح اله عسگری

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 8 May 2021

Birdwatchers: Ruhollah Asgari

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی ابلق در چابهار در تیر 1390

Record of Jacobin Cuckoo in Chabahar in July 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی ابلق Oxylophus jacobinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 30 تیر 1390

پرنده نگر: آقای اشرف علی حسینی

Species: Jacobin Cuckoo Oxylophus jacobinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 21 July 2011

Birdwatchers: Ashraf-Ali Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت کاکایی راه راه از ایران در تیاب در بهمن 1393

The first record of Glaucous Gull from Iran in Tiab in January 2015

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی راه راه Larus hyperboreus

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: بندر بریس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1392

پرنده نگران: آقایان میثم قاسمی، علی سنگچولی و باقر نظامی

Species: Glaucous Gull Larus hyperboreus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Tiab, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 22 January 2015

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Ali Sangchooli & Bagher Nezami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستواقیانوسی قهوه ای در جزیره شیدور در تابستان 1390

Record of Brown Noddy on Sheedvar Island in summer 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: 18-19 خرداد، 20-21 تیر 1390

پرنده نگران: میثم قاسمی، فهیمه گودرزی، باقر نظامی، احمد براتی، فرزانه اعتضادی فر و نجیبه صادقی

یادداشت: دومین ثبت این گونه از ایران و استان هرمزگان. نخستین ثبت آن دیدن چند پرنده بین پاسنی و جاسک در روز 25 می 1877 توسط ا.ای. باتلر بود. یک نمونه از ان در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8-9 June, 11-12 July 2011

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Fahimeh Goudarzi, Bagher Nezami, Ahmad Barati, Farzaneh Etezadifar, Najibeh Sadeghi

Remarks: The second record of this species from Iran. The first record was of a few birds between Pasni and Jask, Sistan & Baluchestan on 25 May 1877 by AE Butler (Ticehurst 1926-27). One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت مگس گیر کاکل سیاه از ایران در جاسک در بهمن 1389

Record of Black-naped Monarch from Iran in Jask in February 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای علاییه، شمال لیرداف، 40 کیلیومتر دور از ساحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 24 بهمن 1389

پرنده نگر: آقای علی علی اسلام

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alaiyeh village, north of Lirdaf, 40 km away from the coast, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 13 February 2011

Birdwatchers: Ali Alieslam

Remarks: The first record of this species from Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی پاسیاه در بندر بریس در دی 1392

Record of Black-legged Kittiwake in Beris port in December 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی پاسیاه Rissa tridactyla

شمار پرنده: یک فرد نخستین زمستان

محل پایش: بندر بریس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1392

پرنده نگران: آقای علی سنگچولی

Species: Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla

No. of individuals: One individual, first winter

Place of observation: Beris port, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 December 2013

Birdwatchers: Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جنگلی در بندر ماهشهر در اردیبهشت 1400

Record of Wood Warbler in Bandar Mahshahr in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و آلان دین

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Mahshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 4 May 2021

Birdwatchers: Shayan Behbahani

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Alan Dean

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم خاکستری در استان قزوین

Record of Grey Plover in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 May 2021

Birdwatchers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله نوک پهن در استان قزوین

Record of Broad-billed Stint in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ نوک پهن Calidris falcinellus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Broad-billed Stint Calidris falcinellus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 May 2021

Birdwatchers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک نیزار پرصدا در استان تهران

Record of Clamorous Reed Warbler in Tehran province

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک نیزار پرصدا Acrocephalus stentoreus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب فشافویه، شهر ری

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: محسن ملاح و علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fashafuyeh wetland, Shahr-e Rey

Province: Tehran

Dates of observation: 15 April 2021

Birdwatchers: Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Tehran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی