کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۳ مطلب در تیر ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت غاز پیشانی سفید بزرگ در استان خراسان جنوبی

Record of Greater White-fronted Goose in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید بزرگ Anser albifrons

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: اردیبهشت 1402

پایشگر: آقای اسحاق شرفی و بهزاد نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Greater White-fronted Goose Anser albifrons

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: May 2023

Birdwatchers: Eshagh Sharafi & Behzad Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۲ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری از چلچله گلوخاکستری در جاسک در بهمن 1382

Third national record of Grey-throated Martin in Jask in January 2004

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله گلوخاکستری Riparia chinensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 1 اسفند 1382

پایشگران: راب فلیکس و فرانک ویلِمس

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد برای استان هرمزگان

Species: Grey-throated Martin Riparia chinensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 21 January 2004

Birdwatchers: R. Felix & F. Willems

Remarks: The third record of this species from Iran and the second for Hormozgan province

Reference:

  • van Diek H., Felix R., Hornman M., Meininger P., Willems F. & Zekhuis M. 2004. Bird counting in Iran in January 2004. Dutch Birding 26: 287–296.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۷:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری از چلچله گلوخاکستری در خور آذینی در اسفند 1378

Second national record of Grey-throated Martin in Azini in February 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله گلوخاکستری Riparia chinensis

شمار پرنده: چهار فرد

محل پایش: نزدیک خور آذینی

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1378

پایشگران: وان دِر هَو و همکاران

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان هرمزگان

Species: Grey-throated Martin Riparia chinensis

No. of individuals: four individuals

Place of observation: near Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 February 2000

Birdwatchers: van der Have et al.

Remarks: The second record of this species from Iran and the first record for Hormozgan province

Reference:

  • Keijl G.O., van der Have T., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Some Interesting Bird Observations from the Coast of Iran, January–February 2000. Sandgrouse 23(1): 44–48. http://www.osme.org/sand231/iran.html?
  • van der Have T.M., Keijl G.O., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Searching for Slender-billed Curlews in Iran, January-February 2000. WIWO Report 72, Zeist, The Netherlands.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری از چلچله گلوخاکستری در حله در بهمن 1378

First national record of Grey-throated Martin in Hilleh in February 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله گلوخاکستری Riparia chinensis

شمار پرنده: چهار فرد

محل پایش: تالاب حله

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 بهمن 1378

پایشگران: وان دِر هَو و همکاران

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان بوشهر

Species: Grey-throated Martin Riparia chinensis

No. of individuals: four individuals

Place of observation: Hilleh Protected Area

Province: Bushehr

Dates of observation: 1 February 2000

Birdwatchers: van der Have et al.

Remarks: The first record of this species for Iran and Bushehr province

References:

  • Keijl G.O., van der Have T., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Some Interesting Bird Observations from the Coast of Iran, January–February 2000. Sandgrouse 23(1): 44–48. http://www.osme.org/sand231/iran.html?
  • van der Have T.M., Keijl G.O., Mansoori J. & Morozov V.V. 2001. Searching for Slender-billed Curlews in Iran, January-February 2000. WIWO Report 72, Zeist, The Netherlands.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گنجشک درختی در استان بوشهر

Record of Eurasian Tree Sparrow in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک درختی Passer montanus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 20 فروردین 1396

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی

شناسایی‌کنندگان: سید مهدی نقیبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Date of observation: 9 April 2017

Observers: Seyed Mahdi Naghibi

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۲ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در قم در اردیبهشت 1401

Record of Thrush Nightingale in Qom in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوستان علوی، قم

استان: قم

زمان پایش: 18 و 25 اردیبهشت 1401

پایشگر: آقای موسی مزینانیان

شناسایی‌کنندگان: موسی مزینانیان، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، درنا مجاب، اسکار کمپل و احسان طالبی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom

Province: Qom

Date of observation: 8 and 15 May 2022

Observers: Musa Mazinanian

Identified by: Musa Mazinanian, Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Dorna Mojab, Oscar Campbell & Ehsan Talebi

Remarks: The first record of this species for Qom province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۲ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کلاغ ابلق آفریقایی (شکم سفید) در لاوان در خرداد 1402

Second national record of Pied Crow in Lavan in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کلاغ ابلق آفریقایی (شکم‌سفید) Corvus albus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره لاوان

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23 خرداد 1402

پایشگران: میثم قاسمی، فهیمه گودرزی، طیبه شاهی، ایمان ابراهیمی، زهرا الهی‌راد و فرهاد حسینی طایفه

پذیرش این رکورد: ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، یان هریسون و عبدالرحمن السرحان

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پرنده، با احتمال زیاد مربوط به همان پرنده در رکورد نخست در جاسک است.

Species: Pied Crow Corvus albus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lavan Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 13 June 2023

Observers: Meysam Ghasemi, Fahimeh Goudarzi, Tayyebeh Shahi, Iman Ebrahimi, Zahra Elahirad & Farhad Hosseini Tayefeh

Acceptance of this record: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Ian Harrison & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: The second record of this species for Iran and Hormozgan province. This is probabaly the same bird recorded in Jask of the first record.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۲ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در ایوان در تیر 1402

Record of Baillon's Crake in Ivan in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: یلوه نوک‌سبز Porzana pusilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ایوان

استان: ایلام

زمان پایش: 9 تیر 1402

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، درنا مجاب، اسکار کمپل و محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Ilam

Date of observation: 30 June 2023

Observers: Seyed Hossein Saeedi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Dorna Mojab, Oscar Campbell & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Ilam province

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۲ ، ۰۷:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چنگر نوک سرخ در استان یزد

Record of Common Moorhen in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: چنگر نوک‌سرخ

شمار پرنده: یک بالغ و دو نابالغ Gallinula chloropus

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 16 تیر 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانو ساناز گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Common Moorhen Gallinula chloropus

No. of individuals: one adult and two juvenils

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 7 July 2023

Observers: Jafar Gorji & Sanaz Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۰۲ ، ۰۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در یزد در تیر 1402

Record of Ferruginous Duck in Yazd in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 2 تیر 1402

پایشگر: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yazd sewage

Province: Yazd

Dates of observation: 23 June 2023

Birdwatchers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۲ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مینای معمولی در ایلام در خرداد 1400

Record of Common Myna in Ilam in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 26 خرداد 1400

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 16 June 2021

Observers: Seyed Hossein Saeedi

Remarks: The first record of this species for Ilam province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مینای معمولی در ایلام در خرداد 1402

Record of Common Myna in Ilam in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 15 خرداد 1402

پایشگران: آقای مهدی مامی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 5 June 2023

Observers: Mahdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۲ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب مره در خرداد 1402

Record of Paddyfield Warbler in Morreh wetland in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 6 خرداد 1402

پایشگران: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: برایان اسمال، مگنوس اولمن و پتر کنرلی

نتیجه‌گیری رای‌ها: پذیرش نهایی رکورد توسط ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان قم

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 27 May 2023

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Identified by: Brian Small, Magnus Ullman & Peter Kennerley

Final conclusion: Acceptance of this record by Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۲ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی