کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۱ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در جم در مهر 1400

Record of Brown Fish Owl in Jam in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک فرد مرده بر اثر برق گرفتگی

محل پایش: جم

استان: بوشهر

زمان پایش: مهر 1400

پایشگران: عباس عارفی، ابوذر ریزی، امیر سالار و میترا بهرامی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual electrocuted

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Date of observation: October 2021

Birdwatchers: Abbas Arefi, Abuzar Rizi, Amir Salar & Mitra Bahrami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکچک کردی در دیواندره در اردیبهشت 1400

Record of Kurdish Wheatear in Divandarreh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: سارال، دیواندره

استان: کردستان

زمان پایش: اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای سعدی حسینی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one male

Place of observation: Saral, Divandarreh

Province: Kordestan

Date of observation: May 2021

Observers: Sa’di Hossaini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بندر ماهشهر در مهر 1399

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar-e Mahshahr in October 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: مهر 1399

پایشگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: October 2020

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کرکس کوچک (مصری) در گنبد در مهر 1400

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: کرکس کوچک (مصری) Neophron percnopterus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 30 September 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در سنندج در مهر 1400

Record of White-tailed Eagle in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 28 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در استان کردستان

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 20 November 2021

Observers: Babak Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در یاسوج در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Yasuj in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 11 مهر 1400

پایشگر: کوروش کوپی و اوستا کوپی و سارا آذری

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 3 October 2021

Observers: Kourosh Kopi, Avesta Kopi & Sara Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 30 September 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش سهره نوک لاکی در استان تهران در مهر 1400

Report of Red Avadavat in Tehran province in October 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سهره نوک‌لاکی Amandava amandava

شمار پرنده: یک فرد نر

مکان پایش: دره زرنو

استان: تهران

زمان پایش: 30 شهریور 1400

گزارش نخست: آقای علیرضا کیانی نژاد در روز 16 مهر 1400

گزارش دوم: آقای علیرضا کیانی نژاد، محسن ملاح و بهاره مالکی در روز 19 مهر 1400

یادداشت: در انگشت میانی این پرنده، ناخن بلند بود که احتمال قفسی بودن آن را پررنگ‌تر می‌کند. همچنین دو گزارش قدیمی از دیده‌شدن یک نر این گونه در لشگرک در روز 14 اکتبر و 3 نوامبر 1974 و یک نر در تالاب قلعه‌نو (عشق‌آباد) در روز 3 اکتبر 1974 وجود دارد که احتمالا فراری یا رهاشده از قفس بودند (Scott 2008). نیاز به یادآوری است که تنها یک رکورد موثق این گونه دیده‌شدن یک دسته 8 فردی در نیزارها و گززارهای واقع در 8 کیلومتری شمال زابل در روز 6 ژوئن 1975 است که احتمالا با منشاء طبیعی بودند (Desfayes & Praz 1975). نیاز به یادآوری است که دیده شدن این گونه خارج از محدوده 500 کیلومتری از پراکنش طبیعی این گونه در پاکستان، نیاز به دقت دارند و منشاء احتمالی آنها باید بررسی شود. بنابر این، گزارش افراد پراکنده از این گونه قفسی در پیرامون تهران با احتمال منشاء قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان تهران افزوده نخواهد شد.

Species: Red Avadavat Amandava amandava

No. of individuals: one individual male

Place of observation: Zarno valley

Province: Tehran

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad on 8 October 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad, Mohsen Mallah & Bahareh Maleki on 11 October 2021

Remarks: The nail in the middle toe of this bird was long suggesting a cage bird. These observations were considered as probably escaped birds. Also previous reports of this species in Tehran province (on male in Lashgarak on 14 October and 3 November 1974 and one male in Ghale-Now on 3 November 1974) were considered as escaped birds.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۰۰ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در اصفهان در مهر 1400

Record of Black-winged Kite in Esfahan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فرودگاه اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 16 مهر 1400

پایشگر: آقای محمد تقوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan airport

Province: Esfahan

Period of observations: 8 October 2021

Observers: Mohammad Taghavi

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در شهریور 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Sanandaj in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-17 شهریور 1400

نخستین روز رسیدن: 17 شهریور 1400

واپسین روز کوچیدن: 31 شهریور 1400

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 23 August to 8 September 2021

Arrival date: 8 September 2021

Departure date: 22 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در تیاب در مهر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Tiab in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23 مهر 1400

پرنده نگران: آقایان محمد ذاکری، مرتضی حسینی و پدرام خلیلی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 15 October 2021

Birdwatchers: Mohamad Zakeri, Morteza Hosseini & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت صعوه کوهی در تفتان در مرداد 1399

Record of Alpine Accentor in Taftan in August 2021

 

چکیده این ثبت

نام گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوه تفتان، خاش

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 مرداد 1399

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا، سعید احمدی و علی نامجو

یادداشت: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taftan mount, Khash

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 7 August 2020

Observers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia, Saeed Ahmadi & Ali Namjou

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سولدوز در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Solduz in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 14 مهر 1400

پایشگر: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 October 2021

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گمیشان در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Gomishan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 1000 فرد

محل پایش: ترکمنستان به گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Turkmenistan to Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت درنای طناز در نقده در مهر 1400

Record of Demoiselle Crane in Naghadeh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای طناز Grus virgo

شمار پرنده: 70 فرد

محل پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 16 مهر 1400

پرنده نگر: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observations: 8 October 2021

Birdwatchers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

کاربرد واژه پایشگر

 Persian term “PAYESHGAR”

 

در چندین ماه گذشته، در زمان ثبت رکوردهای پرندگان و پستانداران، همراه با به کار بردن دو واژه زمان پایش و مکان/محل پایش، واژه پایشگر نیز رواج پیدا کرده است و به تدریج جایگزین واژه مشاهده‌کننده شده است. در مورد کاربرد واژه "پایشگر"، به نظر می‌رسد که این واژه، بار معنایی خیلی زیادی دارد که می‌توان چند نکته را یادآوری کرد.

  1. واژه پایشگر از دیدگاه حفاظتی، به این معنی است که یک زیستگاه در حال پایش همیشگی است و هر زمان ممکن است فرد یا افرادی از علاقه‌مندان به طبیعت در آن زیستگاه حضور داشته باشند و آن زیستگاه در بخش زیادی از دوره زمانی سالیانه زیرنظر طبیعت دوستان است.
  2. کاربرد واژه "پایشگر" خود مایه تشویق و دلگرمی برای طبیعت دوستان است و برعکس به متخلفان ومتجاوزان این مطلب را می‌رساند که طبیعت‌دوستان، بسیاری از زیستگاه‌های کشور را پایش می کنند و زیرنظر دارند که برای متخلفان و شکارچیان هم نگرانی ایجاد خواهد کرد.
  3. واژه |پرنده‌نگر" تنها می‌تواند برای ثبت گونه و جمعیت پرندگان به کار رود اما پایشگر، هم برای پرندگان و هم برای پستانداران و همچنین برای دیگر گروه‌های جانوری قابل استفاده است. بنابر این کاربرد عمومی‌تری دارد.
  4. واژه "پایش"، می‌تواند برای موضوع‌های گوناگونی مانند ثبت گونه، جمعیت، جوجه‌آوری، تغذیه، رفتار و حفاظت به کار رود. البته برای موضوع رفتار، واژه "رفتارنگر" می‌تواند مناسب‌تر باشد.
  5. برخی از بزرگواران پرنده‌نگر، برای فروتنی از کاربرد واژه "پرنده‌نگر" پرهیز می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که نسبت به کاربرد واژه "پایشگر" چنین حالتی کمتر دیده می‌شود.
  6. واژه "پایشگر" واژه کاملا فارسی است وجایگزین مناسبی برای واژه "مشاهده‌کننده" یا "مشاهده‌گر" است.

بنابراین، از تمام جنبه‌ها که نگاه می‌کنیم، واژه پایشگر، به راستی، به بهترین شکلی پاسخگوی نیاز واژگانی پرنده‌نگران، پستاندارنگران، حفاظت‌گرایان و طبیعت‌دوستان است و کاربرد آن به‌ویژه برای هدف‌های حفاظتی سفارش می‌شود.

 

نکته: زمانی که شخصی پایشی انجام نداده باشد و تنها یک رخداد طبیعی را گزارش نماید، باید از واژه "گزارشگر" استفاده شود.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۰۰ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بندر ترکمن در مهر 1400

Record of Dalmatian Pelican in Bandar Turkmen in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 3 نابالغ

محل پایش: بندر ترکمن به سیمین شهر

استان: گلستان

زمان پایش: 19 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 3 juveniles

Place of observation: Bandar Turkmen to Simin-Shahr

Province: Golestan

Period of observations: 11 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در گمیشان در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gomishan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation:  Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در قزوین در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Qazvin in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 15 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 7 October 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در چناران در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Chenaran in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چناران

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 15 مهر 1400

پایشگر: بانو هنگامه صدرایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 October 2021

Observers: Hengameh Sadraee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب صحرایی در قزوین در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Qazvin in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر انقراض)

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 15 فرد

محل پایش: قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 12 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 4 October 2018

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گواتر در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gowatr in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: دی 1399

پایشگر: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی‌کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gowatr

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: January 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه کشیم گوشدار در ایران

Changing status of Horned Grebe in Iran

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکورد کشیم گوشدار در سال‌های گذشته و نبود رکورد جدید از دی 1395 در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "کشیم گوشدار" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کشیم گوشدار در میانکاله در دی 1395

Record of Horned Grebe in Miankaleh in December 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم گوشدار Podiceps auritus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میانکاله

استان: گیلان

زمان پایش: 2 دی 1395

پرنده نگر: آقای احسان طالبی

Species: Horned Grebe Podiceps auritus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 22 December 2016

Birdwatchers: Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کشیم گوشدار در لنگرود در آذر 1395

Record of Horned Grebe in Langarud in December 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم گوشدار Podiceps aurintus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک فجر، لنگرود

استان: گیلان

زمان پایش: 26 آذر 1395

پرنده نگر: بانو درنا مجاب

Species: Horned Grebe Podiceps auritus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fajr park, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 16 December 2016

Birdwatchers: Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کشیم گوشدار در شورک ملکی در دی 1395

Record of Horned Grebe in Shourak Maleki in November 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم گوشدار Podiceps auritus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شورک ملکی

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 10 آذر 1395

پرنده نگر: بانو حمیده دلیری

Species: Horned Grebe Podiceps auritus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shourak Maleki

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 30 November 2016

Birdwatchers: Hamideh Daliri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کشیم گوشدار در عشق آباد، ورامین در مهر 1390

Record of Horned Grebe in Eshgh-Abad, Varamin in December 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کشیم گوشدار Podiceps auritus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 7 مهر 1390

پرنده نگر: آقای علی سنگچولی

Species: Horned Grebe Podiceps aurintus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 29 September 2011

Birdwatchers: Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در گلوگاه در مهر 1400

Record of Pacific Golden Plover in Galugah in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ساحل گلوگاه

استان: مازندران

زمان پایش: 8-9 مهر 1400

پرنده نگران: پگاه میرزایی، سیامک درفشی، فتانه طباطبایی و حمید جباری

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Galugah coast

Province: Mazandaran

Date of observation: 30 September-1 October 2021

Birdwatchers: Pegah Mirzaei, Siamak Derafshi, Fataneh Tabatabaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در سنندج در شهریور 1400

Record of Marsh Warbler in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کنار رودخانه قشلاق، سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 22 شهریور 1400

پرنده‌نگران: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، سیدبابک موسوی، محسن ملاح، اندرو استودارت، عبدالرحمن السرحان، مگنوس اولمن و آلان دین

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qeshlaq river, Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observations: 13 September 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

Identified by: Ababs Ashoori, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah, Andrew Stoddart, Abdulrahman Al-Sirhan, Magnus Ullman & Alan Dean

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در آبیک در شهریور 1400

Record of Steppe Eagle in Abyek in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 19 September 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۰ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام علمی گونه‌ها در کمیته ثبت پرندگان ایران

Revision of scientific name of birds species

 

درود بر دوستان و بزرگواران، از سال‌های گذشته، در فهرست‌های پرندگان ایران و استان‌ها، برای نشان دادن نام علمی گونه‌ها، نام قدیمی‌تر سرده برای برخی گونه‌ها نیز آورده می‌شد تا پرنده‌نگرانی که تجربه کمتری با نام‌های علمی دارند و نام‌های علمی قدیمی‌تر را بیشتر در کتاب‌ها دیده بودند، این نام‌های علمی در فهرست‌ها به چشم آنها آشناتر باشد.

به هر روی، آوردن نام علمی بدین شکل، بی‌اشکال نیست و گاه می‌تواند معنی آرایه‌شناسی متفاوتی داشته باشد، یعنی نام درون پرانتز می‌تواند بیانگر یک زیرگروه نیز باشد.

بنابراین، برای هرچه بهتر، درست‌تر و علمی‌تر شدن فهرست‌های پرندگان ایران و استان‌ها، نام‌های علمی درون پرانتز در همه فهرست‌های پرندگان در کمیته ثبت پرندگان ایران (به جز چند مورد اندک استثنا) حذف شده‌اند.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک با نوک شکسته در بندر گز در شهریور 1400

Record of Black-headed Gull with broken bill in Bandar-e Gaz in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: شکستگی در نوک

مکان پایش: بندر گز

استان: گلستان

زمان پایش: 16 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Black-headed Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bandar-e Gaz

Province: Golestan

Date of observation: 7 September 2021

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان کوچک در شهرستان رستم در مهر 1400

Record of Pygmy Cormorant in Rostam county in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باکلان کوچک Microcarbo pymeus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سراب سیاه، شهرستان

استان: فارس

زمان پایش: 1 مهر 1400

پایشگران: عبدالخالق طاهری، مازیار محمودی، فرشته محمودی و مهسا محمدی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان فارس

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo pymeus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Sarab Siah, Rostam county

Province: Fars

Period of observations: 23 September 2021

Observers: Abdolkhalegh Taheri, Maziar Mahmoudi, Fereshteh Mahmoudi & Mahsa Mohammadi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در اوایل مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in late September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 60 فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 1-8 مهر 1400

پایشگر: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 23-30 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در ماهشهر در مهر 1400

Record of Sociable Lapwing in Mahshhar in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: خور غزاله، ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 مهر 1400

پرنده‌نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Khour-e Ghazaleh, Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observations: 3 October 2021

Birdwatchers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه در جاسک در شهریور 1400

Record of Brahminy Starling in Jask in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 1 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 23 August 2021

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در تالش در شهریور 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Talesh in September 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: شهریور 1398

پایشگر: آقای فردین نظیری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: September 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در سنندج در شهریور 1400

Record of Levant Sparrowhawk in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پایشگر: آقای شورش وهابی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 3 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در شهریور 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 30 فرد (بیشتر بالغ)

محل پایش: سایت زباله سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 27 شهریور 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 30 individuals (mainly adults)

Place of observation: Sanandaj dump site

Province: Kordestan

Period of observations: 18 September 2021

Observers: Shahoo Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سنندج در تیر 1400

Record of Steppe Eagle in Sanandaj in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 6 فرد (بیشتر نابالغ)

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 19 تیر 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals (mainly juveniles)

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 10 July 2021

Observers: Shahoo Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در شاهرود در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Shahrud in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 6 مهر 1400

پایشگر: آقای علی شکراللهی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 28 September 2021

Observers: Ali Shokrollahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در همدان در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 300 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 30 September 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در مهر 1400

Record of Namaqua Dove in Shahdad in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 8 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 6 مهر 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observations: 28 September 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۰ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در باغملک در مهر 1398

Record of Brown Fish Owl in Baghmalek in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: باغملک

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 مهر 1398

پایشگر: آقای مصطفی احمدی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Baghmalek

Province: Khuzestan

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Mostafa Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۰ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در قاین در مهر 1400

Record of Corn Crake in Ghayen in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 6 مهر 1400

گزارشگران: آقایان محمدرضا بسملی و جعفر حسنی

شناسایی‌کنندگان: آقای محمد سفرنگ و محمدرضا بسملی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghayen

Province: South Khorasan

Period of observations: 28 September 2021

Reporters: MohammadReza Besmeli & Jafar Hasani

Identified by: Mohammad Safrang & MohammadReza Besmeli

Remarks: The first record if this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۰ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در سنندج در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (گونه آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 30 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندر لنگه در بهمن 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 12 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، محمد سفرنگ، سیدبابک موسوی، حمید جباری، سیدحامد موسوی و پرویز بختیاری

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 1 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

Identified by: Dorna Mojab, Mohammad Safrang, Seyed Babak Musavi, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi & Parviz Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در رودبار جنوب در مهر 1400

Record of Marbled Duck in Rudbar-e Jonub in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 6 مهر 1400

پایشگران: آقایان یونس خواجویی و عماد افضلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Date of observation: 28 September 2021

Observers: Yunos Khajouei & Emad Afzali

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چنگر نوک سفید با سفیدگرایی در یاسوج در مهر 1398

Record of Eurasian Coot with leucism in Yasuj in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چنگر نوک‌سفید Fulica atra

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: مهر 1398

پرنده نگر: آقای صادق رودشتی

Species: Eurasian Coot Fulica atra

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: October 2019

Observers: Sadegh Roodashti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت پرستودریایی کاکلی تک زرد با نوک شکسته در انزلی در مهر 1399

Record of Sandwich Tern with broken bill in Anzali in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد Thalasseus sandvicensis

شمار پرنده: 2 فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 4 مهر 1399

پرنده نگر: آقای بابک رنجبر

Species: Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis

No. of individuals: 2 individuals

Abnormality: broken bill

Place of observation: Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 25 September 2020

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی