کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴۹ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شاهرود در دی 1396

Record of Saker Falcon in Shahrud in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 12 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 2 January 2018

Observers: Mousa Mazinanian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دشت ارژن در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Arjan Plain in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 28 فرد

محل مشاهده: دشت ارژن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 25 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 28 individuals

Place of observation: Arjan Plain

Province: Fars

Period of observations: 16 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در میانکاله در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Miankaleh in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 19 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 10 December 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در کرمانشاه در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Kermanshah in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 17 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی احمدوندی و محمدجواد رستمی احمدوندی و خانم مهوش سراب خشکه

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 8 December 2017

Observers: Shahbaz Rostami-Ahmadvandi, M.J. Rostami-Ahmadvandi & Mahvash SarabKhoshkeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در کرمانشاه در آذر 1396

Record of Bearded Vulture in Kermanshah in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 19 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bayangan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 10 December 2017

Observers: Behzad Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در تهران در آبان 1396

Record of population of Griffon Vulture in Tehran in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کاشان در آذر 1396

Record of Common Pochard in Kashan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 14 December 2017

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در نایبند در آذر 1396

Record of population of Eurasian Curlew in Nayband in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: پارک ملی نایبند

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نقیبی و علی کسروی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Nayband N.P.

Province: Bushehr

Period of observations: December 2017

Observers: Mehdi Naghibi & Ali Kasravi


 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در کرمانشاه در آذر 1396

Record of Barbary Falcon in Kermanshah in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باینگان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 19 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد عظیمی و سردار رستمی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bayangan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 10 December 2017

Observers: Behzad Azimi & Sardar Rostami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در جزیره هنگام در آذر 1396

Record of Western Osprey on Hengam Island in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره هنگام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 20 آذر 1396

مشاهده کننده: آقای مهدی نصیری

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hengam Island

Province: Hormozgan

Period of observations: 11 December 2017

Observers: Mehdi Nasiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در بوجاق در دی 1396

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Boujagh in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 6 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 27 December 2017

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در شهر تبریز در دی 1396

Record of population of White-eared Bulbul in Tabriz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسین عهدی، ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Hossein Ahdi, Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در کاشان در آبان 1396

Record of population of Steppe Eagle in Kashan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 11 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 2 November 2017

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در کاشان در آبان 1396

Record of European Stonechat in Kashan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1396

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

مشاهده کننده: آقای مهدی فاضل دربندی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 2 November 2017

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Observer: Mehdi Fazel-Darbandi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در کاشان در بهمن 1395

Record of population of Steppe Eagle in Kashan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 28 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 16 February 2017

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در دی 1396

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: Late December 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در اهواز در دی ۱۳۹۶

Record of Namaqua Dove in Ahwaz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: ۳ فرد

تاریخ مشاهده: 7 دی ۱۳۹۶

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 28 December 2017

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Alireza Afshoon

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در نقده در دی 1396

Record of Bearded Reeding in Naghadeh in December 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biamicus

تعداد: 25 فرد

تاریخ مشاهده: 6 دی  1396

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reeding Panurus biamicus

No. of individuals: 25 individuals

Date of observation: 27 December 2017

Place of observation: Dorna wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در بوشهر در شهریور 1396

Record of population of Eurasian Curlew in Bushehr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 22 September 2017

Observers: Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت زنگوله بال در فلاورجان در دی 1396

Record of population of Little Bustard in Falavarjan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: فلاورجان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Falavarjan

Province: Esfahan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Reza Kiamarzy

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۶:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در مشهد در دی 1396

Record of White-tailed Eagle in Mashhad in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 2 دی1396

مشاهده کنندگان: آقای علی مهدوی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 23 December 2017

Observers: Ali Mahdavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در هورالعظیم در آذر 1396

Record of White-tailed Eagle in Hour-al-Azeem in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 28 آذر1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 19 December 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۶:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در فریدونکنار در آذر 1396

Record of White-tailed Eagle in Fereidoun-Kenar in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 18 آذر1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Period of observations: 9 December 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در آذر 1396

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در بناب در آذر 1396

Observation of Eurasian Eagle Owl in Bonab in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 21 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 12 December 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در لامرد در آذر 1396

Record of Cinereous Vulture in Lamerd in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدعلی سلمانپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 13 December 2017

Observers: Mohammad-Ali Salmanpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در قم در آذر 1396

Record of Saker Falcon in Qom in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان  Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 23 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 14 December 2017

Observers: Musa Mazinanian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 2  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 23 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 14 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کامفیروز در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Kamfiruz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: کامفیروز، مرودشت

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Kamfiruz, Marvdasht

Province: Fars

Period of observations: 6 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در چیتگر در آذر 1396

Record of Black-throated Diver in Chitgar in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه خلیج فارس، چیتگر، تهران

استان: تران

تاریخ مشاهده: 22-29 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

توضیحات: این پرنده ابتدا در تاریخ 22 آذر توسط سرکار خانم شهرزاد فتاحی و سپس در تاریخهای بعدی توسط پرنده نگران متعددی مشاهده شد.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khalij-e Fars lake, Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 13−20 December 2017

Observers: Sharzad Fattahi

Remarks: The bird was first observed by Sharzad Fattahi on 13 December 2017, and was observed by many birdwatchers on the following days.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کامفیروز در آذر 1396

Record of Western Osprey in Kamfiruz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کامفیروز، مرودشت

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kamfiruz, Marvdasht

Province: Fars

Period of observations: 6 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در سد درودزن در آذر 1396

Record of population of Ferruginous Duck in Dorudzan Dam in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: 6 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در کامفیروز در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Kamfiruz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 17 فرد

محل مشاهده: کامفیروز، مرودشت

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 17 individuals

Place of observation: Kamfiruz, Marvdasht

Province: Fars

Period of observations: 6 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در بناب در آذر 1396

Record of population of Eurasian Curlew in Bonab in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 20 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و خانم ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 11 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakor

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در کامفیروز در آذر 1396

Record of European Stonechat in Kamfiruz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: کامفیروز

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 15 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kamfiruz

Province: Fars

Dates of observation: 6 December 2017

Observers: Elham Shaniti

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در مریوان در فروردین 1396

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Marivan in April 2017

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: دو فرد

 

 

محل مشاهده: مریوان

 

 

استان: کردستان

 

 

دوره مشاهدات: 10-14 فروردین 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان رحمان آذری، غلامرضا فرخ نسب و محمد سفرنگ

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Marivan

 

 

Province: Kordestan

 

 

Period of observations: 30 March−3 April 2017

 

 

Observers: Raman Azari, Gholamreza Farrokhnasab & Mohammad Safrang

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در مریوان در فروردین 1395

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Marivan in April 2016

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: مریوان

 

 

استان: کردستان

 

 

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای جعفر غلامی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Marivan

 

 

Province: Kordestan

 

 

Period of observations: 9 April 2016

 

 

Observers: Jafar Gholami

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در تالش در فروردین 1396

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Talesh in April 2017

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: تالش

 

 

استان: گیلان

 

 

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Talesh

 

 

Province: Gilan

 

 

Period of observations: 1 April 2017

 

 

Observers: Fardin Naziri

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در آستارا در شهریور 1396

Record of Short-toed Eagle in Astara in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آستارا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Astara

Province: Gilan

Period of observations: 12 September 2017

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در ربط در شهریور 1396

Record of Booted Eagle in Rabat in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ربط

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rabat

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 September 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در سیرجان در پاییز 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Sirjan in autumn 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سایت زباله نجف شهر، سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: پاییز 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور سیاهجل ، معراج موسی پور،هادی موسی پور

شناسایی کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Najaf-Shaher Landfill, Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: Autumn 2017

Observers: Rasoul Mousapour Siahjel, Meraj Mousapour & Hadi Mousapour

Identified by: Mohamad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در هورالعظیم در آذر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Hour-al-Azeem in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 December 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در کام فیروز در آبان 1396

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Kamfiruz in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: کام فیروز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 22 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی کسروی و محمدرضا صادقی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kamfiruz

Province: Fars

Period of observations: 13 November 2017

Observers: Ali Kasravi & Mohammad-Reza Sadeghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در گنبد در سال 1394

Record of Population of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in February 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: سه فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 23 بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمد قربان کنعانی

 Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 12 February 2016

Observers: Mohammad Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در سنندج در دی 1396

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Sanandaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: قشلاق سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان شورش وهابی، حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gheshlagh Sanandaj

Province: Kordistan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Shoresh Vahabi, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سنندج در دی 1396

Record of Pied Kingfisher in Sanandaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: چهار فرد

محل مشاهده: جاده سنندج-کامیاران

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان شورش وهابی وحمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Sanandaj - Kamyaran Road

Province: Kordistan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Shoresh Vahabi, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در سد لتیان در آذر 1396

 

 

Record of population of Meadow Pipit at Latian dam in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: سه فرد

 

 

محل مشاهده: لواسان (دریاچه سد لتیان)

 

 

استان: تهران

 

 

دوره مشاهدات: 24 آذر 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

 

 

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 3 individuals

 

 

Place of observation: Latian Dam

 

 

Province: Tehran

 

 

Period of observations: 15 December 2017

 

 

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در سنندج در دی 1396

 

 

Record of population of Meadow Pipit in Sanandaj in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: دو فرد

 

 

محل مشاهده: قشلاق سنندج

 

 

استان: کردستان

 

 

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقایان حمید جبّاری و شورش وهابی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Gheshlagh, Sanandaj

 

 

Province: Kordistan

 

 

Period of observations: 22 December 2017

 

 

Observers: Pegah Mirzaee, Hamid Jabbari & Shoresh Vahabi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در سنندج در دی 1396

Record of Common Pochard in Sanandaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای ننله سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی، خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nanaleh, Sanandaj

Province: Kordistan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Shoresh Vahabi, Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی