کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷۴۴ مطلب با موضوع «Scarce & Local birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کرمانشاه در اردیبهشت 1400

Record of Black-winged Pratincole in Kermanshah in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: شاهو دربندی

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 May 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Shahoo Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا در مریوان در اردیبهشت 1400

Record of Savi’s Warbler in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا Locustella luscinioides

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: محمد سفرنگ، سمیه امین‌پور، معصومه پاکروان، میترا دانشور، فتانه طباطبایی، نازنین عباسی، مُنا نحوی و پدرام خلیلی

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observations: 4 May 2021

Birdwatchers: Mohammad Safrang, Somayeh Aminpour, Masoumeh Pakravan, Mitra Daneshvar, Fataneh Tabatabaei, Nazanin Abbasi & Pedram Khalili

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 16 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observations: 6 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شهداد در اردیبهشت 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 1 May 2021

Birdwatcgers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در قوری گل در اردیبهشت 1400

Record of Montagu's Harrier in Gori-Gol in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای ستار شیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male- second year

Place of observation: Ghgori-Gol

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 30 April 2021

Observers: Sattar Shiri

Identified by: Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در سنندج در اردیبهشت 1400

Record of Paddyfield Warbler in Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 4 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observations: 24 April 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در قنبرآباد در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Ghanbar-Abad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: حامد موسوی، سارا عرب، آبراهام شکوهی و ندا مهدوی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Dates of observations: 23 April 2021

Birdwatchers: Hamed Mousavi, Sara Arab, Abraham Shkouhi & Neda Mahdavi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بند علیخان در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Band Alikhan in late April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 10 نر و چند ماده

محل پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 6 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 male and several females

Place of observation: Band Alikhan

Province: Tehran

Dates of observations: 26 April 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در جیرفت در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Jiroft in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای پشت مرز، جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 4 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای مسلم دبیری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Poshtmarz village, Jiroft

Province: Kerman

Dates of observations: 24 April 2021

Birdwatchers: Moslem Dabiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در کرمانشاه در فروردین 1400

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 24 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 13 April 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در کیش در فروردین 1400

Record of White-breasted Waterhen in Kish in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amauronis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیرۀ کیش، منطقه آزاد

استان: هرمزگان

زمان پایش: 31 فروردین 1400

پرنده نگران: بانوان محبوبه مرادعلیزاده و رعنا حیدری

Species: White-breasted Waterhen Amauronis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish free zone

Province: Hormozgan

Dates of observations: 20 April 2021

Birdwatchers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Ra’na Heidari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بند علیخان در فروردین 1400

Record of Namaqua Dove in Band Alikhan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک نر و دو ماده

محل پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان محسن ملاح و علیرضا کیانی نژاد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male and two females

Place of observation: Band Alikhan

Province: Tehran

Dates of observations: 15 April 2021

Birdwatchers: Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در گندمان در زمستان 1399

Record of Lesser White-fronted Goose in Gandoman in winter 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آذر تا ابتدای اسفند 1399

پرنده نگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Dates of observations: December 2020 to February 2021

Birdwatchers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Charmahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Salehieh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 1 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان قزوین

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh

Province: Qazvin

Dates of observations: 21 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در بوشهر در فروردین 1400

Record of Common Grasshopper in Bushehr in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان کوروش خلیلی و خلیل کرمی

یادداشت: آوای این پرنده شنیده شده بود.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 31 March 2021

Birdwatchers: Korosh Khalili & Khalil Karami

Remarks: It’s voice was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در سنندج در اردیبهشت 1400

Record of Common Grasshopper in Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 1 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان. همچنین آوای این پرنده حدود دو سال پیش نیز شنیده شده بود.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 21 April 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province. Also, it was heard about two years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در اردبیل در شهریور 1398

Record of Hyrcanian (Caspian) Tit in Ardabil in August 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگلهای روستای سوها، اردبیل

استان: اردبیل

زمان پایش: 5 شهریور 1398

پرنده نگر: آقای محمدامین غفاری

شناسایی: محمدامین غفاری، شاهو دربندی، سیدناصح حسینی، محمد سفرنگ، حمید جباری، احسان طالبی، درنا مجاب، علی سنگچولی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Suha village, Ardabil

Province: Ardabil

Date of observation: 27 August 2019

Birdwatchers: Mohammad-Amin Ghaffari

Identified by: Mohammad-Amin Ghaffari, Shahoo Darbandi, Seyed Naseh Hosseini, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Ehsan Talebi, Dorna Mojab, Ali Sangchooli & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در سرخرود در فروردین 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Sorkhrud in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Charadrius asiaticus

تعداد: یم فرد

مکان پایش: سرخرود، فریدونکنار

استان: مازندران

زمان پایش: 19 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sorkhrus, Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Date of observation: 8 April 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در اهواز در فروردین 1400

Report of Red-vented Bulbul in Ahwaz in April 2021

 

چکیده این گزارش:

گونه: بلبل زیردم سرخ Pycnonotus cafer

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 29 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: نخستین گزارش این گونه برای استان خوزستان.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 April 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Remarks: The first report of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در حسنلو در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Hasanlu in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر

مکان پایش: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 25 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان هاشم رقیبی، محمد شاکری موحد، مهدی عسگریار و عزیز عذار

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 14 April 2021

Observers: Hashem Raghibi, Mohammad Shakeri-Movahhed, Mahdi Asgaryar & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در مریوان در فروردین 1400

Record of Cinereous Bunting in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: 26 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: علی سفرنگ، یداله عبدالهی، امید دیهیم و محمد سفرنگ

یادداشت: صدای حدود 100 فرد شنیده شد.

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 15 April 2021

Observers: Ali Safrang, Yadollah Abdollahi, Omid Deyhim & Mohammad Safrang

Remarks: Calls of about 100 individuals was heard.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در گرگان در فروردین 1400

Record of White-winged Grosbeak in Gorgan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 10 فرد (نر و ماده)

محل پایش: چارباغ، گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای موسی مزینانیان

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 10 individuals (male & female)

Place of observation: Charbagh, Gorgan

Province: Golestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Musa Mazinanian

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Caspian Plover in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس (ناز) آفریقایی در هورالعظیم در فروردین 1400

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: اکراس (ناز) آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 17 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، محمد ساکی، جعفر سواری، قاسم کوتی و فاضل حمودی

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 April 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Jafar Savari, Qasem Kuti & Fazel Hamoudi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در فروردین 1400

Record of Namaqua Dove in Shushtar in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: چم کنار، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 فروردین 1400

پرنده نگرها: آقایان مهدی لطفی زاده و سیدابراهیم کلانتری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Cham-Kenar, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 28 March 2021

Observers: Mehdi Lotfizadeh & Seyed Ebrahim Kalantari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در گناوه در فروردین 1400

Record of Omani Owl in Genaveh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر گناوه

استان: بوشهر

زمان پایش: 11 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای غلامعباس محمدحسینی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Dates of observation: 31 March 2021

Birdwatchers: GholamAbbas MohammadHosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در هفت تنان، دزفول در فروردین 1400

Record of Kurdish Wheatear in Haft-Tanan, Dezful in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: یک فرد

مکان پایش: هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان حسن بهداروندی، حجت غفاری، حجت خواجوی، عظیم کشاورز و محمد صابری

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Haft-Tanan, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 March 2021

Observers: Hasan Behdarvandi, Hojjat Ghaffari, Hojjat Khajavi, Azim Keshavarz & Mohammad Saberi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در بهمن 1399

Record of Sooty Gull in Jask in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 21 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای حسین بارآزرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 9 February 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در کنگان در دی 1399

Record of Sooty Gull in Kangan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: دی 1399

پرنده نگرها: آقای مسعود فربود

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: January 2021

Birdwatchers: Masoud Farbod

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در اسفند 1399

Record of Namaqua Dove in Shushtar in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: منطقه حفاظت شده کرایی، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقایان بهروز نجاتی و  رضا عرفانی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karaee P.A., Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 March 2021

Observers: Behrouz Nejati & Reza Erfani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در شیرین سو در شهریور 1391

Record of Steppe Gull in ShirinSou in September 2012

 

چکیده این مشاهده:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus barabensis

تعداد: یک فرد

زمان پایش: شهریور 1391

مکان پایش: تالاب شیرین سو

استان: همدان

پرنده نگران: جعفر غلامی

شناسایی کنندگان: هانس لارسون

Species: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: September 2012

Place of observation: Shirin-Sou

Province: Hamedan

Birdwatchers: Jafar Gholami

Identified by: Hans Larsson

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در درجزین در اسفند 1399

Record of Steppe Gull in Darjazin in March 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

تعداد پرنده: 12 فرد

محل پایش: درجزین

استان: سمنان

زمان پایش: 25 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

شناسایی کنندگان: کلاوس اولسن

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان سمنان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Darjazin

Province: Semnan

Dates of observation: 15 March 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

Identified by: Klaus Olsen

Remarks: New (sub)species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در سولدوز در آبان 1396

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Solduz in October 2017

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چیفچاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 11 آبان 1396

پرنده نگر: بانو فرزانه بختیاری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، کرامت حافظی، حمید جباری، عبدالرحمن السرحان، اندرو استودارت، مگنوس اولمن، آلان دین  و برایان اسمال

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 2 November 2017

Birdwatchers: Farzaneh Bakhtiari

Identified by: Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Hamid Jabbari, Abdulrahman Al-Sirhan, Andrew Stoddart, Magnus Ullman, Alan Dean & Brian Small

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمد سفرنگ و میرحسین حسینی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 February 2021

Observers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad Safrang & MirHossein Hosseini

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۹ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در اسفند 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in late February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 24 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در تالش در اسفند 1399

Record of Northern Goshawk in Tales in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 15 اسفند 1398

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 5 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس (ناز) آفریقایی در هورالعظیم در اسفند 1399

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: اکراس (ناز) آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان علی سواری، حسن مسلمیان و کرامت حافظی

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 March 2021

Observers: Ali Savari, Hasan Moslemian & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مارگردن آفریقایی در هورالعظیم در اسفند 1399

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

تعداد پرنده: 15 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان علی سواری، حسن مسلمیان و کرامت حافظی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 March 2021

Observers: Ali Savari, Hasan Moslemian & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) در شهداد در اسفند 1399

Record of Sociable Lapwing in Shahdad in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 13 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقایان حامد تیموری، سعید تیموری و محمدمهدی تیموری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hamed Teymouri, Saeed Teymouri & MohammadMehdi Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در بهمن 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 26 بهمن 1399

پرنده نگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و احسان طالبی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 14 February 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر اهواز در بهمن 1399

Record of Hume's Leaf Warbler in Ahwaz city in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر اهواز

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 16-25 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: برایان اسمال، الان دین، پراساد گرانپول و عبدالحمن السرحان

یادداشت: این پرنده صدای ویژه ای نداشت و برخلاف سسک ابروزرد به پخش صدا، واکنش نشان نمی داد اما دارای رفتار قلمروطلبی بود.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz city

Province: Khuzestan

Date of observation: 413 February 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Identified by: Brian Small, Alan Dean, Prasad Granpule & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: It had not a clear call and against Yellow-browed Warbler had not replied to playback calls but had shown territorial behavior.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در تالش در بهمن 1399

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Talesh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چیفچاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

روز مشاهده: 16 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای فردین نظیری، حمیده کرمی، نگار موسوی، نوید ملک پور، یاسر اسلامیخواه، توماج جهاندیده، علیرضا مرادیان، کمال احدی، مبین طهماسبی و امید جاهد

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، کرامت حافظی، احسان طالبی و برایان اسمال

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 4 February 2021

Observers: Fardin Naziri, Hamideh Karami, Negar Mousavi, Navid Malekpour, Yaser Eslamikhah, Tumaj Jahandideh, Alireza Moradian, Kamal Ahadi, Mobin Tahmasebi & Omid Jahed

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Keramat Hafezi, Ehsan Talebi & Brian Small

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در تهران در بهمن 1399

Record of Yellow-browed Warbler in Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ساعی، تهران

استان: تهران

دوره مشاهده: 17 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای یاشار صدف زاده

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saei park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 5 February 2021

Birdwatchers: Yashar Sadafzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندرلنگه در بهمن 1399

Record of Namaqua Dove in Banadar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: بندرلنگه

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 24 و 25 بهمن 1399

پرنده نگرها: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان سیدعدنان هاشمی و عدنان عبدالرضایی مدنی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 12-13 February 2021

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Seyed Adnan Hashemi & Adnan Abdolrezaei Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در لامرد در بهمن 1399

Record of Omani Owl in Lamerd in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد طلایی

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکارممنوع کوه هوا، لامرد

استان: فارس

روز مشاهده: دهه اول بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان غلامرضا میر و عباس ملک زاده

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuh-Hava No hunting Area, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: late January 2021

Birdwatchers: Gholamreza Mir & Abbas Malekzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در بهمن 1399

Record of White-breasted Waterhen in Minab in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 22 بهمن 1399

پرنده نگرها: الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 10 February 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در بهمن 1399

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

روز مشاهده: 19 بهمن 1399

پرنده نگرها: فردین نظیری و مهدی نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 7 February 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri & Mehdi Naziri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در خور آذینی در بهمن 1399

Record of Indian Whiteeye in Khour-e Azini in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید هندی Zosterops palpebrosus

تعداد پرنده: 2 فرد

مکان مشاهده: خور آذینی

استان: هرمزگان

دوره مشاهده: بهمن 1399

پرنده نگرها: امیرعلی افشارجم، علی زارع، زهرا تشکری و مریم تسلیمی

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2021

Birdwatchers: AmirAli AfsharJam, Ali Zare, Zahra Tashakori & Maryam Taslimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در بندر لنگه در بهمن 1399

Record of Striated Heron in Bandar-e Lengeh in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سایه خوش، بندر لنگه

استان:هرمزگان

روزهای مشاهده: 10 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان سیدعدنان هاشمی، عدنان عبدالرضایی و جاسم تمیمی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sayeh-Khosh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 January 2021

Birdwatchers: Seyed Adnan Hashemi, Adnan Abdolrezaei & Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی