کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۳۷ مطلب با موضوع «Scarce & Local birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا در مریوان در فروردین 1403

Record of Savi’s Warbler in Marivan in April 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک خوش‌صدا Locustella luscinioides

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 23 فروردین 1403

پایشگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: صدای این گونه ضبط شد.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observations: 11 April 2024

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: Its voice was recorded.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در سنندج در فروردین 1403

Record of Hume's Leaf Warbler in Sanandaj in April 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 16 فروردین 1403

پایشگران: آقای بابک صادقی

شناسایی‌کنندگان: آقایان بابک صادقی، شاهو دربندی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 4 April 2024

Birdwatchers: Babak Sadeqi

Identified by: Babak Sadeqi, Shahoo Darbandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species in Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۳ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت زردپره رخ زرد در هندیجان در فروردین 1403

Record of Cinereous Bunting in Hendijan in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره رخ‌زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 فروردین 1403

پایشگران: احمد محمدی و مصطفی عبادی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 March 2024

Observers: Ahmad Mohammadi & Mostafa Ebadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۰۳ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در توران در فروردین 1403

Record of Mongolian Finch in Touran in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سهرۀ مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: پارک ملی توران

استان: سمنان

زمان پایش: 6 فروردین 1403

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Touran National Park

Province: Semnan

Date of observation: 25 March 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر عباس در اسفند 1402

Record of Black Drongo in Bandar Abbas in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 12 اسفند 1402

پایشگران: آقای عیسی پوردوست

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 March 2024

Observers: Eisa Pourdust

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در هندیجان در اسفند 1402

Record of Caspian Plover in Hendijan in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم سینه‌بلوطی Charadrius asiaticus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 12-13 اسفند 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی و عاطف شعبانی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2-3 March 2024

Observers: Ahmad Mohammadi & Atef Shabani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۰۲ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکچک کردی در هندیجان در اسفند 1402

Record of Kurdish Wheatear in Hendijan in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 10 اسفند 1402

پایشگران: آقای عاطف شعبانی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one male

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 February 2024

Observers: Atef Shabani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۰۲ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در زیدون در اسفند 1402

Record of Great Spotted Cuckoo in Zeydun in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: 5 فرد

گونۀ والدین دایه: --

مکان پایش: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پایش: 9 اسفند 1402

پایشگران: آقایان کوروش کوپی، محمد دشتی و یحیی جوکار

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 5 individuals

Foster parent species: --

Place of observation: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 28 February 2024

Observers: Kourosh Kopi, Mohammad Dashti & Yahya Jowkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۰۲ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of Scarce birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در بهمن 1402

Record of White-breasted Waterhen in Minab in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طاووسک سینه‌سفید Amaurornis phoenicurus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 21 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان آرش زمانی، حسین محمودیان و هومن درودی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 9 February 2024

Birdwatchers: Elham Shaniti, Arash Zamani, Hossein Mahmoudian & Houman Doroudi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در عسلویه از آذر تا بهمن 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Asauyeh from December 2023 to February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 آذر تا 14 بهمن 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: several one individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 December 2023 to 3 February 2024

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در مشهد در بهمن 1402

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 18-25 بهمن 1402

پایشگران: آقایان بهروز رحیمی، سید مهدی نقیبی و سعید میرسعیدی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7-14 February 2024

Observers: Behrouz Rahimi, Seyed Mahdi Naghibi & Saeed MirSaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 اسفند 1402

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 February 2024

Observers: Abdolhossein Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 دی 1399

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 January 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در بهمن 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 27 بهمن 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 16 February 2023

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در اردیبهشت 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قمرود، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qomrud, Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 April 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در آذر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 7 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 27 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 17 و 19 دی 1400

پایشگران: آقایان موسی مزینانیان، سعید نصرتی، وحیدرضا اکبری و محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 6 and 8 January 2021

Observers: Musa Mazinanian, Saeed Nosrati, VahidReza Akbari & Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1399

پایشگران: آقایان عبدالحسین بهرامی‌پور و محسن جهانگیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1398

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Hour-al-Azim in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 24 بهمن 1398

پایشگران: بانوان ساره مسعودی و الهام شنیتی و آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Amir Marmazi & Jamal Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در زاهدان در مهر 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Zahedan in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 28 مهر 1402

پایشگران: آقایان امیرمهدی کیخا و محمدامین آتش‌پنجه

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 20 October 2023

Observers: AmirMahdi Keykha & MohammadAmin AtashPanjeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در فروردین 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 1 فروردین 1399

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی‌کنندگان: حمید جباری و هومن درودی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: KhazarVilla, Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 20 March 2020

Observers: Pantea Golzari

Identified by: Hamid Jabbari & Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در اندیمشک در تیر 1402

Record of Brown Fish Owl in Andimeshk in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: مونگره، اندیمشک

استان: خوزستان

زمان پایش:17 تیر 1402

پایشگران: آقایان محسن رضازاده، عادل پورفلاطون و ایمادن بابادی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mongereh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 July 2023

Observers: Mohsen Rezazadeh, Adeh Pourfalatoun & Iman Babadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در حله در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Helleh in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب حلّه

استان: بوشهر

زمان پایش: اسفند 1398

پایشگران: آقای احسان فهیم

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Period of observations: March 2020

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در بهمن 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 26 بهمن 1399

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 14 February 2021

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 آبان 1399

پایشگران: مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 November 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آبان 1397

پایشگران: فاطمه موسوی، مجید پورهمدانی، مهیار کهکش و سعید حیدری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: late October 2018

Observers: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani, Mahyar Kahkesh & Saeed Heidari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 21 مهر 1402

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2023

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در دی 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 28 دی 1398

پایشگران: آقای امین نیّری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 18 January 2020

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, sareh Masoudi, Houman Doroudi & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 20 اسفند 1399

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 10 March 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in December 2017

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 13 آذر 1396

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 4 December 2017

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بهمنشیر در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bahmanshir in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: رودخانه بهمنشیر، آبادان

استان: خوزستان

زمان پایش: 13 آبان 1399

پایشگران: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bahmanshir river, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2020

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام عقاب خالدار بزرگ به پرندگان کمیاب ایران

Adding Greater Spotted Eagle to Scarce Birds of Iran

 

همان طور که می‌دانیم، اکنون 19 گونه از پرندگان ایران در رده آسیب‌پذیر در فهرست سرخ جهانی (IUCN) قرار دارند که پنج گونه از آنها از پرندگان مهم جمعیتی هستند ولی در فهرست پرندگان نایاب و کمیاب ایران قرار ندارند:

  • اردک سرحنایی Aythya ferina
  • هوبره آسیایی Chlamydotis macqueenii
  • قمری اروپایی Streptopelia turtur
  • عقاب شاهی Aquila heliaca و
  • عقاب خالدار بزرگ  Clanga clanga

 

 

بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده و با توجه به رخ دادن خشکی پی‌درپی در تالابهای کشور، جمعیت گونۀ عقاب خالدار بزرگ در ایران دارای روند کاهشی است. به همین دلیل پیشنهاد شد که برای جمع‌آوری گزارش‌های پراکنده و ثبت دقیق‌تر رکوردهای این گونه، نام این گونه عقاب به فهرست پرندگان کمیاب ایران افزوده شود که مورد توافق اعضای کمیته ثبت پرندگان ایران قرار گرفت.

 

بر این اساس، نام گونه عقاب خالدار بزرگ به فهرست گونه‌های کمیاب ایران افزودن شد و ازین پس، همۀ رکوردهای آن در کشور ثبت و اعلام خواهد شد.

 

عقاب خالدار بزرگ

Greater Spotted Eagle

Clanga clanga

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در جاسک در بهمن 1402

Record of Indian Whiteeye in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چشم‌سفید هندی Zosterops palpebrosus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در بهمن 1402

Record of Sooty Gull in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus hemprichii

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در خور شهرنو، جاسک در بهمن 1402

Record of Goliath Heron in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کبوتردریایی ایرانی در بهمن 1402

Record of Persian Shearwater in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی ایرانی Puffinus persicus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Persian Shearwater Puffinus persicus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Black Drongo in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

شناسایی‌کنندگان: درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Houmad Doroudi & Hossein Mahmoudian

Identified by: Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh & Saeed Nosrati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر زاهدان در بهمن 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Zahedan in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 بهمن 1402

پایشگران: آقای محمدامین آتش‌پنجه

شناسایی‌کنندگان: آقایان سید مهدی نقیبی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: صدای آن ضبط شد.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sistan & Baluchestan University, Zahedan city

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 January 2024

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: Its call was recorded.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت زردپره گونه سفید در فیروزکوه در دی 1402

Record of Pine Bunting in Firuzkuh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 3 نر و 2 ماده

مکان پایش: سد سله بن، فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 14 دی 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 3 males and 2 females

Place of observation: Sele Bon dam, Firuzkuh

Province: Tehran

Dates of observation: 4 January 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت زردپره گونه سفید در دماوند در اسفند 1399

Record of Pine Bunting in Damavand in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: آرو، دماوند

استان: تهران

نخستین بازدید: 1 اسفند 1399 توسط محمدرضا کشفی، احسان طالبی، حمید جباری، یاشار صدف‌زاده، پرستو هدایت‌زاده، پدرام خلیلی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

دومین بازدید: 11 اسفند 1399 توسط محمدرضا کشفی، پگاه میرزایی، بشیر شریف‌نیا و حمید جباری

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Aroo, Damavand

Province: Tehran

First observation: 19 February 2021 by Mohammad-Reza Kashfi, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Yashar Sadafzadeh, Parastoo Hedayatzadeh, Pedram Khalili & Abolghasem Khaleghizadeh

Second observation: 1 March 2021 by Mohammad-Reza Kashfi, Pegah Mirzaei, Bashir Sharifnia & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن گونه زردپره گونه سفید به پرندگان کمیاب ایران

Adding Pine Bunting to Scarce Birds of Iran

 

به‌روزرسانی: 7 بهمن 1402

Last updated: 27 January 2024

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه به شمار اندک رکوردهای

زردپره گونه‌سفید

Pine Bunting

Emberiza leucocephalos

در سال‌های گذشته در ایران،

این گونه به فهرست "پرندگان کمیاب ایران" افزوده می‌شود.

بنابر این، پس از گنجاندن گونۀ "زردپره گونه‌سفید" در فهرست گونه‌های کمیاب، رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای شکم سیاه در شیدور در دی 1402

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Sheedvar in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Eremopterix nigriceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جزیره مارو، شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: دی 1402

پایشگران: آقای علی ارجمندی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Maru Island, Sheedvar

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2024

Observers: Ali Arjmandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه پرپا در گنبد در آذر 1402

Record of Rough-legged Buzzard in Gonbad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپۀ پرپا Buteo lagopus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای عوض حاجی، گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 24 آذر 1402

پایشگر: بانو سودابه سراوانی

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Rough-legged Buzzard Buteo lagopus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Avaz-Haji village, Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 15 December 2023

Observers: Sudabeh Saravani

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بندر لنگه در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Bandar-e Lengeh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در بحران انقراض)

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 دی 1402

پایشگران: آقای عدنان عبدالرضایی مدنی

Importance of species: IUCN Redlist (Cr)

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 17 January 2024

Observers: Adnan Abdolrezaei-Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در اسفراین در دی 1402

Record of Long-tailed Duck in Esfarayen in January 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسفراین

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 دی 1402

پایشگران: آقایان محمد تقدیسی، حمید فخرانی و محمد حسین صالحی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfarayen

Province: North Khorasan

Date of observation: 16 January 2024

Observers: Mohammad Taghdisi, Hamid Fakhrayee & Mohammad-Hossein Salehi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۱۶:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در فیروزکوه در دی 1402

Record of White-winged Grosbeak in Firuzkuh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه بال سفید Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 3 نر و یک ماده

محل پایش: فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 14 دی 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 3 males and 1 female

Place of observation: Firuzkuh

Province: Tehran

Date of observation: 4 January 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در هندیجان در آبان 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Hendijan in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 28 آبان 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: کرامت حافظی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

Place of observation: Mellat park, Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

No. of individuals: one individual

Dates of observation: 19 November 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Kermat Hafezi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در کلاله در آذر 1402

Record of Bohemian Waxwing in Kalaleh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کلاله

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1402

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Bohemian waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kalaleh

Province: Golestan

Date of observation: 19 December 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۰۲ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی