کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت حواصیل ساحلی با لکه های سفید روی بال در بوشهر

Record of Western Reef Heron with white patch on wings in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ساحلی Egretta gularis

نوع ناهنجاری: فاز تیره با لکه سفید روی بال

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: جزیره نگین (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

Type of aberration: white patch on wings

No. of individuals: One individual

Date of observation: June 2017

Place of observation: Negin Island (Bushehr province)

Observers: Korosh Khalili

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان کرمانشاه

Observation of White-throated Dipper in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 تیر1396

مکان مشاهده: سراب صحنه، صحنه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 12 July 2017

Place of observation: Sehneh (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Whinchat to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 19 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پیشانی سفید به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Masked Shrike to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 19 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیغوی کوچک به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Shikra to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 17 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود لیل به شیراز در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Eurasian Hobby to Shiraz in May 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 4 May 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به شیراز در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Shiraz in April 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 30 April 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در مشهد در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Mashhad in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 آشیانه با بالغین و 5 جوجه

مکان مشاهده: مشهد (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nests with adults and 5 juveniles

Place of observation: Mashhad (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 20 July 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک چشم سفید شرقی در مانشت و قلارنگ در تیر 1396

Record of breeding Eastern Orphean Warbler in Manesh and Ghalarang in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید شرقی Sylvia crassirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: مانشت و قلارنگ، سیروان

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 16 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و حبیب اله حیدریان

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، محمد سفرنگ، درنا مجاب و علی سنگچولی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents with one fledgling

Place of observation: Manesht and Ghalarang, Sirvan

Province: Ilam

Dates of observation: 7 July 2017

Observers: Mahnoud Mansoori & Habibollah Heidarian

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Mohammad Safrang, Dorna Mojab & Ali Sangchooli

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده عقاب مارخور در استان خراسان جنوبی

Observation of Short-toed Eagle in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان قاین (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا بسملی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghayen )South Khorasan province)

Date of observation: 23 June 2012

Observers: Mohammad-Reza Besmeli

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها جدید دراستان بوشهر

Observations of species in provinces

مشاهده کورکور بال سیاه در استان بوشهر

Observation of Black-winged Kite in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات شهرستان جم

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 12 آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای تقی محمدی

شناسایی کنندگان: تقی محمدی

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jam mountains

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 November 2015

Observers: Taghi Mohammadi

Identified by: Taghi Mohammadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیغوی کوچک به تهران در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Shikra to Tehran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران (استان تهران)

دوره پایش: از 14 فروردین ماه تا 14 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1396 

مشاهده کنندگان: خانمها ملیحه رجبی و مهسا قریشی و آقایان محمد استاد محمودی و منصور رهنمایی

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Park-e Shahr, Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 3 April to 4 May 2017

Arrival date of observation: 4 May 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Mohammad Ostad Mahmoodi, Mahsa Ghoreyshi & Mansour Rahnamayei

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان بوشهر

   Observation of Red-fronted Serin in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1395

مکان مشاهده: شهرستان جم (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: تقی محمدی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jam (Bushehr province)

Date of observation: 4 June 2016

Observers: Taghi Mahmoodi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سهره ریز هندی در سیراف در اردیبهشت 1396

Record of breeding Indian Silverbill in Siraf in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: دره لیر، سیراف

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: اوایل اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی کسروی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juvenile

Place of observation: Lir valley, Siraf

Province: Bushehr

Dates of observation: late April 2017

Observers: Ali Kasravi

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طرلان (شهباز) در جهان نما در تیر 1396

 

 

Record of Northern Goshawk in Jahan-Nama in July 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: جنگل جهان نما، گرگان (استان گلستان)

 

 

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی، حسین کلبادی و بهنام گالشی

 

 

شناسایی: بهراد گالشی، پرویز بختیاری، محمد سفرنگ، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی-آزاد

 

 

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Jahan-Nama, Gorgan (Golestan province)

 

 

Date of observation: 14 July 2017

 

 

Observers: Behrad Galeshi, Hossein Kolbadi & Behnam Galeshi

 

 

 

Identified by: Behrad Galeshi, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی (سرخ) در استان بوشهر

Observation of Common Rosefinch in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی Carpodacus erythrinus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 19 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده موند، دیر (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای مهدی جمادی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 9 July 2016

Place of observation: Mond Protected Area, Dayyer (Bushehr province)

Observers: Mehdi Jamadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در کردکوی در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Kordkuy in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: کردکوی (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، حسین کلبادی و بهنام گالشی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and one juvenile

Place of observation: Kordkuy (Golestan province)

Date of observation: July 2017

Observers: Behrad Galeshi, Hossein Kolbadi & Behnam Galeshi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در اسفند 1395

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرمشهر (استان خوزستان)

تاریخهای مشاهده: 26 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، سیدبابک موسوی و محمدجواد پرستگاری

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khorram-Shahr (Khuzestan province)

Dates of observation: 16 March 2017

Observers: Elham Sheniti

Identified by: Mohammad Safrang, Seyed Babak Musavi & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده هوبره در استان تهران

Observation of Macqueen’s Bustard in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

تاریخهای مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: ملیحه رجبی، هادی امینی و محمد فرخ

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Dates of observation: 14 July 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Hadi Amini & Mohammad Farrokh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه کوهی در استان یزد

Observation of Alpine Accentor in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: 6 تیرماه 1396

مشاهده کنندگان: سمیه ساعی، حسین میردهقان، مصطفی میردهقان و مهدی دهقان

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirkouh (Yazd province)

Date of observation: 27 June 2017

Observers: Somayeh Saei, Hossein Mirdehghan, Mostafa Mirdehghan & Mahdi Dehghan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده لک لک سیاه در استان خراسان جنوبی

Observation of Black Stork in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: شهرستان قاین (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 30 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقایان محمدرضا بسملی و حسن خواجوی

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Ghayen (South Khorasan province)

Date of observation: 20 December 2016

Observers: Mohammad-Reza Besmeli & Hasan Khajavi

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۶ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در قوری گل در تیر 1396

Record of Icterine Warbler in Ghori-Gol in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل (استان آذربایجان شرقی)

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Date of observation: 7 July 2017

Observers: Sattar Shiri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک نیزار بزرگ در استان بوشهر

Observation of Great Reed Warbler in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceous

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: گناوه (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

شناسایی: محسن ملاح، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Genaveh (Bushehr province)

Date of observation: 16 April 2016

Observers: Mohsen Mallah

Identified by: Mohsen Mallah, Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در شادگان در بهار 1396

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، 2898 تخم و 2900 جوجه

مکان مشاهده: تالاب شادگان (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: از اسفند تا تیر 1396

مشاهده کنندگان: سجاد جلالی و حبیب علوانی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه (عکس برداری با استفاده از پهپاد)

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, 2898 eggs and 2900 nestlings

Place of observation: Shadegan wetland (Khuzestan province)

Date of observation: From March to July 2017

Observers: Sajjad Jalali & Habib Alvani

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling (photography using UAV)

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در زریبار در تیر 1395

Record of Marsh Warbler in Zaribar in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و بهاره ملکی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، نوید زحمتکش، فردین نظیری، عباس عاشوری، محمد سفرنگ، سید بابک موسوی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Date of observation: 6 July 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Identified by: Mohsen Mallah, Navid Zahmatkesh, Fardin Naziri, Abbas Ashoori, Mohammad Safrang, Seyed Babak Musavi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در تالش در تیر 1396

Record of Marsh Warbler in Talesh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: حدود 100 فرد

محل مشاهده: سوباتان، تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و هادی امینی

شناسایی کنندگان: فردین نظیری، هادی امینی، محمد سفرنگ، سید بابک موسوی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: About 100 individuals

Place of observation: Subatan, Talesh (Gilan province)

Date of observation: 28 June 2017

Observers: Fardin Naziri & Hadi Amini

Identified by: Fardin Naziri, Hadi Amini, Mohammad Safrang, Seyed Babak Musavi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک آشیانه دارای چهار تخم

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with One nest and four eggs

Date of observation: 23 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در تیر 1393

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک جوجه

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with one nestling

Date of observation: 22 June 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب سیران گولی در خرداد 1394

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Seyran-Goli in June 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک آشیانه دارای سه تخم

تاریخ مشاهده: 13 خرداد 1394

مکان مشاهده: تالاب سیران گلی، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with one nests and three eggs

Date of observation: 3 June 2015

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب کانی برازان در تیر 1396

Record of breeding Marbled Duck in Kani-Barazan in July 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 9 جوجه

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان بهرنگ امندی و بهزاد نبی قدیم

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 9 ducklings

Date of observation: 13 July 2017

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad (West Azarbaijan province)

Observers: Behrang Amandi & Behzad Nabighadim

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری حواصیل ارغوانی در تالاب حسنلو در تیر 1396

Record of breeding Purple Heron in Hasanloo wetland in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: شش والد با سه لانه وشش جوجه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: three nests, six adults with six nestlings

Date of observation: 23 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nests, adult with nestling

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در تالش در بهار 1395

Record of breeding Siberian Stonechat in Talesh in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و جوجه ها- حدود 50 آشیانه

مکان مشاهده: ارتفاعات 1700-1800 متری- تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juveniles- about 50 nests

Place of observation: at 1700-1800 m, Talesh (Gilan province)

Date of observation: spring 2016

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest, parents with juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شهرکرد در خرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Shahr-e Kord in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

تاریخ مشاهده: 20 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای منصور کمیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Date of observation: 10 June 2017

Observers: Mansour Komeili

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Bearded Reedling in Hasanloo in May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : 4 فرد جوجه در حال پرواز  

تاریخ مشاهده: 11 خرداد  1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده چهار جوجه

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: four fledglings

Date of observation: 31 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری بالابان در سرخه حصار در بهار 1392

Record of breeding Saker Falcon in Sorkheh-Hesar in spring 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، یک آشیانه و 5 جوجه

مکان مشاهده: سرخه حصار (استان تهران)

تاریخ مشاهده: بهار 1392

مشاهده کنندگان: آقای محمد توحیدی فر

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest with 5 nestlings

Place of observation: Sorkheh-Hesar (Tehran province)

Date of observation: Spring 2013

Observers: Mohammad Tohidifar

Type of confirmation: Observation of parents, nest and nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری دال معمولی در سرخس در بهار 1396

Record of breeding Griffon Vulture in Sarakhs in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه

مکان مشاهده: سرخس (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقایان نوید زحمتکش و حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 nests

Place of observation: Sarakhs (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: spring 2017

Observers: Navid Zahmatkesh, Hossein Mahmudian & Hamideh Daliri

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری دال معمولی در باجگیران در بهار 1396

Record of breeding Griffon Vulture in Bajgiran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه

مکان مشاهده: باجگیران (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests

Place of observation: Bajgiran (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: spring 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری زردپره تالابی در زریبار در تیر 1396

Record of breeding Eurasian Reed Bunting in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره تالابی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: حدود 400 آشیانه

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک، سیدناصح حسینی و محمد سفرنگ

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه

Species: Eurasian Reed Bunting Emberiza schoeniclus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: About 400 nests

Date of observation: late June 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Jalal Pezeshk, Seyed Naseh Hosseini & Mohammad Safrang

Type of confirmation: Observation of feeding juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در بناب در تابستان 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Bonab in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، 5 آشیانه و حداقل دو جوجه

مکان مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

تاریخ مشاهده: 20 تیر و 18 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عبداله کیانمرز و بهزاد نبی قدیم

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five nests and two owlets

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Date of observation: 11 July and 9 August 2017

Observers: Abdollah Kianmarz & Behzad Nabighadim

Type of confirmation: Observation of nest and owlet 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب سولدوز در خرداد 1396

Record of Montagu’s Harrier in Solduz wetland in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1396

محل مشاهده: تالاب سولدوز، شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار و رحمان آذری

شناسایی عکس: عزیز عذار

Species: Montagu’s Harrier Circus pygargus

No. of individuals: Male and female

Date of observation: 25 May 2017

Place of observation: Solduz wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar & Rahman Azari

Identification: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در تالاب درنا در تیر 1396

Record of breeding Bearded Reedling in Dorna wetland in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد جوجه نابالغ

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده یک جوجه نابالغ

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one juvenile

Date of observation: 7 July 2017

Place of observation: Dorna wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ایرانی در استان یزد

Observation of Persian Wheatear in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکچک ایرانی (دم سرخ) Oenanthe chrysopygia

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: 6 تیرماه 96

مشاهده کنندگان: سمیه ساعی، حسین میردهقان، مصطفی میردهقان و مهدی دهقان

Species: Persian Wheatear Oenanthe chrysopygia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirkouh (Yazd province)

Date of observation: 27 June 2017

Observers: Somayeh Saei, Hossein Mirdehghan, Mostafa Mirdehghan & Mahdi Dehghan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش جلوگیری از تخریب مکان آشیانه سازی لک لک سفید در دزفول در سال 1395

Report of preventing from destruction of White Stork nests in Dezful in 2016

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: جلوگیری از تخریب مکان جوجه آوری لک لک سفید

گونه های هدف: لک لک سفید Ciconia ciconia

محل اقدام: دزفول (استان خوزستان)

دوره اقدام: سال 1395

اجرا کنندگان: مردم روستای بن جعفر و پرسنل ومحیط زیست

نتیجه اقدام: حداقل 14 آشیانه روی درخت خشکیده در باغ لک لکها حفظ شد.

گزارشگران: آقای محسن ملاح

Action: Prevention of destruction of White Stork nests

Species: White Stork Ciconia ciconia

Place of action: Dezful (Khuzestan province)

Period of action: in 2016

Conducted by: Local people of Ben Jafar village and personnel of the Department of the Environment

Action results: Reserving 14 nest in Laklakha garden

Reporters: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کبودرآهنگ

Record of Black-winged Pratincole in Kabudar-Ahang

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده: دو دسته 10 و 12 فرد

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1394

محل مشاهده: روستای شاوه، کبودرآهنگ (استان همدان)

مشاهده کننده: آقای جواد رستمی

شناسایی عکس: آقایان عباس عاشوری، محمد سفرنگ، درک اسکات، مگنوس اولمن، پرویز بختیاری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری و درنا مجاب

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: Two flocks of 10 and 12 individuals

Date of observation: 3 May 2015

Place of observation: Shaveh village, Kabudar-Ahang (Hamedan province)

Observer: Javad Rostami

Identification: Abbas Ashoori, Mohammad Safrang, Derek Scott, Magnus Ullman, Parviz Bakhtiari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari & Dorna Mojab

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۶:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بروجرد در خرداد 1396

Record of Montagu's Harrier in Borujerd in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد نر

مکان مشاهده: بروجرد (استان لرستان)

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای امیر غفوری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- male

Place of observation: Borujerd (Lorestan province)

Date of observation: 27 May 2017

Observers: Amir Ghafoury

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۵:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبا در چیتگر در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Chitgar in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبا Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده یک آشیانه، بالغین و یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 20 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest and one fledgling

Place of observation: Chitgar, Tehran city (Tehran province)

Date of observation: 11 July 2017

Observers: Mohsen Mallah

Type of confirmation: Observation of parents, nest & fledgling

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در سلطان یعقوب نقده در تیر 1396

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Naqadeh in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه:  پنج جوجه در حال پرواز

تاریخ مشاهده: 19 تیر 1396

مکان مشاهده: دامنه کوه سلطان یعقوب، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five juveniles

Date of observation: 10 July 2017

Place of observation: Soltan-Yaghub, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک ارده ای در تالاب حسنلو در تیر 1396

Record of breeding Gadwall in Hasanloo in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک ارده ای Anas strepera

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 4 جوجه

تاریخ مشاهده: 12 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

شناسایی: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، علی سنگچولی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Gadwall Anas strepera

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: 3 July 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Farshid Dilamqani

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Ali Sangchooli & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در سنندج در تیر 1396

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Sanandaj in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: حداقل 7 آشیانه و 12 جوجه

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1396

مکان مشاهده: جاده سنندج-کامیاران (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: At least 7 nests and12 juveniles

Date of observation: 1 July 2017

Place of observation: Sanandaj-Kamyaran road (Kordestan province)

Observers: Shoresh Vahabi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب قوری گل در تیر 1396

Record of breeding Black-necked Grebe in Ghori-Gol in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 جفت و به متوسط هر یک با سه جوجه

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب قوری گل (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 pairs each with 3 nestlings

Date of observation: 7 July 2017

Place of observation: Ghori-Gol wetland (East Azarbaijan province)

Observer: Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی