کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت اکراس سیاه در استان خراسان شمالی

Record of Glossy Ibis in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

شمار پرنده: 30 فرد

مکان پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان حمیدرضا ساعدی و بابک مقدم

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Dates of observation: 18 May 2023

Observers: HamirdReza Saedi & Babak Moghaddam

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک درختی لیمویی در استان کردستان

Record of Icterine Warbler in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک درختی لیمویی Hippolais icterina

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان شاهو دربندی، بابک صادقی، شارو دربندی و دارا امانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 25 April 2023

Observers: Shahoo Darbandi, Babak Sadeghi, Sharoo Darbandi & Dara Amani

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی خزری (کاسپی) در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Caspian Tern in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی خزری (کاسپی) Hydroprogne caspia

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 فروردین 1402

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 20 April 2023

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سنگ چشم پیشانی سفید با سفیدگرایی در سنندج در اردیبهشت 1402

Record of Masked Shrike with leucism in Sanandaj in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius nubicus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 31 March 2023

Observers: Shoresh Vahabi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کلاغ ابلق آفریقایی (شکم سفید) در جاسک در اردیبهشت 1402

First national record of Pied Crow in Jask in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کلاغ ابلق آفریقایی (شکم‌سفید) Corvus albus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای بَحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

شناسایی و پذیرش ثبت گونه: محسن ملاح، کرامت حافظی، احسان طالبی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عبدالرحمن السرحان، مگنوس اولمن، یان هریسون، پراساد گنپول و ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پراکنش احتمالا با یاری کشتی رخ داده است. بر اساس نظرخواهی انجام دو نام کلاغ ابلق آفریقایی و کلاغ شکم‌سفید با اختلاف کم بیشترین رای را داشتند.

Species: Pied Crow Corvus albus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahl village, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 30 April 2023

Observers: Hossein BarAzordeh

Identified and accepted by: Mohsen Mallah, Keramat Hafezi, Ehsan Talebi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Abdulrahman Al-Sirhan, Magnus Ullman, Ian Harrison, Prasad Ganpule & Richard Porter

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. This is probabaly a ship-assited occurrence.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم خاکستری در استان خراسان رضوی

Record of Grey Plover in Khorasan-e Razavi province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بند خاکی، بردسکن

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 6 خرداد 1401

پایشگر: آقایان جواد بندری

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان خراسان رضوی

Species: Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 27 May 2022

Observers: Javad Bandari

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری بلبل زیردم سرخ در زاهدان در اردیبهشت 1402

Record of breeding Red-vented Bulbul in Zahedan in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک آشیانه با جوجه

مکان پایش: اداره جهاد کشاورزی زاهدان

استان: سیستان و یبلوچستان

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان  محمدامین آتش‌پنجه و امیرمهدی کیخا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. در بهار سال 1401 نیز آقای محمدامین آتش‌پنجه از آشیانه فعال عکس گرفتند که متاسفانه به علت اینکه دوربین عکاسی مناسب نداشتند؛ مستندات پذیرفته نشده بود.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of adults, nest and eggs: 2 adults and a nest with nestling

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 4 May 2023

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh & AmirMahdi Keykha

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan. In spring 2022, its breeding was also reported her but this report was not accepted because of lack of evince to be confirmed.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی نوک سبز در استان خراسان رضوی

Record of Common Gull in Khorasan-e Razavi province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: کاکایی نوک‌سبز Larus canus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سد تبارک، قوچان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 7 بهمن 1401

پایشگران: آقای حسن رکنی

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Common Gull Larus canus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabarak dam, Quchan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 27 January 2023

Observer: Hasan Rokni

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در تفت در اردیبهشت 1402

Record of Namaqua Dove in Taft in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم‌دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

محل پایش: تفت

استان: یزد

زمان پایش: 7 اردیبهشت 1402

پایشگران: جعفر گرجی، ساناز گرجی و زهرا چقماقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Dates of observations: 27 April 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorgi & Zahra Chaghmaghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی