کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۵ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به بندر لنگه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Cuckoo to Bandar-e Lengeh in March 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 18 اسفند 1399

رفتارنگران: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 8 March 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Karaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Fecedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: باغستان، کرج

استان: البرز

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو سروناز سعادت

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: --

Arrival date: 29 March 2021

Observers: Sarvenaz Saadat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به شیراز در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Shiraz in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو الهام شنیتی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بابل در فروردین 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Babol in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: بابل

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای جواد خالق زاده آهنگر

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Babol

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 April 2021

Observers: Javad Khaleghzadeh Ahangar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق معمولی به کرمانشاه در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Kermanshah in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: 28 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: 18 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق معمولی به تربت حیدریه در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Torbat-e Heydarieh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تربت حیدریه

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای مهدی پایمرد

یادداشت: صدای این پرنده شنیده شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Torbat-e Heydarieh

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Mahdy Paymard

Remarks: Its call was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به آبیک در فروردین 1400

Record of arrival of Willow Warbler to Abyek in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: یعقوب آباد، آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 19 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Yaghub-Abad, Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 8 April 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در گرگان در فروردین 1400

Record of White-winged Grosbeak in Gorgan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 10 فرد (نر و ماده)

محل پایش: چارباغ، گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای موسی مزینانیان

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 10 individuals (male & female)

Place of observation: Charbagh, Gorgan

Province: Golestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Musa Mazinanian

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Caspian Plover in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس (ناز) آفریقایی در هورالعظیم در فروردین 1400

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: اکراس (ناز) آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 17 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، محمد ساکی، جعفر سواری، قاسم کوتی و فاضل حمودی

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 April 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Jafar Savari, Qasem Kuti & Fazel Hamoudi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در فروردین 1400

Record of Namaqua Dove in Shushtar in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: چم کنار، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 فروردین 1400

پرنده نگرها: آقایان مهدی لطفی زاده و سیدابراهیم کلانتری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Cham-Kenar, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 28 March 2021

Observers: Mehdi Lotfizadeh & Seyed Ebrahim Kalantari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فالاروپ (شناگر) گردن سرخ در استان کرمانشاه

Observation of Red-necked Phalarope in Kermanshah province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: فالاروپ (شناگر) گردن سرخ Phalaropus lobatus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگرها: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 5 April 2021

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم به آبچلیک تک زی

Persian name of Green Sandpiper

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، "آبچلیک تک زی" و نام انگلیسی آن Green Sandpiper است. همین موضوع، باعث بروز ناهماهنگی بین نام فارسی و انگلیسی این گونه شده است که گاهی کاربرد نام آن برای پرنده نگران عزیز ایجاد دشواری می نماید.

*باید یادآور شد که در گذشته دور، نام فارسی و نام انگلیسی این گونه با هم هماهنگ بودند اما پس از جداشدن دو گونه:

Solitary Sandpiper Tringa solitaria و

Green Sandpiper Tringa ochropus

از یکدیگر، نامهای فارسی و انگلیسی دچار تعارض نام شدند که در عمل کاربرد آن را دشوار نموده است.

 

به هر روی، اکنون پرنده نگرها به نام پیشین تک زی عادت دارند (وجود آن در کتابهای قبلی و عادت چشمها، گوشها و زبانها به این نام) اما در کنار آن نیاز است تا کم کم با نام جدید آشنا شویم. بنابر این، به نظر می رسد که به منظور حفظ عادت گذشته (نام آبچلیک تک زی) در میان پرنده نگران ارجمند و نیز آشنایی بیشتر همگان با نام درست تر این گونه، از این پس، نام فارسی این گونه به شکل زیر به کار خواهد رفت:

"آبچلیک تک زی (سبز)"

 

 

{نیاز به یادآوری است که این شکل از نام فارسی برای یک دوره گذار برگزیده شده است و پس از دوره گذار و جا افتادن همزمان نامهای قدیم و جدید، نام پیشنهادی آن به شکل "آبچلیک سبز (تک زی)" به کار خواهد رفت.}

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک سیبری در استان قزوین

Observation of Siberian Stonechat in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 5 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فالاروپ (شناگر) گردن سرخ در استان قزوین

Observation of Red-necked Phalarope in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: فالاروپ (شناگر) گردن سرخ Phalaropus lobatus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 5 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک ابلق معمولی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Pied Wheatear to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 12 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2021

Arrival date: 1 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به شفت در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Shaft in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: شفت

استان: گیلان

دوره پایش: 1-13 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای ماهان مهرو

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Shaft

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Mahan Mahroo

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به انزلی در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1-13 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به گناوه در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Genaveh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره پایش: از روزهای پایانی اسفند 1399 تا 1 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 1 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای غلامعباس محمدحسینی

یادداشت: این پرنده همزمان با رسیدن میوه شاه توت دیده شد.

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Monitoring period: From the middle to 21 March 2021

Arrival date: 21 March 2021

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

Remarks: This bird was observed when ripening Black mulberry.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک کوهی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Northern Wheatear to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک کوهی Oenanthe oenanthe

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Northern Wheatear Oenanthe oenanthe

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Eslah-e Bazr minicity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 12 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2021

Arrival date: 1 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده حواصیل زرد در استان یزد

Observation of Squacco Heron in Yazd province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد: یک فرد

محل پایش: شهر یزد

استان: یزد

زمان پایش: فروردین 1399

پرنده نگر: آقای محمدرضا صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd city

Province: Yazd

Date of observation: April 2020

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به پرور در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Parvar in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پرور

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 7 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Parvar

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date: 27 March 2021

Observers: Babak Ranjbar

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به شاهرود در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Shahrud in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شاهرود

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای موسی مزینانیان

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shahrud

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date: 29 March 2021

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به تهران در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Tehran in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد نر

مکان پایش: شمال تهران، ولنجک

استان: تهران

دوره پایش: 6-13 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: صبح 13 فروردین 1400

رفتارنگر: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual male

Monitoring place: north of Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: 26 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual female

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: --

Arrival date: 21 March to 1 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به شاهرود در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Shahrud in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Fecedula semitorquata

تعداد: 2 فرد (ماده و نر)

مکان پایش: شاهرود

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو مهری بوجار

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: 2 individual (female & male)

Monitoring place: Shahrud

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date: 29 March 2021

Observers: Mehri Boojar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به طالقان در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Taleqan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Phoenicurus phoenicurus

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: طالقان

استان: البرز

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 7 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Taleqan

Province: Alborz

Monitoring period: --

Arrival date: 27 March 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به آبیک در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Abyek in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 6 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای میثم پیکانی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date: 26 March 2021

Observers: Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به کرمانشاه در اسفند 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Kermanshah in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4-11 اسفند 1399

نخستین روز دیدن: 11 اسفند 1399

رفتارنگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 22 February to 1 March 2021

Arrival date: 1 March 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن تلیله (آبچلیک) شکیل به اسدآباد در فروردین 1400

Record of arrival of Ruff to Assad-Abad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: تلیله (آبچلیک) شکیل Calidris (Philomachus) pugnax

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: اسدآباد، همدان

استان: همدان

دوره پایش: از 1 تا 12 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای علی ثقفی

Species: Ruff Calidris (Philomachus) pugnax

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Assad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2021

Arrival date of observation: 1 April 2021

Observers: Ali Saghafi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مگس گیر نیم طوق در استان قزوین

Observation of Semicollared Flycatcher in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 6 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای میثم پیکانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 26 March 2021

Observers: Meysam Peykani

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سلیم طوقی کوچک به کوکبیه در اسفند 1399

Record of arrival of Little Ringed Plover to Kowkabieh, Shazand in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سلیم طوقی کوچک Pluvialis dubius

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

دوره پایش: از 11-20 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 20 اسفند 1399

رفتارنگر: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: Little Ringed Plover Pluvialis dubius

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Monitoring period: 1-10 March 2021

Arrival date: 10 March 2021

Observers: Mandana Hazrati-Farid

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دم سرخ معمولی به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Common Redstart to Karaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دم سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 تا 6 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 6 فروردین 1400

رفتارنگران: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Common Redstart Phoenicurus phoenicurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Eslah-e Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21-26 March 2021

Arrival date of observation: 26 March 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سردودی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Menetries’s Warbler to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سردودی Sylvia mestacea

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 5 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 5 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Menetries’s Warbler Sylvia mestacea

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-25 March 2021

Arrival date: 25 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به کوکبیه، شازند در فروردین 1400

Record of arrival of Common Swift to Kowkabieh, Shazand in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 300 فرد

مکان پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 1 فروردین 1400

رفتارنگر: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 21 March 2021

Observers: Mandana Hazrati-Farid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در گناوه در فروردین 1400

Record of Omani Owl in Genaveh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد طلایی Anthus hodgsoni

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر گناوه

استان: بوشهر

روز پایش: 11 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای غلامعباس محمدحسینی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Dates of observation: 31 March 2021

Birdwatchers: GholamAbbas MohammadHosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در هفت تنان، دزفول در فروردین 1400

Record of Kurdish Wheatear in Haft-Tanan, Dezful in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: یک فرد

مکان پایش: هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان حسن بهداروندی، حجت غفاری، حجت خواجوی، عظیم کشاورز و محمد صابری

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Haft-Tanan, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 March 2021

Observers: Hasan Behdarvandi, Hojjat Ghaffari, Hojjat Khajavi, Azim Keshavarz & Mohammad Saberi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گلوآبی در استان قزوین

Observation of Bluethroat in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

تعداد: یک فرد

نخستین ثبت: قشلاق، آبیک، 11 فروردین 1400، آقایان حمید مهرپرور و مهدی امینی زاده

دومین ثبت: صالحیه، آبیک، 12 فروردین 1400، آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین و دومین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of individuals: one individual

First record: Qeshlaq and Salehieh, Abyek, 31 March-1 April 2021, Hamid Mehrparvar & Mehdi Aminizadeh

Second record: Salehieh, Abyek, 1 April 2021, Babak Ranjbar

Remarks: The first and second records of this species for Qazvin province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان قزوین

Observation of Steppe Grey Shrike in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius excubitor pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 12 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این (زیر)گونه برای استان قزوین

Species: Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 1 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this (sub)species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک نوک سربالا در استان قزوین

Observation of Terek Sandpiper in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: آبچلیک نوک سربالا Xeneus cinereus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالاب الله آباد، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 5 خرداد 1399

پرنده نگران: آقایان حمید مهرپرور و رضا مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان قزوین

Species: Terek Sandpiper Xeneus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Allah-Abad wetland, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 25 May 2020

Birdwatchers: Hamid Mehrparvar & Reza Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان کرمان

Observation of Brambling in Kerman province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: پاریز، کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: هفته اول دی 1398

پرنده نگران: آقای محمدرضا صادقی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمان

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pariz, Kerman

Province: Kerman

Dates of observation: late December 2019

Birdwatchers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سبزقبای هندی در استان یزد

Observation of Indian Roller in Yazd province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سبزقبای هندی Coracias benghalensis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بافق

استان: یزد

زمان پایش: دی 1399

پرنده نگر: آقای مرتضی بذرافشان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Indian Roller Coracias benghalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bafgh

Province: Yazd

Date of observation: January 2021

Observers: Morteza Bazrafshan

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان اصفهان

Observation of Hawfinch in Esfahan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Emberiza striolata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: بهمن 1395

پرنده نگر: آقای امین اخوت

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان.

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: February 2017

Observers: Amin Okhovat

Remarks: The first record of this species for Esfahan province. This species was also observed in Sepahan-Shahr on 27 March 2021.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره راه راه در استان خوزستان

Observation of Striated Bunting in Khuzestan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: زردپره راه راه Emberiza striolata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: قلعه گلاب، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پایش: 3 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان ابراهیم رفیعی، کوروش کوپی، اردشیر کوپی، داریوش کوپی و آریوبرزن کوپی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Striated Bunting Emberiza striolata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ghale Golab, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Ebrahim Rafiei, Kourosh Kopi, Ardeshir Kopi, Dariush Kopi & Aryubarzan Kopi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Spotted Crake in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 2 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 22 March 2021

Observers: Sadegh Roodashti

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در صالحیه در شهریور 1399

Record of Pallid Harrier in Salehieh in September 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: شهریور 1399

پرنده نگرها: آقای حمید مهرپرور

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، عباس عاشوری، احسان طالبی، عبدالرحمن السرحان، مگنوس اولمن، بوریس نیکولوف و دیک فورسمن

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Period of observations: September 2020

Observers: Hamid Mehrparvar

Identified by: Mirhossein Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi, Abdulrahman Al-Sirhan, Magnus Ullman, Boris Nikolov & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی