کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۸۰ مطلب در فروردين ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن زردپره سرسیاه به لارستان در فروردین 1400

Record of arrival of Black-headed Bunting to Larestan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: 1000 فرد

مکان پایش: کاریان جویم، لارستان

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 5 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای ثمود احراری

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 1000 individuals

Monitoring place: Kariyan-e Juyom, Larestan

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 25 March 2021

Observers: Samood Ahrari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن گنجشک گلوزرد به دزفول در فروردین 1400

Record of arrival of Yellow-throated Sparrow to Dezful in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xanthocollis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پایگاه هوایی دزفوب

استان: خوزستان

دوره پایش: از 12 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 1 to 17 April 2021

Arrival date of observation: 17 April 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سینه سرخ ایرانی به میمند در فروردین 1400

Record of arrival of White-throated Robin to Meymand in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: میمند

استان: فارس

دوره پایش: از 12 تا 26 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 26 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سلمان حمیدی

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Meyman

Province: Fars

Monitoring period: From 1 to 15 April 2021

Arrival date of observation: 15 April 2021

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرزیتونی به میشداغ در فروردین 1400

Record of arrival of Ortolan Bunting to Mishdagh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده میشداغ، دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 26 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 26 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سیدهادی موسوی نژاد

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Mishdagh P.A., Azadegan plain

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 March to 15 April 2021

Arrival date of observation: 15 April 2021

Observers: Seyed Hadi Mousavinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 28 فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 28 individuals

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 17 April 2021

Arrival date: 17 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر خالدار به سنندج به فروردین 1400

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscapa striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 27 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

Species: Spotted Flycatcher Muscapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 16 April 2021

Arrival date: 16 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به کوکبیه، شازند در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Kowkabieh, Shazand in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

دوره پایش: از 12 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Monitoring period: From 1 to 17 April 2021

Arrival date of observation: 17 April 2021

Observers: Mandana Hazrati-Farid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به شهمیرزاد در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Shahmirzad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شهمیرزاد

استان: سمنان

دوره پایش: از 12 تا 27 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shahmirzad

Province: Semnan

Monitoring period: From 1 to 16 April 2021

Arrival date of observation: 16 April 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 50 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 13 April 2021

Arrival date: 13 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بلبل معمولی به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Common Nightingale to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

یادداشت: نسبت به سال گذشته، هشت روز دیرتر دیده شد.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Nahal & Bazr minicity, Karaj

Province: Albors

Monitoring period: 21 March to 19 April 2021

Arrival date of observation: 19 April 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: It was observed 8 days later compared with the previous year.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه نر به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of male Blackcap to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 15 فرد (همگی)

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: به پدیده زودتر رسیدن نرها نسبت به ماده ها (در پرندگان مهاجر) به سرزمینهای جوجه آوری Protandry گفته می شود.

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 15 individuals (all male)

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 17 April 2021

Arrival date: 17 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به گرگان در فروردین 1400

Record of arrival of Common Swift to Gorgan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: گرگان

استان: گلستان

دوره پایش: 1-27 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حاجی قلی کمی

یادداشت: در روزهای 29 و 30 فروردین 1400 تعداد 10 فرد دیده شدند. در سالهای گذشته در پایان اسفندماه هم دیده شدند.

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gorgan

Province: Golestan

Monitoring period: 21 March to 16 April 2021

First date of observation: 16 April 2021

Observers: Haji-Gholi Kami

Remarks: On 18 and 19 April 2021, at least 10 individuals were observed. During the last years, this species was observed in the middle of March.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پیغوی کوچک به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Shikra to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1-23 فروردین1400

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1400 

رفتارنگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 21 Mrch to 12 April 2021

Arrival date: 12 April 2021

Observers: Pegah Mirzaei &Hamid Jabbari

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به یاسوج در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Yasuj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 11 فرد

مکان پایش: شهر یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 1 تا 23 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای آریا شفائی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 11 individuals

Monitoring place: Yasuj city

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: From 21 March to 12 April 2021

Arrival date: 12 April 2021

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به سنندج در اسفند 1399

Record of arrival of Willow Warbler to Sanandaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 11 تا 29 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 29 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 1 to 19 March 2021

Arrival date: 19 March 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به سنندج در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Sanandaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 30 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 11 تا 29 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 29 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 1 to 19 March 2021

Arrival date: 19 March 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در اردبیل در شهریور 1398

Record of Hyrcanian (Caspian) Tit in Ardabil in August 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگلهای روستای سوها، اردبیل

استان: اردبیل

زمان پایش: 5 شهریور 1398

پرنده نگر: آقای محمدامین غفاری

شناسایی: محمدامین غفاری، شاهو دربندی، سیدناصح حسینی، محمد سفرنگ، حمید جباری، احسان طالبی، درنا مجاب، علی سنگچولی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Suha village, Ardabil

Province: Ardabil

Date of observation: 27 August 2019

Birdwatchers: Mohammad-Amin Ghaffari

Identified by: Mohammad-Amin Ghaffari, Shahoo Darbandi, Seyed Naseh Hosseini, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Ehsan Talebi, Dorna Mojab, Ali Sangchooli & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در سرخرود در فروردین 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Sorkhrud in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سرخرود، فریدونکنار

استان: مازندران

زمان پایش: 19 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sorkhrus, Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Date of observation: 8 April 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان البرز

Observation of Pied Wheatear in Alborz province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: صالحیه

استان البرز

زمان پایش: 12 مهر 1398

پرنده نگران: آقای عباس محجوب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals (males & females)

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Date of observation: 2 October 2019

Birdwatchers: Abbas Mahjoob

Remarks: The first record of this species for Alborz province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در اهواز در فروردین 1400

Report of Red-vented Bulbul in Ahwaz in April 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 29 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: دیدن این پرنده خارج از جزیره کیش، گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان خوزستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 April 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to Checklist of Khuzestan birds until observation of its breeding and making stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره خاکی در استان گیلان

Observation of Desert Finch in Gilan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سهره خاکی Bucanetes githagineus

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: جوکندان، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان.

Species: Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 17 April 2021

Observer: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this species for Gilan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در حسنلو در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Hasanlu in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 25 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان هاشم رقیبی، محمد شاکری موحد، مهدی عسگریار و عزیز عذار

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 14 April 2021

Observers: Hashem Raghibi, Mohammad Shakeri-Movahhed, Mahdi Asgaryar & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در مریوان در فروردین 1400

Record of Cinereous Bunting in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: 26 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: علی سفرنگ، یداله عبدالهی، امید دیهیم و محمد سفرنگ

یادداشت: صدای حدود 100 فرد شنیده شد.

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 15 April 2021

Observers: Ali Safrang, Yadollah Abdollahi, Omid Deyhim & Mohammad Safrang

Remarks: Calls of about 100 individuals was heard.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

ثبت دال سیاه در کرمانشاه در فروردین 1400

Record of Cinereous Vulture in Kermanshah in April 1400

 

چکیده این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: سفیدکوه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 21 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sefid-Kuh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 April 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هفتمین رکورد کشوری کاکایی پاسیاه در شاهرود در فروردین 1400

Seventh national record of Black-legged Kittiwake in Shahrud in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: کاکایی پاسیاه Rissa tridactyla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی شکرالهی، احسان طالبی، یاشار صدف زاده و پدرام خلیلی

یادداشت: هفتمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سمنان.

Species: Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 17 April 2021

Birdwatchers: Ali Shokrollahi, Ehsan Talebi, Yashar Sadafzadeh & Pedram Khalili

Remarks: The seventh record of this species for Iran and first record of this species for Semnan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به بندر لنگه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Cuckoo to Bandar-e Lengeh in March 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 18 اسفند 1399

رفتارنگران: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 8 March 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Karaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Fecedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: باغستان، کرج

استان: البرز

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو سروناز سعادت

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: --

Arrival date: 29 March 2021

Observers: Sarvenaz Saadat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به شیراز در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Shiraz in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو الهام شنیتی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بابل در فروردین 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Babol in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: بابل

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای جواد خالق زاده آهنگر

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Babol

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 April 2021

Observers: Javad Khaleghzadeh Ahangar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق معمولی به کرمانشاه در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Kermanshah in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: 28 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: 18 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق معمولی به تربت حیدریه در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Torbat-e Heydarieh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تربت حیدریه

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای مهدی پایمرد

یادداشت: صدای این پرنده شنیده شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Torbat-e Heydarieh

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Mahdy Paymard

Remarks: Its call was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به آبیک در فروردین 1400

Record of arrival of Willow Warbler to Abyek in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: یعقوب آباد، آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 19 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Yaghub-Abad, Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 8 April 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در گرگان در فروردین 1400

Record of White-winged Grosbeak in Gorgan in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 10 فرد (نر و ماده)

محل پایش: چارباغ، گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای موسی مزینانیان

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 10 individuals (male & female)

Place of observation: Charbagh, Gorgan

Province: Golestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Musa Mazinanian

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Caspian Plover in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بندر ماهشهر در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Bandar-e Mahhshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 April 2021

Observers: Shayan Behbahani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در فروردین 1400

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 17 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، محمد ساکی، جعفر سواری، قاسم کوتی و فاضل حمودی

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 April 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Jafar Savari, Qasem Kuti & Fazel Hamoudi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در فروردین 1400

Record of Namaqua Dove in Shushtar in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: چم کنار، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان مهدی لطفی زاده و سیدابراهیم کلانتری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Cham-Kenar, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 28 March 2021

Observers: Mehdi Lotfizadeh & Seyed Ebrahim Kalantari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شناگر (فالاروپ) گردن سرخ در استان کرمانشاه

Record of Red-necked Phalarope in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: شناگر (فالاروپ) گردن سرخ Phalaropus lobatus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 5 April 2021

Province: Kermanshah

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم به آبچلیک تک زی

Persian name of Green Sandpiper

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، "آبچلیک تک زی" و نام انگلیسی آن Green Sandpiper است. همین موضوع، باعث بروز ناهماهنگی بین نام فارسی و انگلیسی این گونه شده است که گاهی کاربرد نام آن برای پرنده نگران عزیز ایجاد دشواری می نماید.

*باید یادآور شد که در گذشته دور، نام فارسی و نام انگلیسی این گونه با هم هماهنگ بودند اما پس از جداشدن دو گونه:

Solitary Sandpiper Tringa solitaria و

Green Sandpiper Tringa ochropus

از یکدیگر، نامهای فارسی و انگلیسی دچار تعارض نام شدند که در عمل کاربرد آن را دشوار نموده است.

 

به هر روی، اکنون پرنده نگرها به نام پیشین تک زی عادت دارند (وجود آن در کتابهای قبلی و عادت چشمها، گوشها و زبانها به این نام) اما در کنار آن نیاز است تا کم کم با نام جدید آشنا شویم. بنابر این، به نظر می رسد که به منظور حفظ عادت گذشته (نام آبچلیک تک زی) در میان پرنده نگران ارجمند و نیز آشنایی بیشتر همگان با نام درست تر این گونه، از این پس، نام فارسی این گونه به شکل زیر به کار خواهد رفت:

"آبچلیک تک زی (سبز)"

 

 

{نیاز به یادآوری است که این شکل از نام فارسی برای یک دوره گذار برگزیده شده است و پس از دوره گذار و جا افتادن همزمان نامهای قدیم و جدید، نام پیشنهادی آن به شکل "آبچلیک سبز (تک زی)" به کار خواهد رفت.}

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک سیبری در استان قزوین

Observation of Siberian Stonechat in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 5 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

دومین ثبت شناگر (فالاروپ) گردن سرخ در استان قزوین

Second record of Red-necked Phalarope in Qazvin province

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: شناگر (فالاروپ) گردن سرخ Phalaropus lobatus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 16 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: دومین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 5 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The second record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک ابلق معمولی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Pied Wheatear to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 12 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2021

Arrival date: 1 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به شفت در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Shaft in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: شفت

استان: گیلان

دوره پایش: 1-13 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای ماهان مهرو

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Shaft

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Mahan Mahroo

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به انزلی در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1-13 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه به گناوه در فروردین 1400

Record of arrival of Blackcap to Genaveh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره پایش: از روزهای پایانی اسفند 1399 تا 1 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 1 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای غلامعباس محمدحسینی

یادداشت: این پرنده همزمان با رسیدن میوه شاه توت دیده شد.

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Monitoring period: From the middle to 21 March 2021

Arrival date: 21 March 2021

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

Remarks: This bird was observed when ripening Black mulberry.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک کوهی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Northern Wheatear to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک کوهی Oenanthe oenanthe

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Northern Wheatear Oenanthe oenanthe

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Eslah-e Bazr minicity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Sanandaj in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1400

واپسین روز کوچیدن: 31 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2021

Arrival date: 1 April 2021

Departure date: 20 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Talesh in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-11 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 11 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-31 March 2021

Arrival date: 31 March 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده حواصیل زرد در استان یزد

Observation of Squacco Heron in Yazd province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد: یک فرد

محل پایش: شهر یزد

استان: یزد

زمان پایش: فروردین 1399

پرنده نگر: آقای محمدرضا صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd city

Province: Yazd

Date of observation: April 2020

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی