کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در مشکین شهر در شهریور 1396

Record of Egyptian Vulture in Meshkin-Shahr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: شهریور 1396

مکان مشاهده: مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: September 2017

Place of observation: Meshkin-Shahr (Ardabil province)

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در سنندج در شهریور 1396

Record of Levant Sparrowhawk in Sanandaj in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1396

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 13 September 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observers: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کانی برازان در تیر 1396

Record of Egyptian Vulture in Kani-Barazan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1396

مکان مشاهده: کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 July 2017

Place of observation: Kani-Barazan (West Azarbaijan province)

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در بناب در مرداد 1395

Record of Egyptian Vulture in Bonab in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1395

مکان مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 August 2016

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در موته در آذر 1395

Record of Long-eared Owl in Mouteh in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: پناهگاه حیات وحش موته

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: امین اخوت و امیر فرح نسب

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Mouteh Wildlife Refuge

Province: Esfahan

Period of observations: December 2016

Observers: Amin Okhovat & Amir Farahnasab

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بناب در آبان 1395

Record of population of Steppe Eagle in Bonab in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 29 October 2016

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالش در شهریور 1396

Record of Savi’s Warbler in Talesh in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 25 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، پرویز بختیاری، ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، اندرو استودارت و درک اسکات

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 16 September 2017

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Parviz Bakhtiari, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Andrew Stoddart & Derek Scott

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در گچساران در آذر 1394

Record of Egyptian Vulture in Gachsaran in December 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1394

مکان مشاهده: سد چمشیر، گچساران (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای وحید غلامی

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 7 December 2015

Place of observation: Chamshir dam, Gachsaran (Khuzestan province)

Observers: Vahid Gholami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در گلپایگان در اسفند 1395

Record of population of Steppe Eagle in Golpayegan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گلپایگان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golpayegan

Province: Esfahan

Period of observations: March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در لار، فارس در شهریور 1396

Record of Black-winged Kite in Lar, Fars in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد (نروماده)

محل مشاهده: لار

استان: فارس

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Lar

Province: Fars

Period of observations: 22 September 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرزیتونی به شیراز در شهریور 1396

Record of arrival of Ortolan Bunting to Shiraz in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: 5 فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 15 مرداد تا 30 شهریور 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 شهریور 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 6 August to 21 September 2017

Arrival date of observation: 21 September 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک سرسیاه به شیراز در شهریور 1396

Record of arrival of Eurasian Blackcap to Shiraz in September 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 15 مرداد تا 30 شهریور 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 شهریور 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 6 August to 21 September 2017

Arrival date of observation: 21 September 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در سنندج در شهریور 1396

Record of Egyptian Vulture in Sanandaj in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 شهریور 1396

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 21 September 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در عسلویه در دی 1395

Record of Crested Honey Buzzard in Asaluyeh in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: عسلویه

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: اواخر دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نقیبی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: Mid-January 2017

Observers: Mehdi Naghibi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در زریبار در شهریور 1396

Record of Black-winged Pratincole in Zaribar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1396

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک، سیدناصح حسینی و سیوان امینی

شناسایی عکس: سیدناصح حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ و درنا مجاب

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 3 individuals

Dates of observation: 19 September 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Jalal Pezeshk, Seyed Naseh Hosseini & Seywan Amini

Identification: Seyed Naseh Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad safrang & Dorna Mojab

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک چشم سفید شرقی با نوک خمیده در خاتم

Record of Eastern Orphean Warbler with bent bill in Khatam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید Sylvia crassirostris

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک خمیده

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای حجت اله تیموری

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of individuals: one individual

Abnormality: Bent bill

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Date of observation: 11 September 2017

Observers: Hojjatollah Teymoori

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در سیرجان در زمستان 1395

Record of population of Steppe Eagle in Sirjan in winter 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 70 فرد

محل مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: زمستان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور، محمود علیرضایی و محسن محیاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: Winter 2017

Observers: Rasoul Mousapour, Mahmoud Alirezaei & Mohsen Mahyapour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در سیرجان در آبان 1395

Record of Long-eared Owl in Sirjan in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: رسول موسی پور سیاهجل، موسی شول و مهیارالسادات ملک زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: November 2016

Observers: Rasoul Mousapour Siahjel, Mousa Shoul & Mahyar-Sadat Malekzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در زنجان در فروردین 1396

Record of Long-eared Owl in Zanjan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زنجان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای پوریا ابراهیمی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zanjan

Province: Zanjan

Period of observations: April 2017

Observers: Pouria Ebrahimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج پرستو دمگاه حنایی از شیراز در شهریور 1396

Record of departure of Red-rumped Swallow from Shiraz in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستو دمگاه حنایی Cecropis (Hirundo) daurica

تعداد: 12 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از تاریخ 15 مرداد تا 15 شهریور 1396

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 12 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica

No. of individuals: 12 individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: from 6 August to 6 September 2017

Departure date of observation: 3 September 2017

Observers: Elham sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک سرسبز در تالاب صالحیه در شهریور 1396

Record of arrival of Mallard in Salehieh Pond in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسبز Anas platyrhynchos

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالاب صالحیه

استان: استان البرز

دوره پایش: از تاریخ 1 خرداد تا تاریخ 24 شهریور 1396

اولین تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Species:  Mallard Anas platyrhynchos

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Salehieh Pond

Province: Alborz

Monitoring period: from 22 May to 15 September 2017

First arrival date of observation: 15 September 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در مرنجاب در شهریور 1396

Observation of European Turtle Dove in Maranjab in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کویر مرنجاب (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: 17 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان امیر بیگ پور و پرهام بیهقی و خانمها شیوا تقی پور اشلق و مریم موسوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Maranjab Desert (Esfahan province)

Date of observation: 8 September 2017

Observers: Amir Beigpour, Parham Beyhaghi, Shiva Taghipoyr Eshlagh & Maryam Mousavi 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در سنندج در بهمن 1395

Record of Eastern Imperial Eagle in Sanandaj in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 30 January 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در سیرجان در خرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Sirjan in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: سیرجان (استان کرمان)

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور سیاهجل و محمود علیرضایی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Sirjan (Kerman province)

Date of observation: June 2017

Observers: Rasoul Mousapour Siahjel & Mahmoud Alirezaei

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان تهران

Observation of Steppe Grey Shrike in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قنبر آباد، ورامین (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی سنگچولی، پرهام بیهقی و امیر بیگ پور

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin (Tehran province)

Date of observation: 14 September 2017

Observers: Ali Sangchouli, Parham Beyhaghi & Amir Beigpour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب مارخور در استان زنجان

Observation of Short-toed Eagle in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1396

مکان مشاهده: زنجان (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 5 September 2017

Place of observation: Zanjan (Zanjan province)

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله دم سفید در استان البرز

Observation of Temminck's Stint in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله دم سفید Calidris temminckii

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

تاریخهای مشاهده: 24 شهریور 96

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

 

Species: Temminck's Stint Calidris temminckii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh pond (Gharpouz-Abad)

Province: Alborz

Dates of observation: 15 September 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان البرز

Observation of Steppe Grey Shrike in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ‌چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

تاریخهای مشاهده: 24 شهریور 96

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

شناسایی کنندگان: حمید جبّاری، نوید زحمتکش، شاهو دربندی و محمد سفرنگ

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris 

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh pond (Gharpouz-Abad)

Province: Alborz

Dates of observation: 15 September 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

Identified by: Hamid Jabbari, Navid Zahmatkesh, Shaho Darbandi & Mohamad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در سیرجان در دی 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Sirjan in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور سیاهجل، موسی شول و مهیارالسادات ملک زاده

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: January 2017

Observers: Rasoul Mousapour Siahjal, Mousa Shoul & Mahyar-Sadat Malekzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کرکس کوچک) در زنجان در تیر 1396

Record of Egyptian Vulture in Zanjan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کرکس کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: روستای شکورچی، زنجان (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: پوریا ابراهیمی و سهند سعیدی

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: July 2017

Place of observation: Shakourchi village, Zanjan (Zanjan province)

Observers: Pouria Ebrahimi & Sahand Saeedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کرمان در تیر 1396

Record of Barn Owl in Kerman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 15 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان موسی شول و رسول موسی پور سیاهجل و خانم مهیارالسادات ملک زاده

Type of important species: Increasing

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: 6 July 2017

Observers: Mousa Shoul, Rasoul Mousapour Siahjal & Mahyar-Sadat Malekzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در محمودآباد در شهریور 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Mahmoud-Abad in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ  Clanga (Aquila) clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: محمودآباد

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahmoud-Abad

Province: Mazandaran

Period of observations: 9 September 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان اردبیل

Observation of Mistle Thrush in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1396

مکان مشاهده: اردبیل (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح و خانم بهاره ملکی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: 10 September 2017

Place of observation: Ardabil (Ardabil province)

Observers: Mohsen Malllah & Bahareh Maleki

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شیروان در فروردین 1395

Record of Oriental Turtle Dove in Shirvan in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل نامانلو

شناسایی کنندگان: محمدجواد پرستگاری، درنا مجاب، محمد سفرنگ، مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: 30 March 2016

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Identified by: Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Mohammad Safrang, Magnus Ullman & Derek Scott

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در آبشینه در شهریور 1396

Record of population of Ferruginous Duck in Abshineh in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سد آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 19 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Abshineh dam

Province: Hamedan

Period of observations: 10 September 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در روانسر در اسفند 1395

Record of Common Pochard in Ravansar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد کریمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: 19 February 2017

Observers: Mohammad Karimi

  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در آشتیان در شهریور 1396

Record of Barred Warbler in Ashtian in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: آشتیان (استان مرکزی)

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا احمدی-آهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Ashtian (Markazi province)

Date of observation: 4 September 2017

Observers: Reza Ahmadi-Ahooi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گرگان در شهریور 1396

Record of European Stonechat in Gorgan in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 18 شهریور 1396

محل مشاهده: جنگل شصت کلا، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 9 September 2017

Place of observation: Shast-Kala forest, Gorgan (Golestan province)

Observers: Behrad Galeshi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در میبد در شهریور 1396

Record of Savi’s Warbler in Meibod in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میبد

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 17 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی الهی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، علی سنگچولی، درنا مجاب، پرویز بختیاری، اندرو استودارت، مگنوس اولمن و درک اسکات

توضیحات: این پرنده به علت خستگی مهاجرت در یک منزل فرود آمد.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meibod

Province: Yazd

Dates of observation: 8 September 2017

Observers: Mehdi Elahi

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Ali Sangchooli, Dorna Mojab, Parviz Bakhtiari, Andrew Stoddart, Magnus Ullman & Derek Scott

Remarks: The bird was exhausted when it landed in a house.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سارگپه جنگلی در استان کرمانشاه

Observation of European Honey Buzzard in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1396

مکان مشاهده: کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 September 2017

Place of observation: Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohamma-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در تهران در شهریور 1396

Record of Thrush Nightingale in Tehran in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tehran (Tehran province)

Date of observation: 11 September 2017

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سلیم سینه بلوطی در اینچه در اردیبهشت 1396

Record of breeding Caspian Plover in Incheh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: سه نر، 5 ماده و نشستن روی تخم یک ماده و رفتار گمراه کردن نر در اطراف آن

مکان مشاهده: اینچه

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: اواخر اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیاوش روشن

نحوه تایید جوجه آوری: رفتار نشستن روی تخم

توضیحات: اولین ثبت جوجه آوری این گونه در ایران

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 males, 5 females and a female sit at nest with distracting behavior of a male

Place of observation: Incheh

Province: Golestan

Dates of observation: Mid-May 2017

Observers: Siavash Roshan

Type of confirmation: Sitting at nest

Remarks: First breeding record of this species in Iran.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شیراز در فروردین 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Shiraz in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 31 March 2017

Observers: Elham Shaniti

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در دی 1395

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 28 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 17 January 2017

Observers: Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بناب در اردیبهشت 1394

Record of European Turtle Dove in Bonab in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: May 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در رامسر در شهریور 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Ramsar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی رحیمی و خانم افسانه محبتی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 11 September 2017

Observers: Mehdi Rahimi & Afsaneh Mahabati

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوشهر در بهمن 1395

Record of Dalmatian Pelican in Bushehr in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل ماهینی، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahini coast, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 12 February 2017

Observers: Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت قمری دم دراز (ناماکوآ) در مشهد در شهریور 1396

 

 

Record of Namaqua Dove in Mashhad in September 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: قمری دم دراز (ناماکوآ)  Oena capensis

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

مکان مشاهده: 65 کیلومتری شرق مشهد، جاده مشهد-سرخس

 

 

استان: خراسان رضوی

 

 

تاریخ مشاهده: 17 و 23 شهریور 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان سید رضا جوادی، مرتضی کشاورز و مرتضی منفرد

 

 

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان رضوی

 

 

Species: Namaqua Dove Oena capensis

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: 65 km west of Mashhad, Mashhad-Sarakhs road

 

 

Province: Khorasan-e Razavi

 

 

Date of observation: 8 and 14 September 2017

 

 

Observers: Seyed Reza Javadi, Morteza Keshavarz & Morteza Monfared

 

 

 

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالاب لپو زاغمرز در فروردین 1396

Record of Common Pochard in Lapoo Zaghmarz in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی  Aythya ferina

تعداد پرنده: بیش از 25 فرد

محل مشاهده: لپو زاغمرز، بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 30 اسفندماه 1395 و 3 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Zaghmarz (Behshahr)

Province: Mazandaran

Period of observations: 20 and 23 March 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرمانشاه در شهریور 1396

Record of Black-winged Kite in Kermanshah in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1396

مکان مشاهده: کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 September 2017

Place of observation: Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی