کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۶ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

تفاوتهای توکای باغی و توکای بزرگ

Differences of Song Thrush and Mistle Thrush

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 16 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر توکای باغی و توکای بزرگ تهیه شده است.

نام فارسی

توکای باغی

توکای بزرگ

نام علمی

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

نام انگلیسی

Song Thrush

Mistle Thrush

طول بدن

حدود 22 سانتیمتر

حدود 28 سانتیمتر

منقار

بلند با ضخامت متوسط

بزرگ و ضخیم

نوار ابرویی

بلند و کمی روشن

بلند و نسبتا سفید

فاصله منقار تا چشم

خط تیره نازک

روشن

گونه ها

لکه بزرگ قهوه ای تیره با یک لکه روشن در بخش پایین آن

گونه ها روشن- لکه تیره بزرگ با یک لکه نسبتا سفید در بخش پایین آن

چانه

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

گلو

روشن با خالهای ریز

روشن با راه راه طولی ریز

سینه

خالهای قلبی و پیکانی شکل- سینه نخودی تا تیره

خالهای متوسط و گرد بادبزنی شکل پراکنده- در بالغین بالای سینه تیره- در نابالغین دو طرف سینه لکه تیره

شکم

خالهای قلبی و پیکانی شکل که به تدریج در پایین باریکتر و محو می شوند

خالهای متوسط و گرد بادبزنی شکل پراکنده

انحنای شکم

شکم لاغرتر از توکای بزرگ

شکم برآمده و تپل

پشت

قهوه ای کم رنگ

قهوه ای خاکستری

دمگاه

قهوه ای کم رنگ

قهوه ای روشن و متمایز از رنگ پشت

روی بال

قهوه ای با لبه پوشپرهای روی بال نخودی

قهوه ای با لبه پوشپرهای روی بال سفید

پوشپرهای زیربال

در جلو قرمز و بقیه نخودی

سفید

زیردم

تقریبا سفید

سفید با خالهای ریز

شاهپرهای دم

تیره

گوشه ها سفید

پاها

صورتی قرمز تا قرمز تیره

نارنجی تا قرمز تیره

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۸ ، ۰۷:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای چکاوک کاکلی، چکاوک آسمانی بزرگ و چکاوک آسمانی کوچک

Differences of Crested Lark, Calandra Lark and Bimaculated Lark

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 15 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر چکاوک آسمانی بزرگ و چکاوک آسمانی کوچک تهیه شده است.

نام فارسی

چکاوک کاکلی

چکاوک آسمانی بزرگ (اوراسیا)- بالغین

چکاوک آسمانی بزرگ (اوراسیا)- نابالغین

چکاوک آسمانی کوچک (شرقی)

نام علمی

Galerida cristata

Alauda arvensis

Alauda arvensis

Alauda gulgula

نام انگلیسی

Crested Lark

Eurasian Skylark

Eurasian Skylark

Oriental Skylark

طول بدن

حدود 17 سانتیمتر

حدود 18 سانتیمتر

 

حدود 16 سانتیمتر

منقار

بلند و نازک

مخروطی و متوسط

 

نسبتا بلند و نازک

کاکل

بلند

کاکل کوچک- در ماده ها سر صاف تر

 

کاکل کوچک

تارک

خطوط تیره

خطوط تیره

خالهای ریز زیاد

خطوط تیره

نوار ابرویی

نامشخص- بالای چشمها سفید

سفید و بلند

 

سفید و کوتاهتر

خط منقار تا چشم

خط تیره نازک

روشن

 

روشن

زیر چشمها

نیم حلقه سفید و زیر آن نیم حلقه تیره واضح و از وسط آن خط عمودی مشخص

نیم حلقه سفید و زیر آن نیم حلقه تیره واضح و از وسط آن خط عمودی محو

 

نیم حلقه سفید و زیر آن نیم حلقه تیره و از وسط آن خط عمودی تیره محو

گونه ها

قهوه ای خاکی با خطوط تیره

قهوه ای با لبه تیره

خطوط تیره

قهوه ای

چانه

سفید

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

 

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

گردن

روشن

روشن

 

روشن

سینه

خطوط تیره در جلو- خطوط ضخیمتر در دو طرف گردن

خطوط تیره در زمینه روشن

خطوط تیره در جلو- خالهای خطی در دو طرف گردن

خطوط تیره نازکتر در زمینه روشن

شکم

سفید چرکی

سفید چرکی

-

سفید چرکی

پهلوها

قهوه ای خاکی با خطوط محو

خطوط طولی مشخص در زمینه روشن

خطوط دیده نمی شود

خطوط طولی نامشخص در زمینه نارنجی

پشت

قهوه ای خاکی با خطوط تیره

قهوه ای با خطوط تیره

خالهای درشت سیاه در زمینه نخودی قهوه ای

قهوه ای با خطوط تیره

انتهای شاهپرهای اولیه

کوتاه

بلند

بلند

کوتاه

دمگاه

قهوه ای خاکی

قهوه ای روشن

-

قهوه ای خاکی روشن

روی بالها

قهوه ای خاکی

تیره- لبه عقبی بالها سفید

دو تا سه نوار سفید مشخص در لبه پوشپرهای بزرگ، متوسط و کوچک-

قهوه ای خاکی- لبه عقبی بالها شنی

زیر بالها

پوشپرهای زیربال نارنجی کمرنگ

خاکستری- لبه عقبی بالها سفید

-

قهوه ای خاکی یکدست- لبه عقبی بالها سفید نیست

دم

بلند- پرهای کناری نارنجی کمرنگ

بلند- پرهای کناری سفید

کوتاه

متوسط- پرهای کناری خاکستری

پاها

 

نارنجی-صورتی

زرد مایل به تیره

نارنجی- صورتی

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۸ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک) و چکاوک طوقی

Differences of Calandra Lark and Bimaculated Lark

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 15 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک) و چکاوک طوقی تهیه شده است.

نام فارسی

چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)

چکاوک طوقی

نام علمی

Melanocorypha calandra

Melanocorypha bimaculata

نام انگلیسی

Calandra Lark

Bimaculated Lark

طول بدن

حدود 20 سانتیمتر

حدود 16 سانتیمتر

منقار

مخروطی و ضخیم

بزرگ و ضخیم- در بالا تیره تر از چکاوک گندمزار

تارک

خاکستری با خطوط نامشخص

خاکستری با راه راه تیره

نوار ابرویی

روشن و بلند

سفید و بلندتر

خط منقار تا چشم

خط تیره محو

خط تیره مشخص

زیر چشمها

نیم حلقه سفید و زیر آن نیم حلقه تیره کمرنگ و از وسط آن خط عمودی محو

نیم حلقه سفید و زیر آن نیم حلقه تیره مشخص و از وسط آن خط عمودی تیره تر

گونه ها

خاکستری قهوه ای

قهوه ای

چانه

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

سفید در دو طرف خط عمودی نازک

گردن و سینه

طوق نازک در جلو- در زیر آن لکه سفید و در زیر آن راه راه طولی نازک- دو طرف گردن تیرگی دو طبقه یا با شکلهای متغیر- راه راه طولی

طوق نازک در جلو- دو طرف گردن لکه تیره بزرگ

شکم

سفید چرکی

سفید چرکی

پشت

قهوه ای خاکی با خطوط تیره

قهوه ای خاکی با خطوط تیره

روتنه

فلسهای تیره درشت

فلسهای تیره درشت تر

دمگاه

قهوه ای خاکی روشن

قهوه ای خاکی روشن

روی بالها

تیره- لبه عقبی بالها سفید

قهوه ای خاکی- لبه عقبی بالها سفید نیست

زیر بالها

تیره- لبه عقبی بالها سفید

قهوه ای خاکی یکدست- لبه عقبی بالها سفید نیست

دم

پرهای کناری روشن

پرهای کناری تیره- انتهای شاهپرها روشن

پاها

نارنجی-صورتی

نارنجی- صورتی

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار (در فرم روشن)

Differences of European and Crested Honey Buzzards (in light morph)

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 15 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر فرم روشن سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار تهیه شده است.

 

نام فارسی

سارگپه جنگلی معمولی- نر

سارگپه جنگلی معمولی- ماده

سارگپه جنگلی معمولی- نابالغ

سارگپه جنگلی تاجدار- نابالغ

نام علمی

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis ptilorhynchus

نام انگلیسی

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

Crested Honey Buzzard

طول بدن

حدود 55 سانتیمتر

 

 

حدود 65 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 135 تا 150 سانتیمتر

 

 

حدود 160 سانتیمتر

پهنای بال

کمتر از تاجدار

 

 

بیشتر از معمولی

منقار

تیره

تیره

تیره

تیره

بالشتک بینی

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

زرد (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

زرد (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

چشمها

زرد تا نارنجی

زرد تا نارنجی

تیره- اطراف چشمها لکه تیره

تیره

تارک

خاکستری

حنایی تا تیره

راه راه طولی تیره- خط ابرویی سفید

روشن دارای راه راه طولی

گونه ها

خاکستری

حنایی تا تیره

سفید تا می تیره

مایل به نارنجی

چانه

سفید و گاهی با راه راه طولی بسیار نازک- خط تیره نازک در دو طرف

روشن- خط تیره نازک در دو طرف

سفید

روشنه

گلو

سفید و گاهی با راه راه طولی بسیار نازک

روشن تا تیره در اطراف سفیدی چانه

سفید تا راه راه طولی نازک

تیره اطراف سفیدی چانه

سینه

سفید تا خالدار

روشن تا خالدار

راه راه طولی نازک تا ضخیم در زمینه روشن

روشن با راه راه طولی

شکم

سفید تا خالدار

روشن تا خالدار

سفید با خالهای ریز تا درشت

روشن با خالهای تیره

پهلوها

سفید تا خالدار

خالدار یا راه راه عرضی تیره در زمینه روشن

سفید خالدار یا راه راه

روشن با خالهای تیره

زیردم

سفید تا خالدار

راه راه عرضی تیره در زمینه روشن

سفید تا راه راه عرضی نارنجی و تیره در زمینه روشن

راه راه عرضی حنایی در زمینه روشن

رنگ پشت

قهوه ای روشن مایل به خاکستری

قهوه ای تیره

خالهای درشت تیره در زمینه قهوه ای روشن

-

روی بال

-

قهوه ای تیره- شاهپرهای ثانویه تیره ولی شاهپرهای اولیه روشن

قهوه ای- شاهپرهای ثانویه تیره ولی شاهپرهای اولیه روشن

-

پرهای شانه ای

-

خالهای تیره درشت در زمینه قهوه ای

قهوه ای تیره

-

پرهای زیربغل

سفید تا راه راه عرضی تیره

خال یا راه راه عرضی قهوه ای

خال یا راه راه عرضی قهوه ای

راه راه عرضی تیره در زمینه روشن

انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال)

پنج انگشت

پنج انگشت

پنج انگشت

شش انگشت

تیرگی انتهای انگشتان بال

نوار تیره پهن دارای مرز مشخص

نوار تیره پهن بدون مرز مشخص

نوار تیره مورب که در آخرین شاهپر به خم بال نزدیک می شود

نوار تیره پهن

لکه تیره زیر خم بال (مچ بال)

دارای لکه تیره و بزرگ در خم بال

دارای لکه تیره و بزرگ در خم بال

سفید خالدار تا لکه تیره و بزرگ

خط تیره باریک در جلوی بال

پوشپرهای زیر بال

سفید تا خالدار ریز

خالدار در زمینه روشن

سفید خالدار

روشن مایل به حنایی و تیره

نوارهای زیر بال

نامشخص

نوار تیره و نسبتا پهن در لبه عقبی- چند نوار تیره نازک و نامرتب در وسط شاهپرها

نوار تیره نازک در لبه عقبی- چند نوار نازک در وسط شاهپرها- شاهپرهای اولیه روشن و شاهپرهای ثانویه تیره تر

یک نوار تیره نازک در لبه عقبی بال با خط سفید نازک در انتها - چند نوار نازک در وسط شاهپرها- یک خط تیره در پایه انگشتان- شاهپرهای ثانویه تیره تر از اولیه

دمگاه

-

قهوه ای تیره

قهوه ای با نوار روشن در زیر آن

-

روی شاهپرهای دم

-

یک نوار انتهایی تیره و نسبتا پهن با لبه سفید- دو نوار تیره در وسط- یک نوار تیره در شاهپرهای کناری

نوار انتهایی تیره و پهن- یک نوار نازک در وسط دم- دو نوار تیره در پایه شاهپرها

-

زیر شاهپرهای دم

یک نوار انتهایی تیره و متوسط تا پهن با لبه نازک سفید- یک نوار تیره پس از انگشتان- یک نوار تیره در شاهپرهای کناری

یک نوار انتهایی تیره و نسبتا پهن با لبه سفید- یک نوار تیره پس از انگشتان- یک تا دو نوار تیره در شاهپرهای کناری

نوار انتهایی تیره و نسبتا پهن با لبه سفید- یک نوار نازک در وسط دم- یک تا دو نوار تیره در پایه شاهپرها

یک نوار تیره متوسط در انتها با لبه نازک سفید- دو نوار تیره نازک در وسط- یک تا دو نوار تیره نازک در شاهپرهای کناری دم

پاها و انگشتان

زرد

زرد

زرد

زرد

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۸ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار (در فرم تیره)

Differences of European and Crested Honey Buzzards (in dark morph)

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 14 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر فرم تیره سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار تهیه شده است.

 

نام فارسی

سارگپه جنگلی معمولی- نر

سارگپه جنگلی معمولی- ماده

سارگپه جنگلی معمولی- نابالغ

سارگپه جنگلی تاجدار- ماده

نام علمی

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis ptilorhynchus

نام انگلیسی

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

Crested Honey Buzzard

طول بدن

حدود 55 سانتیمتر

 

 

حدود 65 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 135 تا 150 سانتیمتر

 

 

حدود 160 سانتیمتر

منقار

تیره

تیره

تیره

تیره

بالشتک بینی

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

زرد (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

چشمها

زرد تا نارنجی

زرد تا نارنجی

تیره

نارنجی تیره

تارک

خاکستری

راه راه طولی تیره

تیره

خاکستری تیره

گونه ها

خاکستری

قهوه ای روشن تا تیره

تیره

خاکستری تیره

پس سر

راه راه طولی در زمینه نارنجی

راه راه طولی تیره

-

-

چانه

تیره

راه راه طولی تیره

روشن

خیلی تیره

سینه

تیره

راه راه طولی تیره

راه راه طولی تیره

خیلی تیره

شکم

تیره

راه راه عرضی کلفت در زمینه روشن

تیره

خیلی تیره

پهلوها

تیره

راه راه عرضی

تیره

خیلی تیره

پوشپرهای زیردم

تیره

راه راه عرضی

راه راه عرضی

تیره

رنگ پشت

تیره

خالهای درشت تیره در زمینه قهوه ای روشن

-

-

تعداد انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال

پنج انگشت

پنج انگشت

پنج انگشت

شش انگشت- از همدیگر باز

تیرگی انتهای انگشتان بال

نوار پهن دارای مرز مشخص

نوار پهن بدون مرز مشخص

نوار تیره مورب که در آخرین شاهپر به خم بال نزدیک می شود

نوار پهن بدون مرز مشخص

پوشپرهای زیر بال

تیره

تیره

قهوه ای- لکه تیره خم بال مشخص

تیره

نوارهای زیر بال

یک نوار تیره پهن در لبه عقبی بال- دو نوار تیره نازک در وسط شاهپرها

یک نوار تیره متوسط در لبه عقبی بال- دو تا سه نوار نامرتب

یک نوار تیره نازک در لبه عقبی بال- دو تا سه نوار در وسط شاهپرها- شاهپرهای اولیه روشن ولی شاهپرهای ثانویه تیره

یک نوار تیره متوسط در لبه عقبی بال- دو تا سه نوار نامرتب در وسط شاهپرها- شاهپرهای اولیه روشنتر و شاهپرهای ثانویه کمی تیره تر

شاهپرهای دم

یک نوار انتهایی تیره و پهن- دو نوار تیره نازک در وسط شاهپرها

یک نوار انتهایی تیره و متوسط با لبه سفید- یک نوار تیره در وسط- یک نوار تیره نازک در شاهپرهای کناری

یک نوار انتهایی تیره و متوسط نامشخص با لبه سفید- دو نوار تیره در وسط شاهپرها

یک نوار انتهایی تیره و پهن- یک نوار تیره در وسط- یک نوار تیره در شاهپرهای کناری

پاها

زرد

زرد

زرد

زرد

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار (در فرم حنایی)

Differences of European and Crested Honey Buzzards (in rufous morph)

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 14 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر فرم حنایی سارگپه های جنگلی معمولی و تاجدار تهیه شده است.

 

نام فارسی

سارگپه جنگلی معمولی- نر

سارگپه جنگلی معمولی- ماده

سارگپه جنگلی معمولی- نابالغ

سارگپه جنگلی تاجدار- نر

نام علمی

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis apivorus

Pernis ptilorhynchus

نام انگلیسی

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

European Honey Buzzard

Crested Honey Buzzard

طول بدن

حدود 55 سانتیمتر

 

 

حدود 65 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 135 تا 150 سانتیمتر

 

 

حدود 160 سانتیمتر

پهنای بال

کمتر از تاجدار

 

 

پهنتر

منقار

تیره

تیره

تیره

تیره

بالشتک بینی

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

خاکستری (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

زرد (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)

در بالغین خاکستری و در نابالغین زرد (برخلاف بسیاری از پرندگان شکاری)-

چشمها

زرد تا نارنجی

زرد تا نارنجی

تیره

قهوه ای تیره تا سیاه

تارک

خاکستری

 

راه راه طولی تیره

خاکستری

گونه ها

خاکستری

خاکستری

 

خاکستری

چانه

نارنجی

نارنجی کمرنگ

سفید

سفید

گلو

نارنجی

نارنجی روشن با لکه تیره در دو طرف گلو

سفید

لکه تیره اطراف لکه سفید چانه

سینه

نارنجی

راه راه عرضی نارنجی قهوه ای در زمینه روشن

راه راه طولی تیره در زمینه نارنجی

راه راه طولی در زمینه نارنجی قهوه ای

پهلوها

نارنجی با راه راه عرضی تیره تر

راه راه عرضی نارنجی قهوه ای در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی

شکم

نارنجی با راه راه عرضی تیره تر

راه راه عرضی نارنجی قهوه ای در زمینه روشن

در نرها راه راه عرضی نارنجی در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی مایل به تیره در زمینه روشن

زیردم

راه راه عرضی نارنجی در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی قهوه ای کلفت در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی در زمینه روشن

راه راه عرضی نارنجی در زمینه روشن

رنگ پشت

 

-

خالهای درشت تیره در زمینه قهوه ای روشن

قهوه ای

روی بال

پوشپرهای قهوه ای- نوار تیره و پهن در لبه عقبی بال- شاهپرهای دارای راه راه عرضی زیاد- دو نوار تیره در وسط شاهپرها- یک نوار تیره مشخص پای شاهپرهای اولیه

-

خالهای درشت تیره در زمینه قهوه ای روشن- شاهپرهای تیره

پوشپرهای قهوه ای- نوار تیره و پهن در لبه عقبی بال- شاهپرهای دارای راه راه عرضی زیاد- دو نوار تیره در وسط شاهپرها- یک نوار تیره مشخص پای شاهپرهای اولیه

پرهای شانه ای

خالهای درشت تیره در زمینه قهوه ای روشن

-

-

قهوه ای تیره

پرهای زیربغل

راه راه عرضی قهوه ای در زمینه نارنجی

راه راه عرضی قهوه ای در زمینه روشن

-

راه راه عرضی قهوه ای

انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال)

پنج انگشت

پنج انگشت

پنج انگشت

شش انگشت- از همدیگر باز

تیرگی انتهای انگشتان بال

نوار تیره پهن دارای مرز مشخص

نوار تیره پهن بدون مرز مشخص

نوار تیره مورب که در آخرین شاهپر به خم بال نزدیکتر می شود

نوار تیره پهن دارای مرز مشخص

لکه تیره خم بال (مچی)

دارای لکه تیره و بزرگ در خم بال

دارای لکه تیره و بزرگ در خم بال

دارای لکه تیره و بزرگ در خم بال

خط تیره در جلوی خم بال

پوشپرهای زیر بال

نارنجی تیره

نارنجی روشن

قهوه ای در زمینه نارنجی

حنایی قهوه ای

نوارهای زیر بال

نوار تیره و پهن در لبه عقبی بال- عمدتا دو نوار تیره در وسط شاهپرها

نوار تیره و پهن در لبه عقبی بال- عمدتا دو نوار تیره در وسط شاهپرها

نوار نازک در لبه عقبی بال- چند نوار نازک در وسط شاهپرها- شاهپرهای اولیه روشن و شاهپرهای ثانویه تیره

نوار تیره و پهن در لبه عقبی بال- عمدتا دو نوار تیره در وسط شاهپرها- در انتهای بال شاهپرها با پایه سفید- یک نوار نازک تیره و انتهای انگشتان تیره- خط تیره بین پوشپرها و انگشتان

دمگاه

قهوه ای تیره

-

-

قهوه ای

روی شاهپرهای دم

یک نوار تیره متوسط در انتهای دم و دو نوار تیره نازک در وسط دم

 

-

یک نوار پهن در وسط و یک نوار پهنتر در انتهای دم- زمینه راه راه عرضی زیاد

زیر شاهپرهای دم

یک نوار انتهایی تیره و پهن با لبه نازک روشن- یک نوار تیره پس از انگشتان- یک نوار تیره در شاهپرهای کناری

یک نوار انتهایی تیره و پهن با لبه سفید- یک نوار تیره پس از انگشتان

نوار انتهایی تیره و پهن- یک نوار نازک در وسط دم

یک نوار انتهایی تیره و پهن با لبه نازک روشن- یک نوار تیره پهن پس از انگشتان- یک نوار تیره در شاهپرهای کناری

پاها و انگشتان

زرد

زرد

زرد

زرد

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۸ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای غواص گلوسرخ و غواص گلوسیاه

Differences of Red-throated and Black-throated Divers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 13 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر غواصهای گلوسرخ و گلوسیاه تهیه شده است.

 

نام علمی

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

نام فارسی

غواص گلوسرخ- تابستان

غواص گلوسرخ- زمستان

غواص گلوسیاه- تابستان

غواص گلوسیاه- زمستان

نام انگلیسی

Red-throated Diver

 

Black-throated Diver

 

طول بدن

حدود 61 سانتیمتر

 

حدود 66 سانتیمتر

 

طول دوسر بال

حدود 111 سانتیمتر

 

حدود 120 سانتیمتر

 

منقار

بلند و ضخیم و کمی رو به بالا

 

بلند و ضخیم و مستقیم

دورنگ با انتهای تیره

پیشانی

شیبدار

شیبدار

 

برآمدگی بلند

سفید اطراف چشمها

 

جلوی چشمها سفید- سفیدی جلوی چشمها متصل به سفیدی گونه ها و گردن

 

اطراف چشم سفید نیست- سفیدی زیر چشمها متصل به سفیدی گونه ها و گردن

چانه

خاکستری

 

مایل به سیاه

 

شکل گردن

صاف

صاف

منحنی رو به عقب

منحنی رو به عقب

جلوی گردن

قرمز

سفید تا دو طرف گردن- در جوانها کمی خاکستری

سیاه

سفید- مرز سیاه بین سفیدی جلوی گردن و خاکستری پشت گردن

پهلوها

راه راه طولی مشخص- بدون لکه سفید در عقب پهلوها

راه راه طولی مشخص- بدون لکه سفید در عقب پهلوها

نزدیک دمگاه لکه سفید بزرگ به سمت بالا

تیره- نزدیک دمگاه لکه سفید بزرگ به سمت بالا

پشت

خاکستری تیره

خاکستری با لبه سفید پرها به صورت مشبک

سفید با شبکه تیره

تقریبا سیاه- در نابالغین خاکستری تیره با لبه روشن پرها به صورت فلسی

 

منابع

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۸ ، ۰۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه سنگ چشمهای خاکستری ایران

Comparison of Iranian Grey shrikes

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 13 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر سنگ چشمهای خاکستری ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

سنگ چشم خاکستری بزرگ- زیرگونه homeyeri

سنگ چشم خاکستری {بزرگ} عربی- زیرگونه aucheri

سنگ چشم خاکستری {بزرگ} هندی (موریا)- زیرگونه lahtora

سنگ چشم خاکستری بزرگ- زیرگونه pallidirostris  (دشتی)

سنگ چشم خاکستری کوچک

نام علمی

Lanius excubitor homeyeri

Lanius excubitor aucheri

Lanius excubitor lahtora

Lanius excubitor pallidirostris

Lanius minor

نام انگلیسی

Great Grey Shrike

Arabian Great Grey Shrike

Mauryan Grey Shrike

Steppe Grey Shrike

Lesser Grey Shrike

پراکنش

عمدتا زمستانگذران سواحل جنوبی دریای خزر

بومی جنوب ایران

کمیاب جنوب شرق ایران

سراسر کشور

سراسر کشور

طول بدن

حدود 25 سانتیمتر

حدود 25 سانتیمتر

حدود 25 سانتیمتر

حدود 25 سانتیمتر

حدود 20 سانتیمتر

منقار

سیاه

خاکستری تیره

بزرگتر از aucheri

منقار زرد نارنجی و در انتها تیره

در نابالغین نیمه عقبی فرونوک مایل به قرمز (گاهی شبیه دشتی)- در بالغین خاکستری

تیرگی پیشانی

ندارد

در بالغین بسیار نازک و متصل به نوار تیره چشمی- در نابالغین ندارد

تیرگی پیشانی پهنتر از aucheri

ندارد

در بالغین پیشانی کاملا سیاه

سفید پیشانی

دارد- متصل به خط ابرویی سفید نازک

ندارد

 

دارد- متصل به خط ابرویی سفید و ناحیه جلوی چشم

ندارد

خط ابرویی سفید

نازک

در بالغین نازک- در نابالغین در جلوی چشمها پهنتر

 

از کنار منقار تا چشمها

در نابالغین بسیار نازک

نوار تیره چشمی

از کنار منقار بالایی شروع و با گذشتن از بالا و پایین چشمها تا دو طرف گونه ها

از کنار منقار بالایی شروع و با گذشتن از بالا و پایین چشمها تا دو طرف گونه ها

 

ناحیه جلوی چشمها روشن

در نابالغین از کنار منقار تا پشت چشمها (گاهی شبیه دشتی)- در بالغین متصل به تیرگی پیشانی تا پشت چشمها

گلو

سفید

سفید

 

سفید

سفید

سینه و شکم

سفید

در نابالغین سفید- در بالغین روشن

 

سفید

در نابالغین سفید- در بالغین مایل به صورتی

پهلوها

همرنگ سینه و شکم

در بالغین خاکستری

 

نخودی

همرنگ سینه و شکم

زیردم

-

روشن

 

-

مایل به خاکستری

رنگ خاکستری تارک و پشت

خاکستری متوسط

خاکستری روشن

 

خاکستری نخودی

خاکستری

خط سفید بین پشت و تیرگی بال

به صورت نوار بلند

در بالغین نوار پهن- در نابالغین ندارد

 

نوار پهن

ندارد

سفیدی انتهای شاهپرهای بال

لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید

لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید

 

لبه انتهایی شاهپرهای ثانویه سفید پهن

نامشخص

پنجره بالی

در شاهپرهای اولیه و ثانویه- پنجره دو طبقه

لکه سفید در شاهپرهای اولیه

 

لکه سفید در شاهپرهای اولیه

لکه سفید در شاهپرهای اولیه

بلندی شاهپرهای بال

نسبتا بلند و در انتها نازک

در نابالغین بلند و نازک- در بالغین متوسط با لبه گرد شاهپرها

 

بلند

بلند

پوشپرها زیر بال

 

 

پوشپرهای زیر بال سفید یا خاکستری جزئی

 

 

دمگاه

مایل به سفید

در بالغین خاکستری- در نابالغین خاکستری تیره

 

خاکستری

خاکستری

دم

بلند و سیاه و در گوشه ها گرد- پرهای کناری سفید- پایه پرهای دم سفید

بلند و تیره و در گوشه ها گرد- پرهای کناری سفید

 

نسبتا بلند و در گوشه ها گرد- پرهای کناری سفید

بلند و سیاه و در گوشه ها گرد

پاها

تیره و سیاه

تیره و سیاه

 

سبز تیره

تیره- در جوانها  زرد

 

منابع

 

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه قوهای ایران

Comparison of Iranian Swans

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 10 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر قوهای ایران (گنگ، فریادکش و کوچک) تهیه شده است.

نام فارسی

قوی گنگ

قوی فریادکش

قوی کوچک

نام علمی

Cygnus olor

Cygnus cygnus

Cygnus bewickii

نام انگلیسی

Mute Swan

Whooper Swan

Bewick’s Swan

طول بدن

حدود 153 سانتیمتر

حدود 153 سانتیمتر

حدود 121 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 223 سانتیمتر

حدود 231 سانتیمتر

حدود 195 سانتیمتر

نحوه بال زدن

بال زدن با تولید صدای بلند و منظم وَو- وَو- وَو

پرواز شبیه قوی گنگ اما بی صدا

بال زدن سریعتر و بی صدا

رنگ عمومی بالغین

سفید

سفید

سفید

رنگ عمومی نابالغین

قهوه ای کمرنگ- در اولین زمستان سفید با سر کمی تیره و پشت کمی قهوه ای- در پشت بدن و روی بالها تمایز رنگ سفید و قهوه ای کم رنگ دیده می شود

خاکستری کمرنگ- در اولین زمستان سفید با سر و پشت کمی خاکستری- در پشت بدن و روی بالها تمایز دیده نمی شود

خاکستری کمرنگ- در اولین زمستان سفید با سر و پشت کمی خاکستری- در پشت بدن و روی بالها تمایز دیده نمی شود

شکل سر

تقریبا دو طرف صاف

ذوزنقه

تقریبا گرد

شکل منقار و نحوه نگهداشتن

در بالا دارای انحنا-

رو به پایین

در بالا شیبدار-

در راستای افق

در بالا شیبدار-

در راستای افق

منقار بالغین

نارنجی مایل به قرمز- جلوی چشمها سیاه

در انتها خاکستری تیره- از زیر سوراخ بینی تا چشمها زردرنگ

در زیرگونه bewickii نیمه جلویی خاکستری تیره- از پشت سوراخ بینی تا چشمها زردرنگ- در زیرگونه columbianus منقار سیاه و تنها لکه کوچک زردرنگ در جلوی چشمان دیده می شود

منقار نابالغین

قرمز تیره و خاکستری

به جای تیرگی منقار بالغین، صورتی است

به جای تیرگی منقار بالغین، صورتی است

برآمدگی پیشانی

سیاه

ندارد

ندارد

گردن

بلند- دارای انحنای زیاد

بلند- دارای کمی انحنا

کوتاهتر- صاف

پاها

در نابالغین تیره- در بالغین سیاه

در نابالغین تیره- در بالغین سیاه

در نابالغین تیره- در بالغین سیاه

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه اگرتهای سفید ایران

Comparison of Iranian White Egrets

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 9 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر اگرتهای سفید ایران (بزرگ، متوسط، ساحلی و کوچک) تهیه شده است.

 

نام فارسی

اگرت بزرگ

اگرت متوسط

اگرت ساحلی (فرم روشن)

اگرت کوچک

نام علمی

Ardea alba

Ardea intermedia

Egretta gularis

Egretta garzetta

نام انگلیسی

Great Egret

Intermediate Egret

Western Reef Heron

Little Egret

پراکنش

در سراسر ایران

در جنوب ایران

در جنوب ایران

در سراسر ایران

طول بدن

حدود 95 سانتیمتر

حدود 65 سانتیمتر

حدود 60 سانتیمتر

حدود 60 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 155 سانتیمتر

حدود 110 سانتیمتر

حدود 90 سانتیمتر

حدود 90 سانتیمتر

جثه

بزرگ

کوچک

کوچک

کوچک

اندازه منقار

بلند و لاغر

بلند و ضخیم

بلند و ضخیم

بلند و لاغر

رنگ منقار

زرد- در زمان جوجه آوری تیره

در زیرگونه intermedia زرد با انتهای کمی تیره- در زمان جوجه آوری منقار سیاه با پایه زرد

زرد متمایل به خاکستری و گاهی کاملا زرد

تیره- در نابالغین زرد چرکی و در زیر منقار متمایل به صورتی

خط تیره شکاف دهان

ضخیم و به وضوح پس از چشمها

نازک و تقریبا تا زیر چشمها

-

-

رویش پر در پیشانی

در جلو باریک

در جلو پهن

-

-

لکه پوستی جلوی چشم

سبزرنگ در زمان جوجه آوری آبی

زرد متمایل به خاکستری و آبی

در زمستان زرد- در دوره کوتاهی در جوجه آوری نارنجی

در زمستان خاکستری- در تابستان زرد- در دوره کوتاهی در جوجه آوری صورتی

ساق پا (تیبیا)

بالای زانوها زردرنگ- در زمان جوجه آوری متمایل به قرمز

سبز قهوای

تیره متمایل به سبز

سیاه

قلم پا (تارسوس)

تیره

سیاه

متوسط و تیره متمایل به سبز- در نابالغین سبزرنگ

متوسط و سیاه- در نابالغین متمایل به سبز

انگشتان

تیره

سیاه

زرد کم رنگ

زرد- در نابالغین زرد چرکی (در گاوچرانک انگشتان تیره)

 

 

 

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه بادخورکهای ایران

Comparison of Iranian Swifts

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 9 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر بادخورکهای ایران تهیه شده است.

 

نام فارسی

بادخورک کوهی

بادخورک معمولی

بادخورک دودی

بادخورک کوچک

نام علمی

Tachybaptus melba

Apus apus

Apus pallidus

Apus affinis

نام انگلیسی

Alpine Swift

Common Swift

Pallid Swift

Little Swift

وضعیت و پراکنش

مهاجر سراسر کشور

مهاجر سراسر کشور

بومی جنوب ایران

مهاجر نیمه جنوبی کشور

طول بدن

حدود 21 سانتیمتر

حدود 16 سانتیمتر

حدود 16 سانتیمتر

حدود 12 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 57 سانتیمتر

حدود 45 سانتیمتر

حدود 44 سانتیمتر

حدود 34 سانتیمتر

جثه

بزرگ

متوسط

متوسط- تپل تر از بادخورک معمولی

کوچک

رنگ عمومی بدن

قهوه ای تیره

قهوه ای متمایل به سیاه

قهوه ای روشن

تیره

سر

-

-

پهن و صاف

-

پیشانی

تیره

تیره

روشن

تیره

ناحیه جلوی منقار

تیره

تیره

روشن و متمایز از لکه تیره چشمی

تیره

گلو

سفید

روشن و گاهی نامشخص

روشن

سفید

سینه

طوق تیره

تیره

تیره

تیره

شکم

سفید

تیره

تیره

تیره

زیردم

تیره

تیره

تیره

تیره

پشت

تیره

تیره

تیره

تیره

بالها

بلند و داسی شکل- در انتها نوک تیز

بلند و داسی شکل- در انتها نوک تیز

بلند و داسی شکل

به نسبت بلند و داسی شکل

زیر بالها

پوشپرهای زیر بال سیاه و متمایز از شاهپرهای تیره

پوشپرهای زیر بال سیاه و متمایز از شاهپرهای تیره

پوشپرهای زیر بال سیاه- بخش میانی بال روشنتر-شاهپرها تیره تر

پوشپرهای زیر بال سیاه و متمایز از شاهپرهای تیره

دمگاه

تیره

تیره

تیره

سفید تا سمت پهلوها

دم

دوشاخه

دوشاخه

دوشاخه

در انتها صاف

پاها

چهار انگشت در جلو

چهار انگشت در جلو

چهار انگشت در جلو

چهار انگشت در جلو

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای یاکریم سرخ و یاکریم معمولی

Differences of Red Collared (Red Turtle) and Eurasian Collared Doves

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 6 آذر 1398

 

ویژگیها

یاکریم سرخ- نر

یاکریم سرخ- ماده

یاکریم معمولی

نام علمی

Streptopelia tranquebarica

Streptopelia tranquebarica

Streptopelia decaocto

نام انگلیسی

Red Collared (Red Turtle) Dove

Red Collared (Red Turtle) Dove

Eurasian Collared Dove

طول بدن

حدود 23 سانتیمتر

حدود 23 سانتیمتر

31 تا 34 سانتیمتر

جثه

کوچک

کوچک

متوسط

چشمها

سیاه

سیاه

سیاه

طوق گردن

از طرفین تا پشت گردن

از طرفین تا پشت گردن

از طرفین تا پشت گردن

سر و پشت گردن

خاکستری مایل به سفید

خاکستری مایل به قهوه ای

خاکستری خاکی

سینه

قرمز- میزان قرمزی در جلوی گردن بالاتر از خط طوق گردن گاهی تا چانه

قهوه ای خاکی

خاکی نخودی

شکم

قرمز

قهوه ای خاکی

سفید چرکی

پوشپرهای زیردم

نخودی تیره

نخودی تیره

خاکستری

پشت

در نرها قرمز

قهوه ای روشن

قهوه ای خاکی

روی بال

بخش درونی بال قرمز و بخش بیرونی بال با شاهپرهای اولیه سیاه

قهوه ای روشن

بخش درونی بال خاکی، بخش میانی بال خاکستری و انتهای بال تیره

زیر بال

شاهپرها تیره- پوشپرهای زیر بال و پرها زیربغل خاکستری

-

روشن

دمگاه

آبی خاکستری تا کمر

قهوه ای خاکی-خاکستری

در ناحیه کمر خاکستری و از دمگاه تا انتهای شاهپرهای وسطی دم خاکی

طول دم

کوتاهتر

کوتاهتر

بلندتر

سفیدی دم

لبه کناری دم سفید- انتهای پرهای دم سفید

-

لبه کناری دم سفید- انتهای پرهای دم سفید

شاهپرهای دم

از پایه پرهای کناری دم تا انتهای پرهای وسطی دم سیاه

قهوه ای روشن

از پایه پرهای کناری دم خاکستری و تا انتهای پرهای وسطی دم خاکی

پاها

قرمز تیره تا خاکستری تیره

قرمز تیره تا خاکستری تیره

جگری

 

منابع

عکسهای اینترنتی از سایتهای مختلف

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای گاوچرانک آسیایی و گاوچرانک معمولی

Differences of Eastern and Western Cattle Egrets

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 6 آذر 1398

 

جدول زیر به منظور تفکیک بهتر گاوچرانک آسیایی و گاوچرانک معمولی تهیه شده است.

 

نام علمی

Bubulcus coromandus

Bubulcus ibis

نام انگلیسی

Eastern Cattle Egret

Western Cattle Egret

نام فارسی

گاوچرانک آسیایی

گاوچرانک معمولی

طول بدن

حدود 50 سانتیمتر

حدود 50 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 85 سانتیمتر

حدود 85 سانتیمتر

طول منقار

بلندتر از گاوچرانک معمولی-

میانگین 58.2 میلیمتر

کوتاهتر از گاوچرانک آسیایی- میانگین 54.9 میلیمتر

منقار

بلند و ضخیم

بلند و ضخیم- در فرم جوجه آوری منقار قرمز با انتهای زرد- در نابالغین تیره

تارک

طلایی تا حنایی کم رنگ

زرد تا صورتی

سروگردن

گردن بلندتر از گاوچرانک معمولی- حنایی کم رنگ

سفید- در فرم تابستانه در پایین گردن لکه زرد تا صورتی

انحنای گردن

انحنای گردن بیشتر

انحنای گردن کمتر

پشت

طلایی تا حنایی کم رنگ

سفید- در فرم تابستانه با پرهای بلند زرد تا صورتی

بالها

سفید

سفید

شکم

سفید

سفید

زیردم

سفید

سفید

طول دم

کوتاهتر از گاوچرانک معمولی- میانگین 81.5 میلیمتر

بلندتر از گاوچرانک آسیایی- میانگین 85.8 میلیمتر

طول قلم پا (تارسوس)

بلندتر از گاوچرانک معمولی- میانگین 83.0 میلیمتر

کوتاهتر از گاوچرانک آسیایی- میانگین 75.5 میلیمتر

رنگ پاها

قرمز صورتی- در نابالغین تیره

قرمز صورتی- در نابالغین تیره

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Ahmed, R. (2011). Subspecies identification and status of Cattle Egret. Dutch Birding, 33: 149-162.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۸ ، ۱۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه گنجشکهای کوهی، گلوزرد و خاکی

Comparison of Rock, Yellow-throated and Pale Rock Sparrows

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 6 آذر 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر گنجشکهای کوهی، گلوزرد و خاکی تهیه شده است.

 

نام فارسی

گنجشک کوهی

گنجشک گلوزرد

گنجشک خاکی

نام علمی

Petronia petronia

Petronia xanthocollis

Carpospiza brachydactyla

نام انگلیسی

Rock Sparrow

Yellow-throated Sparrow

Pale Rock Sparrow

طول بدن

حدود 15 سانتیمتر

حدود 13.5 سانتیمتر

حدود 15 سانتیمتر

منقار

بزرگ و مخروطی

متوسط و نوک تیز- در نرها سیاه

کوچک و مخروطی

نوار ابرویی

سفید و پهن

نازک و روشن ناواضح- در ماده ها در پشت چشمها پهنتر

نازک و روشن ناواضح

خط چشمی

در پشت چشمها خط چشمی بلند

در نرها فاصله منقار تا چشمها تیره

-

چشمان

سیاه

سیاه

سیاه

تارک

دو نوار طولی تیره پهن و یک نوار روشن در وسط

قهوه ای خاکی

قهوه ای خاکی

چانه

سفید

روشن

سفید

گلو

لکه زرد

روشن

لکه زرد

پشت

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای خاکی

قهوه ای خاکی

قهوه ای خاکی

روی بالها

-

لکه خرمایی روی شانه و در جلوی بال

-

انتهای شاهپرهای اولیه

بلند

بلند

بلند

سینه، شکم و پهلوها

راه راه طولی

سفید چرکی

سفید چرکی

زیردم

ادامه راه راه طولی شکم و پهلوها

سفید چرکی

سفید چرکی

پاها

در نرها قرمز- در ماده ها زرد تا صورتی

در نرها سیاه- در ماده ها قرمز تیره

زرد خاکی

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه چکهای بوته ای، اروپایی و سیبری

Differences of Whinchat, European Stonechat and Siberian Stonechat

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 4 آذر 1398

 

جدول زیر به منظور تفکیک بهتر چکهای بوته ای، اروپایی و سیبری تهیه شده است.

 

نام فارسی

چک بوته ای نر

چک بوته ای ماده

چک اروپایی نر

چک اروپایی ماده

چک سیبری نر

چک سیبری ماده

نام علمی

Saxicola rubetra

 

Saxicola rubicola

 

Saxicola maurus

 

نام انگلیسی

Whinchat

 

European Stonechat

 

Siberian Stonechat

 

طول بدن

حدود 12.5 سانتیمتر

 

حدود 12 سانتیمتر

 

حدود 12 سانتیمتر

 

تارک

راه راه طولی در زمینه قهوه ای تیره

راه راه طولی در زمینه قهوه ای روشن

قهوه ای مایل به سیاه

راه راه طولی در زمینه قهوه ای

سیاه

راه راه طولی در زمینه قهوه ای روشن

خط ابرویی

سفید و در پشت چشمها پهنتر

سفید- در نابالغین روشن

ندارد

قهوه ای

ندارد

روشن

گونه ها

سیاه

قهوه ای با راه راه طولی

قهوه ای مایل به سیاه

قهوه ای

سیاه

قهوه ای روشن

طوق سفید گردن

از زیر منقار متصل به دو طرف گردن

از زیر منقار متصل به دو طرف گردن- در نابالغین لکه روشن متوسط

دو طرف گردن و به نسبت ضخیم

لکه روشن متوسط

دو طرف گردن و ضخیمتر از چک اروپایی

نامشخص

پشت

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای تیره

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای روشن

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای تیره

راه راه طولی تیره در زمینه قهوه ای

تیره

راه راه طولی تیره در زمینه روشن

لکه سفید روی بال

کوچک- یک لکه سفید کوچک در پایه شاهپرهای اولیه

باریک

باریک

باریک

ضخیمتر از نر چک اروپایی

ضخیمتر از ماده چک اروپایی

بلندی شاهپرهای اولیه

بلندتر از چک اروپایی

بلندتر از چک اروپایی

متوسط

متوسط

بلندتر از چک اروپایی

بلندتر از چک اروپایی

گلو

نارنجی

نارنجی کم رنگ

قهوه ای تیره

قهوه ای

سیاه

روشن

سینه

نارنجی

نارنجی

قرمز نارنجی

نارنجی کم

لکه کوچک نارنجی

نارنجی کم رنگ

شکم

در بالا و دو طرف نارنجی، در پایین سفید چرکی

سفید چرکی متمایل به نارنجی

در بالا و دو طرف نارنجی، در پایین سفید چرکی

سفید چرکی

سفید

سفید چرکی

پهلوها

نارنجی

نارنجی کم رنگ

نارنجی

نارنجی

نارنجی کم رنگ

نارنجی کم رنگ

پرهای زیربغل

-

-

خاکستری

-

سیاه

-

دمگاه

قهوه ای خالدار

قهوه ای کم رنگ خالدار

حنایی خالدار

حنایی خالدار

در زیرگونه S.m. maurus سفید بدون خال- در زیرگونه S.m. variegata نارنجی

نارنجی کم رنگ بدون خال

دم

تیره- در شاهپرهای کناری دم پایه پرها کمی سفید

تیره

تیره

تیره

تیره- در زیرگونه S.m. variegata شاهپرها در پایه دم سفید

تیره

پاها

تیره، نازک و بلند

تیره، نازک و بلند

تیره، نازک و بلند

تیره، نازک و بلند

تیره، نازک و بلند

تیره، نازک و بلند

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشارات شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۸ ، ۰۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای کوکوی معمولی و کوکوی شرقی

Differences of Common Cuckoo and Oriental Cuckoo

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 4 آذر 1398

 

نام فارسی

کوکوی معمولی نر

کوکوی معمولی ماده

کوکوی معمولی فرم حنایی

کوکوی شرقی نر

کوکوی شرقی فرم حنایی

نام علمی

Cuculus canorus

 

 

Cuculus optatus

 

نام انگلیسی

Common Cuckoo

 

 

Oriental Cuckoo

 

منقار

متوسط و خمیده- کنار چاک دهان زردرنگ

 

 

متوسط و خمیده- گاهی کنار چاک دهان زردرنگ

 

حلقه چشمی

زرد

زرد

 

زرد

 

گلو

خاکستری

راه راه عرضی در زمینه قهوه ای حنایی

 

خاکستری

 

گونه ها

 

 

راه راه عرضی محو در زمینه قهوه ای حنایی

 

نوارهای عرضی در زمینه قهوه ای حنایی

سر

خاکستری

 

 

خاکستری

 

پشت

خاکستری

 

حنایی با نوارهای عرضی نازک و متوسط- در فرم خاکستری پشت خاکستری با لبه نازک سفید در پرها

خاکستری

حنایی با نوارهای عرضی کلفت

روی بالها

خاکستری

 

 

خاکستری تیره

 

زیر بالها

پوشپرهای زیر بال دارای راه راه عرضی، شاهپرهای اولیه در بخش بیرونی دارای راه راه عرضی- خط تیره در لبه جلویی بال

 

 

پوشپرها روشن ولی نزدیل زیربغل دارای راه ر اه عرضی، شاهپرهای اولیه در بخش بیرونی دارای راه راه عرضی- خط تیره در لبه جلویی بال

 

سینه

نوارهای عرضی طویل تیره در زمینه سفید

نوارهای عرضی طویل تیره در زمینه سفید

نوارهای عرضی طویل  و تیره نازک در زمینه سفید متمایل به خاکستری

نوارهای عرضی طویل سیاه در زمینه سفید شیری تا نخودی

نوارهای عرضی طویل  و تیره ضخیمتر در زمینه سفید شیری تا نخودی

شکم

نوارهای عرضی طویل تیره در زمینه سفید

نوارهای عرضی طویل تیره در زمینه سفید

نوارهای عرضی طویل  و تیره نازک در زمینه سفید متمایل به خاکستری

نوارهای عرضی طویل سیاه در زمینه سفید شیری تا نخودی

نوارهای عرضی طویل  و تیره ضخیمتر در زمینه سفید شیری تا نخودی

زیردم

سفید کرم گاهی با راه راه عرضی تیره

 

 

سفید شیری تا نخودی گاهی با خالهای سیاه

سفید شیری تا نخودب با نوارهای عرضی نازک تیره

دم

خاکستری تیره با خالهای سفید، حاشیه انتهای دم سفید

 

 

خاکستری تیره با خالهای سفید، حاشیه انتهای دم سفید

 

دمگاه

خاکستری سربی

 

در ماده حنایی یکدست یا راه راه عرضی- در فرم خاکستری دمگاه خاکستری

 

در ماده حنایی با راه راه عرضی مشخص

پاها

زرد متمایل به نارنجی

زرد متمایل به نارنجی

 

زرد متمایل به نارنجی

 

 

منابع

Mann, C. (2014). Common and Oriental Cuckoos- Photo Guide. Birdwatch, June 2014: 45-52.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه یلوه های ایران

Comparison Iranian rails and crakes

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 4 آذر 1398

 

جدول زیر به منظور تفکیک بهتر یلوه های ایران تهیه شده است.