کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۷ مطلب با موضوع «Rare & Vagrant birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گنجشک رودخانه ای سیستانی در زابل در اردیبهشت 1400

Record of Sistan Scrub Sparrow in Zabol in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک رودخانه ای سیستانی Passer maobiticus yatii

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: روستای لورگه باغ، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 31 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Sistan Scrub Sparrow Passer maobiticus yatii

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Lorgeh Bagh village, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 21 May 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری دال هیمالیایی در سرباز در دی 1399

Third national record of Himalayan Vulture in Sarbaz in December 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: سرباز به راسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1399

پرنده نگران: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، حمید جباری، میرحسین حسینی و دیک فورسمن

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarbaz to Rask

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 25 December 2020

Birdwatchers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Mirhosein Hosseini & Dick Forsman

Remarks: The third record of this species for Iran and the second record of this species for Sistan & Baluchestan province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهاردهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در تهران در شهریور 1400

Fourteenth national record of Wood Warbler in Tehran in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 4 شهریور 1400

پرنده نگران: بانو سارا عرب و آقای سیدحامد موسوی

یادداشت: این پرنده در روز 5 شهریور 1400 هم توسط بانوان پگاه میرزایی و سیمین منصوری، آقایان حمید جباری، سید حامد موسوی، سجاد زارعیان و علیرضا کیانی نژاد ثبت شد.

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 26 August 2021

Birdwatchers: Sara Arab & Seyed Hamed Moosavi

Remarks: The bird was also observed on 27 August 2021 by Pegah Mirzaei, Simin Mansouri, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Moosavi, Sajjad Zareian & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ششمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در ورامین در تیر 1400

Sixth national record of Eastern Cattle Egret in Varamin in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 18 تیر 1400

پرنده نگر: آقایان نصیر طایی و حسین ایجادی

شناسایی کنندگان: شهرزاد فتاحی، محسن ملاح، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: ششمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان تهران

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 9 July 2021

Birdwatchers: Nasir Taiee & Hossein Ijadi

Identified by: Sharzad Fattahi, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The sixth record of this species for Iran and the first record of this species for Tehran province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در کشف رود در مرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Kashaf-Rud in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 10 فرد

محل پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 11 مرداد 1400

پرنده نگران: آقایان سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 2 August 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در کشف رود در تیر 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Kashaf-Rud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 20 تیر 1400

پرنده نگران: آقای مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 July 2021

Birdwatchers: Mahdi Naghibi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پرستواقیانوسی قهوه ای بین پاسنی و جاسک در خرداد 1256

First national record of Brown Noddy in Jask in May 1877

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: چند فرد

محل پایش: بین پاسنی و جاسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 خرداد 1256

پرنده نگر: ا.ای. باتلر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه از آن در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: between Pasni and Jask

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 May 1877

Birdwatchers: A.E. Butler

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

Reference: Ticehurst 1926-27

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در بندرعباس در خرداد 1387

First national record of Sooty Shearwater in Bandar Abbas in June 2008

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 23 خرداد 1387

مکان پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

پرنده نگران: آقای صفر عسکری

شناسایی کنندگان: ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پرنده زنده و بدون توان پرواز در کرانه بندر عباس پیدا شد که آغشته به مواد نفتی بود. این پرنده کمابیش بیهوش و پرهای آن به هم چسبیده بودند. پس از تلاش برای درمان، جان خود را از دست داد. برخی از ویژگیهای این پرنده زیست سنجی شد.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12 June 2008

Birdwatchers: Safar Askari

Identified by: Richard Porter

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. This bird was found alive not able to fly due to it being covered with oil. The bird was more or less unconscious and its feathers were stuck together. After attempts to recover, it died. Some morphometric features were measured.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۰۸:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در نخیلو در خرداد 1400

Third national record of Sooty Shearwater in Nakhilu in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد مرده

زمان پایش: 31 خرداد 1400

مکان پایش: جزیره نخیلو

استان: بوشهر

پرنده نگران: آقایان فرهاد حسینی طایفه، حسین جعفری، ذکریا میرزایی، مهدی ایرانمنش و محمد کاظم اسماعیلی تزنگی

شناسایی کنندگان: آقایان فرهاد حسینی طایفه، ابوالقاسم خالقی زاده، میثم قاسمی، حمید جباری و علی سنگچولی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان بوشهر. همچنین یک فرد در نزدیکی جزیره ام الگرم در حال پرواز بود که نگاره برداری از آن فراهم نشد.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual dead

Place of observation: Nakhilu Island

Province: Bushehr

Dates of observation: 21 June 2021

Birdwatchers: Farhad Hosseini Tayefeh, Hossein Jafari, Zakaria Mirzaei, Mehdi Iranmanesh & Mohammad-Kazem Esmaeili-Tazangi

Identified by: Farhad Hosseini Tayefeh, Abolghasem Khaleghizadeh, Meysam Ghasemi, Hamid Jabbari & Ali Sangchooli

Remarks: The third record of this species for Iran and the second record of this species for Bushehr province. Another individuals was observed flying over Omal-Gorm Island but photographing was not possible.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی خاوری از دز در بهمن 1381

Second national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Dez in February 2003

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: وب نزدیک رودخانه دز

استان: خوزستان

زمان پایش: 25 بهمن 1381

پرنده نگران: آقای اچ. بوک به درک اسکات

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shileh Sheikh Yahgob near the Dez River

Province: Khuzestan

Dates of observation: 14 February 2003

Birdwatchers: H. Buck per D.A. Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and first record for Khuzestan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی خاوری از مریوان در تیر 1354

First national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Marivan in July 1975

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شرق مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 13 تیر 1354

پرنده نگران: آقای درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان. این پرنده در میان درختان بید و صنوبر در درختزار بلوط در حال آوازخوانی بود.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: east of Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 4 July 1975

Birdwatchers: Derek Scott

Remarks: The first record of this species for Iran and first record for Kordestan province. It was in song among willow & poplar in scrubby oak woodland.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری یاکریم سرخ در تهران در اسفند 1378

Second national record of Red Collared Dove in Tehran in March 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: یک باغ عمومی در تهران

استان: تهران

زمان پایش: 18 اسفند 1378

پرنده نگر: آقای بیژن فرهنگ دره شوری

یادداشت: دومین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان تهران.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: a public garden in Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 8 March 2000

Birdwatchers: Bijan Farhang Darreh-Shori

Remarks: The second record of this species in Iran. The first record of this species for Tehran province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری یاکریم سرخ در شهداد در خرداد 1400

Fourth national record of Red Collared Dove in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه در ایران. دومین رکورد این گونه برای استان کرمان.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 13 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The fourth record of this species in Iran. The second record of this species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در مشهد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Mashhad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در افضل آباد در خرداد 1277

Second national record of Eastern Cattle Egret in Afazal-Abad in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: افضل آباد

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 21 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Afzal-Abad

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 11 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در گز بار در خرداد 1277

First national record of Eastern Cattle Egret in Gaz-e Bar in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: گزِ بار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 13 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Gaz-e Bar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 3 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار سومالی در قشم در خرداد 1400

Report of Somali Starling from Iran in Qeshm in May 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سار سومالی Onychognathus blythii

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 9-10 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای هادی انصاری

یادداشت: این نخستین گزارش دیدن این گونه در ایران است. بر اساس معیارهای ثبت گونه ها، با توجه به اینکه امکان آمدن این دو پرنده با کشتیها وجود دارد و نیز منشا طبیعی آنها آشکار نیست. بر پایه این گزارش، این گونه نمی تواند در فهرست اصلی پرندگان ایران و استان هرمزگان جای گیرد. تنها پس از دریافت گزارشهای بیشتر و دقیقتر با دانستن منشاء طبیعی پرندگان یا تشکیل جمعیت پایدار می تواند به فهرست اصلی پرندگان ایران افزوده شود.

Species: Somali Starling Onychognathus blythii

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Date of observation: 29-30 May 2021

Birdwatchers: Hadi Ansari

Remarks: This is the first report of this species from Iran. Based on the criteria for recording species, these two individuals could be arrived through ships and their natural origin is not clear. Therefore, it cannot be added to the main lists of the birds of Iran and Hormozgan province. This species can only be added to the birds of Iran after more details about the origin of these birds or establishing a stable small population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در شهداد در خرداد 1400

Fifth national record of Eastern Cattle Egret in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 17 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 7 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The fifth record of this species for Iran and the first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در شهداد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 9 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 30 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری ماهی خورک سرخاکستری در جاسک در خرداد 1400

First national record of Grey-headed Kingfisher in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ماهی خورک سرخاکستری Halcyon leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

شناسایی کنندگان: الهام شنیتی، میثم قاسمی، آرش حبیبی آزاد، علی سنگچولی، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، سیدحامد موسوی، میرحسین حسینی، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. رفتار این پرنده در روز 11 خرداد 1400 توسط بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی با همراهی آقای حسین بارآزرده مورد پایش قرار گرفت.

Species: Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 May 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Elham Shaniti, Meysam Ghasemi, Arash Habibi-Azad, Ali Sangchooli, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MirHossein Hosseini, Reza AliAsl, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Behaviour of this bird was monitored on 1 June 2021 by Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Hossein BarAzordeh.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین آمور در لیپار در بهمن 1387

First national record of Amur Falcon in Lipar in January 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین آمور Falco amurensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب لیپار، 15 کیلومتری شرق چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 بهمن 1387

پرنده نگران: آقایان رِینود وِرمولِن، حسین عسکری و مارتِن پیتِر لَنتشیر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lipar Marsh, 15 km east of Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 24 January 2009

Birdwatchers: Reinoud Vermoolen, Hosein Askari & Maarten Pieter Lantsheer

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری بوف برفی در گمیشان در آذر 1375

Third national record of Snowy Owl in Gomishan in December 1996

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک فرد نابالغ در پوشش زمستانه

محل پایش: شرق تالاب گمیشان، یک کیلومتری ساحل و 6 کیلیومتری مرز ترکمنستان

استان: گلستان

زمان پایش: ساعت 2 بعد از ظهر 13 آذر 1375

پرنده نگر: آقای رمضانعلی قائمی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one at first winter plumage

Place of observation: East of Gomishan wetland, 1 km from the sea coast and 6 km away from the Turkmenistan border

Province: Golestan

Dates of observation: 4 December 1996

Birdwatchers: Ramezanali Ghaemi

Remarks: The third record of this species for Iran and Golestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری بوف برفی در گمیشان در آذر 1353

Second national record of Snowy Owl in Gomishan in December 1974

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک فرد ماده

محل پایش: دشت ترکمن صحرا، 15 کیلومتری شمال گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 29 آذر 1353

پرنده نگر: آقای درک ا. اسکات

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Turkmen Steppe, 15 km north of Gomishan

Province: Golestan

Dates of observation: 20 December 1974

Birdwatchers: Derek A. Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and Golestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری بوف برفی در خواجه نفس در اسفند 1282

First national record of Snowy Owl in Khajeh Nafas in March 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک نمونه

محل پایش: خواجه نفس

استان: گلستان

زمان پایش: 28 اسفند 1282

پرنده نگر: آقای پاول

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one specimen

Place of observation: Khajeh Nafas

Province: Golestan

Dates of observation: 18 March 1903

Birdwatchers: Mr. Paul

Remarks: The first record of this species for Iran and Golestan province

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک رودخانه ای در چشمه شیرین در اردیبهشت 1319

First national record of River Warbler in Cheshmeh Shirin in May 1940

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد ماده

محل پایش: چشمه شیرین

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1319

پرنده نگر: آقای والتر کوئِلز

یادداشت: نخستین رکورد موثق این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان. نمونه شماره 239956 در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو نگهداری می شود.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Cheshmeh Shirin

Province: Khuzestan

Dates of observation: 12 May 1940

Birdwatchers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Khuzestan province. The specimen no. 239956 is being kept in FMNH, Chicago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد بوبی پاسرخ در بندر لنگه در شهریور 1358

The first national record of Red-footed Booby in Bandar-e Lengeh in August 1979

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی پاسرخ Sula sula

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 شهریور 1358

پرنده نگر: پِتِر دبلیو.جی. چیلمن

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Red-footed Booby Sula sula

No. of individuals: One individual

Place of observation: off Bandar-e Lengeh (2621N 5443E)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 August 1979

Birdwatchers: Peter W.G. Chilman

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

---

 

 

Here is the full text of Jens Eriksen to Abolghasem Khaleghizadeh on 1 June 2014:

 

“Dear Abolghasem,

 

Thank you for your email and enquiry about the first Red-footed Booby in Oman, the UAE and Iran, obviously a highly ship assisted occurrence.

The record was by tanker Chaptain Peter W G Chilman on board the ship. Here is what he wrote (I suspect it was published in Sea Swallow, though I don't have the reference):

'First seen on foc'sle at 09:00 [on 27 Aug 1979] in position 2308N
5936E. Didn't move all day even when closely approached, sitting with wings spread. On 28th fishing from foc'sle. Usually sat with bill open. Last seen at dusk 18:00 on 28th in position 2621N 5443E (off Bandar-e-Lengeh, Iran). Dark brown above with white flecks. Pale brown head and underside. Primaries and tail dark brown. Pink bill with dark tip. Bluish round eye. Red feet, pinkish white claws. Moulting heavily'.

Captain Chilman was an experiences birdwatcher and supplied numerous records of seabirds and wrote several articles.

Hope this helps,
Jens

------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

برنامه اعلام رکوردهای گونه‌های نایاب پرندگان ایران

Declaration of all records of Iranian rare birds species

به آگاهی دوستان و سروران گرامی می‌رساند، در سال‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی برای گردآوری، انتشار و چاپ رکوردهای پیشین گونه‌های نایاب در کشور انجام شده است که یک دوره بلندمدت 150 ساله (از دهه 1860 میلادی تا سال 2020 میلادی) از تاریخ پرنده‌شناسی ایران را پوشش می‌دهد. با توجه به اهمیت فراوان این گونه‌های نایاب، در فروردین 1400، "فهرست گونه‌های نایاب و سرگردان پرندگان ایران" از "فهرست گونه‌های کمیاب و فراوان محلی" جدا شد تا بیشتر از گذشته مورد توجه پرنده‌نگران ارجمند کشورمان قرار گیرد. معیار گزینش گونه‌های نایاب، ثبت حدود یک رکورد در هر دوره ده ساله در نظر گرفته شده است.

در ادامه این روند، در هفته‌های آینده، همه رکوردهای پیشین این گونه‌ها با عنوان "رکوردهای کشوری" گونه‌های نایاب، در سایت کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام خواهند شد. همچنین، ترتیب زمانی هر یک از رکوردها (مانند نخستین، دومین، سومین، چهارمین و ...) مشخص خواهد شد. بنابر این، در مورد گونه‌های نایاب تا پانزدهمین رکورد کشوری این گونه‌ها در چارچوب "گونه ها نایاب ایران" اعلام خواهند شد اما با ثبت شمار بیشتری از رکوردهای این گونه‌ها، وضعیت آن گونه تغییر کرده، از فهرست "گونه‌های نایاب پرندگان ایران" به فهرست "گونه‌های کمیاب پرندگان ایران" منتقل خواهد شد.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در میناب در بهمن 1392

Record of White-eyed Buzzard in Minab in February 2014

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپه چشم سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: بهمن 1392

پرنده نگران: آرش حبیبی آزاد، میثم قاسمی و عاطفه موسویان

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2014

Birdwatchers: Arash Habibi-Azad, Meysam Ghasemi & Atefeh Moosavian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پاشلک تک زی در کیاسر در آذر 1390

Record of Solitary Snipe in Kiasar in December 2011

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک تک زی Gallinago solitaria

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کیاسر

استان: مازندران

زمان پایش: 16 آذر 1390

پرنده نگر: آقای کوروس ربیعی

Species: Solitary Snipe Gallinago solitaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiasar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 7 December 2011

Birdwatchers: Kouros Rabiie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد سسک رودخانه ای برای ایران در مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of River Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان سید ناصح حسینی، پشکو کیانی و محمد نیکخواه

شناسایی کنندگان: سید ناصح حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، محسن ملاح، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی اصل و کرامت حافظی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 18 May 2021

Birdwatchers: Seyed Naseh Hosseini, Pashku Kiani & Mohammad Nikkhah

Identified by: Seyed Naseh Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad safrang, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Arash habibi-Azad, Reza AliAsl & Keramat Hafezi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک گل (پالاس) برای ایران در نایبندان در آبان 1392

The first record of Pallas's Leaf Warbler for Iran in Naybandan in October 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دره شاند، پناهگاه حیات وحش نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 5 آبان 1392

پرنده نگران: آقای امیر طالبی گل و آرش مودی

یادداشت: نام فارسی این گونه، به پاس تلاش شادروان امیر طالبی گل در واپسین لحظه های زندگی و کشف این گونه نامگذاری شد. نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان خراسان جنوبی.

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shand valley, Naybandan W.R.

Province: South Khorasan

Date of observation: 27 October 2013

Birdwatchers: Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: Its Persian name was after death of the first observer of this species. The first record of this species for Iran and South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لاچین در جاسک در دی 1391

Record of Lanner Falcon in Jask in January 2012

 

چکیده این ثبت:

گونه: لاچین Falco biarmicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: دی 1391

پرنده نگر: آقای میثم قاسمی

Species: Lanner Falcon Falco biarmicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2012

Birdwatchers: Meysam Ghasemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

سومین رکورد سسک دمگاه زیتونی خاوری برای ایران از مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پیرامون مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 17 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد، ابوالقاسم خالقی زاده، برایان اسمال، اندرو استودارت و درک اسکات

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 7 May 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

Identified by: Arash Habibi-Azad, Abolghasem Khaleghizadeh, Brian Small, Andrew Stoddart & Derek Scott

Remarks: The third record of this species for Iran and second record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری یاکریم سرخ در شهداد در اردیبهشت 1400

Third national record of Red Collared Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: سومین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 15 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The third record of this species in Iran. The first record of this species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی ابلق در چابهار در تیر 1390

Record of Jacobin Cuckoo in Chabahar in July 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی ابلق Oxylophus jacobinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 30 تیر 1390

پرنده نگر: آقای اشرف علی حسینی

Species: Jacobin Cuckoo Oxylophus jacobinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 21 July 2011

Birdwatchers: Ashraf-Ali Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت کاکایی راه راه از ایران در تیاب در بهمن 1393

The first record of Glaucous Gull from Iran in Tiab in January 2015

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی راه راه Larus hyperboreus

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: بندر بریس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1392

پرنده نگران: آقایان میثم قاسمی، علی سنگچولی و باقر نظامی

Species: Glaucous Gull Larus hyperboreus

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Tiab, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 22 January 2015

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Ali Sangchooli & Bagher Nezami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستواقیانوسی قهوه ای در جزیره شیدور در تابستان 1390

Record of Brown Noddy on Sheedvar Island in summer 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: 18-19 خرداد، 20-21 تیر 1390

پرنده نگران: میثم قاسمی، فهیمه گودرزی، باقر نظامی، احمد براتی، فرزانه اعتضادی فر و نجیبه صادقی

یادداشت: دومین ثبت این گونه از ایران و استان هرمزگان. نخستین ثبت آن دیدن چند پرنده بین پاسنی و جاسک در روز 25 می 1877 توسط ا.ای. باتلر بود. یک نمونه از ان در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8-9 June, 11-12 July 2011

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Fahimeh Goudarzi, Bagher Nezami, Ahmad Barati, Farzaneh Etezadifar, Najibeh Sadeghi

Remarks: The second record of this species from Iran. The first record was of a few birds between Pasni and Jask, Sistan & Baluchestan on 25 May 1877 by AE Butler (Ticehurst 1926-27). One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت مگس گیر کاکل سیاه از ایران در جاسک در بهمن 1389

Record of Black-naped Monarch from Iran in Jask in February 2011

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای علاییه، شمال لیرداف، 40 کیلیومتر دور از ساحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 24 بهمن 1389

پرنده نگر: آقای علی علی اسلام

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alaiyeh village, north of Lirdaf, 40 km away from the coast, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 13 February 2011

Birdwatchers: Ali Alieslam

Remarks: The first record of this species from Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی پاسیاه در بندر بریس در دی 1392

Record of Black-legged Kittiwake in Beris port in December 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی پاسیاه Rissa tridactyla

شمار پرنده: یک فرد نخستین زمستان

محل پایش: بندر بریس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1392

پرنده نگران: آقای علی سنگچولی

Species: Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla

No. of individuals: One individual, first winter

Place of observation: Beris port, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 December 2013

Birdwatchers: Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جنگلی در بندر ماهشهر در اردیبهشت 1400

Record of Wood Warbler in Bandar Mahshahr in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

روز پایش: 14 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای شایان بهبهانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و آلان دین

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Mahshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 4 May 2021

Birdwatchers: Shayan Behbahani

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Alan Dean

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت جغد شمالی برای ایران از پرور در اردیبهشت 1400

The first record of Boreal Owl for Iran in Parvar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد شمالی Aegolius funereus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود منطقه حفاظت شده پرور

استان: سمنان

زمان پایش: 9-10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان علی علی اسلام و مهدی قربانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سمنان.

 

Species: Boreal Owl Aegolius funereus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parvar Protected Area

Province: Semnan

Dates of observation: 29-30 April 2021

Birdwatchers: Ali Alieslam & Mehdi Ghorbani

Remarks: The first record of this species for Iran and Semnan province.

Reference: https://www.instagram.com/p/COXTc6DHyTS/?igshid=1wzh04py5mi6u

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هفتمین رکورد کشوری کاکایی پاسیاه در شاهرود در فروردین 1400

Seventh national record of Black-legged Kittiwake in Shahrud in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: کاکایی پاسیاه Rissa tridactyla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی شکرالهی، احسان طالبی، یاشار صدف زاده و پدرام خلیلی

یادداشت: هفتمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سمنان.

Species: Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 17 April 2021

Birdwatchers: Ali Shokrollahi, Ehsan Talebi, Yashar Sadafzadeh & Pedram Khalili

Remarks: The seventh record of this species for Iran and first record of this species for Semnan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Olive-backed Pipit in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، احسان طالبی، حمید جباری، محمدجواد پرستگاری، عبدالرحمن السرحان، اُسکار کمپل، رافائل آی، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Mohammad-Javad Parastegari, Abdulrahman Al-Sirhan, Oscar Campbell, Raffael Aye, Derek Scott & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار دم بلوطی در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Chestnut-tailed Starling in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار دُم بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگران: آقایان هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 25 February 2021

Birdwatchers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه از ایران در بندر لنگه در اسفند 1399

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگران: هادی امینی، ابراهیم شفیع زاده و جمشید کریمی زاده

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hadi Amini, Ebrahim Shafizadeh & Jamshid Karimizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در شهداد در اسفند 1399

Record of White-crowned Wheatear in Shahdad in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

دوره پایش: 11-14 اسفند 1399

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

یادداشت: هفتمین ثبت این گونه از ایران. نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 1-4 March 2021

Observers: Hamed Teymouri

Remarks: The seventh record from Iran. The first record for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سار دم بلوطی از ایران در بندر لنگه در بهمن 1399

The first record of Chestnut-tailed Starling from Iran in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار دُم بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز پایش: 23 بهمن 1399

پرنده نگران: الهام شنیتی و ساره مسعودی

یادداشت: نخستین ثبت تاییدشده این گونه از ایران. گونه جدید برای استان هرمزگان. این گونه نخست در روز 2 دی 1399 توسط آقای سیدعلی محترمی دیده شد اما جزییات بیشتر به دست نیامد.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 11 February 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

Remarks: The first confirmed record of this species in Iran. New species for Hormozgan province. This species was first observed on 22 December 2020 by Seyed Ali Mohtarami but details were not obtained.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باقرقره دم دراز در خواف در بهمن 1399

Record of Pallas’s Sandgrouse in Khaf in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: باقرقره دم دراز Syrrhaptes paradoxus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: دشت حسین آباد، خواف

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 6 بهمن 1399

پرنده نگران: آقایان سید بابک موسوی و علی خانی

یادداشت: این پرنده در میان باقرقره های شکم سیاه دیده شد.

Species: Palls’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus

No. of individuals: One male

Place of observation: Hossein-Abad plain, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 25 January 2021

Birdwatchers: Seyed Babak Musavi & Ali Khani

Remarks: This bird was observed among Black-bellied Sandgrouses.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در بندر لنگه در بهمن 1399

Record of Olive-backed Pipit in Bandar-e Lengeh in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 7 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی مهدوی

شناسایی کنندگان: آقایان علی مهدوی، حمید جباری، احسان طالبی، مرتضی کشاورز، بشیر شریف‌نیا، سیدحامد موسوی، سیدمهدی موسوی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 January 2021

Birdwatchers: Ali Mahdavi

Identified by: Ali Mahdavi, Hamid Jabbari, Ehsan Talebi, Morteza Keshavarz, Seyed Hamed Mousavi, Seyed Mehdi Mousavi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت پری شاهرخ هندی از ایران در چابهار در دی 1399

The first record of Indian Golden Oriole from Iran in Chabahar in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ هندی Oriolus kundoo

شمار پرنده: یک فرد جوان

مکان پایش: ساحل کنارک، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

روز پایش: 6 دی 1399

پرنده نگران: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، درنا مجاب، حمید جباری، پراساد گرانپول، رافائل آی و درک اسکات

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Indian Golden Oriole Oriolus kundoo

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Konarak coast, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 December 2020

Birdwatchers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Prasad Granpule, Arrafe Aye & Derek Scott

Remarks: The first confirmed record of this species for Iran and for the Sistan & Baluchestan province.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی