کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۸ مطلب با موضوع «Rare & Vagrant birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کورکور برهمایی (سرسفید) در گواتر در دی 1401

Second national record of Brahminy Kite in Gowater in January 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: کورکور برهمایی (سرسفید) Haliastur indus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گواتر، نزدیک مرز پاکستان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 18 دی 1401

پایشگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: دومین رکورد این گونه از ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Brahminy Kite Haliastur indus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gowater, neat Pakistan border

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 8 January 2023

Observer: MohammadJavad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The second record of this species from Iran and Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۱ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ششمین رکورد کشوری دال هیمالیایی در جاسک در دی 1401

Sixth national record of Himalayan Vulture in Jask in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر گابریک، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 15 دی 1401

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

شناسایی‌کنندگان: آقایان سید حامد موسوی، کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، کریس بودن و دیک فورسمن

یادداشت: ششمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Gabrik, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 5 January 2023

Observers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Seyed Hamed Mousavi, Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Chros Bopwden & Dick Forsmann

Remarks: The sixth record of this species for Iran and the first record of this species for Hormozgan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۰۱ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری دال هیمالیایی در هزارمسجد در شهریور 1401

Fifth national record of Himalayan Vulture in Hezar-Masjed in September 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هزارمسجد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 21 شهریور 1401

پایشگران: آقایان علی مهدوی، احسان اردکانیان، جاهد مومن و رضا مجذوبی

شناسایی‌کنندگان: آقایان احسان طالبی، علی موسوی، مرتضی کشاورز، بشیر شریف‌نیا، محمدرضا کشفی، علی مهدوی، احسان اردکانیان، محمدجواد پرستگاری، محمد سفرنگ، حمید جباری، رضا علی‌اصل، سید بابک موسوی، کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، کریس بودن و دیک فورسمن

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hezar-Masjed

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 12 September 2022

Observers: Ali Mahdavi, Ehsan Ardakanian, Jahed Momen & Reza Majzoobi

Identified by: Ehsan Talebi, Ali Mousavi, Morteza Keshavarz, Bashir Sharifnia, MohammadReza Kashfi, Ali Mahdavi, Ehsan Ardakanian, MohammadJavad Parastegari, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Reza AliAsl, Seyed Babak Musavi, Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Chros Bopwden & Dick Forsmann

Remarks: The fifth record of this species for Iran and the first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۰۱ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پانزدهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در تهران در اردیبهشت 1401

Fifteenth national record of Wood Warbler in Tehran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: پارک پلیس، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 4-5 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای هومن درودی

شناسایی‌کنندگان: آقایان محمد سفرنگ، عباس عاشوری، محمدجواد پرستگاری، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: صدای این پرنده ضبط شد.

 

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Park-e Police, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 24-25 April 2022

Observers: Houman Doroudi

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Mohammad-Javad Parastegari, Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: Its call was recorded.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۱ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کبوتردریایی مدیترانه ای در بندرعباس در مرداد 1401

Second national record of Scopoli’s Shearwater in Bandar Abbas in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی مدیترانه‌ای Calonectris diomedea

شمار پرنده: یک فرد ناتوان در پرواز

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 مرداد 1401

پایشگران: آقایان افشین عسکری و میثم قاسمی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان.

Species: Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea

No. of individuals: one individual unable to fly

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 27 July 2022

Observers: Afshin Askari & Meysam Ghasemi

Remarks: The second record of this species for Iran and first for Hormozgan province province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کبوتردریایی مدیترانه ای در چابهار در فروردین 1351

First national record of Scopoli’s Shearwater in Chabahar in April 1972

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی مدیترانه‌ای Calonectris diomedea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 فروردین 1351

پایشگران: اس. کرامپ، پ.ا.د. هولوم، ر.اف. پورتر و د.ا.ام. والاس

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Scopoli’s Shearwater Calonectris diomedea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 April 1972

Observers: Cramp S., P.A.D. Hollom, R.F. Porter & D.I.M. Wallace

Remarks: The first record of this species for Iran and first for Sistan & Baluchestan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی شرقی از پیرانشهر در خرداد 1401

Fifth national record of Eastern Bonelli’s Warbler in Piranshahr in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه‌زیتونی شرقی Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای خدرآباد، پیرانشهر

استان: استان آذربایجان غربی

زمان پایش: 4 خرداد 1401

پایشگران: آقایان صیاد شیخی ئیلانلو، محمدرضا کشفی و علی موسوی

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان آذربایجان غربی. آواز این پرنده ضبط شد.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khedr-Abad village, Piranshahr

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 25 May 2022

Observers: Sayyad Sheikhi Ilanlou, Mohammad-Reza Kashfi & Ali Mousavi

Remarks: The fifth record of this species for Iran and first record of this species for West Azarbaijan province. Its song was recorded.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۰۱ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد (خاوری) در سرخس در تیر 1401

Record of Yellow-eyed Dove in Sarakhas in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم‌زرد (خاوری) Columba eversmanni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سرخس

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 17 تیر 1401

پایشگران: آقایان سیدمهدی نقیبی و امیر مدیری و بانوان سمیرا سلیمانی و زهرا راشدی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarakhs

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 8 July 2022

Observers: Seyed Mahdi Naghibi, Amir Modiri, Samira Soleymani & Zahra Rashedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۱ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد جوجه آوری کبوتر چشم زرد (خاوری) در مشهد در تیر 1401

First record of breeding Yellow-eyed Dove in Meyami in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم‌زرد (خاوری) Columba eversmanni

شمار پرنده: 2 بالغ و 2 جوجه پروازی

محل پایش: روستای میامی، حدود 30 کیلومتری مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 16 تیر 1401

پایشگران: آقایان علی مهدوی و وحید اشرفی

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: وابستگی رفتاری جوجه‌ها و دورنشدن جوجه‌ها از والدین

یادداشت: نخستین رکورد جوجه‌آوری این گونه در ایران

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 adults and 2 fledglings

Place of observation: Meyami, c. 30 km of Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7 July 2022

Observers: Ali Mahdavi & Vahid Ashrafi

Type of breeding confirmation: dependency of fledglings to adults

Remarks: The first breeding record of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۱ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در هندیجان در خرداد 1401

Fifth national record of Sooty Shearwater in Hendijan in June 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 16 خرداد 1401

پایشگران: آقایان علی عبادی و سعید بهبهانی‌نژاد

شناسایی‌کنندگان: حمید جباری، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، محسن ملاح و عباس عاشوری

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 June 2022

Observers: Ali Ebadi & Saeed Behbahaninezhad

Identified by: Hamid Jabbari, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Mohsen Mallah & Abbas Ashoori

Remarks: The fifth record of this species for Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۱ ، ۰۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هشتمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در بیرجند در اردیبهشت 1401

Eighth national record of Eastern Cattle Egret in Birjand in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 24 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای غلامرضا سمیعی

شناسایی کنندگان: الهام شنیتی، هومن درودی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: هشتمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 14 May 2022

Birdwatchers: Gholamreza Samiie

Identified by: Elham Shaniti, Houman Dorudi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The eighth record of this species for Iran and the first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی شرقی از مریوان در اردیبهشت 1401

Fourth national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Marivan in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه‌زیتونی شرقی Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پیرامون مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 19 ردیبهشت 1401

پایشگران: آقایان محمد سفرنگ و شورش وهابی

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و سومین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 9 May 2022

Birdwatchers: Mohammad Safrang & Shoresh Vahabi

Remarks: The fourth record of this species for Iran and third record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری خوتکای گردن سفید در درگس در آذر 1389

Fourth national record of Cotton Pygmy Goose in Dargas in December 2010

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خوتکای گردن‌سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: استخری نزدیک کشاری، درگس

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 20-21 آذر 1389

پرنده‌نگران: آقای ت. استالینگ و ت. روث

یادداشت: چهارمین رکورد برای ایران و سومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: a pool near Keshari, Dargas

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 11-12 December 2010

Birdwatchers: T. Stalling and T. Roth

Remarks: The fourth record for Iran and the third record of this species for Sistan & Baluchestan province

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری خوتکای گردن سفید در تالاب حله در بهمن 1386

Third national record of Cotton Pygmy Goose in Helleh in February 2008

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خوتکای گردن‌سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب حله

استان: بوشهر

زمان پایش: 15 بهمن 1386

پرنده‌نگر: آقای سیدبابک موسوی

یادداشت: سومین رکورد برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان بوشهر

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Date of observation: 5 February 2008

Birdwatchers: Seyed Babak Musavi

Remarks: The third record for Iran and the first record of this species for Bushehr province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری خوتکای گردن سفید در پوزم در شهریور 1377

Second national record of Cotton Pygmy Goose in Pozm in August 1998

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خوتکای گردن‌سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: یک فرد نابالغ/ماده

مکان پایش: تالاب پوزم

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 9 شهریور 1377

پرنده‌نگران: آقایان ا. ساشانویز، پ. کارزمارزیک و آ. اولزوسکی

یادداشت: دومین رکورد برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one immature/female

Place of observation: Pozm wetland

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 31 August 1998

Birdwatchers: K.A. Sachanowicz, P. Karczmarczyk and A. Olszewski

Remarks: The second record for Iran and the second record of this species for Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری خوتکای گردن سفید در هاون صابری در دی 1351

First national record of Cotton Pygmy Goose in Hamun-e Sabari in January 1973

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خوتکای گردن‌سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: یک نر شکارشده

محل پایش: هامون صابری

استان: سیستان و بلوچستان

روز پایش: 16 دی 1351

پرنده‌نگر: آقای لیندون کورن‌والیس

یادداشت: نخستین رکورد برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one male hunted

Place of observation: Hamun-e Sabari

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 January 1973

Birdwatchers: Lindon Cornwallis

Remarks: The first record for Iran and the first record of this species for Sistan & Baluchestan province

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنگ چشم دم دراز (دمگاه حنایی) در کشف رود در اردیبهشت 1401

Record of Long-tailed Shrike in Kashaf-Rud in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی) Lanius schach

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقایان سیدمهدی نقیبی و ابوالفضل جغتایی

Species: Long-tailed Shrike Lanius schach

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 4 May 2022

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Abolfazl Joghataee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد (خاوری) در مشهد در اردیبهشت 1401

Record of Yellow-eyed Dove in Meyami in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم‌زرد (خاوری) Columba eversmanni

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای میامی، حدود 30 کیلومتری مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقایان پدرام خلیلی، محسن ملاح و علی مهدوی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Meyami, c. 30 km of Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 4 May 2022

Observers: Pedram Khalili, Mohsen Mallah & Ali Mahdavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری زردپره کوچک در تیرتاش در آذر 1331

Second national record of Little Bunting in Tir-Tash in December 1952

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره کوچک Emberiza pusilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تیرتاش

استان: مازندران

زمان پایش: 12 آذر 1331

پایشگران: آقای ایکس. میزون

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان مازندران. این نمونه احتمالا در موزه بروکسل نگهداری می‌شود.

Species: Little Bunting Emberiza pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tir-Tash

Province: Mazandaran

Date of observation: 2 December 1952

Observers: X. Misonne

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record for Mazandaran province. The specimen is being kept probably in KBIN museum of Brussel.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری زردپره کوچک در گوراغان در بهمن 1318

First national record of Little Bunting in Guraghan in February 1940

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره کوچک Emberiza pusilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گوراغان

استان: کرمان

زمان پایش: 21 بهمن 1318

پایشگران: آقای والتر کوئلز

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان. نمونه شماره 140077 در موزه میشیگان است.

Species: Little Bunting Emberiza pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Guraghan

Province: Kerman

Date of observation: 10 February 1940

Observers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Kerman province. The specimen number of 140077 in UMMZ museum of Michigan.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کوکوی خاوری در سدکی در مهر 1277

Second national record of Oriental Cuckoo in Sadaki in September 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خاوری Cuculus optatus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ خرما در سدکی

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 6 مهر 1277

پایشگران: آقای نیکلای الکسیویچ زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Oriental Cuckoo Cuculus optaatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: date garden, Sadaki

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 28 September 1898

Observers: Nikolai Alekseyvich Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کوکوی خاوری در هریرود در فروردین 1277

First national record of Oriental Cuckoo in Hari-Rud in April 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خاوری Cuculus optatus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: هریرود، نزدیک پیش رباط

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 31 فروردین 1277

پایشگران: آقای نیکلای الکسیویچ زارودنی

یادداشت: نمونه در موزه جانورشناسی سن پترزبورگ نگهداری می‌شود. نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان رضوی.

Species: Oriental Cuckoo Cuculus optatus

No. of individuals: one male

Place of observation: Hari-Rud, near Pesh Robat

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 20 April 1898

Observers: Nikolai Alekseyvich Zarudny

Remarks: The specimen is kept in ZISP museum, Saint Petersburg. The first record of this species for Iran and the first record for Khorasan-e Razavi province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در باهوکلات در فروردین 1398

Third national record of Eastern Cattle Egret in Bahu-Kalat in March 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: باهوکلات

استان: سیستان و بلوچستان

روز پایش: 7 فروردین 1398

پایشگران: علیرضا مرتضوی‌نیا، مرضیه مرتضوی‌نیا، لیلا شاهرخی، محمدرضا مرتضوی‌نیا و سعید فرشیدنیا

شناسایی کنندگان: پدرام خلیلی، حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، سیدحامد موسوی، محسن ملاح و محمدجواد پرستگاری

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bahu-Kalat

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 27 March 2019

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi, MohammadReza Mortazavinia & Saeed Farshidnia

Identified by: Pedram Khalili, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Seyed Hamed Mousavi, Mohsen Mallah & Mohammad-Javad Parastegari

Remarks: The third record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هفتمین رکورد کشوری سهره نوک قیچی در مشهد در فروردین 1401

Seventh national record of Red Crossbill in Mashhad in April 2022

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سهره نوک‌قیچی Loxia curvirostra

شمار پرنده: یک فرد ماده

مکان پایش: مشهد، ابتدای جاده فریمان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 20 فروردین  1401

پایشگر: آقای سعید میرسعیدی

شناسایی‌کنندگان: آقای علی مهدوی و مرتضی کشاورز

یادداشت: هفتمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Red Crossbill Loxia curvirostra

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Mashhad, to Fariman road

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 9 April 2022

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi

Identified by: Ali Mahdavi & Morteza Keshavarz

Remarks: The seventh record of this species for Iran and the first record for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری بوبی پاسرخ در خورتیاب در دی 1398

Second national record of Red-footed Booby in Khour-e Tiab in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی پاسرخ Sula sula

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 28 دی 1398

پرنده نگر: آقای علی خانی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Red-footed Booby Sula sula

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 January 2020

Birdwatchers: Ali Khani

Remarks: The second record of this species for Iran and Hormozgan province

Reference: Khani A. & F. Fatemizadeh (2022). First record of the red-footed Booby Sula sula for Iran. Marine Ornithology, 50: 95-97.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سهره نوک لاکی سرخ در زاهدان در خرداد 1354

First national record of Red Avadavat in Zahedan in June 1975

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره نوک‌لاکی سرخ Amandava amandava

شمار پرنده: یک دسته 8 فردی

محل پایش: زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 16 خرداد 1354

پایشگران: آقایان اِم. دسفایس و جِی.سی. پراز

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Red Avadavat Amandava amandava

No. of individuals: one flock of 8 individuals

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 6 June 1975

Observers: M. Desfayes & J.C. Praz

Remarks: The first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province.

Reference: Desfayes M. & Praz J.C. (1978). Notes on habitat and distribution of montane birds in southern Iran. Bonner Zoologische Beiträge 29: 18–37.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری مگس گیر فیروزه ای در رود سرباز در فروردین 1380

First national record of Verditer Flycatcher in Rud-e Sarbaz in March 2001

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر فیروزه‌ای Eumyias thalassinus

شمار پرنده: یک فرد نر

محل پایش: رود سرباز

استان: سیتان و بلوچستان

زمان پایش: 8 فروردین 1380

پایشگران: آقای رافائل آی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیتان و بلوچستان

Species: Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rud-e Sarbaz

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 28 March 2001

Observers: Raffael Aye

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

Reference:

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری زردپره سرآبی در گچساران در فروردین 1357

First national record of Cretzschmar's Bunting in Miankaleh in April 1978

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرآبی Emberiza caesia

شمار پرنده: 2 فرد همراه با زردپره سرزیتونی

محل پایش: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 20 فروردین 1357

پایشگران: آقای سی.دی.آر هِرد

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد.

Species: Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia

No. of individuals: 2 individuals together with Ortulan Buntings

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 9 April 1978

Observers: C.D.R. Heard

Remarks: The first record of this species for Iran Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین بلوچی در پروره در فروردین 1351

First national record of Laggar Falcon in April 1972

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین بلوچی Falco jugger

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پروره

استان: خراسان

زمان پایش: 19 فروردین 1351

پایشگران: آقای میزون

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان.

Species: Laggar Falcon Falco jugger

No. of individuals: one individual

Place of observation: Parvareh

Province: Khorasan

Date of observation: 9 April 1972

Observers: Missone

Remarks: The first record of this species for Iran and Khorasan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک گلوسیاه در دورود در فروردین 1320

First national record of Ruppell’s Warbler in Dorud in April 1941

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسیاه Sylvia rueppelli

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: درود

استان: لرستان

زمان پایش: 13 فروردین 1320

پایشگران: آقای والتر کوئلز

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان لرستان. نمونه شماره 240162 در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو نگهداری می‌شود.

Species: Ruppell’s Warbler Sylvia rueppelli

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Date of observation: 2 April 1941

Observers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Lorestan province. The specimen number of 240162 in FMNH museum of Chicago.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری طرقه آوازخوان آبی در گل میرون در آذر 1279

First national record of Blue Whistling Thrush in November 1900

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرقۀ آوازخوان آبی Myiophoneus caeruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گل میرون

استان: خراسان

زمان پایش: 8 آذر 1279

پایشگران: آقای نیکولای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان. نمونه برداشت‌شده در موزه زارودنی است.

Species: Blue Whistling Thrush Myiophoneus caeruleus

No. of individuals: one individual shot

Place of observation: Gol-Mirun

Province: Khorasan

Date of observation: 28 November 1900

Observers: Nikolai Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran Sistan & Baluchestan province. The specimen is held in Zarudny’s collection.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک چشم سفید غربی در ملاعلی، قزوین در خرداد 1283

First national record of Western Orphean Warbler in Molla-Ali, Qazvin in May 1904

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چشم‌سفید غربی Sylvia hortensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ملاعلی، قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 8 خرداد 1283

پایشگران: آقای نیکولای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان قزوین. نمونه برداشت‌شده در موزه زارودنی است.

Species: Western Orphean Warbler Sylvia hortensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Molla-Ali, Qazvin

Province: Qazvin

Date of observation: 28 May 1904

Observers: Nikolai Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and Qazvin province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین سرسرخ در بزمان در تیر 1277

First national record of Red-headed Falcon in Bazman in 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین سرسرخ Falco chiquera

شمار پرنده: یک نر شکار شده

محل پایش: یا باغ خرما در بزمان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 20 تیر 1277

پایشگران: آقای نیکولای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه در موسسه جانورشناسی سن پترزبورگ وجود دارد.

Species: Red-headed Falcon Falco chiquera

No. of individuals: one individual shot

Place of observation: palm garden in Bazman

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 11 July 1898

Observers: Nikolai Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran Sistan & Baluchestan province. One specimen is held in Zoological Institute of Saint Petersburg.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری لک لک گردن سفید در میربازار در اسفند 1279

First national record of Woolly-necked Stork in MirBazar in March 1901

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لک‌لک گردن‌سفید Ciconia episcopus

شمار پرنده: یک دسته 3 فردی

محل پایش: کوچه، میربازار-شهرستان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 29 اسفند 1279

پایشگران: آقای نیکولای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه برداشته شد.

Species: Woolly-necked Stork Ciconia episcopus

No. of individuals: a flock of 3 individuals

Place of observation: Kucheh, MirBazar-Shahristan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 19 March 1901

Observers: Nikolai Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran Sistan & Baluchestan province. One specimen was collected.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری آب شکاف هندی در باهوکلات در اسفند 1279

First national record of Indian Skimmer in Bahu-Kalat in March 1901

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آب‌شکاف هندی Rynchops albicollis

شمار پرنده: یک نمونه

محل پایش: ساحل باهوکلات

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 24 اسفند 1279

پایشگران: آقای نیکولای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه در مجموعه زارودنی وجود دارد.

Species: Indian Skimmer Rynchops albicollis

No. of individuals: one specimen

Place of observation: Bahu-Kalat shore

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 14 March 1901

Observers: Nikolai Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran Sistan & Baluchestan province. There is one specimen in Zarudny’s collection.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گلاریول کوچک در تیر 1356

First national record of Small Pratincole in Miankaleh in July 1977

 

چکیده این ثبت

نام گونه: گلاریول کوچک Glareola lactea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تپه‌های ماسه‌ای میانکاله

استان: مازندران

زمان پایش: 23 تیر 1356

پایشگران: آقای درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان مازندران.

Species: Small Pratincole Glareola lactea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miankaleh sandpit

Province: Mazandaran

Date of observation: 14 July 1977

Observers: Derek Scott

Remarks: The first record of this species for Iran Mazandaran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری فلامینگوی کوچک در کوهک در خرداد 1283

First national record of Lesser Flamingo in Kuhak in June 1904

 

چکید] این ثبت

نام گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

شمار پرنده: یک نابالغ با جثه بزرگ

محل پایش: کوهک

استان: سیتان و بلوچستان

زمان پایش: خرداد 1283

پایشگران: آقای جی. دبلیو.ان کامینگ

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. این نمونه در موزه انجمن تاریخ طبیعی بمبئی نگهداری می‌شود.

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Kuhak

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: June 1904

Observers: J.W.N. Cumming

Remarks: The first record of this species for Iran Sistan & Baluchestan province. This specimen is held in Bombay Natural History Society.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری غاز گونه سفید در گمیشان در دی 1385

First national record of Barnacle Goose in Gomishan in January 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز گونه‌سفید Branta leucopsis

شمار پرنده: یک فرد همراه با غازهای خاکستری

محل پایش: تالاب گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 24 دی 1385

پرنده نگران: آقایان ادوین دو ویرد، ادوین وینکل، رمضانعلی قائمی، محمود شکیبا، وحید خیرآبادی و سیامک مسعودی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان گلستان

Species: Barnacle Goose Branta leucopsis

No. of individuals: One individual together with Greylag Geese

Place of observation: Gomishan wetland

Province: Golestan

Date of observation: 14 January 2007

Observers: Edwin de Weerd, Edwin Winkel, Ramezanali Ghaemi, Mahmood Shakiba, Vahid Kheyrabadi & Siamak Massoudi

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Golestan province

Reference: Winkel E. & de Weerd E. (2007). Barnacle Goose in Golestan, Iran, in January 2007. Dutch Birding, 29(2): 91–92.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری مرغ حق خاوری در تیس در آذر 1400

First national record of Oriental Scops Owl in Tiss in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق خاوری Otus sunia

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ گیاهشناسی تیس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 آذر 1400

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی‌کنندگان: پراساد گانپول، آبهیناند چاندران، پروین جایادوان و مگنوس راب

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Oriental Scops Owl Otus sunia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tiss Botanical garden, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 13 December 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Prasad Ganpule, Abhinand Chandran, Praveen Jayadevan & Magnus Robb

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری دال هیمالیایی در نوبندیان در بهمن 1400

Fourth national record of Himalayan Vulture in Nobandian in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نوبندیان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 28 بهمن 1400

پایشگران: آقای علی موسوی

شناسایی‌کنندگان: آقایان علی موسوی و احسان طالبی

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و سومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nobandian

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 17 February 2022

Birdwatchers: Ali Musavi

Identified by: Ali Musavi & Ehsan Talebi

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the third record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری دال هیمالیایی در چابهار در آذر 1389

Second national record of Himalayan Vulture in Chabahar in December 2010

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک نوجوان

محل پایش: فرودگاه به شهر چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 آذر 1389

پرنده‌نگران: آقایان رافائل آی، توبیاس روث و توماس استالینگ

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Chabahar Airport to city

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 8 December 2010

Birdwatchers: Raffael Aye, Tobias Roth & Thomas Stalling

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Sistan & Baluchestan province

Reference: Ayé R., Stalling T. & Roth T. 2014. Himalayan Vulture in Iran in April 2007 and December 2010. Dutch Birding 36: 159-162.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری دال هیمالیایی در بجنورد در اردیبهشت 1386

First national record of Himalayan Vulture in Shurak in April 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سورک، بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 7 اردیبهشت 1386

پرنده‌نگران: آقای رافائل آی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Surak, Bojnurd

Province: North Khorasan

Date of observation: 27 April 2007

Birdwatchers: Raffael Aye

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record of this species for North Khorasan province

Reference: Ayé R., Stalling T. & Roth T. 2014. Himalayan Vulture in Iran in April 2007 and December 2010. Dutch Birding 36: 159-162.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری مگس گیر ابروسفید هیمالیایی در سیریک در بهمن 1400

Second national record of Ultramarine Flycatcher in Sirik in 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی Ficedula superciliaris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای پگو، سیریک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23-29 بهمن 1400

پایشگران: مهسا هاشمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میثم قاسمی، علی موسوی، راهله مهرآسا، ساره مسعودی، الهام شنیتی، سیدمهدی موسوی، الهه سالاری و فرزانه کشتکار

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان.

Species: Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pegu village, Sirik

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12-18 February 2022

Observers: Mahsa Hashemi, MohammadAli Aghebrahimi, Meysam Ghasemi, Ali Musavi, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Seyed Mehdi Mousavi, Elaheh Salari & Farzaneh Keshtkar

Remarks: The Second record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری مگس گیر ابروسفید هیمالیایی در توران در اردیبهشت 1388

First national record of Ultramarine Flycatcher in Turan in 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی Ficedula superciliaris

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: دلبر، توران

استان: سمنان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1388

پایشگران: آقای شهاب چراغی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سمنان.

Species: Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Delbar, Turan

Province: Semnan

Dates of observation: 25 April 2009

Observers: Shahab Cheraghi

Remarks: The first record of this species for Iran and Semnan province.

Reference: Cheraghi S. & Tohidifar M. 2010. First record of Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris in Iran and the Middle East. Sandgrouse 32: 37–38.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری سهره دمگاه زرد در آشوراده در اردیبهشت 1386

Third national record of European Serin in Ashuradeh in April 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ دمگاه‌زرد Serinus serinus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آشوراده

استان: گلستان

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1386

پایشگران: آقایان مگنوس اولمن و سیدبابک موسوی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان گلستان

Species: European Serin Serinus serinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ashuradeh

Province: Golestan

Dates of observation: 23 April 2007

Birdwatchers: Magnus Ullman & Seyed Babak Musavi

Remarks: The first record of this species for Golestan province

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری سهره دمگاه زرد در زریبار در دی 1350

Second national record of European Serin in Zaribar in January 1972

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ دمگاه‌زرد Serinus serinus

شمار پرنده: یک نر

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 12 دی 1350

پایشگران: آقایان درک اسکات و دیویس

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان

Species: European Serin Serinus serinus

No. of individuals: one male

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observation: 2 January 1972

Birdwatchers: Derek Scott & Davis

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سهره دمگاه زرد از قصر شیرین در دی 1319

First national record of European Serin in Qasr-e Shirin in January 1941

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ دمگاه‌زرد Serinus serinus

شمار پرنده: دو نمونه (یک نر و یک ماده)

محل پایش: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 17 دی 1319

پایشگران: آقای والتر کوئلز

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان کرمانشاه. نمونه‌ها در موزه شیکاگو نگهداری می‌شوند.

Species: European Serin Serinus serinus

No. of individuals: 2 specimens (one male and one female)

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Dates of observation: 6 January 1941

Birdwatchers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Kermanshah province. Specimens are being kept in Field Museum (FMNH), Chicago.

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری سهره دمگاه زرد از داراب در بهمن 1400

Fourth national record of European Serin in Darab in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ دمگاه‌زرد Serinus serinus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای پیرغیب، بخش فسارود، داراب

استان: فارس

زمان پایش: 15 بهمن 1400

پایشگران: آقای سیدپوریا پورشهید

یادداشت: چهارمین رکورد کشوری این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: European Serin Serinus serinus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pir-Gheib village, Fasarud, Darab

Province: Fars

Dates of observation: 4 February 2022

Birdwatchers: Seyed Poorya Poorshahid

Remarks: The fourth national record in Iran and the first record of this species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۰۰ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در شادگان در فروردین 1397

Second national record of Pale Sand Martin in Shadegan in March 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شادگان

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 فروردین 1397

پایشگران: آقای کورش سلیمانی

شناسایی‌کنندگان: رافائل آی، مگنوس اولمن، اسکار کمپل و یان هریسون

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Kourosh Soleymani

Identified by: Raffael Aye, Magnus Ullman, Oscar Campbell & Ian Harrison

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در چابهار در دی 1400

Fifth national record of Buff-bellied Pipit in Chabahar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم‌نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای کهیر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 8 دی 1400

پایشگران: امین یوگورت‌اوغلو، میترا دانشور، محمدرضا کشفی و صیاد شیخی اینانلو

یادداشت: پنجمین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kahir

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 29 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu, Mitra Daneshvar, MR Kashfi & Sayyad Shekhi Ilanlu

Remarks: Fifth national record and the first record of this species from Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی