کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کردستان

Checklist of the wild birds of Kordestan province

 

گردآوری: جعفر غلامی، محمد سفرنگ و سید ناصح حسینی

By: Jafar Gholami, Mohammad Safrang & Seyed Naseh Hosseini

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 19 مهر 1402

Last updated: 11 October 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 185 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ج. غلامی، م. سفرنگ و س.ن. حسینی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 309 گونه از پرندگان استان کردستان آمده است.

List of 309 bird species of Kordestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 19. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 23. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 26. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 27. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 28. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 29. Great Bustard Otis tarda میش‌مرغ
 30. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 31. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 32. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 33. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 34. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 35. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 36. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 37. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 38. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 39. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 40. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 41. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 42. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 43. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 44. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 45. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 46. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 47. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 48. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 49. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 50. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 51. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 52. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 53. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 54. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 55. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 56. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 57. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 58. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 59. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 60. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 61. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 62. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 63. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 64. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 65. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 66. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 67. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 68. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 69. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 70. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 71. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 72. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 73. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 74. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 75. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 76. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 77. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 78. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 79. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن
 80. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 81. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 82. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 83. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 84. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 85. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 86. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 87. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 88. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 89. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 90. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 91. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 92. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 93. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 94. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 95. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 96. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 97. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 98. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 99. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 100. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 101. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 102. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 103. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 104. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 105. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 106. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 107. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 108. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 109. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 110. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 111. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 112. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 113. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 114. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 115. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 116. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 117. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 118. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 119. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 120. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 121. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 122. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 123. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 124. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 125. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 126. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 127. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 128. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 129. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 130. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 131. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 132. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 133. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 134. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 135. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دم‌سفید
 136. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 137. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 2. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 3. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 4. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 5. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 6. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 7. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 8. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 17. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 18. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 19. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 20. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 21. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 22. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 23. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 24. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco peregrinus pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 16. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 25. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 28. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 29. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 36. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 37. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی
 38. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 39. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 40. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 41. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 42. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 43. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 44. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 45. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 46. Sykes’s Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 47. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 48. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 49. Common Grasshopper Locustella naevia سسک ملخی
 50. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 51. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 52. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 53. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 54. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 55. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 56. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 57. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 58. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 59. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 60. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 61. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 62. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی
 63. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 64. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 65. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 66. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 67. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 68. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 69. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 70. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 71. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 72. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 73. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 74. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 75. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 76. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 77. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 78. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 79. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 80. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 81. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 82. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 83. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 84. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 85. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 86. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 87. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 88. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 89. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 90. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 91. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 92. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 93. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 94. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 95. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 96. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 97. Persian Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی
 98. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 99. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 100. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 101. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 102. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 103. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 104. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 105. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 106. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 107. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 108. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 109. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 110. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 111. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 112. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 113. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 114. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 115. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 116. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 117. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 118. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 119. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 120. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 121. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 122. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 123. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 124. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 125. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 126. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 127. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 128. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 129. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 130. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 131. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 132. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 133. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 134. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 135. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 136. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 137. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 138. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 139. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 140. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 141. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 142. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۱)

۳۰ خرداد ۹۹ ، ۱۱:۳۹ محمد شریف شریفی

چگونه عکس ها را برایتان بفرستم

پاسخ:
عرض سلام جناب آقای شریفی
لطفا به آدرس akhaleghizadeh@gmail.com برای من بفرستید.
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی