کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان گلستان

Checklist of the wild birds of Golestan province

 

گردآوری: رمضانعلی قائمی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: RamezanAli Ghaemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 23 دی 1402

Last updated: 13 January 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 309 گونه در استان گلستان ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی و نیز گزارش‌های چاپ‌شده و چاپ‌نشدۀ جناب آقای مهندس ر. قائمی در بیش از 30 سال تلاش در زمینۀ پرندگان این استان برای 384 گونه بهره‌برداری شد. در فهرست کنونی، نام 374 گونه از پرندگان استان گلستان آمده است.

List of 374 bird species of Golestan province.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 34. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 35. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 39. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 40. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 41. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 42. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 43. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 44. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 45. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 46. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 47. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 48. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 49. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 50. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 51. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 52. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 53. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 54. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 55. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 56. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 57. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 58. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 59. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 60. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 61. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 62. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 63. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 64. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 65. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 66. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 67. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 68. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 69. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 70. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 71. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 72. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 73. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 74. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 75. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 76. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 77. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 78. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 79. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 80. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 81. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 82. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 83. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 84. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 85. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 86. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 87. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 88. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 89. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 90. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 91. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 92. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 93. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 94. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 95. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 96. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 97. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 98. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 99. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 100. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 101. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 102. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 103. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 104. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 105. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 106. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 107. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 108. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 109. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 110. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 111. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 112. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 113. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 114. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 115. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 116. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 117. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 118. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 119. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 120. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 121. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 122. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای
 6. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 7. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 8. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 9. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 10. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 11. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 12. Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه رو) گلوسرخ
 13. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 16. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 17. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 18. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 19. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 20. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 21. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 22. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 23. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 24. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 25. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 26. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 27. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 28. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 29. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 30. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 31. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 32. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 33. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 34. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 35. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 36. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 37. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 38. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 39. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 40. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 41. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 42. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 43. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 44. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 45. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 46. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 47. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 48. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 49. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 50. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 51. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 52. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 53. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 54. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 55. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 56. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 57. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 58. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 59. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • !!! Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 3. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف برفی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید)
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 23. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 25. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco peregrinus pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی
 13. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بوم‌زاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 7. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 8. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 9. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 10. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 11. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 12. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 13. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 14. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 15. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 16. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 17. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 18. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 19. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ
 24. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 27. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 28. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 32. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 33. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 34. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 35. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 36. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 37. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 38. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 39. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 41. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 42. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 43. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 44. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 45. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 46. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 47. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 48. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 49. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 50. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 51. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 52. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 53. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 54. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 55. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 56. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 57. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 58. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 59. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 60. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 61. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 62. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 63. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 64. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 65. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 66. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 67. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 68. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 69. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 70. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 71. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 72. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 73. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 74. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 75. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 76. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 77. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 78. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 79. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 80. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 81. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 82. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 83. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 84. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 85. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 86. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 87. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 88. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 89. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 90. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 91. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 92. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 93. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 94. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 95. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 96. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 97. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 98. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 99. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 100. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 101. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 102. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 103. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 104. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 105. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 106. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 107. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 108. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 109. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 110. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 111. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 112. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 113. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک نقابدار
 1. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 2. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 3. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 4. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 5. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 6. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 7. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 8. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 9. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 10. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 11. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 12. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 13. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 14. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 15. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 16. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 17. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 18. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 19. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 20. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 21. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 22. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 23. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 24. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 25. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 26. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 27. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 28. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 29. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 30. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 31. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 32. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 33. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی