کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان گلستان

Checklist of the wild birds of Golestan province

 

گردآوری: رمضانعلی قائمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: RamezanAli Ghaemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 309 گونه در استان گلستان ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی و نیز گزارش‌های چاپ شده و چاپ نشدۀ جناب آقای مهندس ر. قائمی در بیش از 30 سال تلاش در زمینۀ پرندگان این استان برای 384 گونه بهره‌برداری شد. در فهرست کنونی، نام 372 گونه از پرندگان استان گلستان آمده است.

List of 372 bird species of Golestan province.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Barnacle Goose Branta leucopsis غاز گونه‌سفید
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 34. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 35. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 39. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 40. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 41. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 42. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 43. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 44. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 45. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 46. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 47. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 48. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 49. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 50. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 51. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 52. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 53. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 54. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 55. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 56. Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه رو) گلوسرخ
 57. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 58. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 59. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 60. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 61. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 62. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 63. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 64. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 65. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 66. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 67. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 68. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 69. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 70. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 71. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 72. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 73. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 74. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 75. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 76. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 77. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 78. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 79. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 80. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 81. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 82. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 83. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 84. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 85. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 86. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 87. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 88. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 89. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 90. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 93. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 94. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 98. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 99. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 100. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 101. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 102. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 103. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 104. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 105. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 106. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 107. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 108. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 109. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 110. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 111. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 112. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 113. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 114. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 115. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 116. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 117. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 118. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 119. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 120. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 121. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 122. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 123. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 124. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 125. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 126. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 127. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 128. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 129. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 130. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 131. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 132. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 133. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 134. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 135. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 136. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 137. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 138. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 139. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 140. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 141. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای
 6. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 7. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 8. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 9. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 10. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 11. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 12. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 13. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 14. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 15. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 16. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 17. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 18. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 19. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 20. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 21. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 22. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 23. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 24. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 25. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 26. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 27. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 28. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 29. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 30. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 31. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 32. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 33. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 34. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 35. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 36. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 37. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 38. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 39. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 40. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • !!! Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 3. Snowy Owl Bubo scandiacus بوف برفی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 5. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 11. Blue-cheeked )Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 23. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 25. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco peregrinus pelegrinoides شاهین عربی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 14. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 7. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 8. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 9. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 10. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 11. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 12. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 13. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 14. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 15. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 16. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 17. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 18. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 19. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 20. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 21. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 22. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 25. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 26. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 27. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 28. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 29. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 30. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 31. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 32. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 33. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 38. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 39. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 40. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 41. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 42. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 43. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 44. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 45. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 46. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 47. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 48. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 49. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 51. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 52. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 53. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 54. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 55. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 56. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 57. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 58. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 59. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 60. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 61. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 62. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 63. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 64. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 65. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 66. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 67. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 68. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 69. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 70. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 71. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 72. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 73. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 74. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 75. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 76. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 77. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 78. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 79. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 80. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 81. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 82. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 83. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 84. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 85. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 86. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 87. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 88. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 89. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 90. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 91. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 92. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 93. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 94. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 95. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 96. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 97. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 98. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 99. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 100. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 101. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 102. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 103. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 104. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 105. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 106. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 107. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 108. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 109. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 110. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 111. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 112. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 113. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 114. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 115. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 116. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 117. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 118. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 119. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 120. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 121. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 122. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 123. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 124. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 125. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 126. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 127. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 128. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 129. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 130. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 131. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 132. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 133. European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد
 134. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 135. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 136. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 137. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 138. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 139. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 140. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 141. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 142. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 143. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 144. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی