کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۸ مطلب در فروردين ۱۴۰۱ ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کامیاران در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kamyaran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: رودخانه سیروان، کامیاران

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sirvan river, Kamyaran

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کرمانشاه در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kermanshah in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پیرامون کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual

Monitoring place: around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر نیم طوق به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Semicollared Flycatcher to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پابشگران: آقای شورش وهابی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 23 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Khazar-Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 12 May 2022

Arrival date of observation: 12 May 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 26 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 15 April 2022

Arrival date of observation: 15 April 2022

Observers: Mohammad-Gorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در شاهرود در اردیبهشت 1400

Record of Osprey in Shahrud in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 21 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای علی شکراللهی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 11 May 2021

Observers: Ali Shokrollahi

Remarks: The first record of this species for Semnan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در اردکان در فروردین 1401

Record of Indian Silverbill in Ardakan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره ریز هندی Eudice malabarica

شمار پرنده: 11 فرد

مکان پایش: اردکان

استان: یزد

زمان پایش: 28 فروردین 1401

پایشگر: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Indian Silverbill Eudice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ardakan

Province: Yazd

Date of observation: 17 April 2022

Observers: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

Changing name of Blue-cheeked (Persian) Bee-eater

 

در نام علمی گونه زنبورخوار گلوخرمایی، از  نام کهن ایران یعنی پرشیا Merops persicus استفاده شده است. همچنین در منابع گوناگون و حتی در برخی از فهرست‌های پرندگان جهان، در نام انگلیسی این گونه Persian Bee-eater به کار می‌رود.

بر پایه نظرسنجی اعضای کارگروه نامگذاری گونه ها، با رای اکثریت قاطع اعضا، در نام فارسی این گونه نام ایرانی بر نام گلوخرمایی اولویت پیدا می‌کند. بنابر این، ازین پس در فهرست‌های پرندگان ایران، با اولویت نام "ایرانی" بر "گلوخرمایی"، نام این گونه به شکل زیر خواهد بود. همچنین در نام انگلیسی نیز، واژه Persian اولویت پیدا می‌کند.

 

زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)

Merops persicus

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در هندیجان در فروردین 1401

Record of House Sparrow with leucism in Hendijan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 28-29 فروردین 1401

پایشگران: آقای احمد محمدی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 17-18 April 2022

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هورالعظیم در فروردین 1401

Report of Goliath Heron in Hour-al-Azim in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 فروردین 1401

پایشگران: آقایان کرامت حافظی، احسان طالبی، پدرام خلیلی،  محمدرضا کشفی، ابراهیم شکوهی، علی موسوی و بانوان فاطمه امیری و ندا مهدوی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 8 May 2021

Observers: Kermat Hafezi, Ehsan Talebi, Pedram Khalili, MohammadReza Kashfi, Ebrahim Shokuuhi, Ali Mousavi, Fatemeh Amiri & Neda Mahdavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه اردک مرمری در ایران

Changing status of Marbled Duck in Iran

 

به‌روزرسانی: 28 فروردین 1401

Last updated: 17 April 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

اردک مرمری

Marbled Duck

Marmaronetta angustirostris

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "اردک مرمری" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در فرخ شهر در شهریور 1400

Record of Eurasian Wryneck in Farrokh-Shahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه­ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فرخ شهر

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 شهریور 1400

پایشگر: بانو زهرا کریمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Farrokh-Shahr

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 September 2021

Observers: Zahra Karimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در فروردین 1401

Record of Steppe Eagle in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 19 و 26 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 8 and 15 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در فروردین 1401

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 3 نابالغ

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 17 فروردین 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 juveniles

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 6 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کرکس کوچک (مصری) در گنبد در فروردین 1401

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: کرکس کوچک (مصری) Neophron percnopterus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 19 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 8 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 37 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 37 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در سمنان در فروردین 1401

Record of Osprey in Semnan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: سمنان، شهرک صنعتی، کشت و صنعت گلستان

استان: سمنان

زمان پایش: 27 فروردین 1401

پایشگران: آقای سیروس جعفری چاشمی و بانو سیما جعفری چاشمی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Semnan, Industrial area

Province: Semnan

Period of observations: 16 April 2022

Observers: Sirus Jafari Chashomi & Sima Jafari Chashomi

Remarks: The first record of this species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کاکایی اقیانوسی قطبی به نوشهر در فروردین 1401

Record of arrival date of Parasitic Jaeger to Now-Shahr in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی اقیانوسی قطبی Stercorarius parasiticus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نوشهر

استان: مازندران

دوره پایش: 1 تا 20 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 1 تا 20 فروردین 1401

پایشگران: آقای بشیر شریف‌نیا

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Now-Shahr

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 March to 9 April 2022

Arrival date of observation: 9 April 2022

Observers: Bashir Sharifnia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید کوچک به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Lesser Whitethroat to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Squacco Heron to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نامگونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز دیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 22 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 22 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 11 April 2022

Arrival date of observation: 11 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Willow Warbler to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Penduline Tit to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 22 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 1 تا 22 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 11 April 2022

Arrival date of observation: 11 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا در هورالعظیم در فروردین 1401

Record of Savi’s Warbler in Hour-al-Azim in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک خوش‌صدا Locustella luscinioides

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 فروردین 1401

پایشگران: کرامت حافظی، احسان طالبی، پدرام خلیلی، محمدرضا کشفی، ابراهیم شکوهی، علی موسوی و بانوان فاطمه امیری و ندا مهدوی

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 April 2022

Observers: Keramat Hafezi, Ehsan Talebi, Pedram Khalili, MohammadReza Kashfi, Ali Mousavi, Ebrahim Shokuhi, Fatemeh Amiri & Neda Mahdavi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در هورالعظیم در فروردین 1401

Record of Mountain Chiffchaff in Hour-al-Azim in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چیفچاف کوهی Phylloscopus sindianus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 فروردین 1401

پایشگران: کرامت حافظی، احسان طالبی، پدرام خلیلی، محمدرضا کشفی، ابراهیم شکوهی، علی موسوی و بانوان فاطمه امیری و ندا مهدوی

Species: Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 April 2022

Observers: Keramat Hafezi, Ehsan Talebi, Pedram Khalili, MohammadReza Kashfi, Ali Mousavi, Ebrahim Shokuhi, Fatemeh Amiri & Neda Mahdavi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک سرسیاه به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Blackcap to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 8 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 5 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید کوچک به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Lesser Whitethroat to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 21 March to 5 April 2022

Arrival date of observation: 5 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن طرقه کبود به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Blue Rock Thrush to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرقه کبود Monticola solitarius

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن طرقه کوهی به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Rufous-tailed Rock Thrush to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرقه کوهی Monticola saxatilis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چکچک دشتی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival date of Isabelline Wheatear to Sanandaj in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک دشتی Oenanthe isabellinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 29 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 7 اسفند 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 20 February to 20 March 2022

Arrival date of observation: 26 February 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن لیل به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Hobby to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لیل Falco subbuteo

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 20 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 20 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 9 April 2022

Arrival date of observation: 9 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هفتمین رکورد کشوری سهره نوک قیچی در مشهد در فروردین 1401

Seventh national record of Red Crossbill in Mashhad in April 2022

 

چکیده این ثبت

نام گونه: سهره نوک‌قیچی Loxia curvirostra

شمار پرنده: یک فرد ماده

مکان پایش: مشهد، ابتدای جاده فریمان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 20 فروردین  1401

پایشگر: آقای سعید میرسعیدی

شناسایی‌کنندگان: آقای علی مهدوی و مرتضی کشاورز

یادداشت: هفتمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Red Crossbill Loxia curvirostra

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Mashhad, to Fariman road

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 9 April 2022

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi

Identified by: Ali Mahdavi & Morteza Keshavarz

Remarks: The seventh record of this species for Iran and the first record for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کلی سینه سیاه در بندر لنگه در فروردین 1401

Record of Spur-winged Lapwing in Bandar-e Lengeh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه‌سیاه Vanellus spinosus

شمار پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بندر شناس، بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 فروردین 1401

پایشگران: بانو سارا عرب، سیدحامد موسوی و سیدعدنان هاشمی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Shenas, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 28 March 2022

Observers: Sara Arab, Seyed Hamed Mousavi & Seyed Adnan Hashemi

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در مهران در فروردین 1401

Record of Montagu's Harrier in Mehran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: 50 فرد

مکان پایش: مهران

استان: ایلام

زمان پایش: 14 فروردین 1401

پایشگران: آقای مهدی نورمحمدی و بانو صدیقه خدایی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 3 April 2022

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Sedigheh Khodaee


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در صالحیه در خرداد 1400

Record of Montagu's Harrier in Salehieh in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب صالحیه

استان: زنجان

زمان پایش: 16 خرداد و 9 تیر 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 6 and 30 June 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در فروردین 1401

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azim in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 فروردین 1401

پایشگران: آقایان علی سجاد جلالی، کامل بوعذار و جعفر سواری

Species: African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 April 2022

Observers: AliSajjad Jalali, Kamel Buozar & Jafar Savari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری بوبی پاسرخ در خورتیاب در دی 1398

Second national record of Red-footed Booby in Khour-e Tiab in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی پاسرخ Sula sula

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 28 دی 1398

پرنده نگر: آقای علی خانی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Red-footed Booby Sula sula

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 January 2020

Birdwatchers: Ali Khani

Remarks: The second record of this species for Iran and Hormozgan province

Reference: Khani A. & F. Fatemizadeh (2022). First record of the red-footed Booby Sula sula for Iran. Marine Ornithology, 50: 95-97.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در هندیجان در فروردین 1401

Record of Namaqua Dove in Hendijan in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم‌دراز Oena capensis

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 فروردین 1401

پایشگران: آقایان احمد محمدی و عاطف شعبانیان

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observations: 6 April 2022

Observers: Ahmad Mohammadi & Atef Shabania


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری کاکایی سرسیاه کوچک از شیراز در فروردین 1401

Record of departure date of Black-headed Gull from Shiraz in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Croicephalus ribibundus

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 15 اسفند 1400

واپسین روز رهسپاری: 16 فروردین 1401

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Black-headed Gull Croicephalus ribibundus

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 4 March 2022

Departure date: 5 April 2022

Reporters: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در بزنگان در فروردین 1401

Record of Mountain Chiffchaff in Bazangan in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چیفچاف کوهی Phylloscopus sindianus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بزندگان

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 4 فروردین 1401

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، آلان دین و مگنوس اولمن

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Species: Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bazangan

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 24 March 2022

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Alan Dean & Magnus Ullman

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی خلیج فارس در گواتر در فروردین 1401

Record of Saunders’s Tern in Gowater in April 2022

 

چکیده این ثبت

نام گونه: پرستودریایی خلیج فارس Sternula saundersi

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: خلیج گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 6 فروردین 1401

پایشگران: آقایان محسن ملاح، آبراهام شکوهی، پدرام خلیلی، علیرضا کیانی‌نژاد و بانو بهاره مالکی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Saunders’s Tern Sternula saundersi

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gowater bay

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 March 2022

Observers: Mohsen Mallah, Abraham Shokouhi, Pedram Khalili, Alireza Kianinezhad & Bahareh Maleki

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شکستن شاخه درخت توسط پیغوی کوچک در فسارود در فروردین 1401

Record of breaking twig by Shikra in Fasa-Rud in April 2022

 

نوع رفتار: شکستن شاخه

نام گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

مکان: فسارود

استان: فارس

زمان: 17 فروردین 1401

پایشگر: آقای پوریا پورشهید

Type of behavior: Breaking twig

Species: Shikra Accipiter badius

Place: Fasa-Rud

Province: Fars

Date: 6 April 2022

Observer: Poorya Poorshahid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بلبل خرما در بجنورد در فروردین 1401

Record of White-eared Bulbul in Bojnurd in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 18 فروردین 1401

پایشگران: آقایان حمیدرضا ساعدی و تارا محمدپور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Period of observations: 7 April 2022

Observers: HamidReza Saedi & Tara Mohammadpour

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کفچه‌نوک در بدره در دی 1395

Record of Eurasian Spoonbill in Badreh in December 2016

 

چکیده این ثبت

نام گونه: کفچه‌نوک Platalea leucorodia

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 2 دی 1395

پایشگران: محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 22 December 2016

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of European Bee-eater to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 19 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 19 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Sanndaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 21 March to 8 April 2022

Arrival date: 8 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به کرج در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Karaj in April 2022

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه) Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1-17 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 17 فروردین 1401

پایشگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shahrak-e Nahal & Bazar, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21 March to 6 April 2022

Arrival date: 6 April 2022

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری صعوه ابروسفید از سنندج در فروردین 1401

Record of departure of Radde’s Accentor from Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

واپسین روز رهسپاری: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Departure date: 29 March 2022

Reporters: Shouresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری عقاب شاهی از سنندج در اسفند 1400

Record of departure of Eastern Imperial Eagle from Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 29 اسفند 1400

واپسین روز رهسپاری: 24 اسفند 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 20 February to 20 March 2022

Departure date: 15 March 2022

Reporters: Shouresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن حواصیل ارغوانی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Purple Heron to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 16 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 5 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی