کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان جنوبی

Checklist of the wild birds of South Khorasan province

 

گردآوری: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

تازه ترین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 May 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 154 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (ح. استواری و م.ر. بسملی، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 230 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی آمده است.

List of 230 bird species of South Khorasan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 3. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 19. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 20. Squacco Heron Ardeolaa ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 21. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 22. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 23. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 24. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 25. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 26. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 27. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 28. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 29. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 30. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (خاکی)
 31. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 32. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 33. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 34. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 35. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 36. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 37. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 38. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 39. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 40. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم سفید
 43. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 44. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک سفید
 7. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 8. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 9. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 10. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی
 11. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 12. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 13. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 14. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 15. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 16. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 17. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 18. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 19. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 20. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 21. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 22. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 23. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 24. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 25. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 26. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 27. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 28. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 29. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 30. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 31. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 32. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 33. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 34. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 35. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 36. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 37. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 38. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 39. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 40. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 41. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 42. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 43. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 44. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 45. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 46. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 47. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 48. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 49. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 50. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 51. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 52. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 53. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ (واشۀ) کوچک
 54. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ (واشۀ) معمولی
 55. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 56. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 57. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 58. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی
 59. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری جنوبی (عربی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 3. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 3. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 4. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 5. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 6. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 7. Common Raven Corvus corax غراب سیاه
 8. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 9. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 10. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 11. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 12. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 13. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 14. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 15. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 16. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 17. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 18. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 19. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 27. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 28. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 29. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 30. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 31. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز {بیدی}
 32. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبزفام (سبز زیتونی)
 33. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 34. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 35. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 36. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 40. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 41. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 42. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 43. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 44. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 45. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 46. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 47. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 48. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 49. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 50. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 51. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 52. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 53. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 54. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 60. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 61. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 62. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آبی آوازخوان
 63. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 64. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 65. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 66. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 67. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 68. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود
 69. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 70. European Stonechat Saxicola rubecula چک اروپایی
 71. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 72. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 73. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 74. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 75. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 76. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 77. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 78. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 79. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 80. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 81. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 82. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 83. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 84. Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک (بیابانی) زارودنی
 85. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 86. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 87. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 88. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 91. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 92. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 93. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 94. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 95. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 96. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی
 97. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 98. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 99. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 100. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 101. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 102. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 103. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 104. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 105. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 106. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 107. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد {سرسیاه}
 108. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 109. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 110. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 111. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 112. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 113. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی