کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان جنوبی

Checklist of the wild birds of South Khorasan province

 

گردآوری: حامد استواری و محمدرضا بسملی

By: Hamed Ostovari & Mohammad-Reza Besmeli

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 23 مرداد 1402

Last updated: 14 August 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 154 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ح. استواری و م.ر. بسملی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 262 گونه از پرندگان استان خراسان جنوبی آمده است.

List of 262 bird species of South Khorasan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Garganey Spatula querquedula خوتکای ابروسفید
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 11. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 12. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 13. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 14. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 15. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 16. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 17. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 18. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 19. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 20. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 21. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 22. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 23. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 24. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 25. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 26. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 27. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 28. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 29. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 30. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 31. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 32. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 33. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 34. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 35. Baillon’s Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 36. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 37. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 38. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 39. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 40. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 41. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 42. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 43. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 44. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 45. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 46. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 47. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 48. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 49. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 50. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 51. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 52. Spotted Sandpiper Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 53. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 54. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 55. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 56. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 57. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 58. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک
 59. Dunlin Calidris alpina تلیلۀ شکم‌سیاه
 60. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 61. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 62. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 63. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 64. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 65. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 66. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 67. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 68. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 69. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 70. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 71. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 72. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 73. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 74. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 75. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 76. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 77. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 78. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 79. Squacco Heron Ardeolaa ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 80. Indian Pond Heron Ardeolaa grayii حواصیل (وِکای) هندی
 81. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 82. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 83. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 84. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 85. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 86. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 87. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 88. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 89. Western Osprey Pandion haliaeetus عقاب ماهی‌گیر
 90. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 91. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 92. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 93. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 94. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 95. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 96. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 97. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 98. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 99. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 100. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 101. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 102. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 103. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 104. Montagu’s Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 105. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 106. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 107. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 108. Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپه کوهی
 109. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 110. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 10. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 11. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 12. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 13. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 14. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 15. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 16. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 17. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 18. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 19. Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی
 20. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 3. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 4. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 5. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 6. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 7. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 8. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 11. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 12. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 13. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 14. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 15. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 16. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 17. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 18. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 19. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 20. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 21. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 22. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 23. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 24. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 25. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 26. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 27. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل
 32. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 33. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 34. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 36. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 37. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 38. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 39. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 40. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 44. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 45. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 46. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 47. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 48. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 49. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 50. Afghan Babbler Argya huttoni لیکوی افغان
 51. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 52. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 53. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 54. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه
 55. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 57. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 59. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 60. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 61. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 62. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 63. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 64. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 65. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 66. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 67. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 68. Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus طرقه آوازخوان آبی
 69. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 70. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 71. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 72. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 73. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 74. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 75. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 76. European Stonechat Saxicola rubecula چک اروپایی
 77. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 78. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 79. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 80. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 81. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 82. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 83. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 84. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 85. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 86. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 87. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 88. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 89. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 90. Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi گنجشک (بیابانی) زارودنی
 91. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 92. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 93. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 94. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 95. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 96. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 97. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 98. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 99. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 100. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 101. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 102. Buff-bellied Pipit Anthus rubescens پیپت شکم‌نخودی
 103. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 104. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 105. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 106. Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهرۀ بال‌سرخ
 107. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 108. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 109. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گُلی
 110. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 111. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 112. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 113. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 114. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 115. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 116. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 117. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 118. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 119. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 120. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۱)

۲۷ بهمن ۰۰ ، ۱۸:۴۱ امیرحسین توحیدی پور

سلام و عرض ادب.

بنده جغد گوش دراز در استان ثبت کردم.

چطور باید در سایت ثبت کنم؟

پاسخ:
درود. لطفا به ایمیل akhaleghizadeh@gmail.com بفرستید.
با سپاس فراوان

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی