کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بسطام در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Bastam in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بسطام

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bastam

Province: Semnan

Period of observations: 15 September 2019

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم لادن صالح پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Ladan Salehpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کارون در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم حنایی در سارگپه های پابلند و صحرایی

Differences of Long-legged and Steppe Buzzards

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

31 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم حنایی در سارگپه های پابلند و صحرایی تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo rufinus

Buteo buteo vulpinus

نام انگلیسی

Long-legged Buzard

Steppe Buzzard

نام فارسی

سارگپه پابلند

سارگپه صحرایی

زیستگاه

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

طول بدن

حدود 60-66 سانتیمتر

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

حدود 118 سانتیمتر

طول و پهنای بال

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

طول دم

طول دم بلندتر از سارگپه معمولی

طول دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

گونه ها

رنگ حنایی با راه راه تیره

نسبتا حنایی یکدست

سر

تیره در زمینه حنایی

تیره در زمینه حنایی

پس سر

راه راه تیره در زمینه حنایی

راه راه تیره در زمینه حنایی

گلو

حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ تیرگی گلو بیشتر است

حنایی با کمی راه راه تیره

سینه

رنگ حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم تیره جدا می کند

نسبتا حنایی یکدست- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم حنایی با کمی راه راه عرضی تیره جدا می کند

شکم

تیره در زمینه حنایی

حنایی یکدست

پهلوها

تیره- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کاملا تیره هستند

حنایی- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کمی تیرگی دارد

زیردم

حنایی با راه راه عرضی نازک سفید

حنایی با راه راه عرضی نازک سفید- شاهپرهای دم در اطراف پوشپرهای زیر دم دارای لکه های سفید

راه راه عرضی زیر دم

در انتهای دم نوار تیره نازک- در فرم حنایی کم رنگ، دم روشن و بدون نوار تیره انتهای دم دیده می شود

در انتهای دم نوار تیره نازک- در فرم حنایی کمرنگ، رنگ حنایی کمتر و نوار عرضی نازک تیره افزوده می شود

رنگ پشت

راه راه تیره درشت در زمینه قهوه ای مایل به نخودی

راه راه تیره درشت در زمینه حنایی

طول و پهنای بال

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

روی بال

در بخش جلوی پوشپرهای روی بال قهوه ای مایل به نخودی- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره بزرگی را روی بال ایجاد می کنند

در بخش عقب پوشپرهای روی بال قهوه ای مایل به نخودی- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره ضعیفی را روی بال ایجاد می کنند

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار انگشت- در پایه پرها سفید ولی در انتها کاملا تیره- تیرگی پرها از سارگپه معمولی حنایی بیشتر است

چهار انگشت که در پایه پرها سفید، در وسط کمی تیره ولی فقط در انتهای انگشتان بال تیره هستند

لکه خم بال

لکه تیره بزرگ در خم بال

بدون لکه تیره بزرگ در خم بال

پوشپرهای زیر بال

حنایی- نوار تیره بین شاهپرها و پوشپرهای بال

حنایی- در ناحیه خم بال نوار تیره در جلو و کنار خم بال- در فرم حنایی کم رنگ، این نوار بلندتر است

نوارهای زیر بال

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال که در لبه خارجی بال سفیدی ندارند- راه راه عرضی نازک و تیره

یک نوار مشخص در انتهای شاهپرهای بال که در لبه خارجی بال دارای سفیدی هستند- راه راه عرضی نازک و حنایی

دمگاه

تیره و در زیر آن نوار حنایی پررنگ متمایز از پرهای حنایی کم رنگ دم

تیره- در زیر آن نواری با خالهای تیره

شاهپرهای دم

حنایی کم رنگ

حنایی یکدست

راه راه عرضی روی دم

راه راه عرضی نازک و تیره- در انتهای شاهپرها یک نوار تیره نازک

در انتهای شاهپرها یک نوار تیره نازک

رنگ پاها

زردرنگ

زردرنگ

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی خاوری در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Blyth’s Reed Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی خاوری Acrocephalus dumetorum

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: اندرو استودارت و رافائل آی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Andrew Stoddart & Raffael Aye

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در شیراز در شهریور 1398

Record of Paddyfield Warbler in Shiraz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ و اندرو استودارت

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 13 September 2019

Observers: Elham Shaniti

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad Safrang & Andrew Stoddart

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در قم در شهریور 1398

Record of Montagu's Harrier in Qom in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عباس محجوب

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، مگنوس اولمن، رافائی آی و دیک فورسمن

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Behesht-e Masoumeh wetland, Qom

Province: Qom

Date of observation: 6 September 2019

Observers: Abbas Mahjoob

Identified: Ehsan Talebi, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در ارومیه در شهریور 1398

Record of Barbary Falcon in Orumieh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ارومیه

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای امید یوسفی

شناسایی کنندگان: لارس اسونسن، ریچارد پورتر و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Orumieh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: September 2019

Observers: Omid Yusefi

Identified by: Lars Svenson, Richard Porter & Dick Forsman

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بوشهر در شهریور 1398

Record of Caspian Plover in Bushehr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 22-25 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 13-16 September 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی (راه راه) در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی (راه راه) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang & Bezad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در سیران گولی در شهریور 1398

Record of Black Stork in Seyran-Goli in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید صمیمی، سید حامد موسوی و عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Farshid Samimi, Seyed Hamed Mousavi & Aziz Ozar

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در شهریور 1398

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اهواز در شهریور 1398

Record of Common Myna in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: September 2019

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Pallid Harrier in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب حسنلو در شهریور 1398

Record of Marbled Duck in Hasanlu wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، رضا قلی زاده و محمدجواد مظلومی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Aziz Ozar, Reza Gholizadeh & Mohammad-Javad Mazloumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در شهریور 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 14 September 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در خلخال در شهریور 1397

Record of Levant Sparrowhawk in Khalkhal in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مکان مشاهده: خلخال

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای مهدی کسائی و حسین فرهادی

شناسایی کنندگان: سیدحامد موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، سینا خالصی و محسن ملاح

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 juveniles

Date of observation: 7 September 2019

Place of observation: Khalkhal

Province: East Azarbaijan

Observers: Mehdi Kasaei & Hossein Farhadi

Identified by: Seyed Hamed Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Sina Khalesi & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین قرقی و طرلان (شهباز)

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 24 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه قرقی و طرلان تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 20 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

نام فارسی

قرقی

طرلان

نام علمی

Accipiter nisus

Accipiter gentilis

تعداد عکس بررسی شده

20 عکس

20 عکس

منقار

دورنگ، در انتهای منقار تیره ولی نزدیک بالشتک بینی از بالای منقار به صورت نوار اوریب به رنگ خاکستری- بخش عقبی نیم نوک پایین خاکستری

تیره تا بالشتک بینی ولی در پایین بالشتک بینی و نیز در نیم نوک پایین خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

بخشی از بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

پیشانی

صاف ولی در پیغوها برآمده

صاف ولی در پیغوها برآمده

ناحیه جلوی چشم

به نسبت روشن (و متصل به نوار ابرویی سفید)- پوشیده از موپرهای بلند

ناحیه بزرگ- پوشیده از موپرهای بلند

رنگ چشمها

زرد

زرد

بالای چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

ابرو

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم- از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود- در زیر آن و بالای چشم گاهی نوار تیره مشخص دیده می شود

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم- از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود

گونه ها

راه راه تیره و روشن، در پشت چشمها لکه تیره

راه راه روشن و خاکستری یا تیره، در پشت چشمها لکه قهوه ای تیره

سر

قهوه ای راه راه باریک و متراکم

قهوه ای راه راه

پس سر

گاهی لکه سفید در راه راه تیره

عمدتا در پس گردن، لکه نارنجی در راه راه تیره وجود دارد

گلو

نوار عمودی گلویی نامشخص ولی گاهی نمایان می شود- راه راه عمودی پراکنده

وسط راه راه و دو طرف آن معمولا کرم رنگ

سینه

راه راه عرضی با خطوط عمودی به رنگ حنایی تا قهوه ای

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند

شکم

راه راه عرضی گاهی به شکل پرواز پرندگان، خالها روی پرهای پا کوچک می شوند

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در قسمت پایین شکم خالها کوچکتر می شوند- روی پاها راه راه باریک

پهلوها

راه راه عرضی مشخص

خالهای درشت به شکل قلب و برگ کشیده در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در پایین پهلوها راه راه باریک

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال، گاهی خالهای کم

تقریبا سفید با راه راه باریک- به ندرت ممکن است تعداد و اندازه خالها بیشتر شود

رنگ پشت

قهوه ای حنایی تا تیره با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

پوشپرهای روی بال قهوه ای تیره با حاشیه سفید تا نارنجی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز، لبه شاهپرهای بال سفید تا نارنجی، به ندرت سفیدی در پوشپرهای بال نمایان می شود

روی شاهپرهای بال سه ردیف تیره (دو ردیف در وسط و یک ردیف در لبه خارجی) در زمینه خاکستری وجود دارد و حاشیه پوشپرهای بزرگ و شاهپرهای ثانویه سفید است- گاهی میزان سفیدی در پوشپرها زیاد است

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

پنج انگشت در انتهای بال

پنج انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

تقریبا پنج نوار تیره در زیر بال دیده می شود که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

تقریبا پنج نوار تیره که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال پهن و محو است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

خالهای زیر بال

خالها تقریبا به صورت یکنواخت در پوشپرها پراکنده هستند

دو تا سه ردیف خال

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای- خاکستری

دم

خاکستری و چهار تا پنج نوار تیره نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم خاکستری و گاهی سفید

خاکستری و چهار نوار تیره مشخص و نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم عمدتا سفید

راه راه عرضی زیر دم

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود، راه راه عرضی در پرهای کناری دم نازکتر هستند

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود

قلم پا (تارسوس)

نسبتا نازک و بلند

کوتاه و ضخیم

رنگ پاها

زردرنگ

زردرنگ

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین پیغوی بزرگ و کوچک

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 23 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه پیغوی بزرگ و پیغوی کوچک تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 15 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

نام فارسی

پیغوی کوچک نابالغ

پیغوی بزرگ نابالغ

نام علمی

Accipiter badius

Accipiter brevipes

تعداد عکس بررسی شده

15 عکس

15 عکس

منقار

تیره- رنگ خاکستری در ناحیه مشخصی در زیر بالشتک بینی

کلا تیره ولی به میزان کمی در کنار چاک منقار خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی و گاهی در لبه پایین جدا از بالشتک

در لبه پایینی بخشی از بالشتک بینی

پیشانی

کمی برآمده

کمی برآمده

ناحیه جلوی چشم

ناحیه کوچک و روشن

(و متصل به نوار ابرویی سفید) - موپرها کوتاه

کوچک و دارای تیرگی- موپرها کوتاه

رنگ چشمها

در نابالغین زردرنگ (در جوجه های آشیانه ای خاکستری روشن، در ماده ها زرد و در بالغین نر قرمز)

خاکستری تیره تا سیاه

بالای چشم

بیرون زدگی پوست درست در بالای چشم

بیرون زدگی پوست در جلوی چشم

ابرو

نوار روشن و نازک بالای چشم

نوار روشن و نازک بالای چشم

گونه ها

قهوه ای راه راه

تیره راه راه

سر

قهوه ای با راه راه باریک و متراکم

سر قهوه ای خاکستری تیره

پس سر

گاهی لکه سفید لابه لای راه راه طولی

عمدتا لکه سفید لابه لای راه راه طولی

گلو

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی مشخص- جدا از راه راه سینه

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی- نوار عمودی گلویی متصل به راه راه سینه

سینه

راه راه طولی به رنگ تیره تا قهوه ای شکلاتی و حنایی

راه راه طولی ضخیم به رنگ قهوه ای تیره

شکم

راه راه عرضی به نسبت کلفت و حتی به شکل قلب یا برگ با خطوط نازک عمودی تیره در محور پرها- خالها در پایین شکم کوچکتر می شوند

راه راه عرضی قلبی و پروانه ای- در ماده ها نوارهای عرضی به صورت نوارهای افقی تیره هستند

پهلوها

خالهای درشت

خالهایی به شکل پرواز پرندگان

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال

خالدار پروانه ای

رنگ پشت

قهوه ای مایل به نارنجی با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

قهوه ای تیره مایل به خاکستری با حاشیه نازک پرها به رنگ نخودی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز- رنگ نخودی و نارنجی لبه شاهپرهای بال گاهی بیشتر می شود- در حالت بال جمع شده به ندرت سفیدی در پوشپرهای بزرگ بال نمایان می شود

لبه شاهپرهای بال خط نازکی از رنگ سفید تا نخودی و نارنجی- در حالت بال جمع شده، گاهی لکه سفید وسط پوشپرهای بزرگ نمایان می شود

تعداد انگشتان بال (شاهپرهای بلند انتهای بال)

چهار انگشت در انتهای بال

چهار انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

چهار نوار تیره در زیر بال و نوار پنجم باریک و ناقص- نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است- نواری نقطه چین شاهپرها را از پوشپرهای زیر بال جدا می کند- پرهای زیربغل نوارهای عرضی تیره

چهار نوار تیره در زیر بال- نوار قبل از ردیف لبه خارجی بال در قسمت شاهپرهای اولیه سه شاخه می شود- شاهپرهای انتهای بال تیره

خالهای زیر بال

پوشپرهای جلویی در بخش داخلی و زیر بال در خالهای بزرگتر نسبت به پوشپرها بخش خارجی بال

خالهای درشت و نسبتا یکنواخت در زیر بال تا زیربغل

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

دم

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

راه راه عرضی دم

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها- راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها- راه راه عرضی واضح- به جز نوار انتهای دم، بقیه نازک هستند- راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

قلم پا (تارسوس)

نسبتا ضخیم

نسبتا ضخیم

رنگ پاها

زردرنگ

زردرنگ

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در حسنلو در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در شهریور 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسن بهداروندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Shadab P.A., Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Hasan Behdarvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Black Stork in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: رودخانه دز، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در حسنلو در شهریور 1398

Record of Black Stork in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت یاکریم زال در اندیمشک در شهریور 1398

Record of Collared Dove with albinism in Andimesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یاکریم Streptopelia decaocto

نوع ناهنجاری: زالی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، محمدرضا شیرخورشیدی، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto

Type of aberration: Albinism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 September 2019

Observers: Abdolhosseim Bahramipour, Mohamm-Reza Shirkhorshidi, Ali & Amin Bahramipour

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در سولدوز در شهریور 1398

Record of European Turtle Dove in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: 2 فرد (بالغ و نابالغ)

محل مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Seyran-Goli wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در توران در شهریور 1398

Record of Oriental Turtle Dove in Turan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: دلبر، توران، پارک ملی کویر

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی مهدوی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، احسان طالبی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Delbar, Turan, Kavir N. P.

Province: Semnan

Dates of observation: 7 September 2019

Observers: Ali Mahdavi

Identified by: Mohammad Safrang, Ehsan Talebi, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در سد دز در شهریور 1398

Record of Icterine Warbler in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه مرغ حق جنوبی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق جنوبی در ایران دارای سه زیرگونه است:

 

Otus brucei exiguous

مرغ حق جنوب غرب آسیا

پراکنش جهانی این زیرگونه از فلسطین اشغالی و جنوب عراق تا غرب پاکستان و شمال شرق عربستان است. در ایران، در دامنه های جنوبی زاگرس جوجه آوری دارد. تابستانها در لرستان، خوزستان و کرمان دیده می شود.

 

Otus brucei brucei

مرغ حق جنوبی

پراکنش جهانی این زیرگونه از دریاچه آرال تا قیرقیزستان و تاجیکستان و مهاجر زمستانگذران در جنوب کشور است.

 

Otus brucei semenowi

مرغ حق سمنوف

پاکنش جهانی این زیرگونه از جنوب تاجیکستان تا غرب چین و تا شرق افغانستان و شمال پاکستان است. در شرق کشور به تعداد بسیار اندک، ثبت شده است. بنابر این، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن یک زیرگونه مرغ حق معمولی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Otus scops turanicus

[Turan] Scops Owl

مرغ حق معمولی تورانی

از زیرگونه O. s. pulchellus به طور مشخص کم رنگ تر و بیشتر خاکستری نقره ای است. لکه های سفید بیشتر در بدن مشخص و راه راه طولی پرها واضح تر هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از عراق و ایران شمال غرب پاکستان است و جمعیت آن در کشور مناسب است.

 

Otus scops pulchellus

Eastern Scops Owl

مرغ حق معمولی شرقی

لکه های سفید کمی خالص تر و نسبت به زیرگونه نمادین O.s. scops کمتر نخودی هستند. راه راه طولی سیاه در پرها بخصوص در زیر واضحتر و باریکتر هستند و نیز دارای تمایز بیشتر با رنگ زمینه هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا جنوب سیبری و غرب هیمالیا است. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه شاه بوف به پرندگان کمیاب ایران

 

شاه بوف در ایران چهار زیرگونه دارد.

 

“East European (Aharoni’s or Byzantine)” Eagle-Owl

Bubo bubo interpositus

شاه بوف اروپای شرقی

زیرگونه ای با جثه متوسط در میان زیرگونه های شاه بوف است. این زیرگونه از زیرگونه نمادین B. bubo bubo کم رنگ تر، زردتر، رنگ بلوطی کمتر است و الگوی قهوه ای واضحی دارد. نسبت به زیرگونه تورانی سیاهی بیشتر و زردی کمتری دارد والگوی  رنگ قهوه ای خیلی بیشتری دارد.  این زیرگونه در شمال غرب، شمال ایران و منطقه تهران حضور دارد. جمعیت آن مناسب است.

 

“Iranian” Eagle-Owl

Bubo bubo nikolskii

شاه بوف ایرانی

شبیه دو زیرگونه ترکمنی و تورانی است اما به طور مشخص کوچکتر است. کم رنگ تر، دارای رنگ حنایی بیشتر است. کدرتر از زیرگونه ترکمنی omissus و دارای زردی و حنایی بیشتر است. نسبت به زیرگونه ترکمنی در قسمت بالا دارای رنگ تیره کمتری است. این زیرگونه در خوزستان مایل به زیرگونه اروپایی می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه از شرق عراق و جنوب ایران تا غرب پاکستان و جمعیت آن مناسب است.

 

“Turkmenian” Eagle-Owl

Bubo bubo omissus

شاه بوف ترکمنی

زیرگونه کوچک جثه است. می توان آن را از فرمهای بیابانی شاه بوف تلقی کرد. رنگ عمومی آن اخرایی یا زرد نخودی است و الگوی تیره نامشخصی دارد. راه راه طولی سیاه در پس سر باریک هستند در حالی که راه راه طولی در زیرتنه شکم را پوشش نمی دهد. نسبت به زیرگونه ایرانی B. b. nikolskii تا حدودی بزرگتر و تیره تر با زردی کمتر و راه راه طولی بیشتری است. پراکنش جهانی این زیرگونه از شمال شرق ایران و ترکمنستان تا غرب چین است. این زیرگونه در شمال شرق ایران پراکنش دارد و کمیاب است.

 

“Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl

Bubo bubo turcomanus

شاه بوف تورانی

این زیرگونه دارای اندازه متغیر ولی به طور میانگین دارای جثه متوسط در میان زیرگونه هاست. زیرگونه کاملا کم رنگ اما خیلی متمایل به زرد نیست. الگوهای طولی سیاه در زیرتنه به بالای شکم ادامه پیدا نمی کند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا غرب مغولستان و شمال غرب چین است. از لحاظ زیستگاه، صخره های نزدیک به تپه های کم ارتفاع، دشتها، علفزارها منطق نیمه بیابانی و نزدیک دریا را ترجیح می دهد. اکنون این زیرگونه در ترکمنستان منقرض شده است. در ایران، از جنوب شرق دریای خزر گزارش شده بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه دارکوب خالدار کوچک به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب خالدار کوچک در ایران دو زیرگونه دارد.  این گونه در ایران کمیاب است. بنابر این هر دو زیرگونه آن در کشور کمیاب هستند.

 

Hyrcanian Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor hyrcanus

دارکوب خالدار کوچک هیرکانی

این زیرگونه در جنگلهای هیرکانی شمال ایران حضور دارد. این زیرگونه کمیاب است.

 

Zagros Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor morgani

دارکوب خالدار کوچک زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد. این زیرگونه نیز کمیاب و دانستن پراکنش این زیرگونه مهم است.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سرسرخ قفقازی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سرسرخ در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Caucasus Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius caucasicus

دارکوب سرسرخ قفقازی

این زیرگونه در جنگلهای شمال آذربایجان حضور دارد اما گزارشهای حضور این گونه و زیرگونه در شمال ایران و گلستان مشکوک هستند.

 

Zagross Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius sanctijohannis

دارکوب سرسرخ زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سبز بمپوری به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سبز اروپایی در ایران سه زیرگونه دارد.

 

Eurasian Green Woodpecker

Picus viridis karelini

دارکوب سبز اوراسیایی

این زیرگونه در جنگلهای کلیبر و هیرکانی تا گلستان حضور دارد.

 

Zagross Green Woodpecker

Picus viridis innominatus

دارکوب سبز زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای غرب از کردستان تا مرکز فارس پراکنش دارد.

 

Bampur Green Woodpecker

Picus viridis bampurensis

دارکوب سبز بمپوری

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی از ناحیه بمپور استان سیستان و بلوچستان، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب باغی بلوچی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب باغی (سوری) در دنیا و ایران سه زیرگونه دارد.

 

Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus syriacus

دارکوب باغی سوری

زیرگونه از غرب تا جنوب جنگلهای بلوط زاگرس و تا ارتفاعات کرمان و هرمزگان پراکنش دارد و در هرمزگان با گونه دارکوب بلوچی دورگه زایی دارد.

 

Transcaucasus Woodpecker

Dendrocopos syriacus transcaucasicus

دارکوب باغی ماوراء قفقاز

این زیرگونه در شمال ایران به سمت شرق تا سمنان پراکنش دارد.

 

Baluchestan Woodpecker

Dendrocopos syriacus milleri

دارکوب باغی بلوچی

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. چهار نمونه به دست آمده از این زیرگونه بزرگتر از دارکوب بلوچی بودند. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه بادخورک معمولی غربی به پرندگان کمیاب ایران

 

بادخورک معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Western Common Swift

Apus apus apus

بادخورک معمولی غربی

منطقه جوجه آوری این زیرگونه از غرب اروپا و شمال آفریقا تا مرکز سیبری است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در زمان مهاجرت در ایران دیده می شود. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

 

Eastern Common Swift

Apus apus pekinensis

بادخورک معمولی شرقی

این زیرگونه شبیه زیرگونه نمادین اما از آن کم رنگ تر است. رنگ بدن قهوه ای تر و با سیاهی کمتر است. پرهای بال به ویژه شاهپرهای دوم بیشتر قهوه ای مایل به سبز و با سیاهی کمتر هستند. جلوی تارک کم رنگ تر و گلو سفیدتر است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه از ایران تا شمال چین و مغولستان است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در سراسر ایران جوجه آوری دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه ترمتای اروپایی به پرندگان کمیاب ایران

 

از گونه ترمتای سه زیرگونه در ایران گزارش شده است:

 

European Merlin

Falco columbarius aesaloni

ترمتای اروپایی

در این زیرگونه، علائم سبیل کمی وجود دارد. در شرایط صحرایی از زیرگونه F. C. subaesalon قابل تفکیک نیست. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در اروپا و شمال غرب سیبری است و در شمال آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در شمال ایران زمستانگذرانی دارد و میزون این تاکسون در در تیرتاش بهشهر ثبت کرده است. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

 

Falco columbarius insigni

این زیرگونه دارای رنگ کمتری نسبت به زیرگونه اروپایی است، دارای نوار سفید مشخص تری در پیشانی به خصوص در نرها و نیز کمی بزرگتر از آن است. نرها دارای رنگ آبی کمتر در پشت و تاحدودی راه راه سیاه طولی کمتر در پشت و بالها هستند. ماده و نرها در فرم جوان قهوه ای تر از ماده ها و نرهای جوان زیرگونه اروپایی هستند. در زیر بدن، دارای راه راه طولی سیاه کمتر و تاحدودی راه راه عرضی حنایی مشخصی در بالا هستند.  با منطقه جوجه آوری این زیرگونه در شمال مرکزی سیبری است و در شمال شرق آفریقا و جنوب و شرق آسیا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

Pallid Merlin

Falco columbarius pallidus

ترمتای سفید

بدن آن از بقیه زیرگونه ها دارای رنگ خیلی کمتر است. علائم سبیل کم رنگ هستند یا وجود ندارند. این زیرگونه در دشتهای غرب آسیای میانه زیست می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

 

-----

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه بالابان به پرندگان کمیاب ایران

 

از بالابان چهار زیرگونه در ایران گزارش شده است: دو زیرگونه Falco cherug cherug و Falco cherug coatsi در ایران دارای جمعیت مناسبی هستند اما دو زیرگونه زیر در ایران کمیاب هستند.

 

Henderson’s Saker Falcon

Falco cherug hendersoni

بالابان هندرسون

این زیرگونه گاهی با زیرگونه Falco cherug milvipes ادغام می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه غرب و جنوب قزاقستان و کشور ازبکستان است. از این فرم تنها یک نمونه از مژن آبان به دست آمده بود. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

Eastern Saker Falcon

Falco cherug milvipes

بالابان شرقی

این زیرگونه در بالغین به وضوح از زیرگونه نمادین قابل تفکیک است که دارای راه راه عرضی با رنگ حنایی در پشت، بالها و دم است. همچنین تفاوت آن داشتن راه راه عرضی است در حالی که در زیرگونه نمادین راه راه طولی است. در پهلوها و ران دارای رنگ خاکستری بیشتری است و در دمگاه رنگ قهوه ای کمتری دارد، سبیل مشخص تر و تارک تیره تر دارد که دارای رنگ قرمز قهوه ای بیشتری نسبت به زیرگونه نمادین است. پراکنش جهانی این زیرگونه هیمالیا تا تبت است. در ایران در شمال شرق کشور دیده می شود. با توجه به رکورد بسیار کم این زیرگونه از ایران، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Solduz wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب درنا در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Dorna wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در هرسین در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای هریل آباد، هرسین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Haril-Abad village, Harsin

Province: Kermanshah

Period of observation: 7 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در شهریور 1398

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لردگان در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Lordegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد زخمی

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فربد خاکپور، فرهاد محمودی، روح الله ویسی و سیروس ویسی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

   Period of observations: 30 August 2019

Observers: Farbod Khakpour, Farhad Mahmoudi, Ruhollah Veisi & Srous Veisi

Remarks: The bird is under treatment.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در پلدختر در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Pole-Dokhtar in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 536فرد

محل مشاهده: تلاب گوری بلمک، پلدختر

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن امیری

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Guri-Balmak, Pole-Dokhtar

Province: Lorestan

Date of observation: 4 September 2019

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در خرم آباد در مرداد 1398

Record of Common Myna in Khorram-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین، علی و امین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی