کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان گیلان

Checklist of the wild birds of Gilan province

 

گردآوری: عباس عاشوری و فردین نظیری

By: Abbas Ashoori & Fardin Naziri

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 8 آذر 1402

Last updated: 29 November 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 305 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 354 گونه از پرندگان استان گیلان آمده است.

List of 354 bird species of Gilan province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 6. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 7. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 8. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 9. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 10. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 11. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 12. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 13. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 14. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 15. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 16. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 17. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 18. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 19. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 20. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 21. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 22. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 23. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 24. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک مخملی
 25. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 26. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 27. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 28. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 29. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 30. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 31. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 32. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 33. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 34. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 35. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 36. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 37. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 38. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 39. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 40. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 41. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 42. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 43. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 44. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 45. Pallas’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 46. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 47. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 48. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 49. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 50. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 51. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 52. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 53. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 54. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 55. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 56. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 57. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 58. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 59. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 60. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 61. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری
 62. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 63. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 64. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 65. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 66. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 67. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 68. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 69. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 70. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 71. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 72. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 73. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 74. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 75. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 76. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 77. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 78. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 79. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 80. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 81. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 82. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 83. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 84. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 85. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 86. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 87. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 88. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 89. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 90. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 91. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 92. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 93. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 94. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 95. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 96. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 97. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 98. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 99. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 100. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 101. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 102. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 103. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 104. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 105. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 106. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 107. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 108. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 109. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 110. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 111. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 112. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 113. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 114. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 115. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 116. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 117. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 118. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 119. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 120. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 121. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 122. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Stepp Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} آسیای میانه
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 4. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 5. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 6. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 7. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 8. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 9. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 10. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 11. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 12. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز
 13. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 16. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 17. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 18. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 19. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 20. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 21. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 22. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 23. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 24. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 25. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 26. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 27. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 28. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 29. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 30. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 31. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 32. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 33. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 34. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 35. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 36. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 37. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 38. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 39. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 40. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 41. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 42. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 43. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 44. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 45. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 46. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 47. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 48. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 49. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 50. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 51. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 52. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 53. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 54. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 55. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 56. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 57. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 58. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 59. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 12. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 13. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 14. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 15. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 16. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 23. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 25. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن خالدار
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 8. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 7. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 8. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 9. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 10. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 11. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 12. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 13. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 14. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 15. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 16. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 17. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 18. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 19. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 20. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 21. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 22. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 23. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 24. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 25. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 26. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 27. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره
 28. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 29. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 30. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 31. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 32. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 33. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 34. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 35. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 36. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 37. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 38. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 39. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 40. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 41. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 42. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 43. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 44. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 45. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 46. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 47. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 48. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 49. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 50. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 51. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 52. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 53. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 54. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 55. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 56. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 57. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 59. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 60. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 61. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 62. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 63. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 64. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 65. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 66. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 67. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 68. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 69. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 70. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 71. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 72. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 85. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 86. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 87. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 88. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 89. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 90. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 91. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 92. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 93. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 94. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 95. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 96. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 97. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 98. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 99. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 100. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 101. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 102. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 103. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 104. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 105. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 106. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 107. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 108. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 109. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 110. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 111. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 112. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 113. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 114. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 115. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 116. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 117. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 118. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 119. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 120. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 121. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 122. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 123. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 124. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 125. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 126. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 127. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 128. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی