کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان گیلان

Checklist of the wild birds of Gilan province

 

گردآوری: عباس عاشوری و فردین نظیری

By: Abbas Ashoori & Fardin Naziri

 

تازه ترین به روزرسانی: 30 اردیبهشت 1400

Last updated: 20 May 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 305 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 348 گونه از پرندگان استان گیلان آمده است.

List of 348 bird species of Gilan province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 6. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 7. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 8. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 9. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 10. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 11. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 12. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 13. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 14. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 15. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 16. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 17. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 18. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 19. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 20. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 21. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 22. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 23. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 24. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک مخملی
 25. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 26. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 27. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 28. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 29. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 30. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 31. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 32. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 33. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 34. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 35. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 36. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 37. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 38. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 39. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 40. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 41. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 42. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 43. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 44. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 45. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 46. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 47. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 48. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 49. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 50. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 51. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 52. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 53. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 54. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 55. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 56. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 57. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 58. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 59. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 60. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 61. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 64. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 65. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 66. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 67. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 68. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 69. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 75. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 76. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 77. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 78. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی {معمولی}
 79. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 80. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 81. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 82. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 83. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 84. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 85. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 86. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 87. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 88. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه {معمولی} هیرکانی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 4. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 5. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 6. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 7. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 8. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 11. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری
 12. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 13. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 14. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 15. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 16. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 17. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 18. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 19. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 20. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 21. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 22. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 23. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 24. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 25. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 26. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 27. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 28. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 29. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 30. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 31. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 32. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 33. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 34. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 35. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 36. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 37. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ {معمولی}
 38. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 39. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 41. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 42. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 43. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 44. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 45. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 46. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 47. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 48. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 49. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 50. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 51. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 52. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 53. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 54. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 55. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 56. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 57. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 58. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 59. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 60. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 61. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 62. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 63. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 64. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 65. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستوتالابی سیاه
 9. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 10. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 11. Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز
 12. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 13. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 14. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 15. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 16. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 17. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 18. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 19. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 20. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 21. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 22. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 23. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 24. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 25. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 26. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 28. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 29. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 30. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 31. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 32. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 33. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 34. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 35. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 36. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (پوپَک)
 37. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 38. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 39. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 40. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 41. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 42. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 43. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 44. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 45. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 46. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 47. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 48. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای
 • Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن خالدار
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 7. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 8. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 9. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 10. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 11. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 12. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 13. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 14. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 15. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 16. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 17. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 18. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 19. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 20. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 21. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 22. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 23. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 24. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 25. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 26. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 27. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره
 28. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 29. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز {بیدی}
 30. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 31. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 32. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 33. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 34. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 35. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 36. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 37. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 38. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 39. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 40. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 41. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 42. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 43. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 44. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 45. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 46. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 47. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 48. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 49. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 50. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 51. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 52. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 53. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 54. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 55. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 56. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 57. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 59. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 60. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 61. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 62. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 63. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 64. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 65. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 66. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 67. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 68. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 69. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 70. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 71. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 72. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 85. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 86. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 87. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 88. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 89. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 90. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 91. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 92. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 93. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 94. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 95. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 96. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 97. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 98. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 99. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 100. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 101. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 102. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 103. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 104. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 105. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 106. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 107. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 108. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 109. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 110. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 111. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 112. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 113. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 114. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 115. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 116. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 117. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 118. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 119. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 120. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد {سرسیاه}
 121. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 122. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 123. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 124. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 125. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 126. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 127. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 128. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی