کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت دورگه اردک سرحنایی و اردک بلوطی در تالاب حسنلو

Record of Hybrid Common Pochard x Ferruginous Duck in Hasanloo wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دورگه اردک سرحنایی و اردک بلوطی

نوع ناهنجاری: هیبرید

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Hybrid Common Pochard x Ferruginous Duck

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 8 May 2017

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود طرقه آبی به  تهران درفروردین 1396

Record of arrival of Blue Rock Thrush to Tehran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرقه کبود (آبی)  Monticola solitarius

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: کوه های شمال تهران (استان تهران)

دوره پایش: از تاریخ 1 فروردین تا 14 فروردین 1396

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1396

مشاهده کننده: خانم هانیه کیایی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place:  Mountains, north of Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 21 March to 3 April 2017

Arrival date of observation: 31 March 2017

Observers: Hanieh Kiaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه در تالاب صالحیه

Record of Black Tern in Salehieh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی بال سیاه Chlidonias niger

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 16 May 2017

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در جهان نما

Record of Bohemian Waxwing in Jahan-Nama

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حددود 300 فرد

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: جنگل جهان نما، کردکوی (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای سید محمد عقیلی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: About 300 individuals

Date of observation: 11 May 2017

Place of observation: Jahan-Nama (Golestan province)

Observer: Seyed Mohammad Aghili

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک جگن زار در استان همدان

Observation of Sedge Warbler in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جگن زار Acrocephalus schoenobaenus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1396

مکان مشاهده: تالاب شیرین سو، کبودرآهنگ (استان همدان)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 May 2017

Place of observation: Shirin-Sou, Kabodar-Ahang (Hamedan province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Whinchat in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته­ ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده:  چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Choghakhor wetland, Chahar-Mahal & Bakhtiari province

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Turkestan Shrike in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Species: Red-tailed (Turkestan) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Chahar-Mahal & Bakhtiari province

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت زردپره سرزیتونی با زائده شاخی در پیشانی

Record of Ortolan Bunting with pathologic process in forehead

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: زائده شاخی در پیشانی

مکان مشاهده: گردنه کندوان، چالوس (استان مازندران)

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بشیر شریف نیا

شناسایی: آقای علی برهانی کیا

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Abnormality: Horny process in forehead

Place of observation: Kandovan, Chalus (Mazandaran province)

Date of observation: 7 May 2017

Observers: Bashir Sharifnia

Identification: Ali Borhanikia

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سار صورتی به مریوان در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Rosy Starling to Marivan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد: 8 فرد

مکان پایش: مریوان (استان کردستان)

دوره پایش: از تاریخ 1 فروردین تا تاریخ 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 8 individuals

Monitoring place: Marivan (Kordestan province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 1 May 2017

Observer: Mohammad Safrang

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به مریوان در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Marivan in April 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: مریوان (استان کردستان)

دوره پایش: از 20 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 9 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Marivan (Kordestan province)

Monitoring period: From 9 April to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 29 April 2017

Observer: Mohammad Safrang

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در بناب

Record of Black-winged Pratincole in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: 62 فرد

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: دشت قمیازخان، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب و علیرضا مفتوحی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: 62 individuals

Date of observation 22 April 2017

Place of observation: Ghamyaz-Khan plain, Bonab (East Azarbaijan province)

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Alireza Maftoohi

Identification: Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در میانکاله

Record of Rufous Turtle Dove in Miankaleh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میانکاله (استان مازندران)

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: مگنوس اولمن

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، درک اسکات و رافائل آی

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Miankaleh W.R. (Mazandaran province)

Date of observation: 25 April 2017

Observers: Magnus Ullman

Identified by: Magnus Ullman, Derek Scott & Raffael Ayé

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب حسنلو

Record of Paddyfield Warbler in Hasanloo wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، رافائل آی، اندرو استودارت، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 5 May 2017

Observers: Rahman Azari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Raffael Ayé, Andrew Stoddart, Derek Scott & Magnus Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان همدان

Observation of Whinchat in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: حداقل 10 فرد

تاریخ مشاهده: 16فروردین 1396

مکان مشاهده: رود خانه آبشینه (استان همدان)

مشاهده کنندگان: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: At least 10 individuals

Date of observation: 5 April 2017

Place of observation: Abshineh River (Hamedan province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان همدان

Observation of Red-tailed (Turkestan) Shrike in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1396

مکان مشاهده: رود خانه آبشینه

استان: همدان

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Red-tailed (Turkestan) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 May 2017

Place of observation: Abshineh River

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک درختی زیتونی به تهران در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Eastern Olivaceous Warbler to Tehran in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زیتونی Iduna (Hippolais) pallida

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اوین، تهران (استان تهران)

دوره پایش: از تاریخ 12 فروردین تا تاریخ 19 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 4 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Evin, Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 1 April to 9 May 2017

Arrival/departure date of observation: 24 April 2017

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی سارگپه تیره رنگ در قزوین

 

 

Result of identification of a dark Buzard in Qazvin

 

 

 

خلاصه اطلاعات نتیجه داوری شناسایی:

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: قزوین (استان قزوین)

 

 

مشاهده کننده: علی اکبر رشوندآوه

 

 

نتیجه شناسایی: بین سارگپه معمولی (صحرایی) و پابلند

 

 

توضیحات شناسایی: در مورد این عکس به علت نبود برخی از ویژگیهای مهم تنها با احتمال کمی بیشتر به سمت سارگپه پابلند است.

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Qazvin (Qazvin province)

 

 

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

 

Result of identification review: Between Common and Long-legged Buzzards

 

 

Identification remarks: Because of lack of some important features, it is only probably toward the Long-legged Buzzard.

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی کاکایی در چیتگر در فروردین 1396

 

 

Result of identification of a gull in Chitgar in April 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این داوری:

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1396

 

 

محل مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان حمید جباری و محمدرضا کشفی

 

 

نتیجه داوری شناسایی: Larus fuscus fuscus

 

 

شناسایی کنندگان: دیک نول و مگنوس اولمن

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 1 April 2017

 

 

Place of observation: Chitgar, Tehran (Tehran province)

 

 

Observers: Hamid Jabbari & Mohammad-Reza Kashfi

 

 

Result of identification review: Larus fuscus fuscus

 

 

Identified by: Dick Newell & Magnus Ullman

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قرقاول در استان سمنان

Observation of Common Pheasant in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قرقاول Phasianus colchicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ابر، منطقه حفاظت شده پرور (استان سمنان)

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: آقای اردلان مرتضوی

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abr, Parvar P.A. (Semnan province)

Date of observation: 30 April 2017

Observer: Ardalan Mortazavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک شکم زرد سرسفید در آق قلا در فروردین 1396

Record of Motacilla flava leucocephala in Aq-Qala

 

چکیده این ثبت:

زیرگونه: دم جنبانک شکم زرد سرسفید Motacilla flava leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب اینچه، آق قلا

استان: گلستان

زمان پایش: 17 فروردین 1396

پرنده نگران: آقای سیاوش روشنیان

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Subspecies: Motacilla flava leucocephala

No. of individuals: One individual

Place of observation: Incheh wetland, Aq-Qala (Golestan province)

Date of observation: 7 April 2017

Birdwatchers: Siavash Roshanian

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در ایلام

Record of European Stonechat in Ilam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 آذر 1395

محل مشاهده: سد سیمره (استان ایلام)

مشاهده کنندگان: آقایان حبیب اله حیدریان و مهدی نورمحمدی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: One individual

Date of observation: 27 November 2016

Place of observation: Seymareh dam (Ilam province)

Observers: Habibollah Heidarian & Mehdi Nourmohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت جغد کوچک با قهوه ای گرایی در قره قشلاق

Record of Little Owl with phaeomelanism in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد کوچک Athene noctua

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- کل بدن قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و علی ترک قشقایی

Species: Little Owl Athene noctua

Type of aberration: Phaeomelanism- brown body parts

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Qara-Qeshlaq (East Azarbaijan province)

Observers: Behzad Nabighadim & Ali Turk Qashqaei

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش در بهار 1396

Record of Hyrcanian Tit in Talesh in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی کاکایی در ابرکوه

 

 

Result of identification of gull in Abarkuh

 

 

 

خلاصه اطلاعات نتایج این داوری:

 

 

گونه: کاکایی شناسایی نشده

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1394

 

 

محل مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

 

 

مشاهده کننده: آقای مسلم اکبری

 

 

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن و دیک نول

 

 

توضیحات شناسایی: شناسایی نشده به علت عکسهای ناکافی و فقدان جزییات کامل رکورد

 

 

Species: Unidentified Gull

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 16 November 2015

 

 

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

 

 

Observer: Moslem Akbari

 

 

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman & Dick Newell

 

 

Identification remarks: Not identified because of insufficient photos and lack of full details

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Penduline Tit in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Species: Eurasian Penduline Tit

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Choghakhor wetland (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک ابلق در استان اردبیل

Observation of Pied Bush Chat in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه، مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کننده: اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Pied Bush Chat Saxicola caprata

No. of individuals: One individual

Date of observation: 4 May 2017

Place of observation: Qaraqaya Dam, Meshkin-Shahr (Ardabil province)

Observer: Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بناب در بهار 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Bonab in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 60 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

محل مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 60 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در تابستان 1395

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanloo in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1395

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: Summer 2016

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در مریوان در اردیبهشت 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Marivan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: پگاه میرزایی، رزیتا خشنود، قاسم چابک، طلا میرباقری، ملیحه رجبی، رامین محمدی، محمد سفرنگ، شادی کمانگر و منصور ایرانی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 25 April 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observers: Pegah Mirzaie, Rozita Khoshnood, Ghasem Chabok, Tala Mirbagheri, Maliheh Rajabi, Ramin Mohammadi, Mohammad Safrang, Shadi Kamangar & Mansour Irani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی (سرخ) در استان همدان

Observation of Common Rosefinch in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی (سرخ) Carpodacus erythrinus

تعداد: 4-8 فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1396

مکان مشاهده: روستای شورین (استان همدان)

مشاهده کننده: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: 4-8 individuals

Date of observation: 29 April 2017

Place of observation: Sheverin village (Hamedan province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نتایج داوری شناسایی پرندگان

 

 

Results of identification review of birds

 

 

نتیجه شناسایی گیلانشاه در قشم در فروردین 1396

 

 

Result of identification of curlew in Qeshm in April 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این شناسایی:

 

 

گونه: گیلانشاه بزرگ (زیرگونه orientalis) Numenius arquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد (احتمالا ماده!)

 

 

تاریخ مشاهده: فروردین 1396

 

 

محل مشاهده: قشم (استان هرمزگان)

 

 

مشاهده کننده: مجید حسینی

 

 

شناسایی عکس: درک اسکات، رافائل آی و تونی پراتر

 

 

توضیح شناسایی: زیرتنه سفید (برعکس نخودی در گیلانشاه شرقی)، پهلوها خالدار به جای راه راه. در میان زیرگونه های گیلانشاه بزرگ، زیرگونه orientalis منقار بلندتری دارد که با گونه گیلانشاه شرقی قابل اشتباه است.

 

 

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis

 

 

No. of individuals: One individual (probably female!)

 

 

Date of observation: April 2017

 

 

Place of observation: Qeshm (Hormozgan province)

 

 

Observer: Majid Hosseini

 

 

Identification: Derek Scott, Raffael Ayé & Tony Prater

 

 

Identification remarks: Underparts white and flanks blotched/spotted rather than just streaked. Among subspecies of Eurasian Curlew, orientalis has longer bill so that it is mistakable with Far Eastern Curlew.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در شهر پردیس

Record of Bohemian Waxwing in Pardis city

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حدود 10-12 فرد

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: شهر پردیس (استان تهران)

مشاهده کنندگان: خانم ترانه امینی، آقای بیژن دوستدار و پرویز بختیاری

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 10-12 individuals

Date of observation: 1 May 2017

Place of observation: Pardis city (Tehran province)

Observers: Taraneh Amini, Bijan Doustdar & Parviz Bakhtiari

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در شاهرود

Record of Bohemian Waxwing in Shahrud

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حداقل 20 فرد

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: شاهرود (استان سمنان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی مرتضوی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: At least 20 individuals

Date of observation: 28 April 2017

Place of observation: Shahrud (Semnan province)

Observer: Seyed Ali Mortazavi

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کوکوی معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Cuckoo in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1396

مکان مشاهده: گربان، هرسین (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 April 2017

Place of observation: Garban, Harsin (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۶:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده گیلانشاه ابروسفید در استان اردبیل

Observation of Whimbrel in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کننده: اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observer: Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک در استان اردبیل

Observation of Kentish Plover in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم کوچک Charadrius alexandrinus

تعداد: ۳ فرد

تاریخ مشاهده: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کنندگان: بهزاد جهانگیرزاده خیاوی و فرید ایمانزاده خیاوی

Species:  Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 28 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observers: Behzad Jahangirzadeh Khiavi & Farid Imanzadeh Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده سلیم خاکستری در استان اردبیل

Observation of Grey Plover in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کننده: اصغر محمدی نصرآبادی

Species:  Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 30 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observers: Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شوشتر

Record of Hume's Leaf Warbler in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان ماتیاس اولمن، مگنوس اولمن، پِر کِلوندِرود و سید بابک موسوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: 3 February 2017

Place of observation: Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Mattias Ullman, Magnus Ullman, Per Klunderud & Seyed Babak Musavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)

 

 

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شد.

 

 

اکنون، نام فارسی سسکهای گلوسفید Whitethroat دچار مشکل شده است. در مورد Common Whitethroat سسک گلوسفید کاملا جا افتاده است و مشکل خاصی ندارد اما بقیه Whitethroatها که با نام فارسی مشترک سسک نقابدار معرفی شده بودند، اکنون دچار مشکل شده اند. در مورد Lesser Whitethroat برخی از افراد از سسک گلوسفید کوچک استفاده می کنند و جناب آقای دکتر منصوری حتی اخیرا از سسک گونه سیاه (به جای نقابدار که شاید واژه نقابدار را واژه ای منفی تلقی کرده باشند!) استفاده کرده اند. در مورد Desert Whitethroat نیز سسک نقابدار کوچک و در مورد Hume’s Whitethroat نیز سسک نقابدار هیوم معرفی شده بودند که هیچ یک از این دو گونه در کتاب دکتر منصوری اشاره نشده اند.

 

 

به منظور یکسان سازی نام فارسی با نام انگلیسی و جلوگیری از سردرگمی، تصمیم گیری شد که در مورد نام فارسی این گروه از پرندگان از نام انگلیسی تبعیت شود و برای همه Whitethroatها از نام مشترک گلوسفید استفاده شود (به علاوه، خصوصیت سفیدی گلو در این گونه ها ویژگی خاص در میان بقیه سسکها است).

 

 

 

در مورد Common Whitethroat از نام "سسک گلوسفید بزرگ" استفاده می شود.

 

 

در مورد Lesser Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)" در نظر گرفته شد (بسیاری از افراد اکنون از این نام استفاده می کنند).

 

 

در مورد Hume’s Whitethroat نیز از "سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم" استفاده می شود.

 

 

در مورد Desert Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)" در نظر گرفته شد (برای متمایز نمودن آن از سسک بیابانی با سفید بودن گلوی آن).

 

 

در مورد گونه Desert Whitethroat توجه شود که ما یک گونه دیگر به نام سسک بیابانی (Asian Desert Warbler Sylvia nana) نیز داریم که با توجه به اینکه هر دو سسک هستند و نام Desert در آنها مشترک است، باز هم امکان اشتباه در استفاده از نام فارسی آنها وجود دارد.

 

 

به همین دلیل نام فارسی Asian Desert Warbler اصلاح شد و "سسک بیابانی آسیایی" برای آن در نظر گرفته شد (طول آن در حدود 5/11 سانتیمتر).

 

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای سبز

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای سبز، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شدند.

سسکهای سبز و بیدی سبز که در گذشته در قالب یک گونه بودند ولی اکنون دو گونه هستند:

1-    Green Warbler Phylloscopus nitidus

2-     Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides

در چک لیست ادهمی (1384) منتشرشده در کتاب دانشنامه پرندگان، برای Greenish Warbler نام فارسی سسک بیدی سبز (شامل P. nitidus) آمده بود. در زمان تهیه چک لیست پرندگان ایران در Scott & Adhami (2006) چاپ شده در مجله PODOCES برای نامهای فارسی اساسا از همان چک لیست ادهمی (1384) استفاده شد. در این لیست نام فارسی سسک سبز برای Greenish Warbler و نام فارسی سسک بیدی سبز برای Green Warbler (احتمالا به علت وجود نام دوم Green Leaf Warbler). در هر صورت در حال حاضر این نامهای فارسی نارسا و ناهمخوان با نامهای انگلیسی هستند و در زمان استفاده، افراد را دچار مشکل می کنند. در کتاب دکتر منصوری، ویراست سوم (1392)، سعی شده است با جابجایی نام فارسی این دو گونه، مشکل برطرف شود یعنی سسک سبز برای Green Warbler و سسک بیدی سبز برای Greenish Warbler. بنابر این، برای هر یک از این گونه ها، در منابع مختلف نامهای متفاوت استفاده شده است که باعث بروز سردرگمی در استفاده از نام فارسی می شود.

با توجه به اینکه برای هر دو گونه تاکنون نام سسک سبز استفاده شده است، نام سسک سبز به عنوان نام مشترک در نظر گرفته می شود.

برای Green Warbler، نام فارسی سسک سبز بیدی (با توجه به کاربرد قبلی نام بیدی برای این گونه و وجود نام دوم قبلی Green Leaf Warbler) در نظر گرفته شد.

برای Greenish Warbler، نام فارسی سسک سبز زیتونی در نظر گرفته شد (با توجه به رنگ کلی این پرنده که به رنگ سبز زیتونی است و با توجه به اینکه رنگ بدن در این گونه تیره تر از گونه Green Warbler است).

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان کرمانشاه

Observation of Willow Warbler in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده بیستون (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

 

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Bisotun P.A. (Kermanshah province)

Observer: Mohamma-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پادراز در شوشتر

Record of Richard's Pipit in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

 

رکورد 1:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: محمیه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن و پِر کِلوندِرود

 

رکورد 2:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

 

Species: Richard's Pipit Anthus richardi

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mahmiyeh, Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Magnus Ullman, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

Record 2:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 February 2017

Place of observation: Mazrae She, Shushtar (Khuzestan province)

Observer: Mattias Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در شوش

Record of Sociable Lapwing in Shush

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، بامدژ، شوش

استان: خوزستان

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mazrae Seh, Bamdezh, Shush

Province: Khuzestan

Observer: Mattias Ullman

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در اردیبهشت 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanloo in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 22 April 2017

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قوری گل

Record of Spur-winged Lapwing in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 25 April 2017

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان آذربایجان شرقی

Observation of Willow Warbler in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1396

مکان مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 April 2017

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنقر گندمزار در استان خوزستان

Observation of Montagu's Harrier in Khuzestan

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد ماده

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1396

مکان مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک و آبراهام شکوهی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- female

Date of observation: 6 April 2017

Place of observation: Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observers: Reza Nikfalak & Abraham Shokouhi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در تالش

Record of Black-winged Pratincole in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده و تاریخها: 20 فرد (5 اردیبهشت 1396) و 7 فرد (6-8 اردیبهشت 1396)

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

شناسایی عکس: عباس عاشوری

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals and dates: 20 individuals (25 April 2017) and 7 individuals (26-28 April 2017)

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

Identification: Abbas Ashoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در اندیمشک

Record of Kurdish Wheatear in Andimeshk

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1395

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده چهل پا، اندیمشک (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 March 2017

Place of observation: Chehel-Pa, Andimeshk (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان آذربایجان غربی

Observation of Willow Warbler in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

 

رکورد 2:

تعداد: دو فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

 

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

 

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: April 2015

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

 

Record 2:

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: April 2016

Place of observation: Soltan Yaghub valley, Naqadeh (West Azarbaijan province)

 

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی