کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۶۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت هیبرید اردکهای سرحنایی و بلوطی در تالاب حسنلو

Record of Hybrid Common Pochard x Ferruginous Duck in Hasanloo wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هیبرید اردکهای سرحنایی و بلوطی

نوع غیرعادی: هیبرید

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Hybrid Common Pochard x Ferruginous Duck

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 8 May 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود طرقه آبی به  تهران درفروردین 1396

Record of arrival of Blue Rock Thrush to Tehran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرقه کبود (آبی)  Monticola solitarius

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: کوه های شمال تهران (استان تهران)

دوره پایش: از تاریخ 1 فروردین تا 14 فروردین 1396

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1396

مشاهده کننده: خانم هانیه کیایی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place:  Mountains, north of Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 21 March to 3 April 2017

Arrival date of observation: 31 March 2017

Observers: Hanieh Kiaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه در تالاب صالحیه

Record of Black Tern in Salehieh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی بال سیاه Chlidonias niger

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 16 May 2017

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در جهان نما

Record of Bohemian Waxwing in Jahan-Nama

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: حددود 300 فرد

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: جنگل جهان نما، کردکوی (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای سید محمد عقیلی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: About 300 individuals

Date of observation: 11 May 2017

Place of observation: Jahan-Nama (Golestan province)

Observer: Seyed Mohammad Aghili

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک جگن زار در استان همدان

Observation of Sedge Warbler in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جگن زار Acrocephalus schoenobaenus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1396

مکان مشاهده: تالاب شیرین سو، کبودرآهنگ (استان همدان)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 May 2017

Place of observation: Shirin-Sou, Kabodar-Ahang (Hamedan province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Whinchat in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته­ ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده:  چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Choghakhor wetland, Chahar-Mahal & Bakhtiari province

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Turkestan Shrike in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: تالاب چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Species: Red-tailed (Turkestan) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Chahar-Mahal & Bakhtiari province

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds