کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

اهداف کمیته ثبت پرندگان ایران

 

 

کمیته ثبت پرندگان ایران، ضمن احترام به همه افراد و رعایت حقوق فردی و گروهی پرنده شناسان و پرنده نگران ایرانی، صرفا اهداف ملی را در نظر داشته و وابستگی به هیچ فرد یا گروه خاصی ندارد.

 

 

 

اهداف این کمیته عبارتند از:

 

 

·        ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در میان پرندهنگران ایرانی

 

 

·        استفاده از دانش و تجربیات پرنده شناسان داخلی و خارجی در مورد شناسایی پرندگان

 

 

·        جمعآوری اطلاعات پراکنده در مورد پرندگان

 

 

·        بررسی دقیق گزارشات و مشاهدات در مورد ثبتهای پرندگان کمیاب ایران با حذف اطلاعات مشکوک و ناقص

 

 

·        ثبت اطلاعات موثق در مورد پرندگان کمیاب ایران

 

 

·        ثبت اطلاعات موثق در مورد پرندگان جوجهآور کمیاب ایران

 

 

·        ایجاد بانک اطلاعات در مورد پرندگان کمیاب ایران

 

 

·        به روزرسانی آخرین وضعیت پرندگان کمیاب ایران

 

 

·        بررسی تغییرات کاهشی یا افزایشی پرندگان کمیاب ایران

 

 

·        تعیین نام فارسی مناسب برای پرندگان جدید و اصلاح نامهای فارسی پرندگان در صورت لزوم

 

 

·        اطلاعرسانی عمومی آخرین اخبار در مورد مشاهدات موثق گونههای جدید و ثبتهای جدید پرندگان کمیاب در ایران

 

 

·        اطلاع رسانی در مورد آخرین تغییرات در مورد تاکسونومی پرندگان و نامهای انگلیسی و علمی پرندگان بر اساس چک لیستهای معتبر جهانی

 

 

·        تهیه و انتشار مطالب مورد نیاز در مورد تشخیص پرندگان کمیاب و تفکیک آنها از گونههای مشابه

 

 

 

-----------------------------
 

 

تاریخچه تاسیس

 

 

تفکر تاسیس کمیته ثبت پرندگان از سال‌ها پیش (ژانویه 2004) پس از دیدار با دکتر اسکات در مورد تهیه اطلس پرندگان ایران به وجود آمد و پس از تهیه اولین مقاله در مورد گسترش پراکنش برخی از گونه‌ها قوت گرفت و فرم‌های مربوط به این کمیته در کشورهای از قبیل ایرلند و اردن برای راهنمایی مورد بررسی اولیه قرار گرفت. اما بحث در مورد این که این کمیته زیرنظر ارگان دولتی (واحد پرنده‌شناسی سازمان حفاظت محیط زیست) یا انجمن‌های غیردولتی باشد منجر به توقف تفکر قبلی شد تا اینکه آقای یان هریسون پس از داوری مقاله کوتاهی در مورد کوکوی سیاه برای چاپ در مجله Podoces از وجود چنین کمیته‌ای پرس و جو نمودند. وی پس از توضیح پیشینه این تفکر اظهار نمودند که در کشور عمان و سوریه با همکاری و راهنمایی وی چنین کمیته‌ای تشکیل شده و حاضر است برای چنین کاری به ایرانیان علاقه‌مند نیز کمک نمایند. به هر حال ضمن تماس با برخی از افراد علاقه‌مند داخلی و خارجی، در تاریخ 26 می 2008 این کمیته تاسیس شد.

 

 

 

پس از مشورت‌های لازم آرم این کمیته تصویر سینه‌سرخ ایرانی که در نام علمی آن کلمه ایران ذکر شده است تعیین گردید. همچنین کل گونه‌های پرندگان ایران به دو لیست جداگانه پرندگان کمیاب و پرندگان معمول تقسیم شده، و فرم مربوط به ثبت پرندگان کمیاب (یا جدید) برای ایران جهت اثبات مشاهده آن تهیه گردید. بقیه پرندگان که در جدول پرندگان کمیاب از آن‌ها ذکر نشده جزو پرندگان معمول محسوب شده و نیازی به توصیف کامل هر مشاهده نمی‌باشد (اما در مورد گونه‌هایی که دارای چند زیر گونه در ایران هستند اطلاعات بیشتری مورد نیاز است).

 

 

 

این کمیته متشکل از دو تیم داخلی و خارجی تاسیس شد. اعضای داخلی آن را عمدتا جوانان زیرنظر هدایت جناب آقای مهندس علی ادهمی تشکیل دادند و اعضای اصلی مشاوران خارجی متشکل از جناب آقایان دکتر درک اسکات، یان هریسون و ریچارد پورتر هستند و در کنار آن‌ها آقایان رافائل آی و مگنوس اولمن دو تن از گردشگران خارجی که در سال‌های اخیر سفرهای پرنده‌شناسی متعددی به ایران داشتند قرار دارند. اعضای داخلی اولیه این تیم متشکل از جناب آقایان مهندس احمد براتی، سید بابک موسوی، محمدابراهیم صحتی ثابت، محمد توحیدی‌فر و پرویز بختیاری بودند و سپس آقایان میثم قاسمی، علی خانی و عباس عاشوری نیز به این تیم اضافه شدند. آقای ابوالقاسم خالقی زاده نیز به عنوان هماهنگ کننده این دو تیم و همچنین یکی از اعضای اصلی تیم داخلی مشغول فعالیت شدند.

 

 

در بازنگری سال 1394، تیم های مختلف در کمیته ثبت پرندگان تشکیل شد و اعضای داخلی به عنوان اعضای اصلی این کمیته و اعضای خارجی به عنوان مشاوران این کمیته در نظر گرفته شدند. جنابان آقای علی سنگچولی و آقای علیرضا هاشمی  نیز به اعضای اصلی این کمیته اضافه شدند و جناب آقای محمد توحیدی فر در نقش معاون کمیته افزوده شدند. به علاوه، نامگذاری فارسی پرندگان در فصل زمستان 1394 مورد بررسی قرار گرفت و با تعیین معیارها، اصلاحات اساسی لازم انجام شد. هسته اصلی تیم نامگذاری این کمیته متشکل از آقایان علی ادهمی، ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر بود اما برای بازنگری نامگذاری پرندگان در زمستان 1394، علاوه بر استفاده از منابع موجود، بر اساس نظرخواهی جمعی از بسیاری از افراد نسل قدیم و جدید نامگذاریهای متعدد قبلی مورد بازنگری قرار گرفت و نامگذاری واحد اصلاح شده معرفی گردید. همچنین در بازنگری سال 1394، لیستهای پرندگان جوجه آور معمول، جوجه آور کمیاب و غیرجوجه آور تهیه شدند.

 

 

در سال 1395، تیم شناسایی پرندگان معرفی شدند. همچنین نمایندگان استانی کمیته ثبت پرندگان معرفی شدند که شامل افراد زیر بود: محمدرضا مسعود، امیرمهدی ابراهیمی، اصغر محمدی نصرآبادی، مریم امیدی، محمدجواد پرستگاری، ابوالقاسم خالقی زاده، فرهاد حسینی طایفه، علی حاجی آبادی، مهدی نورمحمدی، پرویز بختیاری، علیرضا هاشمی، سیدبابک موسوی، اردشیر امینی، فرشاد اسکندری، اشرفعلی حسینی، لیلا جولایی، صادق خسروی، احمد بحری، رضا علی اصل، جعفر غلامی، محمد سفرنگ، سید ناصح حسینی، محمدابراهیم صحتی ثابت، آریا شفاعی پور، رمضانعلی قائمی، محمود شکیبا، عباس عاشوری، محسن امیری، کوروس ربیعی، محمود کلنگری، میثم قاسمی، سیدعلی جبلی، امیر جعفری. تا پایان سال 1395، لیست پرندگان برای همه استانها تدوین و برای بسیاری از آنها به روز شد. در اسفند 1395، جناب آقایان محمد سفرنگ، محمدجواد پرستگاری و علی سنگچولی به تیم شناسایی پرندگان اضافه شدند. همچنین تعداد نمایندگی استانی در اسفندماه 1395 افزایش یافت (شامل محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی، هوشنگ پورزال، حامد استواری، کاوه پیوندی، موسی مزینانیان، محمدجواد رستمی احمدوندی، فردین نظیری، ماندانا حضرتی فرید، محمدحسین اکرمی و مسلم اکبری).

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 

 

 

 اخبار کمیته ثبت پرندگان ایران

 

 

اخبار مربوط به رکوردهای جدید پرندگان ایران شامل مطالب زیر هستند و در صفحات جداگانه این سایت و در پوشه های ماهانه شمسی قابل  مشاهده و یا از طریق کادر جستجو قابل بازیابی هستند:

 

 

1.    اولین مشاهده گونه های جدید در ایران

 

 

2.    همه رکوردهای گونه های کمیاب ایران

 

 

3.    مشاهده هر گونه جدید از یکی از استانهای کشور

 

 

4.     اولین مشاهده جوجه آوری یک گونه در ایران

 

 

 

5.    مشاهده جوجه آوری یک گونه از هر یک از استانهای کشور

 

 

6.    مشاهدات جالب در مورد جمعیت، مهاجرت، رفتار و موضوعات مختلف بیولوژی و اکولوژی هر گونه

 

 

 

Here we present six types of news since 2016:

 

 

1.  First record of a species from Iran

 

 

2.  All records of Iranian rarities

 

 

3.  First record of each bird species from any Iranian provinces

 

 

4.  First breeding record of a species from Iran

 

 

5.  First breeding record of each bird species from any Iranian provinces

 

 

6.  Any interesting report on population, migration, behaviour, biology and ecology of Iranian birds

 

 

 

 در مورد پرندگان کمیاب تا به حال سه مقاله چاپ شده است و یک مقاله نیز برای دوره 2011 تا 2015 در حال تهیه است. همه رکوردهای جدید گونه کمیاب از ابتدای سال 2016 میلادی بر اساس منابع موجود چک شده و همچنین پس از صحت شناسایی گونه، بر روی سایت اعلام خواهند شد.

 

 

Records of Iranian rarities after the following references, will be announced after being checked with these references and the species identified correctly.

 

 

1.  Roselaar C.S. & Aliabadian M. 2009. Review of rare birds in Iran, 1860s–1960s. Podoces 4(1): 1–27.

 

 

2.  Scott D.A. 2008. Rare birds in Iran in the late 1960s and 1970s. Podoces 3(1/2): 1–30.

 

 

3.  Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Musavi S.B., Ghasemi M., Sehhatisabet M.E., Ashoori A., Khani A., Bakhtiari P., Amini H., Roselaar C., Ayé R., Ullman M., Nezami B. & Eskandari F. 2011. Rare birds in Iran in 1980–2010. Podoces 6(1): 1–48.

 

 

 

 

 

 

-----------------------

 

 

 

تعریف رکورد و ثبت پرندگان

 

 

و نحوه تنظیم ثبت رکوردهای پرندگان

 

 

 

تاریخ به روزرسانی: 3 اردیبهشت 1398

 

 

Last updated: 23 April 2019

 

 

 

تعریف رکورد و ثبت پرندگان

 

 

·یک رکورد، به خلاصه اطلاعات مهم از مشاهدات پرندگان در مورد یک گونه پرنده توسط یک یا چند نفر از افراد علاقه مند به پرندگان گفته می شود. در هر رکورد، باید به پنج رکن مهم یعنی نام گونه، تعداد پرنده مشاهده شده از آن گونه، مکان مشاهده پرنده، تاریخ مشاهده و نام مشاهده کنندگان اشاره شود.

 

 

·ثبت پرندگان، به کلیه مراحل اعم از مشاهده پرنده تا شناسایی گونه، تکمیل و گزارش کردن مشخصات رکورد، گزارش کردن مشاهدات از روشهای مختلف خصوصی و عمومی، بررسی اهمیت رکورد، اعلام رکورد در سایتهای معتبر و نیز ثبت اطلاعات هر رکورد در بانکهای اطلاعاتی معتبر گفته می شود.

 

 

·اعتبار هر رکورد، به میزان صرف وقت یک پرنده نگر برای یافتن و مشاهده پرنده، استفاده از دانش و تجربیات افراد متخصص در زمینه بیولوژی و اکولوژی پرنده، یادداشت برداری و گزارش دقیق اطلاعات پرندگان مشاهده شده بستگی دارد.

 

 

  • میزان اعتبار بانکهای اطلاعاتی و رکوردهای آن نیز، بستگی به صرف وقت و پرداختن دقیق به همه جوانب شناسایی، تکمیل اطلاعات رکوردها، در نظر گرفتن بیولوژی و اکولوژی گونه و بررسی اهمیت رکوردهای دریافت شده در آن بانک اطلاعاتی دارد.

 

 

 

نکات مهم

 

 

1-   در حال حاضر، در کمیته ثبت پرندگان ایران، ثبت رکوردها در مورد موضوعات زیر انجام می شود: 1- گونه های کمیاب، 2- گونه های جوجه آور کمیاب، 3- گونه جدید برای لیست پرندگان استانها، 4- گونه های مهم جمعیتی (اعم از لیست سرخ جهانی، در حال کاهش یا در حال افزایش)، 5- پرندگان غیرعادی، فرم کمیاب و هیبریدها، 6- ثبت زیرگونه های کمیاب، 7- ثبت ورود یا خروج مهاجرتی گونه ها در هر منطقه، 8- ثبت بازیابی حلقه ها، و 9- ثبت رکورد اقدامات حفاظتی.

 

 

2-   در هر رکورد، باید به همه پنج رکن مهم اطلاعات اشاره شود. در غیر این صورت، رکورد مربوطه ناقص تلقی می شود. بنابر این، در صورت ارسال ناقص رکوردها و عدم تکمیل یا عدم امکان پیگیری مجدد برای تکمیل اطلاعات یادشده، رکورد مربوط اعلام نشده و به صورت ناقص بایگانی خواهد شد.

 

 

3-   برای اشاره به نام گونه، ابتدا باید شناسایی آن به دقت انجام شده باشد. در مورد شناسایی گونه، یا فرد خود تجربه کافی برای شناسایی آن گونه را دارد یا از افراد متخصص مربوط به شناسایی پرندگان، یا به صورت مکاتبه خصوصی یا نظرخواهی عمومی در گروه های اجتماعی انجام گرفته است.

 

 

4-   رکوردهایی که شناسایی گونه، با اطمینان انجام نشده باشد، برای شناسایی مجدد بررسی می شوند.

 

 

5-   چنانچه، شناسایی پرنده دشوار باشد، تیم تخصصی شناسایی پرندگان ایران که متشکل از افراد باتجربه ایرانی و چند نفر از مشاوران خارجی است، به بحث و تبادل نظر در مورد آن پرنده خواهند پرداخت و در صورت رسیدن به جمع بندی مناسب، آن رکورد اعلام خواهد شد.

 

 

6-   در صورتی که حتی پس از نظرخواهی و کسب نظر افراد متخصص، به علت کیفیت پایین عکسها، عدم وجود عکسهای مناسب برای هر گونه خاص از زوایای مختلف و همچنین عدم ارائه توضیحات تکمیلی توسط مشاهده کنندگان، امکان شناسایی با اطمینان وجود نداشته باشد، آن رکورد اعلام نخواهد شد و به عنوان رکوردهای مشکوک و شناسایی نشده بایگانی خواهد شد.

 

 

7-   در مورد تعداد پرنده (با واحد فرد)، تا حد امکان باید تعداد پرنده مشاهده شده ذکر شود. اگر تعداد زیاد بود، می­توان از شیوه شمارش کل افراد یا برآورد مطمئن (حداقل تعداد با اطمینان) استفاده کرد. در مورد گونه­های مخفی یا پنهان­کار، می­توان از شیوه برآورد جمعیت از طریق صدا یا آواز و تعداد به پرواز درآمده استفاده کرد.

 

 

8-   در مورد استفاده از واژه جفت، باید دقت لازم به عمل آید. یک جفت به معنی دو تا نیست و لزوما به معنی یک نر و ماده است. بنابر این، واژه جفت فقط در مورد رکوردهای جوجه آوری کاربرد دارد و چنانچه در بیان جمعیت جوجه آور از واژه جفت استفاده شود، یعنی به همان تعداد نر و ماده دیده شده اند. در غیر این صورت، باید از واژه بالغین استفاده شود.

 

 

9-   در مورد مکان مشاهده، چنانچه منطقه مورد نظر نام تالاب، جنگل و کوه خاصی باشد، می توان از همان نام استفاده کرد. همچنین برای پرندگان مشاهده شده در محدود مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست، به همان نام منطقه حفاظت شده اشاره می شود. در مورد پرندگان مشاهده شده در شهرها، روستاها و اطراف آنها، به همان نام شهر یا روستا اشاره می شود. در مورد پرندگان شکاری یا پرندگانی که مورد شکار و صید قرار می گیرند، نام عمومی منطقه کفایت می کند.

 

 

10-                      در مورد جمعیت گونه های مهم، مهمترین هدف، کسب اطلاعات و آمار در مورد پراکنش و تعداد آن گونه در هر منطقه در یک دوره مشخص است. بنابراین، دانستن حداکثر جمعیت یک گونه در هر منطقه در طول یک سال کفایت می کند.

 

 

11-                      در مورد تاریخ مشاهده پرندگان در هر رکورد، اگر یک یا چند پرنده در یک مکان خاص فقط طی سفرهای یک روزه پرنده نگری دیده شده باشند، به همان تاریخ مشاهده اشاره می شود. چنانچه، یک پرنده خاص، طی روزهای متوالی یا یک دوره مشخص در یک منطقه دیده شود، کل تاریخها یا دوره متوالی حضور آن پرنده، حتی اگر چندماه باشد، در قالب یک رکورد محسوب می شود. دوره حضور پرنده در نهایت برای محدوده یک سال پوشش داده می شود و دوره حضور مجدد یک گونه در یک منطقه برای سال بعد، رکورد متفاوت در نظر گرفته می شود.

 

 

12-                      در مورد گونه های مهاجر اعم از مهاجر عبوری، تابستان­گذران یا زمستان­گذران، مهمترین چیز ثبت دوره حضور آنها یعنی از اولین تاریخ مشاهده تا آخرین روز مشاهده در هر منطقه است. بنابر این، ثبت رکورد آنها در یک منطقه و یک سال مشخص طی دوره حضور آن پرنده (پرندگان)، در قالب یک رکورد انجام می شود، مگر اینکه تعداد آن گونه در یک منطقه، طی یک دوره مشخص در آن سال تغییر کند.

 

 

13-                      در مورد نام مشاهده کنندگان، باید یادآور شد که نام مشاهده کنندگان، به ترتیب نام یابندگان و مشاهده کنندگان آن پرنده (بدون ملاحظات سنی، جنسیتی، شغلی و مرتبه) در آن مکان و تاریخ­های مشخص آورده خواهد شد. باید توجه داشت، شخصی که اطلاعات هر رکورد را گزارش می­کند، باید اطلاعات آن را درست ارسال کند و مسئولیت هر گونه خطا یا اشتباهی در ثبت مشخصات هر رکورد، بر عهده ارسال کننده اطلاعات مشاهده آن رکورد است.

 

 

14-                      با توجه به ماهیت ثبت رکوردها، در هیچ یک از رکوردها، در قسمت نام مشاهده کنندگان، به نام انجمنها یا شرکتهای دولتی یا خصوصی اشاره نمی شود.

 

 

15-                      نام انجمنها یا شرکتها، تنها ممکن است برای اعلام رکوردهای اقدامات حفاظتی و در قسمت اقدام کنندگان اشاره شوند.

 

 

16-                      در مورد ثبت گونه های جوجه آور، تعداد آشیانه و جفت زادآور فعال مهم است. برای ثبت رکورد گونه های جوجه آور کمیاب یا گونه های با تعداد آشیانه کم می­توان از تعداد آشیانه، تخم و جوجه نیز استفاده کرد.

 

 

17-                      دقت در حفظ آرامش و امنیت پرندگان جوجه آور، از اولویتهای مهم و اساسی در ثبت رکوردهای پرندگان جوجه­آور است. برخی از گونه ها حتی به دست زدن انسان به آشیانه و تخم حساس هستند و به محض لمس انسان، دیگر از آن آشیانه استفاده نخواهند کرد. بنابراین، ضمن مهم بودن ثبت اطلاعات جوجه­آوری، حفظ آرامش پرندگان جوجه­آور نیز در اولویت است. در عین حال، در مورد گونه های جوجه آور، می توان در دوره جوجه آوری به مشاهدات پرداخت و پس از پایان دوره فعالیتهای جوجه آوری و اطمینان از پرواز موفق جوجه ها، به بررسی بیشتر در مورد آشیانه ها پرداخت. توصیه می شود که ارسال اطلاعات رکوردهای جوجه آوری، در پایان فصل جوجه آوری گونه ها، انجام شود.

 

 

18-                      به علت رعایت ملاحظات حفاظتی، تعداد و جمعیت گونه های مهم از سه خانواده قرقاول، میش­مرغ و شاهین اعلام نخواهد شد.

 

 

19-                      همچنین به علت رعایت ملاحظات حفاظتی، رکوردهای پرندگان جوجه آور پرندگان شکاری اعم از عقابها و شاهینها اعلام نخواهد شد.

 

 

20-                      گاهی در برخی رکوردها، به جز موارد بالا، توضیحات بیشتری مربوط به شناسایی و در صورت لزوم، نام شناسایی کنندگان آن پرنده ارائه می شود.

 

 

21-                      همچنین ممکن است در قسمت توضیحات، جدید بودن آن گونه برای استان مربوط، وضعیت جسمی یا بیماری پرنده ذکر شود.

 

 

22-                      به منظور انتقال درست و مناسب و وسیع تر اطلاعات در مورد رکوردهای پرندگان، جزییات اطلاعات هر رکورد به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

نظرات  (۸)

امیدوارم این عزیزان حمایت خوبی نیز از پرنده نگرهای غیز از محیط بانان داشته باشند زیرا در گروه های استانها استقبالی از این عزیزان در بین کارکنان محیط زیست نمی شود . بارها در مورد بنده صورت گرفته حتی در مورد ثبت کاکایی سفید کمکی به بنده نکردند و دیگر گونه ها در استان بوشهر امید وارم دید خوبی در مورد تمامی عزیزان باشد . در مورد ثبت کاکایی در اخر با کمک جناب طلاب توانستم عکس رو برای شا عزیزان ارسال کنم
پاسخ:
جناب آقای کوروش
برای ما بین محیط بان و غیرمحیط بان فرقی نمی کند. اگر به لیست همکاران ما نگاه کنید هم محیط بان در این لیست هست، هم کارشناس، هم پرنده نگر و پرنده شناس، هم شاغل و هم آزاد و حتی استاد دانشگاه. هدف ما صرفا ساماندهی به ثبت پرندگان است.
با تشکر، خالقی زاده

سلام
من میخاستم درمورد پرندگان دشت کربال اطلاعاتی جمع اوری کنم
ایا امکانش هست کمک کنید
چون اسم دقیقشونو نمیدونم
پاسخ:
سلام جناب آقای قایدی
در خدمت هستیم. هر کمکی بتوانم انجام دهم دریغ نمی کنم.
با تشکر
خالقی زاده
۱۸ تیر ۹۵ ، ۱۴:۱۱ کوروش خلیلی
سلام کاکایی مرمری در بوشهر ازش عکس گرفتم باید کجا ارسال کنم تصویر را
ممنونم
چرا لیست گونه های پرندگان مهاجر ایرن وجود ندارد ؟ چجوری می توان آن را تهیه کرد؟

۰۹ اسفند ۹۷ ، ۰۱:۱۴ محمحدباقرزنگنه
 باسلام به تمامی عوامل وعرض خسته نباشید به همه/من محمدباقرزنگنه ساکن قم هستم که حدود ۶سال است بر روی یک نژاد مرغ که یکی از ۳نژاد گوشت سیاه دنیا میباشد کار کردم که از یک کیفیت خیلی پایین بااصلاح نژاد ۵نسل به نتیجه رسیده شما چطور میتوانید کمکم کنید تا تکثیر اینگونه مرغ را بیشتر وحتی به ثبت برسانم از کمکتان متشکرم
سلام وخسته نباشید ،من میخواستم در مورد پرندگان هیبرید در ایران وخارج از ایران اطلاعاتی کسب کنم لطفاً اگر منابعی هست کمکم کنید.باتشکر
پاسخ:
عرض سلام،
متاسفانه در مورد هیبرها کناب خاصی وجود ندارد و مطالب برای گونه های مختلف پراکنده هستند.
با تشکر
خالقی زاده
۰۸ بهمن ۹۸ ، ۱۳:۲۸ باتری رسان

سلام میخاستم اول از سایت خوبتون تشکر کنم. و یه سوال اینکه آیا ازین پرنده به عنوان حیوان خونگی کار درستی هست یا نه

۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۵:۱۶ سیدعلی الحسینی‌

سلام. بدینوسیله اعلام میدارد؛ در مورخه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شیراز منطقه قدمگاه خ قدمگاه شرقی ساعت ۱۴:۳۰

پرنده ای کوچک به حجم نصف گنجشک معمولی به رنگ آبی نفتی سیر مایل به سیاه با نقطه های آبی کمرنگتر اما درخشان، پا ونک سیاه باصدای دلنشین وتن (شبیه به زنگ بلبلی) وپرواز بسیار فرز مشاهده کردم.

متاسفانه فرصت عکس گرفتن نداشتم

پاسخ:
با سلام. نام این پرنده شهدخوار است.
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی