کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی


اهداف کمیته ثبت پرندگان ایران

کمیته ثبت پرندگان ایران، ضمن احترام به همه افراد و رعایت حقوق فردی و گروهی پرنده شناسان و پرنده نگران ایرانی، صرفا اهداف ملی را در نظر داشته و وابستگی به هیچ فرد یا گروه خاصی ندارد.

 

اهداف این کمیته عبارتند از:

·        ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در میان پرندهنگران ایرانی

·        استفاده از دانش و تجربیات پرنده شناسان داخلی و خارجی در مورد شناسایی پرندگان

·        جمعآوری اطلاعات پراکنده در مورد پرندگان

·        بررسی دقیق گزارشات و مشاهدات در مورد ثبتهای پرندگان کمیاب ایران با حذف اطلاعات مشکوک و ناقص

·        ثبت اطلاعات موثق در مورد پرندگان کمیاب ایران

·        ثبت اطلاعات موثق در مورد پرندگان جوجهآور کمیاب ایران

·        ایجاد بانک اطلاعات در مورد پرندگان کمیاب ایران

·        به روزرسانی آخرین وضعیت پرندگان کمیاب ایران

·        بررسی تغییرات کاهشی یا افزایشی پرندگان کمیاب ایران

·        تعیین نام فارسی مناسب برای پرندگان جدید و اصلاح نامهای فارسی پرندگان در صورت لزوم

·        اطلاعرسانی عمومی آخرین اخبار در مورد مشاهدات موثق گونههای جدید و ثبتهای جدید پرندگان کمیاب در ایران

·        اطلاع رسانی در مورد آخرین تغییرات در مورد تاکسونومی پرندگان و نامهای انگلیسی و علمی پرندگان بر اساس چک لیستهای معتبر جهانی

·        تهیه و انتشار مطالب مورد نیاز در مورد تشخیص پرندگان کمیاب و تفکیک آنها از گونههای مشابه

-----------------------------

تاریخچه تاسیس

تفکر تاسیس کمیته ثبت پرندگان از سال‌ها پیش (ژانویه 2004) پس از دیدار با دکتر اسکات در مورد تهیه اطلس پرندگان ایران به وجود آمد و پس از تهیه اولین مقاله در مورد گسترش پراکنش برخی از گونه‌ها قوت گرفت و فرم‌های مربوط به این کمیته در کشورهای از قبیل ایرلند و اردن برای راهنمایی مورد بررسی اولیه قرار گرفت. اما بحث در مورد این که این کمیته زیرنظر ارگان دولتی (واحد پرنده‌شناسی سازمان حفاظت محیط زیست) یا انجمن‌های غیردولتی باشد منجر به توقف تفکر قبلی شد تا اینکه آقای یان هریسون پس از داوری مقاله کوتاهی در مورد کوکوی سیاه برای چاپ در مجله Podoces از وجود چنین کمیته‌ای پرس و جو نمودند. وی پس از توضیح پیشینه این تفکر اظهار نمودند که در کشور عمان و سوریه با همکاری و راهنمایی وی چنین کمیته‌ای تشکیل شده و حاضر است برای چنین کاری به ایرانیان علاقه‌مند نیز کمک نمایند. به هر حال ضمن تماس با برخی از افراد علاقه‌مند داخلی و خارجی، در تاریخ 26 می 2008 این کمیته تاسیس شد.

 

پس از مشورت‌های لازم آرم این کمیته تصویر سینه‌سرخ ایرانی که در نام علمی آن کلمه ایران ذکر شده است تعیین گردید. همچنین کل گونه‌های پرندگان ایران به دو لیست جداگانه پرندگان کمیاب و پرندگان معمول تقسیم شده، و فرم مربوط به ثبت پرندگان کمیاب (یا جدید) برای ایران جهت اثبات مشاهده آن تهیه گردید. بقیه پرندگان که در جدول پرندگان کمیاب از آن‌ها ذکر نشده جزو پرندگان معمول محسوب شده و نیازی به توصیف کامل هر مشاهده نمی‌باشد (اما در مورد گونه‌هایی که دارای چند زیر گونه در ایران هستند اطلاعات بیشتری مورد نیاز است).

 

این کمیته متشکل از دو تیم داخلی و خارجی تاسیس شد. اعضای داخلی آن را عمدتا جوانان زیرنظر هدایت جناب آقای مهندس علی ادهمی تشکیل دادند و اعضای اصلی مشاوران خارجی متشکل از جناب آقایان دکتر درک اسکات، یان هریسون و ریچارد پورتر هستند و در کنار آن‌ها آقایان رافائل آی و مگنوس اولمن دو تن از گردشگران خارجی که در سال‌های اخیر سفرهای پرنده‌شناسی متعددی به ایران داشتند قرار دارند. اعضای داخلی اولیه این تیم متشکل از جناب آقایان مهندس احمد براتی، سید بابک موسوی، محمدابراهیم صحتی ثابت، محمد توحیدی‌فر و پرویز بختیاری بودند و سپس آقایان میثم قاسمی، علی خانی و عباس عاشوری نیز به این تیم اضافه شدند. آقای ابوالقاسم خالقی زاده نیز به عنوان هماهنگ کننده این دو تیم و همچنین یکی از اعضای اصلی تیم داخلی مشغول فعالیت شدند.

در بازنگری سال 1394، تیم های مختلف در کمیته ثبت پرندگان تشکیل شد و اعضای داخلی به عنوان اعضای اصلی این کمیته و اعضای خارجی به عنوان مشاوران این کمیته در نظر گرفته شدند. جنابان آقای علی سنگچولی و آقای علیرضا هاشمی  نیز به اعضای اصلی این کمیته اضافه شدند و جناب آقای محمد توحیدی فر در نقش معاون کمیته افزوده شدند. به علاوه، نامگذاری فارسی پرندگان در فصل زمستان 1394 مورد بررسی قرار گرفت و با تعیین معیارها، اصلاحات اساسی لازم انجام شد. هسته اصلی تیم نامگذاری این کمیته متشکل از آقایان علی ادهمی، ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر بود اما برای بازنگری نامگذاری پرندگان در زمستان 1394، علاوه بر استفاده از منابع موجود، بر اساس نظرخواهی جمعی از بسیاری از افراد نسل قدیم و جدید نامگذاریهای متعدد قبلی مورد بازنگری قرار گرفت و نامگذاری واحد اصلاح شده معرفی گردید. همچنین در بازنگری سال 1394، لیستهای پرندگان جوجه آور معمول، جوجه آور کمیاب و غیرجوجه آور تهیه شدند.

در سال 1395، تیم شناسایی پرندگان معرفی شدند. همچنین نمایندگان استانی کمیته ثبت پرندگان معرفی شدند که شامل افراد زیر بود: محمدرضا مسعود، امیرمهدی ابراهیمی، اصغر محمدی نصرآبادی، مریم امیدی، محمدجواد پرستگاری، ابوالقاسم خالقی زاده، فرهاد حسینی طایفه، علی حاجی آبادی، مهدی نورمحمدی، پرویز بختیاری، علیرضا هاشمی، سیدبابک موسوی، اردشیر امینی، فرشاد اسکندری، اشرفعلی حسینی، لیلا جولایی، صادق خسروی، احمد بحری، رضا علی اصل، جعفر غلامی، محمد سفرنگ، سید ناصح حسینی، محمدابراهیم صحتی ثابت، آریا شفاعی پور، رمضانعلی قائمی، محمود شکیبا، عباس عاشوری، محسن امیری، کوروس ربیعی، محمود کلنگری، میثم قاسمی، سیدعلی جبلی، امیر جعفری. تا پایان سال 1395، لیست پرندگان برای همه استانها تدوین و برای بسیاری از آنها به روز شد. در اسفند 1395، جناب آقایان محمد سفرنگ، محمدجواد پرستگاری و علی سنگچولی به تیم شناسایی پرندگان اضافه شدند. همچنین تعداد نمایندگی استانی در اسفندماه 1395 افزایش یافت (شامل محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی، هوشنگ پورزال، حامد استواری، کاوه پیوندی، موسی مزینانیان، محمدجواد رستمی احمدوندی، فردین نظیری، ماندانا حضرتی فرید، محمدحسین اکرمی و مسلم اکبری).

 

--------------------------------------

 

اخبار کمیته ثبت پرندگان ایران

اخبار مربوط به رکوردهای جدید پرندگان ایران شامل مطالب زیر هستند و در صفحات جداگانه این سایت و در پوشه های ماهانه شمسی قابل  مشاهده و یا از طریق کادر جستجو قابل بازیابی هستند:

1.    اولین مشاهده گونه های جدید در ایران

2.    همه رکوردهای گونه های کمیاب ایران

3.    مشاهده هر گونه جدید از یکی از استانهای کشور

4.     اولین مشاهده جوجه آوری یک گونه در ایران

5.    مشاهده جوجه آوری یک گونه از هر یک از استانهای کشور

6.    مشاهدات جالب در مورد جمعیت، مهاجرت، رفتار و موضوعات مختلف بیولوژی و اکولوژی هر گونه

 

در مورد پرندگان کمیاب تا به حال سه مقاله چاپ شده است و یک مقاله نیز برای دوره 2011 تا 2015 در حال تهیه است. همه رکوردهای جدید گونه کمیاب از ابتدای سال 2016 میلادی بر اساس منابع موجود چک شده و همچنین پس از صحت شناسایی گونه، بر روی سایت اعلام خواهند شد.

1.  Roselaar C.S. & Aliabadian M. 2009. Review of rare birds in Iran, 1860s–1960s. Podoces 4(1): 1–27.

2.  Scott D.A. 2008. Rare birds in Iran in the late 1960s and 1970s. Podoces 3(1/2): 1–30.

3.  Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Musavi S.B., Ghasemi M., Sehhatisabet M.E., Ashoori A., Khani A., Bakhtiari P., Amini H., Roselaar C., Ayé R., Ullman M., Nezami B. & Eskandari F. 2011. Rare birds in Iran in 1980–2010. Podoces 6(1): 1–48.

در مورد پرندگان جدید برای استانها، رکوردهایی که پس از تدوین کتاب اطلس پرندگان ایران (از حدود 50 سال پیش تا تقریبا سال 1390 شمسی) یا بر اساس لیست های معتبر پرندگان که برای هر استان موجود است یا در حال تهیه هستند دیده شوند بر روی سایت، ارائه خواهند شد.

Here we present six types of news since 2016:

1.  First record of a species from Iran

2.  All records of Iranian rarities

3.  First record of each bird species from any Iranian provinces

4.  First breeding record of a species from Iran

5.  First breeding record of each bird species from any Iranian provinces

6.  Any interesting report on population, migration, behaviour, biology and ecology of Iranian birds

 

Records of Iranian rarities after the following references, will be announced after being checked with these references and the species identified correctly.

1.  Roselaar C.S. & Aliabadian M. 2009. Review of rare birds in Iran, 1860s–1960s. Podoces 4(1): 1–27.

2.  Scott D.A. 2008. Rare birds in Iran in the late 1960s and 1970s. Podoces 3(1/2): 1–30.

3.  Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Musavi S.B., Ghasemi M., Sehhatisabet M.E., Ashoori A., Khani A., Bakhtiari P., Amini H., Roselaar C., Ayé R., Ullman M., Nezami B. & Eskandari F. 2011. Rare birds in Iran in 1980–2010. Podoces 6(1): 1–48.

 

 

New records for provinces will also be announced after checking with “Atlas of Birds of Iran (in press) prepared by Kaboli et al.” and also provincial checklists being prepared.

-----------------------

 

نظرات  (۴)

امیدوارم این عزیزان حمایت خوبی نیز از پرنده نگرهای غیز از محیط بانان داشته باشند زیرا در گروه های استانها استقبالی از این عزیزان در بین کارکنان محیط زیست نمی شود . بارها در مورد بنده صورت گرفته حتی در مورد ثبت کاکایی سفید کمکی به بنده نکردند و دیگر گونه ها در استان بوشهر امید وارم دید خوبی در مورد تمامی عزیزان باشد . در مورد ثبت کاکایی در اخر با کمک جناب طلاب توانستم عکس رو برای شا عزیزان ارسال کنم
پاسخ:
جناب آقای کوروش
برای ما بین محیط بان و غیرمحیط بان فرقی نمی کند. اگر به لیست همکاران ما نگاه کنید هم محیط بان در این لیست هست، هم کارشناس، هم پرنده نگر و پرنده شناس، هم شاغل و هم آزاد و حتی استاد دانشگاه. هدف ما صرفا ساماندهی به ثبت پرندگان است.
با تشکر، خالقی زاده

سلام
من میخاستم درمورد پرندگان دشت کربال اطلاعاتی جمع اوری کنم
ایا امکانش هست کمک کنید
چون اسم دقیقشونو نمیدونم
پاسخ:
سلام جناب آقای قایدی
در خدمت هستیم. هر کمکی بتوانم انجام دهم دریغ نمی کنم.
با تشکر
خالقی زاده
۱۸ تیر ۹۵ ، ۱۴:۱۱ کوروش خلیلی
سلام کاکایی مرمری در بوشهر ازش عکس گرفتم باید کجا ارسال کنم تصویر را
ممنونم
چرا لیست گونه های پرندگان مهاجر ایرن وجود ندارد ؟ چجوری می توان آن را تهیه کرد؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی