کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست 92 گونه و 8 زیرگونه از پرندگان کمیاب کشور یا فروان محلی در ایران

List of 92 species and 8 subspecies of scarce or locally common birds in Iran

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقیزاده، شادروان درک اسکات و محمد توحیدیفر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

تاریخ بهروزرسانی: 8 مرداد 1401

Last updated: 30 July 2022

 

*** نیاز به یادآوری است که همۀ رکوردهای دیدهشده از گونههای این فهرست از سراسر کشور به ثبت خواهند رسید.

*** For the list of Iranian scarce bird species, all records will be announced.

 

 

 1. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس‌غاز
 2. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 3. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 4. Marbled Duck Marmaronetta angustirostrisاردک مرمری
 5. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 6. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 7. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 8. Smew Mergellus albellus  مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 9. Goosander Mergus merganser مرگوس بزرگ
 10. Red-breasted Merganser Megus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 11. Caucasian Grouse Tetrao mlokosiewiczi سیاه‌خروس قفقازی
 12. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 13. Great Bustard Otis tarda میش‌مرغ
 14. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 15. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 16. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقرۀ (کوکر) راه‌راه
 17. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 18. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 19. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 20. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 21. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوۀ نوک‌سبز
 22. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 23. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای (کُلنگ) سیبری
 24. Demoiselle Crane Grus virgo درنای (کُلنگ) طناز
 25. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 26. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 27. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 28. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 29. Great Knot Calidris tenuirostris تلیلۀ بزرگ
 30. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ Once during the past decade
 31. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 32. Mediterranean Gull Larus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 • Heuglin’s Gull (Siberian Gull) Larus fuscus heuglini زیرگونۀ کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونۀ کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 2. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 3. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه
 4. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتردریایی ایرانی
 5. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 6. African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی
 7. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه
 8. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 9. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 10. Goliath Heron Ardea goliath غول‌حواصیل (غول‌وِکا)
 11. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 12. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 13. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 14. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 15. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 16. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپۀ پرپا
 17. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 18. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 19. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 20. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 21. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 22. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 23. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 24. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 • Siberian Falcon Falco peregrinus calidus زیرگونۀ شاهین سیبری (سینه‌سفید)
 • Red-naped Shaheen Falco pelegrinoides babylonicus زیرگونۀ شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه)
 1. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز
 • Ukraine (Homeyer's) Grey Shrike Lanius excubitor زیرگونۀ سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 1. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 2. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 3. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی
 4. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 • Intermediate Tit Parus major intermedius زیرگونۀ چرخریسک خراسانی (میانی)
 1. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 2. Black-crowned Sparrow-lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 3. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 4. White-winged Lark Alauda leucoptera چکاوک بال‌سفید
 5. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 6. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیرِدُم‌سرخ Exotic
 7. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 8. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 9. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 10. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی
 11. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 12. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار (تالابی) خاوری
 13. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 14. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 15. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 16. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 17. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 18. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 19. Hume's Lesser Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 20. Indian White-eye Zosterops palpebrosus سسک چشم‌سفید هندی
 21. Iraq Babbler Argya altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 22. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scarce natural population

 1. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 2. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 • Yellow-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava lutea زیرگونۀ دم‌جنبانک شکم‌زرد سرزرد Misidentification with Citrine Wagtail and Population
 • White-headed (Yellow) Wagtail Motacilla flava leucocephala زیرگونۀ دم‌جنبانک شکم‌زرد سرسفید
 1. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 2. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهرۀ سیاه بال‌سفید
 3. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهرۀ سرسیاه
 4. Mongolian Trumpeter Finch Rhodopechys mongolica سهرۀ مغولی
 5. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپرۀ رخ‌زرد

 

*****