کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Whinchat to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 11 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 20 to 30 March 2020

Arrival date of observation: 30 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق در اهواز در اسفند 1398

Record of arrival of Semicollared Flycatcher in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 11 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 1 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 1 to 13 March 2020

Arrival date of observation: 13 March 2020

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: from 1 to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به مریوان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به بهشهر در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Behshahr in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: بهشهر

استان: مازندران

دوره پایش: از 10 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرائی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 1 to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Fereydoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kerman in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمان

استان: کرمان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 20 February to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 14 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2020

Arrival date of observation: 4 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 2 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: from 20 February to 2 March 2020

Arrival date of observation: 2 March 2020

Observers: Seyed Hamed Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به مریوان در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 9 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 to 28 March 2020

Arrival date of observation: 28 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس درنای سیبری

Change to genus of Siberian Crane

 

بر اساس تغییر انجام شده در مورد رده بندی درناهای جهان، نام جنس گونه درنای سیبری از Grus به Leucogeranus تغییر یافته است. این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)، Christidis et al. 2014  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که این جنس در دنیا یک گونه دارد و جنس تک سنخی محسوب می شود.

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

Krajewski C, JT Sipiorski & FE Anderson. 2010. Complete mitochondrial genome sequences and the phylogeny of cranes (Gruiformes: Gruidae). Auk 127: 440–452.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد (بوف) ماهی خوار در مهران در اسفند 1398

Record of Brown Fish Owl in Dezful in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد (بوف) ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امید امیدی و مهدی نورمحمدی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 18 March 2020

Observers: Omid Omidi & Mehdi Nourmohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در فروردین 1399

Record of Namaqua Dove in Shahdad in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 4 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 23 March 2020

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در هورالعظیم در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Hour-al-Azeem in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اواسط شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: Early-September 2018

Observers: Reza Nikfalak

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سیران گولی در اسفند 1398

Record of Tundra Swan in Seyran-Goli in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 March 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پوشش غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت عقاب مارخور با سفیدگرایی در اهواز در اسفند 1398

Record of Short-toed Snake Eagle with leucism in Ahwaz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس دو گونه از دارکوبهای ایران

Change to genus of two species of Iranian woodpeckers

 

در مورد نام جنس دو گونه از دارکوبهای ایران گاهی رده بندی آنها توسط دانشمندان مورد بحث قرار می گیرد.

 

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، نام جنس دارکوب سرسرخ از Dendrocopos به Dendrocoptes  تغییر کرده است (Fuchs & Pons 2015). این تغییر مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، John Boyd, TiF (2017) قرار گرفته است.

 

همچنین نام جنس دارکوب کوچک از Dendrocopos به Dryobates تغییر یافته است (Fuchs & Pons 2015). این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که اکنون جنس Drybates گونه های جنس قبلی Picoides را نیز دربر می گیرد (Fuchs & Pons 2015).

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Fuchs J & J-M Pons. 2015. A new classification of the pied woodpeckers assemblage (Dendropicini, Picidae) based on a comprehensive multi-locus phylogeny. Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 28–37.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

*****

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شهداد در آبان 1397

Record of European Stonechat in Shahdad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1397

مشاهده کننده: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 18 November 2018

Observer: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحات تکمیلی در مورد گروههای کلاغ و زاغ

Additional notes on crows, choughs and jays

 

در خانواده کلاغها، چیزی که مسلم است این است که کلاغ برای crows (علاوه بر سیاه بودن و نوک بزرگ، قارقار می کنند) و زاغ برای jays به کار می رود (علاوه بر رنگی بودن و عمدتا منقار و پای رنگی، صدای جق جق یا قج قج تولید می کنند). ما در نام فارسی برای همه گونه هایی که crow هستند از نام کلاغ استفاده می کنیم (به علاوه Rook) اما نام زاغ تاکنون کمی گنگ بوده است.

 

در خانواده کلاغ، زاغی نامی جاافتاده و رایجی برای Magpie است که متفاوت از کلاغها و زاغها است. البته گروه دیگری با نام غراب هم داریم که معادل Raven هستند.

 

اما سه گروه دیگه وجد دارند که خارج از این دو گروه یا با کمی تفاوت از گروههای قبلی هستند.

گروه یک Jackdows هستند که این گروه در ایران با یک گونه "کلاغ گردن بور" شناخته شده است. با وجود این، در حقیقت این گروه بیشتر شبیه زاغها هستند تا کلاغها. اگر بخواهیم از نام زاغ استفاده کنیم، مطمئنا با نام گونه دیگر یعنی زاغ بور به طور وحشتناکی اشتباه خواهد شد. بنابر این، با توجه به تیره بودن رنگ و پاها و کلفت بودن منقار این گونه، نام رایج قبلی یعنی همان نام قبلی کلاغ حفظ خواهد شد.

گروه دوم Nutcrackers (فندق شکنها) هستند که در ایران با نام زاغ خالدار به کار می روند ولی در حقیقت در دنیا، گروه مستقلی با نام فارسی فندق شکن هستند که در ایران به جای نام واقعی گونه آن یعنی Spotted Nutcracker فندق شکن خالدار، معمولا با نام زاغ خالدار بیان می شود.

گروه سوم Choughs هستند که تاکنون در مورد نام فارسی آن نیز ابهام وجود داشت. چیزی که مسلم است، به نظر می رسد که واژه کوهی باید برای تمایز این گروه خاص آورده شود. حال اینکه کلاغ هستند یا زاغ به طور دقیق نمی توان گفت که لزوما کدام یک از این اسمها درست است. از لحاظ رنگ سیاه بدن و جثه نسبتا متوسط می توان آن را کلاغ نامید ولی با توجه به پاها و منقار رنگی و نیز منقار نازک و صدای آنها می توان آنها را زاغ نامید. بنابراین، بستگی به تمایل پرنده شناسان و پرنده نگران می شود یکی از این دو نام را انتخاب کرد اما به نظر می رسد وزنه ویژگیهای زاغ بیشتر است. همچنین تمایل پرنده نگران تاکنون بیشتر به سمت زاغ بوده است. بنابر این اولویت با نام زاغ خواهد بود.

زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک سرخ

زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک زرد

 

بر این اساس، در مورد زاغهای ایران، اکنون ما چند نوع زاغ داریم:

  1. زاغ بور (گونه: ایرانی)،
  2. زاغ (فندق شکن) (گونه: خالدار)،
  3. زاغ جنگلی (جی جاق) (گونه: اوراسیایی) و
  4. زاغ کوهی (گونه: نوک سرخ و نوک زرد).

 

در مورد زاغ بور لازه به ذکر است که زاغ بورهای جهان همگی در قاره آسیا زیست می کنند و دارای چهار گونه در جهان هستند که تنها یک گونه از آنها در ایران زندگی می کند و نامش "زاغ بور ایرانی" است. سه گونه دیگر زاغ بور در جهان زاغ بور تورانی، زاغ بور مغولی و زاغ بور سین کیانگ هستند. در مورد نام درست گونه زاغ بور لازم است که تنها به نام گروه گونه ای "زاغ بور" بسنده نکرده و نام گونه را به صورت زاغ بور ایرانی به طور کامل بیاوریم.

همچنین لازم به یادآوری است که در مورد نام گروه زاغ بور، برخی نویسندگان مانند جرویس رید، منصوری و ادهمی در چک لیستهای خود تلاش کردند که نام زاغ کویری یا زاغ بیابانی را رواج دهند اما با توجه رایج بودن نام زاغ بور از زمان انتشار کتاب اسکات و همکاران (1354) و نیز درست بودن این نام، نام زاغ بور همچنان ادامه پیدا کرده هست.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی