کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید کوچک به سنندج در فروردین 1399

Record of arrival of Lesser Whitethroat to Sanandaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد:  فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 20 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 March to 8 April 2020

Arrival date of observation: 6 April 2020

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک سرسیاه به سنندج در فروردین 1399

Record of arrival of Blackcap to Sanandaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 20 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: One individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 March to 8 April 2020

Arrival date of observation: 8 April 2020

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به سنندج در فروردین 1399

Record of arrival of European Golden Oriole to Sanandaj in April 2020

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 March to 3 April 2020

Arrival date of observation: 2 April 2020

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ ایرانی به سنندج در فروردین 1399

Record of arrival of White-breasted Robin to Sanandaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: White-breasted Robin Irania gutturalis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 March to 3 April 2020

Arrival date of observation: 2 April 2020

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم سرخ معمولی به قم در فروردین 1399

Record of arrival of Common Redstart to Qom in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوستان علوی، شهر قم

استان: قم

دوره پایش: از 1 تا 22 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای رضا علی اصل

Species: Common Redstart Phoenicurus phoenicurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Alavi park, Qom city

Province: Qom

Monitoring period: From 20 March to 10 April 2020

Arrival date of observation: 10 April 2020

Observers: Reza AliAsl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک سرسیاه به قم در فروردین 1399

Record of arrival of Blackcap to Qom in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه  Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوستان غدیر، شهر قم

استان: قم

دوره پایش: از 1 تا 22 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان رضا علی اصل و وحیدرضا اکبری

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ghadir park, Qom city

Province: Qom

Monitoring period: From 20 March to 10 April 2020

Arrival date of observation: 10 April 2020

Observers: Reza AliAsl & VahidReza Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 18 فرد سبزقبای معمولی در گمیشان در شهریور 1398

Record of 18 individuals of European Roller in Gomishan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 18 فرد

مکان مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Acridotheres tristis

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 23 August 2019

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مگس گیر ابلق اروپایی در نقده در فروردین 1399

Record of European Pied Flycatcher in Naghadeh in April 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر ابلق اروپایی Ficedula hypoleuca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 28 فروردین 1399

پرنده نگر: آقای عزیز عذار

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 April 2020

Birdwatchers: Aziz Ozar

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در اصفهان در اسفند 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Esfahan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: حاشیه زاینده رود، شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای امیر فرح نسب

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان. این گونه در تاریخ 21 تیر 1392 نیز در شهر اصفهان توسط آقای امیر فرح نسب دیده شده بود.

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 27 February 2020

Observers: Amir Farahnasab

Remarks: New species for Esfahan province. This species was also observed in the city of Esfahan on 11 July 2013 by Amir Farahnasab.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 27 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 27 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: Several individuals

Monitoring place: Khazar-Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 20 March to 15 April 2020

Arrival date of observation: 15 April 2020

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ ایرانی به بندر لنگه در فروردین 1399

Record of arrival of White-breasted Robin to Bandar Lengeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: از 1 تا 28 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای خالد دهقان پیر

Species: White-breasted Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: 16 April 2020

Arrival date of observation: 16 April 2020

Observers: Khaled Dehghanpir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چلچله رودخانه ای به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Sand Martin to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چلچله رودخانه ای Riparia riparia

تعداد: یک فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Sand Martin Riparia riparia

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: 3 April 2020

Arrival date of observation: 3 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Whinchat to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: 1 individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: 3 April 2020

Arrival date of observation: 3 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چکچک گوش سیاه به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Black-eared Wheatear to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک گوش سیاه Oenanthe hispanica

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: 3 April 2020

Arrival date of observation: 3 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چکچک دشتی به نقده در اسفند 1398

Record of arrival of Isabelline Wheatear to Naghadeh in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک دشتی Oenanthe isbellinus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 9 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 9 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Isabelline Wheatear Oenanthe isbellinus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: 28 February 2020

Arrival date of observation: 28 February 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پشت سرخ به تالش در فروردین 1399

Record of arrival of Red-backed Shrike to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 26 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 14 April 2020

Arrival date of observation: 14 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 40 فرد حواصیل ارغوانی در یاسوج در فروردین 1399

Record of 40 individuals of Purple Heron in Yasuj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: 40 فرد

مکان مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

یادداشت: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 12 April 2020

Observers: Sadegh Roodashti

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی کاکلی توک زرد در استان سمنان

Observation of Sandwich Tern in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی کاکلی توک زرد Thalasseus sandvicensis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: درجزین، سمنان

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیروس جعفری چاشمی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Darjazin, Semnan

Province: Semnan

Period of observations: 8 April 2020

Observers: Sirus Jafari Chashemi

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کفچه نوک در استان سمنان

Observation of Eurasian Spoonbill in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: درجزین، سمنان

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیروس جعفری چاشمی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Darjazin, Semnan

Province: Semnan

Period of observations: 9 April 2020

Observers: Sirus Jafari Chashemi

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در سمنان در فروردین 1399

Record of Little Crake in Semnan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: درجزین، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیروس جعفری چاشمی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darjazin, Semnan

Province: Semnan

Period of observations: 8 April 2020

Observers: Sirus Jafari Chashemi

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در قم در فروردین 1399

Record of Semicollared Flycatcher in Qom in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 23 فروردین 13969

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمهدی میرغضنفری و وحیدرضا اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان قم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 11 April 2020

Observers: Seyed Mehdi Mirghazanfari & Vahidreza Akbari

Remarks: New species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در جلفا در فروردین 1399

Record of Northern Goshawk in Jolfa in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان(شهباز) Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد زخمی

محل مشاهده: جلفا

استان: آذربایجان شرقی

تاریخهای مشاهده: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای جابر صدر موسوی

شناسایی: سیامک درفشی

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: one individual injured

Place of observation: Jolfa

Province: East Azarbaijan

Dates of observation: 8 April 2020

Observers: Jaber Sadr-Mousavi

Identified by: Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری زیرآبروک در زیاران در فروردین 1399

 Record of breeding White-throated Dipper in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 2 جوجه

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1399

مکان مشاهده: زیاران، آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای علی عباسی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه توسط والدین

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 2 nestlings

Place of observation: Ziaran, Abyek

Province: Qazvin

Date of observation: 5 April 2020

Observers: Ali Abbasi

Type of confirmation: Observation of adults feeding nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش مرگ یلوه خالدار در سمنان در فروردین 1399

Report of death of Spotted Crake in Semnan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: یلوه خالدار

تعداد: یک فرد

محل: سمنان

استان: سمنان

دوره وقوع: 21 فروردین 1399

گزارشگران: آقای کاوه پیوندی

علت وقوع: احتمالا بر اثر ضعف و خستگی مهاجرت، بارندگی و گرسنگی

Species: Dead Sea Sparrow

No. of individual: one individual

Place: Semnan

Province: Semnan

Period of occurrence: 9 April 2020

Reporters: Kaveh Peyvandi

Cause of threat: Probably because of fatigue due to migration, raining and hunger

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سبزقبای معمولی به شادگان در فروردین 1399

Record of arrival of European Roller to Shadegan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: 9 فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 19 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 9 individuals

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 7 April 2019

Arrival date of observation: 7 April 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به بندر لنگه در فروردین 1399

Record of arrival of Black-headed Bunting to Bandar Lengeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد افراد: 30 فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: از 1 تا 20 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: From 20 March to 8 April 2020

Arrival date of observation: 8 April 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم چتری به شادگان در فروردین 1399

Record of arrival of Rufous-tailed Scrub Robin to Shadegan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم چتری Cercotrichas (Erythropygia) galactotes

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 17 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 5 April 2019

Arrival date of observation: 5 April 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم سرحنایی به مریوان در فروردین 1399

Record of arrival of Woodchat Shrike to Marivan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم سرحنایی Lanius senator

تعداد: یک فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: 15 اسفند 1398 تا 21 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ و خانم لاوین سفرنگ

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 5 March to 9 April 2020

Arrival date of observation: 9 April 2020

Observers: Lavin Safrang & Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) به مریوان در فروردین 1399

Record of arrival of Blue-cheeked Bee-eater to Marivan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار گلوخرمایی Merops persicus

تعداد: 32 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: 15 اسفند 1398 تا 21 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم لاوین سفرنگ و آقای محمد سفرنگ

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: 32 individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 5 March to 9 April 2020

Arrival date of observation: 9 April 2020

Observers: Lavin Safrang & Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک بیدی معمولی به کرج در فروردین 1399

Record of arrival of Willow Warbler to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

تعداد: 7 فرد

مکان پایش: فاز یک، مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 24 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Phase 1, Mehrshahr, Karaj

Province: Khuzestan

Monitoring period: 20 March to 12 April 2020

Arrival date of observation: 12 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بلبل معمولی به کرج در فروردین 1399

Record of arrival of Common Nightingale to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 23 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Eslah-e Bazr minicity, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 20 March to 11 April 2020

Arrival date of observation: 10 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای راه راه ایران

Persian name of barred and streaked warblers

 

نام راه راه در گذشته برای سه گونه از سسکهای ایران به کار رفته بود. این سه گونه عبارتند از:

"سسک سینه راه راه" Barred Warbler،

"سسک جگن زار (تالابی راه راه)" Sedge Warbler،

"سسک ملخی (راه راه)" Common Grasshopper Warbler.

 

این موضوع در موارد متعددی باعث بروز مشکل در ثبت رکورد این سه گونه می شود. یکی از معیارها در نامگذاری فارسی پرندگان، نبودن ابهام و شبهه و شباهت نام در میان گونه های مشابه است. همچنین یکی از دیگر از معیارهای در نامگذاری پرندگان، کوتاه بودن نام آنها است. بنابر این، واژه "راه راه" تنها برای "سسک سینه راه راه" نگه داشته شد و در مورد دو گونه دیگر با توجه به وجود نام مناسب، واژه "راه راه" از نام آنها حذف شد.

در این میان، نام قبلی گونه کمیاب کشوری یعنی سسک ملخی که به شکل "سسک راه راه (ملخی)" بود، بیشتر از بقیه گونه ها ایجاد سردرگمی می کرد. بنابر این، برای کاهش ابهامها و اطمینان در مورد ثبت رکوردها و گزارشهای قدیم و جدید این گونه، واژه "راه راه" از نام فارسی این گونه حذف و هماهنگ با نام انگلیسی این گونه به شکل "سسک ملخی" اصلاح شد. لازم به یادآوری است که نام سسک ملخی، در گذشته در چک لیستهای ادهمی (1384)، اسکات و ادهمی (2006) به نام راه راه اولویت داده شده بود.

در مورد نام فارسی سسک جگن زار (راه راه) نیز، واژه راه راه حذف و نام فارسی معادل نام انگلیسی به شکل "سسک جگن زار" اصلاح شد. لازم به یادآوری است که نام سسک جگن زار، در گذشته در چک لیستهای ادهمی (1384)، اسکات و ادهمی (2006)، منصوری (1379، 1387، 1392)، مبصر (1395) و خالقی زاده و همکاران (1396) به کار رفته بود.

 

نامهای اصلاح شده به شکل زیر هستند:

"سسک سینه راه راه" Barred Warbler

"سسک جگن زار" Sedge Warbler

"سسک ملخی" Common Grasshopper Warbler

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۹ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در پرور در فروردین 1399

Record of Black Woodpecker in Parvar in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: دو فرد (نر و ماده)

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای اردلان مرتضوی رودبارکی

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Parvar P.A.

Province: Semnan

Dates of observation: 28 March 2020

Observers: Ardalan Mortazavi Rudbaraki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت کورکور برهمایی (سرسفید) از ایران در باهوکلات در مهر 1392

The first record of Brahminy Kite from Iran in Bahu-Kalat in October 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور برهمایی (سرسفید) Haliastur indus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: باهوکلات، نزدیک مرز پاکستان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: هفته آخر مهر 1392

پرنده نگر: آقای امیرحسین آقایی

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، شایان زیرکجو، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری، آرش حبیبی آزاد، حمید جباری، محمد سفرنگ، سیدحامد موسوی، محسن ملاح،  علیرضا هاشمی، درنا مجاب، محمد توحیدی فر و پرویز بختیاری

یادداشت: نخستین ثبت موثق این گونه از ایران. همچنین نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Brahminy Kite Haliastur indus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahukalat, neat Pakistan border

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: Mid-October 2013

Birdwatchers: AmirHossein Aghaei

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Shayan Zirakjou, Ehsan Talebi, Mohamm-Javad Parastegari, Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari, Mohammad Safrang, Seyed Hamed, Mousavi, Mohsen Mallah, Alireza Hashemi, Dorna Mojab, Mohammad Tohodifar, Parviz Bakhtiari

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب شادگان در بهمن 1392

Record of Zitting Cisticola in Shadegan wetland in February 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1392

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2013

Observers: Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج توکای گلوسیاه از شیراز در فروردین 1399

Record of departure of Black-throated Thrush from Shiraz in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 11 اسفند 1398تا 10 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: From 1 to 29 March 2020

Arrival date of observation: 24 March 2020

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیپت درختی در استان قم

Observation of Tree Pipit in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت درختی Anthus trivialis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان وحیدرضا اکبری و سیدمهدی میرغضنفری

Species: Tree Pipit Anthus trivialis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Date of observation: 5 April 2020

Observers: Vahid-Reza Akbari & Seyed Mehdi Mirghazanfari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در تالاب حله در فروردین 1399

Record of Caspian Plover in Helleh wetland in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب حله

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود فربود و احسان فهیم

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Masoud Farbood & Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در بهبهان در فروردین 1399

Record of Common Grasshopper in Behbahan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای کوروش کوپی

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 4 April 2020

Observers: Korosh Kopi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندرلنگه در فروردین 1399

Record of Namaqua Dove in Banadar-e Lengeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرلنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهدات: 18 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و خالد دهقان پیر

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 6 April 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Khaled Dehghanpir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج توکای گلوسیاه از کرج در فروردین 1399

Record of departure of Black-throated Thrush from Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 11 تا 20 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Eslah-e Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 29 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید کوچک به تالش در فروردین 1399

Record of arrival of Lesser Whitethroat to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر سینه سرخ به تالش در فروردین 1399

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر سینه سرخ Ficedula parva

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم سرخ معمولی به کرج در فروردین 1399

Record of arrival of Common Redstart to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Common Redstart Phoenicurus phoenicurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Eslah-e Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 20 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 48 فرد حواصیل ارغوانی در تهران در فروردین 1399

Record of 48 individuals of Purple Heron in Tehran in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: 48 فرد

مکان مشاهده: پارک پردیسان، شهر تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای آرش حبیبی-آزاد

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Pardisan park, Tehran city

Province: Tehran

Date of observation: 2 April 2020

Observers: Arash Habibi-Azad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Black-headed Bunting to Kermanshah in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: یک فرد (شنیدن صدا)

مکان پایش: روستای سراب خشکه، اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 15 تا 20 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual (call heard)

Monitoring place: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 3 to 8 April 2020

Arrival date of observation: 8 April 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک سرسیاه به کرج در فروردین 1399

Record of arrival of Blackcap to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Merops apiaster

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 10 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Eslah-e Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 29 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به کرج در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح و بذر، محمد شهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 10 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزائی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Eslah-e Bazr minicity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 29 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Kermanshah in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چندین فرد (با شنیدن صدا)

مکان پایش: روستای سراب خشکه، اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 10 تا 15 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals (with call heard)

Monitoring place: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 29 March to 3 April 2020

Arrival date of observation: 3 April 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 121 فرد گیلانشاه دم سیاه در شادگان در اسفند 1398

Record of 121 individuals of Black-tailed Godwit in Shadegan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد: 121 فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 121 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 March 2020

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی