کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۸۷ مطلب با موضوع «Rare breeding birds» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در جنت مکان در بهمن 1398

 Record of breeding White Stork in Jannat-Makan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: جنت مکان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Jannat-Makan

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 February 2020

Observers: Reza Najafifard

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در قزوین در آذر 1398

Record of breeding Black-winged Kite in Qazvin in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو آشیانه با 2 و 3 جوجه

مکان مشاهده: قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: خانمها مرجان اسدی و سارا امامی و آقایان محسن شکراللهی و امید یکه فلاح

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two nests with 2 and 3 nestlings

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: December 2019

Observers: Marjan Asadi, Sara Emami, Mohsen Shokrollahi & Omid Yekefallah

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در مهر 1398

Record of breeding Iraq Babbler in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک جوجه فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 12 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 12 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: علی سجاد جلالی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار در مهر 1398

Record of Bearded Reedling in Zaribar in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 6 individuals

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Date of observation: 8 October 2019

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در شهریور 1398

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 جوجه پروازی با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 fledglings with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 23 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در پارک شهر در تابستان 1398

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Park-e Shahr in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک جوجه با والدین

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: تابستان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک درفشی

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one nestling with parents

Place of observation: Park-e Shahr

Province: Tehran

Period of observations: summer 2019

Observers: Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در مرداد 1397

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری تنجه در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Common Shelduck in Seyran-Goli in May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 7 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 ducklings with parents

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 26 May 2016

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری آنقوت در تالاب حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Ruddy Shelduck in Hasanlu in June 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آنقوت Tadorna ferruginea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد فتاحی و مهسا معروفی و آقایان سیامک درفشی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 13 June 2019

Observers: Shahrzad Fattahi, Mahsa Maroufi, Siamak Derafshi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری گلوآبی در دریاچه نئور در تابستان 1398

Record of breeding Bluethroat in Neor lake in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: چندین جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دریاچه نئور، اردبیل

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: تیر و مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و ابوالقاسم خالقی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه توسط بالغین

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: several juveniles

Place of observation: Neor lake, Ardabil

Province: Ardabil

Dates of observation: late June to mid-August 2019

Observers: Fardin Naziri & Abolghasem Khaleghizadeh

Type of confirmation: Observation of feeding juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در دشتستان در تابستان 1398

Record of breeding Western Barn Owl in Dashtestan in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، آشیانه، تخم و جوجه

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: تیر و مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی صفری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تخم و جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, nest, eggs and nestlings

Place of observation: Dashtestan

Province: Bushehr

Dates of observation: July and August 2019

Observers: Mostafa Safari

Type of confirmation: Observation of eggs and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در دزفول در خرداد 1397

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی، مهدی بخشنده و محمد خیلاپور

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

توضیحات: این پرنده در دوره 1-12 خرداد 1398 در حال درمان بود و سپس رهاسازی شد.

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one juvenile

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: May-June 2019

Observers: Hasan Behdarvandi, Mehdi Bakhshandeh & Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of juvenile

Remarks: This bird was under treatment from 22 May to 2 June 2019, then it was released.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شبگرد مصری در خرمشهر در مرداد 1398

Record of breeding Egyptian Nightjar in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و دو جوجه

مکان مشاهده: غرب کارون، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with 2 nestlings

Place of observation: Karun river, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Ali Hajiabadi

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

توضیحات: این مرحله دوم جوجه آوری است. در مرحله اول یک جوجه داشت.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 3 nestlings

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 16 August 2018

Observers: Korosh Khalili

Type of confirmation: Observation of nestlings

Remarks: This is the second brood of this year. The first brood was with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری زردپره تالابی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Common Reed Bunting in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and juveniles

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1398

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 2 juveniles

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: August 2019

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults with ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب چغاخور در تیر 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Choghakhor in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 14 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two adults with 12 ducklings

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 July 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 nestlings

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 جوجه و والدین

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nestlings and adults

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Ferruginous Duck in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و 5 جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and 5 ducklings

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در سد شهید عباسپور در تیر 1398

Report of breeding Black Stork in Abbaspour dam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: بالغین و 2 آشیانه

مکان مشاهده: سد شهید عباسپور، کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای سیدسیف اله هاشمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: این دو آشیانه برای مدت 15 سال مشاهده شد.

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: 2 nests

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and 2 nests

Place of observation: Abbaspour dam, Karun

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 July 2019

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

Type of confirmation: Observation of nest

Remarks: These nests were observed for a period of 15 years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در هشیلان در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 9 آشیانه، 20 جوجه و 20 بالغ

مکان مشاهده: هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 20 adults, 9 nests and 20 juveniles

Date of observation: 15 July 2019

Place of observation: Khoshinan-Olya, Hashilan

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of adult, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در اسلامشهر در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Eslam-Shahr in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: شهرک واوان، اسلامشهر

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Vavan, Eslam-Shahr

Province: Tehran

Observers: Gholamreza Asghari

Date of observation: 6 July 2017

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در هویزه در اسفند 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hoveyzeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: هویزه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 24 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Hoveyzeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Crested Pochard in Hasanlu in July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 July 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of breeding European Roller in Kermanshah in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با والدین

مکان مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Ghareh-Sou river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Date of observation: 8 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در میداوود، باغ ملک در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Meydavoud, Bagh-Malek in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: میداوود، باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاء الله طاهرزاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Meydavoud, Baghmalek

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2019

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک ارده ای در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Gadwall in Hasanlu in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک ارده ای Anas strepera

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gadwall Anas strepera

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 12 ducklings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب کانی برازان در خرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Kani-Barazan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 8 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و بهاره مالکی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

توضیحات: در سال گذشته نیز با یک جوجه دیده شده بود.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with adults

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Type of confirmation: Observation of adults with nestling

Remarks: In the previous year, it was also observed with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب شادگان در تیر 1398

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 300 آشیانه، 700 جوجه در سه اندازه مختلف

مکان مشاهده: خور گوبان، تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1398

مشاهده کنندگان: حجت طاهری، الهام شنینی، ارژنگ ضرغامی و احسان پارسا

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 300 nests, 700 nestlings in three sizes

Place of observation: Khour-e Gouban, Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 June 2019

Observers: Hojjat Taheri, Elham Shaniti, Arzhang Zarghami & Ehsan Parsa

Type of confirmation: Observation of nest and nestling

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب شادگان در تیر 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Shadegan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 9 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 9 nestlings with adults

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of adults with nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در خمین در خرداد 1398

Record of breeding Long-eared Owl in Khomein in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 3 جوجه

مکان مشاهده: امامزاده یوجان، خمین

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمود امیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 owlets

Place of observation: Emamzadeh Yujan, Khomein

Province: Markazi

Date of observation: 21 June 2019

Observers: Mahmoud Omidi

Type of confirmation: Observation of owlet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک ابلق در دزفول در خرداد 1398

Record of breeding Pied Bush Chat in Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین در حال تغذیه یک جوجه

مکان مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Pied Bush Chat Stonechat Saxicola caprata

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents feeding one juvenile

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Common Pochard in Hasanlu in

June 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد فتاحی و مهسا معروفی و آقایان سیامک درفشی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 13 June 2019

Observers: Shahrzad Fattahi, Mahsa Maroufi, Siamak Derafshi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Hasanlu in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 جوجه و والدین

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nestlings and adults

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در شیطان آباد در خرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Sheitan-Abad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 آشیانه با تخم و والدین

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nests with eggs and adults

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب شیطان آباد در خرداد 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Sheitan-Abad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 7 جوجه و 6 والدین

تاریخ مشاهده: 20 خرداد 1398

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 nestlings and 6 adults

Date of observation: 10 June 2019

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

برنامه سرشماری تعداد آشیانه فعال لک لک سفید در شهرستان نقده در بهار 1398

 Programme of counting active nests of White Stork in Naghadeh county in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد و مکان آشیانه: حداقل 23 آشیانه

شهرستان نقده:

شیطان آباد، یک آشیانه

امین لو، یک آشیانه

حاجی باقرلو، یک آشیانه

عظیم خانلو، 2 آشیانه

حسنلو، 3 آشیانه

گوران آباد قاضی، یک آشیانه

شهرک بگیم قلعه، یک آشیانه

چیانه، یک آشیانه

علی ملک، یک آشیانه

قلعه جوی، یک آشیانه

میرآباد، یک آشیانه

مهماندار، یک آشیانه

گوران آباد قزاق، یک آشیانه

بگیم قلعه، 2 آشیانه

توپوز آباد، یک آشیانه

شهرک المهدی، یک آشیانه

گل، یک آشیانه

یادگارلو، یک آشیانه

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: از اول فروردین تا 25 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

Number and place of nests: At least 23 nests

Naghadeh county

Sheitan-Abad, one nest

Aminlu, one nest

Haji-Bagherlu, one nest

Azim-Khanlu, two nests

Hasanlu, three nests

Guran-Abad Ghazi, one nest

Begim-Ghaleh minicity, one nest

Chianeh, one nest

Ali-Malek, one nest

Ghale-Jouy, one nest

Mirabad, one nest

Mehmandar, one nest

Guran-Abad Ghazagh, one nest

Begim-Ghaleh, two nests

Tupuz-Abad, one nest

Almahdi minicity, one nest

Gol, one nest

Yadegarlu, one nest

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 March to 15 May 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult and active nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در اندیکا در فروردین 1398

Report of breeding Black Stork in Andika in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: 2 بالغ و آشیانه

مکان مشاهده: ساحل صخره ای کارون، منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای مصطفی یوسفی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: one

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and nest

Place of observation: Karun riverside, Shimbar PA, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: April 2019

Observers: Mostafa Yusefi

Type of confirmation: Observation of nest

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در حله در خرداد 1398

Record of breeding Black-winged Kite in Helleh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 3 جوجه

مکان مشاهده: حله

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین دستپاک

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults, nest with 3 juveniles

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Dates of observation: June 2019

Observers: Hossein Dastpak

Type of confirmation: Observation of adults, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در نقده در خرداد 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Naghadeh in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juveniles

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

برنامه سرشماری تعداد آشیانه فعال لک لک سفید در استان خوزستان در بهار 1398

 Programme of counting active nests of White Stork in Khuzestan province in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد و مکان آشیانه: 58 آشیانه

اندیمشک: 12 آشیانه فعال در منطقه صیحه؛ بنوار ناظر؛ شهرک آزادی

دزفول: 15 آشیانه فعال (11 آشیانه در باغ لک لک ها؛ 2 آشیانه در انجیرک دانشگاه پیام نور؛ 1 آشیانه در مخابرات چغاسبز؛ 1 آشیانه در شهرک قلعه قاضی)

شوشتر: 5 آشیانه فعال در روستای عرب حسن و اطراف آن

هفتگل: 6 آشیانه فعال در روستای چمن لاله

باغملک: 7 آشیانه فعال در اداره مخابرات و یک آشیانه در میداوود

گتوند: 1 آشیانه فعال در اداره مخابرات

رامهرمز: 5 آشیانه فعال در روستاهای سلطان آباد و بن رشید و...

بهبهان: 6 آشیانه فعال در زیدون؛ روستاهای برج یوسفی و اسلام آباد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1397 تا خرداد 1398

مشاهده کنندگان: چندین نفر از پرنده نگران استان خوزستان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

Number and place of nests: 58 nests

Andimeshk: 12 nests in Siheh

Dezful: 15 nests (11 in Bagh-e Laklakha, 2 in Anjirak, 1 in Chogha-Sabz, 1 in Ghale-Ghazi)

Shushtar: 5 nests in Arab-Hasan village and surrounding areas

Haftgel: 6 nests in Chaman-Laleh village

Baghmalek: 7 nests in communication tower of the city and one nest in Meydavoud

Gotvand: one nest in communication tower of the city

Ramhormoz: 5 active nests in Soltan-Abad and Ben-Rashid villages

Behbahan: 6 nests in Borj-Yusefi and Eslam-Abad villages, Zeydoun

Province: Khuzestan

Period of observations: March to June 2019

Observers: Several observers from Khuzestan province

Type of confirmation: Observation of adult and active nests

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در اندیمشک در خرداد 1398

 Record of breeding White Stork in Andimeshk in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 12 آشیانه

مکان مشاهده: بنوار ناظر، صیحه، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 12 nests

Place of observation: Benvar Nazer, Siheh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در نقده در خرداد 1398

Record of breeding European Roller in Naghadeh in May 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: اطراف تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Date of observation: 30 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در سولدوز در خرداد 1398

Record of breeding Bearded Reedling in Solduz in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : بالغین و 20 نابالغ

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1398

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: خانم پرستو هدایتی و آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه­های پروازی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adult and 20 juveniles

Date of observation: 28 May 2019

Place of observation: Solduz wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Parastoo Hedayati & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در خرداد 1398

 Record of breeding White headed Duck in Hasanloo in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 3 جوجه

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید دیلمقانی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 3 ducklings

Date of observation: 27 May 2019

Place of observation: Hasanlu wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Farshid Dilmaqani & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی