کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۱۱ مطلب با موضوع «Rare breeding birds» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1396

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2017

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آبان 1395

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 eggs

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 17 November 2016

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آذر 1393

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان خوزستان.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 nestlings

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 18 December 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در خرداد 1392

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 June 2013

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در تیر 1391

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در قزوین در آبان 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Qazvin in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن شکراللهی، امید یکه فلاح و علی عباسی

شناسایی کنندگان: --

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان قزوین.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 nestlings

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: November 2018

Observers: Mohsen Shkrollahi, Omid Yeke-Fallah & Ali Abbasi

Identified by: --

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه در بابلسر در خرداد 1397

Record of breeding Black-headed Penduline Tit in Babolsar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب رودبست، بابلسر

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: آقای جواد خالق زاده آهنگر

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و آشیانه

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and a nest

Date of observation: 21 June 2018

Place of observation: Rudbast wetland, Babolsar

Province: Mazandaran

Observers: Javad Khaleghzadeh-Ahangar

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در آبان 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در شوش در تیر 1391

Record of breeding Western Barn Owl in Shush in July 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 4 جوجه

مکان مشاهده: شوش

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 4 owlets

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Dates of observation: July 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شهرکرد در خرداد 1395

Record of breeding Long-eared Owl in Shahr-e Kord in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، آشیانه و 4 جوجه

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 owlets

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: June 2016

Observers: Kiamars Moulavi

Type of confirmation: Observation of nest and owlet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1395

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا و، قمر، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، عبدالخالق طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara and Ghamar Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2016

Observers: Hojjat Taheri, Abdolkhalegh Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1394

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 350 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا و قمر، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، ارژنگ ضرغامی و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 350 nests

Place of observation: Dara and Ghamar Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2015

Observers: Hojjat Taheri, Arzhang Zarghami & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1393

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا، قمر و قبر ناخدا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara, Ghamar & Ghabr-e Nakhoda Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2014

Observers: Hojjat Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در جزیره دارا در بهار 1395

Record of breeding Caspian Tern on Dara Island in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 40 آشیانه

مکان مشاهده: جزیر دارا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسگری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 40 nests

Place of observation: Dara Island

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2016

Observers: Hojat Taheri & Arash Asgari

Type of confirmation: Observation of nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در هورالعظیم در مرداد 1397

Record of breeding Red-crested Pochard in Hour-al-Azeem in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 5 جوجه

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 5 ducklings

Date of observation: August 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Musa Modheji

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در شادگان در بهار 1397

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، 2470 تخم، پس از تخریب آشیانه ها توسط باد و باران، 48 جوجه

مکان مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: از اسفند تا اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، حبیب علوانی و هادی جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, 2470 eggs; after wind and rain 48 nestlings

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: From March to May 2018

Observers: Ali Fathinia, Ali Sajjad Jalali, Habib Alvani & Hadi Jalali

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در کرمان در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Kerman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: کرمان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Date of observation: 18 July 2017

Observers: Saeed Gallehdari

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در داراب در اردیبهشت 1391

Record of breeding Black-winged Kite in Darab in April 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 3 تخم

مکان مشاهده: روستای ده خیر سفلی، داراب

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 10 اردیبهشت 1391

مشاهده کنندگان: آقای محمدهادی وثوقی

شناسایی کنندگان: --

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

توضیحات: در تاریخ 20 خرداد 1391 سه جوجه به مرحله پرواز رسیدند.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 eggs

Place of observation: Dehkheir Sofla village, Darab

Province: Fars

Dates of observation: 29 April 2012

Observers: Mohammad-Hadi Vosoghi

Identified by: --

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

Remarks: On 9 June 2012, three chicks fledged.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در داراب در خرداد 1390

Record of breeding Black-winged Kite in Darab in June 2011

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: روستای ده خیر سفلی، داراب

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 12 خرداد 1390

مشاهده کنندگان: آقای محمدهادی وثوقی

شناسایی کنندگان: --

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان فارس.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 eggs

Place of observation: Dehkheir Sofla village, Darab

Province: Fars

Dates of observation: 2 June 2011

Observers: Mohammad-Hadi Vosoghi

Identified by: --

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۷ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب سیران گولی در تیر 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Seyran-Goli in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 20 جوجه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1397

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 20 nestlings

Date of observation: 20 July 2018

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در قروه، همدان در خرداد 1397

Record of breeding Long-eared Owl in Ghorveh, Hamedan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 4 جوجه

مکان مشاهده: قروه-درجزین

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 30 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر و احسان سلیمانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 owlets

Place of observation: Ghorveh-Darjazin

Province: Hamedan

Date of observation: 20 June 2018

Observers: Hamid Basir & Ehsan Soleymani

Type of confirmation: Observation of owlet


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در سولدوز در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Solduz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: May 2018

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 juveniles

Date of observation: August 2018

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در انگوران در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Anguran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 فرد بالغ، 4 آشیانه و 10 جوجه

مکان مشاهده: انگوران

استان: زنجان

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی-احمدوندی، محمد جواد رستمی-احمدوندی و خانم مهوش سراب خشکه

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults, 4 nests, and 10 nestlings

Place of observation: Anguran

Province: Zanjan

Date of observation: 13 July 2018

Observers: Shahbaz Rostami-Ahmadvandi & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Mahvash Sarab-Khoshkeh

Type of confirmation: Observation of adult, nest and nestlings

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در سولدوز در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و سه نابالغ

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1397

مکان مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و نابالغین

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 3 juveniles

Date of observation: 6 August 2018

Place of observation: Solduz, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در سولدوز در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده لانه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and nest

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of adult and nest


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری حواصیل ارغوانی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Purple Heron in Gandoman wetland in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یا آشیانه با تخم

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with egg

Date of observation: July 2018

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب درنا در مرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Dorna wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one juvenile

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی و خانم بهار فرخنده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 4 nestlings

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در قوری گل در تیر 1397

 Record of breeding White headed Duck in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and one juvenile

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Date of observation: 13 July 2018

Type of confirmation: Observation of adult with juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در تالاب شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1397

Record of breeding of Black-headed Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در حسنلو در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Hasanlu in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 آشیانه

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب قوری گل در مرداد 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 80 جوجه با والدین

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 80 nestlings

Date of observation: 27 July 2018

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nestling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 4 جوجه

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم صدیقه عظیمی و آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 4 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: July 2018

Observers: Sedigheh Azimi & Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در باغ ملک در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Bagh-Malek in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 بالغ و 8 آشیانه

مکان مشاهده: باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم مهریا حافظی، آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 adults and 8 nests

Place of observation: Bagh-Malek

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 July 2018

Observers: Mehria Hafezi, Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شاهرود در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

July 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 دسته جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 flocks of ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری باکلان کوچک در استیل عباس آباد در تیر 1397

Record of breeding Pygmy Cormorant in Abbas-Abad Steel, Astara in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 6 آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: استیل عباس آباد، آستارا

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 6 nests with adults

Place of observation: Abbas-Abad Steel, Astara

Province: Gilan

Date of observation: late June 2018

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در تهران در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Tehran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شهر تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات و خانم و سارا عرب

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Date of observation: July 2018

Observers: Ali Bayat & Sara Arab

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 والد با 4 آشیانه دارای تخم

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults with 4 nests and four eggs

Place of observation: Hasanloo wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: June 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در صالحیه در خرداد 1396

Record of breeding Northern Lapwing in Salehieh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب صالحیه، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Salehieh wetland, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: June 2017

Observers: Omid Yekefallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Hasanlu in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در شیطان آباد در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Sheitan-Abad in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک آشیانه با سه تخم

محل مشاهده: تالاب شیطان اباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nest and 3 eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در بهار 1397

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت و 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May and 6 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of breeding of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه، یک آشیانه با 3 جوجه

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests (one nest with 3 owlets)

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

 

----------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Shushtar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 5 آشیانه

مکان مشاهده: روستای عرب حسن، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 5 nests

Place of observation: Arab-Hasan village, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: late June 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کفچه نوک در گندمان در خرداد 1397

Record of breeding Eurasian Spoonbill in Gandoman in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 15 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 15 nests

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: June 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی