کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۴۵ مطلب با موضوع «Rare breeding birds» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در اندیکا در فروردین 1398

Report of breeding Black Stork in Andika in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: 2 بالغ و آشیانه

مکان مشاهده: ساحل صخره ای کارون، منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای مصطفی یوسفی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: one

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and nest

Place of observation: Karun riverside, Shimbar PA, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: April 2019

Observers: Mostafa Yusefi

Type of confirmation: Observation of nest

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در حله در خرداد 1398

Record of breeding Black-winged Kite in Helleh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 3 جوجه

مکان مشاهده: حله

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین دستپاک

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults, nest with 3 juveniles

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Dates of observation: June 2019

Observers: Hossein Dastpak

Type of confirmation: Observation of adults, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در نقده در خرداد 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Naghadeh in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juveniles

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

برنامه سرشماری تعداد آشیانه فعال لک لک سفید در استان خوزستان در بهار 1398

 Programme of counting active nests of White Stork in Khuzestan province in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد و مکان آشیانه: حدود 40 جوجه

اندیمشک: 12 آشیانه فعال در منطقه صیحه؛ بنوار ناظر؛ شهرک آزادی

دزفول: 15 آشیانه فعال (11 آشیانه در باغ لک لک ها؛ 2 آشیانه در انجیرک دانشگاه پیام نور؛ 1 آشیانه در مخابرات چغاسبز؛ 1 آشیانه در شهرک قلعه قاضی

شوشتر: 5 آشیانه فعال در روستای عرب حسن و اطراف آن

هفتگل: 6 آشیانه فعال در روستای چمن لاله

باغملک: 7 آشیانه فعال در اداره مخابرات

گتوند: 1 آشیانه فعال در اداره مخابرات

رامهرمز: 5 آشیانه فعال در روستاهای سلطان آباد و بن رشید و...

بهبهان: 6 آشیانه فعال در زیدون؛روستاهای برج یوسفی و اسلام آباد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1397 تا خرداد 1398

مشاهده کنندگان: چندین نفر از پرنده نگران استان خوزستان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

Number and place of nests: about 40 nestlings

Andimeshk: 12 nests in Siheh

Dezful: 15 nests (11 in Bagh-e Laklakha, 2 in Anjirak, 1 in Chogha-Sabz, 1 in Ghale-Ghazi)

Shushtar: 5 nests in Arab-Hasan village and surrounding areas

Haftgel: 6 nests in Chaman-Laleh village

Baghmalek: 7 nests in communication tower of the city

Gotvand: one nest in communication tower of the city

Ramhormoz: 5 active nests in Soltan-Abad and Ben-Rashid villages

Behbahan: 6 nests in Borj-Yusefi and Eslam-Abad villages, Zeydoun

Province: Khuzestan

Period of observations: March to June 2019

Observers: Several observers from Khuzestan province

Type of confirmation: Observation of adult and active nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در اندیمشک در خرداد 1398

 Record of breeding White Stork in Andimeshk in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 12 آشیانه

مکان مشاهده: بنوار ناظر، صیحه، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 12 nests

Place of observation: Benvar Nazer, Siheh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در نقده در خرداد 1398

Record of breeding European Roller in Naghadeh in May 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: اطراف تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Date of observation: 30 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در سولدوز در خرداد 1398

Record of breeding Bearded Reedling in Solduz in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : بالغین و 20 نابالغ

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1398

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: خانم پرستو هدایتی و آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه­های پروازی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adult and 20 juveniles

Date of observation: 28 May 2019

Place of observation: Solduz wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Parastoo Hedayati & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در خرداد 1398

 Record of breeding White headed Duck in Hasanloo in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 3 جوجه

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید دیلمقانی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 3 ducklings

Date of observation: 27 May 2019

Place of observation: Hasanlu wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Farshid Dilmaqani & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در شادگان در بهار 1398

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: چهار کلونی،  3600 آشیانه، 2800 جوجه و 2300 تخم و 3750 بالغ

مکان مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اوایل خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، موسی مدحجی و علی ثقفی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: four colonies, 3600 nests, 2800 nestlings and 2300 eggs and 3750 adults

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: Late May 2019

Observers: Ali Sajjad-Jalali, Musa Modheji & Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در اصفهان در اردیبهشت 1398

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Esfahan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 آشیانه فعال

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1398

مکان مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه فعال

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests

Date of observation: May 2019

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Observers: Majid Pourhamedani

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در بهبهان در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Behbahan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 6 آشیانه

مکان مشاهده: روستاهای بُرج یوسفی و اسلام آباد، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش کوپی، داریوش کوپی، اوستا کوپی و آریوبرزن کوپی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 6 nests

Place of observation: Borj-e Yusefi and Eslam-Abad villages, Zeydoun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 20 May 2019

Observers: Korosh Kopi, Daryush Kopi, Ovesta Kopi & Aryubarzan Kopi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در رامهرمز در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Ramhormoz in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 5 آشیانه

مکان مشاهده: روستاهای سلطان آباد و بن رشید، رامهرمز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 28 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعطاءالله طاهرزاده و سید منوچهر طاهرزاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 5 nests

Place of observation: Soltan-Abad and Ben-Rashid villages, Ramhormoz

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 May 2019

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh & Seyed Manouchehr Taherzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گتوند در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Gotvand in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nests

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Reza Najafifard

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شهر بوکان در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Bukan city in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 8 آشیانه

مکان مشاهده: شهر بوکان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 8 nests

Place of observation: Bukan city

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شهر بناب در اردیبهشت 1398

 Record of breeding White Stork in Bonab city in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: شهر بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Bonab city

Province: East Azarbaijan

Date of observation: May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در تالاب شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1398

Record of breeding Black-headed Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 nests and eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Date of observation: May 2019

Type of confirmation: Observation of nest and egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در کنگان در اردیبهشت-خرداد 1398

Record of Omani Owl in Kangan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: 3 جوجه جغد در حال رشد و یکی از والدین

مکان مشاهده: دره رایان، کنگان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت و 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان:  آقایان علی کسروی و امین نظری

شناسایی: --

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: 3 owlets and one adult

Place of observation: Rayan valley, Kangan

Province: Bushehr

Date of observation: 10 and 30 May 2019

Observers: Ali Kasravi & Amin Nazari

Identification: --


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شهرکرد در اردیبهشت 1398

Record of Saker Falcon in Shahr-e Kord in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای فربد خاکپور

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: 2 nestlings

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: May 2019

Observers: Farbod Khakpour

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در فروردین 1398

 Record of breeding White Stork in Gandoman in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه فعال

مکان مشاهده: روستای کنرک، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one active nest

Place of observation: Konrak village, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: Kanrak village, Gandoman

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در باغملک در فروردین 1398

 Record of breeding White Stork in Bagh-Malek in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 7 آشیانه

مکان مشاهده: باغملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 7 nests

Place of observation: Bagh-Malek

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در هفتگل در فروردین 1398

 Record of breeding White Stork in Haftgel in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 11 فرد بالغین و 6 آشیانه

مکان مشاهده: روستای چمن لاله، هفتگل

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان احسان آهنگی و آرین آهنگی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 11 adults and 6 nests

Place of observation: Chaman-Laleh village, Haftgel

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 April 2019

Observers: Ehsan Ahangi & Ariyan Ahangi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در دزفول در بهار 1398

 Record of breeding White Stork in Dezful in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه و والدین

مکانهای مشاهده: دزفول

11 آشیانه در باغ لک لکها

یک آشیانه در اداره مخابرات چغاسبز

دو آشیانه در دانشگاه پیام نور انجیرک

یک آشیانه در شهرک قلعه قاضی

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1397 تا خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی، مهدی مهراد و ابوذر یاوری نژاد

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and nests

Place of observation: Dezful

11 nests in Storks garden

On nest in Chogh-Sabz

Two nests in Anjirak

One nest in Ghale-Ghazi minicity

Province: Khuzestan

Date of observation: March to June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi, Mehdi Mehrad & Abuzar Yavarinezhad

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در بروجرد در اسفند 1397

 Record of breeding White Stork in Borujerd in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 5 آشیانه

مکان مشاهده: روستای کپرجودکی، بروجرد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش سلیمانی، مهدی کمالی و ایمان ملک

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 5 nests

Place of observation: Kapar-Judaki village, Borujerd

Province: Lorestan

Date of observation: 7 March 2019

Observers: Korosh Soleymani, Mehdi Kamali & Iman Malek

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در فروردین 1398

 Record of breeding White Stork in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 5 آشیانه

مکان مشاهده: روستای عرب حسن، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 5 nests

Place of observation: Arab-Hasan village, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Keramt Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در کرخه در اسفند 1397

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Karkheh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه

مکان مشاهده: کرخه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، نعیم دبات و روح اله سرویاس

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه ها

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nestlings

Place of observation: Karkheh

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 March 2019

Observers: Mohammad Alvandi, Naeem Dabat & Ruhollah Sarvyas

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در اسفند 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Abbas-Abad, Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 2 جوجه

مکان مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 2 juveniles

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 28 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در نقده در زمستان 1397

 Record of breeding White Stork in Naghadeh in winter 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: روستای عظیم خانلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and a nest

Place of observation: Azim-Khanlu village, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 15 February 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در شوهان، دزفول در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Shohan, Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 2 جوجه

مکان مشاهده: شوهان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 2 juveniles

Place of observation: Shohan, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با یک جوجه

مکان مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 28 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with one juvenile

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 17 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاهین در دنا در بهار 1394

Record of breeding Barbary Falcon in Dena in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: دنا

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: بهار 1394

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور و کرامت امیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents, one nest with 4 nestlings

Place of observation: Dena P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: spring 2015

Observers: Arya Shafaeipour & Keramat Amiri

Type of confirmation: Observation of nest with nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سنگ چشم تورانی در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of breeding Turkestan (Red-tailed) Shrike in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور و بهزاد فتحی نیا

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و بالغین

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with adults

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: May 2016

Observers: Arya Shafaeipour & Behzad Fathinia

Type of confirmation: Observation of nest with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سنگ چشم تورانی در یاسوج در اردیبهشت 1394

Record of breeding Turkestan (Red-tailed) Shrike in Yasuj in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با تخم

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with 4 eggs

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: May 2015

Observers: Arya Shafaeipour

Type of confirmation: Observation of nest with egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در شوشتر در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Shushtar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با یک تخم و یک جوجه

مکان مشاهده: شرکت شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 3 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with one egg and one nestling

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 23 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در جویبار در دی 1397

Record of breeding Western Barn Owl in Juybar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: جویبار، ساری

استان: مازندران

تاریخهای مشاهده: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروس ربیعی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one owlet

Place of observation: Juybar, Sari

Province: Mazandaran

Dates of observation: 31 December 2018

Observers: Koros Rabiee

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری سار صورتی در شهداد در مرداد 1397

Record of breeding Rosy Starling in Shahdad in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک جوجه

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one nestling

Place of observation: Shadad

Province: Kerman

Period of observations: August 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری عقاب ماهیگیر در جزیره فارور در فروردین  1393

Record of breeding Osprey on Farur Island in March 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک جفت و 3 جوجه

محل مشاهده: جزیره فارور

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1393

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Species: Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one pairs with 3 nestlings

Place of observation: Farur Island

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 March 2014

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1396

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2017

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آبان 1395

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 eggs

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 17 November 2016

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آذر 1393

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان خوزستان.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 nestlings

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 18 December 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در خرداد 1392

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 June 2013

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در تیر 1391

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در قزوین در آبان 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Qazvin in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن شکراللهی، امید یکه فلاح و علی عباسی

شناسایی کنندگان: --

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان قزوین.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 nestlings

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: November 2018

Observers: Mohsen Shkrollahi, Omid Yeke-Fallah & Ali Abbasi

Identified by: --

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه در بابلسر در خرداد 1397

Record of breeding Black-headed Penduline Tit in Babolsar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب رودبست، بابلسر

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: آقای جواد خالق زاده آهنگر

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و آشیانه

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and a nest

Date of observation: 21 June 2018

Place of observation: Rudbast wetland, Babolsar

Province: Mazandaran

Observers: Javad Khaleghzadeh-Ahangar

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در شوش در تیر 1391

Record of breeding Western Barn Owl in Shush in July 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 4 جوجه

مکان مشاهده: شوش

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 4 owlets

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Dates of observation: July 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شهرکرد در خرداد 1395

Record of breeding Long-eared Owl in Shahr-e Kord in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، آشیانه و 4 جوجه

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 owlets

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: June 2016

Observers: Kiamars Moulavi

Type of confirmation: Observation of nest and owlet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1395

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا و، قمر، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، عبدالخالق طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara and Ghamar Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2016

Observers: Hojjat Taheri, Abdolkhalegh Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1394

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 350 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا و قمر، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، ارژنگ ضرغامی و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 350 nests

Place of observation: Dara and Ghamar Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2015

Observers: Hojjat Taheri, Arzhang Zarghami & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در بهار 1393

Record of breeding Bridled Tern in Khour-e Mousa in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 300 آشیانه

مکان مشاهده: جزایر دارا، قمر و قبر ناخدا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری، آرش عسگری و علی سجاد جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 300 nests

Place of observation: Dara, Ghamar & Ghabr-e Nakhoda Islands, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2014

Observers: Hojjat Taheri, Arash Asgari & Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of nests

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در جزیره دارا در بهار 1395

Record of breeding Caspian Tern on Dara Island in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 40 آشیانه

مکان مشاهده: جزیر دارا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسگری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 40 nests

Place of observation: Dara Island

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2016

Observers: Hojat Taheri & Arash Asgari

Type of confirmation: Observation of nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی