کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۷۶ مطلب با موضوع «Rare breeding birds» ثبت شده است

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری دال سیاه در پارک ملی گلستان در بهار 1402

Record of breeding Cinereous Vulture in Golestan National Park in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: دال سیاه Aegypius monachus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه پویا همراه با جوجه و بالغان

مکان پایش: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دورۀ پایش: بهار 1402

پایشگران: آقای جلیل حسن‌زاده

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 nests with juveniles

Place of observation: Golestan National Park

Province: Golestan

Dates of observation: spring 2023

Observers: Jalil Hasanzadeh

Type of confirmation: Observation of nest, juvenile and adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جم در دی 1402

Record of breeding Indian Silverbill in Jam in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: سه جوجه پروازی و یک بالغ در حال تغذیه آنها

مکان پایش: جم

استان: بوشهر

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: بانو عشرت معصومی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 fledgelings with and adult feeding them

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Dates of observation: 12 January 2024

Observers: Eshrat Masoumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در سد حسنلو در تیر 1402

Record of breeding Caspian Tern at Hasanlu dam in July 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال غذاخواهی از بالغ

مکان پایش: سد حسنلو

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای عزیز عذار

شیوه پذیرش رکورد جوجه‌آوری: دیدن غذاخواهی توسط جوجه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while begging food to the adult

Place of observation: Hasanlu dam

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 21 July 2023

Observers: Aziz Ozar

Type of record confirmation: Food-begging by nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری تنجه در تالاب میقان در تیر 1402

Record of breeding Common Shelduck in Meyghan in June 2023

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: تنجه Tadorna tadorna

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 9 جوجه همراه با والدین

مکان مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 2 تیر 1402

پایشگران: آقای عمران حاجیان

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 9 ducklings with parents

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 23 June 2023

Observers: Emran Hajian

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در دزفول در اسفند 1401

Record of Brown Fish Owl in Dezful in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک بالغ و یک جوجه

محل پایش: دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 26 اسفند 1401

پایشگران: آقای سجاد پیشنماززاده و بانو فرشته سلیمانی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one adult and one nestling

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 March 2023

Observers: Sajjad Pishnamazzadeh & Fereshteh Soleymani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در هورالعظیم در بهار 1402

Record of breeding Greater Flamingo in Hour-al-Azim in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 367 آشیانه (356 تخم و 11 جوجه) همراه بالغان در پنج کلنی

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: اوایل خرداد 1398

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، عطیه حیدری، محمد پورجوادی، قاسم کوتی، کامل بوعذار، عباس بوعذار، جعفر سواری، محمد ساکی و چاسب بوعذار

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: دیدن آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 367 nests (356 eggs and 11 nestlings) and adults in five colonies

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 1 June 2023

Observers: Ali Sajjad-Jalali, Atieh Heidari, Mohammad PourJavadi, Qasem Kuti, Kamel Bu’ozar, Abbas Bu’ozar, Jafar Savari, Mohammad Saki & Jasep Bu’ozar

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب کمجان در مرداد 1402

RRecord of breeding Marbled Duck in Kamjan in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده با 4 جوجه

مکان پایش: تالاب کمجان

استان: فارس

زمان پایش: 7 مرداد 1402

پایشگران: آقای قاسم شبانپور

شیوه گواهی جوجه‌آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one female with 4 ducklings

Place of observation: Kamjan wetland

Province: Fars

Date of observation: 29 July 2023

Birdwatchers: Ghasem Shabanpour

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خوتکای ابروسفید در گندمان در تیر 1402

Record of breeding Garganey in Gandoman in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: خوتکای ابروسفید Spatula querquedula

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده و 4 جوجه

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: تیر 1402

پایشگران: آقای روح اله عسگری

شیوه پذیرش جوجه‌آوری: دیدن جوجه

Species: Garganey Spatula querquedula

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one female with 4 ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: July 2023

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of ducklings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اکراس سیاه در میانکاله در بهار 1402

Record of breeding Glossy Ibis in Miankaleh in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: اکراس سیاه Plegais falcinellus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 10 آشیانه هر یک با 4-5 جوجه

مکان پایش: تالاب میانکاله

استان: مازندران

زمان پایش: 15 خرداد 1402

پایشگران: آقای سیاوش روشنیان

شیوه پذیرش جوجه‌آوری: دیدن آشیانه و جوجه

Species: Glossy Ibis Plegais falcinellus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 10 nests each with 4-5 nestlings

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Dates of observation: 5 June 2023

Observers: Siavash Roshanian

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری بلبل زیردم سرخ در زاهدان در اردیبهشت 1402

Record of breeding Red-vented Bulbul in Zahedan in May 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک آشیانه با جوجه

مکان پایش: اداره جهاد کشاورزی زاهدان

استان: سیستان و یبلوچستان

زمان پایش: 14 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقایان  محمدامین آتش‌پنجه و امیرمهدی کیخا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. در بهار سال 1401 نیز آقای محمدامین آتش‌پنجه از آشیانه فعال عکس گرفتند که متاسفانه به علت اینکه دوربین عکاسی مناسب نداشتند؛ مستندات پذیرفته نشده بود.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of adults, nest and eggs: 2 adults and a nest with nestling

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 4 May 2023

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh & AmirMahdi Keykha

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan. In spring 2022, its breeding was also reported her but this report was not accepted because of lack of evince to be confirmed.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در گرگان در تیر 1401

Record of breeding Western Barn Owl in Gorgan in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک لانه با 3 جوجه و یک با دو تخم، 12 فرد روی درختان اوکالیپتوس

مکان پایش: سرخن کلا، دانشگاه گلستان

استان: گلستان

زمان پایش: تیر 1401

گزارشگر: دکتر حاجی‌قلی کمی

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 one owlets, one nest with 2 eggs, 12 individuals

Place of observation: Sokhan-Kala, Golestan University

Province: Golestan

Dates of observation: July 2022

Observers: Dr HajiGholi Kami

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۱ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد جوجه آوری کبوتر چشم زرد (خاوری) در مشهد در تیر 1401

First record of breeding Yellow-eyed Dove in Meyami in July 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم‌زرد (خاوری) Columba eversmanni

شمار پرنده: 2 بالغ و 2 جوجه پروازی

محل پایش: روستای میامی، حدود 30 کیلومتری مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 16 تیر 1401

پایشگران: آقایان علی مهدوی و وحید اشرفی

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: وابستگی رفتاری جوجه‌ها و دورنشدن جوجه‌ها از والدین

یادداشت: نخستین رکورد جوجه‌آوری این گونه در ایران

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 adults and 2 fledglings

Place of observation: Meyami, c. 30 km of Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7 July 2022

Observers: Ali Mahdavi & Vahid Ashrafi

Type of breeding confirmation: dependency of fledglings to adults

Remarks: The first breeding record of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۰۱ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری دلیجه کوچک در کلاله در خرداد 1397

Record of breeding of Lesser Kestrel in Kalaleh in June 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: چهار لانه پویا (فعال) و والدین

مکان پایش: خالد نبی، کلاله

استان: گلستان

زمان پایش: 17 خرداد 1397

پایشگران: آقای محمدامین غفاری

شیوه گواهی جوجه‌آوری: دیدن لانه پویا (فعال)

Species: Lesser Kestrel Falco naumanni

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 active nests

Place of observation: Khaled Nabi, Kalaleh

Province: Golestan

Date of observation: 7 June 2018

Observers: MohammadAmin Ghaffari

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در بهمن 1400

 Record of breeding White Stork in Shushtar in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لک‌لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه پویا

مکان پایش: روستاهای حسام آباد، شلیلی بزرگ، دیلم جدید و سید عنایت، شهرستان شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 12-19بهمن 1400

پایشگران: آقایان محمد خیلاپور

شیوه گواهی جوجه‌آوری: آشیانه پویا و والدین

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 4 active nest s

Place of observation: Hesam-Abad, Shalili Bozorg, Deylam Jadid & Seyed Enayat villages, Shushtar county

Province: Khuzestan

Date of observation: 1-8 February 2022

Observers: Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of adults and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در طالقان در خرداد 1400

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Taleghan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغان و یک آشیانه پویا (فعال)

مکان پایش: پیرامون طالقان

استان: البرز

زمان پایش: خرداد 1400

پایشگران: آقای کیا حریرچی

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: دیدن آشیانه پویا

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nest

Place of observation: around Taleghan

Province: Alborz

Date of observation: June 2021

Observers: Kia Harirchi

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در بهبهان در خرداد 1400

Record of breeding Western Barn Owl in Behbahan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد انبار Tyto alba

شمار بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو فرد بالغ و 9 جوجه

مکان پایش: روستای دهنو، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پیش: خرداد 1400

پایشگران: آقای ابراهیم رفیعی، سیدعلی حسینی و کوروش کوپی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and 9 juveniles

Place of observation: Deheno village, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: June 2021

Observers: Ebrahim Rafiei, Seyed Ali Hosseini & Kourosh Kopi

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری توکای بزرگ در همدان در تیر 1400

Record of breeding Mistle thrush in Hamedan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه پروازی

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 30 تیر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه پروازی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 21 July 2021

Observers: Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در همدان در تیر 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hamedan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: والدان و یک جوجه

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 8 تیر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 June 2021

Observers: Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of nestling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری کوکوی معمولی در زریبار در تیر 1400

Record of breeding Common Cuckoo in Zaribar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Clamator glandarius

شمار پرنده: یک جوجه پروازی

گونۀ والدان دایه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceous

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one fledgling

Foster parent species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observation: 6 July 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keywan Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of Scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری قمری دم دراز در حله در تیر 1400

Record of breeding Namaqua Dove in Helleh in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 9 فرد (یک فرد جوجه پروازی وابسته)

محل پایش: تالاب حله

استان: بوشهر

زمان پایش: 6 تیر 1400

پرنده نگران: آقای محمدرضا محمدی

گزارشگر: محمد پاپری زارعی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه وابسته

زمان دریافت گزارش: 6 تیر 1400

زمان پذیرش گزارش: 7 تیر 1400

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 9 individuals (one dependent fledgling)

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Dates of observations: 27 June 2021

Birdwatchers: Mohammad-Reza Mohammadi

Reporter: Mohammad Papari-Zarei

Type of breeding confirmation: observation of dependent fledgling

Reception date: 27 June 2021

Acceptance date: 28 June 2021

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۰۰ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در نخیلو در بهار 1395

Record of breeding Bridled Tern in Nakhilu in spring 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 7 آشیانه و 20 بالغ

مکان پایش: جزیره نخیلو

استان: بوشهر

زمان پایش: 22 اردیبهشت و 24 تیر 1395

پایشگران: آقایان هادی فهیمی، پرهام بیهقی، امیر معمارزاده کیانی و بانوان هاله رزاقیان، نازنین محسنیان و شادی کربلایی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه و بالغان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 nests and 20 adults

Place of observation: Nakhilu Island

Province: Khuzestan

Dates of observation: 11 May and 14 July 2016

Observers: Hadi Fahimi, Parham Beyhaghi, Amir Memarzadeh Kiani, Haleh Razaghian, Nazanin Mohsenian & Shadi Karbalaei

Type of confirmation: Observation of nests and adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azim in mid-June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه:

هفت گروه جوجه اردک (۱۵ فرد، ۱۲ فرد، ۱۱ فرد، ۹ فرد، ۸ فرد، ۷ فرد و ۲ فرد)

8 بالغ همراه جوجه ها و ۱۱ بالغ بدون جوجه

مکان پایش: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 24-25 خرداد 1400

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، محمد ساکی، کامل بوعذار، قاسم کوتی، جعفر سواری و عطیه حیدری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Seven flocks of ducklings (15, 12, 11, 9 and 2 ducklings)

8 adults together with ducklings and 11 adults without ducklings

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 14-15 June 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Kamel Buozar, Qasem Kuti, Jafar Savari & Atieh Heydari

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در زریبار در خرداد 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Zaribar in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 26 خرداد 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه پویا

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nest

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Date of observation: 16 June 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keyvan Moradi

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری کوکوی خالدار در مریوان در خرداد 1400

Record of breeding Great Spotted Cuckoo in Marivan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک جوجه

گونه والدان دایه: زاغی Pica pica

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: خرداد 1400

پایشگران: آقای آزاد توکلی و سیدناصح حسینی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one fledgling

Foster parent species: Eurasian Magpie Pica pica

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: June 2021

Observers: Azad Tavakoli & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

نخستین ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در اردیبهشت 1385

The first record of breeding Basra Reed Warbler in Rofaiyeh in April 2006

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جفت همراه آشیانه پویا و نشستن در آشیانه

مکان پایش: رفعیه، شرق هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 8-9 اردیبهشت 1385

پایشگران: رافائل آی و وِرنِر مولر

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه پویا

یادداشت: نخستین ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در ایران. زیستگاه این رکورد خاکریزی با پهنه آب ایستا، نواری از بوته های و درختان در بخشی از آن، نوار باریکی (حدود 4 متر) از نیزار بلند (حدود 3-4 متر) و توده کوچکی از لویی Typha بود که در پشت آن تالابی با نیزار بلند (حدود 3 متر) در آب عمیق وجود داشت.

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: A pair with active nest, adult sit at nest

Place of observation: Rofaiyeh, eastern edge of Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 28–29 April 2006

Observers: Raffael Ayé & Werner Müller

Type of confirmation: Observation of active nest, adult sit at nest

Remarks: The first breeding record of Basra Reed Warbler in Iran. Habitat was ditch with standing water, lined with bushes and trees on part of its length, with narrow band (up to 4 m) of tall (estimated 3–4 m) reed, small stand of Typha, eutrophic, marsh behind: tall reed (estimated 3 m) in deep water.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف اوراسیایی در شوش در اسفند 1399

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Shush in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاه بوف اوراسیایی Bubo bubo

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: دو جوجه همراه والدین

مکان پایش: شنزارهای پارک ملی کرخه، شوش

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 اسفند 1399

پایشگران: محمد الوندی، امید رحیمی و کرامت حافظی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 fledglings with adults

Place of observation: Karkheh National Park, Shush

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 March 2021

Observers: Mohammad Alvandi, Omid Rahimi & Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of fledglings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در نقده در بهار 1400

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Naghadeh in spring 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاه بوف Bubo bubo

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: سه جوجه همراه والدین

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: بهار 1400

پایشگران: مهدی عسگریار، سعید شیخی ایلانلو، سمیه ابراهیمی، مهسا معروفی و عزیز عذار

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 fledglings with adults

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: spring 2021

Observers: Mehdi Asgaryar, Saeed Sheikhi Ilanlu, Somayeh Ebrahimi, Mahsa Ma’rufi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 15 جوجه همراه والدین

مکان پایش: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و رضا نیک فلک

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 15 ducklings

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi & Reza Nikfalak

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری مارگردن آفریقایی در هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding African Darter in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

شمار پرنده: یک فرد جوان

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 13 خرداد 1399

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، کامل بوعذار، قاسم کوتی و محمد پورجوادی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one individual juvenile

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 June 2021

Birdwatchers: AS Jalali, Kamel Buozar, Qasem Kuti, Mohammad Purjavadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری سلیم شنی بزرگ در تالاب بندعلی خان در اردیبهشت 1400

Report of breeding of Greater Sand Plover in Band Alikhan in April 2021

 

چکیدۀ گزارش

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

شمار آشیانه: ?

شمار بالغان، تخم و جوجه: یک جوجه و بالغان

زمان پایش: 9 اردیبهشت 1400

مکان پایش: تالاب بندعلی خان

استان: تهران

پرنده نگر: آقای بهراد گالشی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of nests: ?

No. of individuals, eggs, nestlings: one nestling with adults

Date of observation: 29 April 2021

Place of observation: Band AliKhan wetland

Province: Tehran

Birdwatchers: Behrad Galeshi

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در اردیبهشت 1400

 Record of breeding White Stork in Gandoman in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغان و یک آشیانه پویا

مکان پایش: روستای کنرک، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: اردیبهشت 1398

پرنده نگران: آقای روح اله عسگری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one active nest

Place of observation: Konrak village, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of adult and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری غول حواصیل در تالاب هورالعظیم در بهار 1400

Report of Goliath Heron breeding in Hour-al-Azim in spring 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

 

بازدید یکم:

شمار پرنده: 3 جوان

زمان پایش: 18 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و محمدرضا کشفی

 

بازدید دوم:

شمار پرنده: 6 جوان

زمان پایش: 24 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و فرید سامری

 

شناسایی کنندگان: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و ریچارد پورتر

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه های پروازی و جوانها

 

Species: Goliath Heron Ardea goliath

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

 

First visit

No. of individuals: 8 individuals (5 adults and 3 juveniles)

Dates of observation: 8 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Mohammad-Reza Kashfi

 

Second visit

No. of individuals: 12 individuals (6 adults and 6 juveniles)

Dates of observation: 14 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Farid Sameri

 

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Richard Porter

Type of confirmation: observation of fledglings and juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در اردیبهشت 1400

 Record of breeding White Stork in Shushtar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: بنه ملکی، شهر سرداران، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمد خیلاپور

شیوه گواهی جوجه آوری: آشیانه پویا و والدین

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one active nest

Place of observation: Baneh Melki village, Sardaran city, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 May 2021

Observers: Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در شیمبار در اردیبهشت 1400

Report of breeding Black Stork in Shimbar in May 2021

 

چکیده این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

شمار آشیانه: 2 آشیانه

تعداد بالغان، تخم و جوجه: 2 آشیانه پویا (فعال)

مکان پایش: سد شهید عباسپور، منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای احمد طهماسبی شاه منصوری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: 2 nests

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 active nests

Place of observation: Abbaspour dam, Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 May 2021

Birdwatchers: Ahmad Tahmasebi ShahMansouri

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در دی 1399

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغها، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با یک جوجه

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 11 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغها، آشیانه و تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 eggs

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 December 2020

Observers: Abuzar Yavarinezhad

Type of confirmation: Observation of nest and egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در هورالعظیم در مرداد 1399

Record of breeding Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک جوجه

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

روز مشاهده: 1 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one nestling

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در تالاب تلخ آب، نقده در تیر 1399

Record of breeding Gull-billed Tern in Talkhab wetland, Naghadeh in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغ، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال درخواست غذا از بالغها

مکان مشاهده: تالاب تلخ آب، نقده

استان: آذربایجان غربی

روزهای مشاهده: 28 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده درخواست غذا توسط جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while begging food to the adult

Place of observation: Talkhab wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 18 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Food begging by nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در سد حسنلو در تیر 1399

Record of breeding Caspian Tern at Hasanlu dam in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال دریافت غذا از بالغها

مکان مشاهده: سد حسنلو

استان: آذربایجان غربی

روزهای مشاهده: 28 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده درخواست غذا توسط جوجه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while receiving food through the adult

Place of observation: Hasanlu dam

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 18 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Food begging by nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۹ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در نقده در مهر 1399

Record of breeding Black-winged Kite in Naghadeh in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 جوجه پروازی و 2 بالغ

مکان مشاهده: تلخ آب، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 24 مهر 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی اسکندری، غلامرضا جعفری، رضا قلی زاده و عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه ها توسط بالغها

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nestling & 2 adults

Place of observation: Talkh-Ab, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 15 October 2020

Observers: Ali Eskandari, Gholamreza Jafari, Reza Gholizadeh & Aziz Ozar

Type of confirmation: Food provision of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۹ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در قوری گل در شهریور 1399

 Record of breeding White-headed Duck in Ghori Gol in September 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه و والدین

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 21 شهریور 1399

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 ducklings with adults

Place of observation: Ghori Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Sattar Shiri

Date of observation: 11 September 2020

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در چغامیش، دزفول در شهریور 1399

 Record of breeding White Stork in Choqamish, Dezful in September 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه و والدین

مکانهای مشاهده: چغامیش، روستای دهنو، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1399

مشاهده کنندگان: آقای رامین کرم زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Choqamish, Dahanu village, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: September 2020

Observers: Ramin Karamzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب سیران گولی در شهریور 1399

Record of breeding Ferruginous Duck in Seyran-Goli in August 2020

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 جوجه

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 شهریور 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 ducklings

Place of observation: Seyran Goli wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 31 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در سیران گولی در شهریور 1399

 Record of breeding White headed Duck in Seyran-Goli in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 شهریور 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 ducklings

Place of observation: Seyran Goli wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 31 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۹ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک تالابی زیتونی در سوباتان، تالش در مرداد 1399

Record of breeding Marsh Warbler in Subatan, Talesh in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: یک فرد با والدین

محل مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: فردین نظیری

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: one juvenile with adults

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: August 2020

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۹ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های کمیاب ایران

Records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در تالاب سولدوز در مرداد 1399

Record of breeding Bearded Reedling in Solduz wetland in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: حدود 20 فرد نابالغ

محل مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: At least 20 juveniles

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azabaijan

Date of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب سولدوز در مرداد 1399

 Record of breeding White headed Duck in Solduz in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 5 ducklings

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب سولدوز در مرداد 1399

Record of breeding Marbled Duck in Solduz in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 16 ducklings

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری یلوه نوک سبز در سولدوز در مرداد 1399

Record of breeding Baillon’s Crake in Solduz in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین و جوجه

Species: Baillon’s Crake Porzana pusilla

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one juvenile

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در میان آب، شوش در تیر 1399

 Record of breeding White Stork in Mian-Ab, Shush in June 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه  فعال

مکان مشاهده: میان آب، شوش

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقایان روح اله سرویاس، نعیم دبات، محمد تمیمی و احمد زالی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nests

Place of observation: Ahudasht, Shush

Province: Khuzestan

Date of observation: July 2020

Observers: Ruholah Sarveyas, Naeim Dabat, Mohammad Tamimi, Ahmad Zali

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در آهودشت، شوش در تیر 1399

 Record of breeding White Stork in Ahudasht, Shush in June 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه  فعال

مکان مشاهده: آهودشت، شوش

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقایان روح اله سرویاس، نعیم دبات، حمید نعامی و احمد زالی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nests

Place of observation: Ahudasht, Shush

Province: Khuzestan

Date of observation: July 2020

Observers: Ruholah Sarveyas, Naeim Dabat, Hamid Na'ami, Ahmad Zali

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی