کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۸۶ مطلب با موضوع «Rare breeding birds» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در قزوین در آذر 1398

Record of breeding Black-winged Kite in Qazvin in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو آشیانه با 2 و 3 جوجه

مکان مشاهده: قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: خانمها مرجان اسدی و سارا امامی و آقایان محسن شکراللهی و امید یکه فلاح

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two nests with 2 and 3 nestlings

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: December 2019

Observers: Marjan Asadi, Sara Emami, Mohsen Shokrollahi & Omid Yekefallah

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در مهر 1398

Record of breeding Iraq Babbler in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک جوجه فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 12 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 12 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: علی سجاد جلالی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار در مهر 1398

Record of Bearded Reedling in Zaribar in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 6 individuals

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Date of observation: 8 October 2019

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در شهریور 1398

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 جوجه پروازی با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 fledglings with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 23 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در پارک شهر در تابستان 1398

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Park-e Shahr in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک جوجه با والدین

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: تابستان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک درفشی

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one nestling with parents

Place of observation: Park-e Shahr

Province: Tehran

Period of observations: summer 2019

Observers: Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در مرداد 1397

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری تنجه در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Common Shelduck in Seyran-Goli in May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 7 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 ducklings with parents

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 26 May 2016

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری آنقوت در تالاب حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Ruddy Shelduck in Hasanlu in June 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آنقوت Tadorna ferruginea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد فتاحی و مهسا معروفی و آقایان سیامک درفشی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 13 June 2019

Observers: Shahrzad Fattahi, Mahsa Maroufi, Siamak Derafshi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری گلوآبی در دریاچه نئور در تابستان 1398

Record of breeding Bluethroat in Neor lake in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: چندین جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دریاچه نئور، اردبیل

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: تیر و مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و ابوالقاسم خالقی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه توسط بالغین

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: several juveniles

Place of observation: Neor lake, Ardabil

Province: Ardabil

Dates of observation: late June to mid-August 2019

Observers: Fardin Nazir