کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۲ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ سیاه با سرخگرایی در ازنا در سال 1396

Record of Rook with erythrism in Azena in year 2017

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کلاغ سیاه Corvus frugilegus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: سال 1396

محل پایش: ازنا

استان: لرستان

پایشگران: بانو زهره استرکی

Species: Rook Corvus frugilegus

Type of aberration: Erythrism

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 2017

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Observers: Zohreh Estaraki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس کاکلی در بندر عباس در بهمن 1399

Record of Red-breasted Merganser in Bandar Abbas in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 بهمن 1399

پایشگران: علی موسوی، فاطمه امیری‌کیا، مهدی موسوی و علی مهدوی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 29 January 2021

Observers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia, Mahdi Mousavi & Ali Mahdavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس کاکلی در بوشهر در آذر 1400

Record of Red-breasted Merganser in Bushehr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 آذر 1400

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 3 December 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس کاکلی در گمیشان در آذر 1400

Record of Red-breasted Merganser in Gomishan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 19 December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس کاکلی در زرین گل در بهمن 1400

Record of Red-breasted Merganser in Zarrin-Gol in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: زرین گل

استان: گلستان

زمان پایش: 14 بهمن 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zarrin-Gol

Province: Golestan

Date of observation: 3 February 2022

Observers: Pegah Mirzaie & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک چشم طلایی در آشوراده در مهر 1400

Record of Common Goldeneye in Ashooradeh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک چشم طلایی Mergellus albellus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آشوراده

استان: گلستان

زمان پایش: 26 مهر 1400

پایشگران: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Smew Mergellus albellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ashooradeh

Province: Golestan

Period of observations: 18 October 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس سفید در بوجاق در دی 1400

Record of Smew in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس سفید Mergellus albellus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 23 دی 1400

پایشگران: پدرام خلیلی، ماهان مهرو، حمید جباری و پگاه میرزایی

Species: Smew Mergellus albellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 13 January 2022

Observers: Pedram Khalili, Mahan Mahroo, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس سفید در سد حسنلو در دی 1399

Record of Smew in Hasanlu dam in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس سفید Mergellus albellus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 12 دی 1399

پایشگران: آقایان رضا پار و عزیز عذار

Species: Smew Mergellus albellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 January 2021

Observers: Reza Paar & Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه مرگوس کاکلی در ایران

Changing status of Red-breasted Merganser in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

Red-breasted Merganser

Mergus serrator

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "مرگوس کاکلی" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه مرگوس سفید در ایران

Changing status of Smew in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

Smew

Mergellus albellus

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "مرگوس سفید" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه اردک چشم طلایی در ایران

Changing status of Common Goldeneye in Iran

 

به‌روزرسانی: 25 اسفند 1400

Last updated: 16 March 2022

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای

اردک چشم‌طلایی

Common Goldeneye

Bucephala clangula

در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "اردک چشم‌طلایی" در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شهدخوار در گچساران در فروردین 1393

Record of Purple Sunbird in Gachsaran in April 2014

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شهدخوار Cinnyris asiaticus

شمار پرنده: یک نر و یک ماده

محل پایش: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: فروردین 1393

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Purple Sunbird Cinnyris asiaticus

No. of individuals: one male and one female

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: April 2014

Observers: Sadegh Roodashti

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در شاهرود در اسفند 1400

Record of Northern Goshawk in Shahrud in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

شمار پرنده: یک فرد زخمی

محل پایش: شاهرود

استان: شمنان

زمان پایش: 4 اسفند 1400

گزارشگران: آقای علی شکراللهی

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual injured

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 23 February 2022

Reporters: Ali Shokrollahi


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سرسیاه در کلارستاق در فروردین 1394

Record of Eurasian Bullfinch in Kelarestaq in March 2015

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: کلارستاق

استان: مازندران

زمان پایش: 5 فروردین 1394

پایشگران: آقای علی ثقفی

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: One male

Place of observation: Kelarestaq

Province: Mazandaran

Date of observation: 25 March 2022

Observers: Ali Saghafi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرغ حق جنوبی در بیرجند در اسفند 1400

Record of Pallid Scops Owl in Birjand in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: روستای فریز، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 19 اسفند 1400

پایشگران: بانو فاطمه امیری‌کیا و آقای علی موسوی

شناسایی‌کنندگان: علی موسوی، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، درنا مجاب، آرش حبیبی و حمید جباری

یادداشت: صدای آن ضبط شد. نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Feriz village, Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 10 March 2022

Observers: Fatemeh Amirikia & Ali Mousavi

Identified by: Ali Mousavi, Mohammad Safrang, Parviz Bakhtiari, Dorna Mojab, Arash Habibi & Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر کرمان در اسفند 1400

Record of Hume's Leaf Warbler in Kerman city in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهر کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: 21 اسفند 1400

پایشگران: آقایان سعید گله‌داری

شناسایی کنندگان: سعید گله‌داری و احسان طالبی

یادداشت: شناسایی این پرنده بر اساس آوای زمستانه آن بود و با سسک چیف‌چاف معمولی درگیری قلمروخواهی بود.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 12 March 2022

Birdwatchers: Saeed Galledari

Identified by: Saeed Galledari & Ehsan Talebi

Remarks: It was identified based on its call and had territorial conflict with Common Chiffchaff.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به مشهد در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Mashhad in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: شهر مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 23 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Mashhadcity

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 14 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در شهر بدره در اسفند 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Badreh city in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: 2 فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: شهر بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 23 اسفند 1400

پایشگران: بانو شهین ملک

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Foster parent species: --

Place of observation: Badreh city

Province: Ilam

Dates of observation: 14 March 2022

Observers: Shahin Malek


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در هورالعظیم در دی 1399

Record of White-headed Duck in Hour-al-Azim in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 27 دی 1399

پایشگران: آقایان علی‌سجاد جلالی، محمد ساکی، عطیه حیدری و رشید دحیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 January 2021

Observers: Ali-Sajjad Jalali, Mohammad Saki, Atieh Heidari & Rashid Dahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک درختی کوچک در اهواز در شهریور 1400

Record of Booted Warbler in Ahwaz in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک درختی کوچک Iduna caligata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 30 شهریور 1400

پایشگران: کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: پتر کنرلی

Species: Booted Warbler Iduna caligata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 September 2021

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Peter Kennerley

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه‌های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 442 درنای خاکستری در کلات در اسفند 1400

Record of 442 individuals of Common Crane in Kalat in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای خاکستری Grus grus

شمارش پرنده: 442 فرد

مکان پایش: چهچهه، کلات

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 18 اسفند 1400

پایشگران: آقای مهدی نقیبی و بانو زهرا راشدی

یادداشتک این پرندگان در حال مهاجرت به سمت ترکمنستان بودند.

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 3000 individuals

Place of observation: Chahchaheh, Kalat

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 9 March 2022

Observers: Mahdi Naghibi & Zahra Rashedi

Remarks: These birds were migrating towards Turkmenistan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه‌های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 3000 کاکایی سرسیاه کوچک در قم در اسفند 1400

Record of 3000 individuals of Black-headed Gull in Qom in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus ridibundus

شمارش پرنده: 3000 فرد

مکان پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 21 اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Species: Black-headed Gull Chroicephalus ridibundus

No. of individuals: 3000 individuals

Place of observation: Qom

Province: Qom

Date of observation: 12 March 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکچک کردی در مهران در اسفند 1400

Record of Kurdish Wheatear in Mehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: صالح‌آباد، مهران

استان: ایلام

زمان پایش: 21 اسفند 1400

پایشگران: آقای مهدی نورمحمدی و بانو صدیقه خدایی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one male

Place of observation: Saleh-Abad, Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 12 March 2022

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Sedigheh Khodaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در کرمان در اسفند 1400

Record of House Sparrow with leucism in Kerman in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: 21 اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید گله‌داری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 12 March 2022

Observers: Saeed Galledari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در بدره در اسفند 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Badreh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: کوههای بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 20 اسفند 1400

پایشگران: بانو شهین ملک

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: Badreh mountain

Province: Ilam

Dates of observation: 11 March 2022

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در ابرکوه در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Abarkuh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: چاهگیر، ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: 20 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن اکبری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chahgir, Abarkuh

Province: Yazd

Period of observations: 11 March 2022

Observers: Mohsen Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی به قزوین در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Qazvin in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 13 اسفند 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

یادداشت: این گونه در روز 27 بهمن 1400 در کرج ثبت شده بود.

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qazvin

Province: Qazvin

Monitoring period:

First arrival date: 4 March 2022

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: This species was recorded in Karaj on 16 February 2022.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به بندر انزلی در اسفند 1400

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Bandar Anzali in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هدهد Upupa epops

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 20 اسفند 1400

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 11 March 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به کشف رود در اسفند 1400

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Kashaf-Rud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هدهد Upupa epops

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جغد طلایی در دزفول در آذر 1400

Record of Omani Owl in Dezful in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: کرامت حافظی، امین یوگورت‌چوغلو و مسعود ساسانی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 December 2021

Observers: Keramat Hafezi, Emin Yogurtcuoglu & Masoud Sasani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی دمگاه حنایی به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Red-rumped Swallow to Shiraz in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستو دمگاه‌حنایی Cecropis daurica

شمار پرنده: 15 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از تاریخ 1 بهمن تا 18 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 18 اسفند 1400

پایشگران: خانم الهام شنیتی

Species: Red-rumped Swallow Cecropis daurica

No. of individuals: 15 individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: from 21 February to 9 March 2022

Departure date of observation: 9 March 2022

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گروه بندی جغدهای ایران با دو ویژگی اندازه جثه و داشتن گوشپرها

Grouping Iranian owls by body length and eartufts

 

تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

زمان: 21 اسفند 1400

 

اگر بخواهیم جغدهای ایران را بر اساس دو ویژگی جثه و داشتن گوشپرها، گروه‌بندی کنیم، به شکل زیر است:

از گروه کوچک‌جثه با حدود ۱۵-۲۵ سانتیمتر، مرغ حق‌ها گوش‌دار اما جغدهای کوچک و خالدار جنوبی و نیز جغد شمالی بی‌گوش هستند.

جغدهای بزرگ‌جثه که به آنها بوف هم می گوییم بیش از ۴۰ سانتیمتر، شاه‌بوف اوراسیایی و بوف ماهیخوار گوش‌دار هستند اما بوف برفی بی‌گوش است.

از جغدهای مبان‌جثه بین ۲۵-۴۰ سانتیمتر، یک گونه جغد انبار بی‌گوش است و سرده جغدهای گوش‌دار شامل جغد گوش‌دراز و جغد تالابی (یا گوش‌کوتاه) هم گوشدار هستند اما دو گونه جغد جنگلی و جغد طلایی از سرده جغدهای بی‌گوش هستند.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در پامنار، دزفول در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Dezful in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: پامنار، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 بهمن 1400

پایشگران: آقایان هادی امینی، پدرام خلیلی، هادی نظرلو و الوند علیزادگان و بانوان ساره مسعودی، راهله مهرآسا، الهام شنیتی، مهدیه یاوری، ماندانا موحدی و بنفشه رحمانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Pamenar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 January 2022

Observers: Hadi Amini, Pedram Khalili, Hadi Nazarlu, Alvand Alizadegan, Sareh masoudi, Raheleh Mehrasa, Elham Shaniti, Mahdieh Yavari, Mandana Movahedi & Banafsheh Rahmani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در پامنار، دزفول در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Pamenar, Dezful in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: پامنار، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 7 بهمن 1400

پایشگران: آقایان هادی امینی، پدرام خلیلی، هادی نظرلو و الوند علیزادگان و بانوان ساره مسعودی، راهله مهرآسا، الهام شنیتی، مهدیه یاوری، ماندانا موحدی و بنفشه رحمانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Pamenar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 January 2022

Observers: Hadi Amini, Pedram Khalili, Hadi Nazarlu, Alvand Alizadegan, Sareh masoudi, Raheleh Mehrasa, Elham Shaniti, Mahdieh Yavari, Mandana Movahedi & Banafsheh Rahmani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکچک دم سفید در اراک در تیر 1400

Record of Hooded Wheatear in Arak in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک دم‌سفید Oenanthe monacha

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دره گردو، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 18 تیر 1400

پایشگر: آقای سهراب نیازی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Hooded Wheatear Oenanthe monacha

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gerdu valley, Arak

Province: Markazi

Date of observation: 9 July 2021

Birdwatchers: Sohrab Niazi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Common House Martin to Tehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش:

نخستین روز مشاهده: 18 اسفند 1400

پایشگر: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 9 March 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به فشافویه در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Fashafuyeh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمارش پرنده: 300 فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش:

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Fashafuyeh to Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Tehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 13 اسفند 1400

پایشگر: آقای محسن ملاح

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رهسپاری درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1400

Record of departure of Siberian Crane from Fereydun-Kenar in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Leucogeranus leucogeranus

شمار پرنده: یک فرد، امید

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

نخستین روز رسیدن: 7 آبان 1400

واپسین روز رهسپاری: 17 اسفند 1400

دوره ماندگاری: 131 روز

پایشگران: آقایان نقی نبی‌زاده و سیدمحمود قاسمپوری

Species: Siberian Crane Leucogeranus leucogeranus

No. of individuals: one individual, Omid

Monitoring place: Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Arrival date: 29 October 2021

Departure date: 8 March 2022

Period of stay: 131 days

Reporters: Naghi Nabizadeh & Seyed Mahmud Ghasempouri

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن درنای سیبری به فریدونکنار در آبان 1400

Record of arrival of Siberian Crane to Fereydun-Kenar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

شمار پرنده: یک فرد، امید

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 7 آبان 1400

گزارشگران: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual, Omid

Monitoring place: Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 29 October 2021

Observers: --

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در بهمن 1400

 Record of breeding White Stork in Shushtar in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لک‌لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه پویا

مکان پایش: روستاهای حسام آباد، شلیلی بزرگ، دیلم جدید و سید عنایت، شهرستان شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 12-19بهمن 1400

پایشگران: آقایان محمد خیلاپور

شیوه گواهی جوجه‌آوری: آشیانه پویا و والدین

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 4 active nest s

Place of observation: Hesam-Abad, Shalili Bozorg, Deylam Jadid & Seyed Enayat villages, Shushtar county

Province: Khuzestan

Date of observation: 1-8 February 2022

Observers: Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of adults and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در گواتر در خرداد 1398

Record of Steppe Gull in Gowater in June 2019

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: خرداد 1398

پایشگران: آقای محمدامین غفاری

شناسایی‌کنندگان: آقای حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gowater

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 3 June 2019

Birdwatchers: MohammadAmin Ghaffari

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در دزفول در آذر 1400

Record of Brown Fish Owl in Dezful in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: کرامت حافظی، امین یوگورت‌چوغلو و مسعود ساسانی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Ghaleh Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 December 2021

Observers: Keramat Hafezi, Emin Yogurtcuoglu & Masoud Sasani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه‌های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 500 کورکور سیاه در برازجان در آذر 1400

Record of 500 individuals of Black Kite in Borazjan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

شمار پرنده: 500 فرد

مکان پایش: برازجان

استان: بوشهر

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: آقای احسان عابدی‌مقدم

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Date of observation: 19 December 2021

Observers: Ehsan Abedimoghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در گواتر در خرداد 1398

Record of Baltic Gull in Gowater in June 2019

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: خرداد 1398

پایشگران: آقای محمدامین غفاری

شناسایی‌کنندگان: آقای حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gowater

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 3 June 2019

Birdwatchers: MohammadAmin Ghaffari

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this subspecies for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در طالقان در خرداد 1400

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Taleghan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغان و یک آشیانه پویا (فعال)

مکان پایش: پیرامون طالقان

استان: البرز

زمان پایش: خرداد 1400

پایشگران: آقای کیا حریرچی

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: دیدن آشیانه پویا

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nest

Place of observation: around Taleghan

Province: Alborz

Date of observation: June 2021

Observers: Kia Harirchi

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه‌های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 1000 کورکور سیاه در شیراز در اسفند 1400

Record of 1000 individuals of Black Kite in Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور سیاه

شمار پرنده: 1000 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 6 اسفند 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 25 February 2022

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب دم سفید در بجنورد در اسفند 1400

Record of White-tailed Eagle in Bojnurd in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب دم‌سفید Haliaeetus albicilla

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 15 اسفند 1400

پایشگران: آقای حمیدرضا ساعدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bojnurd

Province: North Khorasan

Date of observation: 6 March 2022

Observers: HamidReza Saedi

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمارش پرنده: 18 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 1 بهمن تا 6 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 1 اسفند 1400

پایشگر: بانو الهام شنیتی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 18 individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: 21 January to 25 February 2022

Arrival date of observation: 20 February 2022

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی سرسیاه بزرگ در تالاب بهشت معصومه در فروردین 1400

Record of Pallas's Gull in Behesht-e Masumeh wetland in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه بزرگ Ichthyaetus ichthyaetus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب بهشت معصومه، قم

استان: قم

زمان پایش: 14 فروردین 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behesht-e Masumeh wetland

Province: Qom

Date of observation: 3 April 2021

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom provincve

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی